Page 1

hemmaplan ETT NYHETSBLAD FRÅN LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN

Vill du ha 21 % rabatt på dina försäkringar och flera andra förmåner? Läs mer och bli Förmånskund!


Vi satsar på kundmötet!

Det händer mycket i Kalmar län just nu.

Våra nysatsningar kommer att innebära

bank- och försäkringssajt” och ger dig en

När det går bra för oss kommer detta också

Trots lågkonjunkturen finns en stark

ännu bättre kundmöten bland annat genom

mycket bra överblick över dina försäkringar

dig tillgodo genom att vi lämnar återbäring.

framtidstro med många spännande projekt

att alla bank- och försäkringsmedarbetare i

och bankprodukter. Du som är Förmåns-

Vi vill vara en pålitlig leverantör av ekono-

på gång.

Kalmar kommer att finnas på samma ställe

kund får upp till 21 % rabatt på alla sak-

misk trygghet och vi vill verka nära dig – på

och inte som idag på två olika kontor. Vi

försäkringar och dessutom en rad andra

din hemmaplan. Och vi tror på många bra

Vi på Länsförsäkringar Kalmar län har

tror på den lokala närvaron och vet att den

förmåner.

kundmöten i framtiden!

under det senaste året öppnat två nya kontor

uppskattas av kunderna i länet.

i Torsås respektive Högsby. Dessutom har vi

Vi har en positiv utveckling i länet. Sedan

påbörjat byggnationen av vårt nya huvud-

Tillgängligheten är viktig – både på nätet

länge är vi mycket starka på försäkrings-

kontor i Kalmar. Här ska vi skapa en

och på våra kontor, och korta beslutsvägar

sidan och nu har vi också en stark tillväxt

byggnad som – ur miljösynpunkt – är i

är en garanti för snabbhet och effektivitet.

för banktjänster.

nordisk toppklass.

Vår internetsajt har fått utmärkelsen ”Bästa

Lars B Danielsson VD Länsförsäkringar Kalmar län

Ett grönt nybygge Länsförsäkringar bygger ett nytt miljöanpassat kontors- och affärshus på centrala Kvarnholmen i Kalmar. Fastigheten beräknas att stå färdig i början av 2011 och kommer att fungera som huvudkontor för verksamheten i Kalmar län.

att i största möjliga mån använda förnyelsebara energikällor. – Detta är en del i Länsförsäkringars totala miljöengagemang, säger Lars B Danielsson. Vi är miljöcertifierade och sedan några år tillbaka genomför vi en miljöinventering av samtliga våra fastigheter.

– Syftet är att skapa förutsättningar för ett

Därför är det självklart att vi ska sträva efter

ännu bättre kundmöte. I Kalmar är vi idag

att skapa en miljöanpassad byggnad i

trångbodda på våra två befintliga kontor. Ett

nordisk toppklass.

nytt gemensamt kontor gör att vi kan samla all vår verksamhet och alla medarbetare i

Fastigheten är ritad av arkitekt Sven

Kalmar på ett ställe, vilket ju också under-

Gustavsson på White och Skanska kommer

lättar för kunden, säger Lars B Danielsson,

att vara huvudentreprenör. En grundlig

VD Länsförsäkringar Kalmar län.

arkeologisk undersökning av platsen är genomförd.

Hela byggnationen följer ett miljökoncept (Green Building och Leed-certifiering) med Skiss över Länsförsäkringars nya huvudkontor på Norra Långgatan i Kalmar.

2

syfte att minska energianvändningen samt


Vi bryr oss om barnen! Barn är utsatta för stora faror i trafiken och det behövs många olika insatser för att förbättra säkerheten. Länsförsäkringar inser vikten av detta och har några olika projekt som syftar till att öka barnsäkerheten i Kalmar län. – Vi har studerat skadestatistiken från NTF och har identifierat ett antal trafikmiljöer som är speciellt farliga för barn, berättar Josefine Ohlsson, informationschef på Länsförsäkringar. Därför kommer vi att gå ut och erbjuda reflexvästar till de förskolor som finns i närheten av dessa ställen.

Hemförsäkring på hemmaplan Henrik Rydström är lagkapten i Kalmar FF och dessutom etablerad bloggare och krönikör. Han är känd för sitt engagemang – både på och utanför fotbollsplanen – och sticker aldrig under stol med sina åsikter.

bankaffärer hos Länsförsäkringar. – För mig är det viktigt med närhet. Jag

på med nya – och det bör vara samma sak för Länsförsäkringar. Jag tror att nyckeln

vill kunna komma tillbaka och diskutera

till framgång är att ha en ödmjuk inställ-

om vad som är den bästa lösningen för

ning. Det går ut på att göra människor

mig. Och ju kortare avstånd det är mellan

nöjda!

kund och bolag – desto tryggare känner jag mig!

När Henrik köpte sitt hus på Boholmarna

På frågan om vilken yrkesroll Henrik själv skulle ha i en större organisation funderar

utanför Kalmar jämförde han villkoren

Henrik ser även en fördel i att Läns-

mellan några olika försäkringsbolag.

försäkringar finns på hemmaplan och att

Henrik valde Länsförsäkringar och efter

det är ett stabilt bolag med bank och

pådrivare, precis som på fotbollsplan,

en genomgång bestämde han sig för att

försäkring. Här ser han även vissa likheter

skrattar han. En som jagar på medarbe-

samla alla sina försäkringar här.

med Kalmar FF.

tarna på frukostmötet. Och förhoppnings-

– Det var nyttigt för mig med en riktig

– Länsförsäkringar har en lokal

översyn, säger Henrik. Jag var ”trippel-

förankring som är viktig för mig. De är

försäkrad” inom vissa områden men

tillräckligt stora för att jag ska känna mig

saknade ett riktigt skydd inom andra. Nu

trygg. Jag upplever också att deras

vet jag att jag har ett bra och heltäckande

ekonomi är stabil och att de inte ägnar sig

försäkringsskydd både för mig själv och

åt spekulationer. För mig är det viktigt att

min dotter.

man har någon att prata med på nära håll. Livet förändras hela tiden och jag vill ha

KORTA AVSTÅND ÄR VIKTIGT

koll på att försäkringarna hänger med.

