Page 1

SVØMMEFACILITET FONDSANSØGNING

JULI 2016

SVØMMEFACILITET FONDSANSØGNING

1


2

R U N AV Í K


INDHOLD

Ansvarlig for fondsansøgning: Sølvi Reinert Hansen, Kultur- og fritidschef solvi@runavik.fo tlf. +298 221226

Runavík Kommune Heiðavegur 26, FO-600 Saltangará, Færøerne www.runavik.fo

Side

Fortrolighed med vand ................................................................ 4 Om Runavík ................................................................................ 5 Visionen .................................................................................. 5 Undervisning, pædagogik og vand ......................................... 5 Maritimt samfund ..................................................................... 7 Svømmefaciliteter på Færøerne .............................................. 7 Området ...................................................................................... 8 Bækken ................................................................................... 8 Bølgen ................................................................................... 8 Borgerne ................................................................................. 9 Projektet .................................................................................... 10 Placering og byggefelt ........................................................... 12 Fremtidssikring ...................................................................... 13 Økonomi .................................................................................... 14 Kommunens bevilling ........................................................... 14 Ansøgningens størrelse ........................................................ 14 Driftsøkonomi ........................................................................ 14 Det videre forløb ........................................................................ 15 Rådgivning fra Lokale og Anlægsfonden ............................... 15 COWI er bygherre- og konkurrencerådgiver ......................... 15

Teknisk chef: Eyðun Petersen eydunp@runavik.fo tlf. +298 237025 SVØMMEFACILITET FONDSANSØGNING

3


FORTROLIGHED MED VAND Runavík Kommune har haft ambitioner om at bygge en svømmefacilitet, siden håndboldhallen blev bygget i 1982. Dengang var der 2.000 borgere i kommunen og 9.000 borgere på Eysturoy. I dag er der knap 4.000 borgere i kommunen og 11.000 borgere på øen. Vi har igennem en længere periode undersøgt borgernes og foreningernes behov, vi har været på studietur i Danmark, og vi er nu klar til at planlægge et forløb, hvor der kan bygges en svømmefacilitet i Runavík. Fjorden Skálafjørður er den hovedfærdselsåre, der traditionelt har bundet Runavík Kommune sammen. Derfor er Runavík et sted, hvor vand og børns og voksnes fortrolighed med vandet kan betyde en hel del i vores liv og færden. Vandet er allestedsnærværende i vores hverdag. Fortrolighed med vand er en vigtig kompetence, som kan betyde alt for den enkeltes liv og færden, erhvervsvalg og handleberedskab. Som man kender det fra den danske vestkyst, er havet noget, der af mange opleves som farligt. De lokale har respekt for havet, og

mange har venner eller familie, som er forlist til søs. Som kommune vil vi gerne give vores borgere kompetencer og oplevelser, der giver både børn og voksne en fortrolighed med vand. Vi vil gerne bidrage til, at alle lærer at færdes med respekt, så de kompetent kan håndtere situationer, hvor det kan være en fordel at være fortrolig med vand i hverdagen; ved bækken, ved søen, på fjorden og på havet. Efter en gennemført brugerinddragelse i maj 2016 har vi erkendt, at vores ambitioner rækker videre end det budget, som Runavíks byråd har haft mulighed for at bevilge. Vi søger derfor A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om støtte til at kunne etablere en fremtidssikret svømmefacilitet. Et udvidet budget vil give mulighed for at skabe et projekt, hvor borgere i alle aldre kan få gode oplevelser med vand. Vi ønsker derfor at indgå i en dialog med A.P. Møller Fonden om muligheden for at indgå i et samarbejde om udvikling og støtte til projektet.

Tórbjørn Jacobsen, Borgmester.

4


OM RUNAVÍK Runavík er navnet på en by og på en færøsk kommune, hvis bygder ligger ved den 14 kilometer lange Skálafjørður. Det er Færøernes tredjestørste kommune. Kommunen består af 15 større og mindre landsbyer. Bygderne ved Skálafjørður ligger som et næsten sammenhængende bebyggelsesbånd langs med hovedvejen med Glyvrar, Saltangará og Runavík, der nærmest er vokset sammen. På østkysten ligger Lamba, Rituvík og Æðuvík. De nordlige bygder, Funningur, Oyndarfjørður, Elduvík og Funningsfjørður blev en del af Runavík Kommune i 2005.

