Page 1

110 JARIG JUBILEUM

1900 - 2010

aannemer in de betonbouw, funderings- en waterbouwkundige werken november 2010 | www.gebrdekoning.nl

| Burgemeester De Bruin trots op Gebr. De Koning | Johan Geurtz: senior specialist Arcadis | | Dirk Jan Teeuw: 3 jaar algemeen directeur | Henk Moerman: directievoorzitter IGWR |


gebr. de koning | jubileum magazine

INHOUD

Š 2009 KPMG Staffing & Facility Services B.V., lid van KPMG International, een Zwitserse coÜperatie. Alle rechten voorbehouden.

We weten hoe je prestaties kunt verbeteren.

pag. 03

Maar ook hoe je ze kunt waarderen.

Bij KPMG geven we onze klanten echte antwoorden op de vragen die in de markt leven. Antwoorden die leiden tot betere beslissingen en prestaties. En omdat we dat al geruime tijd doen, weten we inmiddels wel wanneer een prestatie noemenswaardig is en wanneer niet. Beter gezegd, felicitatiewaardig. Want we hebben het in dit geval over het jubileum van Gebr. De Koning B.V., een relatie waar we al tientallen jaren mee samenwerken. Bij deze willen we dan ook alle medewerkers van Gebr. De Koning B.V. van harte feliciteren. We hopen nog vele jubilea voor jullie actief te zijn. KPMG biedt organisaties services op het gebied van audit, tax en advisory. Wilt u meer weten over KPMG? Bel Peter Maris telefoon (010) 453 4275.

24

28 22 trots 16

“ik ben trots op dat we bedrijven als Gebr. De Koning hier in Papendrecht hebben.� Burgemeester De Bruin

Adv_Felicitatie_fb_fc_187x130.indd 1

17-11-2009 09:18:08

13

10

“We zijn van huis uit gewend veel zelf te doen� Marcel van Leeuwen

Inhoudsopgave 05

Voorwoord

fffWR\T][ B^deTaTX]bcaPPc %#("A7>^bcTaW^dcC)"  %!#'##5)"  %!#'###

20 Tijdslijn

06 Thijs, Henk en Piet de Koning

22 Johan Geurtz, Arcadis

10 Directeur Marcel van Leeuwen

24 Algemeen directeur, Dirk-Jan Teeuw

13 Erik Waalwijk, Zuid-Holland

28 De jonge garde aan het woord

14 Henk Moerman, IGWR

32 Gerealiseerde projecten

16 Burgemeester de Bruin, Papendrecht

7XcPRWXUT[XRXcTTac6TQa3T:^]X]VeP]WPacT\Tc WTc YPaXVYdQX[Td\T]W^^_cSTYPaT][P]VT bP\T]fTaZX]V]^VeT[TYPaT]cT\^VT]e^^aciTccT]

“hobby’s genoeg. Vooral het opknappen van oldtimers.�

14


pag. 05

gebr. de koning | jubileum magazine

TÜV Nederland QA B.V. feliciteert Gebroeders De Koning met haar 110 jaar bestaan!

Voorwoord

Geachte lezer,

V

oor u ligt het jubileummagazine van 110 jaar Geb. De Koning. U denkt misschien: 110 jaar? Daar hebben we afgelopen jaar weinig van gemerkt. Uit onderzoek bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de eerste inschrijving van de voorloper van Gebr. De Koning in 1900 heeft plaatsgevonden. Dit jaar dus precies 110 jaar geleden. Hier willen we – op bescheiden wijze- bij stilstaan door de uitgifte van dit jubileummagazine.

Wij kunnen terug zien op een langdurig en wederzijds positieve samenwerking

Hierbij willen wij ook onze opdrachtgevers bedanken die voldoende vertrouwen in ons

Gezamenlijk werken wij niet alleen aan de veiligheid van alle werknemers, maar ook die van derden die te maken hebben met de werkzaamheden van Gebr. De Koning. Inspectie van materieel is een belangrijke voorwaarde voor deze veiligheid.

Ook leveranciers en onderaannemers hebben ons bijgestaan in goede en slechte tijden. Het geeft ons een goed gevoel terug te kunnen vallen op veel vaste relaties bij het uitvoeren van projecten. Wij danken hierbij in het bijzonder de leveranciers en relaties die een advertentie wilden plaatsen in dit jubileummagazine. Wij sluiten af met u veel leesplezier te wensen en zien uit naar een nog jarenlange goede relatie!

Hijmen de Koning Martijn de Koning Martin de Koning Corné de Koning Marcel van Leeuwen Dirk-Jan Teeuw

TÜV ®

Inspectie en keuring van hijs- en hefwerktuigen en arbeidsmiddelen CE-begeleiding in het kader van de Machinerichtlijn Inspectie en keuring van personenliften en personenbouwliften Certificatie op basis van VCA, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001

29291 ADV TUV 187x269 .indd 1

hebben gehad gedurende het bestaan van de onderneming om ons het werk te gunnen. Wij gaan ervan uit dat wij dat vertrouwen niet beschaamd hebben.

Hoogachtend,

Wij hopen nog langdurig deze bijdrage te kunnen blijven leveren.

TÜV Nederland QA B.V.

Mensen zijn de succesfactor geweest binnen de lange historie van de onderneming. Zonder de tomeloze inzet van alle medewerkers zou het huidige bedrijf niet geweest zijn zoals het nu geworden is. Wij danken hierbij alle medewerkers die zich hiervoor inzetten en ingezet hebben. Wij willen ook stilstaan bij de medewerkers die ons in de achterliggende jaren in de kracht van hun leven zijn ontvallen tijdens de werkzaamheden voor Gebr De Koning. Wij denken aan Cees de Koning, Henk van Herk, Jan Lommerde en Joop de Leeuw van Wenen. Wij zullen hen niet vergeten.

12-01-2010 10:28:18


gebr. de koning | jubileum magazine

pag. 07

Thijs, Henk en Piet de Koning

Wij hebben een fantastische tijd gehad bij Gebr. De Koning.

handelden de voorouders van de familie De Koning in griendhout. Aanvankelijk gebeurde dat vanuit de buurtschap Matena op de grens van Papendrecht en Sliedrecht en vanaf ongeveer 1900 vanuit het Oosteind in Papendrecht. Door de aanleg van de Deltawerken liep de griend- en rietcultuur sterk terug. De broers Thijs, Henk en Piet de Koning besloten

Een van onze s terke punten is dat we durven te w erken met risic o’s.

De geschiedenis van Gebr. De Koning gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. In die tijd

de bakens te verzetten. Dankzij hun gedreven ondernemersgeest heeft het bedrijf zich een vooraanstaande positie verworven in de grond-, weg- en waterbouw.

T

hijs de Koning is inmiddels 74 jaar oud en verliet het bedrijf in 1996. Hij herinnert zich nog goed hoe het voor hem allemaal begon. “Mijn vader was een natuurmens. Hij was niet technisch onderlegd, maar wist wel alles van grienden en riet. Ook het weer had hij altijd goed in de peiling. Van hem heb ik mijn liefde voor de natuur geërfd. Ik mocht naar de ambachtschool, maar ging liever mee de grienden in. Zo kwam het dat ik al op mijn dertiende in het bedrijf van mijn vader ging werken.”

Getijdeverschillen Zijn broer Piet, 61 en net een jaar met ‘pensioen’, werd op zijn veertiende een collega van Thijs. “Ik heb nog een blauwe maandag in het riet en de griend gezeten, maar dat was eigenlijk niet aan mij besteed. Toen ik bij mijn vader in dienst kwam, was zich binnen ons bedrijf een kentering aan het voltrekken; door de aanleg van de Deltawerken en de afsluiting van de zeearmen was er een sterk verminderde getijdewerking, terwijl riet en grienden juist floreren door de getijdeverschillen. Ook vonden steeds meer kunststof materialen hun toepassing in de weg- en waterbouw.” Thijs: “We zagen de bui al geruime tijd hangen en we investeerden liever niet in een aflopende zaak. We zijn vervolgens enkele jaren voor een aannemer gaan werken. Toen we vonden dat de tijd daar rijp voor was, zijn we voor onszelf begonnen. Met weg- en waterwerk, want dat lag ons natuurlijk het best.”

Buitenbeentje Broer Henk is 65 en heeft drie jaar geleden afscheid genomen van het familiebedrijf. Hij betitelt zichzelf als een buitenbeentje, omdat hij pas op latere leeftijd toetrad tot het bedrijf. “Ik heb een financieel-administratieve opleiding en startte als jong maatje bij Visser & Smit, een bedrijf in leidingwerken. Vervolgens heb ik voor een aannemersbedrijf gewerkt. In die tijd deed ik in de avonduren wel al de belastingaangifte en verzorgde ik andere administratieve taken voor Gebr De Koning. In 1974 kwam ik fulltime in dienst. Thijs en Piet zaten buiten op de projecten en ik deed eigenlijk alle werkzaamheden buiten de productie. Zo onderhield ik de contacten met opdracht gevers, leveranciers en hield me bezig met het personeelsbeleid. Later kwamen er mensen bij op kantoor, maar de eindverantwoordelijkheid lag bij mij.”

Uitstekende binnenkomer De overgang binnen de Gebr. De Koning van de griend- en rietcultuur naar de grond-, weg- en waterbouw, verliep aanvankelijk heel geleidelijk. Piet: “Toen ik een jaar of 16 was, werd een kleine gebruikte mobiele kraan aangeschaft, een Fuchs. Het eerste werk dat we ermee uitvoerden, was het maken van een loswalletje voor de gemeente. Niet lang daarna begaf de kraan het en kochten we een nieuwe. Die voldeed stukken beter en samen met mij als machinist, is die kraan toen ingezet in de verhuur.” Het eerste werk dat de broers aannamen, was een opdracht van de Heidemij. “Het was een openbare aanbesteding en betrof de verbreding en verbetering van een gedeelte van de oevervoorziening van de Nieuwkoopse plassen”, vertelt Thijs. “Omdat het onze eerste klus in eigen aanneming was, konden we geen referenties overleggen. Desondanks werd ons

de opdracht gegund; de Heidemij zou toezicht houden op ons werk en bijtijds aan de bel trekken als het niet goed gebeurde. Ze waren echter dik tevreden. Als meerwerk mochten wij de uitgebaggerde grond afvoeren. We hadden zelf een bootje. Daar hebben we toen een vletje bij gehuurd en ook dat werk verliep goed. Het was voor ons een uitstekende binnenkomer, want vervolgens kregen wij allerlei onderhandse opdrachten van de Heidemij. Vooral in het Westland, dat men in die tijd ging ontsluiten, hebben we toen heel veel duikers gelegd en kilometers damwand gerealiseerd.” Betonbruggetjes Met de groei van het aantal opdrachten werden de werkzaamheden van de Gebr. De Koning ook steeds meer divers. Piet: “De Heidemij had een klus waarbij ook geheid moest worden. Nu hadden we daar niet zoveel ervaring mee, maar


pag. 09

gebr. de koning | jubileum magazine

We stonden altijd naast onze mensen en nooit boven ze.

