__MAIN_TEXT__

Page 1


ДРУГИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА КРАТКА ФОРМА 2nd INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL SHORT FORM

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ THE CULTURAL CENTRE OF GORNJI MILANOVAC

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, СРБИЈА GORNJI MILANOVAC, SERBIA 26-29. септембар 2013. / 26th - 29th September 2013

1


МЕЂУНАРОДНИ ЖИРИ

КАТЕГОРИЈА

ВЕРА ШМИТ (Немачка) Вера Шмит, пореклом из северне Немачке, сели се на југ у Минхен где је радила као помоћник у издавачкој кући. Касније одлази на исток и на Универзитету у Лајпцигу студира на групама за комуникацију и медије, енглески и психологију. Током студирања била је члан бројних студентских тимова који су снимали кратке филмове и сарађивала у писању сценарија и режији. Највећи број ових филмова снимљен је на Конрад Вулф Академији за филм и телевизију у Бабелсбергу, Потсдам. Од 1997. године ради као први асистент режије у многим немачким и међународним копродукцијама. Упоредо са тим води семинаре за институције културе међу којима је семинар намењен филмским стручњацима међународних партнера који сваке године организује Гете Институт. Поред бројних активности којима се бави од 2008. године она је и директор међународног фестивала кратког филма ANSICHTSSACHE који организује културно друштво OSTOPOL са седиштем у Лајпцигу. Поред тога била је и извршни продуцент ових кратких филмова. Пројекат ANSICHTSSACHE подржава младе таленте и има за циљ подстицање и указивање на значај културне разноликости. То се постиже кроз интердисциплинарни и мултикултурални дијалог између младих аутора из Лајпцига и студената филмске режије из иностранства. ANSICHTSSACHE 1 организован је у сарадњи са Универзитетом Карпенко-Кари и Међународним универзитетом у Кијеву, Украјина. ANSICHTSSACHE 2 остварен је у сарадњи са PWSFTviT, Националном школом пољског филма, телевизије и позоришта која се налази у Лођу, Пољска. ANSICHTSSACHE 3 организован је у сарадњи са Факултетом драмских уметности (позориште, филм, радио и телевизија), Универзитета у Београду.

МИКРО

МИНИ

КРАТКИ

ФИЛМ

НАРЦИСА ДАРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ (Србија) Филмски и ТВ редитељ Доцент на Факултету драмских уметности на КАТЕДРИ ЗА ФИЛМСКУ & ТВ РЕЖИЈУ. 1998. Дипломски филм МАЂИЈА награђиван за режију на међународним и домаћим фестивалима. Био је српски представник у категорији “Оскара” за студентски филм 1998. Од 1995. Члан Удружења Филмских и ТВ уметничких сарадника. Од 2000. члан Удружења филмских уметника Србије. Као редитељ и сценариста радила за ТВ Београд, од 1994-2006. у редакцијама општеобразовног, научног, школског програма, у редакцији за културу и редакцији музичког програма. Документарни филм “ПАР-НЕПАР” добитник је награде на 1. фестивалу кратког филма "Кратка форма" у Горњем Милановцу. Tренутно снима документарне филмове и режира представе за децу и одрасле. ДРАГОМИР ЗУПАНЦ (Србија) Драгомир Зупанц је рођен 1946. у Љубљани, Словенија. Студирао филмску режију и дипломирао у класи професора Александра Петровића. Остварио више филмских и тв пројеката, бави се писањем, био неко време Уредник на ТВ Црна Гора. Награде за тв филм "ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ YU ФИЛМА И ПОЛИТПОРНОГРАФИЈУ - ЖЕЛИМИР ЖИЛНИК" на фестивалима у Београду, Бару и Горици, Изоли, учествовао на фестивалу PRIX EUROPA, 2004. године, ЗЛАТНИ ВИТЕЗ 2006 и 2008. Био главни редитељ на РТС-у до 2010. Живи и ради у Београду. Филмографија: Серије: Сликарски правци XX века, Прилози за историју YU филма и политпорнографију, Хит Либрис, Отворена књига, Летња духовна Академија (манастир Студеница). Пројекти: Светибор, Тамо где лозе плачу, Европа око Европе, Поглед с Торња, Брдо добрих идеја, Данило Киш успомене, сећања, Тамо где лозе плачу, Б. Пекић. ДВД и ВХС издања: Хоћемо гусле, Продавница тајни, Студенички дневник Моме Димића, Умеће дириговања, Студенички триптих.

