Page 1

35e jaargang nr. 3 • maart 2014

de

De

ANBO afdeling Capelle aan den IJssel Nieuws- en informatieblad voor ANBO-leden en vrijwilligers te Capelle aan den IJssel Verschijnt 9 maal per jaar

De ANBOde maart 2014


Colofon Nieuws- en informatiebrief ANBO afd. Capelle a/d IJssel Verschijnt 9x per jaar

Redactie:

Jan Waard Fred Huijbregts

Lay-out:

Bert van der Hoeven

Reproductie: Printerteam

Kopij voor het april-nr. uiterlijk inleveren 6 maart 2014 bij: Jan Waard Tel.: 0900 450 30 40

E-mail:

anboderedactie@gmail.com

Website en e-mailadres:

www.anbo.nl/capelleaandenijssel anbocapelle@gmail.com

Informatie over distributie en klachtenbezorging ANBOde

ANBO De ANBOde maart 2014

Als u klachten hebt over de bezorging van de ANBOde, kunt u contact opnemen met Leny Hansum, tel. 450 22 27.


Telefoonnummers ANBO Afd. Capelle aan den IJssel 0900 450 30 40 Hulpdienst 0900 450 30 40 Verenigingsbureau 0348 46 66 66 Ledenadministratie 0348 46 66 90 Advieslijn 0348 46 66 68 Telefoonnummers externen Buurtkracht Capelle 707 49 00 BoodschappenPlusBus 707 49 00 Wijkwinkels Capelle aan den IJssel Schollevaar 714 24 20 Schenkel 450 13 44 De Hoeken 450 13 44

Van de redactie Oproep tot sponsoring van dit blad tegen plaatsen van een advertentie Denkt u iemand, een bedrijf of een organisatie te weten die daarvoor in aanmerking komt, laat dat dan weten via het telefoonnr. 0900 450 30 40, alle dagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur, behalve op zondag. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door de coĂśrdinator om nadere informatie te verstrekken. Gemeenteraadsverkiezingen en ouderenbeleid Het verenigingsbureau van ANBO heeft landelijk een manifest verspreid, waarin essentiĂŤle zaken staan die voor ouderen van belang zijn. Dit manifest is door ANBO Capelle aan den IJssel

verstuurd aan alle lokale politieke partijen. Voor alle duidelijkheid: Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Laat uw stem voor de gemeenteraadsverkiezingen niet verloren gaan. Kies bewust en stem op de partij die in haar verkiezingsprogramma het meest voor uw belangen opkomt. De gemeenten, ook Capelle aan den IJssel, moeten flink bezuinigen en krijgen er meer taken bij. In het bijzonder taken die vallen onder Welzijn en Zorg. U als senior zal normaliter gesproken meer dan andere bewoners daarop een beroep doen. De nieuw gekozen leden van de gemeenteraad kunnen daar beslissingen over nemen en dus invloed uitoefenen. Let wel: Lokale partijen kunnen structureel sterk verschillen van de landelijke doelstellingen. Stem bewust, niet traditioneel.

ANBOde digitaal Voor het eerst is de ANBOde op de website in kleur te lezen. U kunt het al bladerend doornemen. De digitale versie is eerder te lezen dan de gedrukte versie. Ook de informatiebrochure, waarin alle activiteiten en diensten vermeld zijn, staat op de site. Zoek het op De ANBOde alleen digitaal verstrekken is nog toekomstmuziek. Mocht u al een kijkje willen nemen voordat de ANBOde bij u in de bus valt, open dan de website. De ANBOde maart 2014

1


U kunt de site vinden onder: http://www.anbo.nl/afdelingen/capelleaan-den-ijssel

De gedrukte ANBOde is erg duur. Help ons de kosten te verminderen. Geef door aan 0900 450 30 40 dat u de papieren versie niet meer hoeft te ontvangen. Contact Hebt u op- of aanmerkingen over de inhoud, graag uw reactie naar: ANBOderedactie@gmail.com of telefonisch op 06 506 98 697 (Fred Huijbregts).

ANBO VACAT U R E S Voorzitter

De afdeling zoekt per direct een vrouw of man die leiding kan geven aan een organisatie met ca 1.450 leden en ruim 200 vrijwilligers. ANBO afdeling Capelle aan den IJssel is daarmee de grootste vrijwilligersorganisatie in Capelle. Het bestuur bestaat uit 7 personen, inclusief de voorzitter. U zit van zelfsprekend de bestuursvergadering voor. Het verslag van deze vergadering wordt door de notulist verzorgd. Tijdens deze vergadering wordt u geïnformeerd over de verleende diensten aan en activiteiten voor 50-plussers woonachtig in Capelle aan den IJssel. Ook de verslagen van de verschillende commissies, die u per e-mail worden toegestuurd houden u op de hoogte van wat er binnen de afdeling leeft en hoe nieuwe zaken zich ontwikkelen. Het is aan te raden om in de beginfase de bijeenkomsten van de commissies bij te wonen. U maakt dan

2

De ANBOde maart 2014

kennis met de diverse coördinatoren. Verder vertegenwoordigt u de afdeling zowel bij lokale gebeurtenissen als door ANBO (regio Zuidwest of Verenigingsbureau) georganiseerde bijeenkomsten. Al met al gaat u een goed lopende organisatie leiden. Voor diegenen die zich voor deze vrijwilligersfunctie aanmelden bij 0900 450 30 40 volgt er een gesprek met een delegatie van het bestuur. Oproep voor mensen die graag fietsen en in het bezit zijn van een geldig EHBO-Diploma

