Page 1

9-04-10

13:42

Page 6

www.konkurs.kreatura.pl

kreatura

Project1:Layout 1

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Reklamy „Kreatura” 2009/2010


Project1:Layout 1

9-04-10

13:37

Page 2

KONTAKT w sprawie zgłoszeń: Katarzyna Marchel, tel. (022) 51 46 514 katarzyna.marchel@media.com.pl Anna Pastor, tel. (022) 51 46 567 anna.pastor@media.com.pl w sprawie sponsoringu: Agnieszka Wrembel, tel. (022) 51 46 551 agnieszka.wrembel@media.com.pl

CEL KONKURSU Celem konkursu jest uhonorowanie dążenia do doskonałości w polskiej sztuce reklamowej. Prace będą oceniane pod kątem oryginalności pomysłu oraz jakości jego wykonania. UCZESTNICY Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich studiów filmowych, fotograficznych, graficznych, agencji BTL, agencji sieciowych i niesieciowych, agencji marketingu zintegrowanego, polskich filii międzynarodowych agencji reklamowych, agencji interaktywnych oraz klientów działających w Polsce. Na konkurs można nadsyłać wszystkie prace emitowane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2009 r., których emisja została już opłacona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo żądania dowodu wpłaty za emisję. Wymagane jest, aby pomysły do zgłaszanych prac zrodziły się w Polsce i były przygotowane na polski rynek. Nie jest istotne, gdzie i przez kogo prace te zostały zrealizowane. Zgłoszenia w kategoriach 1-11 musiały być emitowane w polskich powszechnych mediach. JURY Jury będzie złożone z przedstawicieli międzynarodowej społeczności reklamowej reprezentujących m.in. prasę branżową, międzynarodowe organizacje reklamy i mediów. Dwójka polskich przewodników – bez prawa głosu – będzie służyła jurorom pomocą w trakcie oceny prac. W pracach jury będzie uczestniczył przedstawiciel organizatora jako niegłosujący moderator. Jury ma prawo do wprowadzania zmian do regulaminu polegających na jego uzupełnieniu bądź uściśleniu w przypadku powstania niejasności związanych z jedną z kategorii lub prac. W razie braku zgody między członkami jury decyzje podejmowane będą zwykłą większością głosów. W przypadku nierozstrzygnięcia kwestii decydujący głos ma przewodniczący jury. Decyzja jurorów jest ostateczna. GŁOSOWANIE Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną wyłonieni w drodze głosowania. 1. W pierwszym etapie w każdej kategorii wyłonionych zostanie do pięciu prac z najwyższą liczbą punktów. 2. Kolejne głosowanie, tym razem zwykłą większością głosów, rozstrzygnie, czy w danej kategorii nagroda powinna być przyznana, na podstawie ogólnego poziomu finalistów lub pojedynczej pracy. Jury ma prawo do nieprzyznania nagród w każdej z kategorii. 3. Decyzja o przyznaniu nagrody w danej kategorii wiąże się z przeprowadzeniem drugiej tury głosowania, w której wyłoniony zostanie zwycięzca – jeżeli jest to wymagane (patrz punkt 2). 4. Jurorzy mają prawo przyznania więcej niż jednej równorzędnej nagrody w poszczególnych kategoriach lub nieprzyznawania nagród w poszczególnych kategoriach.

GALA Gala wręczenia nagród tegorocznej Kreatury odbędzie się 31 marca 2010 r. w warszawskim Centrum Artystycznym „Fabryka Trzciny”.

