Page 1

Toddlerne juni 2013. Tema: MANDAG JEG kjøkkendag KAN SHOWE

TIRSDAG gr. 1 turdag

ONSDAG gr. 2 turdag

TORSDAG gruppedag

FREDAG formingsaktivitet

MÅNEDENS BIBELFORTELLING: ”Jesus metter folkemengden” Joh. 6. 3. Varmlunsj Velkommen til Emil. 1. dag på Toddlerne !

4. Team A tur

Uke 24

10. Fellessaml. Rollingane Varmlunsj

Uke 25

Uke 23

Uke 26

5. Team D tur

6. Gruppedag

7. Leon Michal 2 år, gratulerer  !

11. NB: Heldagstur til Marion 

12. Team C tur

13. Gruppedag

14.

17. Varmlunsj

18. Team A tur

20. Gruppedag

21.

24. Varmlunsj

25. Team B tur

19. Fellessaml. Knøttene Team D tur 26. Team C tur

27. Gruppedag

28.

Sommerfest kl 1600 – 1730.

Tur til Soma gård!

Tirsdag 11. juni planlegger vi en heldagstur hjem til Marion. Vi tenker å gå fra barnehagen ca 0915, og være hos Marion hele dagen. Vi tar med fire vogner til de minste, og håper å få resten av de som sover til å ta en liten blund på et teppe. Vi håper at dere kan hente ungene på tur denne dagen. Marion bor i Gamle Ålgårdsveien 200. Gi oss beskjed hvis det blir vanskelig for dere å få dette til. Er det dårlig vær den 11. utsetter vi turen ei uke.  Fredag 21. juni drar hele barnehagen på tur til Soma gård. Det pleier å bli en super dag . Vi vil invitere dere foreldre å være med oss. Hvis vi får med oss en del foreldre slik at personalet bare får ansvar for to barn hver, drar vi alle sammen. Hvis ikke, vil de minste barna bli hjemme i barnehagen .

2013.06_til_foreldrene  
2013.06_til_foreldrene  

http://www.kreativbarnehage.no/uploads/tx_ifiles/2013.06_til_foreldrene.pdf