Wie wil, op de fiets, onze gezellige Scootmobielgroep begeleiden op hun tochten en is EHBO-er? Wij rijden per tocht gemiddeld tussen de 15 en 20 km met een tussenstop voor koffie en dergelijke. Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit en we niet zo jong meer zijn, willen we graag iemand mee hebben die zo nodig kan helpen. Informatie kunt u krijgen via 0900 450 30 40, alle dagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur, behalve op zondag. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door onze coördinator om nadere informatie te verstrekken. Zomerschool Na het succes van het afgelopen jaar willen we de Zomerschool ook in 2014 in de vakantieperiode laten plaatsvinden. Wat was het leuk om het te organiseren en wat hebben de deelnemers genoten. We zoeken nog twee enthousiaste mensen die de uitdaging met ons aan willen gaan om in 2014


weer een mooie en succesvolle zomerschool neer te zetten. Wat houdt het in. Contacten leggen met inleiders, locaties vastleggen waar de activiteiten kunnen plaatsvinden, etc. Het hoogtepunt van de werkzaamheden valt in de maanden april, mei, juni en juli. Voor het opzetten van een kostenbegroting krijgt u, indien gewenst, ondersteuning van ANBO. Wanneer u de uitdaging samen met ons wilt aangaan kunt u contact opnemen met 0900 450 30 40, alle dagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur, behalve op zondag. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door de coördinator om nadere informatie te verstrekken. Administrateur ter ondersteuning van de penningmeester De penningmeester van ANBO afdeling Capelle aan den IJssel zoekt een assistent om de administratie van de ANBO Hulpdienst uit te voeren. Het werk omvat het vastleggen van en de verantwoording voor alle financiële transacties van de ANBO Hulpdienst. Verder legt hij het financiële beleid van de Hulpdienst vast en stelt samen met de penningmeester de financiële verantwoording samen die wordt aangeboden aan de gemeente. Als administrateur maakt u geen deel uit van het bestuur. Door de verregaande automatisering kan voor het uitvoeren van die taak met enkele uren per maand worden volstaan. Meldt u aan via 0900 450 30 40, alle

dagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur, behalve op zondag. U wordt dan zo spoedig mogelijk benaderd voor een persoonlijk onderhoud met afgevaardigden van het bestuur. Acceptgiro De lidmaatschapsbijdragen blijven in 2014 gelijk aan die van 2013 (€ 37,30 voor een individueel lid en € 33,80 voor een partnerlid wonend op hetzelfde adres). ANBO gaat in 2014 € 2,50 administratiekosten in rekening brengen bij leden die met acceptgiro betalen. Wij zijn hiertoe genoodzaakt door de hoge kosten die de verwerking hiervan bij de banken met zich meebrengt. Omdat wij het niet eerlijk vinden de kosten voor alle leden te verhogen, brengen wij deze kosten alleen bij de mensen in rekening die met acceptgiro betalen. Leden kunnen dit per direct omzetten in automatische incasso.

Algemene informatie Het feest voor 30 jaar ANBO Hulpdienst Op 9 april 2014 bestaat de ANBO Hulpdienst 30 jaar. Daarvoor hebben alle vrijwilligers van de ANBO Hulpdienst zich de afgelopen jaren ingezet. Wij als bestuur willen hen daarvoor bedanken en hebben als schouderklop een feest hiervoor georganiseerd. Alle vrijwilligers worden hiervoor uitgenodigd door middel van een brief van het hoofd van de Hulpdienst. De ANBOde maart 2014

3


Het feest wordt op woensdagmiddag 9 april in het Isala theater op het Stadsplein gehouden.

maalt”, dus als we 100 aanmeldingen binnen hebben wordt de inschrijving gesloten.

Om ook een deel van onze leden hierbij aanwezig te laten zijn hebben wij 100 plaatsen hiervoor gereserveerd. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij: telefoon: 06-834 336 92 tussen 11.00 en 17.00 uur. e-mail: kloris.athome@gmail.com. We hanteren het oude adagium van “wie het eerst komt, die het eerst

Helaas kunnen we niet alle leden uitnodigen, daar we onvoldoende ruimte hebben voor al onze leden want het is uiteindelijk een feest voor de vrijwilligers. Aan de zaal van het Isala zal uw ledenpas als onderdeel van het entreebewijs gecontroleerd worden. Het ANBO bestuur

‘Mantelzorgers en vrijwilligers worden niet voor niets wel het cement van onze samenleving genoemd. We mogen dan ook blij en dankbaar zijn dat zo veel mensen daadwerkelijk onbetaald werk willen doen of voor een ander willen zorgen.’

Aanmelden mantelzorgers Buurtkracht

MANTELZORG - Welzijnsorganisatie Buurtkracht ondersteunt mantelzorgers in Capelle aan den IJssel. Alle mantelzorgers in Capelle kunnen zich aanmelden bij Buurtkracht.

Mantelzorgcafé

Locatie: De Vijverhof, Reigerlaan 251

Het mantelzorgcafé is open iedere tweede donderdag van de maand, in De Vijverhof, Reigerlaan 251, van 13.30 tot 16.00 uur. Op het programma staan lezingen en presentaties en er is gelegenheid om bij een kopje koffie lotgenoten te ontmoeten. Coördinator is wijkverpleegkundige Debbie Bakkum.

4

De ANBOde maart 2014

Mantelzorgmakelaar Vaak besef je niet dat je mantelzorger bent. Bij het (langdurig) ziek worden van ouders of je partner word je ongemerkt mantelzorger. Je verzet de zorgtaken zonder erbij na te denken totdat overbelasting toeslaat en er weinig tijd overblijft voor ontspanning. Wordt het u te veel, neem dan contact op met de vereniging van mantelzorgmakelaars.


- B. M. Z. M. - Telefoon: 085-21 00 630 (lokaal tarief) - E-mail: info@bmzm.nl U wordt dan doorverwezen naar een makelaar bij u in de buurt. De mantelzorgmakelaar adviseert niet maar neemt regeltaken over op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en financiĂŤn. Let wel: Aan deze ondersteuning zijn kosten verbonden maar daarvoor hoeft u het vaak niet te laten. Steeds meer zorgverzekeraars, maar ook gemeenten en werkgevers vergoeden de kosten.

De gemeente Capelle aan den IJssel vergoedt de mantelzorgmakelaar (nog) niet. Op 15 december 2013 meldde de Consumentenbond dat de volgende verzekeraars (een deel van) de kosten van een mantelzorgmakelaar vergoeden. Dit zijn pakketten van: Energiek, Menzis, PMA, Salland, Turien & Co (VGZ), UnivĂŠ, United Consumers, VGZ en ZEKUR. De meeste van deze verzekeraars vergoeden de kosten tot een bepaald bedrag voor 100%, alleen bij Salland en Energiek worden deze kosten voor 80% vergoed

Open inloop ook in 2014

ZELFSTANDIGHEID - In 2014 blijft de Open Inloop bestaan. De Zellingen neemt het voortouw in de organisatie van de bijeenkomsten. De plaatsen en tijden blijven hetzelfde als voorheen.

Zij kunnen u ook helpen met een aanvraag bij de Wmo, o.a. door een plan van aanpak te maken voor uw speciale geval.