GRAND PRIX Najlepszej spośród wszystkich prac może zostać przyznane grand prix zgodnie z następującymi zasadami: 1. Każdy juror wybierze jednego kandydata do grand prix z prac, które znalazły się w finale konkursu. 2. Następnie w głosowaniu zwykłą większością głosów na podstawie ogólnego poziomu nominowanych kandydatur zostanie podjęta decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu grand prix. 3. Jeżeli zapadnie decyzja o przyznaniu grand prix (patrz głosowanie punkt 2), zdobywca tej nagrody zostanie wyłoniony w kolejnej turze głosowania. 4. Do grand prix nie będą kwalifikowane prace z kategorii: Reklama społeczna, Reklama własna, Techniki. PRACE Termin nadsyłania prac: 26 lutego 2010 r. 1. Reklamy prasowe, billboardy, plakaty, inne materiały drukowane: a) dwa formaty elektroniczne na płycie DVD/CD:


9-04-10

13:38

Page 3

– TIFF (CMYK, 300 dpi, podstawa 18 cm); – oraz JPG (RGB, 72 dpi, podstawa 800 px); b) tłumaczenie na jęz. angielski całego tekstu reklamy, nazwa pliku – bez spacji oraz znaków diakrytycznych o rozszerzeniu *.txt 2. Reklamy radiowe – na płycie DVD/CD: a) plik audio w formacie MP3 (192 kbps) na płycie CD, nazwa pliku – bez spacji oraz znaków diakrytycznych o rozszerzeniu *.mp3 b) tłumaczenie na jęz. angielski całego tekstu reklamy, nazwa pliku – bez spacji oraz znaków diakrytycznych o rozszerzeniu *.txt 3. Filmy, event/ambient: a) specyfikacja: – kontener multimedialny – AVI – kodek video – XVID (preferowany), MPEG4; – kodek audio – MPEG3 (preferowany), MPEG2; (Uwaga! nie przyjmujemy filmów w formacie ASF, WMV) – rozdzielczość video – 720x576; – nazwa pliku – video_720_576.avi; – rozmiar pliku – nie większy niż 100 MB; – czas trwania filmu – maksymalnie 5 minut; – nośnik danych – płyta CD/DVD. Akceptujemy angielskie napisy (subtitles). b) zrzuty pojedynczych klatek (2 szt.) w dwóch formatach: – TIFF (CMYK, 300 dpi) – najlepsza możliwa jakość do druku; – oraz JPG (RGB, 72 dpi). Do wydruku preferujemy klatki statyczne (w przypadku filmów realizowanych na taśmie filmowej – zrzut klatek, format jak w przypadku materiałów drukowanych). c) dotyczy kategorii event/ambient – opis charakteru imprezy (cel, założenia, atrakcje, liczba osób etc.) d) tłumaczenie na jęz. angielski całego tekstu reklamy lub w przypadku event/ambient charakteru imprezy, nazwa pliku – bez spacji oraz znaków diakrytycznych o rozszerzeniu *.txt 4. Reklamy internetowe – na płycie DVD/CD: Uwaga! Prosimy o informację, czy zgłaszana strona internetowa jest udźwiękowiona. a) prezentacja w postaci strony WWW w trybie offline – specyfikacja: – statyczna strona WWW w postaci zbioru plików/katalogów wraz ze stroną startową „index.html” spakowana do archiwum tar/rar/zip na płycie CD; – wszystkie pliki/strony/linki muszą być dostępne w adresowaniu względnym!; – strona nie może zawierać skryptów PHP, ASP itp. b) prezentacja w postaci filmu wg specyfikacji z punktu 3 (czas trwania filmu maksymalnie 2 minuty); c) zrzuty ekranowe (2 szt.) w dwóch formatach: – TIFF (CMYK, 300 dpi) – najlepsza możliwa jakość do druku; – oraz JPG (RGB, 72 dpi); d) link do strony; e) tłumaczenie na jęz. angielski całego tekstu reklamy, nazwa pliku – bez spacji oraz znaków diakrytycznych o rozszerzeniu *.txt 5. Materiały promocyjne/identyfikacja wizualna: a) komplet materiałów promocyjnych (wzory); b) fotografie materiałów na DVD/CD w dwóch formatach elektronicznych: – TIFF (CMYK, 300 dpi, podstawa 18 cm); – oraz JPG (RGB, 72 dpi, podstawa 800 pikseli); c) tłumaczenie na jęz. angielski całego tekstu reklamy, nazwa pliku – bez spacji oraz znaków diakrytycznych o rozszerzeniu *.txt JAK ZGŁOSIĆ PRACĘ? 1. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularzy i przygotowaniem prac prosimy o uważne przeczytanie regulaminu. 2. Każda zgłaszana praca wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być nadesłana oddzielnie (komplet: praca na odpowiednich nośnikach + formularz zgłoszeniowy). 3. Zgłoszenie w kategorii Kampania musi składać się z co najmniej trzech prac prezentowanych w różnych mediach (lub dwóch prac