Gedurfde klus Dat het heien en het werken met beton min of meer per toeval belangrijke bedrijfsactiviteiten van Gebr. De Koning werden, is kenmerkend voor de ondernemersgeest van het bedrijf. “Een van onze sterke punten - en wat maar weinig aannemers met ons gemeen hebben - is dat we durven te werken met risico’s,” legt Henk uit. “Wij bewegen ons in hoofdzaak op, in en aan het water. Onze roots liggen in de riet- en griendcultuur. We hebben altijd met water te maken gehad. Dat zit als het ware in onze genen. Als we een gecombineerd werk in opdracht hadden gekregen dat een bepaalde uitdaging voor ons betekende, dan bedachten wij steeds oplossingen om de risico’s beheersbaar te maken. We konden de risico’s goed inschatten maar ook als het minder goed liep dan we gehoopt hadden, waren we wel zo inventief, creatief en innovatief dat we er dan toch weer uitkwamen. Zo herinner ik me dat we eens een behoorlijk gedurfde klus bij een sluis in Lith hebben gedaan. Daar moesten een heleboel betonpalen tien meter

onder water worden geheid. De goegemeente van heiers waagde zich daar niet aan. Wij namen die uitdaging aan en het pakte alweer goed uit. Vanwege de tijdsdruk werkten we met twee teams aan dat project. Dat betekende

dat we bijna twee keer zo snel werkten en dat leverde een leuke marge op. We moesten er wel enorm voor investeren. De investeringen bij dit soort orders waren vaak nagenoeg net zo hoog als de opbrengsten, maar uiteindelijk beschikte je dan wel over materieel dat je kon gebruiken bij volgende projecten. Omdat we opdrachten eigenlijk nooit uit de weg gingen, kregen we steeds meer vaardigheden en beoefenden we gaandeweg steeds meer takken van sport. Dat heeft geresulteerd in een bedrijf dat allround is in de grond-, weg- en waterbouw.”

grienden zaten, zorgden we dat alles op en top verzorgd was. Daar profiteerden we onder meer van, toen er een regeling van kracht was onder de noemer schade-uitkering Deltawerken. Daarbij werden grienden onteigend en was de uitkering hoger, naarmate de grienden beter onderhouden waren. Doordat onze grienden er pico bello bijlagen, leverde ons dat aardige bedragen op, die we terstond investeerden in nieuwe machines”. Thijs: “We hadden veel over voor ons bedrijf. Vader zei vroeger al: ‘zaken gaan vóór het meisje’. Zo gingen Piet en ik vaak ’s zaterdags op pad om poolshoogte te nemen op locatie, voordat we een opdracht definitief aannamen. Daarnaast hadden we wekelijks op de vrijdagavond werkoverleg. Moest er werk worden uitgerekend, dan gebeurde dat meestal

Stormweer In de tijd dat Thijs, Henk en Piet bij hun familiebedrijf aan het roer stonden, zijn tal van de

meest uiteenlopende projecten gerealiseerd. Een van de opdrachten die grote indruk op hen maakte, was de reconstructie van de pier van Blankenberge, aan de Belgische kust. “We bedachten een methode waarbij we de gehele pier konden afheien tot aan de boulevard”, herinnert Henk zich. “Een plan dat we bovendien weersonafhankelijk konden uitvoeren, althans dat dachten we. Tijdens het werk begon het echter vreselijk te stormen, waardoor de kuip die we om de pier hadden geplaatst het begaf. Hij liep helemaal vol en het werk werd een jaar stilgelegd.”. Piet: “Vervolgens hebben we een tweede, nog grotere ring, om de oorspronkelijke kuip gezet. Op die manier kon de klus alsnog geklaard worden. Ondanks de tegenslag door het stormweer, verliep het project eigenlijk als een trein en hadden we weer een prestatie geleverd om trots op te zijn.” Hand- en spandiensten Momenteel werken twee zonen van Piet en twee zonen van Henk in het familiebedrijf en zijn tevens aandeelhouders. Hoewel de broers zelf niet meer op de loonlijst staan, voelen ze zich toch nog erg verbonden met Gebr. De Koning. Thijs, die alweer 14 jaar met pensioen is, komt er zelfs nog dagelijks. “Ik ben elke ochtend om negen uur in de werkplaats. Ik verricht nog graag kleine hand- en spandiensten, zoals

het brengen van materiaal en andere spullen naar de werklocaties, als de jongens iets tekort komen of iets vergeten zijn.” Piet komt volgens eigen zeggen minstens drie keer per week even aanwaaien. “Ik houd ervan om hier en daar even een praatje te maken. Ook vragen de jongens wel eens om raad als er problemen zijn, of ze bellen me met vragen. Daarnaast bezoek ik regelmatig werken.” Henk heeft geen structurele binding meer met het bedrijf. “Af en toe assisteer ik als er vragen zijn over bijvoorbeeld belastingen, maar het is niet zo dat ik op vaste dagen langskom. Dat neemt niet weg dat ik het bedrijf nog steeds een warm hart toedraag. We hebben er een fantastische tijd gehad, waar we met plezier en voldoening op terugkijken. Ieder van ons hoopt dat Gebr. De Koning zich in dezelfde lijn blijft ontwikkelen als wij die indertijd hebben ingezet; een bedrijf dat vooruitstrevend denkt, dat goed zorgt voor zijn personeel, dat niet naast zijn schoenen gaat lopen en voldoende investeert in nieuwe ontwikkelingen. Maar dat is de huidige directie, in de personen van Marcel van Leeuwen en Dirk-Jan Teeuw, beslist toevertrouwd. Zij werken beiden al jarenlang bij ons familiebedrijf en kennen het klappen van de zweep. Over de toekomst van Gebr. De Koning maken wij ons geen zorgen!”

“We hadden veel over voor ons bedrijf. Vader zei vroeger al: zaken gaan vóór het meisje.”

Betrokkenheid Behalve investeren en risico’s durven nemen, zijn er nog andere belangrijke factoren die hebben bijgedragen aan het succes van Gebr. De Koning. “We stonden altijd naast onze mensen en nooit boven ze”, vertelt Henk. “Ze konden ook altijd bij ons aankloppen, als ze ergens mee zaten. Zo’n houding van ons als directie stimuleerde de betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf, wat direct invloed had op de kwaliteit van je diensten en producten. Onze eigen betrokkenheid kregen we van huis uit mee. Ook toen we nog in de

in de avonduren. Een goede gewoonte was ook dat wij ’s avonds alvast de benodigde spullen klaarlegden voor het werk van de volgende dag. Dan kon je ’s ochtends meteen wegrijden. Het is maar de vraag of je zo’n zelfde mate van betrokkenheid ook tegenwoordig nog kunt en mag verlangen van je medewerkers; feit blijft dat Henk er vroeger alles aan deed om ervoor te zorgen dat onze mensen met plezier bij ons werkten.”

Over de toeko mst van Gebr. De Koning maken wij ons geen zorgen!

we hadden wel een kleine kraan, een Fuchs, die eigenlijk niet op dat werk berekend was. Daarmee hebben we toen betonpalen geheid. Vanaf dat moment zat ook het slaan van palen in ons dienstenpakket. Vervolgens kregen we een opdracht bij een ruilverkaveling in Assendelft. Dat was eigenlijk ons eerste echt grote werk. In die tijd hebben we ook een grotere kraan gekocht.” Henk: “In Assendelft moesten ook een paar betonbruggetjes gemaakt worden. Dat zou een neef van ons doen die een aannemersbedrijf had in betonwerken. Hij bleek echter geen tijd te hebben. We hebben dat toen uitbesteed aan een ander bedrijf, maar dat ging failliet. Uiteindelijk hebben we dat werk toen zelf uitgevoerd en dat was voor ons de aanzet om ook in de beton verder te gaan.”

Gedreven ondernemers Kenmerkend voor Gebr. De Koning was ook altijd het streven naar marktleiderschap. Piet: “Wat dat betreft zijn we gedreven ondernemers, heel anders overigens dan vader. Hij had geen affiniteit met de aannemerij, maar hij gaf ons wel alle vrijheid om ons in die richting te ontplooien. We anticipeerden altijd zoveel mogelijk op toekomstige ontwikkelingen. In samenspraak met opdrachtgevers overlegden we altijd hoe we zaken nog beter konden aanpakken. Dat resulteerde vaak in het aankopen van het modernste materieel, zeker op het gebied van het heien. Als wij dan een nieuwe machine gekocht hadden, duurde het meestal niet lang of de concurrentie volgde ons. Een recent voorbeeld van zo’n aankoop is een drukmachine die de damwanden niet de grond in trilt, maar ze erin drukt. Voordeel daarvan is dat de machine geen trillingen opwekt, waardoor je niet bang hoeft te zijn voor het ontstaan van scheuren in dichtbij gelegen bebouwing. Twee jaar geleden namen we deze machine - die speciaal in opdracht gebouwd is - in gebruik en op dat moment waren er slechts twee stuks met deze specificaties in Nederland operationeel.”


pag. 11

gebr. de koning | jubileum magazine

Gebr. De Koning is een familiebedrijf in hart en ziel, gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid.