Wmo-loket U kunt hen bereiken aan de balie in het gemeentehuis, de openingstijden zijn van 08.00 tot 14.00 uur en op donderdag tot 16.00 uur. Vanaf 1 januari 2014 kunt u alleen op afspraak het loket bezoeken. Deze kunt u digitaal maken op de gemeentewebsite http://www.capelleaandenijssel.nl/eloket/producten-en-diensten-abc_3733/ product/wmo-loket_1445.html of telefonisch (28 48 688) bij de gemeente.

Politie

Bel 112, ook bij verdachte situaties

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Is er gevaar? Bent u getuige van een misdrijf? Allemaal situaties waarvoor u 112 kunt bellen. Hoort u in de nacht bijvoorbeeld glasgerinkel bij de buren of ziet u verdachte personen in de tuin, ook dan belt u 112. Veel mensen bellen al wel bij levensbedreigende situaties, daarnaast kunt u onder andere ook bellen voor aanrijDe ANBOde maart 2014

5


dingen met gewonden, beroving en vernieling op heterdaad. Door uw telefoontje kan de politie meteen handelen en actief werken aan het terugdringen van criminaliteit in de buurt. Wel politie, geen spoed? In die gevallen belt u met 0900 88 44. Bijvoorbeeld: bij thuiskomst ziet u dat er is ingebroken, de daders zijn verdwenen. Of u ontdekt dat uw auto is opgebroken. Getuige van een burenruzie? Bel met 0900 88 44.

Het laten bezorgen van boodschappen Bent u niet in staat om zelf boodschappen te doen of dit te laten doen en woont u zelfstandig, dan kunt u (tijdelijk) een beroep doen op de dienstverlening die door twee supermarkten in Capelle aan den IJssel en in samenwerking met "Stichting Capelle werkt” wordt geleverd. Bel met 06 20 54 37 03. De kosten voor de boodschappenservice bedragen € 1,–.

Diensten Invullen belastingformulieren

Het invullen van het formulier voor de inkomstenbelasting staat voor de deur. Het invullen geschiedt bij u thuis. Alles ligt bij de hand. U hoeft niet na te denken wat u allemaal moet meenemen. Bent u 50 jaar of ouder en hebt u een inkomen tot aan de grens van de zorgtoeslag (een alleenstaande € 30.939,– en voor gehuwden/samenwonenden

6

De ANBOde maart 2014

€ 42.438,– per jaar) dan kunt u gebruikmaken van deze belastingservice. Meldt u aan bij de ANBO Hulpdienst telefoon 0900 450 30 40, geef daarbij aan of er één formulier ingevuld moet worden of ook dat van uw partner. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door de invuller om een bezoek afspraak te maken.

“Grip op geld” voor 50-plus

Hoe kan de ANBO Hulpdienst u als 50-plusser hiermee helpen. U hebt moeite met uw financiële administratie en mede daardoor zijn er financiële problemen ontstaan. Zoekt u hulp bij dit soort zaken, meldt u dan aan bij de ANBO Hulpdienst telefoon 0900 450 30 40, Vanzelfsprekend zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Telefooncirkel

Eenzaamheid, eigen keuze of juist niet?

Uit onderzoek is gebleken dat 30% van de senioren in Nederland zich eenzaam voelt. Vooral alleen wonende senioren lopen het gevaar zonder een steuntje in de rug in een sociaal isolement te belanden. Op de website www.anbo.nl/capelle aandenijssel wordt een overzicht gegeven van activiteiten. Als u geen computer gebruikt of liever persoonlijk contact wenst bel dan 0900 450 30 40.

Vervoersdienst en gepast betalen

Maakt u als lid of vrijwilliger wel eens gebruik van de vervoersdienst, dan


begrijpt u vast dat het enorm prettig is voor de chauffeur dat u gepast betaalt. De ene chauffeur heeft namelijk meer wisselgeld in de auto dan de andere en als u € 3 betaalt met een briefje van € 20, dan kan dit soms tot grote problemen leiden. Dus graag gepast betalen.

Privéles van Piet Molenaar

Voor scootmobielgebruikers staat Piet Molenaar altijd paraat. Piet wil alle scootmobielgebruikers enthousiast krijgen om de scootmobiel te gaan en blijven gebruiken, zonder twijfel of angst. Piet Molenaar is een bevoegd instructeur voor scootmobielcursussen! Deze cursus wordt bij voorkeur in uw eigen vertrouwde omgeving gegeven. Voor slechts € 10,– (ongeacht aantal uren of meerdere dagen) introduceert onze instructeur u in de wereld van scootmobiel rijden. Bent u van plan op eigen kosten en initiatief een scootmobiel aan te schaffen? Piet Molenaar kan u met raad en daad terzijde staan. Hoe dan ook, neem voor informatie contact op met 0900 450 30 40. E-bike ondersteuning Vanaf heden is het mogelijk om instructie te ontvangen over het veilig (weg)rijden met uw e-bike. Indien u daar gebruik van wenst te maken, neem dan contact op met 0900 450 30 40.

E-Bike vervolg Tips om een zo lang mogelijke levensduur van de accu te realiseren:

• Als uw fiets een bereik heeft van 60 km en u rijdt per dag 20 km, dan hoeft u de fiets niet elke dag op te laden. Beter is om dit om de dag te doen om het aantal onnodige laadcycli te verlagen (met name bij batterijen van oude typen relevant). • Een accu hoeft niet constant aan de lader als u de elektrische fiets (een tijd) niet gebruikt. Wel is het aan te raden om zo nu en dan de accu weer even op spanning te brengen. Bijvoorbeeld om de twee weken. Moderne accu’s lopen niet snel leeg. • Laat indien mogelijk de accu niet op de fiets in een zeer koude schuur of fietsenberging staan. • De gemiddelde levensduur van een accu is drie jaar. Hou er rekening mee dat het bereik van een accu daarna echt aanzienlijk kan afnemen en schrijf elk jaar dus al een derde van het aanschafbedrag af op uw accu.

Activiteiten ANBO Leeskring

Houdt u ook van lezen en zou u graag eens met anderen praten over wat u gelezen hebt? De leden van de ANBO leeskring lezen iedere maand een boek en bespreken dat onder het genot van een kopje thee of koffie. Zo kom je ertoe eens iets anders te lezen dan wat je zelf altijd uitkiest en je leest met wat meer aandacht. Bovendien heb je een gezellige middag. Er zijn in de leeskring een paar plaatsen vrij gekomen, dus als u belangstelling hebt, bent u welkom. Inlichtingen bij Ilse Jonker, telefoon 0900 450 30 40.

