Page 1

TEMA: PÅ REISE I VERDEN.Mål: Bli kjent med andre land og kulturer (Språk, matretter, nasjonaldrakter, flagg, kart, tradisjoner, høytider og lignende). Lære å respektere andres kultur og levemåter. MÅNEDENS BIBELFORTELLING: ”De 10 bud”. Gud lagte regler for at vi skal ha det godt sammen.

Mandag Uke 1 Uke 2

Tirsdag

6. 7. Stor gr.: Mitt valg samling Stor gr.: Åpen Liten gr.: Bibelsamling/tur samling/tur Liten gr.: Temasamling

Onsdag

Torsdag

1. nyttårsdag FRI 8. Stor gr.: Bibelsamling Liten gr. Språksamling

2. PLANLEGGINGSDAG Stavanger Forum kl.09.-16.00 9. Kjøkkendag Stor gr.: Språksamling Liten gr. Åpen Samling

Uke 3

13. 14. Stor gr.: Mitt valg samling Stor gr.: Åpen Liten gr.: Bibelsamling/tur samling/tur Liten gr.: Temasamling

15. Fellessamling Jarle Waldemar

16. Kjøkkendag Stor gr.: Språksamling Liten gr. Åpen Samling

Uke 4 Vask

20. Stor gr.: Mitt valg samling Liten gr.: Bibelsamling/tur Ruth 20 år, gratulerer!

22. Stor gr.: Bibelsamling Liten gr. Språksamling

23. Kjøkkendag Stor gr.: Språksamling Liten gr. Åpen Samling

Siste dag for Ruth  Lykke til i New York! 29. Stor gr.: Bibelsamling Liten gr. Språksamling

Første dag for Angelica . Velkommen! 30. Kjøkkendag Stor gr.: Språksamling Liten gr. Åpen Samling

Uke 5

21. Stor gr.: Åpen samling/tur Liten gr.: Temasamling

27. 28. Stor gr.: Mitt valg samling Fellessamling Liten gr.: Bibelsamling/tur Lompene 11.00

Fredag 3. Godt nyttårsamling. 10. Stor gr.: Temasamling Liten gr.: Mitt valg samling Ingeborg fyller år på søndag. 17. Stor gr.: Temasamling Liten gr.: Mitt valg samling 24. Stor gr.: Temasamling Liten gr.: Mitt valg samling

31. Stor gr.: Temasamling Liten gr.: Mitt valg samling


Godt nyttår!!! Her kommer litt viktig informasjon! Tema: Prosjektet går over tre måneder. Vi kommer til å jobbe nærmere med landene Polen, Peru, Afghanistan og Canada, for det er disse landene vi har nærest tilknytning på Toddlerne. Vi kommer også til å lære litt om samene. Gruppedag: Etter planen skulle vi ha startet opp med grupper sammen med Knøttene på torsdagene nå etter jul. Vi har valgt å gå bort fra dette nå i vår, og prøve med en besøksordning mellom avdelingene i stedet. Disse besøkene vil i utgangspunktet foregå tidlig onsdag formiddag. Da vil en voksen fra hver av avdelingene ta med seg en liten gruppe barn over på den andre avdelingen. Der vil de være på besøk i ca 1 time. Hvilken voksen og hvilke barn som er med på besøk, kommer til å variere. Dette blir spennende å følge med på. Veldig kjekt for barna å bli bedre kjent på denne måten, og kjekt for de voksne å snuse litt på hverandres avdelinger. Endringer i ukerutinen: Eget skjema følger vedlagt. Det kan komme noen endringer her, men det som er viktigst å merke seg i første omgang, er at den yngste (minste) gruppa bytter turdag fra onsdag til mandag. Husk at det alltid skal være med en ekstra matboks til tur. Helst i egen sekk. Den kan bare ligge i sekken, og trenger ikke tas med inn i kjøleskapet på avdelingen. Personalendring: 22. januar slutter Ruth i barnehagen. Hun skal dra til New York for å studere. Vi ønsker henne lykke til med studiene, og gleder oss over at hun kommer tilbake som vikar i sommer!!  Angelica skal overta etter Ruth. Hun jobber på Rollingane nå, men bytter til Toddlerne når Ruth slutter. Hun er hjertelig velkommen til Toddlerne 

2014 01 til foreldrene  
2014 01 til foreldrene  

http://www.kreativbarnehage.no/uploads/tx_ifiles/2014-01_til_foreldrene.pdf