3


CATEGORY MICRO

MINI

SHORT

FILM

INTERNATIONAL JURY VERA SCHMIDT (Germany) Born in northern Germany, Vera Schmidt moved south to Munich to apprentice at a publishing house. After a while, she decided to move east, to study Communications and Media Studies, Psychology and English at the University of Leipzig. In addition to her studies, she worked as a team member on numerous student short films, mostly in the position of script or director’s assistant. Most of these were produced at the Konrad Wolf Academy for Film and Television in Babelsberg, Potsdam. She has been working as first assistant director for various German and international co-productions since 1997. Parallel to this, she became a seminar tutor for cultural institutions, e.g. the film expert seminar for international partners, initiated annually by the Goethe-Institut. Among her various activities, she has also been the head of management for the international short film project ANSICHTSSACHE since 2008, a product of the Leipzig-based cultural association OSTPOL e.v. In addition to project management, she also worked as an executive producer for those short films. The ANSICHTSSACHE project supports emerging talent with an aim of stimulating and improving the awareness of cultural diversity. This is achieved through a process of interdisciplinary and multi-cultural dialogue between young writers from Leipzig and international film school students. ANSICHTSSACHE 1 was in cooperation with Karpenko-Kary University and the International University Kiev; Ukraine. ANSICHTSSACHE 2 was in cooperation with The Polish National Film,Television and Theatre School PWSFTviT, Lodz; Poland. ANSICHTSSACHE 3 was in cooperation with Faculty of Dramatic Arts (theatre, film, radio and television), University of Belgrade; Serbia. NARCISA DARIJEVIĆ MARKOVIĆ (Serbia) Film and TV director Assistant professor at the Faculty of dramatic arts, department of film and TV directing. In 1998 she received the best director awards with her BA work on ’’Mađija’’ (’’Magic’’) at the national and international festivals. In 1998 it was the Serbian representative for the student film Oscar award. Since 1995 she has been a member of the Association of film and TV cooperators and since 2000 she has been a member of the Association of film artists of Serbia. From 1994 to 2006 she directed and was a script writer for educational and children programs, culture and music programs at TV Beograd. A documentary ’’PAR-NEPAR’’ was awarded at the 1st Short film festival “Short Form” in Gornji Milanovac. She is currently making films and directing plays for children and adults.

4

DRAGOMIR ZUPANC (Serbia) Dragomir Zupanc was born in 1946 in Ljubljana, Slovenia. Studied filmmaking, graduated from the department of film directing in the class of Aleksandar Petrovic. Author of numerous film and TV projects, writer; for a period of time editor at TV Montenegro. Awards for TV film “Contributions to the History of YU Film and Polit-Pornography - ZELIMIR ZILNIK” at festivals in Belgrade, Bar and Gorizia, participant at the PRIX EUROPA Festival 2004. Chief Director at RTS. Lives and works in Belgrade. Filmography: Series: Fine Art Trends of the XX Century, Contributions to the History of YU Film and Polit-Pornography – Zelimir Zilnik, Hit Libris, Open Book, Summer Spiritual Academy (Studenica Monastery). Projects: Svetibor, Where Vines Cry, Europe around Europe, Tower View, Pile of Good Ideas. DVD and VHS editions: We Want Gusle, Mystery Shop, Moma Dimic Studenica Journal, Art of Conducting, Studenica Triptych.


категорија category МИКРО ФИЛМ MICRO FILM


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

ЈЕДНОМИНУТНА КАЗНА ONE MINUTE PUNISHEMENT Бугарска Bulgaria РЕЖИЈА DIRECTOR Georgi Krastev

6


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

ПРВА ПРОЈЕКЦИЈА THE FIRST SCREENING Бугарска Bulgaria РЕЖИЈА DIRECTOR Cvetan Krastev

7


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

ЧИСТО CLEAR Шпанија Spain РЕЖИЈА DIRECTOR Jotoni ДИСТРИБУТЕР DISTRIBUTOR PROMOFEST Franc Planas Мадрид Madrid Шпанија Spain

8


категорија category МИНИ ФИЛМ MINI FILM


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

ГОВОР SPEECH Србија Serbia РЕЖИЈА DIRECTOR Marija Rodić Продуцент Producer MikroArt Београд Belgrade Србија Serbia