prezentowanych w mediach i materiałów promocyjnych). Prace muszą być przysłane wraz z podaniem kolejności, w jakiej się ukazały. 4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać: – prace na nośniku CD/DVD (w odpowiednim formacie – patrz regulamin konkursu punkt Prace); – formularze zgłoszeniowe – do każdej pracy jeden formularz. Formularze zgłoszeniowe muszą zawierać informacje dotyczące zgłoszeniodawcy, kategorii oraz produktu; – zestawienie zbiorcze – wspólne dla wszystkich zgłaszanych prac. Zestawienie zbiorcze musi zawierać informacje dot. wszystkich prac zgłaszanych przez danego zgłoszeniodawcę, informacje dotyczące opłat oraz pieczątkę firmy i podpis upoważnionej osoby; – potwierdzenie wpłaty za zgłoszenia. 5. Termin nadsyłania prac upływa 26 lutego 2010 r. 6. Zgłoszone prace należy przesłać pocztą lub kurierem pod adres: Kreatura 2010 VFP Communications ul. Wał Miedzeszyński 630 03-994 Warszawa UWAGA! Prace firm, które nie prześlą materiałów w postaci plików TIFF, nie będą wyświetlane na gali rozdania nagród konkursu. Organizatorzy nie gwarantują, że materiał nadesłany w nieprawidłowej formie zostanie rozpatrzony przez jury. OPŁATY Każda firma za swój udział płaci wpisowe w wysokości 600 zł oraz wnosi opłaty za zgłoszenie. Opłaty za zgłaszane prace uzależnione są od wysokości przychodów zgłaszającej firmy lub organizacji. WYSOKOŚĆ OPŁAT Przychód firmy (zł) TV/film nie ponad 10 mln 1450 zł od 5 do 10 mln 1250 zł od 2 do 5 mln 1050 zł poniżej 2 mln 800 zł Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Inne

Kampa-

1250 zł 1000 zł 800 zł 600 zł

1800 zł 1550 zł 1250 zł 1050 zł

REGULAMIN

Project1:Layout 1

Rabaty: Powyżej 5 zgłoszeń 10% Stowarzyszenie Ludzi Reklamy 10% Jednostki samorządowe 20% Firmy o przychodzie w 2009 roku poniżej 200 tys. zł mogą wystąpić o obniżenie opłaty wpisowej lub zwolnienie z niej. Wraz z nadesłanymi pracami należy przysłać potwierdzenie przelewu na ogólną kwotę podaną w zestawieniu. Faktura na tę kwotę zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania przelewu. Dane do przelewu: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa BRE Bank SA, III Oddział Korporacyjny Warszawa 90114020620000527672001004

INNE Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii danej pracy, jeżeli uznają, że została ona wskazana niewłaściwie. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za materiały zagubione w czasie przesyłki oraz za opłaty przy dostarczeniu przesyłki. Materiały nadesłane do konkursu nie zostaną zwrócone. Wszyscy zwycięzcy zgadzają się, że w razie potrzeby dostarczą organizatorom prace w formie nadającej się do publikacji lub wystawy. Wszyscy biorący udział w konkursie upoważniają organizatorów do powielania oraz publikacji i emisji nadesłanych prac w celu propagowania idei konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypłatę honorariów ani innych opłat związanych


