Page 1

d r o o b e Krantj intro editie

is Grat t kran mee Neem

kelijk n a h f a n O n e h c s i Krit I offline Nr. 8 I augustus 2011

U van de UU, HU en HK voor en door studenten

2 Bezuinigingen:

wat staat jou te wachten?

+ Linksaf in

Utrecht, de kaart met linkse plekjes

3 Basta! Debat

Idealisme, huh...?!

4 Basta!: Europe

in chaos, from square to parliament

Krantje Boord? NL: Je hebt de nieuwe Krantje Boord introductie editie in je handen. Krantje Boord is een tweemaandelijkse krant gemaakt voor en door studenten. In deze krant wordt er met een kritische blik gekeken naar ons onderwijs en de wereld daarbuiten met als doel mensen te informeren, maar vooral ook dialoog en actie te stimuleren. EN: You are holding the new Krantje Boord introductionedition. Krantje Boord is a bi-monthly newspaper made by and for students. In this newspaper our education will be reviewed critically with the goal of informing people, and especially to stimulate dialog and action.

Idealisme, al lang dood of springlevend? Is ‘t gewoon zoals het is, of kun je ook echt iets met een ideaal veranderen? Iedereen heeft idealen, maar wat je er mee doet, dat is de grote vraag. Daar gaat deze krant over.

W

el eens afgevraagd hoe jij je idealen kunt verwezenlijken, hoe je over dat gevoel van machteloosheid heen kunt komen en hoe je de wereld een beetje beter kunt maken? Dat idealen

nu belangrijker zijn dan ooit tevoren moge duidelijk zijn. Je kunt het zo gek niet bedenken, alles lijkt zich in een crisis te bevinden: het klimaat, de economie, voedselproblematiek‌ Maar wat kun je hier aan doen, en hoe kom je in aanraking met mensen die gelijke idealen hebben en daar werk van maken? Zit je wel eens met dit soort vragen, dan zit je met dit krantje goed.


2 Krantje boord

Bezuinigingen: wat staat jou te w Dat er bezuinigingen aankomen weten we allemaal, sterker nog, een deel van die bezuinigingen zijn al daadwerkelijk doorgevoerd. In totaal wordt er een bedrag van 18 miljard bezuinigd tot 2015 waar jij als aankomend student ook veel mee te maken krijgt.

n 2012. Studente naf september va te nc oe fu n sb er ee , rd en Invoering van een sociaal leenstelse udee andighed st om e €3000,- langst ch is ed n door m tlooptijd. ui pe a lo geen StuFi meer tijde tr op ex ng ar gi ja ra n die vert enkel éé ndicap krijgen ha of ng ki er tiebep Cursussen of zelfs gehele studies die niet ‘rendabel genoeg zijn, verdwijnen.

N

atuurlijk zal je dit gaan merken tijdens je studie in het onderwijssysteem (500 miljoen bezuinigingen op hoger onderwijs). Maar als student zul je ook zelfstandiger worden en zaken die jouw ouders eerst voor je regelden, komen nu voor eigen rekening zoals je eigen zorgverzekering (7.5 miljard bezuinigingen zorg: totale lasten verzwaring patiënten). Daarbij zul je waarschijnlijk vaker gebruik gaan maken van het openbaar vervoer (120 miljoen bezuinigingen in openbaar vervoer). En wellicht hou je van muziek en culturele activiteiten (200 miljoen bezuinigingen in kunst & cultuur). Duidelijk: er wordt snoeihard gekort op alle sociale voorzieningen in onze maatschappij. Maar wat houdt dat in de praktijk voor jou in? Hier volgen een aantal zaken die jou te wachten staan.

‘No Future’ van de street artist Banksy - van Londen tot Utrecht ziet de toekomst voor onze generatie er niet rooskleurig uit.

Grootschaliger onderwijs met min der docenten. De werkdruk op doc enten wordt enorm opgevoerd waardoor er geen ruimte is voor individuele aandacht voor de student of de ontwikkeling van eigen interesses.

Openbaar Vervoer vermindert met 40% in de grote steden.

Het studenten OV wordt

en voor een r Vervoer zorg aa nb pe O t he ing. Reizende gen op ciale voorzien De bezuinigin so ze de in n uitgaa er en duurder en met slecht enorme achter ijg kr en ak m en te oer. studenten zull openbaar verv

met twee jaar ingekort. Van je studieduur + 3 jaa r naar je studieduur + 1 jaar.

reigen zorgve iten van een u sl e d af et er h d n et o t it. M waar dit eers rtijd achteru en ke , al ij ie et el at b g ic te en t ed et aa mo aan m duurder en g ndartskosten gen betalen o ta m et en h er g v it ei Zorg wordt u n je f ee o rt je vanaf nu n gekort is je binnenko zekering zul waarop alle aarbij moet c. D e. et . g , as ra rg w d ij zo s b ti e g ra eigen gisch 21 jaar nog ie, psycholo vallen onder ap r o er o th rd o ie si h t fy e, . Veel gaa anticoncepti zijn gehaald basispakket

Verhoging van BTW op toegangskaartjes van 6 % naar 19%. De prijzen van muziek, theater, dans en andere culturele voorstellingen zullen explosief stijgen.


Krantje boord 3

wachten? Merel de Buck & Joska Ottjes

el in de masterfase, oftewel ens je master.

l’

Automatisch afstuderen: bij 180 ECTS krijg je van de examencommissie een diplomabe richt. Wil je extra vakken of minors volgen dan moet je ‘gegr onde’ redenen hebben, interesse valt hier niet onder.

