Page 1

ur Kronenb

g

nr 4 | jaargang 4 | 2016

Appelgaard


advertenties

Heldere afspraken en een vaste prijs. Monuta Basis Uitvaart. E 3.850,Het kan prettig zijn om vooraf te weten waar u aan toe bent. Daarom heeft Monuta de Monuta Basis Uitvaart ontwikkeld. Dit is een arrangement dat bestaat uit een duidelijk omschreven pakket van producten en diensten tegen een vaste prijs. Op deze manier is een respectvolle uitvaart met de meeste zorg tegen het beste tarief mogelijk. Neem voor de voorwaarden vrijblijvend contact op.

Monuta Arnhem - Zuid Eimerssingel West 7 (026) 442 42 25 arnhem@monuta.nl www.monuta.nl/arnhem Ook als u niet of elders verzekerd bent.

advertenties

2

www.glazenwasserijbaart.nl


urg Kronenb

Appelgaard

COLOFONNETJE Redactie: Jeroen Reussing & Marjon Teunissen Opmaak: www.buronazessen.nl Fotografie: Paul Delsink

DIT - EN VOLGEND JAAR

Uiterste inleverdatum kopij:

Wijkkrant nr. 1 21 Februari 2017

Met de feestdagen voor de deur is dit al weer de laatste krant van 2016. Het was een rustig jaar voor het buurtoverleg Kronenburg en Appelgaard. De rotonde

Email de redactie! krant@kronenburg-appelgaard.nl

WWW.KRONENBURG-APPELGAARD.NL Deze wijkkrant is een initiatief van het buurtoverleg Kronenburg – Appelgaard.

aan de Kronenburgsingel is mooi van planten voorzien dankzij ons overleg. Op het gebied van het wijkactieplan is er nog niet veel te melden omdat wij hier als overleg steeds afhankelijk zijn van de grote partijen

buurtoverleg

die aanwezig zijn in en om onze wijken. Ook in 2017 zal Krant weer vier keer bezorgd worden.

INHOUD

Wij brengen je dan weer op de hoogte van alle nieuwtjes over de wijken Kronenburg en Appelgaard.

02

03

ADVERTENTIES

VOORWOORD VOORZITTER

Komend jaar zal het bewonersoverleg worden opgeheven, zie hiervoor een artikel in deze krant, en krijgen de wijken meer beslissingsbevoegdheid over de wijkfinanciën. Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit in jouw

04

BUURT WHATSAPP

05

STRAATNAAM

buurt? Dan is er een financiële vergoeding mogelijk. Kijk voor meer informatie op de site: www.kronenburg-appelgaard.nl De gemeente gaat bezuinigen op opbouwwerk, voor onze wijken ziet het er in het komende jaar nog gun-

06

FF TIJD VOOR JEZELF

07

EINDE OVERLEG

07

KRONENBURG PASSERELLE

stig uit en wij zullen een groot deel opbouwwerk behouden. Namens de redactie van Krant en het buurtoverleg Kronenburg Appelgaard wens ik je fijne feestdagen

08

09

STRAATNAAM

10

VOORTGANG WIJKACTIEPLAN

toe en een goed begin van 2017. Jeroen Reussing, voorzitter.

U kunt KRANT ook digitaal lezen op:

www.kronenburg-appelgaard.nl

3


In programma’s als ‘Opsporing Verzocht’ en ‘Bureau GLD’ wordt de hulp van de burger ingeroepen om gepleegde misdrijven op te lossen. Maar we kunnen ook proberen te voorkomen dat het zover komt. Eén van de manieren om dat te doen is het oprichten van een BuurtWhatsApp-groep. Zowel in Kronenburg als in Appelgaard zijn zulke groepen gestart. Op WABP.nl kun je op een kaart zien of er al een groep voor jouw buurt is aangemeld.

van zijn genoeg voorbeelden te vinden op internet. Een belangrijke is: plaats geen overbodige berichten, gebruik de groepsapp alléén voor het melden van verdachte situaties. Als er regelmatig gezellige en grappige berichten geplaatst worden dan kunnen berichten die er écht toe doen wel eens niet serieus genomen worden. Dit kan leiden tot verwijdering uit de BuurtWhatsApp-groep.

WAAROM? Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in je buurt. Het is een burgerinitiatief en je kunt het zien als moderne vorm van de buurtwacht. Het doel van een BuurtWhatsApp is te zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een gebied in het oog houden. Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

HOE BEGIN JE? Deelnemers moeten wonen in het gebied waar de groep zich bevindt. In een WhatsApp-groep kunnen maximaal 256 personen. Een groep is het meest effectief als ze zich beperkt tot een klein gebied van 3 of 4 straten. Bepaal vooraf wat een logische indeling is. Informeer vervolgens de bewoners over je initiatief en vraag of ze interesse hebben om mee toe doen.