Idag är Henrik Förmånskund eftersom han även har sitt pensionssparande och sina

FRAMTIDEN FINNS I VARUMÄRKET

Henrik tror också att värdegrunden för ett företag kommer att bli allt viktigare i framtiden. – När samhället blir rörligare är det

han en stund. – Jag skulle nog göra mig bäst som

vis fungerar som en motivationshöjare!

FAKTA HEMFÖRSÄKRING

Länsförsäkringars hemförsäkring passar för alla typer av boenden. Den gäller för alla som bor och är folkbokförda i hushållet. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De olika delarna ger ett brett ekonomiskt skydd:

• Egendomsskydd

– ett skydd för huset och dina ägodelar, inklusive en allriskförsäkring

• Reseskydd

Länsförsäkringar kommer även att lansera en föräldrautbildning i första hjälpen. – Den kommer i första hand att erbjudas de föräldrar som har tecknat en Gravidförsäkring Plus, berättar Josefine Ohlsson.

viktigare att stärka banden till kunderna

och supportrarna. Mycket handlar om att

• Ansvarsskydd

stärka varumärket men också om att ge

något tillbaka till kunderna. Många

• Överfallsskydd

För de äldre barnen ligger andra projekt i

gånger kan det handla om ganska små

startgroparna. Ett utbildningspaket om

saker som gör att en kund känner sig

• Rättsskydd

trafiksäkerhet planeras för länets elever i

uppskattad.

årskurs 4. Det innehåller olika värderings-

Henrik tar också upp vikten av att

• Självrisk

uppfylla kundens förväntningar. Även här drar han parallellen till fotbollen. – Vi behöver behålla våra trogna

– ett grundskydd för resor över hela världen (upp till 45 dagar)

OLIKA UTBILDNINGAR

Sedan får vi utvärdera resultatet och se hur vi går vidare.

– om någon skulle kräva dig på skadestånd – ersättning om du skulle bli misshandlad – ekonomisk hjälp om du behöver anlita en advokat – marknadens lägsta grundsjälvrisk (800 kr)

Kontakta oss eller gå in på vår hemsida för mer information om hemförsäkringens villkor.

övningar som ska förbättra trafiksäkerheten. – Det är viktigt med ett brett samhällsengagemang, säger Josefine Ohlsson. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp i detta arbete.

supportrar samtidigt som vi behöver fylla

3


Våra Förmånskunder får det bättre! Om du samlar din privatekonomi hos Länsförsäkringar blir du Förmånskund. Det är ett enkelt sätt att få bättre kontroll över din vardagsekonomi. Genom att samla din boendeförsäkring, ditt lönekonto och ditt pensionssparande får du en bra överblick över ekonomin – både nu och i framtiden. Och dessutom får du lite guldkant på vardagen!

Har du dessutom olycksfallsförsäkringar för

Länsförsäkringars personliga rådgivare

familjen, fritidshus eller båt finns det

utgår alltid från kundens förutsättningar för

ytterligare tusenlappar att spara.

att hitta den bästa lösningen.

PERSONLIG RÅDGIVNING

10%

men genom att samla vardagsekonomin kan de allra flesta få en högre rabatt.

RABATT

UPP TILL 21 % RABATT

5%

sakförsäkringar som du har hos Länsförsäkringar. Hur stor din rabatt blir beror på hur

RABATT

mycket av din privatekonomi som du samlar. För att komma upp i den högsta rabattnivån

hos Länsförsäkringar. SPARA TUSENLAPPAR

För en vanlig familj med boende- och bilförsäkring handlar det totalt om förmåner på upp till flera tusen kronor.

4

DU HAR: • Boendeförsäkring • Aktivt lönekonto med kort (bank) • Pensionssparande/olycksfall 60  +

DU FÅR:

Som Förmånskund får du rabatt på alla

ring, ditt lönekonto och ett pensionssparande

RABATT

BANK- OCH FÖRSÄKRINGSKUND

Många kunder är redan Förmånskunder

FÖRSÄKRINGSKUND + BANK/PENSION

som är 21 % behöver du ha din boendeförsäk-

21%

DU HAR:

• 21 % rabatt på alla dina sakförsäkringar

• Boendeförsäkring

• Bank- eller betalkort (värde 225 kr)

• Aktivt lönekonto med kort (bank) eller

• Aktiedepå (värde 250 kr)

Pensionssparande/olycksfall 60  +

• Telefon- och internetbank (värde 130 kr)

DU FÅR: FÖRSÄKRINGSKUND

DU HAR: • Boendeförsäkring • Ytterligare minst en försäkring

DU FÅR: • 5 % rabatt på alla dina sakförsäkringar

• 10 % rabatt på alla dina sakförsäkringar • Bank- eller betalkort (värde 225 kr) • Telefon- och internetbank (värde 130 kr)

• Värdecheck för självrisk (värde 800 kr)


Samla ekonomin på internetbanken! Med Länsförsäkringars internetbank samlar du hela din privatekonomi på ett ställe. Med en inloggning får du en översikt över dina försäkringar, betalningar, lån och sparande/pension.

• Lämna meddelande/skicka frågor till oss

(vi svarar alltid inom 24 timmar)

• Kommunicera säkert med din rådgivare • Blogg med de rikskända ekonomerna

– Vi är det enda svenska bolaget som kan

Mats Wester, Elisabeth Hedmark och Marie Giertz

erbjuda en gemensam inloggning till både bank och försäkring, säger Anna Cederbrink, försäljningssamordnare på Länsför-

• Sköt utbetalningar och överföringar

säkringar. Att ha hela privatekonomin samlad underlättar och ger en bättre översikt för kunderna.

• Öppna konton

Anna berättar att hon tror att det var en viktig anledning till att Länsförsäkringar fick

• Fonder och fondsparande

utmärkelsen ”Bästa bank- och försäkrings-

• Följ utvecklingen på pensionssparande/avtalspension

sajt” av Internetworld 2008.