Project1:Layout 1

przewodniczący jury

9-04-10

13:38

Page 4

LUCIAN GEORGESCU jest absolwentem kierunku literatura i film, kreacją zajmuje się od 1992 roku. Jeden z założycieli rumuńskiego rynku komunikacji, pierwszy rumuński kreatywny, który został dyrektorem zarządzającym międzynarodowej agencji reklamowej Graffiti BBDO w latach 1999-2003. Był pierwszym jurorem z Rumunii na międzynarodowych konkursach reklamowych (Portoroż i Nowy Jork) oraz współautorem „A Peace Odyssey”, jednego z najważniejszych wydarzeń w rozwoju lokalnego przemysłu below-the-line (wraz z Emirem Kusturicą). Rumuński ambasador festiwalu Golden Drum. Aktualnie prowadzi GAV, niezależny butik kreatywny; członek Interpartners Independent Group of Companies i studia produkcji filmowej. Scenarzysta takich filmów, jak: „Mimi”, „Keep an eye on happiness”, „Night within a day”, „The Phantom Father”. Doktoryzował się na Wydziale Filmu Uniwersytu Teatru i Kina w Bukareszcie. Jest wykładowcą na kierunku scenopisarstwo i media w słynnej Rumuńskiej Szkole Filmowej. W 2010 roku będzie miała miejsce premiera filmu „The Phantom Father”, którego jest producentem i dyrektorem. PHILIPPE BOUTIE, CEO Lamtar Planning & Communication, autor wielu publikacji w branżowych pismach na całym świecie. Karierę rozpoczął we francuskim Ministerstwie Gospodarki, następnie pracował w agencji badania rynku Diagnostic Research (w Los Angeles), później założył jej europejską filię w Paryżu. Karierę rozwijał, pracując jako dyrektor działu planowania i rozwoju Burson-Marsteller (PRowa dywizja sieciowej agencji Young & Rubicam). W 1994 roku wyjechał do Grecji, gdzie publikował opracowania dotyczące marketingu i komunikacji rynkowej. W 1995 roku wrócił do BursonMarsteller, gdzie objął stanowisko dyrektora rozwoju na obszar europejski. W 1997 roku założył własną agencję – Lamtar Planning & Communication – wielokrotnie nagradzaną w międzynarodowych konkursach, m.in. Epica i Golden Drum. Równolegle z prowadzeniem agencji Philippe Boutie piastował stanowisko szefa planowania i strategii w Larochefoucauld, francuskiej agencji koncernu Publicis zajmującej się komunikacją BtoB (2000-2002).

JURY

YONATHAN DOMINITZ, założyciel firmy Mindscapes, trener i lider kreatywnych projektów w wielu kampaniach reklamowych na całym świecie. Doradza podczas wprowadzania nowych produktów oraz w trakcie tworzenia licznych kampanii reklamowych i komunikacyjnych. Jest trenerem na kursach twórczego myślenia i kreatywnego marketingu. Osobiście prowadził projekty dla wielu marketerów oraz międzynarodowych agencji reklamowych (m.in.: Leo Burnett, McCann Erickson, BBDO, DDB). Dzięki jego szkoleniom z kreatywnego podejścia do reklamy w ciągu ostatnich 3 lat ponad 15 nagród Cannes Lions otrzymały agencje, którym pomagał. Jest także głównym prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach i zjazdach dotyczących twórczego podejścia do reklamy. Ma ponad 10--letnie doświadczenie w pracy na seniorskich stanowiskach w branży reklamowej w Izraelu. YURKO GUTSULYAK urodził się12 kwietnia 1979 roku na zachodniej Ukrainie. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Karierę grafika rozpoczął w 2001 roku. W 2005 roku założył własne studio graficzne, które zdobyło ponad 30 międzynarodowych nagród branży graficznej i reklamowej, wśród których znalazły się tak prestiżowe konkursy, jak: Epica Awards, European Design Awards, Golden Drum, Communications Arts, ADI Awards, HOW. Do dziś jest jedynym przedstawicielem Ukrainy, który został uhonorowany nagrodą Gold Epica Award. Jego prace są publikowane przez najbardziej prestiżowe magazyny poświęcone designowi na całym świecie (ponad 25 publikacji w ostatnim roku). Można je również zobaczyć na wystawach w muzeach i galeriach we Francji, w Polsce, Meksyku i Chinach.