SPELREGELS Om alles goed te laten werken spreek je een paar spelregels af waaraan de deelnemers zich zullen houden. Hier4

BUURTPREVENTIEBORDEN Hoewel de gemeente terughoudend is met het plaatsen van (verkeers)borden in de openbare ruimte is de gemeente bereid het plaatsen van borden voor buurtpreventie in een buurt toe te staan. Het plaatsen van de buurtpreventieborden gaat in overleg met de gemeente. De kosten van de aanschaf van de borden zijn voor rekening van de buurtpreventiegroep. Zo’n groep kan een beroep doen op het wijkbudget. Ook kun je een financiële bijdrage vragen aan de deelnemers aan de BuurtWhatsApp. Voor de aanschaf en het plaatsen moet je ongeveer rekenen op een bedrag van € 150,- per bord.

HULP? Wil je een BuurtWhatsApp starten en heb je hulp nodig, neem dan contact op met het opbouwwerk, Telefoon: 06 50 48 16 97 of per E-mail: g.scheuter@rijnstad.nl


Wie kent hem niet, de Goudreinet? Toch is dat niet de officiële naam voor dit appelras. Eigenlijk heet hij ‘Schone van Boskoop’ maar in het

algemeen wordt hij Goudreinet genoemd. Het ontstaan van deze soort

is niet meer te achterhalen. Het ras is òf een afgeleide van Reinette

van Montvoort òf een zelfstandig ras dat vanaf 1853 in Boskoop door boomkweker Pieter Adrianus Ottolander is ontwikkeld. Zeker is dat dit

appelras al vanaf 1863 overvloedig door de lage landen wordt verspreid. De Goudreinet is de grootste hand-, keuken- en moesappel in Nederland en heeft een droge, soms ruwe, schil. De vrucht is dofgeel tot

lichtrood. In boomgaarden met gras kleuren de appels sterker dan in

boomgaarden met aarde. De vorm van de vrucht is vaak onregelmatig. Het is niet zo verwonderlijk dat de appel populair is. Geen enkel ander ras bevat zoveel vitamine. Daarnaast is het een pluspunt dat de

appels goed bewaard kunnen worden. De appels zijn vanaf oktober

plukrijp en tussen januari en april is het hoogseizoen. Bij lange bewaring rimpelen de vruchten wel maar dat gaat niet ten koste van de smaak.

Hoewel de Goudreinet geschikt is als handappel wordt hij meestal

gebruikt voor producten die verhit worden. De reinetten zijn onovertroffen in appeltaart of appelbeignets. Bij gebak behoudt de appel

zijn zurige smaak en stevige structuur. Ook voor de verwerking in bijvoorbeeld appelmoes of compote is dit ras zeer gewild.

5


advertenties

Jonge moedergroep in de Madser Lijkt het jou leuk om samen met moeders een ochtendje voor jezelf te hebben… Dat kan!!! Bij de jonge moedergroep heb je effe tijd voor jezelf. Omdat er oppas aanwezig is heb jij je handen vrij voor een gezellig samen zijn met de andere moeders. Iedere week hebben we wat leuks op het programma staan, vaak iets creatiefs. Soms koken we samen. Ook is er ruimte voor coaching. Heb jij een vraag dan kunnen wij jou daar vaak verder bij helpen. Tijdens moedergroep is er een leuke oppas aanwezig! Je kindje kan tijdens de ochtend naar de oppas in een leuk aangeklede ruimte. De oppas, een vrijwilliger met oppaservaring, begint met een verhaaltje en een liedje

2200m² gezellig sportplezier!

in de kring. De kinderen spelen daarna met gevarieerd speelgoed. Wij zorgen voor leuk uitdagend materiaal. Zelf mag je drinken, hapjes en luiers meenemen. Wat doen wij nog meer…

• Fitness 800 m²

• Les Mills:

Er is een goed aanbod van workshops en trainingen Als

• TRX training 76 uur p/w

Body Step - Balance - Attack

moeder heb je soms vragen en wil je wat meer uitleg

• 22x Buikspierkwartier

Pump - Rpm cycling

over hoe je iets aan kan pakken. Daarom organiseren wij geregeld trainingen en workshop die daar bij aansluiten. Bijvoorbeeld over kinder-EHBO of Hoe blijf ik consequent. Heb je een vraag laat het ons weten. De jonge moedergroep is op donderdagochtend van 9.30- 12.00 uur, het is gratis en je hoeft je er niet voor aan te melden. Kom jij ook? Dat vinden wij erg gezellig!!! Wil je meer informatie? Dan kun je contact op nemen met:

• Jeugd: kempo 10+

• Zumba / GRIT

streetdance 7+

• Xcore training

judo 5+ fit kid 10+

• Zonnebanken

• Yoga / Pilates

• Kinderopvang

• Shaolin Kempo

• Infrarood sauna’s

• BBBB / Circuit 40+

• Shaolin Kempo

• Seniorentraining

100 groepstrainingen per week! • Losse lessen vanaf E 6,-

• U betaalt vanaf 1x trainen per week • Proefmaand vanaf E 23,50

Liesje van Haaren 06 - 46 73 19 64 l.vhaaren@rijnstad.nl of Sanne Janssen 06 - 52 19 94 41 S.janssen@rijnstad.nl 6

Wassenaarweg 7 - Arnhem Zuid, (026) 383 07 44

www.shksportcentrum.nl


advertenties

Een werkgroep bestaande uit bewoners en enkele organisaties, waaronder gemeente, Rijnstad en Wereldhave, gaat zich buigen over de Kronenburg Passerelle. Dit voetgangersviaduct tussen het winkelcentrum Kronenburg, het busstation Kronenburg en de wijk Vredenburg is vaak sterk vervuild en vol met graffiti. De Passerelle wordt zeer regelmatig gebruikt door een groot aantal bewoners en professionals richting Vredenburg. Ook gebruiken de bewoners van Kronenburg deze doorgang voor hun bezoek aan de voorzieningen aan de Slochterenweg, zoals de Petersborg. Na klachten van de vele gebruikers van de Passerelle is het idee ontstaan om het opknappen van de Passerel-

Voor de wijken Vredenburg, Holthuizen, Kronenburg en Appelgaard is er een overkoepelend overleg, het bewonersoverleg Vredenburg-Kronenburg. Hierin worden wijkoverstijgende zaken besproken. Ook financiële aanvragen die alle wijken aangaan waren worden hier behandeld. Per 1 januari 2017 wordt dit bewonersoverleg ontbonden. De wijken zullen dan zelfstandig verder gaan, ieder met een eigen budget. Wil je na 1 januari 2017 aanspraak maken op een deel van het wijkbudget, dan zal je de aavraag moeten richten aan jouw eigen wijk. Voor Kronenburg en Appelgaard bestaat hiervoor een speciaal formulier dat je kunt downloaden op de website: www.kronenburg-appelgaard.nl

le te koppelen aan de ideeën die er leven rondom het “vergroenen” van de wijk. Kronenburg is een hotspot in Arnhem als het gaat om hitte uitstraling. De grote stenige oppervlakten zouden groener moeten worden om de temperatuur tijdens hittegolven omlaag te brengen. Ook zijn er ideeën om met waterwisseling energie te besparen. Met medewerking van Rijnstad opbouwwerk en jeugdwerk wordt getracht ook bewoners, jeugd en jongeren te betrekken bij de planvorming. Dit gebeurt onder meer door het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd waaraan iedereen kan meedoen. De ontwerpen worden vervolgens gebruikt om tot één of meer eindontwerpen te komen.

Het buurtoverleg Kronenburg Appelgaard zal dan op korte termijn beslissen of het gevraagde budget wordt toegekend.

Bewoners die belangstelling hebben om deel te gaan nemen in de werkgroep zijn welkom. U kunt zich aanmelden bij het opbouwwerk, telefoon 06 504 816 97 of per email g.scheuter@rijnstad.nl 7


Dat de lengte van de straat niets zegt over de invloed van

Ploech er ongeveer uitzien als hiernaast is weergegeven.

zijn naamgever(s) wordt wel heel duidelijk bij het Schepen

Tussen haakjes staan de jaren of de periode waarin zij deel

Ploechpad. Dit pad telt minder woningen dan het aantal

uitmaakten van het stadsbestuur.

leden van het geslacht Ploech dat een rol heeft gespeeld in het stadsbestuur van Arnhem in de periode 1263 tot 1470.

BESTUURLIJKE FUNCTIES Er waren in die tijd twee ‘clans’ die de dienst uitmaakten in

8

STAMBOOM

de stad: de Van Arnhem-clan en de Vanden Gruuthuys-clan.