10


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

ЖЕНА A WOMAN Италија Italy РЕЖИЈА DIRECTOR Adel Oberto Дистрибутер Distributor Anya Ermolinskaya Ђенова Genova Италија Italy

11


ПОХВАЛЕ ЖИРИЈА JURY MENTIONS

МИКРО ФИЛМ MICRO FILM МОЈА БЕБА MY BABY Србија Serbia РЕЖИЈА DIRECTOR Žikica Jovanović Дистрибутер/Distributor: Žikica Jovanović Прокупље/Prokuplje, Србија/Serbia

МИНИ ФИЛМ MINI FILM А.М. СМИРНОВА A.M. SMIRNOVA Србија Serbia РЕЖИЈА DIRECTOR Zoran Saveski Продуцент/Producer: Akademski Filmski Centar DKSG, Београд/Belgrade, Србија/Serbia

12


категорија category КРАТКИ ФИЛМ SHORT FILM


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

ЧУДОВИШТА НЕ ПОСТОЈЕ MONSTERS DO NOT EXIST Шпанија Spain РЕЖИЈА DIRECTOR Paul Urkijo Дистрибутер Distributor Kimuak Сан Себастијан San Sebastian Шпанија Spain

14


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

VOICE OVER Шпанија Spain РЕЖИЈА DIRECTOR Martin Rosete Дистрибутер Distributor Kimuak Сан Себастијан San Sebastian Шпанија Spain

15


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

КАО ДА СПАВА AS HE WAS SLEEPING Филипини Philippines РЕЖИЈА DIRECTOR Sheron Dayoc

16


ПОХВАЛЕ ЖИРИЈА JURY MENTIONS КРАТКИ ФИЛМ SHORT FILM ИЗГУБЉЕНИ ПОГЛЕДИ THE MISSING LOOKS АРГЕНТИНА Argentina РЕЖИЈА DIRECTOR Damian Dionisio Дистрибутер/Distributor: PROMOFEST Franc Planas, Мадрид/Madrid, Шпанија/Spain

DEUS ET MACHINA Шпанија Spain РЕЖИЈА DIRECTOR Koldo Almandoz Дистрибутер/Distributor: Kimuak Сан Себастијан/San Sebastian, Шпанија/Spain

ИСПОД ЈАСТУКА UNDER THE PILOW Шпанија Spain РЕЖИЈА DIRECTOR Isabel Herguera Дистрибутер/Distributor: Kimuak Сан Себастијан/San Sebastian, Шпанија/Spain

17


БАНАТСКИ ТРОУГАО BANAT TRIANGLE Србија Serbia РЕЖИЈА DIRECTOR Daniel Toader, Anica Stojanović Продуцент/Producer: Omladinski centar CK13 Нови Сад/Novi Sad, Србија/Serbia

ВРЕМЕ БЛИСКОСТИ INTIMACY Србија Serbia РЕЖИЈА DIRECTOR Miloš Milošević Продуцент/Producer: Akademski Filmski Centar DKSG, Београд/Belgrade, Србија/Serbia

Мирославу Бати Петровићу за улогу у филму ЗАГРЕБ ГРАД Miroslav Bata Petrovic for his role in film ZAGREB TOWN Србија Serbia РЕЖИЈА DIRECTOR Zoran Saveski Продуцент/Producer: Akademski Filmski Centar DKSG, Београд/Belgrade, Србија/Serbia

18


категорија category

ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ THE FILM PRODUCTION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE


КАТЕГОРИЈА ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

МЕЂУНАРОДНИ ЖИРИ ДУШКО ПОПОВИЋ (Хрватска) Душко Поповић (1952, Вуковар), слободни новинар, филмски публициста, дугогодишњи секретар Киноклуба Загреб вишегодишњи секретар жирија на Ревијама хрватског филмског стваралаштва, аутор и уредник монографија Киноклуба Загреб и Кино видео клуба Либурнија-филм, Ријека, од 2007. године аутор и водитељ пројекта Дечје филмско и видеостваралаштво у функцији јавног здравља те Дечјег филмског кампа у Мотовуну односно Поречу. ИВАНА ВЕСКОВИЋ (Србија) Ивана Весковић, рођена 1982. у Горњем Милановцу. Завршила Гимназију у Чачку и Филолошки факултет у Београду, где је стекла диплому и звање професора француског језика и књижевности. Након тога одлази у САД, где борави четири године и где успешно ради са децом кроз разноврсне билингвалне креативне радионице. По повратку у Србију, две године ради као наставник француског и енглеског језика у ОШ “Арсеније Лома” Рудник. Тренутно ради у ЕТШ “Књаз Милош” као професор француског језика. Такође припрема програм за млађе узрасте за учење француског језика (француска креативна радионица) кроз игру и забаву, (интеграција, корелација и занимација - употреба страног језика са применом музике, филма, као и других уметничких остварења).

