Page 1

8/23/07

3:27 PM

Page 1

2007/2008

Almanach mediów i reklamy

WRZESIE¡ 2007 | CENA 250 Z¸ (w tym 7% VAT) | ISSN 1507-2037

001_cover_bez_grz

Dzienniki i gazety bezp∏atne Holdingi i koncerny | Katalogi | Magazyny Wydawcy magazynów | Outdoor/indoor | Portale i wortale | Radio Telewizja | Agencje artystyczne | Agencje BTL | Agencje informacyjne Agencje interaktywne | Agencje PR/sponsoringowe | Agencje reklamowe Badania rynku | Banki dêwi´ków | Banki zdj´ç | Brokerzy medialni/domy sprzeda˝y Domy mediowe | Doradztwo personalne | Dostawcy internetu | Druk i papier Dziennikarskie us∏ugi | Fotografia reklamowa | Gad˝ety/prezenty | Grafika reklamowa Identyfikacja wizualna | Kolporterzy | Konsulting | Outdoor/indoor – firmy us∏ugowe POS-y | Studia filmowe i postprodukcyjne | Studia nagraƒ | Systemy wystawiennicze Szkolenia | Targi bran˝owe | Wydawnicze us∏ugi | Instytucje/zwiàzki/stowarzyszenia Konkursy bran˝owe | Projekty promocyjne/sponsorzy

www.almanach.media.com.pl

Almanach mediów i reklamy 200  

Wydawcy magazynów | Outdoor/indoor | Portale i wortale | Radio Telewizja | Agencje artystyczne | Agencje BTL | Agencje informacyjne POS-y |...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you