Page 1

Månedsplan September 2013 Knøttene Uke

36

Mandag

Tirsdag

38

Fredag

3.

4.

5.

6.

Temasamling: 09:30

Sangsamling

Bibelsamling: kl 09:30

Språk samlinger

Turdag: Ta med niste og drikke i en

Lekegrupper

Varm Lunsj

sekk

9.

10.

11.

12.

13.

Temasamling: 09.30

Sangsamling

Elias 2 år Hipp Hipp

Språk samlinger

Turdag: Ta med niste og drikke i en

Eventyr: ”Bukkene bruse”

Fellessamling kl 10:45

Hurra

Varm Lunsj

16.

17.

18.

19.

20.

Temasamling: 09.30

Sangsamling

Bibelsamling: 09.30

Språksamlinger

Turdag: Ta med niste og drikke i en

Lekegrupper

Varm Lunsj

Eventyr: ”Bukkene Bruse”

39

Torsdag

2.

Eventyr ”Bukkene bruse”

37

Onsdag

sekk

sekk

23.

24.

25.

26.

27.

Temasamling: 09.30

Sangsamling

Bibelsamling: 09.30

Språksamlinger

Fellessamling kl 10:00

Lekegrupper

Varm Lunsj

Turdag: Ta med niste og drikke i en

Eventyr: ”Bukkene Bruse”

sekk

Informasjon:

Tema for sept., okt. og

Bibelhistorien denne måne- Lekegrupper (vi har 3 ulike Språk samlinger: Vi bruker

Vi går på tur i nærområdet rundt

nov.er EVENTYR. Barna

den er: ” Sakkeus vender

barnehagen

skal bli godt kjent med uli-

seg til Jesus” (Lukas 19. 94 hver gruppe)

ke eventyr.

-95)

grupper, med en voksen på ”snakkepakken”

Tur m/værforbehold! Husk å ha et helt klesskift liggende i barnehagen


Hei alle sammen Velkommen til nye og gamle barn. Denne høsten begynte 6 barn på Knøttene, og nå er vi en gjeng på 10 barn og 4 voksne (3 voksne hver dag). Vi voksne på avdelingen heter : Hilde Anita (pedagogisk leder, 100% stilling), Monica (førskolelærer, 60% stilling), Evy (assistent, 60% stilling) og May (assistent, 80% stilling). I august har vi lagt vekt på at barna skal få tid til å bli godt kjent, både med de voksne, de andre barna og selve barnehagen (ute og inne ). Vi legger mye vekt på rutiner på en småbarnsavdeling, dette skaper trygghet både for store og små barn. Vi ser fram til en flott høst der vi bruker god tid på å oppdage og lærer nye ting i sammen. Litt informasjon: Lekegrupper: I disse gruppene har vi ulike aktiviteter , de blir hver onsdag etter samlingsstunden. Den voksne som har ansvar for de ulike gruppene planlegger lekaktiviteten som de skal ha Vi tar fram ulike leker og bruker rom i barnehagen som barna ikke bruker hver dag. Lekegruppene denne høsten: Gr 1. Oskar, Mathilde og Emil (ansvar Hilde Anita). Gr 2. Johanna, Nicklas og Mikkel (ansvar May). Gr 3. Elias, Alfred og Ulrik (ansvar Monica). Språksamlinger: Her bruker vi ”snakkepakken”. Dette er et pedagogisk verktøy som tar for seg språklæring ved bruk av visuelle hjelpemidler, figurer og historier. Fellessamlinger: Dette er en samling vi har på fellesrommet for alle barna her i barnehagen. De 3 neste månedene kommer vi til å legge vekt på å formidle norske eventyr. Denne måneden er det eventyret ”Prinsessen som ingen kunne målbinde”. Målet for temaet eventyr er at barna skal bli godt kjent med norske eventyr. Og i løpet av denne perioden skal barna blant annet få lage sitt eget troll. Foreldremøte: Torsdag 3. oktober kl 18:00-20:00 blir det foreldremøte her i barnehagen.

Hilsen alle de voksne på Knøttene

[Title will be auto-generated]  

http://www.kreativbarnehage.no/uploads/tx_ifiles/maanedsplan_sept_2013_knoettene_1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you