I dag har kommunen efter aftale med Toftir Kommune begrænset adgang til et svømmebassin på Toftir Skole. Bassinet har tre baner og dækker med sine 7 x 16 ²/³ meter det absolut minimale behov for undervisning i svømning. De nærmeste store svømmehaller ligger i Tórshavn og i Klaksvík, henholdsvis én og en halv times kørsel fra Runavík.

Skálafjørður fungerer som en naturlig havn; der er kajanlæg, fiskeindustri og lakseproduktion ved Runavík og Glyvrar. Ved Søldarfjørður længere oppe ad kysten findes et oliebunkringsanlæg, der blev bygget af briterne under 2. Verdenskrig og stadig er i brug.

UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG VAND

Målet er at bygge en svømmefacilitet, der kan inspirere borgere i alle aldre og give gode oplevelser med vand.

VISIONEN

Rent historisk har det ikke været muligt at modtage svømmeundervisning på Færøerne før i 1960’erne, og da kun i nogle få bygder. Egentlig svømmeundervisning er stadigvæk ikke del af dagsordenen for mange færinger, og Runavík er ikke nogen undtagelse i den sammenhæng. Det betyder, at der er mange i den ældre generation, der ikke har lært at svømme. De to første rigtige svømmehaller på Færøerne blev åbnet i Klaksvík i 1974 og i Tórshavn i 1982. Derfor har en stor andel af den voksne befolkning ikke lært at svømme og er ikke blevet fortrolige med vand. Mange forældre siger “Den vandskræk jeg har, vil jeg ikke overføre til mine børn”. De ønsker at deres børn skal have den glæde, det er at kunne lege og fornøje sig i vandet uden at være bange.

Visionen er at skabe et samfund, hvor alle borgere har mulighed for at blive fortrolige med vand.

I 2011 udarbejdede det Færøske Svømmeforbund en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen omfattede alle 5. klasses

Bortset fra Tórshavn har Runavík Kommune haft den mest dynamiske vækst på Færøerne siden 2. Verdenskrig. Med sin maritime placering er havet en aktiv og allestedsnærværende medspiller. Fiskeindustrien er central. Laksedambrug er en væsentlig indtjeningskilde, og på Runavík Havn har Bakkafrost senest indviet sit nye, fuldautomatiske fileteringsanlæg, der kan håndtere 60.000 tons fisk om året.

SVØMMEFACILITET FONDSANSØGNING

5


elever på Færøerne. På spørgsmålet “Hvad er det længste du har svømmet ud i et (uden hjælpemidler)” svarede kun 49% af de færøske 5. klasses elever “200 meter eller mere”. 20% havde efter egen vurdering svømmet mindre end 200 meter ud i et stræk. Ca. 30% svarede “Ved ikke”. I Danmark viste den sammenlignelige undersøgelse fra 2007, at 68% af eleverne i 5. klasse vurderede, at de kunne svømme mere end 200 meter uden hjælpemidler. Ved direkte sammenligning mellem to skoler med og uden svømmehal, svarede 90% af børnene fra Fuglafjørður Skole at de kan svømme 200 meter eller længere, mens kun 20% af børnene fra Runavík Skole, der ikke har adgang til en svømmehal, svarede det samme. 200 meter er den nordiske definition af svømmedygtighed. På spørgsmålet “Hvor mange timer om måneden har du svømning” svarede 100% af 5. klasses eleverne fra Runavík Skole “0 timer”. Til sammenligning svarede 95% af 5. klasses eleverne fra Fuglafjørður Skole, at de havde 4 timer om måneden, og 5% at de havde 2 timer om måneden. Helt i tråd med dette resultat svarede 90% af 5. klasses eleverne fra Runavík Skole, at de synes, de svømmer for lidt. Derfor vil vi bygge en ny svømmefacilitet, hvor børn, unge og voksne kan blive fortrolige med vand. Som man kender det fra andre folkefærd, hvor vandet er en dominerende del af landskabet, som f.eks. i Holland, er det almene kompetencer, glæden, fortroligheden og trygheden ved vandet, der skal være i fokus.

