Page 1

ДУХОВНИТЕ СРЕДИЩА НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА

ОБЕКТИ ОТ СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА

1

Драгалевски манастир „Света Богородица Витошка” – основан през XIV в. 42°37‘08.91“N 23°17‘56.35“E

2

Бистришки манастир „Св. св. Йоаким и Анна” – основан е на мястото на стар манастир от Х в. 42°34‘17.33“N 23°22‘22.82“E

3

Германски манастир „Св. Иван Рилски” – основан през Х век от цар Петър I. 42°36‘00.79“N 23°26‘51.28“E

4

Кокалянски манастир „Свети Архангел Михаил” – основаването му се свързва с легенда за цар Самуил. 42°33‘01.37“N 23°25‘36.91“E

5

Лозенски манастир „Свети Спас” – основан през XIII век. 42°35‘17.90“N 23°31‘19.68“E

6

Буховски манастир „Св. Архангел Михаил” – основан през XVI в. 42°45‘58.35“N 23°35‘18.91“E

7

Сеславски манастир „Свети Николай Мирликийски” – храмът му е найголемият християнски храм в района на София от ранния османски период. 42°47‘55.15“N 23°31‘24.35“E

8

Кремиковски манастир „Свети Георги” – опазва стенописи от XV в. 42°47‘50.18“N 23°30‘25.97“E

9

Подгумерски манастир „Св. Димитър” – манастирският храм датира от XVI в. 42°48‘10.62“N 23°24‘13.91“E

10

Курилски манастир „Св. Иван Рилски” – един от най-старите манастири в региона. 42°49‘44.37“N 23°22‘06.04“E

11

Осеновлашки манастир „Св. Богородица” – храмът му е разделен на седем олтара, откъдето идва и светското му име „Седемте престола“. 42°59‘58.92“N 23°28‘22.34“E

12

Панчаревски манастир „Св. Никола Летни” – част е от комплекса на крепостта Урвич. 42°33‘36.71“N 23°25‘38.84“E

13

Искрецки манастир „Успение Богородично” – основан през XIII в. 42°59‘03.11“N 23°16‘28.78“E

14

Илиенски манастир „Св. пророк Илия“ – основан през XIII в. 42°45‘02.95“N 23°18‘41.02“E

КУЛТУРНИ ОБЕКТИ

15

Храм „Света София” с подземния музей – базиликата дава името си на град София. 42°41‘47.45“N 23°19‘52.88“E

16

Храм „Свети великомъченик Георги Победоносец” (Ротондата) – най-старият християнски храм в града. 42°41‘48.70“N 23°19‘22.73“E

17

Боянска църква – средновековен храм под егидата на ЮНЕСКО. 42°38‘40.73“N 23°15‘58.24“E

18

Храм „Св. Петка Самарджийска” – построен е върху останки на римска култова сграда и датира от ХІ в. 42°41‘52.17“N 23°19‘19.70“E

19

Крепост Сердика – античните останки са експонирани в подлеза между Президентството и Министерския съвет. 42°41‘49.66“N 23°19‘26.94“E

20

Крепост Траянови вратa – носи името на римския император Траян, с когото се свързва построяването й. 42°21‘24.88“N 23°55‘21.09“E

21

Средновековна крепост Урвич с крепостната черква „Св. Илия” – средновековна крепост, участвала в епичните битки за защитата на София от османците. 42°33‘28.83“N 23°25‘27.57“E

28

Нацонална галерия за чуждестранно изкуство – съхранява някои уникални в световен мащаб произведения на изкуството. 42°41‘46.28“N 23°20‘02.75“E

29

Исторически музей – Ихтиман – опазва историята на града и региона. 42°26‘15.45“N 23°48‘58.08“E

ЕКО ОБЕКТИ

30

Природен парк „Витоша” – първият парк в България и на Балканския полуостров. 42°38‘10.59“N 23°15‘28.16“E

31

Боянски водопад – красива природна забележителност в планината Витоша. 42°38‘21.03“N 23°15‘39.44“E

32

Пещера Духлата – най-дългата пещера в страната. 42°29‘48.66“N 23°11‘39.88“E

33

Кътинските пирамиди – интересни скални образувания. 42°50‘43.70“N 23°20‘09.52“E

34

Парк „Врана” – собственост на семейство Сакскобургготски, в него виреят близо 400 вида растения. 42°38‘18.07“N 23°25‘45.82“E

35

Защитена местност Лакатнишки скали – красиви скални образувания в Искърското дефиле. 43°05‘15.71“N 23°22‘47.24“E

Национален археологически музей – опазва българското историческо наследство от древността. 42°41‘46.83“N 23°19‘28.73“E

36

23

Национален исторически музей – най-големият музей в страната. 42°39‘18.71“N 23°16‘15.16“E

Искърското дефиле – проломът на река Искър, впечатляващ с красотата си. 42°59‘12.67“N 23°21‘35.01“E

37

24

Катедрален храм „Св. Александър Невски” с Криптата – най-големият православен храм в България. 42°41‘44.96“N 23°19‘56.74“E

Водопад Скакля – един от най-високите в страната (85 м). 43°02‘01.03“N 23°20‘08.72“E

38

Пещера Темната дупка – една от найдългите в страната (5600 м). 43°05‘23.23“N 23°23‘12.21“E

25

Национален дворец на културата – дворецът е домакин на едни от наймащабните културни събития в страната. 42°41‘06.37“N 23°19‘08.44“E

22

26 27

Народен театър „Иван Вазов” – емблематичната сграда приютява найголемия театър в България. 42°41‘40.29“N 23°19‘33.72“E Национална художествена галерия – съхранява едни от най-изящните български произведения на изкуството. 42°41‘46.58“N 23°19‘37.10“E

СПА ОБЕКТИ

39

Банкя – един от най-популярните балнео и СПА курорти в България. 42°42‘27.55“N 23°08‘50.59“E

ГОЛФ ОБЕКТИ

40

Голф клуб и СПА „Св. София” 42°40‘31.93“N 23°31‘56.30“E

41

Голф клуб „Ер София” 42°26‘06.24“N 23°48‘49.01“E


София – център Дружево ук ов Ал . До нд бу л. Кн яз

18

35 38

19 16

Лакатник 37

27 22

бу

26

11 13

Ца

рО

св

об

36 С.

Ра

ки

и

си Ва

Огоя

л

бул .

16

рг

ел

Ле

В и то

ул

ео .Г

ит

и

вс

ша

Своге

ко

к вс

од

24 28

л.

Искрец

15 л.

бу

бу л. Па тр иа рх Ев ти ми й

33 10 9

8

7 81

25

Е80

Божурище

6

бу л

14

Банкя 39

лог

ии

Х

30

ви

Легенда

40

6

ги е

Долни Богров

А6

23 31 17

р Гео

Кремиковци

София

Е79

. Ев

то рис

34

6

1

18

Драгалевци 2

32

Лозен 3

Панчарево 21 12 4

Културни обекти

8

5

82

Обекти от Софийската Света гора

Вакарел А1 82

Еко обекти

Е80

29 41

Туристически маршрути

Ихтиман

тридневен туристически пакет „Искри от векове на слава“

Голф обекти

20

четиридневен туристически пакет „Светци и владетели – закрилници“

СПА обекти С

четиридневен туристически пакет „Християнският път през вековете“ тридневен туристически пакет „City break – София“

автомобилен път З

И

тридневен туристически пакет „Уикенд в Своге“

граница на община град село

тридневен туристически пакет „Уикенд в Ихтиман“ Ю

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/002, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-02/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu

Карта  

КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Карта  

КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Advertisement