Page 1

Folkdansringen Stockholm Ingår i Svenska Folkdansringen

Stockholm 2012-01-16

Hej ute i föreningarna! •

Riksstämman 2012: I år står Folkdansringen Stockholms som arrangör för Riksstämman och det betyder att det kommer att vara full fräs i Stockholm första helgen i maj! Förutom själva stämman så finns det fler saker som händer runtomkring; utflykter på fredagen och söndagen, danskväll på fredagen, danskurs för ungdomar på söndagen, Folkdansringens dag på lördag dag och sedan på lördag kväll en stämningsfull Midnattskonsert med folkmusik. Läs mera i det medföljande programhäftet och framför allt: SPRID det vidare till alla andra medlemmar i din förening! Vill du ha fler häften att dela ut till medlemmarna i din förening – hör av dig till distriktets kansli på telefon eller mail så fixar Maria det i ett nafs! (Telefonnr. och mailadress finns längst ner på sidan) Vi hoppas att vi får se så många som möjligt av våra medlemmar under de här dagarna. Välkomna!

Mailadresser: För att kunna ge alla våra medlemmar bättre service och nå ut med information på ett bättre och effektivare sätt vill vi att du – eller den som har hand om det i din förening – skickar in en lista över alla medlemmars mailadresser till distriktskansliet så fort som möjligt. Självklart kommer adresserna inte att delas vidare och endast användas för informationsutskick från distriktet.

Distriktsaktiviteter 2012: I utskicket finner du ett kalendarium för 2012. Där kan du läsa om årets distriktsaktiviteter, tre av dem hittar du en närmare beskrivning av på baksidan och de andra finns i det medföljande programhäftet för Riksstämman 2012.

Vi i distriktsstyrelsen önskar er alla ett trevligt 2012!

Folkdansringen Stockholm

tel 08-98 44 10

Box 34056

pg 15 20 86-5

100 26 STOCKHOLM

orgnr 802003-6326

www.folkdansringen-stockholm.se kansliet@folkdansringen-stockholm.se Besöksadress: Torggatan 3, Stora Essingen


Folkdansringen Stockholm Ingår i Svenska Folkdansringen

Dansens Dag Dansens Dag infaller årligen den 29 april och är en internationell dag. I år infaller Dansens Dag tursamt nog på en söndag och vi har alla chanser att visa upp oss och göra PR för vår verksamhet! I Stockholm anordnar Russindalens Spelmän sedan några år Dansens Dag i Kungsträdgården och de vill ha sällskap av så många danslag som möjligt som vill visa upp sig och dansa med publiken. Har man inte möjlighet att åka in till Kungsträdgården så är det fritt fram att ordna uppvisning hemmavid. Det viktiga är att vi tar tillfället i akt och gör oss synliga samt visar vilken trevlig verksamhet vi har att erbjuda.

Skansendagen Efter två lyckade Riksspelmansstämmor på Skansen varav den ena var det stora 100årsjubileet 2010, skall detta bli en årlig tradition med namnet Skansendagen. Dagen kommer också, precis som många önskat, att utökas med mer dans och därmed bli en ännu mer tydlig plats för Folkdansringens föreningar. Skansendagen 2012 är lördagen den 1 september och som tidigare kommer den arrangeras tillsammans med andra organisationer inom vårt intresseområde.

Stor gemensam danskväll I början på november planerar distriktet att ordna en gemensam danskväll för våra föreningar. Vi räknar med att hitta en lämplig lokal i centrala Stockholm och när vi hittat en sådan kommer vi att kunna fastställa datum. Ytterligare information kommer vartefter planeringen fortskrider. Vi hoppas på en trevig gemensam kväll med mycket dans!

Folkdansringen Stockholm

tel 08-98 44 10

Box 34056

pg 15 20 86-5

100 26 STOCKHOLM

orgnr 802003-6326

www.folkdansringen-stockholm.se kansliet@folkdansringen-stockholm.se Besöksadress: Torggatan 3, Stora Essingen


Folkdansringen Stockholm Ingår i Svenska Folkdansringen

KALENDARIUM 2012 Januari Distriktsstyrelsemöte, måndag 16/1 Kansliet öppnar igen, onsdag 11/1 Februari Förkläden i tradition - Inspiration, kunskap och upplevelse, lördag 11/2 Distriktsstyrelsemöte, tisdag 21/2 Mars Årsmöte, onsdag 28/3 Konstituerande distriktsstyrelsemöte, onsdag 28/3 April Distriktsstyrelsemöte, torsdag 12/4 Dansens Dag i Kungsträdgården, söndag 29/4 Maj Riksstämma i Stockholm, fredag 4/5 – söndag 6/5 Folkdansringens Dag på Stortorget, lördag 5/5 Distriktsstyrelsemöte, måndag 14/5 Juni Distriktsstyrelsemöte, tisdag 5/6 Kansliets sista öppetdag innan sommaren, onsdag 20/6 September Spelmansstämma på Skansen, lördag 1/9 Kansliet öppnar igen, onsdag 5/9 Distriktsstyrelsemöte, onsdag 12/9 Oktober Distriktskonferens, lördag 6/10 Distriktsstyrelsemöte, torsdag 11/10 November Stor gemensam danskväll i distriktet Distriktsmöte, torsdag 15/11 Distriktsstyrelsemöte, måndag 19/11 December Distriktsstyrelsemöte, tisdag 11/12 Folkdansringen Stockholm

tel 08-98 44 10

Box 34056

pg 15 20 86-5

100 26 STOCKHOLM

orgnr 802003-6326

www.folkdansringen-stockholm.se kansliet@folkdansringen-stockholm.se Besöksadress: Torggatan 3, Stora Essingen

Årskalender  

Folkdansringen Stockholm

Årskalender  

Folkdansringen Stockholm

Advertisement