6


MARITIMT SAMFUND

SVØMMEHALLER PÅ FÆRØERNE

En stor del af vores erhverv har grundlag på fjorden, på havet eller som en del af den internationale skibsfart. Laksedambrug og fiskeri er grundstenene i vores samfundsøkonomi og i alle familier er der mindst en person, som har sit daglige virke i et erhverv med tilknytning til fjord og hav.

Klaksvík

Toftir Tórshavn

En betydelig andel af de unge på Eysturoy og i Runavík Kommune vil have mulighed for at vælge en karrierevej i et maritimt erhverv. Derfor vil erfaringer og fortrolighed med vand have en positiv betydning for deres erhvervsmuligheder og deres mulighed for at kunne bestå kurser i sikkerhed til søs, ligesom deres kompetencer som svømmere og deres evne til at håndtere en presset situation i vandet kan være betydeligt forbedret, hvis de helt fra barnsben har fået en fortrolighed med vand. I 2015 var 684 personer oppe til prøve i Klaksvík iht. STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Som en del af prøven skal deltagerne demonstrere kompetencer i at svømme med redningsvest og redningsdragt, springe sikkert i vandet fra en vis højde og vende en redningsbåd iført redningsvest. Derudover skal deltagerne kunne holde sig flydende uden redningsvest, de skal kunne komme op i en redningsflåde og assistere andre, der skal op i redningsflåden. Prøverne kan tages fra 16-års alderen, der er minimumsgrænsen for, hvornår de unge kan få hyre på et skib.

50

50

50 meter 25 meter 16⅔ meter

SVØMMEFACILITETER PÅ FÆRØERNE Fordelt på Færøernes i alt 17 beboede øer, er der i dag 16 fungerende svømmebassiner. Klaksvík og Tórshavn har faciliteter med bassiner på 25 meter, og på Suðuroy er der netop blevet indviet en svømmehal med et konkurrencebassin på 50 meter. Herudover er der to bassiner med baner på henholdsvis 10 og 12,5 meter og 11 bassiner med 16 ²/³ meters baner. Det ene af disse har tre baner og kan anvendes af foreninger og skoler fra Runavík, hvis det på forhånd aftales med Toftir Kommune. En gradvist stigende bassindybde fra 1,0 til 1,8 meter betyder i praksis at ²/³ af bassinet ikke egner sig til undervisning af børn, der ikke kan svømme, fordi de kun kan bunde i den ene tredjedel af bassinet. Med 20 børn i en svømmetime giver det udfordringer, når det eneste tilgængelige bassin er 7 x 16 ²/³ meter, og børnene i praksis kun kan bunde på de første 5-6 meter i den lave ende. Der er p.t. ikke planer om at bygge andre svømmefaciliteter på Eysturoy.

Det vil altid være bedst, hvis den enkelte sømand har en vis tryghed ved at være i vandet. Det vil sætte dem i stand til at forholde sig roligt og strategisk i en potentielt farlig og presset situation.

10 eller 12,5 eller 15 meter

SVØMMEFACILITET FONDSANSØGNING

7


OMRÅDET Eysturoy er på 286 km² og løber i alt 40 kilometer fra Gjógv i nord til Æðuvík i syd. Mod nord er der høje fjelde med Slættaratindur på 882 meter som et højdepunkt, og mod syd er der et lavere, kuperet terræn med sydvendte, lyngklædte skråninger og søen Toftavatn, der ligger i gåafstand fra Runavík by og “Bølgen”. Færøerne er kendetegnet ved en storslået natur med fjelde, søer, bække og vandfald, der graver sig ned i klippen. Placeringen af den kommende svømmefacilitet ligger naturskønt med en kort gåafstand fra Runavík Skole over bækken (Løkin), som løber fra søen Toftavatn og ned til Runavík Havn, der ligger fem minutters gang derfra. Set i forhold til andre kendte svømmefaciliteter, er der en helt unik mulighed for at binde naturen og oplevelsen af naturen visuelt sammen med de faciliteter, vi tænker skal være en del af svømmefaciliteten. Den nye svømmefacilitet skal placeres som en del af idrætscentret Bølgen, der ligger med bækken mod vest, Runavík Skole mod nordvest og den eksisterende håndboldhal og springhal, der i dag har fået navnet “Bølgen”, mod syd. Kommunens fodboldstadion ligger syd for Bølgen.