• Handla med aktier och värdepapper

– Många kunder är väldigt positiva till internetbanken, säger Anna. Dels för att den är så lätt att använda men även för att den givetvis är kostnadsfri för alla våra Förmånskunder.

• Se alla försäkringar • Gör skadeanmälan

• Se över och sök lån

”Länsförsäkringars internetbank är både lättanvänd och överskådlig. Dessutom är den mycket driftsäker vilket jag värdesätter.” Anders Gustafsson, Färjestaden

”Jag har verkligen insett fördelarna med att vara Förmånskund i Länsförsäkringar! Jag har samlat allt hos dem och får bra villkor och rabatter, slipper en massa onödiga avgifter plus att deras internetbank är toppen.” Niklas Hörling, Emmaboda

”Länsförsäkringar har en lätt och överskådlig internetbank. Bra att ha allt på en och samma sida, både bank och försäkring.” Simon Wideén, Vimmerby

”För mig är internetbanken ett utmärkt sätt att enkelt följa mitt pensionssparande. Att jag även ser alla mina försäkringar är jättebra!” Karolina Wass, Kalmar

Ett rullande kontor Med en ombyggd husbil ska Länsförsäkringar komma ännu närmare kunderna. Målet är att komma ut och synas där folk rör sig i vardagen. Claes Fransson och Lars Eriksson är säljledare i länet och de ser många möjligheter med det rullande kontoret.

– Vi ska finnas på plats när båtarna ska sjösättas på våren, säger Lars. Då finns det säkert många som funderar över försäkringen. Och kanske kan vi även bjuda på en kopp kaffe. – Vi ska också vara med på mässor och visning av nya bostadsområden, säger Claes. Där kan vi svara på frågor både om bolån

– Vi vill vara med där det händer, säger Claes. Det här är ett bra sätt att komplettera våra

och försäkring. Andra tillfällen är hund- och hästtävling-

kontor. Vi vill träffa nya kundgrupper på nya

ar, festivaler och marknader. Eller andra

ställen och skapa nya mötesplatser.

aktiviteter som lockar mycket folk. Tanken är att bussen ska rulla runt i länet så mycket

SERVICE TILL KUNDERNA

som möjligt. Så bli inte förvånad om du ser

Eftersom bilen är utrustad med en uppkopp-

ett rullande bank- och försäkringskontor på

lad dator finns det också möjlighet att ge

vägarna i höst – det är bara Länsförsäkringar

kunderna en viss service på plats.

som är ute och träffar kunder!

5


Hela husaffären på ett ställe Christine och Peter Södergren är infödda Västerviksbor och trivs bra i stan. De har bott i ett radhus i Breviksområdet men när barnen blev stora kände de behov av ett större hus. Därför tog de kontakt med Ulf Sjöholm på Länshem Fastighetsförmedling i Västervik.

Försäljningen av radhuset gick helt efter uppgjord plan. Det tog bara två veckor från det att Länshem annonserat ut huset tills affären var klar. Christine och Peter var nöjda med priset och nu kunde de fokusera på att hitta ett nytt hus. De hade också ett inledande möte med Michael Ljungkvist som är bankrådgivare på Länsförsäkringar.

– Vi hade ett bra möte med Ulf där han

– Michael förberedde oss inför nästa

berättade om allt som var viktigt att tänka på

husaffär. Det är bra att veta vilka ramar man

när man ska köpa och sälja hus, berättar

har att röra sig inom för att kunna hantera en

Christine. Vi tittade även på prisbilden och

budgivning, säger Christina.

det aktuella utbudet av hus i Västervik.

– Sedan var vi och tittade på ett par olika hus men fastnade inte för något, berättar

UNDVIK DUBBLA BOENDEN

Peter. Men så dök villan på Ohiogatan upp

– Ulf gav oss rådet att först sälja vårt radhus,

hos Länshem och den var precis vad vi letat

inflikar Peter. Då skulle vi veta exakt vilka

efter. Rätt storlek och område – och till ett

förutsättningar som gällde när vi gick in i

pris som passade oss!

nästa affär. Ulf säger att man normalt rekommende-

Efter några veckors budgivning var affären i

rar kunder att undvika dubbla boenden.

hamn. Anette Eliasson, fastighetsmäklare på

Även om efterfrågan på hus i Västervik är

Länshem, hade hand om försäljningen och

god så kan man hamna i en jobbig sits om

Michael Ljungkvist ordnade lånen.

försäljningen drar ut på tiden. PÅ ETT STÄLLE

– För mig som kund är det en stor fördel att

– Med vårt upplägg kan vi diskutera

Länsförsäkringar och Länshem finns på ett

lösningar för hela privatekonomin.

ställe, menar Peter. Båda affärerna gick

Detta uppskattas av kunderna.

snabbt och smidigt. Dessutom har jag fått en bra offert på hemförsäkringen och Michael

Inflyttningen på Ohiogatan ska ske under

har berättat om fördelarna med att vara

hösten. Christine och Peter är lika nöjda med

Förmånskund!

försäljningen av radhuset som köpet av

FAKTA LÄNSHEM

Länshem är Länsförsäkringars egen fastighetsförmedlare och har kontor i Västervik. Här finns tre registrerade fastighetsmäklare och en mäklarassistent. Vi samarbetar även med olika lokala mäklare i länet för att hitta förmånliga lösningar för säljare och köpare.

villan. Michael poängterar fördelarna med att ha

– Allt har gått väldigt bra, säger Peter. Vi

hela privatekonomin samlad hos Länsför-

uppskattar samarbetet med både Länsför-

säkringar.

säkringar och Länshem!

Ett nytt avlopp ledde till en ny bank! Niklas Andersson bor i villa på Oxelvägen i Nybro. För något år sedan fick han problem med avloppet. Trots kontakt med kommunen och renspolning av ledningarna återkom problemen och då kontaktade Niklas Länsförsäkringars skadereglerare.

är som att leva campingliv. Och de är vana

pensionssparandet på ett ställe och det ger

värdecheck som täcker självrisken upp till

vid att bo i husvagn!

mig en bättre kontroll över ekonomin.

