Page 1

KR

AJ

OB

RA

Z PO

Andr ej Wajz da

T I B

ncenz ie ko y z o b o m w w by ły im o ż e c z y s ię N ie m ie c . M nieje , tyle o t u t is fi lm we j A k c ja m n a t e r e n ie nów, wciąż ż suro d y ka ju y jn r y a e c a m m r t śró ie zA or u. W y p r ze ach. N wolon n y c h z a s a d j p r a c y, t e r r z , m ło d y in eus ic ze że na ią ż k i. s t Ta d ie wo ln n je , y w n ją c y k s szy li ió p ia n y n ź c s ła ię y h d w c w nych dzyska ze i p o n ie d a w z ą c y w ie r s rzy ledwie o przywar y. is e ó p w kt Po la k , aków, narodo od rod jgor sze Stroni ujawniają na ć, wolnoś

L

Stan Nina i Ciel sława ińska

E I W

z Tadeus l Danie hski Olbryc

T Br Les olek og zek os z

Co c h zawi wila wy b ś zmie ć. Pobyt uchają p o n ww n i e m ił ich p arun lityczne k o s y t a w s z y s glądy. W kach ob łótnie, o d t . o u r ą g G ł ó d z k i c h j e ciąż naj zowych radza się więk st j aspo ając niew e s d z k i wsz e l k i a j ą ł a p n a k n a y m p r a g ele m z c n a n z y w i e j e ś ć s i ę nieym i do za nor mom chłanni kult e, u r y.

K Tad arol Jan eus cza z r

xxx

xxx


Scheck Jerzy

LIST A SCHINDL

ERA

Weil Naftali Gottselig

Dawid Hornung Josef Hornung Dawid BirnHack Ignazy Wohlfeiler Ignazy Taube Emanuel Krug Samuel Schlesinger Moues Tennenbaun Izydor Sperber Chain Scheidlinger Markus Horn Eliasz Wachholder Baruch Liebermann Ignacy Liebermann Maurycy Rilfstein Chaim Cajg Szmul Haar Feiwel Wachholder Schulim Horowitz Bernard Weinstick Josef Krieger Chaskel Rokstein Chaskel Jakubowicz Kurt Lichtig Samuel Silberstein Max Frankel Leon Kranz Wilhelm Bieberstein Alexander Kerner Majer Haller Jacob Hirsch Abraham Hartmann Ferdinand Panzer Hanryk Weinberger Markus reisman Leon OppenHeim Sasl Eintracht Alexander Schneider Israel Nussbaum Richard Pemper Stefan Perl Salomon Mutzner Jeremiasz Nichthauser Alfred Posner Saruch Rozer Franciszek Mindelgrun Menasche Muhlrad Aleksander Pemper Jakob Leser Jakob Leser Szulin Muller Moses Lezerkiewicz Wiktor Pechner Simon Lewkowicz Natan Melzer Josef Mutzenmacher Rubin Lewkowicz Hermann Rosenzweig Maks VoWWgel Gedale Biedermann Hirsch Weinborgen Nachum Wein Wolf Blammer Jakob Horn Josef Klinghofer Simon Mshler Abraham Leichter Josek Weinschelbaum Dawid Rottenberg Beer

reżyseria Steven Spielberg SCENARIuSz Steven zaillian muzyka John Williams zdjęcia janusz kamiński OSKAR SCHINDLER Liam Neeson ITzHAK STERN Ben Kingsley AMON GOETH Ralph Fiennes

Jakubowicz Jakob Weinschelbaum Pinkus Scheck Jerzy Weil Naftali Gottselig Dawid


Frank Finlay

Po wkroczeniu do Warszawy Niemcy wprowadzają restrykcje wobec ludności żydowskiej. Szpilman z rodziną: rodzicami, dwiema siostrami i bratem, przeżywają pasmo upokorzeń. Pozbawieni środków do życia, wyprzedają obrazy, srebro, meble, a w końcu i największy skarb artysty: fortepian.

L

L

Pianista to historia Władysława Szpilmana, znakomitego pianisty i kompozytora. Rozpoczyna się we wrześniu 1939 roku, gdy w Polskim Radiu 28-letni Szpilman gra pod bombami nokturn cis-moll Chopina.

L

cis-moll Chopina

T T HT I Roman Polański

I

Adrien Brody Następuje kulminacja srogich pr ześladowań: Żydzi zostają umieszczeni za murami getta.

PIANISTA

Szpilmanowi z pomocą żydowskiego ruchu oporu udaje mu się uciec z getta. Przechowują go kolejno jego polscy przyjaciele. Kiedy niebawem wybucha polskie Powstanie, Szpilman ponownie musi walczyć o życie. Znajduje schronienie w zrujnowanej willi, nieświadom tego, że mieści się tam główna kwatera wojsk niemieckich.

plakaty typo  
plakaty typo  

plakaty typo

Advertisement