BÆKKEN Løkin er det færøske ord for bæk, og stednavnet við Løkin er allestedsnærværende i Runavík; Gaden við Løkin, KFUM-Skótarnir við Løkin, Bókasavninum við Løkin, Løkshøll (bækkens kulturhal), Skúlin við Løkin, Fodboldstadion við Løkin.

8

Bækken er en lille ferskvandskilde, der løber fra den naturlige regnvandsopsamlingssø Toftavatn, der ligger i 18 meters højde syd for Runavík by. Gennemstrømningen i bækken varierer med årstiderne og regnmængderne. Bækken er et smukt og naturligt orienteringspunkt i byen. Der er en varieret flora, hvor specielt de gule ranunkler står flot langs bækken i sommerhalvåret. Bækkens vand er så rent, at reservoiret i Toftavatn anvendes som byens drikkevand. Vandet har en god vandkvalitet og har typisk en temperatur på mellem 4 og 7 graders celsius året rundt. Det er et krav at det konkrete projektforslag behandles i forhold til naturfredningen omkring bækken. Med erfaringer fra Bølgen forventes der ikke udfordringer i forhold til bækkens forløb og naturværdier.

BØLGEN Bølgen er det samlende navn for den gamle håndboldhal og den nye gymnastik- og springhal. Det arkitektoniske hovedgreb viser en tydelig tagfigur med en svungen og bølget form, der har givet idrætscentret sit navn. Bølgen stod færdig i sin nuværende form i august 2014. BBP ARKITEKTER stod for designet af bygningen, som også fik støtte af Lokale og Anlægsfonden. Ud over den oprindelige hal og den nye hal til redskabsgymnastik og dans indeholder Bølgen et lokale til bueskydning, et fitnessområde, fællesarealer og omklædning til diverse indendørs og udendørs idrætsgrene.


Den oprindelige håndboldhal blev gennemrenoveret i forbindelse med udbygningen med gymnastik- og springfunktionerne. Udvendigt fremstår bygningsanlægget med sortmalet træbeklædning med store glaspartier, mens den indvendigt er beklædt med trælameller i loft og vægpartier. Det store sammenhængende, solgule gulv binder de oprindelige og de nye funktioner sammen æstetisk og funktionelt. Dansesalen har glasvægge på langsiderne, så der er frit udsyn ned til springgymnastikområdet og til Runavík. De store vinduespartier mod naturen betyder, at man oplever det, som om man er midt i naturen.

BØLGEN

Idéen med Bølgen var at bygge et idræts-og bevægelsescenter, som kan bruges til mange forskellige formål. I tillæg til organiseret og selvorganiseret idræt og bevægelse afholdes der også stævner, konferencer og messer i Bølgen. Bølgen er indrettet, så den nemt kan bruges af selvorganiserede idrætsudøvere, og stedet er meget brugt til socialt samvær og møder.

BORGERNE Brugerne til den kommende svømmefacilitet vil både komme fra daginstitutioner, skoler, svømmeforeninger, andre idrætsforeninger, ældre borgere, handikapforeninger og almindelige familier, ligesom den lokale fodboldklub vil kunne bruge svømmefaciliteten til træning af spillere med skader. Den nye svømmefacilitet er tiltænkt den brede befolkning og Runavík Skole er nærmeste nabo til Bølgen.

SKOLEN VIÐ LØKIN

I maj 2016 blev der gennemført en række møder om den ønskede svømmefacilitet med foreninger og nøglepersoner. Det blev i den forbindelse klart, at ambitionerne for projektet er højere end den økonomi, som byrådet har vedtaget.

Bredden i brugere, der vil få gavn af den nye svømmefacilitet, er tydeligt illustreret i listen over de brugere, der har været involveret i at definere, hvilke funktioner der ønskes i den færdige svømmefacilitet. • Barnagarðurin á Mýrunum, Runavík (Daginstitution)

• Náttúrubarnagarðurin Sóljuhjarta, Søldarfjørður (Naturbørnehave)

• Dagstovnurin við Stórá Rituvík (Daginstitution)

• Barnahúsið Sellin, Skála (Daginstitution) • Dagrøktin Runavík (Daginstitution)

• Ergoterapeuter, Skálafjarðarsamstarvið

• Eysturoyar Ellis- og røktarheim (Plejehjem) • Heimatænastan sjúkrarøkt (Plejehjem) • Heimið á Mýrunum (Plejehjem)

• Eldrasambýlið á Skála (Plejehjem) • Eldrafelagið Nón (Ældreforening)

• Eldrafelagið Kumlá (Ældreforening) • Svømmeklubben Neptun • Svømmeklubben Flot

• Handicapidrætsklubben Svanur • Færøernes Svømmeforbund

• De handicappedes landsforening MBF • Runavík Fodboldklub NSI • Runavík Skole • Skála Skole

• Oyndarfjørður Skole Runavík Kommune har i en årrække haft flere svømmeforeninger, der har måttet træne i Toftir. Det lokale fællesskab og aktivitetsniveau er et helt unikt eksempel på et meget stærkt lokalt engagement.