www.konkurs.kreatura.pl


9-04-10

13:37

Page 1

UWAGA! W podanych kategoriach głównych (A-F) prace można zgłaszać w wymienionych poniżej podkategoriach produktowych (1-11), np.: reklama telewizyjna proszku do prania – oznaczenie: A4; reklama prasowa margaryny – oznaczenie: B1

KATEGORIE KONKURSOWE

Project1:Layout 1

KATEGORIE GŁÓWNE (mediowe): A. TV/film B. Prasa C. Outdoor/indoor/plakat D. Radio E. Internet/multimedia F. Event/ambient

PODKATEGORIE PRODUKTOWE (dla kategorii A-F): 1. żywność – żywność, wyroby cukiernicze, przekąski, art. mleczarskie, żywność dla zwierząt 2. napoje bezalkoholowe 3. napoje alkoholowe/artykuły tytoniowe/używki 4. artykuły gospodarstwa domowego – farby i lakiery, detergenty, środki czyszczące, odświeżacze powietrza, środki owadobójcze 5. audio-wideo i elektronika użytkowa – sprzęt elektroniczny domowego użytku: telewizory, odtwarzacze DVD, sprzęt hi-fi, telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, MP4 6. dom – nieruchomości, meble, wyposażenie domów, wyroby szklane, sprzęt ogrodniczy i wyposażenie ogrodów, usługi komunalne, domowy sprzęt AGD, także obsługa i montaż 7. zdrowie/uroda/odzież – art. toaletowe, farmaceutyki, kosmetyki, buty, akcesoria 8. motoryzacja – samochody, motocykle, rowery, opony, paliwa, oleje, obsługa i naprawa 9. usługi – detaliczne (supermarkety, restauracje, inne); finansowe (banki, ubezpieczenia, fundusze, biura inwestycyjne); transport i komunikacja (linie lotnicze, koleje, wypożyczalnie samochodów, telekomunikacja, usługi pocztowe i kurierskie); media; szkolnictwo; instytucje kulturalne (teatry, kina) 10. biuro – komputery, oprogramowanie, kopiarki, faksy, meble biurowe, obsługa i naprawa 11. firma – reklama promująca firmę lub korporację. Do tej kategorii nie mogą być zgłaszane prace reklamujące markę lub produkt oraz reklamy własne agencji reklamowych

G. Identyfikacja wizualna (bez podziału na kategorie produktowe)

H. Kampania (bez podziału na kategorie produktowe) Kampania powinna składać się co najmniej z trzech części przygotowanych dla minimum dwóch mediów. Reklamy telewizyjna oraz kinowa traktowane są jako jedno medium.

I. Materiały promocyjne (bez podziału na kategorie produktowe) 1. opakowania 2. POS 3. gadżety 4. direct mail (e-mail, broszura etc.)

J. Techniki (bez podziału na kategorie produktowe) 1. muzyka 2. zdjęcia filmowe 3. scenografia 4. animacja 5. fotografia 6. ilustracja 7. Web design

K. Reklama społeczna (wszystkie media) – instytucje i działania społeczne

L. Reklama własna (wszystkie media) – działania reklamowe, w których nie ma wyodrębnionego zewnętrznego klienta

www.konkurs.kreatura.pl


Project1:Layout 1

9-04-10

13:38

Page 5

Termin nadsyłania zgłoszeń:

26 lutego 2010 r.

partnerzy

organizator

Kreatura 2010  

Ogólnopolski Konkurs Reklamy

Kreatura 2010  

Ogólnopolski Konkurs Reklamy

Advertisement