800 kr vid en skada.

Niklas Jämtin är bankrådgivare hos En reparation av det här slaget tar längre tid

Länsförsäkringar och han poängterar att det

en helkund, säger Niklas Andersson. Och jag

än vanligt eftersom Anticimex behöver göra

finns en rad fördelar med att bli Förmåns-

kan verkligen rekommendera Länsförsäk-

en riktig sanering så att inte skadedjuren

kund.

ringar. De tar ansvar när det händer något

kommer tillbaka. Och som en extra gardering Efter en grundligare undersökning hittades

har Niklas valt att lägga ner gjutjärnsrör.

felet och det som orsakat felet – skadedjur. BRA DIALOG

problem med rören.

– Jag har haft kontinuerlig kontakt med Torbjörn på Länsförsäkringar om kostnader

OVANLIG SKADA

och den praktiska hanteringen, säger Niklas.

– Detta är en väldigt ovanlig skada, berättar

Det har fungerat bra och vi har haft en dialog

Torbjörn Karlsson, skadereglerare på

där man har lyssnat på mina synpunkter. Samtidigt som reparationerna pågick

ganska nytt ville försäkringstagaren och vi

bestämde sig Niklas för att flytta sina

undvika att bryta upp golvet men till slut

bankaffärer till Länsförsäkringar.

fanns det inget val. – Det är klart att det har varit jobbigt att

SAMLAD PRIVATEKONOMI

leva utan badrum i huset, säger Niklas. Vi

– Vi hade en diskussion och då insåg jag

har haft en bod i trädgården i två månader.

fördelen med att samla min privatekonomi.

När ungarna har klagat så har jag sagt att det

Nu har jag huslånen, bankkontot och

6

– Dels får du en bättre överblick. Men du får även 21 % rabatt på alla dina sakförsäkringar, en rad kostnadsfria tjänster samt en

Hålen lagades men det var fortfarande

Länsförsäkringar. Eftersom badrummet var

– Jag tror att alla företag månar mer om

även om det givetvis är jobbigt när man råkar ut för en så omfattande skada som min.


Med Agria på väg mot eliten Åsa och Staffan Lindbergs stora intresse är hästar. På gården utanför Edsbruk sköter de tillsammans med dottern Anna två irländska C- och D-ponnyer. Anna satsar hårt på ridningen och var med och vann division 1 med Gamleby Ridklubb i våras. – Vi har alla våra försäkringar hos Länsförsäkringar berättar Åsa. Som hästägare tycker jag att det är viktigt att försäkringsbolaget har en kompetens inom området. Och hos Agria finns den kunskapen vilket gör att jag känner mig trygg.

RÄTT FÖRSÄKRING

En häst är en stor investering och det är viktigt att den är försäkrad om det händer något. Åsa och Staffan har alltid haft en nära dialog med Agria för att hitta den bästa lösningen för sina hästar. – En tävlingshäst är som en tävlingsidrottare, säger Staffan. Vill man prestera på toppnivå finns det alltid en viss risk för skador. Därför är det viktigt att man har rätt försäkring. – För vår del har det alltid fungerat bra när oturen varit framme, säger Åsa. Och när jag ringer till Agria får jag alltid snabba och raka besked. Anna trivs med Munsboro Skipper och Munsboro Foxy. Till våren 2010 är det premiär i elitserien och då tänker hon vara med och hoppa i tuff konkurrens. Då får vi också se hur långt småländskt tålamod och irländskt temperament räcker! FAKTA AGRIA

Agria är Länsförsäkringars specialistbolag för djur och gröda och arbetar för bra djurhälsa. Agria har ett nära samarbete med veterinärer och lantbrukets organisationer. Du hittar mer information på www.agria.se.

Grannsamverkan minskar risken för inbrott May Thuresson och Ann Lundell bor på Segelsömmarvägen i Bergkvara. Förra året drabbades en familj på gatan av inbrott och flera kände sig otrygga. Därför bestämde sig bostadsrättsföreningen för att börja med Grannsamverkan tillsammans med Länsförsäkringar Kalmar län. Det var en granne som hade hört talas om Grannsamverkan och vi tyckte att det lät intressant, berättar May som är ordförande i bostadsrättsföreningen. Vi hade ett inledande möte och sedan bjöd vi in alla grannarna och Länsförsäkringar till en informationskväll. STOR UPPSLUTNING

Bernth Pettersson arbetar med skadeförebyggande frågor på Länsförsäkringar och han presenterade upplägget på mötet. Det blev så uppskattat att tio grannar av tolv bestämde sig för att var med. – Grannsamverkan har ett bra upplägg men det ställer också krav på dem som ska vara med, berättar Bernth. Det är viktigt att man inser detta när man påbörjar ett sådant här projekt. Dels kräver vi att alla deltagare gör en ordentlig inventarieförteckning över vad de har hemma samt att man stöldmärker värdefullt gods! Dessutom vill Länsförsäkringar att man skaffar sig rutiner så att man meddelar grannarna när man åker bort, att man är vaksam över onormala händelser och att

man tipsar polisen om något konstigt inträffar. Grannsamverkan innebär att man aktivt ser till varandras hus och tomter. MINSKAD BROTTSLIGHET

Glenn Adolfsson är polis och arbetar bland annat med brottsförebyggande åtgärder i Nybro, Emmaboda och Torsås kommun. Han understryker det positiva med Grannsamverkan men att man absolut inte får se

det som någon form av vaktstyrka eller medborgargarde. – Jag vågar påstå att man kan se ett direkt samband mellan Grannsamverkan och minskad brottslighet, säger Glenn. Samtidigt får det också andra effekter som att grannarna träffas och pratar mer. Det vakande ögat är den viktigaste faktorn för att minska risken för inbrott!

FAKTA GRANNSAMVERKAN

I Kalmar län har Grannsamverkan funnits i cirka tio år. Idag finns det flera hundra projekt över hela länet. Det är vanligare med Grannsamverkan på mindre orter än i städerna. En rapport från Brottsförebyggande rådet visar att brottsligheten ­minskade med i genomsnitt 16-26 procent i områden med Grannsamverkan (Brå-rapport 2008:9).