SVØMMEFACILITET FONDSANSØGNING

9


PROJEKTET Færøernes nuværende svømmehaller er relativt klassiske og uden større arkitektonisk styrke. De er fokuseret på svømning i målbare bassiner og skåret til, så opholds- og udenomsarealerne fremstår optimerede, men knap så inviterende til anden anvendelse end motions- eller konkurrencesvømning. Det er håbet med den nye svømmefacilitet i Runavík, at der kan skabes en svømmefacilitet, der drager fuldt udbytte af den fantastisk natursmukke beliggenhed, og hvor både rutinerede svømmere, små børn og voksne, kvinder og mænd, familier og grupper af unge inviteres indenfor og får en god oplevelse. Det er ambitionen, at svømmefaciliteten vil medvirke til at give en befolkning med daglig tæt kontakt til det maritime miljø, en ny og større tryghed med vand, svømmekompetencer og lyst til at bruge vandet som kilde til både sjov, undervisning og motion. Det budget, som Runavík Kommune har bevilget, giver et samlet projekt på ca. 1.300 m² og vil kunne række til en standardsvømmehal uden særlige arkitektoniske eller funktionelle kvaliteter. En svømmehal i denne størrelse vil kunne indeholde et bassin til svømmeundervisning, et mindre småbørnsbassin og evt. også et lille varmtvandsbassin.

10

om at lære at svømme og blive en habil og hurtig svømmer. Det at lege i vandet og have oplevelser sammen vil blive en central del af pædagogikken. Der er blevet nævnt idéer som balancebom over bassin og klatrevæg ved bassin, og rent pædagogisk skal der kunne være fokus på aktiviteter med rollelege som f.eks. tag fat, kongens efterfølger og andre aktiviteter, hvor det at være sammen og have gode oplevelser i vandet er i fokus. Pædagogisk er ambitionen at kunne lære helt basale kompetencer gennem leg og øvelser: • Vænne sig til vandet (ikke være bange) • Komme ned i vandet (være i vand og springe i vand) • Bevæge sig i vandet (brystsvømning, rygsvømning, crawl og rygcrawl) • At flyde og træde vande • At dreje sig rundt og vende sig i vandet • Dykke og orientere sig under vand • At kunne kravle op på genstande i vandet. På baggrund af brugerinddragelsen, der blev gennemført i maj 2016, indeholder et foreløbigt funktionsprogram følgende funktioner:

På baggrund af det generelle behov for en svømmefacilitet i området og de særlige behov, som er blevet afdækket i forbindelse med brugerinddragelsen i maj 2016, er fondsansøgningen et udtryk for et ønske om at etablere en svømmefacilitet, der fra starten er et helt projekt, som kan understøtte ønsket om at skabe tryghed og gode oplevelser i og omkring vand.

ANKOMSTAREAL

I den gennemførte brugerinddragelse er der flere, der fremhæver, at det ikke kun handler

25 meters svømmebassin med otte baner. Bassinet skal både kunne anvendes til

Der etableres et ankomstområde med selvbetjent billetsalg. Ankomst tænkes at ske gennem vindfang til foyer og med mulighed for etablering af et mindre udsalg af svømmeting som svømmebriller, badehætter mv.

SVØMMEBASSIN

svømmeundervisning og til leg og ophold. Der ønskes et særligt fokus på vertikale aktiviteter, hvor brugere tilbydes aktiviteter/ udfordringer op ad vægflader eller med redskaber, der kan sænkes ned over bassinet. Der kan eksempelvis være tale om en balancebom, håndgang via tov eller andre aktiviteter med fokus på leg, motion og læring.

