Page 1

Ние в Пощенска банка възприемаме Доклада за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие като средство за подобряване и стимулиране на диалога с нашите партньори и заинтересовани страни. Ето защо ще Ви бъдем благодарни за Вашите мнения и предложения: Отдел „Корпоративни комуникации” на Пощенска банка Имейл: CorporateCommunications@postbank.bg Тел.: (359 2) 8166 000 (3.11.- this may be on the cover at the end of the report) We at Postbank view the Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Report as a means of improving and promoting the dialogue with our partners and stakeholders, so we will appreciate your opinions and proposals: Corporate Communications Department at Postbank Email: CorporateCommunications@postbank.bg Tel.: (359 2) 8166 000

2

3


Profile for Krasimir Nikolov

Доклад за устойчиво развитие на Пощенска Банка  

Първия български доклад за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, изготвен в съответствие с международния стандарт G3 на Гл...

Доклад за устойчиво развитие на Пощенска Банка  

Първия български доклад за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, изготвен в съответствие с международния стандарт G3 на Гл...

Profile for krazymir
Advertisement