__MAIN_TEXT__

Page 1

September 2013

Rhenus Logistics: Je merkt dat het werkt! Rhenus Logistics, één van de grote dienstverleners op het gebied van Transport en Logistiek, met vestigingen door heel Europa, heeft zich als één van de eersten aangesloten bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector.

Preventieve werking HR-adviseur Corina Visser: “Iedereen die bij ons wil werken gaat door een screening bestaand uit een aantal stappen: referenties, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een controle via het WLS. Het WLS is een goede aanvulling om de mazen van het net “Harde cijfers over wat het ons te verkleinen, want de strekking precies oplevert, of liever bevan een VOG is zeer beperkt. Een spaart, zijn moeilijk te geven” zegt ‘hit’ komt zelden voor. Maar dat projectmanager Richard Visser van betekent niet dat het systeem Rhenus Schiphol, “Je weet nu een- overbodig is. Integendeel, het maal niet wat je voorkomt en wat bewijst juist dat alle methoden precies de invloed is van een be- tezamen goed werken. Er gaat een paald systeem dat gebruikt wordt sterk preventieve werking vanuit. samen met andere systemen. We vertellen al in de vacaturemelMaar je merkt dat het werkt. Wij ding dat iedereen van te voren hebben sinds een aantal jaren wordt gescreend via ondermeer feitelijk geen gevallen meer van het WLS. Dus wie iets te verberfraude of criminaliteit gehad”. gen heeft, solliciteert niet bij ons”. Lees verder op pagina 2

In dit nummer: Rhenus Logistics: Je merkt dat het werkt Is VOG niet voldoende? Liesbeth Slappendel (FENEX) Nee of Ja TVM: WLS onvoldoende benut Nodig ons uit Wat is ontslagwaardig? Who is Who bij WLS Snelle en veilige check Kosten WLS

1. 1. 2. 2. 3. 3 4. 4. 4. 4.

Corina Visser

Veel gestelde vraag: Ik eis van mijn sollicitanten al een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), is dat niet voldoende? De controle van een sollicitant via het WLS is een nuttige en noodzakelijke aanvulling op de VOG om een aantal redenen. In de eerste plaats vanwege het feit dat een VOG alleen wordt afgegeven als de betrokkene geen onherroepelijke veroordelingen op zijn of haar naam heeft staan. Dat betekent echter niet dat er geen aangiftes wegen fraude of criminaliteit zijn of justitiële procedures lopen. Immers behandeling daarvan kan lang duren en leidt niet altijd tot een veroordeling, terwijl de feiten op zich wel aanleiding kunnen zijn om iemand niet aan te nemen in een bepaalde functie. In de tweede plaats is de snelheid van belang. Wie niet over een (recente) VOG beschikt zal, er een moeten aanvragen. Dat duurt in de praktijk 2 á 3 weken en kan maximaal 8 weken duren.

Controle op fraude of criminaliteit gepleegd binnen de sector, kan via het WLS in minder dan een minuut. Dat is nuttig want snelheid is altijd van belang in sollicitatieprocedures, vooral wanneer het flexibele krachten betreft. Dat gebeurt soms binnen een paar uur. Ook (of juist) dan is een betrouwbare preemploymentscreening van belang. De derde reden waarom het WLS een nuttige aanvulling is op de VOG, is omdat ook het plaatsen van een persoon in het register snel gaat. De ontslagbrief en het bewijs van aangifte bij de politie zijn voldoende. Hierdoor is het dus voor de betrokkene vrijwel onmogelijk om bij een ander bedrijf in de sector opnieuw in de fout te gaan. Voorop gesteld dat ook dit bedrijf deelneemt aan het WLS.