20

МИОДРАГ МИША НОВАКОВИЋ (Србија) Рођен 1940. у Београду. У Београду је завршио основну школу и гимназију, 1967. године стекао диплому и назив Правник на Правном факултету, а 1969. године дипломирао на Академији за позориште, филм, радио и телевизију - одсек ДРАМАТУРГИЈЕ - у класи проф. Јосипа Кулунџића. Налазио се на дужности Руководиоца Центра за филм Дома пионира у Београду (1970 - 72). Иницијатор, селектор и организатор ФИЛМСКЕ ПАРАДЕ – Међународног фестивала филмова за децу и омладину (1971-2), директор ФЕСТИВАЛА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФИЛМА и извршни директор ФЕСТ-а (1972 - 1974). Кратке приче, есеје и стручне радове из области филмске и позоришне критике, теорије и естетике филма, објављивао у ПОЛИТИЦИ, СТУДЕНТУ, ОДЈЕКУ, КАЗАЛИШТУ, ЈЕЖУ, БЕОГРАДСКОЈ НЕДЕЉИ, БОРБИ, СИНЕАСТУ, ЕКРАНУ, КЊИЖЕВНОСТИ, ФИЛМОГРАФУ, YU ФИЛМУ ДАНАС, ФИЛМСКОЈ КУЛТУРИ. Аутор је књига ФИНИ ЉУДИ (изд. ЗАДРУГА ПИСАЦА 1967), КАКО ЗАЛАЗИ СУНЦЕ (изд. ЗАДРУГА ПИСАЦА) 1970 , ГЛЕДАЊЕ У ФИЛМ - (изд. YU ФИЛМ ДАНАС, 2000). Заступљен у антологији ЈУГОСЛОВЕНСКА ФИЛМСКА МИСАО - 1920 - 1995 - састављач Северин Франић. Снимио је кратке филмове БЕОГРАД НА ШОФЕРШАЈБНИ (награђен II наградом на Првом југословенском Фестивалу ауторског - аматерског филма), ЗИМА У ПРАГУ (награђен III наградом на истом Фестивалу), ОНИ ДОЛАЗЕ (О ДЕЦИ КОЈА СВИРАЈУ И ПЕВАЈУ У ОТВОРЕНИМ ПРОСТОРИМА БЕОГРАДА) ПИЈАНИ БРОД, као и серију ТВ портрета: о академику Николи Хајдину (ТВ Београд), глумцу Раши Плаовићу (ТВ Београд), филмским редитељима Жоржу Скригину (ТВ Београд) и Жики Митровићу (ТВ Нови Сад), као и о филмском сценаристи Ференцу Деаку (тв Нови Сад). Остварио дугогодишњу сарадњу с покретом филмског аматеризма деце у Србији и бившој СФРЈ. Учествовао у бројним филмским трибинама. Држао предавања из области филмске драматургије намењена синеастима, наставницима основних и средњих школа, младима и деци… Носилац је бројних домаћих и међународних награда и признања.


INTERNATIONAL JURY DUŠKO POPOVIĆ (Croatia) Duško Popović, born in Vukovar 1952, is a freelance journalist and an author of film publications. For a number of years he has been a secretary of Kinoklub Zagreb and a secretary of the jury at the Croation film festivals; he is the author and the editor of the monographs on Kinoklub Zagreb and Kino video klub Liburnija-film, Rijeka. Since 2007 he has been the author and the project manager of Film and video production of children in the field of public health as well as the Children film camp in Motovun and Poreč.