De ANBOde maart 2014

7


Een vertrouwd gezicht bij u thuis. Altijd. TSN is al jaren een vertrouwd gezicht in de thuiszorg. We helpen u bij het huishouden, we begeleiden mensen die het moeilijk vinden om hun dagelijks leven goed in te richten en bieden vrijwel alle vormen van verzorging en verpleging. Ook bij u in Capelle aan den IJssel werken we met wijkteams bij u uit de buurt.   Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op, dan helpen we u verder. Uw wijkverpleegkundige is Leonie Westerdijk, t 06 - 52 45 50 81

TSN Schiedam e.o. Dam 17 3111 BC Schiedam

8

De ANBOde maart 2014

ct Stap dire te eers over. De liënten ec vijf nieuw en een ontvang t.w.v. n cadeaubo

t 010 - 427 21 60 e schiedam@tsn-thuiszorg.nl w www.tsn-thuiszorg.nl

€10,-


ANBO culinair Grand Café ’t Slot Capelle

in woonzorgcentrum Rozenburcht, Nieuwe Laan 20 te Capelle aan den IJssel (bij het Slotplein) is een sfeervol Grand Café en restaurant met professionele koks en bediening. Iedere derde donderdag van de maand wordt ANBO-leden, eventueel met introducé, een arrangement aangeboden. Driegangen diner voor € 11,75 inclusief twee drankjes en kopje thee/koffie. Er zal door vrijwilligers van ANBO live achtergrondmuziek worden verzorgd. Aanvang 17.00 uur met uitloop tot 19.00/20.00 uur. Nieuw is onze aanschuiftafel. Wie schuift er aan bij Thea en Irene? Als u alléén bent, aarzel dan niet om gezellig bij ons aan te schuiven. Wij

zouden het fijn vinden als u samen met ons wil genieten van een heerlijke maaltijd met gezellige muziek. Als u geen vervoer hebt of slecht ter been bent kunt u ook gebruikmaken van de ANBO Hulpdienst. Onderstaande donderdagen zijn weer vastgelegd. 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 18 september, 16 oktober en 20 november. Voor december ligt nog geen datum vast. U wordt verzocht, vanaf vier weken vóór de door u te reserveren datum, te bellen naar Irene van Rijthoven tel. 458 44 46. Tevens kunt u op willekeurige dagen,

op vertoon van uw ANBO-ledenpas, 10% korting krijgen op drankjes, hapjes, dagschotels van de kaart in Grand Café ’t Slot Capelle van 11.00 tot 19.00 uur.

Bridge

Iedere maandagmiddag in Bermensteyn van 13.00 tot 16.00 uur. Informatie bij Lot Beumer, telefoon 0900 450 30 40.

ANBO fietsgroep

Voor 50-plussers, door 50-plussers. Fietsen op een verantwoorde manier. Kruissnelheid 15 km per uur.

Schema fietsen Verzamelen Vertrek Dinsdagochtend 09.30 uur ± 25 km Donderdag 09.30 uur ± 40 km

10.00 uur 10.00 uur

Verzamelen bij de Rozenburcht, Nieuwe Laan 20, 2902 BW Capelle aan den IJssel. Informatie: Jan Eijke, telef. 451 00 73. E-mail: janeijke@ziggo.nl

(Deelname aan het fietsen is voor uw eigen verantwoording)

Aan alle Scootmobielers in Capelle aan den IJssel Als u het niet prettig vindt om alleen op stap te gaan sluit u dan aan

(Zie vervolg pag. 12)

De ANBOde maart 2014

9


10

De ANBOde maart 2014

Waarom bent u lid geworden van de VVD?

zegt Capelse senior en VVD raadslid Ton Stoffels

“Senioren zitten goed bij de VVD”

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

De VVD vindt dat senioren zich vrij moeten kunnen bewegen om volop te kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is goed voor hun spirit en gezondheid. Daarom is de VVD Capelle aan den IJssel vóór het gratis Openbaar Vervoer voor 65plussers.

Hoe kijkt de VVD aan tegen de mobiliteit van senioren?

Door het standpunt van de VVD dat uitgaat van de eigen kracht van mensen maar ook dat mensen die echt hulp nodig hebben deze ook krijgen. Door het PGB kunnen senioren na de indicatie zelf beslissen waar zij zorg inkopen. Dit biedt hen de mogelijkheid langer in hun eigen woonomgeving te blijven.

Advertentie


De ANBOde maart 2014

11

Informatie Ton Stoffels 0651620003 nieuwe.einders@gmail.com website www.vvdcapelle.nl

Als bestuurslid van de Anbo stond ik aan de wieg van het geven van gratis computerlessen aan senioren. Ook ben ik begonnen met de voorbereidingen voor de maandelijkse diners met muziek voor senioren in de Rozenburcht. Deze twee activiteiten worden nu met veel succes door de vrijwilligers van Anbo Capelle verder ontwikkeld en georganiseerd. Het is bekend dat er, ook onder senioren, eenzaamheid bestaat. Het zou prachtig zijn om in samenwerking met instellingen en organisaties, die zich bezig houden met Welzijn en Zorg, voor deze groep Capellenaren koffietafels of dansfeestjes te organiseren. Ik weet het zeker: Senioren zitten goed bij de VVD Capelle aan den IJssel

Wat wilt u als raadslid de komende vier jaar nog bereiken in Capelle voor senioren?

In Capelle aan den IJssel kunnen de gemeentelijke belastingen onder de laagste van Nederland worden gerekend. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan de inbreng van de VVD met een pro-actieve en inspirerende wethouder en financiële deskundigheid in de fractie. Dat wil ik graag continueren. Ook voor de bestwil van de vele senioren in Capelle aan den IJssel.

Waarom is het belangrijk dat de VVD weer in het college van Burgemeester en Wethouders komt?

Senioren kunnen best voor zich zelf zorgen, maar soms hebben ze zoals ieder ander mens een klankbord of een duwtje in de rug nodig. De VVD Capelle aan den IJssel biedt dat klankbord of steuntje in de rug aan. Veiligheid voor senioren staat hoog in het vaandel van de VVD Capelle aan den IJssel. En wil senioren bijvoorbeeld behoeden voor babbeltrucs aan de voordeur of op straat. Onder het motto “Meldpunt Veilig Capelle” lezen senioren op de website www.vvdcapelle.nl hoe wij senioren kunnen helpen. Bellen mag natuurlijk ook 0651620003 of mailen naar nieuwe.einders@gmail.com.