Hondervijftigduizend checks Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is voor PostNL een belangrijke stap in de pre-


Je merkt dat het werkt! Vervolg van pagina 1

Klantbelang Richard Visser: “Om die reden is het van belang dat veel meer bedrijven zich druk maken om preventie. Niet alleen maar met een camera bij de poort of in het magazijn, maar ook door mee te gaan doen aan het WLS. Het systeem moet eigenlijk door iedereen in de sector worden gebruikt. In combinatie met andere middelen voorkom je zo dat je ongewenste personen in het bedrijf krijgt, met alle risico’s van dien. Zo voorkom je niet alleen grote schade, maar bevorder je ook het vertrouwen in je bedrijf, want klanten willen weten dat hun partner in transport & logistiek z’n best doet voor optimale beveiliging van elke toevertrouwde lading“. Corina Visser: “Voor ons is het nog eens extra belangrijk omdat wij als luchtvrachtverlader aan zeer hoge eisen moeten voldoen. Er mag natuurlijk niets in het vliegtuig terechtkomen dat er niet in hoort. We krijgen dan ook regelmatig onverwachte controles van de Marechaussee.

Liesbeth Slappendel, Manager TLN Kring LSC/FENEX: “Onze bedrijfstak is kwetsbaar voor fraude en criminaliteit. Gelukkig wordt er steeds meer aan preventie gedaan. Deels door de AEO (douanewetgeving) en luchtvrachtwetgeving. Een cruciaal punt is de betrouwbaarheid van de medewerkers, vast én los. Zo’n 80% van de schade door fraude en criminaliteit houdt verband met mensen in of rond het bedrijf. Het is dus van belang om er alles aan te doen om hier paal en perk aan te stellen. Naast andere maatregelen is daarbij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector een effectief middel. In het belang van elk bedrijf en van de sector als geheel, hoop ik dan ook dat we snel meer deelnemers aan het WLS kunnen verwelkomen”.

2

Richard Visser

Dat vinden we prima, want het houdt ons scherp en bevestigt dat we ons best doen voor optimale veiligheid en beveiliging”. Ondernemingsraad Het Waarschuwingsregister Logistiek Sector draagt bij aan de veiligheid en integriteit van de sector. Richard Visser: “Je hoort wel eens dat een OR moeite heeft met een dergelijk systeem. Dat begrijp ik niet zo goed. Immers goed willende medewerkers hebben er belang bij dat rotte appels er niet in komen. Er zijn ook geen problemen ten aanzien van de privacy, want het WLS zelf voldoet aan de eisen van het College Bescherming Persoonsgegevens”.

Gesignaleerd? ‘Nee’ of ‘Ja’ Het resultaat van de controle van een kandidaat medewerker (vast of flexibel) in het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is niet meer dan een ‘nee’ of een ‘ja’. Immers het systeem informeert u of er een waarschuwing is om bij de betreffende persoon even pas op de plaats te maken en ten minste nader onderzoek te doen alvorens tot aanstelling over te gaan. Meestal is het een ‘nee’ (er is dan geen waarschuwing in het systeem). Maar een ‘ja’ kan natuurlijk ook voorkomen. In dat geval ontvangt u gelijktijdig de contactinformatie van de bron van de waarschuwing. Dat is dus de werkgever die de betrokkene op grond van fraude of criminaliteit en na ontslag en aangifte, in het systeem heeft laten plaatsen. Hij kan u nader informeren over de toedracht zodat u kunt afwegen of dit voor u reden is om de betrokkene niet op te nemen in het vervolg van de sollicitatieprocedure. Deelnemers aan het WLS zijn op grond van het WLS-protocol verplicht om een dossier te bewaren met de gegevens van personen die zij hebben laten registreren. Dit kan worden gecontroleerd door het College Bescherming Persoonsgegevens.