In de oudste vermelding, die dateert van 1263, is sprake van

Tot welke clan iemand behoorde werd niet bepaald door

Requinus dictus Ploich. Hij was toen als schepen van Arn-

politieke ideeën maar was gebaseerd op familiebanden en

hem getuige bij het verlenen van stadsrechten aan Wagenin-

de daarmee verband houdende gezamenlijke belangen.

gen. Na hem zijn er nog negen mannen met de achternaam

Beide clans leverden ieder 6 schepenen, die telkens voor

Ploech actief geweest in de schepenbank van Arnhem. In

één jaar werden gekozen, maar velen maakten jaren achter-

de middeleeuwen werd maar weinig op schrift vastgelegd

een deel uit van het bestuur. Zij bepaalden elk jaar wie van

en de familiebanden zijn niet altijd even duidelijk. Over

hen zou optreden als burgemeester, één uit elke clan. De

echtgenotes en eventuele dochters is nog minder informatie

burgemeesters waren de schepenen die werden aangesteld

bewaard gebleven. In de mannelijke lijn zal de stamboom

als beheerder van de financiën. Daarnaast werden er vanaf


1353 ook raadslieden benoemd. Over het algemeen waren

Daarnaast is er sprake van het goed van Wantenoerde dat over

dat ook leden van de bekende schepenfamilies.

de IJssel was gelegen naast land dat onder het goed Ter Stege

De Stephanus uit de 4 generatie is de eerste die diverse

viel; het goed opt Griet te Elden tussen Malburgen Wetering

keren als burgemeester werd gekozen. Later valt deze eer

en de dijk van Elden; een huis en hofstede te Elburg; het goed

ook zijn zonen Derick en Riquinus ten beurt en ook Steven

to Broechusen in Velp en het goed te Hokelem in Bennekom.

e

jr. schopt het tot burgemeester. Van Derick weten we verder dat hij optrad als rentmeester, wat wil zeggen dat hij verantwoordelijk was voor het innen van belastingen. Daarnaast was hij een aantal jaren huismeester van het Catharinagasthuis; dat was toen een bestuurlijke, gezaghebbende functie. Zijn zoon Steven bekleedde dertig jaar later dezelfde functie bij het Gasthuis van St. Peter.

BEZITTINGEN De familie had een drietal belangrijke bezittingen in en bij Arnhem. 1. De Corthalshoeve binnen Arnhem gelegen, waartoe behoorden: land in de Mersch, ten zuidoosten van het Arnhemse Broek (de Pleij); een hoeve hout in de Arnhemse Marke (ook wel Arnhemse Bos); zeven morgen land in het Arnhemse Broek; land op Cattenpoel en in de camp van Daem van Delen. Na het overlijden van Riquinus in 1392 ging dit goed over in handen van Wijnant van Doornick en zijn zussen maar al in 1403 kwam het weer in bezit van de familie Ploech in de

DE UITZONDERING

persoon van Derick. In 1442 ging het naar diens zoon

Voor zover bekend bleven alle mannelijke leden van een

Steven.

familie altijd behoren tot de clan waarin ze geboren werden. De enige uitzondering op die regel treffen we aan in de fa-

2. Het goed Te Broke, gelegen buiten de Velperpoort,

milie Ploech. Alles wijst erop dat de broers Derick en Riqui-

waartoe ook een watermolen behoorde. In 1326 ont-

nus rond het jaar 1400 van de Vanden Gruuthuys- naar de

ving Riquinus dit goed van de graaf van Gelre.

Van Arnhemclan zijn overgegaan.

voor de helft eigenaar van het veer op de Praats. In

WAAROM DEZE AFWIJKING VAN HET NORMALE PATROON?

mei 1323 krijgt ene Reinald Ploech, kanunnik te

Hoewel hun moeder een Van Arnhem was, leek de manne-

Utrecht, de helft van het veer. Vanaf oktober 1356 is

lijke lijn bepalend voor het clanlidmaatschap. Bij een huwe-

het in bezit van Steven en in april 1415 gaat het over

lijk van een vrouw uit de ene met een man uit de andere clan

op zijn zoon Derick. In 1491 vervalt het bezit wegens

behoorden hun kinderen tot de clan van de vader.

het niet nakomen van de verplichtingen door Derick’s

De reden zal waarschijnlijk gezocht moeten worden in het

zoon Steven.

familiebezit en de bezitsvorming van de beide families van

3. Gedurende de 14e en 15e eeuw was de familie Ploech

de ouders. Het bezit van het veer op de Praats ten westen Naast deze aanzienlijke eigendommen had de familie ook

van de stad lijkt hierbij van groot belang te zijn geweest.

in de omgeving veel bezittingen waaronder goederen in Af-

De andere helft van het veer was immers al in bezit van het

ferbeec (tussen Arnhem en Oosterbeek); land in Zevenaar;

geslacht Van Arnhem en rond die tijd werd de handel en

land onder Elst en twintig morgen land in Veluwerweyde.