VARMVANDS- OG LEGEBASSIN

Bassindybden er mellem 0,2 og 1,3 meter. Bassinet skal være egnet til ophold for både mindre børn og voksne, der ønsker afslapning i det varmere vand. Der kan f.eks. differentieres mellem brugere i den ene og den anden ende af bassinet, så den dybe ende særligt tilpasses brug af voksne/ unge, og den lave ende er særligt henvendt til børn.

VELVÆRE- OG BABYBASSIN

Velværebassinet kan indeholde forskellige oplevelser som bobler, varmere områder, undervandsliggemøbler, massagevandstråle og oplevelsesfaciliteter, hvor vandet bidrager til den sanselige oplevelse.

BASSINPLATFORM, FORDELINGSAREAL

Det skal være muligt for personale at gå rundt om bassinerne, og der skal afsættes plads til opvarmning på bassinkanter. Derudover skal der afsættes plads til styrketræning og øvelser uden for vandet. Områderne omkring bassinerne skal have nicher/områder, hvor der er plads til socialt ophold og undervisning.


REDSKABSDEPOT

Der skal etableres depotplads med nærhed til bassiner, så der er nem tilgang til redskaber, hjælpemidler og legetøj, som anvendes i bassinerne.

SAUNA, FÆLLES MED UDSIGT

Der er et stort ønske om en fællessauna med udsigt til naturen og nem udgang til udendørs koldtvandsbad.

KOLDTVANDSBAD, UDE

Der er et ønske om, at der etableres et mindre, udendørs koldtvandsbassin, der kan anvendes i tilknytning til saunaen. I brugerinddragelsen har der været nævnt en model hvor et koldtvands udebassin etableres med tilløb fra bækken og afløb til bækken.

FAMILIE- OG HANDIKAPKABINER, OMKLÆDNING

Der skal etableres et omklædningsafsnit med handikap-/familiekabiner med mulighed for separat omklædning med toilet og bruser. Familiekabinerne henvender sig primært til folk med særlige behov og familier med mindre børn. Mindst én kabine skal forberedes, så der kan monteres en loftlift.

OMKLÆDNING, DAME OG HERRE

Der skal etableres omklædningsafsnit for damer og herrer. Hvert afsnit indeholder en tørzone med omklædning, en brusesektion med varmt- og koldtvandsbrus samt en mindre sauna. Der skal være knager til håndklæder og poser, pusleplads og opbevaringsplads til puslepuder, badekar og børnebrus. I omklædningen kan der

være adgang til centrifuge, hvor brugere kan centrifugere vådt badetøj. Der skal være mulighed for adgang til koldt drikkevand. Drikkevandsdispenser skal være tilgængelig og kunne selvbetjenes af mindre børn. Omklædningsafsnit skal have aflåste skabe, som kan anvendes af den enkelte bruger under besøget.

DEPOTER OG RENGØRINGSRUM

Der skal etableres depotplads og rengøringsrum, der understøtter den daglige drift af anlægget.

TEKNIKRUM, VANDBEHANDLING Der skal etableres teknikrum med nem adgang og mulighed for at monitorere vandbehandling i hele anlægget.

SAMLINGS- OG UNDERVISNINGSLOKALE

Der ønskes mulighed for ophold i et lokale, der også kan anvendes til instruktion af en gruppe på op til 20 elever. Der skal være indkig til bassiner, og lokalet skal kunne bruges til ophold af forældre, officials og personer, der venter på svømmegæster, eller til oplæg og foredrag. Samtidig skal lokalet kunne bruges til ophold af daginstitutioner/ gæster, der ønsker at spise medbragt mad. Lokalet udstyres med et mindre køkken med køleskab, mikroovn, vask, bordplade, skabsplads til service og opvaskemaskine. Dertil kommer etablering af busholdeplads, landskabsbearbejdning og reetablering af gangsti til Runavík Skole på grunden. Det samlede bruttoareal er af COWI estimeret til at være ca. 2.700 m².

SVØMMEFACILITET FONDSANSØGNING

11


KKEN

PLACERING OG BYGGEFELT

Æ

Placeringen nord for den eksisterende håndboldhal giver mulighed for synergi i forhold til omklædning og badefaciliteter, ligesom fordelingsarealer, depot og publikumstoiletter vil kunne anvendes af brugere, der kommer til håndbold og svømning. Som en del af projektet vil der være mulighed for at omdisponere og inddrage den lave, nordlige bygning, der i dag indeholder depot, omklædning og bad, læreromklædning, fordelingsarealer, kontor og publikumstoiletter. I forbindelse med kvalificering af projektet skal behovet for omklædningsfaciliteter belyses nærmere – set i sammenhæng med de eksisterende omklædningsfaciliteter i den nordligste del af Bølgen.