TVM Verzekeringen: WLS wordt onvoldoende benut Met een marktaandeel van circa 30% is TVM verzekeringen de grootste gespecialiseerde logistieke en mobiliteitsverzekeraar in Nederland. TVM heeft ook een vestiging in België en beschikt over samenwerkingsverbanden in heel Europa. Als verzekeraar krijgt TVM dagelijks te maken met de gevolgen van fraude en criminaliteit in de sector transport en logistiek. René Nobels is Manager van het Expertise Centrum van TVM en verantwoordelijk voor schadelastbeheersing. Nobels: “De schattingen van de totale schade als gevolg van criminaliteit en fraude lopen uiteen. Ik ga uit van minimaal 350 miljoen op jaarbasis, maar daarbij heb ik dan niet de gevolgschade gerekend van bijvoorbeeld omzetverlies, imagoschade of bijvoorbeeld ziektekosten. Als een chauffeur met een overval te maken krijgt, kan hij niet alleen gewond raken, maar ook ernstig getraumatiseerd zijn. Op grond van CMR en AVR, heb je bovendien te maken met maximale aansprakelijkheid. Hierdoor kan het zijn dat ondernemers die met fraude of criminaliteit te maken krijgen, vaak zelf ook voor nog een flink deel van de schade opdraaien. Dat kan voor een bedrijf funest zijn. Ik ga er vanuit dat de werkelijke schade zeker 2 keer zo hoog is”. Preventieve werking van WLS is groot Niet alle schade is verzekerbaar. Zo is bijvoorbeeld brandstofdiefstal een veel voorkomende, maar onverzekerde vorm van criminaliteit. Nobels: ”Je kunt ver gaan in beveiliging met technische middelen: cameratoezicht, hekken, protocollen etcetera. Maar het valt of staat met je organisatie en met de mensen die in je bedrijf actief zijn. Wij bevelen onze cliënten dan ook van harte aan om bij het aannemen van medewerkers, of het inhuren van flexibele krachten een grondige pre-employmentscreening uit te voeren, zonder uitzondering en onafhankelijk van de functie. Een VOG of referentie is vaak niet genoeg. Vanaf de start in 2008 staan wij dan ook van harte achter het Waarschuwingsregister Logistieke Sector en bevelen het gebruik ervan bij onze klanten aan. Vooral de preventieve werking ervan is groot ”.

René Nobels

Krachtig wapen TVM maakt zich sterk voor preventie. In contacten met klanten komt het onderwerp altijd aan de orde, zowel bij aanvang van een verzekeringsovereenkomst als tussendoor en natuurlijk naar aanleiding van schade. Nobels: ”Schadelastbeheersing begint bij goede preventie. Daarbij helpen wij onze klanten. Mij wordt vaak gevraagd of de premie dan lager wordt; Ja, op den duur zeker! Je ontvangt weliswaar op voorhand geen korting als je je bedrijf goed beschermt, dat hoort bij goed ondernemerschap, maar andersom werkt het wel; immers schade kan ervoor zorgen dat premies stijgen voor de individuele verzekerde maar ook voor alle verzekerden. Het kan er ook toe leiden dat bepaalde risico’s niet meer te verzekeren zijn. Kortom preventie, inclusief Pre-employmentscreening, is van groot belang. Ik heb de indruk dat het WLS daarbij nog niet voldoende wordt benut. Dat is jammer, want voor weinig geld heb je een krachtig preventief wapen aan je arsenaal toegevoegd”.

Nodig ons uit! Het voorkomen van fraude en criminaliteit is van groot belang voor individuele bedrijven én voor de sector als geheel. Om die reden heeft het bestuur besloten om het WLS krachtig onder de aandacht te brengen, ondermeer via deze nieuwsbrief. We hopen daarnaast dat u als ondernemer in de logistiek met ons aan tafel wilt om de betekenis van het WLS voor uw bedrijf te bespreken. In de komende tijd zullen wij zelf ondernemers benaderen met de vraag hierover met ons in gesprek te gaan. Maar omgekeerd kan natuurlijk ook: nodig ons uit voor een gesprek of een presentatie! Neem hiervoor contact op met Stichting WLS via dhr. Maarten Uri; maarten.uri@stichtingwls.nl of 0620440870.