CATEGORY THE FILM PRODUCTION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

IVANA VESKOVIĆ (Serbia) Ivana Veskovic was born in Gornji Milanovac, Serbia but she finished High School in the city of Cacak. She obtained a degree in French language and literature at the University of Belgrade, department of Philology. Ivana spent four years in the United States where she worked on numerous projects involving bilingual sessions with children in order to improve their language skills through entertaining activities. After being back from the United States she worked for the elementary school “Arsenije Loma”, as both French and English teacher, for two years. Currently she is employed by Economical School “Knjaz Milos”, as a professor of French language and literature. Simultaneously, she’s working on developing workshops in French language for children in which they are using the material learned and applying it practically through music, games and other forms of art and entertainment. MIODRAG J. NOVAKOVIĆ (Serbia) Miodrag J. Novaković was born in Belgrade in 1940. He finished primary and grammar school in Belgrade. In 1967. he graduated from The Faculty of Law and in 1969. He graduated from The Theatre, Film and Radio Academy department for dramaturgy, prof. Josip Kulundžić class. He was the head of the Film centre of Dom pionira, Belgrade from 1970-1972. He iniciated and was a selector of the Film parade- the international festival of films for children and the youth from 1871 to 1972, head of the Yougoslav film festival and the executive of FEST from 19721974. His short stories, esseys and articles on film and the theatre were published in Politika, Student, Odjek, Kazalište, Jež, Beogradska nedelja, Borba, Sineast, Ekran, Književnost, Filmograf, YU film danas, Filmska kultura. He is the author of the books Fini ljudi / Nice people (Zadruga pisaca publishing house 1967), Kako zalazi sunce / As the sun sets (Zadruga pisaca publishing house 1970), Gledanje u fim / Watching in the film (published by YU film danas in 2000). He was enlisted in the anthology Jugoslovenska filmska misao (1920- 1995) edited by Severin Franić. He made short films Beograd na šoferšajbni / Belgrade on teh windshield, the winner of the second prize at The first Yougoslav festival of the amateur films, Zima u Pragu / Winter in Prague, the winner of the third prize at the same festival, Oni dolaze / They are coming / on children who sing and play on the streets of Belgrade, Pijani brod / The Drunken ship, and the series of TV portraits; on accad. Nikola Hajdin (TV Beograd), actor Raša Plaović (TV Beograd), film directors Žorž Skrigin (TV Beograd) and Žika Mitrović (TV Novi Sad), as well as film script writer Ferenc Deak (TV Novi Sad). For a number of years he has been cooperating with the children film amateurs in Serbia and former Yugoslavia. He took part in many discussions on film. He lectured on film dramaturgy to film makers, primary and secondary teachers, youths and children. He has been awarded a great number of national and international prizes.

21


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

КАТА БИ КОД ДЕДЕ KATA WANTS TO GO TO GRANDFATHER Србија Serbia РЕЖИЈА DIRECTOR група аутора group work ЛАФ ЛОЗОВИК LAF LOZOVIK Лозовик Lozovik Србија Serbia

22


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

ДОБРОДОШЛИ КУЋИ WELCOME HOME СЛОВЕНИЈА SLOVENIA РЕЖИЈА DIRECTOR

Andraž Simčič, Urša Godina, Žan Dolinar, Natalija Kosmač, Nikolaj Salaj, Jan Huršenfelder Продуцент Producer ZVVIKS Institute Љубљана Ljubljana Словенија Slovenia

23


НАЈБОЉИ ФИЛМ THE BEST MOVIE

ЗАРОН DIVE ИРСКА IRELAND РЕЖИЈА DIRECTOR Andrew Jordan Дистрибутер Distributor Fresh Film Festival Лимерик Limerick Ирска Ireland

24


ПОХВАЛЕ ЖИРИЈА JURY MENTIONS ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ THE FILM PRODUCTION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

УКРАДЕНИ БИЦИКЛ STOLEN BIKE БЕЛГИЈА BELGIUM РЕЖИЈА DIRECTOR Marieke Bodyn Дистрибутер/Distributor: Makingmovies Белгија/Belgium

ИГРА PLAY ПОРТУГАЛ PORTUGAL РЕЖИЈА DIRECTOR Група аутора/Group work Продуцент/Producer: Colectivo Fotograma 24, Португал/Portugal

25


NAGRADE PUBLIKE AUDIENCE AWARD MIKRO FILM / MICRO FILM

VRAĆANJE LETA RESTORING THE SUMMER Бугарска Bulgaria РЕЖИЈА DIRECTOR Cvetan Krastev MINI FILM / MINI FILM

ЖЕНА A WOMAN Италија Italy РЕЖИЈА DIRECTOR Adel Oberto Дистрибутер/Distributor: Anya Ermolinskaya Ђенова Genova Италија Italy

