Page 15

TZ AK IN EK

Encuentro

UR TE

KO

Elkartearentzat Elka El kart rtea eare renttza at urte urtean tean an eegun gun be gu ber berezirik bada, hori azaroaren a ar az aroa oare ren n 28 izan iza zan n da. da. Egun Egun horretan hor h orre reta ospatu zen urtero te teroko roko ko saria. ssar aria ia. Ar Argiak, A giak gi ak,, mu musika m sika ka eta eta d dan dantzak an jantzi zuten Zerk Ze Zerkausia. rkau ausi sia. a. Sari SSar arii eta eta zozketaz zozk zo ket etaz az osatu osa satu tu zen en ekitaldia, baina jjende je ndee as nd asko ko Sun Sun Magoen Mag goe o n trikimailuek trikkim tr imai ailu luek liluratu lilu zuten. Liluratz ra ratzekoa tzek ekoa oa ordea ord rdea ea Elkarteko Elk karteko kid kideek idee eekk ur urte guzt guztian zehar egiten d du duten ten te n la lana na da. da. LLan an h hau au onartu ona n rttu eta eta ur urtean rte tean n eegindako ahaleginak em na eman emandako anda dako ko fruituez fru ruit itue uez go g gozatzeko zatzek eko au auke aukera kera a izan zuten bertaratu ziren guztiek. Tolosa&Co-k kalean ospatu nahi izan du ekitaldi hau, kaleak direlako Elkarteari esker biziberritzen direnak.

Gontzal Mendibil ere gurekin izan zen

bró el 28 de noviemEl encuentro que la Asociación cele para los asociados. La bre fue el día más grande del año aron el evento celeient amb magia, la música y la danza reinaba durante el que e ient amb El . ausi brado en el Zerk iados disfrutarán asoc acto y los sorteos, hicieron que los la gente se queque aun Pero de una agradable velada. la magia no es la del dó con los trucos del Mago Sun, llenando de vida y ión mago, sino la que hace la Asociac sa. Tolo alegría las calles de

Tolosa&Co

- 15

Tolosa&co navidad 2014  

Tolosa&co navidad 2014

Tolosa&co navidad 2014  

Tolosa&co navidad 2014

Advertisement