7


020-66 11 00 Välkommen till Länsförsäkringar Kalmar län! Mona Claesson och Anita Ohlsson arbetar i Länsförsäkringars växel på huvudkontoret i Kalmar. Här tar de emot alla inkommande samtal varje dag och ser till att kunderna kopplas vidare till rätt person så att de får den hjälp de behöver. Länsförsäkringar har valt att ha en personlig växel där man möts av en människa när man ringer. – De allra flesta tycker att det är positivt med en person som svarar i växeln, säger Anita. Många människor tycker inte om att knappa sig fram utan föredrar det personliga bemötandet. UPP TILL TUSEN SAMTAL OM DAGEN

En normaldag ringer det ca 600 kunder men vissa dagar kan det vara över tusen inkommande samtal. – Den första kontakten är väldigt viktig, betonar Mona. En del kunder som ringer kan vara väldigt upprörda om de exempelvis har drabbats av en olycka. Men jag tror att vi är ganska duktiga på att bemöta olika människor.

Bättre villkor för lantbrukaren Urban och Eva Haraldsson driver ett lantbruk i Hulterstad på sydöstra Öland. Här föder de upp över 2000 slaktgrisar årligen och dessutom har de 190 stutar på en gård i Triberga. Urban är tredje generationen på gården. Och den har varit försäkrad hos Länsförsäkringar lika länge.

BÄTTRE VILLKOR

givetvis är viktigt att premien är konkur-

Utöver lantbruksförsäkringen så har Urban

renskraftig.

och Eva olycksfallsförsäkringar på barnen,

ska gå snabbt och det ska vara enkelt att få

Länsförsäkringar. Och vid årsskiftet

besked, säger Eva. Och när något händer är

bestämde de sig även för att byta bank.

det viktigt med snabb hjälp – vare sig det

dåvarande bank och insåg att jag skulle få

Anita. Men vi har också stor hjälp av vår nya växel som gör att vi får en väldigt bra överblick.

– För mig är tillgängligheten viktig. Det

bilen och sitt pensionssparande hos

– Jag jämförde villkoren med min

– Man måste tycka att det är roligt att prata med folk för att klara av det här jobbet, säger

gäller hunden eller tröskan! – Det är också en förutsättning att

mellan 0,5 och 0,75 % bättre ränta hos

kontaktpersonen har rätt erfarenhet, menar

– Jag tog över gården i Hulterstad 1988 och

Länsförsäkringar, berättar Urban. Dess-

Urban. Här känner jag att jag kan lita på

sedan köpte vi till gården i Triberga 2002,

utom blev jag Förmånskund och fick rabatt

Länsförsäkringars kompetens och det är

berättar Urban. Utöver djuren har vi 90

på mina försäkringar och en hel del andra

nödvändigt för att slutresultatet ska bli bra.

hektar jordbruksmark där vi odlar spann-

fördelar. Sammantaget blev våra villkor

Ska man arbeta med lantbruksförsäkringar

mål, raps och vallfoder. Dessutom ingår 250

mycket bättre!

måste man ha kunskap om branschen.

ENKELT ATT FÅ HJÄLP

EN KONTAKTPERSON

Urban och Eva poängterar dock att det inte

Att den personliga kontakten är viktig är

enbart handlar om pengar även om det

Urban och Eva överens om. De vill kunna

hektar betesmark inklusive arrenden, så det är en del att hålla reda på.

vända sig till en kontaktperson oavsett vad det gäller. – Jag vill ha en person som jag kan ringa när jag behöver hjälp, säger Eva. Och så upplever jag att det är hos Länsförsäkringar idag. Trivs man med personen så går allting mycket lättare. En annan fördel är att samla privatekono-

Det märks på Mona och Anita att de trivs

min. Urban ser stor nytta med att kunna få

med sitt arbete. Trots att det ringer hela tiden

en komplett bild av försäkringar, bank och

lyckas de både svara på frågor och koppla

pension när han loggar in på hemsidan.

kunder på samma gång. Och de lever

– Det är bra att kunna se allt samlat, säger han. Även om jag inte använder alla funktioner så får jag en bra översikt. Och då underlättar det att ha allt på ett ställe.

8

verkligen upp till urklippet som sitter på anslagstavlan: Glöm inte bort att le i telefonen!


Ett nytt hem efter branden Leif Johansson och Monia Ivarsson hade jobbat hårt med att renovera huset på Leifs gamla släktgård i Bjälebo utanför Kristdala. Här skulle de bo i en nutida Bullerbymiljö. Men i februari förra året förändrades förutsättningarna plötsligt. – Leif hade åkt till jobbet tidigt på morgonen

AKUT BEHOV AV HJÄLP

kontot. Och hon hjälpte oss även med andra

försåg oss med huskataloger och var ett stöd

– Jag insåg direkt att huset var totalförstört,

praktiska saker.

när vi skulle skriva listor på allt som var

säger Anne-Sofie. Men jag såg också en

förstört i branden. Vi gick igenom rum för

familj som var i behov av akut stöd. De måste

Familjen fick tillfälligt bo hos Leifs föräldrar

rum, låda för låda och det var självklart

ha någonstans att bo, pengar till kläder och

och sedan fick de hyra ett hus i Kristdala i tre

jättejobbigt.

mat. Och framför allt måste de ha någon att

månader. Samtidigt hade de tät kontakt med

prata med.

Anne-Sofie för att diskutera framtiden.