26


KRATKI FILM / SHORT FILM

ИЗГУБЉЕНИ ПОГЛЕДИ THE MISSING LOOKS АРГЕНТИНA Argentina РЕЖИЈА DIRECTOR Damian Dionisio Дистрибутер/Distributor: PROMOFEST Franc Planas, Мадрид/Madrid, Шпанија/Spain

FILMSKO STVARALAŠTVO DECE I OMLADINE / THE FILM PRODUCTION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE

ИЗЛАЗ THE EXIT БЕЛГИЈА BELGIUM РЕЖИЈА DIRECTOR Tobias Cornille

Дистрибутер/Distributor: Makingmovies Белгија/Belgium

27


НАГРАДЕ ОМЛАДИНСКОГ ЖИРИЈА YOUTH JURY AWARDS МИКРО, МИНИ И КРАТКИ ФИЛМ MICRO, MINI AND SHORT FILM

ОМЛАДИНСКИ ЖИРИ YOUTH JURY Ana Jovanović ученик/student, Србија/Serbia Ilija Đurković ученик/student, Србија/Serbia Milica Mihailović ученик/student, Србија/Serbia Marija Rajna Marinković ученик/student, Србија/Serbia

28


MIKRO FILM / MICRO FILM ЧИСТО CLEAR Шпанија Spain РЕЖИЈА DIRECTOR Jotoni Дистрибутер/Distributor: PROMOFEST, Franc Planas, Мадрид /Madrid, Шпанија/Spain

MINI FILM / MINI FILM ЖЕНА A WOMAN Италија Italy РЕЖИЈА DIRECTOR Adel Oberto Дистрибутер/Distributor: Anya Ermolinskaya Ђенова/Genova, Италија/Italy

KRATKI FILM/SHORT FILM РЕКА RIVER НЕМАЧКА GERMANY РЕЖИЈА DIRECTOR Michael Venus Продуцент/Producer: Andrea Schutte, Dirk Decker, Хамбург/Hamburg, Немачка/Germany

29


ВИРУС VIRUS Србија Serbia РЕЖИЈА DIRECTOR Miša Zorović Продуцент/Producer: Миџор филм/Midžor film, Владимировци/Vladimirovci, Србија/Serbia

TIŠINA SILENCE Kirgizija Kyrgystan РЕЖИЈА DIRECTOR Nargiza Mamatkulova Продуцент/Producer: Kyrgyzfilm studio, Киргизија/Kyrgystan

30


POHVALE OMLADINSKOG ŽIRIJA YOUTH JURY MENTIONS

ОКО МОЈЕ THE APPLE OF MY EYE Шпанија Spain РЕЖИЈА DIRECTOR Josecho De Linares Дистрибутер/Distributor: PROMOFEST, Franc Planas, Мадрид/Madrid, Шпанија/Spain

LUMINARIS АРГЕНТИНА ARGENTINA РЕЖИЈА DIRECTOR Juan Pablo Zamarela Дистрибутер/Distributor: PROMOFEST, Franc Planas, Мадрид/Madrid, Шпанија/Spain

31


Други међународни фестивал кратког филма "КРАТКА ФОРМА" 2nd international short film festival "SHORT FORM" GORNJI MILANOVAC, 2013. Културни центар Горњи Милановац Kulturni centar Gornji Milanovac Директор Фестивала / Festival Director Dragan Arsić Савет Фестивала / Festival Council Igor Toholj Miroslav Bata Petrović Miodrag J. Novaković Milen Alempijević Vesna Banašević Boban Stefanović Селекционе комисије / Selection comitee Miroslav Bata Petrović Dejan Petrović Boban Stefanović Miodrag J. Novaković Dejan Acović Nebojša Gojković Међународни жири / International Jury Vera Schmidt Narcisa Darijević Marković Dragomir Zupanc Duško Popović Ivana Vesković Miodrag J. Novaković

Publisher / Издавач The Cultural Centre Gornji Milanovac Културни центар Горњи Милановац For Publisher / За издавача Dragan Arsić Design / Дизајн Boban Stefanović Circulation / Тираж 150 Printing / Штампа De Valk, Pančevo Gornji Milanovac, 2014.


Profile for Kulturni centar Gornji Milanovac

Second international short film festival Short form - Awards 2013.  

Second international short film festival Short form - Awards 2013.  

Advertisement