3


Veel gestelde vraag:

Wat is ontslagwaardig? In het reglement van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector staat dat iemand in het register kan worden gesignaleerd als hij of zij een feit heeft gepleegd waarop ontslag staat of dat als ‘ontslagwaardig’ wordt aangemerkt. Wat wordt hiermee bedoeld?

Who is Who bij WLS Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is een gezamenlijk initiatief van een aantal organisaties in de sector. Het register wordt beheerd door de Stichting WLS en beschikt over een verklaring van rechtmatigheid van het CBP. Bestuur: Mw. mr. H.W.S. Minderman RSE (TLN) - voorzitter Mw. A.D.C. Dubbelboer (ACN) – penningmeester Mw. mr. D.D. Gevers Deynoot (EVO) - secretaris Dhr. M. van Pelt (FENEX) - Lid Uitvoerder: Het technische beheer en de dagelijkse contacten met de gebruikers worden namens de Stichting WLS uitgevoerd door Krammer BV. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en beheren van incidentregistratiesystemen binnen alle wettelijke kaders en bedrijfstakprotocollen. Directie: Dhr. Marco de Bruijn Contactpersoon: Dhr. Maarten Uri (maarten.uri@stichtingwls.nl)

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS). Redactie en productie: Krammer Services. Redacteur: Maarten Uri (maarten.uri@stichtingwls.nl) De verspreiding vindt voorlopig plaats via TLN, EVO, ACN en FENEX. Delen uit deze Nieuwsbrief mogen worden overgenomen. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Als u de nieuwsbrief liever direct ontvangt, klik hier: www.stichtingwls.nl/wls70nwsbr/page.html

4

Ontslag geldt voor eigen medewerker, ontslagwaardig geldt voor niet-eigen medewerkers. Het betreft dan een feit waarvoor u als werkgever een eigen medewerker zou ontslaan. Dus ook zij die niet (meer) in uw dienst zijn (zelf ontslag genomen of uitzendkrachten, charters e.a.) worden op deze wijze in geval van fraude of criminaliteit beoordeeld. “Als hij/zij in mijn dienst zou zijn geweest dan…” is dan de vraag. Als het antwoord is “dan zou hij/zij worden ontslagen” en u doet ook aangifte bij de politie, dan kan registratie in het WLS plaatsvinden.

Kosten De kosten per jaar voor deelname aan het WLS zijn afhankelijk het totaal aantal werkzame personen: 1..9 € 11,03 10..49 € 33,10 50.. 99 € 83,00 100.. 249 € 193,00 250 .. 499 € 414,00 500 ..999 € 828,00 1000 ..2499 € 1931,00 2500 en meer € 2758,00 Dit is het totaalbedrag op jaarbasis, inclusief een opslag voor audits, exclusief BTW.

Snelle en veilige check De controle of een sollicitant voorkomt in het WLS gaat razend snel. Dit kan op twee manieren worden uitgevoerd. De te kiezen methode is vooral afhankelijk van het aantal controles dat u uitvoert. Bij grotere bedrijven die bijvoorbeeld veel flexibele krachten inzetten, kan het aantal controles via het WLS duizenden keren per jaar zijn. In dat geval is het handig om deze stap in het sollicitatieproces te integreren in uw eigen personeelsapplicatie. Hierdoor maakt de WLS-controle automatisch deel uit van uw procedures. Kleinere bedrijven, of bedrijven die niet over een personeelsapplicatie beschikken, kunnen de controle uitvoeren via een afgeschermde internet omgeving. Na invoering van de gegevens wordt het resultaat direct per e-mail verzonden aan een door u geautoriseerde persoon. Via beide methodes is het resultaat van de check binnen enkele seconde beschikbaar.

Profile for Maarten Uri

Wls nieuwsbrief september 2013 def  

Nieuwsbrief van de Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector.

Wls nieuwsbrief september 2013 def  

Nieuwsbrief van de Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector.

Advertisement