– Det var bra att Anne-Sofie var på plats

– Anne-Sofie ledde oss framåt på ett sätt

EN KONTAKTPERSON

Anne-Sofie menar att det är viktigt att vara

men jag började lite senare, berättar Monia.

så snabbt, säger Leif. Redan samma efter-

som jag uppskattar mycket idag, berättar

ärlig även när man möter människor som

Min dotter låg och sov på övervåningen

middag hade jag faktiskt fått pengar på

Monia. Hon hjälpte oss att komma vidare,

råkat ut för en omfattande skada. Och i det

tillsammans med en kompis. De hade

här fallet skulle huset aldrig kunna renoveras.

sovmorgon eftersom det var sportlov. När jag

– Jag tycker inte att man ska skapa några

skulle sätta mig i bilen kände jag en svag

falska förhoppningar. Det är bara att skjuta

röklukt och insåg att något inte var som det

problemen framför sig. Eftersom vi jobbar

skulle.

efter principen att det ska vara samma kontaktperson för både byggnaden och

HUSET TOTALFÖRSTÖRDES

lösöret får jag som skadereglerare ofta en bra

När Monia vände sig om såg hon att röken

helhetsbild av familjens behov. Och då

kom från taket runt skorstenen. Hon sprang

brukar det vara lätt att hitta bra lösningar.

in i huset och väckte tjejerna. Sedan ringde hon brandkåren och Leif.

I juni 2008 hade Leif och Monia bestämt sig

Brandkåren från Kristdala var snabbt på

för Mellangården från Eksjöhus. Markarbe-

plats och de fick senare förstärkning från

tet gjordes i början av hösten, den 20 oktober

Oskarshamn. Gnistor från skorstenen hade

kom husleveransen och den 3 april kunde

antänt taket utifrån och elden hade fått ett

familjen flytta in i det nya huset. Allt

ordentligt fäste på vinden. En kraftig blåst

byggnadsarbete utfördes av lokala byggfirmor. ANPASSAT EFTER FAMILJENS BEHOV

Leif, Monia och de fem barnen har funnit sig väl tillrätta i det nya huset. De har fått ett nytt hus som är anpassat efter deras behov. Från det nya uterummet ser de böljande kullar med betande kor och småländska gärdesgårdar. Solen lyser över Bjälebo och framtidstron har återvänt till Bullerbyn!

försvårade dessutom släckningsarbetet. Leif

FAKTA FULLVÄRDESFÖRSÄKRING

och Monia kunde bara se på när deras hus brann upp.

De allra flesta som har en villa- /hemförsäkring har den fullvärdesförsäkrad. Det innebär att du får ersättning för att bygga upp ett motsvarande hus vid en totalskada. Grundsjälvrisken är 800 kr och det maximala åldersavdraget är 10.000 kr.

– Jag var givetvis tacksam att ingen person kom till skada men det var ändå jättejobbigt, berättar Monia. I ett hus finns mycket av ens liv och här stod vi och kunde bara se på när allt krossades. Vid 13-tiden samma dag var Anne-Sofie Jonsson, skadereglerare från Länsförsäkringar, på plats i Bjälebo.

Alla småföretagare behöver stöd i utvecklingen Stefan Magnusson startade SH Maskinservice 2007 utan att ha en enda kund. Men ett tydligt fokus på service och reparationer av städmaskiner och högtryckstvättar, både i egen verkstad och ute hos kunderna, har gett resultat. Hösten 2009 sysselsätter Västerviksföretaget fyra personer, det har dubblat omsättningen varje år och har gått med vinst sedan starten.

i garaget, berättar Johan. Men genom kloka

att ha en kontaktperson. Jag får en bättre

och modiga beslut har han utvecklat

helhetsbild och jag vet att Johan alltid ställer

företaget väldigt positivt. Och han vågar

upp och ringer tillbaka. Dessutom är det en

satsa även i dagens konjunkturläge.

fördel att han kan komma förbi eftersom kontoret finns nära!

STÖD OCH BOLLPLANK

– Jag har haft ett mycket bra stöd i Johan och fungerat som ett bollplank i många frågor. Och som småföretagare är det mycket viktigt att ha bra rådgivare.

Johan Petersson, försäkringsrådgivare på

Idag har Stefan samlat alla sina försäk-

Länsförsäkringar, har varit med Stefan från

ringar och sitt pensionssparande hos

början.

Länsförsäkringar.

– Första gången vi träffades höll Stefan till

FAKTA FÖRETAG

Länsförsäkringar, säger Stefan. Han har Länsförsäkringar Kalmar län erbjuder kvalificerad rådgivning för företagets totala försäkringsbehov. Förtagsavdelningen har 20 medarbetare fördelade på de olika kontoren i länet. 8.000 företagskunder ger oss en mycket god kännedom om förutsättningarna för små och medelstora företag. Vi har 45 % av alla företag i länet som kunder och är marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring.

– För mig är det både bättre och enklare

9


Trogna kunder samlade privatekonomin – Vi har varit kunder hos Länsförsäkringar i över 30 år, berättar Eva. Det har aldrig varit något krångel. Och vi har alltid fått ett bra bemötande – inte minst de gånger som vi har råkat ut för skador.

Idag har de alla sina sakförsäkringar hos Länsförsäkringar. Förutom villan och sommarstugan har de två bilar och dessutom två båtar. – Den stora båten var lite speciell, berättar Mats. Det är ett hemmabygge så därför fanns det ingen naturlig försäkringsklass att placera den i. Men efter en kort diskussion så lyssnade man på mina synpunkter om värde och sjöduglighet.

LOKAL NÄRVARO ÄR VIKTIGT

ETT LYCKAT BANKBYTE

Mats håller med om betydelsen av ett bra bemötande men poängterar även hur viktigt det är med ett lokalt engagemang. – Jag uppskattar den lokala närvaron, säger Mats. Den personliga kontakten är väldigt viktig för mig och den får jag hos Länsförsäkringar. Jag upplever att det mesta går enklare när företaget finns i närheten.

Våren 2009 valde Mats och Eva även att flytta sina bankaffärer till Länsförsäkringar. – Det började faktiskt med att vår son skulle låna pengar till en bostad. Han hade precis börjat jobba och fick därför inte låna hos sin bank, berättar Mats. Då ringde jag till Peter på Länsförsäkringar och på en timme hade han hittat lösningen! Sedan var det ett lätt beslut att flytta över lån och lönekonto till Länsförsäkringar. Mats och Eva blev därmed också Förmånskunder på högsta nivån. – Vi sparade faktiskt över 6 000 kronor per år på att byta bank, berättar Mats. Dels genom lägre räntor men även genom rabatten på premierna. De pengarna kan vi göra något roligare för.