D

Directeur Marcel van Leeuwen

We zijn van huis uit gewend veel zelf te doen.

e loopbaan van Marcel van Leeuwen bij Gebr. De Koning is die van de scheepsjongen die kapitein werd. 34 jaar geleden kwam hij in dienst bij het bedrijf en werkte zich op van stagiair tot directeur in 1995 als opvolger van Thijs de Koning. “Ik ben een van de oudgedienden”, licht hij zijn huidige status toe. “Er staat nu een jongere generatie aan het roer bij het bedrijf, die natuurlijk wat minder binding heeft met het verleden van Gebr. De Koning. Het is heel bijzonder dat ik in mijn beginperiode opdrachten kreeg van mensen die nu allang met pensioen zijn. Enkele van hen komen af en toe nog langs voor een praatje. Hartstikke leuk.

”De entree van Marcel van Leeuwen bij Gebr. De Koning is letterlijk niet zonder slag of stoot gegaan. Na zijn HTSopleiding kreeg hij een stageplaats bij de Provincie Utrecht en kwam via een project, waar kampeerplaatsen op een camping gecreëerd moesten worden, in aanraking met Gebr. De Koning, een kennismaking die wederzijds prima was bevallen. Van Leeuwen: “Ik heb toen altijd contact gehouden. Na mijn militaire dienst zou ik bij het bedrijf terechtkunnen, maar een ongeluk met een staalconstructie gooide bijna roet in het eten. Ik heb toen drie maanden in het ziekenhuis gelegen. Toch bleek dat geen belemmering en ik trad op 19 januari 1976 in dienst. Ik heb zo’n vijftien jaar vooral buiten gewerkt en kwam af en toe alleen voor berekeningen naar kantoor. Dat werd echter steeds meer en van lieverlee verschoof het accent van buiten naar binnen. Van uitvoerder werd ik hoofduitvoerder en van bedrijfsleider tot mededirecteur.” Familiebedrijf in hart en ziel Gebr. De Koning is een familiebedrijf in hart en ziel, gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid. “Natuurlijk is het hier en daar wat formeler geworden, omdat het bedrijf gegroeid is, maar de betrokkenheid is altijd in onze cultuur verweven gebleven. Niet alleen van de medewerkers naar het bedrijf toe, maar ook andersom. Typerend voor Gebr. De Koning. Andere kenmerken van ons bedrijf zijn de korte lijnen - we zijn van huis uit gewend om veel zelf te doen – en we zijn bereid om risico’s te nemen. We nemen vaak projecten aan die een ander niet kan of niet durft. We gaan er van uit dat er voor alles een oplossing is. Dat

vertrouwen is gebaseerd op jarenlange ervaring, kennis en uitstekend materieel. De menselijke component blijft natuurlijk het belangrijkste. Het vertrouwen hebben in elkaar weegt daarbij zwaar en we zijn bereid om de handen uit de mouwen te steken, daar waar een ander wellicht denkt ‘daar begin ik niet aan’. Dat harde werken zit ons in het bloed. Het is kenmerkend voor de mensen uit de Alblasserwaard. Als een van de weinige familiebedrijven in onze branche, gaan we altijd uit van onze eigen kracht. Natuurlijk is geld verdienen voor ons ook belangrijk, noodzakelijk zelfs, maar het is niet het belangrijkste. We willen plezier hebben in de dingen die we doen. Het familiebedrijf heeft voor Marcel van Leeuwen nog een andere betekenis. Een van zijn zonen is een van de vijf projectleiders van het bedrijf. “We zitten wel eens samen aan tafel of in de auto. Heel apart, maar erg leuk. Ook mijn schoonzoon werkt in het bedrijf. Een andere zoon van me is kraanmachinist bij een ander bedrijf, die ook wel eens voor ons werkt. Natuurlijk wordt er thuis aan tafel veel over het werk gepraat. Dat kan ook niet anders. Ook binnen de familie is de betrokkenheid groot.


pag. 13

gebr. de koning | jubileum magazine

Gemoedelijke relatie en hoge kwaliteit

HOEFNAGEL EN ZOON B.V. Kwaliteitsproducten voor alles dat rijdt, rolt, vaart en beweegt. En de vertrouwde service van Hoefnagel. Wij zijn merkdealer van Esso brandstoffen en Mobil Smeermiddelen

L

ang hoeft Erik Waalwijk niet na te denken over de vraag hoe hij Gebr. De Koning zou typeren: “Een bedrijf met een menselijk gezicht.” Erik Waalwijk werkt sinds 2003 als projectleider voor de Provincie Zuid-Holland en heeft sindsdien ook te maken met Gebr. De Koning. “We zijn in verschillende projecten samen opgetrokken”, zegt hij. “Ik heb zelden een aannemer meegemaakt die zo betrokken is en ongelooflijk betrouwbaar. Wat ze doen, doen ze goed. Ja is ja en nee is nee.”

Hoefnagel en Zoon werkt al sinds 1953 als leverancier van merk brandstoffen en smeermiddelen Wij onderscheiden ons in de markt door: • Hoge kwaliteit van merkproducten en service, • Flexibele opstelling door klantgericht denken, • Inspelen op milieuaspecten, • Bezorging van de producten met een modern wagenpark en gemotiveerde chauffeurs, • Altijd bereikbaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week, • Snelle reactie, juiste advisering, snelle service, • Compleet leveringsprogramma.

Erik Waalwijk noemt ook de grote kennis van zaken van het bedrijf. “Vanuit haar expertise is Gebr. De Koning een constructief meedenkende partner en is ook niet te beroerd om door te werken indien de situatie daarom vraagt. Niet omdat het van hogerhand wordt opgelegd, maar zo is hun instelling gewoon. Ook van de mensen die het werk buiten uitvoeren.”

Hoefnagel en Zoon b.v. Uw betrouwbare partner voor de toekomst.

Verzakkingen Het eerste project waarbij Erik Waalwijk en Gebr. De Koning samenwerkten betrof de

aanpak van een aantal verzakkingen van de provinciale weg N210. Deze weg loopt door het veengebied van de Krimpenerwaard en is destijds gefundeerd op houten palen met daarop een betonnen bak, gevuld met zand. Het bezwijken van de houten funderingspalen van de weg is ontstaan, doordat een later aangelegde parallelweg zorgde voor zijdelingse druk en natuurlijk door de toename van de intensiteit en het gewicht van het verkeer. Door betonnen palen te plaatsen en hierop een betonplaat aan te brengen werd de weg ter plaatse gereconstrueerd. Erik Waalwijk: “De inbreng van Gebr. De Koning was heel belangrijk. Hun ervaring kwam dus uitstekend van pas bij het verhelpen van verzakkingen van de provinciale weg N228 bij Haastrecht. Sowieso een bijzonder project, waarbij in een bouwteam werd gewerkt dat bestond uit de provincie Zuid-Holland, de gemeente Vlist, Gebr. De Koning en Ingenieursbureau Oranjewoud. Gebr. De Koning als aannemer was verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van de brug over de Hoge Boezem en de reconstructie van de weg. Hiervoor moest de hoofdweg van Haastrecht drie maanden worden afgesloten. Je kunt begrijpen dat dit voor omwonenden niet

prettig was. Ook hierin zie je het menselijk gezicht van Gebr. De Koning. Nooit te beroerd om ook met omwonenden te praten en eventuele problemen direct bij de kop te pakken. Het is belangrijk in dit soort grootschalige projecten om buurtbewoners erbij te betrekken. Om de brug te kunnen plaatsen hebben we zelfs een lindeboom met wortel en al opgepakt, ergens anders tijdelijk geplaatst en later weer teruggebracht.” Persoonlijke relatie Volgens Erik Waalwijk zijn kenmerkend voor de omvang van het bedrijf Gebr. De Koning de korte lijnen en de persoonlijke relatie. “Natuurlijk is Gebr. De Koning ook een bedrijf met winstoogmerk, maar je hebt nooit het idee dat het om geld gaat. De focus ligt voortdurend op het meedenken en het uitvoeren van het werk. In vergelijking met de grote aannemers is er natuurlijk niet op alle vlakken expertise in huis. Dat kan ook niet, maar dat wat ze in huis hebben, doen ze gewoon heel erg goed. De relatie is gemoedelijk en goed, de kwaliteit erg hoog en dat is een prettige combinatie.”

Ik heb zelden een aannemer meegemaakt die z o betrokken is en ongelooflijk be trouwbaar.

| T: 0184-681500

|

www.oliebestellen.nl

Veerweg 10 | 2957 CP | Nieuw Lekkerland


pag. 15

gebr. de koning | jubileum magazine

Bijna 25 jaar geleden kwam Henk Moerman in IGWR , directievoerder an m er o M k en H

dienst van de gemeente Rotterdam. Dat is ook

jn i z n e t c a t n o c De één-op-één . n e k e l b e g l o v altijd waarde

het moment dat de relatie met Gebr. De Koning is begonnen. “Daarvoor was ik werkzaam bij een aannemer, welbeschouwd waren we toen concurrenten.” Henk Moerman is als directievoerder voor Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam (IGWR) werkzaam in het Rotterdamse havengebied. De directievoerder is in feite de plaatsvervanger van de opdrachtgever.

H

et Rotterdamse Havenbedrijf is veelal opdrachtgever voor uiteenlopende projecten. Even voor de beleving: IGWR werkt als partner van de Gemeente Rotterdam aan projecten op het gebied van infrastructuur, bouw en milieu: van kadermuren voor omvangrijke containerschepen tot parkbruggetjes voor recreanten.

Oldtimers Op het moment van verschijning van het jubileumboek geniet Henk Moerman van een welverdiende VUT (“hobby’s genoeg. Vooral het opknappen van old timers, waarbij ik een voorkeur heb voor Citroën.”). In zijn loopbaan heeft hij met veel verschillende bedrijven samengewerkt. Het laatste project waar het ingenieursbureau samen met Gebr. De Koning optrok is de renovatie van openbare aanlegsteigers aan de Chemieweg in het Botlekgebied, maar in het verleden is er op meer fronten een volgens Moerman prima samenwerking geweest. Jan Willem Terlouw, Anne van Pelt en Anne Kleiberg zijn namen die Henk Moerman direct te binnen schieten als hij de samenwerking met Gebr. De Koning beschrijft, maar ook Henk en Piet de Koning, de nieuwe generatie Hijmen de Koning en directeur Dirk Jan Teeuw.