Hoe gaat de VVD de veiligheid voor senioren in Capelle aan den IJssel verbeteren?


bij de ‘scootgenieters’. Wij gaan gemiddeld met zo’n vijftien mensen regelmatig een tocht maken en stoppen dan halverwege ergens voor koffie met eventueel iets erbij. Heel gezellig altijd. Inlichtingen bij Han Laugs, telefoon 0900 450 30 40.

Om pech te voorkomen! Het onderstaande bericht hoorde ik van een monteur van Welzorg. Als je een nieuwe scootmobiel en/of nieuwe accu’s hebt, moet je ze minimaal tien à vijftien keer opladen voordat de accu’s op volle kracht werken. Na de eerste zeven keer zijn ze dus maar ongeveer half vol en kom je er niet verder mee dan zo’n vijftien kilometer terwijl je toch minstens vijfentwintig à dertig kilometer moet kunnen halen. Laad ook niet een paar uur op maar een hele dag of nacht. Tip van ondergetekende:

ga je mee met een tocht, ga dan niet ’s morgens eerst boodschappen of iets anders doen. succes, Han Laugs, coördinator ‘scootgenieters’

Activiteiten van Buurtkracht Horatiusstraat 50, 3076 XB Rotterdam telefoon: 707 49 00 internet: www.buurtkracht.nu Buurtkracht Capelle aan den IJssel Indien u ondersteuning nodig hebt bij sociale of maatschappelijke problemen neem dan contact op met één van de buurtcoaches van Buurtkracht.

12

De ANBOde maart 2014

Voor West

Esther Reijerkerk Voor Schollevaar

06 346 582 54

Jacqueline van Gent 06 148 390 30 Voor Oostgaarde

Astrid Keerveld06

Voor Middelwatering

Arno de Bie

243 413 07 06 243 413 06

De buurtcoaches zijn het centrale meldpunt per wijk, dus ook voor senioren.

Het programma van de BoodschappenPlusBus voor de maand maart Kaasboerderij De twee Hoeven Datum: Maandag 3 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 09,00 • Exclusief lunch. Leder en Schoen Museum Waalwijk Datum: dinsdag 4 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 20,00 • Exclusief lunch. Hoog Catharijne Utrecht Datum: woensdag 5 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 14,00 • Exclusief lunch. Spoorwegmuseum Utrecht Speciale aanbieding! Datum: donderdag 6 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: Nu € 21,60 • Exclusief lunch (normale prijs € 27,00). Futureland Rotterdam, Maasvlakte Datum: vrijdag 7 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 14,00 • Exclusief lunch.


Puzzelrit in Rotterdam en omstreken Datum: maandag 10 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 15,00 • Exclusief lunch.

Bezoek aan Jumbo Foodmarkt Breda Datum: vrijdag 21 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 12,50 • Exclusief lunch.

Rijksmuseum Amsterdam Speciale aanbieding! Datum: dinsdag 11 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: Nu € 26,40 • Exclusief lunch (normale prijs € 33,00).

Schiphol winkelplaza en panoramaplatform Datum: maandag 24 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 12,50 • Exclusief lunch.

Veere - Zeelandtour/ rondrit Datum: woensdag 12 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 18,00 • Exclusief lunch.

Diner in De Vijverhof met vooraf rondrit Krimpenerwaard Datum: woensdag 26 maart Ophalen: 14:30 – 15:30 uur Kosten: € 11,00 • Inclusief diner.

Graanbuurt Giesenburg Datum: donderdag 13 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 12,50 • Exclusief lunch.

Mediapark Beeld en Geluid Datum: dinsdag 25 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 15,00 • Exclusief diner.

Zilvermuseum Schoonhoven Datum: vrijdag 14 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 18,00 • Exclusief lunch

Oldtimermuseum De Rijke, Oostvoorne Datum: zaterdag 22 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 20,00 • Exclusief lunch.

Ikea Barendrecht Datum: maandag 17 maart Ophalen: 08:30 – 09:30 uur Kosten: € 7,50 • Inclusief ontbijt.

Ford museum Datum: donderdag 27 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 20,00 • Exclusief lunch.

Belasting & Douanemuseum Datum: dinsdag 18 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 14,00 • Exclusief lunch.

Kamelenmelkerij Berlicum Datum: vrijdag 28 maart Ophalen: 09:00 – 10:00 uur Kosten: € 21,00 • Exclusief diner.

Veluwerit en pannekoeken eten in het Leersums Laarsje Datum: donderdag 20 maart Ophalen: 09:30 – 10:30 uur Kosten: € 27,00 • Inclusief koffie/thee en een pannenkoek.

Informatie:

Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 264 02 20. Een rit naar een winkelcentrum gaat De ANBOde maart 2014

13


door als er minimaal 3 deelnemers zijn. Andere ritten gaan door als er minimaal 5 deelnemers zijn. Er kunnen maximaal 7 personen mee per rit.

Alle ritten zijn inclusief een kopje koffie of thee. Annuleren kan tot 24 uur van tevoren. Anders worden de kosten van de rit alsnog rekening gebracht

Vaste rubrieken Rijbewijs Overgenomen uit Plus

Bent u al 75 jaar of ouder? Hoe zit het dan precies met het vernieuwen van uw rijbewijs?

In het kort:

Start het verlengen van uw rijbewijs ten minste 24 weken voordat uw rijbewijs verloopt.

Binnenkort gaat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) eerder bericht sturen dat het rijbewijs verloopt, al 24 weken van tevoren. Start uw aanvraag voor een nieuw rijbewijs ten minste 24 weken van tevoren.

• Koop op het gemeentehuis een Verklaring van geschiktheid. • Maak een afspraak bij de keurings- arts. • Bij de afspraak met de arts urine meenemen. • De eigen verklaring met het ingevulde en ondertekende geneeskundige verslag sturen naar het CBR.

14

De ANBOde maart 2014

Bij wie kunt u terecht voor een goedkope rijbewijskeuring?