Lotingen worden MBO-HBODoorstroming van het in het HBO afgeEen tweed ijk gemaakt em WO wordt erg moeil schaft maar daar s bij tudie volg aster of tweede enor me kosten r hie n en wordt zie ge aan komt een seleconbetaalbaar; prijze voorbeeld door de Bij . ken n kij n lopen in de me ko tie aan de poort z tienduipre e nden per ja ing van ar. Het coll explosieve kostenstijg voor in de plaats; e p g la ege fond is nog masters. maar van w lddit willen ze ook einig betekenis. langzaam gaan invoeren in het WO. Studenten moeten zo snel mogelijk afstuderen, dat is goedkoop. Consequ enties: studenten kunnen nu ook in het 2e en 3e jaar van hun studie worden verb annen via het ‘bindend studieadvies’ waar dit eerst alleen in het 1e jaar van toep assi ng was. Bovendien zullen herkansingsmog elijkheden omlaag gaan wat tot stre ss en uitval zal gaan leiden.

Idealisme... huh!? Langverwachte terugkeer of voorgoed passé? Iedereen heeft idealen: eigen ideeën over hoe de wereld er uit zou moeten zien.

H

et hebben van idealen geeft aan dat je nadenkt over de wereld. Toch hebben woorden als idealisme en idealist voor velen een connotatie van naïviteit. Idealen zouden enkel droombeelden zijn, ze zijn niet realistisch en zullen dus ook nooit bereikt worden. Noem je jezelf ideologisch dan roept dat vaak een ander negatief gevoel op, het idee dat er afgezet wordt tegen objectiviteit. Maar zijn deze negatieve gevoelens terecht? Heeft niet iedereen een ideologische map nodig van zijn/haar omgeving om deze te kunnen begrijpen en zichzelf hierin

Open Discussieavond

Donderdag 8 sept. 19.30 in de

Kargadoor,

Oudegracht 36 (Toegang: Gratis) te plaatsen? En heeft niet iedereen idealen nodig om de hoop voor een betere wereld levende te houden, juíst in deze tijd van crisis? En wat daarop volgt is misschien nog wel het belangrijkst, hoe kan jij ervoor zorgen dat je idealen gehoord, gedeeld en nagestreefd worden? Deze avond kan een goed begin zijn!

Wake Up, Freak out! Genoeg reden dus om een ongerust te worden als aankomende student. Maar laat je niet afschrikken en ga niet bij de pakken neer zitten want jawel, jij kan hier iets aan doen. Laat deze bezuinigingen niet zomaar over je heen spoelen, maar hou het tegen. In je eentje is dit onmogelijk, maar als groep sta je sterk. KSU streeft naar een breed studentenprotest, werkelijk georganiseerd door en voor studenten waarin iedereen zijn/haar eigen stem heeft, met als doel de afbraak van het onderwijs en andere sociale voorzieningen in Nederland tegen te gaan.


Krantje boord 4

Europe in chaos, from square to parliament Justified resistance or necessary reforms? The eurozone crisis is hitting the so-called ‘PIIGS’.

P

ortugal, Italy, Ireland, Greece and Spain are in big trouble. To get out of this crisis governments have been imposing austerity measures, which is giving rise to a growing resistance movement. Will cuts in pensions, salaries, and social benefits help us out of the crisis? What reforms are

being proposed exactly? And who will benefit from these reforms? According to the European Parliament, the solution is to strengthen the Commission, which allegedly possesses the solution to the crisis: austerity. However, many people think that cutting pensions, salaries, and social benefits is not exactly a step towards social justice. The protest movement against austerity measures and other reforms has been especially strong in Greece and

Spain. But all over Europe people have been expressing their anger in demonstrations, marches, rallies, and by putting up camps that occupied many city squares for weeks. Why are people resisting reforms? What do they hope to achieve? Aren’t the reforms necessary to get us out of the crisis? In this Basta! debate proponents of the reforms and supporters of the resistance against the reforms will discuss these issues.

Debate: Thursday sept. 15 19.30 in the

Kargadoor,

Oudegracht 36 (Entrance: Free)

Agenda 23 aug. KSU Open vergadering. 19:30, boekhandel de Rooie Rat, Oudegracht 65. kritischestudenten.nl 30 aug. KSU Open borrel. 20.30, De Bastaard, Jansveld 17. kritischestudenten.nl 6 sept. Fringe Extra: The Yes Man fix the Netherlands. 20.30, Stadsschouwburg, Amsterdam, http://bit.ly/ldhmXd 8 sept. KSU presenteert Basta! Debat: Idealisme... huh!? Een lang verwachte terugkeer of toch voorgoed passe? 19:30, de Kargadoor, Oudegracht 36 (toegang gratis) kritischestudenten.nl 15 sept. KSU presenteert Basta! Debat: Europe in chaos, from square to parlement. Justified resistance or necessary reforms? 19:30, de Kargadoor, Oudegracht 36 (entrance free) kritischestudenten.nl

Kritische Studenten Utrecht (KSU) is een open collectief studenten dat zich inzet voor beter hoger onderwijs. We willen onderwijs en onderzoek dat vrij is van de negatieve invloeden van marktwerking en commercialisering. We streven naar hoger onderwijs als een vrijplaats voor maatschappelijk betrokken, onafhankelijk en kritisch denken. Een plek die voor iedereen toegankelijk is en waar studenten en docenten op basis van democratische principes met elkaar samenwerken. Wil je meer weten, met ons in contact komen of een open vergadering bijwonen? Kijk dan op: www.kritischestudenten.nl of stuur een mailtje naar: kritischestudentenutrecht@gmail.com

Krantje Boord Nr. 8 Augustus 2011  
Krantje Boord Nr. 8 Augustus 2011  

Idealisme, al lang dood of springlevend? Is ‘t gewoon zoals het is, of kun je ook echt iets met een ideaal veranderen? Iedereen heeft ideale...

Advertisement