Flexibiliteit “Een plezierige en goede samenwerking”, blikt Moerman terug. “Illustratief voor het bedrijf zijn flexibiliteit en een hoge mate van meedenken. Dat geldt niet alleen voor projecten die Gebr. De Koning via aanbesteding al dan niet in onderaannemerschap uit heeft gevoerd, maar ook voor niet-geplande werken. Voorbeeld daarvan is dat er voor een enorm schip met containerkranen een aanlegmogelijkheid moest worden gecreëerd.

Heibedrijf Veel waardering heeft Moerman voor Gebr. De Koning als heibedrijf. “Gebr. De Koning opereerde hierin vaak als onderaannemer, waarbij we dankbaar gebruik hebben gemaakt van deze specialisatie. Niet alleen in het havengebied, ook bijvoorbeeld voor de bouwputten bij het nieuwe Luxor Theater. Goed materieel, goede mensen en kennis van zaken. Een bedrijf waar je op kunt rekenen.”

“Illustratief voor het bedrijf zijn flexibiliteit en een hoge mate van meedenken” Daarin voorzag de in aanleg zijnde haven nog niet. Gebr. De Koning leverde razendsnel de benodigde buispalen. Dat is dan ook de kracht van een kleinere onderneming, die snel kan inspelen op een situatie. Flexibiliteit is toch wel een handelsmerk van Gebr. De Koning. En de korte lijnen, van mensen op de werkvloer tot en met de directie. De één op één-contacten zijn altijd waardevol gebleken.”


pag. 17

gebr. de koning | jubileum magazine

Dat een burgemeester tijd reserveert voor een gesprek over een jubilerend bedrijf binnen zijn gemeente, mag best bijzonder genoemd worden. Burgemeester De Bruin van Papendrecht doet dat echter graag voor bedrijven als Gebr. De Koning, die al generaties lang een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn van Papendrecht en omgeving. Daarnaast heeft hij grote waardering voor het arbeidsethos dat bij Gebr. De Koning leeft.

N

a zijn aantreden in 2001 heeft burgemeester De Bruin in een periode van een jaar of twee een flink aantal bedrijven in Papendrecht, groot en klein, bezocht. “Tijdens die kennismakingsbezoeken was ik vaak gefascineerd door wat de bedrijven produceerden en hoe ze dat deden. Ik proefde tegelijkertijd de sfeer en de verhoudingen in de verschillende geledingen van de onderneming. Bij Gebr. De Koning maakte met name het arbeidsethos een grote indruk op mij. Er heerst een mentaliteit van ‘niet praten, maar doen’. Ze hebben de bereidheid om te allen tijde de handen uit de mouwen te steken en ze zijn nooit te beroerd om bijvoorbeeld een uur langer door te werken om een klus te klaren.”

t Bruin, Papendrech e D er st ee em rg Bu

e w t a d p o s t Ik ben er tro ng i n o K e D . r b e G bedrijven als n. e b b e h t h c e r d hier in Papen

Afspraak is afspraak De hoge arbeidsmoraal bij Gebr. De Koning is volgens burgemeester De Bruin overigens kenmerkend voor deze regio. “Van oudsher hebben de mensen in dit gebied strijd moeten voeren tegen het water, puur om te kunnen overleven. Dan leer je natuurlijk vanzelf wat werken is. Bovendien moeten we niet uit het oog verliezen dat Gebr. De Koning een familiebedrijf is. De familie De Koning is een wijdvertakte familie in dit gebied die zich ook maatschappelijk bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Ze zitten al generatie op generatie met de voeten in de Papendrechtse klei en hebben een grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van de leefbaarheid in deze regio. Dat ze hier veel waardering voor krijgen, blijkt onder meer uit het volledige vertrouwen dat ze genieten bij hun opdrachtgevers. Op hun beurt doet Gebr. De Koning er ook alles aan om dit vertrouwen nooit te beschamen. Ze realiseren zich hoe belangrijk het is om goed en degelijk werk te leveren met als motto ‘afspraak is afspraak’. Dat is de ware zakenmentaliteit.” Doorzettingsvermogen De strijd om het overleven in het waterrijke gebied rond Papendrecht dwong mensen tot hard werken en het leiden van een sober, arbeidzaam leven. “Ook tegenwoordig worden Papendrechters soms nog aangeduid met de bijnaam ‘erwtenpellers’. Die naam stamt uit de tijd dat de arbeiders in de griend- en rietcultuur ook erwten gingen verbouwen, die ze vervolgens pelden en in Dordrecht verkochten. Voor hen was dat bittere noodzaak om hun schamele inkomen aan te vullen. Die mentali-

teit van alles aanpakken bestaat tot op heden. In feite is Gebr. De Koning daar groot door geworden. Ze komen voort uit een familie die geworteld was in de grienden. Toen na de watersnoodramp werd gestart met de Deltawerken en als gevolg daarvan de getijdewerking in de Biesbosch en rond de Drechtsteden sterk werd beperkt, moest men noodgedwongen afscheid nemen van de griend- en rietcultuur. Omdat het echte doeners zijn die geen enkele uitdaging schuwen, wist het bedrijf te overleven en breidde men zijn werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw steeds verder uit. Inmiddels zijn ze een grote speler geworden in die branche en dat alles is een direct gevolg van hun niet aflatende doorzettingsvermogen.” Topkwaliteit Hard werken als middel om te overleven loopt als een rode draad door de geschiedenis van Papendrecht en omstreken. Toch vindt men daarin niet voldoende bevrediging. “Bij Gebr. De Koning zie je dat ze véél meer willen dan louter het hoofd boven water houden. Ze gaan namelijk uitsluitend voor topkwaliteit. Ook deze ambitie is te verklaren in het licht van de natuurlijke aspecten van de oorspronkelijke leefomgeving. Stel je legt een dijk aan. Wil je ’s nachts rustig kunnen slapen, dan moet je er blind op kunnen vertrouwen dat de dijk stevig genoeg is om de druk van het water te kunnen weerstaan. Je moet daar niet aan twijfelen. Is de kwaliteit niet goed, dan breekt de dijk vroeg of laat door. Met die gedachte in het achterhoofd ben je er natuurlijk van doordrongen dat alles wat je doet en maakt, zo degelijk mogelijk moet zijn. Het streven


pag. 19

gebr. de koning | jubileum magazine

Van Spijker beton- en waterbouw feliciteert Gebr. De Koning B.V. met haar 110 jarig bestaan!

van Gebr. De Koning naar de beste kwaliteit komt niet alleen tot uitdrukking in stevigheid van materialen en producten, maar ook in gerichtheid op innovatie, stand van techniek, uitstraling van het bedrijf en de relatie met opdrachtgevers. Op die uitstekende kwaliteit mogen ze wat mij betreft beslist trots zijn, maar ze lopen er toch niet mee te koop. Die bescheidenheid siert hen wel, vind ik. Overigens weten opdrachtgevers hen steeds weer te vinden. Gebr. De Koning hoeft niet te adverteren en dat is natuurlijk de beste reclame.”

Geen eendagsvlieg Gebr. De Koning maakt zich geen zorgen over de toekomst van het bedrijf. Na alles op een rijtje te hebben gezet, is dat ook voor burgemeester De Bruin een voor de hand liggende conclusie. “Gebr. De Koning is in alle opzichten een duurzaam bedrijf. Ze hebben een gezonde bedrijfsvoering; ze zorgen goed voor het milieu; ze zorgen goed voor het personeel en ze zorgen goed voor hun leefomgeving, de Papendrechtse gemeenschap. Kortom, niets ligt een mooie toekomst in de weg.

“Bij Gebr. De Koning zie je dat ze véél meer willen dan louter het hoofd boven water houden” Voorbeeldfunctie Het bedrijf biedt werkgelegenheid aan zo’n 65 medewerkers, afkomstig uit Papendrecht en omgeving. Behalve dit economische belang dient Gebr. De Koning ook het maatschappelijke belang in de regio. “Ik kom de familie De Koning regelmatig tegen op bijeenkomsten voor ondernemers. Je praat dan met elkaar, je wisselt nieuws uit en je informeert hoe het met het bedrijf gaat. Hun antennes reiken verder dan de muren van hun onderneming. Ze zorgen niet alleen goed voor hun personeel en de continuïteit van hun bedrijf, maar ze zorgen ook goed voor de Papendrechtse gemeenschap. Ze ondersteunen verschillende maatschappelijke initiatieven op gebieden van sport, cultuur, kerk en anderszins en daarvan profiteren diverse verenigingen die Papendrecht rijk is. Ook in dat opzicht vervult Gebr. De Koning wat mij betreft een voorbeeldfunctie. Ik wil overigens nog opmerken dat het bedrijf ook met deze maatschappelijke ondersteuning niet te koop loopt. Heel onopvallend draagt de familie De Koning bij aan het welzijn van Papendrecht. Ze zijn gewoon zichzelf gebleven en dat is alleen maar te prijzen.”

Wij zijn verheugd over de wederzijdse positieve samenwerking en hopen deze nog lang te mogen voorzetten.

Van Spijker beton- en waterbouw dimensioneert en realiseert

Opdrachtgevers van Van Spijker waarderen vooral onze

betonwerken voor de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector.

proactieve, flexibele werkwijze. En onze manier van anticiperen.

Onze kernactiviteiten liggen bij de realisatie van bruggen,

Ook de korte lijnen binnen ons bedrijf, de open communicatie

tunnels, viaducten, kademuren en sluizen.

en jarenlange ervaring kenmerken onze organisatie.

Met ons enthousiaste team realiseren wij projecten van het

Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij onze werken uitvoeren onder

spreekwoordelijke A tot Z. Van design en engineering tot de

kwaliteitsborging en conform de hedendaagse veiligheidsnormen.

realisatie van onze werken.

Dat blijkt wel uit onze ISO- ,VCA**- , BTR- en CO2-certificering.