Beschikt u over een internetverbinding ga dan naar www.ANBO.nl Onder Voordeel & Korting vindt u in de linkse kolom rijbewijskeuring. Als u dat aanklikt tref u aan een lijst van keuringsartsen per provincie. Daar vindt u de nabij gelegen keuringsartsen in Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam op pagina 62 respectievelijk op pagina 63. Geen internet, bel 0348 46 66 66. Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) Als in de laatste levensfase de mantelzorg overbelast raakt of geheel ontbreekt, neem dan contact op met de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Kralingseveer (VTZ)


Telefoon 06 209 851 51 of e-mailadres vtzcapellekrimpen@online.nl. Voor verdere informatie website www.VTZ-Capelle-Krimpen.nl. Gratis advies of hulp voor onze leden bij het verhalen van autoschade

Als u vragen hebt over het verhalen van uw autoschade, zowel in Nederland als buiten Nederland, kunt u terecht bij het secretariaat van ANBO, afdeling Capelle aan den IJssel, telefoonnummer 0900 450 30 40, alle dagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur, behalve op zondag. Dit geldt in de meeste gevallen alleen voor die leden die een WA-dekking voor hun auto hebben afgesloten. Als u een all risk of rechtsbijstandsdekking hebt afgesloten meldt u de schade uiteraard bij uw eigen verzekeraar.

Ingezonden stukken Raadpleging ANBO leden Om de belangen van de ANBO-leden in Capelle zo goed mogelijk te behartigen vraag ik uw medewerking om ervaringen met ons te delen. ANBO vertegenwoordigt u in de Wmo adviesraad en de CliĂŤntenraad Sociale Zaken van de gemeente Capelle aan den IJssel. Om onze inzet zo goed mogelijk te doen is uw informatie vanuit de praktijk noodzakelijk. Graag willen wij kennis nemen van uw ervaringen met: - Het Wmo-loket - De Sociale dienst (bezoek loket, aanvragen bijstand, uitkeringen, schuldhulpverlening)

- Buurtkracht (maatschappelijk werk, activiteiten ouderen in uw wijk, de ouderencoach in uw sociaal wijkteam) Hoe dan ook, neem contact op met 0900 450 30 40, alle dagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur, behalve op zondag. Vervolgens zal er contact met u opgenomen worden om uw bevindingen, ervaringen, complimenten en klachten te noteren. Natuurlijk zal alles vertrouwelijk worden behandeld. Ik zie uw reacties graag tegemoet, Aad Leeuwangh, lid CliĂŤntenraad Sociale Zaken

Jan Waard neemt afscheid van de Capelse Wmo-adviesraad. In de decembervergadering heeft Jan Waard afscheid genomen als lid van de Wmo-adviesraad. Hij maakte als voorzitter van ANBO afdeling Capelle aan den IJssel daar ruim zes jaar deel van uit. Wethouder Tineke Keuzenkamp prees zijn altijd aanwezige aandacht en pleitbezorgen voor de ouderen en zijn rechttoe, rechtaan benadering. Tineke liet haar dankwoorden vergezeld gaan van een mooi boeket bloemen. Na haar sprak de voorzitter van de adviesraad, Johan de Pater, Jan toe en enkele wapenfeiten van hem werden gememoreerd. Ook stond hij stil bij enkele bijzondere persoonlijke eigenschappen van Jan. Jan hield niet van wollige taal, maar gaf onomwonden zijn mening over een bepaalde zaak. Hij schreef liever geen brief, maar gaf voorkeur aan mondelinge inbreng, welke hij ook steeds met verve heeft gedaan. De voorzitter overhandigde Jan een De ANBOde maart 2014

15


attentie en wenste hem voor de toekomst alle goeds toe, samen met zijn vrouw Diny en de kinderen en de kleinkinderen.

In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gevolgen van de decentralisatie van een aantal functies uit de AWBZ, alsook de gevolgen van de nieuwe Wet op de jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet verwerkt. De nieuwe wet in het kort

Op foto 1 overhandigt Johan de Pater de attentie aan Jan en op foto 2 ziet u vlnr het DB van de adviesraad (Johan de Pater en Nico Donker) en de gaande en komende man (resp. Jan Waard en Fred Huijbregts). Johan de Pater Voorzitter Wmo-adviesraad Let op: Toekomst Wmo-voorziening (nog aan wijzigingen onderhevig)

de concept wet maatschappelijke ondersteuning 2015

16

De ANBOde maart 2014

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning ziet er als volgt uit: ▪ De negen prestatievelden in de hui- dige wet worden vervangen door drie doelen: > Het bevorderen van sociale samen hang, de mantelzorg, het vrij willigerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. > Het ondersteunen van de zelfred zaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. > Het bieden van opvang (maatschap pelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavings zorg vallen hieronder). Gemeentelijke voorzieningen die dan getroffen moeten worden, zijn: ▪ Mantelzorgers en vrijwilligers onder steunen. ▪ Algemene voorzieningen en maatwerk bieden, die de zelfredzaamheid en participatie van de cliënten onder steunen. ▪ Opvang bieden. Voorzieningen in de gemeente zijn in principe toegankelijk voor iedereen, soms met een lichte toegangstoets.


▪ De algemene voorzieningen gaan

voor maatwerkvoorzieningen. ▪ Een maatwerkvoorziening is in de wet een individuele voorziening. > Voor maatwerkvoorzieningen geldt in veel gevallen een inkomensaf hankelijke eigen bijdrage. Het doel van deze vernieuwing van de Wmo is erop gericht dat: ▪ Mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. ▪ Mensen die beschermd of in opvang wonen, zo snel mogelijk weer op eigen kracht deelnemen aan de samen leving.

Gezondheid Gezond eten als u ziek bent

Als u ziek bent, is eten vaak niet het eerste waar u aan denkt. U bent moe, hebt geen trek, medicijnen veranderen de smaak, u hebt pijn of moeite met het slikken of kunt eten niet binnen houden en bent misselijk. Lastig, want juist bij ziekte heeft het lichaam meer voedingsstoffen nodig dan normaal.