B

37

,6

m

m

m

BYGGEFELT

Æ

Max byggehøjde 8,5 m fra gulv i idrætshallen.

KKEN

BÆKKE

N

53,4

Byggefeltet løber i hele hallens bredde og strækker sig mod nord hen mod apoteket. Der kan maksimalt bygges i op til 8,5 meters højde målt fra gulvkote i idrætshallen. Byggefeltet er i alt ca. 3.000 m².

12

44,5

72,4

52,9

Der er et niveauspring på grunden på ca. 5 meter. Det giver mulighed for at lokalerne under omklædningsfaciliteterne i Bølgen, der i dag anvendes til teknikrum og lokale for bueskytterne, eventuelt kan tænkes ind i forhold til de nødvendige arealer til teknik og vandbehandlingsanlæg.

Der forventes ikke problematiske jordbundsforhold, da kommunen har erfaringer med jordbundsforholdene på tre sider af byggefeltet. De præcise jordbundsforhold vil blive undersøgt nærmere i de kommende faser af projektet.

m

B

m


FREMTIDSSIKRING I forbindelse med en ny, undersøisk tunnel, som etableres mellem Tórshavn og Runavík, er der mulighed for, at varmere vand fra tunnelen anvendes som energikilde i et varmepumpeanlæg. Det er en unik mulighed for at fremtidssikre svømmefaciliteten og sikre lave driftsomkostninger, når bygningen tages i brug.

TUNNEL TIL TÓRSHAVN

Runavík Kommune har indledt et samarbejde med tunnelselskabet i indvindingsområdet. Planen er at udlægge varmeledninger til potentielle aftagere i området. Projektet forventes at kunne forsyne over 30.000 m² gulvareal med gulvvarme i et varmepumpeanlæg. Runavík Kommune ejer i dag en bygningsmasse på omkring 15.000 m² i området. Desuden er kommunen medindehaver af et plejehjem på 5.000 m², der ligger et stenkast fra Bølgen. Derudover vil der være mulige, private aftagere i området i størrelsesordenen 10.000 m² eller mere. Planen er, at der etableres pumper ved tunnelåbningen, som veksler energien fra tunnelvandet til en brine, der udlægges i et forsyningsnet til aftagerne. Hvis det viser sig, at tunnelvandet ikke er tilstrækkeligt, er det muligt at pumpe havvand igennem systemet for derved at få mere energi. Fordelen er, at man har et lavtemperaturanlæg i terrænet, som er enklere, billigere og mere robust end en varm fjernvarmeledning. Målet er at gøre energiforbruget i den kommende svømmefacilitet mindre og mere bæredygtigt. Anlægget vil give en besparelse på energiforbrug ved drift af svømmefaciliteten.

BRINE En brine er en lukket kreds med saltvandsopløsning til transport af varmeenergi i vand.

TUNNELVARME

Runavík Kommune har igangsat en forundersøgelse, der skal belyse mulighederne for etablering af varmepumpeanlægget, og vi forventer, at forundersøgelsen er afsluttet september 2016. Med erfaringer fra lignende anlæg på Færøerne er der gode muligheder for et afkast, som vil kunne tiltrække de relevante investorer. Varmepumpeanlægget vil efter planen stå færdigt om tre-fire år, når tunnellen og svømmefaciliteten er klar til at blive taget i brug.

SVØMMEFACILITET FONDSANSØGNING

13


ØKONOMI KOMMUNENS BEVILLING Runavík Kommune besluttede i marts 2016 at bevilge 50 mio. kr. inklusiv moms til at bygge en svømmefacilitet som en del af “Bølgen”. Svømmefaciliteten er i øjeblikket et 100% kommunalt projekt.