Van Spijker beton- en waterbouw Postbus 247 7940 AE Meppel T 0522 - 252 589 F 0522 - 241 387 E info@vanspijkerbouw.nl I www.vanspijkerbouw.nl

Ik kijk niet in hun boeken, maar ik denk dat het bedrijf gezond en verstandig genoeg is om zichzelf door de nog steeds heersende economische crisis heen te kunnen loodsen. Ze hebben bewezen geen eendagsvlieg te zijn, maar stevig gefundeerd in de Papendrechtse klei. Ik vind het een hele prestatie dat een bedrijf zo lang bestaat. Zelfs voor een familiebedrijf is dat geen vanzelfsprekendheid en dat is zeker een compliment waard. Ik ben er trots op dat we bedrijven als Gebr. De Koning hier in Papendrecht hebben en ik heb er alle vertrouwen in dat ze met de naam die ze in de afgelopen 110 jaar hebben opgebouwd, er nog minstens 110 jaar tegenaan kunnen.”


pag. 21

gebr. de koning | jubileum magazine

Oprichting voorloper C. de Koning & Zn.

Na de uitvoering van de Deltawerken, waardoor het getijdegebied enorm veranderde werd gestart met de natte aannemerij zoals bv. het vervaardigen en aanbrengen van zinkstukken en het uitvoeren van bestortingen.

Eerste activiteiten van het voorgeslacht De Koning (toen nog Conink of Keuning) De kost werd verdiend met het verhandelen van griendhout.

1680

1953

1900

Terr as, t ribu ne e n

keer wan den

Heien

et van b

len onpa

er

rwat

onde

-

leide n ge g ng- e rdiabru i m Rem Conco k r we ote et Gr ver h o g u etsbr

chap

rs Wate

Fi

Spo

orb

Los

aan

ver

kad

1962

e, D en

bre

din

gM aas v

lakt

Bos

e

ch

1969

De eerste heistelling aangeschaft, het begin van een groot aantal investeringen in groot materieel.

Vanaf eind jaren zestig werden de projecten in hoofdaanneming aangenomen waarbij steeds vaker naast het heiwerk ook kunstwerken in hout, beton en staal werden uitgevoerd

1978

1995

1996

2007

2010

Dirk-Jan Teeuw wordt algemeen directeur

Gebr. De Koning werd opgericht. Certificering, de certificaten EN-ISO 9001 en VCA zijn in bezit van Gebr. De Koning

Marcel van Leeuwen volgt Thijs de Koning op als directeur.

110 jarig jubileum


pag. 23

gebr. de koning | jubileum magazine

Johan Geurtz, Arcadis

Persoonlijk contact altijd erg belangrijk

e d bereid om d ij lt a is g in n o Gebr. De K te pakken. Die n a a ls e k ta s ob eerd. onvoorziene orm gewaard n e d ij lt a ik b flexibiliteit he

Arcadis, is bezig met zijn laatste werkzame weken. Een goed moment om terug te blikken. De relatie tussen Johan Geurtz en Gebr. De Koning gaat terug tot eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw. Arcadis levert design-, advies- en ingenieursdiensten aan talloze bedrijven in binnen- en buitenland voor gebouwen, milieu & ruimte, mobiliteit en water.

Vier sporen et eerste project waarin we samenwerkten was de realisatie van vier sporen voor de NS in Den Haag, zo’n twintig jaar gelden. In de loop der jaren heb ik veel te maken gehad met Marcel van Leeuwen, maar ook met andere geledingen binnen het bedrijf. Dit heeft geleid tot een fijn en persoonlijk contact, waar ik met veel genoegen op terugkijk. Ik heb Gebr. De Koning van dichtbij meegemaakt en leren kennen als een hele plezierige partij om mee samen te werken. Juist door het persoonlijk contact zijn we het altijd wel snel eens geworden over de wijze waarop we bepaalde projecten moesten aanpakken. Hoe diep ik ook graaf, ik kan me geen grote problemen voor de geest halen. Het was een vloeiende samenwerking. Gebr. De Koning heeft zijn zaakjes altijd goed voor elkaar. Dat blijkt ook uit het draaiboekbeheer, dat altijd goed werd verzorgd door Gebr. De Koning. Het is een flexibel bedrijf en ook bereid om bij onvoorziene omstandigheden bij te springen en die komen bij de aanleg van tunnels en damwanden geregeld voor.”

H

Ondergrondse obstakels Daarmee doelt Geurtz onder meer op ondergrondse obstakels, die het bouwproces kunnen belemmeren, zoals funderingsresten en dergelijke. “Natuurlijk wordt vooraf zoveel mogelijk in kaart gebracht, maar dat is niet altijd mogelijk, omdat niet altijd alles gearchiveerd is. Soms hoor je van buurtbewoners wel eens wat, zo van ‘Daar heeft ooit een huis gestaan of daar zit iets onder de grond’. En dan moet je maar hopen dat het allemaal wel meevalt en geen vertraging tot gevolg heeft. Gebr. De Koning is altijd bereid om deze onvoorziene obstakels aan te pakken. Die flexibiliteit heb ik altijd enorm gewaardeerd. Dergelijk werkzaamheden moeten vaak gerealiseerd worden buiten dienststelling om de planning niet in gevaar te brengen. Maar naast die flexibiliteit beschikt het bedrijf over bijzonder veel kennis en materieel en weet ideeën altijd goed te beargumenteren. De hoge kwaliteit en het werk binnen de afgesproken tijd gereed te hebben, zijn kenmerkend voor Gebr. De Koning. Bovendien heeft het bedrijf

Op de valreep, want Johan Geurtz, senior specialist bij

oog voor compromissen. Bij grotere organisaties, die wat minder flexibel zijn, is dat vaak wat moeilijker.” Persoonlijke band Johan Geurtz kijkt met een goed gevoel terug op de persoonlijke band met Marcel van Leeuwen. “Ja, daar heb ik altijd veel waarde aan gehecht. Je hebt wat meer voor elkaar over, je bent eerder geneigd om verder te kijken dan het noodzakelijke. Ik heb ook altijd een beroep op hem kunnen doen, zelfs voor projecten waar Gebr. De Koning niet direct bij betrokken was, kon ik Marcel voor een goed advies altijd wel even bellen.”


pag. 25

gebr. de koning | jubileum magazine

Algemeen directeur, Dirk-Jan Teeuw

Kwaliteit is altijd onze drijfveer geweest.

Het recente verleden, het nu en de toekomst in een notendop. Algemeen directeur Dirk-Jan Teeuw volgde in 2007 zijn schoonvader op. Twee jaar eerder kwam hij bij het bedrijf als beoogd opvolger van Henk de Koning. Dirk-Jan studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werkte tot 2005 als accountmanager bij Rabobank. “Een achtergrond die me uitstekend van pas kwam en komt”, zegt Dirk-Jan. “Ik heb bij veel bedrijven in de keuken mogen kijken. Interessant was vooral om te kijken naar de vraag waarom sommige bedrijven het beter doen dan andere, naar de risicotrajecten, waarbij er dikwijls bekeken moest worden of de investering en het beoogde rendement afgewogen moest worden tegen de financiële impuls. Die afweging - risico versus rendement - zie je ook in de aannemerij terug”.

D

e aannemerij is een branche waar techniek als een rode draad doorheen loopt. Dirk-

Jan Teeuw: “Toen ik bij het bedrijf kwam werd ik niet gehinderd door enige kennis van techniek, bedrijf werken mensen die veel meer technische kennis hebben dan ik. Natuurlijk heb ik in de afgelopen jaren technische kennis vergaard, vooral door fantastische mensen om me heen.”

ling e d f a p r e w t n Onze o r. e k j i r g n a l e b wordt steeds

maar dat heb ik niet als een gemis ervaren. Bij het


pag. 27

gebr. de koning | jubileum magazine

,=(6%90-7',)86-0&03//)2 %++6)+%8)2 6-2+:-&6%836)2

) ' : 6 ) 96 7

9 , 6 ) :  /334

(69/1%',-2)7

:)6

Zorg voor personeel betaalt zich terug. Je ziet bij ons dan ook weinig verloop. Het ziekteverzuim ligt laag, onder de 4%.

Vertrouwen

�

Dirk-Jan Teeuw ziet de toekomst met vertrouwen

trillingen, die voor veel overlast kunnen zorgen

oliĂŤn, we draaien op dit moment een proef met

tegemoet. Gebr. De Koning bevindt zich in het

en schade aan omliggende bebouwing.�

een aggregaat die minder brandstof gebruikt en we willen meer met zonne-energie doen.�

veld van de aannemerij nĂŠt onder de ‘grote

Gefeliciteerd met jullie 110 jarig bestaan. Als je na ruim een eeuw nog zo aan de weg weet te timmeren verdiend dit alle respect. Sinds de doorbraak van het trilblok in Nederland zijn we partners. We zijn blij dat we met onze producten ruim een kwart eeuw hebben kunnen bijdragen aan jullie succes. Nog vele mooie jaren!

1*-*/( 7*#30&26*1.&/5 PVE- Holland Lelystraat 49 3364 AH Sliedrecht Tel. (31)-(0)184-410333 E-mail info@diesekogroup.com www.diesekogroup.com

jongens’, zoals BAM, Ballast Nedam, en Heijmans

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

en voert voornamelijk, al dan niet in participatie,

Dit is een mooi voorbeeld van Maatschappelijk

Ambitie

overheidsprojecten uit. Ook hierin is het bedrijf

Verantwoord Ondernemen (MVO), een ander

Het streven naar maximale kwaliteit begint

volop in beweging. Een goed voorbeeld hiervan

terrein waar Gebr. De Koning actief op inzet.

volgens Dirk-Jan Teeuw bij goed personeel. “We

is de ontwikkeling van Design & Construct:

Dirk-Jan Teeuw: “De drukmachine leidt tot

hebben de ambitie om ten minste 3% per jaar

“Op het gebied van design hebben we een

minder omgevingsschade, waardoor er geen

te groeien. Dat betekent dat we meer mensen

behoorlijke slag geslagen. Onze ontwerpafdeling

herstelwerkzaamheden nodig zijn, hetgeen een

nodig hebben. We hechten aan goed personeel.