Mats och Eva Thoresson bor i Sandvik några mil söder om Kalmar. De har haft sin hemförsäkring hos Länsförsäkringar i många år och har varit nöjda med det.

EN GENOMGÅNG LÖNAR SIG

Ett tips från Eva och Mats är att regelbundet se över banktjänsterna och försäkringarna. – Vi upptäckte att vi var lite överförsäkrade vid en sådan genomgång. Men vi fick också förslag på lösningar som utgick från vårt bästa. Exempelvis så tyckte Länsförsäkringar att vi skulle låta en del fonder i andra bolag ligga kvar, eftersom det inte var rätt

läge att flytta dem just då. Sådant känns trovärdigt, säger Mats. – Det känns bekvämt att ha allt på ett ställe, säger Eva. Det blir överskådligare med både bank och försäkring samlat. På hemsidan får vi en bra bild över hela vår ekonomi. ÅTERBÄRINGEN GÖR SKILLNAD

Mats tycker även att det är en fördel med Länsförsäkringar som kundägt bolag.

– Jag uppskattar att överskottet går tillbaka till kunderna i form av återbäring. Det är en viktig skillnad jämfört med andra bolag. Att bankkontoren är kontantlösa ser Eva och Mats inte som någon nackdel. – Jag tror att många banker kommer att vara utan kontanter i framtiden, säger Eva. Och då kommer man kanske att se Länsförsäkringar som en föregångare.

Det är lätt att byta bank! Inger och Bertil Sand bor på Villekullagränd i Vimmerby. Inger arbetar i hälsobranschen och Bertil är nybliven pensionär och hängiven golfspelare. De har varit försäkringskunder hos Länsförsäkringar ända sedan villan byggdes 1976. Men i våras bestämde de sig för att även flytta sina bankaffärer.

– Vi bestämde oss snabbt att byta bank när vi

ett möte med Karin och då ska vi diskutera

öppettiderna, säger Bertil. Eftersom kontoret

fick förslaget från Länsförsäkringar, säger

vilka sparformer som är de bästa för oss.

här i Vimmerby är öppet så mycket hinner

Inger. Och det var mycket enklare än jag trodde. Karin fixade alltihop så det gick jättesmidigt! ENKELT FÖR KUNDEN

Karin Ankarberg berättar att det är väldigt enkelt att byta bank. Länsförsäkringar

– Jag hade funderat på att byta bank ett tag,

sköter allt det administrativa och kunden

berättar Bertil. Och så var jag inne på

behöver bara fylla i en fullmakt. Man får

Länsförsäkringars kontor i Vimmerby en dag

räkna med att det tar minst en månad för att

och då berättade Elaine Holmberg om

det ska fungera med förfallodagar och

fördelarna med deras Förmånskundkoncept.

autogiro.

EKONOMISK VINST

försäkringarna och privatekonomin, säger

På så vis fick Bertil kontakt med Karin

Elaine Holmberg. Dels får man ju rabatt på

Ankarberg som arbetar som bankrådgivare i

försäkringarna och andra bankförmåner.

Vimmerby. Efter ett inledande samtal tog

Men det är också enklare att ha allt på ett

han med sig Inger på ett nytt möte. De fick en

ställe. På hemsidan får du en översikt över

offert som bland annat innebar att de kunde

både lön, sparande, huslån och försäkringar.

– Det finns många fördelar med att samla

lägga en större del av sina huslån som bottenlån vilket innebar en ekonomisk vinst.

10

– Vi har flyttat över allt utom lite fonder, berättar Inger Sand. Men nu har vi bokat in

– Det är bra med närheten och de generösa

man in även efter golfrundan!


Länsförsäkringar finns alltid nära dig Vi är ett lokalt bolag med alla fördelar av att finnas nära våra kunder. Du hittar oss på våra kontor i Kalmar, Borgholm, Nybro, Emmaboda, Oskarshamn, Torsås, Högsby, Vimmerby och Västervik. Idag har vi ca 110 000 kunder och ca 150 medarbetare.

NYA KONTOR I LÄNET Hösten 2008 öppnade Länsförsäkringar ett nytt kontor i Torsås och under 2009 är det Högsbys tur. Skälet till de nya kontoren är att öka tillgängligheten och att många kunder upplever det personliga mötet som viktigt. VÄLKÄND I TORSÅS

LOKALT OCH KUNDÄGT BOLAG

I Torsås är Christina Karlsson ansvarig för kontoret på Allfargatan. Hon är ett välkänt ansikte för många i trakten eftersom hon har arbetet som ombud i många år. – Jag vet att många kunder uppskattar det nya kontoret, säger Christina. Gensvaret har varit mycket positivt och besöken många. Det är kunder i alla åldrar som kommer hit och vill ha hjälp.

Länsförsäkringar Kalmar län är ett kundägt bolag med verksamhet i Kalmar län. Detta innebär att du som kund hos oss dessutom är delägare. Som delägare har du inflytande i bolaget genom fullmäktige som består av valda representanter för försäkringstagarna. Fullmäktige väljer i sin tur styrelsen som tillsätter VD. 24 SJÄLVSTÄNDIGA BOLAG

Länsförsäkringar Kalmar län ingår i Länsförsäkringsgruppen med 24 lokala, självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Bank och djurförsäkringsbolaget Agria. Tillsammans är bolagsgruppen rikstäckande och störst på den svenska försäkringsmarknaden. HISTORIK

Christina Karlsson, Torsås

1888 grundades Södra och Norra Möre Härads Brandstodsbolag. Efter en sammanslagning 1950 bytte bolaget namn till Kalmar läns Södra Brandstodsbolag. 1985 skedde en ny sammanslagning mellan norra och mellersta Brandstodsbolagen och Länsförsäkringar Kalmar län bildades. Sedan 1800-talet, då verksamheten helt var inriktad på att lämna skydd vid brand, har försäkringsbranschens utbud av försäkringar ökat. Idag erbjuder vi ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk.

