Page 1

Четиридневен туристически пакет

Светци и владетели закрилници

Теми Културен /поклоннически/ туризъм в съчетание с възможности за отдих сред природата и еко туризъм Сезонност Пакетът може да се реализира в периода април-октомври Общини Столична, Ихтиман, Своге Целеви групи Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи Предварителна подготовка Подходящ за малки и средно големи групи от всички възрасти. Не се изисква специална екипировка или умения. Препоръчва се носенето на удобни дрехи за кратки преходи сред природата. Историческите беседи и допълнителни активности се осъществяват по предварителна уговорка.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/002, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ Бюджетна линия: BG161PO001/3. 2-02/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3. 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


2

Четиридневен туристически пакет

Светци и владетели закрилници

Ден 1 11.00 Пристигане в София 12.00 Обяд 13.00 Обиколка на историческите забележителности, останали от Антична Сердика с екскурзоводска беседа; акцентът се поставя върху ролята на града в духовното развитие в региона и формирането на „венеца” от манастири около селището - Софийска Света Гора; особено внимание ще се обърне на базиликата „Св. София”, Ротондата „Св. Георги” и Криптата на катедралния храм „Александър Невски”, където се помещава експозицията на НХГ „Средновековно и възрожденско православно изкуство”. 14:30 Настаняване в хотел 15.00 Посещение на Национален археологически музей с институт БАН 16.30 Свободно време 19.30 Вечеря в традиционен ресторант – възможност за фолклорна програма


3

Четиридневен туристически пакет

Светци и владетели закрилници

Ден 2 08:30 Закуска 09:30 Посещение на филиала на НИМ Боянска църква и на Драгалевски манастир, съхраняващи ценни образци на средновековното изобразително изкуство. 12:00 Обяд в полите на Витоша 13.30 Отпътуване за и посещение на Урвишки манастирски комплекс – Панчаревски (Урвишки) манастир „Св. Никола-Летни”, крепостен храм “Св.Пророк Илия” и крепост Кокалянски Урвич. 15:00 Отпътуване за и посещение на крепост „Траянова врата” 17:00 Отпътуване за Ихтиман и настаняване в хотел 18:00 Свободно време 19:30 Вечеря в традиционен ресторант, включваща местни специалитети


4

Четиридневен туристически пакет

Светци и владетели закрилници

Ден 3 08:30 Закуска 09:30 Посещение на историческия музей в Ихтиман с акцент върху откритите в района на крепостта „Траянова врата” артефакти и историческа беседа за цар Иван Шишман и отбраната на Средец от османското нашествие и пешеходна обиколка на забележителностите в града според интересите на отделните туристи 11:00 Отпътуване за и посещение на Курилски манастир „Св. Иван Рилски”, където са се съхранявали мощите на българския светец Иван Рилски – беседа за ролята на българските владетели в утвърждаването на позициите на християнската религия в региона 13:30 Обяд 14:00 Отпътуване за Своге 15:00 Посещение на църквата на Искрецкия манастир „Успение Богородично”, изграден през XIII век и разрушен в края на XIV в.; в църквата са запазени ценни стенописи 16:30 Настаняване в Своге 17:00 Кратка пешеходна обиколка на забележителностите в града, с акцент върху културното наследство 18:00 Свободно време 19:30 Вечеря


5

Четиридневен туристически пакет

Светци и владетели закрилници

Ден 4 08.30 Закуска 09:30 Отпътуване за Лакатник; посещение на Лакатнишки скали и преход по еко пътека 12:00 Отпътуване за Осеновлашки манастир „ Св. Богородица”, известен като Седемте престола”, впечатляващ със своята архитектура и декорация на интериора 13:00 Обяд 15:00 Отпътуване

Четиридневен туристически пакет - Светци и владетели - закрилници  

Четиридневен туристически пакет Светци и владетели - закрилници КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Четиридневен туристически пакет - Светци и владетели - закрилници  

Четиридневен туристически пакет Светци и владетели - закрилници КРЪСТОПЪТ НА ВДЪХНОВЕНИТЕ София - Ихтиман - Своге

Advertisement