wordt steeds belangrijker. Niet alleen omdat

positieve invloed heeft op de CO2-uitstoot. We

Zorg voor personeel betaalt zich terug. Je ziet bij

opdrachtgevers dat veel vaker voorschrijven,

zijn heel bewust bezig om de CO2-uitstoot terug

ons dan ook weinig verloop. Het ziekteverzuim

maar ook omdat we op deze manier onze eigen

te dringen, ook al groeien we als bedrijf. We doen

ligt ook laag, onder de 4%. Onze mensen zijn

kennis exploreren op het gebied van geotechniek,

dat niet alleen, omdat het wordt voorgeschreven

zeer betrokken bij het bedrijf. We betrekken ook

staalconstructies

We

door onze opdrachtgevers, zoals ProRail en lokale

het thuisfront bij het bedrijf. Als je kijkt naar

kunnen opdrachtgevers een volledig pakket

en regionale overheden, maar ook vanwege

onze personeelssamenstelling, dan komen de

aan diensten en service bieden dat bestaat uit

onze eigen maatschappelijke betrokkenheid.

meeste mensen uit de Alblasserwaard. Dat zorgt

ontwerp, engineering en advies. Korte lijnen, ĂŠĂŠn

Het realiseren van minder CO2-uitstoot is geen

voor binding. Die zie je intern terug. Natuurlijk

aanspreekpunt. De komende vijf jaar zal Design

doel, maar een middel voor een gezonder

hebben we een hiĂŤrarchische opbouw, maar we

& Construct steeds belangrijker worden�, aldus

leefklimaat. Ook binnen onze organisatie zijn

staan tevens een laagdrempelige cultuur voor. De

Dirk-Jan Teeuw.

we bezig met het bewustwordingsproces dat

deuren op kantoor staan altijd open. We geven

onlosmakelijk verbonden is aan Maatschappelijk

onze mensen veel verantwoordelijkheid en

Materieel

Verantwoord Ondernemen. We kunnen wel

vrijheid, gebaseerd op vertrouwen. We zijn niet

De investeringen van het bedrijf beperken zich

allerlei regels voorschrijven, maar daarmee

bang om in voorzieningen te investeren. Goede

niet louter en alleen tot het stimuleren van design.

ben je er nog niet. Het bewustwordingsproces

voorstellen worden vrijwel altijd gehonoreerd of

Ook wat materieel betreft loopt Gebr. De Koning

heeft tijd nodig om het om te kunnen zetten

het nu gaat om aanschaf van PBM’s, laptops of de

bij voorkeur voorop. Er is veel geĂŻnvesteerd

naar gedragsverandering. Daarom laten we

wens om een cursus of opleiding te volgen. Deze

in nieuwe kranen (Gebr. De Koning was een

MVO terugkomen op alle niveaus binnen het

cultuur van vertrouwen heeft het bedrijf altijd

van de eerste bedrijven in Nederland, dat kon

bedrijf, zoals tijdens personeelsbijeenkomsten,

gekenmerkt. Als directie zijn we ook dankbaar

beschikken over een 120 tonskraan) en ook in

in stafvergaderingen en in onze nieuwsbrief.

dat we deze erfenis mogen koesteren�.

een nieuwe drukmachine voor damwanden.

We hebben concrete maatregelen genomen om

en

betonconstructies.

“Die nieuwe drukmachine is razendinteressant

de CO2-uitstoot te verminderen. Dit uit zich in

voor opdrachtgevers met projecten in oude

efficiĂŤnter papiergebruik, de toepassing van

binnensteden. Trillingen kunnen funest zijn voor

spaarlampen, het gebruik van energiezuinige

oude funderingen en muren. De aanleg van de

auto’s, maar ook in relatie tot het machinepark

nieuwe metrolijn in Amsterdam is wat dat betreft

wordt de duurzaamheidsgedachte verankerd. Zo

illustratief. De drukmachine veroorzaakt geen

maken we al geruime tijd gebruik van afbreekbare


pag. 29

gebr. de koning | jubileum magazine

n het woord De jonge garde aa

g n i n o K e Gebr. D . s r e o k p o i o o m t lig et zijn platte organisatiestructuur is Gebr. De Koning een geliefde plek voor stagiairs en medewerkers in hun eerste functie. Hun mening wordt hier vanaf het eerste moment op prijs gesteld en de wens om door te groeien wordt gewaardeerd. Geen wonder dat veel stagiairs ‘blijven plakken’. Jørn Lankhorst is een van de medewerkers die bij de Gebr. De Koning binnenkwam als stagiair. In deze positie begon hij in 2000 op de bouwplaats. In 2001 kwam hij in dienst als werkvoorbereider/constructeur. “Ik voelde me hier meteen thuis. De meer ervaren medewerkers namen de tijd om me wegwijs te maken en adviseerden me als het nodig was. Het bleek de snelste en de beste manier om theorie en praktijk bij elkaar te brengen.” De opbouwende samenwerking tussen de verschillende generaties blijkt kenmerkend voor Gebr. De Koning. Ontwikkelingsmogelijkheden Als Jørn zijn studie heeft afgerond, besluit hij te solliciteren bij zijn voormalige stageadres. Hij wil er werken als constructeur. Hij mag dan aan de slag, zij het voorlopig in de functie van werkvoorbereider, met daarnaast enkele constructeurswerkzaamheden. Jørn: “Op het moment van mijn sollicitatie was er geen vacature voor een constructeur. En eigenlijk was ik er ook nog niet klaar voor.” Maar dat is anders als de desbetreffende constructeur na twee jaar vertrekt. Dan is de beslissing, in overleg met de directie, snel genomen. “We besloten mijn kennis en ervaring te versterken door aanvullende cursussen en opleidingen. De directie was de eerste om me hier in aan te moedigen en stelde tijd en middelen ter beschikking om het waar te maken. Zoiets vergeet je niet zomaar. Voor mij betekent het een blijvende band van vertrouwen en waardering. Daarnaast kan ik altijd rekenen op de steun van technici met ervaring in constructiewerkzaamheden.”

Betrouwbare back-up Binnen een bedrijf dat meer dan een eeuw bestaat, werken meerdere generaties. Toch ziet Lankhorst geen grote verschillen tussen de ‘jongere’ en de ‘oudere’ generatie. De algemene sfeer kenmerkt zich door motivatie en enthousiasme. Wel constateert hij een verschil in de manier waarop beginnende en meer ervaren krachten naar een project kijken. “De doorgewinterde projectleider bekijkt het project in zijn geheel. Hij brengt de lopende zaken met elkaar in verband. Je merkt ook dat hij bepaalde getallenreeksen in zijn hoofd heeft, waardoor hij in één oogopslag ziet of een berekening ‘wel zo’n beetje zal kloppen’ of ‘er verdacht uitziet’. Het geeft me zelfvertrouwen om met hen samen te werken. Je werkt als het ware met een betrouwbare back-up. Jonge werkvoorbereiders beperken zich gemakkelijker tot de zaken die van hen verwacht worden. Al heeft dat verschil ook veel met de functie te maken.”

“De Koning geeft niet

alleen jongeren alle kansen om zich te ontwikkelen, ze blijft zich als organisatie ook ontwikkelen.” Op koers Samenwerking tussen alle leeftijdsgroepen is belangrijk, vindt Lankhorst. Kennis en ervaring die binnen het bedrijf is opgebouwd, wordt dan overgedragen. Kennisoverdracht vindt ook plaats tijdens de evaluaties van projecten. Het werk wordt dan nog eens van voor tot achter doorgelopen, waarbij alle knelpunten en leermomenten onder de loep worden genomen. “De Koning geeft niet alleen jongeren alle kansen om zich te ontwikkelen, ze blijft

zich ook als organisatie ontwikkelen. Een mooi voorbeeld hiervan is de onlangs veranderde selectieprocedure die de overheid hanteert bij haar aanbestedingen. In deze procedures is de CO2-uitstoot een belangrijke factor. Zodra dit bekend werd, heeft Gebr. De Koning zich hierin verdiept. Dat heeft onze kansen bij aanbestedingen vergroot.” Ideale partner Op dezelfde manier heeft Lankhorst bewondering voor de manier waarop Gebr. De Koning zijn richting heeft bepaald. Hij licht dit toe: “Van oorsprong zijn funderingen en damwandconstructies ons specialisme. Echter, in de loop der jaren zijn we ook thuisgeraakt in - met name - de civiele betonbouw. Dit bezorgt ons een meerwaarde op projecten, waarin deze twee disciplines samenkomen. In de praktijk blijkt namelijk, dat juist op het raakvlak van deze twee werelden problemen ontstaan, omdat aannemers zich veelal beperken tot één van beide disciplines. Gebr. De Koning is nu bekend op beide terreinen. Dit komt ten goede aan het verloop van het project en de kwaliteit van het bouwwerk. Opdrachtgevers vinden nu ontwerp, voorbereiding en uitvoering onder één dak. Dat maakt ons tot een ideale partner.” En ten slotte is Jørn trots op de nieuwe bv waarin de ontwerpactiviteiten zijn ondergebracht: De Koning Constructies bv. “Opdrachtgevers kunnen nu bij hun ontwerpen gebruikmaken van de expertise van een bedrijf met een praktische insteek. Door onze jarenlange ervaring op dit vakgebied kan De Koning Constructies deze specifieke ontwerpen sneller realiseren dan het gemiddelde ingenieursbureau. Daarbij is het ontwerp afgestemd op de praktijk en dus beter uitvoerbaar. Kortom, ik vind dat De Koning mooi op koers ligt!”

De directie st imuleert het volgen van op leidingen.

M


pag. 31

gebr. de koning | jubileum magazine

DE leverancier van: •   Stalen damwanden •   Stalen balken •   Stalen rijplaten •   Stalen buispalen •   Ankersystemen

Postbus 30219 1303 AE Almere-Holland Damsluisweg 67 1332 EB Almere-Holland

“Zwatra Transport feliciteert Gebr. De Koning met het 110 jarig bestaan”

T +31(0)36 - 5370333 F +31(0)36 - 5370332 E mail@gooimeer.nl W www.gooimeer.nl

Transportbedrijf van Wijngaarden

Dit is Zwatra Transport

feliciteert Gebr. De Koning met

Exceptioneel. Dat is Zwatra Transport in één woord. Exceptioneel transport behoort immers tot onze kerntaken. Of het nu gaat om uitzonderlijk zwaar materiaal, uitzonderlijk breed of uitzonderlijk lang... wij vervoeren het voor u. Zowel horizontaal als verticaal.

het 110 jarig jubileum!