ANSØGNINGENS STØRRELSE En foreløbig anslået pris for etablering af en fuld svømmefacilitet som beskrevet i denne ansøgning ligger på mellem 95 mio. kr. og 117 mio. kr. alt efter konfiguration. De estimerede anlægsomkostninger og øvrige bygherreudgifter for det samlede projekt beløber sig til DKK 106 mio. (middelværdi) eksklusiv færøsk moms, der svarer til 6,25%. Runavík Kommune har politisk bevilget 50 mio. kr. til projektet og søger derfor støtte til resten af beløbet op til de 106 mio. kr.

Der ansøges om en fondsstøtte på 56 mio. kr. Beregning af de samlede bygherreomkostninger er udarbejdet af COWI. Den samlede kalkulation af bygherreomkostninger kan fremsendes, hvis fonden ønsker det.

DRIFTSØKONOMI Runavík Kommune afholder alle driftsomkostninger. Der forventes en mindre indtægt fra brugerbetaling.

14


DET VIDERE FORLØB Der er stor interesse for projektet i lokalsamfundet, og vi ønsker at arbejde videre med de muligheder, der skabes, som en del af en dialog med A.P. Møller Fonden.

Hvis der er behov for et møde, står Borgmester Tórbjørn Jacobsen, Kultur- og fritidschef Sølvi Reinert Hansen, Teknisk chef Eyðun Petersen og det samlede byråd til rådighed.

Gymnastik- og springhallen, der er en del af “Bølgen”, blev udbudt som en totalentreprisekonkurrence med forhandling. I forhold til svømmefaciliteten har Runavík Kommune og COWI drøftet muligheden for at udbyde opgaven efter samme model, men med omvendt licitation. Udbudsformen kan naturligvis drøftes nærmere, hvis A.P. Møller Fonden har særlige ønsker til processen for projektet og kvalificeringen af projektets præcise indhold og udformning. Runavík Kommune er meget åben over for at drøfte indhold, proces og udbudsformer med fonden.

RÅDGIVNING FRA LOKALE OG ANLÆGSFONDEN Runavík Kommune har været i kontakt med Lokale og Anlægsfonden, som har indikeret, at de ønsker at stille deres ekspertise vedrørende idræts- og svømmefaciliteter til rådighed som en del af forberedelsen og gennemførelsen af en eventuel konkurrence.

Både brugere og bydende har meldt tilbage, at den rådgivning som Lokale og Anlægsfonden ydede i forbindelse med udvikling af gymnastik- og springhallen tilførte stor værdi. Derfor er det et ønske fra kommunens side at indgå i et samarbejde, hvor Lokale og Anlægsfonden tilbyder rådgivning i forbindelse med udvikling af projektet. På nuværende tidspunkt er der ikke planer om at søge Lokale og Anlægsfonden om økonomisk støtte. Begrundelsen er, at Lokale og Anlægsfonden både har støttet gymnastikog springhallen i Runavík og spejderhuset i Runavík, og det derfor ikke anses for sandsynligt, at Lokale og Anlægsfonden også vil støtte et tredje projekt i Runavík.

COWI ER BYGHERRE- OG KONKURRENCERÅDGIVER Runavík Kommune har indgået aftale med COWI om at bistå som bygherre- og konkurrencerådgiver. COWI har gennemført brugerinddragelse, beskrevet de ønskede funktioner i svømmefaciliteten og har udarbejdet beregninger af den forventede anlægsøkonomi på baggrund af brugerønsker. I det kommende forløb vil COWI bistå kommunen med planlægning og gennemførelse af en konkurrence frem til kontraktindgåelse med vinder.

SVØMMEFACILITET FONDSANSØGNING

15


Indbyggere i kommunen: 4.000 Indbyggere på Eysturoy: 11.000 Skálafjørður: Skálafjørður er Færøernes længste fjord beliggende på sydsiden af Eysturoy. Den strækker sig 14 kilometer nordvest over fra bygden Nes til Skálabotnur. Andel af 5. klasses elever på Færøerne, der har svømmet mere end 200 meter ud i et (uden hjælpemidler), (2011): 49%. Andel af indbyggere, der er beskæftiget med maritime erhverv: 30%.

Teknisk chef: Eyðun Petersen eydunp@runavik.fo tlf. +298 237025

Heiðavegur 26, FO-600 Saltangará, Tel +298 41 70 00, runavik@runavik.fo, www.runavik.fo 16

KREA

Ansvarlig for fondsansøgning: Sølvi Reinert Hansen, Kultur- og fritidschef solvi@runavik.fo tlf. +298 221226


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.