Heb jij extra vitamine D nodig? Niet iedereen krijgt genoeg vitamine D binnen. Vitamine D wordt aangemaakt door zonlicht op je huid en je krijgt het binnen via eten. Er zijn sinds oktober 2012 vernieuwde adviezen van de Gezondheidsraad: heb jij extra vitamine D nodig? Iedereen heeft vitamine D nodig voor sterke botten en tanden. Je huid maakt het vanzelf aan door zonlicht: een handigheidje van Moeder Natuur. Het zit daarnaast in vis en vlees en het is toegevoegd aan halvarine en bak- en braadproducten. Toch kan het zijn dat je extra vitamine D nodig hebt. Voor wie extra vitamine D? Mensen die extra vitamine D moeten gebruiken zijn: - Vrouwen vanaf 50 jaar - Mannen vanaf 70 jaar - Mensen met een getinte of donkere huidskleur - Mensen die onvoldoende zonlicht op hun huid krijgen, omdat ze bij- voorbeeld ploegendiensten draaien of een hoofddoek of sluier dragen. Groep Leeftijdsgroep Wie Extra vitamine D in micro gram (mcg)

• Gebruik kleinere maaltijden verspreid over de dag, minimaal zes keer. • Neem geen of weinig bouillon of soep. Dit bevat weinig energie en eiwit, Vrouwen 50 t/m 69 jaar Ieder- maar geven wel een vol gevoel. een • Drink niet te veel water of thee. 70 jaar en ouder Ieder- Melkproducten bevatten meer eiwit, een Mannen 70 jaar en ouder vitamines en energie. • Smeer extra margarine of boter op uw brood. Ouderen zijn zich nog niet zo bewust van Bron: plusonline de gewijzigde adviezen. Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat slechts 1 De ANBOde maart 2014

10 20

17


Pedicure aan huis Tineke Staring gediplomeerd lid Provoet/ KRP

Ook diabetische/reumatische/Risicovoet 10% korting voor ANBO-leden op de eerste behandeling van een basis pedicure. Telefoon: (010) 4473307 Mobiel: 06-52292271

op de 4 ouderen het advies opvolgt om extra vitamine D te slikken. Je kunt vitamine D bij de drogist en apotheek kopen. Het is verkrijgbaar in de vorm van pillen, druppels of poeders en in combinatie met een multivitamine. Daarbij maakt het niet uit of je het huismerk of een A-merk neemt. Waarom belangrijk? Deze vitamine is voornamelijk van belang voor een goede botopbouw. Vitamine D zorgt ervoor dat calcium en fosfor uit eten goed worden opgenomen en worden vastgelegd in de botten en tanden tijdens de groei. Vitamine D speelt ook een belangrijke rol bij de celgroei en celdeling, zoals in het immuunsysteem. Bron: Voedingscentrum

Geneesmiddelen en voeding: wat zijn de interacties?

Sommige voedingsmiddelen zijn af te raden voor wie geneesmiddelen neemt. Sommige stoffen kunnen namelijk op elkaar reageren en potentieel gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken. • Ananassap kan op bepaalde genees- middelen inwerken. fout. ◊ Grapefruitsap kan op bepaalde geneesmiddelen inwerken, onder-

18

De ANBOde maart 2014

meer op geneesmiddelen voor de cholesterol, voor aids, depressies, enz. • Voeding die rijk is aan vitamine K vermindert de werking van bloedver dunners. juist. ◊ Kool, broccoli, spinazie, avocado, peterselie, kropsla, ingewanden zijn onder meer voedingsmiddelen die veel vitamine K bevatten en waar mee mensen die bloedverdunners nemen matig moeten zijn. Die zijn daardoor minder doeltreffend en er is ook een groter risico op trombose. • Grapefruit bewerkstelligt een soort overdosis van bepaalde geneesmid delen. juist. ◊ Grapefruit versterkt de opname door het lichaam van bepaalde genees middelen en versterkt dus ook de werking ervan. Een grapefruitsapje drinken voor u bepaalde genees- middelen neemt, kan de typische bijwerkingen van een overdosis veroorzaken. • De flavonoïden in bepaalde voedings middelen reageren met genees middelen. fout. Flavonoïden komen


vooral voor in geneeskrachtige kruiden, fruit, groenten, zaden, noten en op planten gebaseerde dranken zoals thee en wijn. Zo komen ze veel voor in bosbessen, maar ook in bloemen, vruchten, bessen, cacao en groenten. Druiven bevatten 100 tot 135 milligram flavonoïden per 100 gram fruit. ◊ Niet de flavanoïden, maar de furano coumarines, een groep van chemische stoffen die onder meer in grapefruit moes zitten, is de boosdoener. (Bron: Paine M.F. et coll., Am. J. Clin. Nutr., 83 (5) : 1097-105, 2006.) • Bepaalde cholesterolverlagende ge neesmiddelen gaan een chemische verbinding aan met grapefruit. juist. ◊ De gelijktijdige inname van bijvoor beeld grapefruit en simvastatine versterkt de opname van het actieve bestanddeel met factor 15 en veroorzaakt ernstige spieraandoe ningen. Andere geneesmiddelen die reageren op grapefruit zijn onder meer orale bloedverdunners, tran- quillizers, slaappillen, antibiotica en immuunsuppressors. • De interacties tussen geneesmiddelen en voeding staan vermeld op de bij sluiter van het geneesmiddel. juist. ◊ Vandaar de raad om in de bijsluiter van alle geneesmiddelen die u neemt altijd de rubriek «interacties met andere geneesmiddelen» te lezen. U kunt ook de vraag stellen aan uw huisarts of aan uw apotheker. • Inname van bepaalde geneesmiddelen in combinatie met alcohol vergroot het risico op maagzuur. juist. ◊ Alcohol in combinatie met ontste kingsremmers (type ibuprofen) of aspirine vergroot het risico op zure

oprispingen of maagzuur. • Alcohol is af te raden bij inname van tranquillizers. juist. ◊ Alcohol wordt bij heel wat genees middelen afgeraden omdat het een verhoogd risico op verminderde alertheid en dus ongelukken mee brengt. Het gaat dus om tranquil lizers, maar ook om pijnstillers, neuroleptica, bepaalde antidepres siva, bepaalde middelen tegen allergieën, enz. • Citrusvruchten zijn te mijden als men ontstekingsremmers of aspirine neemt. juist. ◊ Citrusvruchten (citroen, grapefruit, sinaasappel) vergroten de kans op maagzuur door de ontstekings- remmers en aspirine. • Cafeïne verzacht de bijwerkingen van antibiotica. fout. ◊ Cafeïne heeft net de neiging om het risico op overdosis van bepaalde antibiotica te vergroten. Om bijwer kingen te voorkomen, vermindert u beter uw koffieverbruik, maar dat geldt ook voor thee en frisdrank. • Zoethout is te mijden voor wie bloed drukverlagende geneesmiddelen neemt. juist. ◊ Die combinatie is te mijden, want zoethout verhoogt makkelijk de bloeddruk. • Bij blootstelling aan de zon worden bepaalde geneesmiddelen beter verdragen fout. ◊ Bepaalde geneesmiddelen (angst werende middelen, antibiotica, antidepressiva, middelen tegen diabetes, tegen acne en schimmels, vochtafdrijvende middelen, enz.) bevatten stoffen die op UV-licht De ANBOde maart 2014

19


reageren. Die stoffen kunnen allergieën opwekken of zelfs toxisch werken. Die omvorming van de geneesmiddelen bij blootstelling aan de zon kan een lichtgevoeligheid veroorzaken waardoor er rode plekken, blaasjes of zelfs puistjes ontstaan, maar ook jeuk en pigmentproblemen. Op geneesmiddelen die lichtgevoeligheid veroorzaken, staat een tekening met een zonnetje. Bron: e-gezond

Ananas: breng de zon op uw bord!