daarmee ook het transport steeds belangrijker. 9


3

-

Een ontmoetingsruimte voor de wijk is financieel alleen haalbaar in combinatie met andere functies. Een werkgroep is daarom gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden om deze functie te combineren met een creatieve broedplaats, een werk- en ontmoetingsruimte voor ZZP’ers, werk-

Nadat eind 2015 de wijkgesprekken hebben plaatsgevonden en

ruimtes en ateliers voor kunstenaars en dergelijke.

het wijkactieplan 2016-2018 is vastgesteld is gewerkt aan de uitvoering. Dit is op verschillende manieren gebeurd:

1

-

4

-

bovengenoemde functies leegstaande kantoorgebouwen

Het bestrijden van parkeeroverlast in relatie tot Gelredome

een rol kunnen spelen, eventueel in combinatie met omvor-

is al jaren een aandachtspunt. Het gaat daarbij niet alleen

men van kantoren naar wonen.

om het parkeren zelf, maar ook om de vervuiling die daarmee gepaard gaat. Het Buurtoverleg Kronenburg-Appel-

5

gaard is een vaste partner in dit overleg.

2

-

-

Wat betreft enkele verkeersknelpunten is vanuit de wijk Appelgaard een wijkschouw gehouden en zijn problemen met parkeren en problemen op de Mooieweg aangekaart.

Het streven om de wijk verder te vergroenen is een opdracht

De verkeerskundige van de gemeente heeft hierover nu een

voor stichting Grrroen. De vrijwilligers van de stichting

standpunt bepaald en de mogelijkheden hiervan worden

hebben diverse ideeĂŤn hierover. In opdracht van het Wijk-

onderzocht.

team Leefomgeving heeft er een workshop plaatsgevonden waaraan naast vrijwilligers uit Kronenburg, Appelgaard en

U ziet dat er op allerlei manieren gezocht wordt naar oplossingen die

Vredenburg ook professionals van verschillende organisa-

haalbaar en betaalbaar zijn. En van belang daarbij is dat bewoners uit

ties hebben deelgenomen. We proberen groen te koppelen

de wijk zich ook actief gaan inzetten voor de oplossingen. Want de

aan andere initiatieven zoals bestrijden van leegstand van

oplossingen komen niet vanzelf. Heeft u interesse op mee te werken

kantoorgebouwen en de Ontmoetingsruimte. Ook is er een

dan kunt u contact opnemen met het Buurtoverleg of met het opbouw-

werkgroep gestart met als opdracht het vergroenen van de

werk. Zie voor contactgegevens de wijkwebsite:

Kronenburg Passerelle.

www.kronenburg-appelgaard.nl

advertentie

10

Het is dan ook logisch om ook te onderzoeken of voor


advertentie

Bel: 085-4890589

Nieuwe zorgaanbieder in uw regio, Arnhem. Mogen wij ons even voorstellen aan u?

U bent opzoek naar hulp bij het huishouden of gezelschap? Bij een organisatie waar u persoonlijk contact mee heeft en die hulp verleent naar uw wens? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Zilverzorg kunt u inzetten voor: - Extra hulp bij het huishouden - Gezelschap binnenshuis: Samen koken, samen eten of gewoon een kopje thee drinken en een luisterend oor zijn. - Gezelschap buitenshuis: Heeft u een afspraak buiten de deur, en u vindt het prettig als uw vaste medewerker u begeleidt? (doktersafspraak, activiteit bezoeken buiten de deur) - Computerondersteuning: U wilt extra uitleg over uw computer, tablet en/of smartphone? De voordelen van Zilverzorg op een rij: - Eerlijke prijs, ₏20,00 voor elke dienst (excl. Reiskosten voor gezelschap buitenshuis) - Elke dienst is te combineren, en deze kunt u vanaf 1 uur al afnemen. - Wij bieden u een uniek spaarsysteem aan. U betaald niets extra’s voor bijvoorbeeld extra uren dienstverlening die u opspaart. - Wij zijn in te zetten met of zonder een vergoeding vanuit de gemeente. (Via een PGB vanuit de WMO)

Belt u ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking bij u thuis. Wij zullen eerst uw behoefte en wensen bespreken. Vervolgens, als u een goed gevoel bij ons heeft kunnen wij de dienstverlening starten wanneer u dat wilt.

Zilverzorg 085-4890589

www.zilverzorg.com info@zilverzorg.com

Postbus 30056 6811 AB, Arnhem 11


Krant nr4 december 2016  

Krant nr4 december 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you