Page 1

Четиридневен туристически пакет

Християнският път през вековете

Теми Поклоннически туризъм, културен, активен туризъм (трекинг) Сезонност Пакетът може да се реализира в периода април-октомври Общини Столична, Ихтиман, Своге Целеви групи Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи Предварителна подготовка Подходящ за малки и средно големи групи от всички възрасти. Препоръчва се подходяща екипировка за активните занимания сред природата. Историческите беседи и допълнителни активности се осъществяват по предварителна уговорка.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/002, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-02/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


2

Четиридневен туристически пакет

Християнският път през вековете

Ден 1 11:00 12:00 12:30 13:30

15:00 16:00 17:30 18:00 20:00

Посещение на историческата забележителност крепост „Траянова врата” Отпътуване за Ихтиман Обяд в традиционен ресторант с дегустация на местни специалитети Посещение на историческия музей в Ихтиман с акцент върху откритите в района на крепостта „Траянова врата” артефакти и историческа беседа за събитията в периода на преход от Първото към Второто българско царство и ролята на духовните средища в този период Отпътуване за София Пристигане в София и кратка обиколка в историческия център на града с акцент върху античната му история и експонираните археологически находки Настаняване в хотел Свободно време Вечеря


3

Четиридневен туристически пакет

Християнският път през вековете

Ден 2 08:30 Закуска 09:30 Посещение на базиликата „Св. София” и Криптата на катедралния храм „Александър Невски”, където се помещава експозицията на НХГ „Средновековно и възрожденско православно изкуство” 11:00 Посещение на обектите на Националния исторически музей - Драгалевски манастир „Св. Богородица Витошка” и Боянска църква, съхраняващи ценни образци на средновековното изобразително изкуство 13:30 Обяд в полите на Витоша 14:30 Отпътуване за и посещение на Илиенски манастир „Св. Илия”, от който е запазена само църквата, в която се съхраняват ценни стенописи, подобни на тези от Боянската църква и един от най-старите образи на св. Иван Рилски 16:30 Посещение на Национален археологически институт с музей при БАН 17:30 Свободно време 20:00 Вечеря


4

Четиридневен туристически пакет

Християнският път през вековете

Ден 3 08:00 Закуска 08:30 Отпътуване за и посещение на Кремиковски манастир „Св. Георги Победоносец” – посещението акцентира върху съхранените ценни образци на монументална живопис от периода на Второто българско царство 10:30 Отпътуване в посока кв. Сеславци и посещение на единствения съхранен обект от Сеславския манастир „Св. Николай” – църквата, в която могат да се видят уникални образци на творчеството на св. Пимен Зографски 11:30 Отпътуване за гр. Нови Искър и посещение на Курилски манастир „Св. Иван Рилски” с акцент върху съхранените стенописи, дело на св. Пимен Зографски; беседа за живота и делото на светеца 13:00 Отпътуване за Осеновлашки манастир „Св. Богородица”, известен като „Седемте престола” 14:30 Обяд 15:30 Посещение на Осеновлашки манастир „Св. Богородица” 16:30 Отпътуване за Своге 17:30 Настаняване в хотел 16:30 Кратка обиколка на забележителностите в града 17:30 Свободно време 19:30 Вечеря


5

Четиридневен туристически пакет

Християнският път през вековете

Ден 4 08:00 08:30 12:00 13:00

Закуска Преход по Вазова пътека – 1 час и 30 минути до водопад Скакля Обяд сред природата Активен отдих – има възможност за практикуване на скално катерене, рафтинг, каякинг и пр. 17:00 Отпътуване

Четиридневен туристически пакет - Християнският път през вековете  

Четиридневен туристически пакет Християнският път през вековете КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Четиридневен туристически пакет - Християнският път през вековете  

Четиридневен туристически пакет Християнският път през вековете КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Advertisement