Maar exceptioneel slaat ook op onze dienstverlening, onze service en onze collegialiteit. Ook daarin willen we uitzonderlijk zijn. Uitzonderlijk goed wel te verstaan. Dat doen we door hard te werken, onze afspraken na te komen en respectvol met elkaar om te gaan.

exceptionee l Exceptioneel Horizontaal & Verticaal Transport » Transport van bouwmateriaal » Industriële Verhuizingen en Projecten

Transportbedrijf van Wijngaarden B.V. Geulweg 1 | 3356 LB | Papendrecht | T: 078-6150493

Zwatra Transport » Schieweg 14 » 2627 AN Delft T (015) 256 92 01 » F (015) 257 17 07 » www.zwatra.nl Zwatra adv A5 V1indd 1

24-11-2010 22:59:47


pag. 33

gebr. de koning | jubileum magazine

RandstadRail, halte Pijnacker

Gerealiseerde projecten

In het kader van RandstadRail werd de huidige overweg in de Oostlaan vervangen door een onderdoorgang met twee sporen voor de Hofpleinlijn in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het werk omvat het maken van een tijdelijk hulpspoor met overwegen en perrons, een tijdelijke verkeersbrug voor alle verkeer over de bouwput, en verdiept gelegen waterdichte bakconstructie met sporen en perrons met een betonnen dek voor het kruisende verkeer op de Oostlaan. Dit werk is uitgevoerd in combinatie met aannemersbedrijf Calijn.

RandstadRail

Heiwerk verbreding A2, Culemborg-Deil Ten behoeve van de verbreding van de A2 tussen Culemborg en Deil moeten er diverse kunstwerken worden aangelegd. Dit betreft zowel duikers als viaducten. Voor de aanleg van de kunstwerken moeten er bouwkuipen worden aangelegd, damwandschermen worden aangebracht en prefab betonpalen en buispalen worden aangebracht.

reding Heiwerk verb

Al deze disciplines voeren wij uit in opdracht van Heijmans

Herstel wegverzakking N228, Haastrecht De bestaande wegconstructie van de N228 te Haastrecht en de brug over de Hoge Boezen zijn in 1939 aangelegd. Door de enorme toename van de verkeersbelasting is de bestaande wegconstructie t.h.v. kilometerpaal 4.2 bezweken. Uit voorzorg wordt de gehele wegconstructie vanaf de rotonde tot en met de brug vervangen. Het verkeer wordt omgeleid over de hulpbrug welke langs de bestaande weg wordt aangelegd.

emuur Renovatie kad

Renovatie kademuur aan de Achterhaven en de Buizenwaal In opdracht van Gemeentewerken Rotterdam heeft Gebr. De Koning het project “Renovatie kademuur aan de Achterhaven en de Buizenwaal” aangenomen. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op de locatie ‘Stadtswerf’ in de deelgemeente Delfshaven te Rotterdam. Bestaande kademuren De te renoveren kademuren aan de Achterhaven en de Buizenwaal zijn verschillend van opbouw. De muur aan de Buizenwaal is een samengestelde constructie bestaande uit houten damwand, deksloven, betonnen damwand en kolommen. Het geheel is verankerd m.b.v. ankersschermen. De kering aan de Achterhaven bestaat voornamelijk uit massief beton en metselwerk.

Het project bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden: • Grond ontgraven achter de bestaande kademuren • Slopen van de bestaande kademuren • Diverse funderingswerkzaamheden: • Heien prefab betonpalen van het land en water, met diverse schoorstanden • Aanbrengen schroefinjectiepalen bij VOC-gebouw • Drukken prefab betonnen damwandplanken • Plaatsen prefab betonnen vloerelementen • Storten betonnen druklaag op de vloerelementen • Storten betonnen wanden • Aanbrengen drainage • Grond aanvullen achter de nieuwe kademuur • Aanbrengen gemetselde wand • Aanbrengen diverse afmeervoorzieningen

Het project bestaat hoofdzakelijk uit de volgende werkzaamheden: • Aanbrengen van de hulpbrug • Omleggen van bestaande kabels & leidingen • Vrijgraven en gedeeltelijk slopen van de bestaande wegconstructie • Heien van betonpalen • Aanbrengen betonnen vloer • Slopen bestaande brug • Heien van stalen damwand t.b.v. de landhoofden • Aanbrengen van betonnen deksloof op damwand • Aanbrengen betonnen dekconconstructie • Aanbrengen repac en asfalt.

Herstel wegve rzakkin

g


pag. 35

gebr. de koning | jubileum magazine

Nootdorpboog, ProRail

Delfshaven, Rotterdam

Vondelingenviaduct, ProRail

rug, keersb

Ver

dam

Rotter

Renovatie pier Blankenberge, BelgiĂŤ

Haar

brug

g, H

organ

rdo Onde

edel

, Rijk sw

aters

taat

Botlek Centrale Ge ul, Havenbedrijf Ro tterdam


• • • • •

Aannemers Vastgoedbeheerders gebr. de koning | jubileum magazine Woningbouwverenigingen/-CoĂśperaties Verenigingen van eigenaren Particulieren

Activiteiten die Balm uitvoert: • • • • • • • •

Betonreperatie Betonspuiten Constructieve injectie Injectie waterdichting Conserveren Vloerondersteunen (Kwaaltaal - Manta) Isolatie kruipruimtes Lijmwapening

pag. 37

die Balm De opdrachtgevers De opdrachtgevers Activiteiten dieActiviteiten Balm uitvoert: van Balm zijn divers: uitvoert: van Balm zijn divers:

De opdrachtgevers van Balm zijn divers:

Betonreparatie• Betonreparatie • Rijkswaterstaat• Rijkswaterstaat Betonspuiten • Betonspuiten • Spoorwegen • Spoorwegen Constructieve •Injectie Constructieve Injectie • Gemeente • Gemeente Rijkswaterstaat Injectie waterdichting • Injectie• waterdichting • Industrie en Petrochemische • Industrie enindustrie Petrochemische industrie Grond Injectie •Activiteiten Grond Injectie die Balm • Waterschappen•DeWaterschappen opdrachtgevers • Spoorwegen Conserveren •uitvoert: • Aannemers Conserveren Balm zijn divers: •van Aannemers Vloerondersteunen • Vastgoedbeheerders • Gemeente • Vloerondersteunen • Vastgoedbeheerders • Betonreparatie • Rijkswaterstaat (Kwaaitaal - Manta) (Kwaaitaal - Manta) • Woningbouwverenigingen/-CoÜperaties • Woningbouwverenigingen/-CoÜperaties • Betonspuiten • Spoorwegen • kruipruimtes Industrie en Petrochemische industrie van eigenaren • Isolatie kruipruimtes • Verenigingen van eigenaren •• Isolatie Constructieve Injectie• Particulieren •• Verenigingen Gemeente • Lijmwapening • Lijmwapening • Particulieren • Waterschappen • Injectie waterdichting • Industrie en Petrochemische industrie • Grond Injectie • Waterschappen • Aannemers • Conserveren • Aannemers Postbus 345 Postbus 345 • Woningbouwverenigingen/-CoÜperaties Vloerondersteunen • Vastgoedbeheerders 4130 EH Vianen • 4130 EH Vianen (Kwaaitaal - Manta) • Woningbouwverenigingen/-CoÜperaties Tel: 0347-374174 • Verenigingen van eigenaren Tel: 0347-374174 • Isolatie kruipruimtes • Verenigingen van eigenaren Fax: 0347-370464 0347-370464 •Fax: Lijmwapening • Particulieren • Particulieren Email info@balmbv.nl Email info@balmbv.nl Internet www.balmbv.nl Internet www.balmbv.nl Postbus 345 4130 EH Vianen Tel: 0347-374174 Fax: 0347-370464 Email info@balmbv.nl Internet www.balmbv.nl

• • • • • • •

betonspecie - beton(mixer)pompen Diamur droge mortel - metselspecie vloerspecie - vloeispecie - schuimspecie stelspecie - gestabiliseerd zand Betonmortelcentrale De Lek bv Schoonhovenseveer 3a - 2964 GB Groot-Ammers T (0184) 60 17 33 - F (0184) 60 10 39 E info@delekbeton.nl - www.delekbeton.nl

De opdrachtgevers van Balm zijn divers: • • • • • • • • • •

Rijkswaterstaat Spoorwegen Gemeente Industrie en Petrochemische industrie Waterschappen Aannemers Vastgoedbeheerders Woningbouwverenigingen/-CoĂśperaties Verenigingen van eigenaren Particulieren

Goedgekeurd door en onder technische controle van de Betonvereniging

101702_DeLekBeton A5 fc magazine.indd 1

10-12-09 13:13

Voor het leveren van: * Betonstaal staven en rollen * Bouwstaalmatten * Supportliggers * Lenton schroefkoppelingen

Mr. M.W. (Mark) Huijzer huijzer@hr-advocaten.nl

2OMEIN"ETON INZIJNELEMENT Desgewenst verzorgen wij ook: * Het knippen en buigen * Het prefabriceren of aanbrengen in het werk (all-in) * Het ontwerpen en tekenen van pasnetten

LMW Wapeningsstaal B.V. Handelsweg 34, 6541 CT Nijmegen Postbus 38062, 6503 AB Nijmegen Tel 024-3727272 Fax 024-3727270 E-mail : info@l-m-w.nl