NYA MÖJLIGHETER I HÖGSBY

I Högsby är det Östen Danielsson som kommer att ansvara för det nya kontoret som ligger i anslutning till varuhuset Karlssons. Med mer än tio års erfarenhet som ombud har Östen en god kännedom om kunderna. – Det här skapar nya möjligheter i Högsby, berättar Östen. Dels kommer vi att synas mer men det kommer även att bli en bättre service för våra kunder. Att vara nära kunden har alltid varit viktigt för Länsföräkringar.

VÅR LOGOTYP

Länsförsäkringars logotyp skapades 1969 av den grafiske formgivaren Hans Hug. Han beskrev den som en symbol där kunden är i centrum och med bolaget som skydd åt alla håll. Idag är det ett av Sveriges mest kända varumärken med mycket hög igenkänningsfaktor. Logotypen används av samtliga bolag i Länsförsäkringsgruppen.

Våra kontor

Östen Danielsson, Högsby

Välkommen till våra kundträffar Eftersom Länsförsäkringar Kalmar län är kundägt kan du som sakförsäkringskund vara med och bestämma över bolagets verksamhet. Det högsta beslutande organet inom Länsförsäkringar Kalmar län är fullmäktige och vart tredje år väljer delägarna ledamöter. Fullmäktige består av ca 50 ordinarie ledamöter från 12 distrikt. Varje kommun utgör ett distrikt och varje kommun väljer sina representanter till fullmäktige.

Hösten 2009 har vi kundträffar och val till fullmäktige i följande kommuner: 19 nov Vimmerby och Hultsfred (Astrid Lindgrens Näs) 25 nov Västervik (Gränsö slott) 26 nov Oskarshamn (Hotell Post) Vill du veta mer? Kontakta Ewa Johnsson på ewa.johnsson@LFkalmar.se eller tel 0480-691 26.

11


Länsförsäkringar har kontor i Kalmar, Borgholm, Emmaboda, Nybro, Högsby, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik Tel: 020-66 11 00 www.LFkalmar.se

Uppmärksammad byggnadsvård Länsförsäkringar Kalmar läns Byggnadsvårdspris har delats ut sedan 1998 till eldsjälar i länet. I år är det Dagmar och Rolf Hellberg, Hellbergs Lin, samt Emmy Wallin, Ölands Byggnadsvård, som får dela priset. De får det för värdefulla insatser för byggnadsvården inom Kalmar län. Prissumman på 25.000 kr delas lika mellan pristagarna.

Länsförsäkringar Kalmar län. Och årets

– Det känns väldigt bra

pristagare personifierar på flera sätt tradition

att få ett sådant här

och förnyelse inom byggnadsvården.

pris, intygar Dagmar

Juryn består av Kjell-Håkan Arnell,

och Rolf. Pengarna ska

länsantikvarie, Örjan Molander, antikvarie

vi använda till att köpa

vid Kalmar läns museum, Leo Eriksson,

en ny blandare för att

stadsarkitekt i Borgholm och Lars B

utveckla verksamheten

Danielsson.

vidare.

TRADITIONELL LINOLJEFÄRG

GAMLA

– Byggnadsvård ligger mig personligen varmt

Dagmar och Rolf Hellberg verkar i Mellstaby

INREDNINGSDETALJER

om hjärtat, säger Lars B Danielsson, VD på

på södra Öland. Här har de tillverkat

Emmy Wallin driver

kallpressad linolja sedan

Ölands Byggnadsvård i

1992. I butiken säljer de

Glömminge sedan

linolja och linoljefärg för

våren 2009. På kort tid

byggnadsintresserade som

har hon lyckats att etablera en fungerande

– Jag ser priset som ett bevis på att folk tror

vill måla på ett traditionellt

verksamhet som är inriktad på traditionell

på det jag gör, säger Emmy. Det här ger mig

sätt. De har även ett

byggnadsvård. Här finns dels nytillverkade

ännu mera kraft till att jobba vidare med nya

sortiment av rapsproduk-

färger men även gamla inredningsdetaljer

projekt.

ter inriktat på hygien och

som gångjärn, dörrar och fönster. Emmy

rengöring. Gårdsbutiken

utvecklar också egna produkter som

De båda pristagarna fick ta emot priset av

har öppet året runt men de

exempelvis en spissvärta som hon säljer över

Lars B Danielsson i samband med invigningen

säljer även en hel del via sin

hela landet.

av Ölands Skördefest.

webbutik.

Undvik skador! Brandsläckare 6 kg

Brandfilt

335:-

Ja tack! Privat

Lantbruk

Bank

Brandvarnare

Reflexväst

55:-

125:-

Skicka in kupongen så kontaktar vi dig. Eller gå in på vår hemsida www.LFkalmar.se och anmäl ditt intresse!

Askhink

45:-

Porto betalt.

Företag

Namn:

Adress:

ERBJUDANDE! Du får två reflexvästar (värde 90 kr) om du köper en brandsläckare (pris 335 kr). Ta med den ifyllda kupongen till ditt närmaste lokalkontor. Erbjudandet gäller så länge lagret räcker dock längst till 091231.

Postadress:

Tel:

E-post:

Länsförsäkringar Kalmar län Svarspost Kundnummer 201 955 83 391 00 Kalmar

135:-

Namn Tel

kreation.se | 09_0215 | Foto:Thomas Jeansson, Mattias Johansson, Länsförsäkringar, Kreation

Jag är intresserad av Länsförsäkringars tjänster.

Vi hjälper dig att förhindra skador i hemmet. Med vårt sortiment av skadeförebyggande produkter kan du undvika onödiga skador. Besök något av våra lokalkontor eller gå in på vår webbshop www.LFkalmar.se så får du veta mer. Välkommen!

Hemmaplan 2009, Länsförsäkringar Kalmar län  

Kundtidning för Länsförsäkringar i Kalmar län, 2009.

Hemmaplan 2009, Länsförsäkringar Kalmar län  

Kundtidning för Länsförsäkringar i Kalmar län, 2009.

Advertisement