Ananas is rijk aan antioxidanten, verfrissend, caloriearm, ... Het is ook één van de zeldzame vruchten die het hele jaar door verkrijgbaar zijn zonder hun smaak te verliezen. Ananas is even lekker vers als in blik, en hoort dan ook beslist thuis bij de fameuze ‘vijf porties’ groenten en fruit per dag. Bij het ontbijt, als lichte snack, als dessert, bij de barbecue, met vlees of vis, ... : ananas doet het altijd even goed op ons bord. Hij houdt van zon (hij groeit immers in tropische gebieden), en zijn kweekduur bedraagt 18 maanden, terwijl dat voor de meeste andere vruchten slechts ongeveer vier maanden is. Hij wordt rijp geplukt en ligt daarom meestal ‘verbruiksklaar’ in de winkelrekken. Bovendien heeft hij nog een ander record op zijn naam: zijn gewicht. Een ananas kan immers tot 9 kg wegen, al schommelt zijn gemiddeld gewicht tussen 1,3 en 4 kg. De ananas is caloriearm (51 kcal per schijf van 100 g) en vezelrijk. Ideaal dus voor wie ’s winters een vitamine C-kuur wil volgen. Deze antioxidant versterkt de afweer en is uitstekend voor de huid,

20

De ANBOde maart 2014

die het vaak zwaar te verduren krijgt door de kou. Hij helpt immers het collageen te handhaven, het belangrijkste bestanddeel van het bindweefsel, dat de huid elastisch houdt en extra glans geeft. Eén grote schijf verse ananas (als u hem kookt, gaat de vitamine C bijna volledig verloren) dekt al meer dan de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Het is ook een rijke bron van mangaan en vitamine B1 en B6. Sommige ananassoorten zijn heel bleek. Mooi gele ananassen zijn ideaal, want ze bevatten veel provitamine A of bètacaroteen. Die verhoogt ook onze weerstand tegen infecties en is heel goed voor de huid. Haar effect op de opperhuid is structureel en functioneel: ze voorkomt dat de huid uitdroogt. Kortom, een schijf ananas is zowat een deugddoend streepje zon voor de huid! Een exclusieve troef: bromelaïne Wat ananas zo bijzonder maakt, is zijn sap. Dat is rijk aan bromelaïne, een enzym dat alleen in ananas zit. Over de rol van bromelaïne bestaat echter nogal wat verwarring. Zo wordt dit enzym ten onrechte als vetverbrander beschouwd, terwijl dat helemaal niet klopt. Integendeel: dit enzym verteert eiwitten, wat meteen verklaart waarom ananas kwark en yoghurt doet schiften. In Zuid- en Centraal-Amerika worden de ontstekingswerende eigenschappen van bromelaïne gebruikt in wondverbanden en om insectenbeten te behandelen. Het enzym zou ook de pijn verlichten bij sommige vormen van artritis, wat zijn ontstekingsremmende deugden nog versterkt. Bron: Gezondheidsnet


Activiteiten ANBO: Locatie Bermensteyn, Bazuin 2/308, 2907GH Capelle aan den IJssel Bridge

– iedere maandagmiddag

Hobbygroep

– 1x per twee weken op donderdagmiddag

Lot Beumer

tel. 442 30 02

Betty van Rijn

tel. 450 85 02

Gespreksgroep aardrijkskunde/geschiedenis Bep Confurius

tel. 450 30 46

Locaties extern Grand café ’t Slot

– wordt vermeld in de ANBOde

Irene van Rijthoven tel. 458 44 46

Leesgroep – elke tweede dinsdag van de maand

Fietsen

– iedere dinsdagochtend en donderdag

Jan Eijke

tel. 451 00 73

– 1x per 14 dagen op woensdag (Lupinehof)

Thea Karman

tel. 223 97 02

Scootmobielgroep

Han Laugs

tel. 442 56 34

Computerlessen

Rob Soetens

tel. 822 41 38

Voorlezen

Nieuwe of gewijzigde gegevens doorgeven aan ledenadministratie Alle wijzigingen met betrekking tot uw lidmaatschap kunt u telefonisch of per e-mail doorgeven aan de Centrale Leden Administratie (CLA) van de ANBO te Woerden. Telefoon: 0348 - 466 690 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). E-mail: cla@anbo.nl

Buiten speciale actieprijzen is het abonnementsgeld voor 2014 € 37,30 en voor het partnerlid € 33,80. Met de speciale actie bent u vanaf aanmelden nu tot eind 2014 voor dezelfde bedragen lid, dus enkele maanden voordeel.

De ANBOde maart 2014


Informatie ANBO Capelle a/d IJssel

Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Activiteitencommissie Penningmeester Hoofd ANBO Hulpdienst Notuliste Ledenadministratie Bestuurslid Declaraties Zaal Bermensteyn

Vacant Fred Huijbregts Jos Dahlmans Thea Karman Theo Bierman Ria Boehlé Corien de Koning Elly van der Lee Chris Bovenberg Arie Jansen

tel. 06 506 98 697 tel. 458 42 16 tel. 223 97 02 tel. 06-40892842 tel. 284 75 60 tel. 450 50 23 tel. 451 44 64 tel. 458 01 56 tel. 450 51 71

ANBO HULPDIENST telefoon 0900 450 30 40 (€ 0,05 per minuut) Aanvragen voor vervoer uiterlijk 2 dagen voorafgaand vóór 14.00 uur indienen. Voor vervoer op dinsdag uiterlijk op de zaterdag voorafgaand vóór 14.00 uur indienen. Voor hulpaanvragen en informatie zijn wij bereikbaar op maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Bij de ANBO Hulpdienst kunt u terecht voor onderstaande dienstverlening:

- telefooncirkels - vervoer - hond uitlaten - bezoek - klusjes - scootmobiel instructie

De ANBOde maart 2014

- wandelen - winkelen - rolstoel begeleiding - administratieve ondersteuning - invullen belastingformulieren - computer ondersteuning

Anbode maart 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you