VANVIADUCTTOTBARRIER

2OMEIN"ETON"6„0OSTBUS„:'$ODEWAARD TEL „FAX  INFO ROMEINNL„WWWROMEINNL

2OMEIN"ETON INZIJNELEMENT ,EVERINGSOVERZICHT

,EVERINGSOVERZICHT "RUGGENENVIADUCTEN 'RONDKERENDECONSTRUCTIES 4UNNELS $UIKERS Rabobank. Een bank met ideeĂŤn. "ERGBEZINKBASSINS 3TUWEN 4RAPPEN 'ELUIDSSCHERMEN ,EVERINGSOVERZICHT "RUGGENENVIADUCTEN "ARRIERS Rabobank'RONDKERENDECONSTRUCTIES Drechtsteden 3PECIALECONSTRUCTIES ,EVERINGSOVERZICHT 4UNNELS Postbus 1143 $UIKERS "RUGGENENVIADUCTEN:(3"5(3" 3300 BC Dordrecht "ERGBEZINKBASSINS info@ds.rabobank.nl 3TUWEN 'RONDKERENDECONSTRUCTIES 0OMPENVANBETON 4RAPPEN (078) 6 531 531 Huijzer & Renzen Advocaten 4UNNELS 'ELUIDSSCHERMEN www.rabobank.nl/drechtsteden "ARRIERS Rozenlaan 115, Rotterdam $UIKERS 3PECIALECONSTRUCTIES VANVIADUCTTOTBARRIER Postbus 35105 :(3"5(3" "ERGBEZINKBASSINS 0OMPENVANBETON 3005 DC Rotterdam 3TUWEN 2OMEIN"ETON"6„0OSTBUS„:'$ODEWAARD Tel. 010-2110160 4RAPPEN TEL „FAX  Fax 010-2110166 'ELUIDSSCHERMEN 2OMEIN"ETON"6„0OSTBUS„:'$ODEWAARD INFO ROMEINNL„WWWROMEINNL TEL „FAX  "ARRIERS INFO ROMEINNL„WWWROMEINNL 3PECIALECONSTRUCTIES :(3"5(3" 0OMPENVANBETON "RUGGENENVIADUCTEN 'RONDKERENDECONSTRUCTIES 4UNNELS $UIKERS "ERGBEZINKBASSINS 3TUWEN 4RAPPEN 'ELUIDSSCHERMEN 2OMEIN"ETON INZIJNELEMENT "ARRIERS 3PECIALECONSTRUCTIES :(3"5(3" 0OMPENVANBETON

Van harte

2OMEIN"ETON INZIJNELEMENT VANVIADUCTTOTBARRIER

VANVIADUCTTOTBARRIER


gebr. de koning | jubileum magazine

Adverteerders Index

Blz.

KPMG Accountants

2

Hitachi Construction Machinery NV

2

Tüv Nederland QA BV

4

Hoefnagel en Zoon BV

12

Van Spijker Beton- en Waterbouw

18

Dieseko

26

Gebr. Bom

30

Zwatra

30

Gooimeer

31

Rovanda

31

Transportbedrijf van Wijngaarden

31

Balm Uitwendige Wapening

36

L.M.W. Wapeningsstaal

36

Betonmortelcentrale De lek

37

Romein Beton

37

Rabobank Drechtsteden

37

Huijzer & Renzen advocaten

37

Woltman Piling Equipment

38

Volcano Creatieve Communicatie

39

Colofon Uitgever Volcano Creatieve Communicatie Postbus 4768, 4803 ET Breda Tel. +31 (0) 76 56 08 844 Fax. +31 (0) 76 56 08 840 E-mail info@volcanoadvertising.com Website www.volcanoadvertising.com Redactie Volcano Creatieve Communicatie Ronald Haring, Liliane Verwoolde Vormgeving en Productie Volcano Creatieve Communicatie

Sommige tegelzetters zijn wel héél blij met PCI.

U wilt sneller bouwen?

Eén tegellijm voor alle ondergronden en alle keramiek n n n n

Lichtgewicht (zak van 15 kg met handvat) Uitlevering gelijk aan 25 kg traditionele tegellijm Zowel voor dun- als middenbedverlijming Verlengde lijmopentijd én hoog standvermogen

Is 50% lichter genoeg?

Atur magni que quam autem nem con rerum et dolore et esenimu sandit, sequam eumque dolupta ecerspi etur? Od moditatur, volectum sedas quata quiae. Us, ulparum con eosanda quid quodia debit aspidestis in pa que nem fugitat. Ucipsam laccuptatur senis hitat occus ex ereiur milicimus des elitum cumentint. Lit iliquid que sit lis rae dios oota periasped et eicimpo riosae nullum receatent ex ea a deruntiberit litae voluptatia.

Atur magni que quam autem nem con rerum et dolore et esenimu sandit, sequam eumque dolupta ecerspi etur? Od moditatur, volectum sedas quata quiae. Us, ulparum con eosanda quid quodia debit aspidestis in pa que nem fugitat. Ucipsam laccuptatur senis hitat occus ex ereiur milicimus des elitum cumentint. Lit iliquid que sit lis rae dios oota periasped et eicimpo riosae nullum receatent ex ea a deruntiberit litae voluptatia.

www.bubbledeck.nl

www.bubbledeck.nl

Stofarm Alles loopt op bolletjes

Alles loopt op bolletjes

www.basf-cc.nl/PCI

Advertentie Exploitatie Volcano Creatieve Communicatie Fotografie Ineke Key Gebr. De Koning Postbus 88, 3350 AB Papendrecht Tel. +31 (0) 78 64 42 644 Fax. +31 (0) 78 64 42 630 E-mail info@gebrdekoning.nl Website www.gebrdekoning.nl

Een prima investering...

Een veelzeggend stilleven…

Veel gebouwen die zijn opgetrokken uit traditionele materialen scoren laag op het gebied van luchtdichtheid en energiezuinigheid. Door slechte isolatie gaat vaak 30% van de verwarmingsenergie via het dak verloren. Alleen al daarom zijn de PIR sandwichpaneelsystemen van Kingspan een prima investering. Daarmee beheerst u de kunst van het duurzaam en efficiënt bouwen.

Onbrandbare isolatiematerialen bestaan helaas niet. Het zoeken ernaar is onrealistisch. Er zijn echter wel producten die aan alle normen voldoen. Die geaccepteerd worden door het verzekeringswezen én de veiligheid van de gebruiker waarborgen. Het stilleven in deze advertentie is dan ook veelzeggend. Want Kingspan PIR FIREsafe sandwichpanelen maken brandblussers zo goed als werkloos.

Nog wat realistische feiten? Kingspan panelen behalen volgens de BRE Green Guide to Specifications een A+ score. En op de structurele integriteit en isolerende werking van Kingspan panelen krijgt u maar liefst 25 jaar garantie. Meer weten? Op www.kingspan.be leest u alles over Kingspan en over de meerwaarde van onze producten.

Kingspan PIR FIREsafe sandwichpanelen zijn gecertificeerd en getest door de LPCB, het Engelse keurmerk voor verzekeraars, door de toonaangevende Amerikaanse verzekeraar FM én door het Nederlandse testlaboratorium Efectis. Daarnaast heeft de praktijk aangetoond dat de panelen van Kingspan een zeer grote bijdrage leveren aan de gebouwconstructie tijdens een grote brand. Meer weten? Op www.kingspan.be leest u alles over Kingspan en over de meerwaarde van onze producten.

* A+

A

B

C

D

E

nederland ;OL,\YVWLHUL_WLY[ZPUMPYLZHML[`

BRE Green Guide to Specifications Rating

* KS1000 RW Ecosafe 0.45 Ecopoints * KS600/900/1000 AWP RW Ecosafe 0.52 Ecopoints

Realistische kunst

Realistische kunst 9007862_KINGSPAN PANEELSYSTEMEN adv FIREsave 195x139mm.indd 1

MOS Geomechanica

W OLT MA N

THW 7528-D

Woltman Piling Equipment feliciteert Gebr. De Koning met het jubileum!

Kleidijk 35

Postbus 801 3160 AA Rhoon

T + 31 (0)10 5030200

Pa est adi od modignatus sitatus amenes aut vo lorit

F + 31 (0)10 5013656

info@mosgeo.com

rescietur ximil in. Eloaribus daepres doluptatem aut

velluptiisi blatend antur, non re delicillab int poreribus

ut volorem oluptur? Hiliillaut modis doluptas quia tet

aut offici int aut la demperfero eatet quae. Eptasitum do

as a sunt qui unt.Nimpero quat mnihi lluptiu mquatios

lorenis est aut atur restinv elentio nsequi am doluptia vent

enderit plite num volupta spelitam autaepe rum faccab

vel invelesequi dit laccusa sunt, nonseceatus ser

MOS grondmechanica. Voor een perfecte uitvoering

Met ons nieuwe FSC Grenen binnendeurkozijn blijft dit uitzicht behouden.

Bij de ontwikkeling van onze funderingsmachines staan de wensen vanuit de praktijk te allen tijde

“Het terreinonderzoek is in handen van een organisatie die ook op milieugebied zeer deskundig is”

centraal. De funderingsmachines van Woltman Piling Equipment b.v. worden uitgerust met hoogwaardige componenten, die zorg dragen voor een uitstekende productiviteit

www.stolkinternatio.nl

1008477 STOLK Flyer FSC Grenen A4 v 3.indd 1

25-01-2010 14:09:38

en betrouwbaarheid.

KdaXVcd^hZZcVXi^Z[gZXaVbZWjgZVj:ZcWjgZVjYVi^cVXi^Z`dbilVccZZgjbVVgl^ai/6Xi^kZdc9ZbVcYcdZbZc lZ YVi kddgiVVc# 9ZoZ c^ZjlZ had\Vc kZgiZai ZmVXi lVVg l^_ kddg hiVVc kddg dcoZ `aVciZc# =^ZgWdkZc aViZc lZ j VakVhi lVi gZXZci lZg` o^Zc# 8VbeV\cZh Y^Z \ZbVV`i o^_c db iZ Xdbbjc^XZgZc Zc db YZ XdcXjggZciZc kVc dcoZ Woltman Piling Equipment BV, Ambachtsweg 16, 3381 LN GIESSENBURG, Tel.: 0184 652 044, Fax: 0184 651 016, E-mail: info@woltmanbv.com

deYgVX]i\ZkZgh ]Zi kjjg VVc YZ hX]ZcZc iZ aZ\\Zc# =ZWi j kgV\Zc dkZg dch lZg` d[ l^ai j ZZc V[hegVV` bV`Zc4 7Za%,+*+%--))d[WZodZ`lll#kdaXVcdVYkZgi^h^c\#Xdb

15-04-2009 11:01:08


110 JARIG JUBILEUM

1900 - 2010

Gebr. De Koning Postbus 88, 3350 AB Papendrecht Tel: +31 (0) 78 64 42 644 Fax: +31 (0) 78 64 42 630 E-mail: info@gebrdekoning.nl Website: www.gebrdekoning.nl

Gebr. De Koning - 110-jarig jubileum Magazine  

Speciaal Magazine uitgegeven door Aannemingsbedrijf Gebr. De Koning Papendrecht voor het 110-jarig bestaan van het bedrijf.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you