__MAIN_TEXT__

Page 1

Juni 2014

Innovatie en veiligheid essentieel voor klant en medewerker D.J. Middelkoop & ZN, gevestigd in Nieuw Vennep, is een modern familiebedrijf. Met 110 medewerkers, ruime opslagfaciliteiten en een uitgebreid wagenpark, verzorgt het bedrijf opslag en transport binnen voornamelijk de Benelux. De nadruk ligt daarbij op rechtstreeks of gegroepeerd luchthaventransport, waaronder ‘high value’ transport. Om goed in deze markt te kunnen functioneren is het noodzakelijk om te innoveren en om te zorgen voor optimale veiligheid. Rob Elzinga is facilitair- en kwaliteitsmanager. Hij is verantwoordelijk voor de gebouwen, de voertuigen en de veiligheid. Elzinga: “We zijn heel creatief in het samenstellen van ons wagenpark. Je hebt allerlei soorten auto’s en opleggers nodig om een breed pakket van diensten te kunnen leveren: klein, groot, met een zeil, gesloten, verzegelbaar, extra beveiligd, etc. Sinds enige jaren hebben we ook zogenaamde LZV’s. Deze ‘lange zware voertuigen’ zijn zo’n 25 meter lang en zijn bestemd voor het vervoer van grote volumes. Dat

scheelt ritten en brandstof en dus kosten”. Het terrein en de warehouses in Nieuw Vennep zijn beveiligd volgens de hoogste Tapa normen: speciale hekken, sluitend cameratoezicht, toegangscontrole, etc. Elzinga: “We hebben binnen de muren van ons bedrijf nog nooit te maken gehad met criminaliteit. We doen er veel aan om ons bedrijf en dus de spullen van onze klanten, maar ook onze medewerkers, zo goed mogelijk te beveiligen. Helaas is dat noodzakelijk.”

In dit nummer: Innovatie en veiligheid essentieel voor klant en medewerker limietdoorbreking 50% meer ladingdiefstal Kopie identiteitsbewijs Nieuwe WLS deelnemers Controle door Uitzendbureaus nog niet mogelijk Opstelten lanceert Safety Deal Limietdoorbreking en preventie

1. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5.

Middelkoop verzorgt de luchtvrachtafhandeling voor een aantal grote luchtvracht expediteurs. Elzinga: “Luchtvrachtafhandeling is een speciale tak van sport. Veiligheid speelt een zeer belangrijke rol. Lees verder op pagina 2

Limietdoorbreking risico voor ondernemers Dekking aansprakelijkheid mogelijk bij optimale preventie Als er in de periode dat een lading onder beheer is van de vervoerder, schade ontstaat aan die lading, kan de vervoerder daarvoor aansprakelijk zijn. Die aansprakelijkheid is gelimiteerd tot € 3,40 per kilo bij vervoer onder algemene vervoerscondities (AVC) en tot circa € 10,00 per kilo bij onder CMR verdrag vervoerde lading. Deze maximale schadevergoedingen hangen samen met het gewicht van de lading. Toch kan de waarde van de lading aanzienlijk hoger zijn. Een ton laptops is wat anders dan een ton beschuit. Opzet of nalatigheid door personeel Het is redelijk dat de aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot de hoogte van deze maximale vergoeding. Maar als er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van personeel of van een ondervervoerder, kan de rechter oordelen dat de aansprakelijkheid van de vervoerder boven de limiet uitgaat (althans wanneer sprake is van grensoverschrijdend vervoer onder CMR verdrag). In die gevallen

kan de vervoerder tot vergoeding van de volle waarde worden veroordeeld. De consequenties daarvan kunnen desastreus zijn voor het bedrijf. Limietdoorbreking gedekt Verzekeraars spelen hier op in. Transportverzekering specialist TVM verzekeringen past dit jaar zijn polisvoorwaarden aan, waarmee dekking van limietdoorbreking mogelijk wordt. Lopende zaken worden vanaf 1 januari 2014 volgens deze nieuwe voorwaarden behandeld. René Nobels van TVM verzekeringen: “We spelen hiermee in op de actualiteit, het komt nu eenmaal voor dat ondanks de beste technische en organisatorische preventiemaatregelen er als gevolg van onbetrouwbaar personeel of een onbetrouwbare ondervervoerder, grote schade ontstaat. Die schade kan zo groot zijn dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt. Daarom hebben wij deze stap gezet.” Lees verder op pagina 3


Innovatie en veiligheid essentieel voor klant en medewerker Vervolg van pagina 1

Dat begint met de integriteit van de medewerkers. Nieuwe medewerkers worden dan ook goed gescreend. Daarbij gebruiken we altijd, naast andere methoden, het WLS. We zijn erkend luchtvrachtvervoerder. Dat wil zeggen dat we volledig voldoen aan de strenge eisen die gelden voor het aanleveren van luchtvracht. Dit wordt gecontroleerd door de Marechaussee.“ Concurrentie van trein en schip D.J. Middelkoop en ZN investeert flink in innovatie en verbetering van veiligheid. Uiteraard heeft dat ook tot doel om de concurrentiepositie van het bedrijf te versterken, want in de afgelopen jaren is de spoeling behoorlijk dunner geworden. Elzinga: “Met het afnemen van het volume is de concurrentie groter geworden. We werken er dus hard aan om kwalitatief de beste keuze te zijn voor onze klanten, maar ook om de kosten te beperken. Om een voorbeeld te noemen: door het wagenpark flexibel te maken, kunnen we verschillende soorten voertuigen op allerlei manieren combineren. Hierdoor kunnen we meer vervoeren met hetzelfde aantal voertuigen. Dit in combinatie met rijtrainingen voor alle chauffeurs, zorgt ervoor dat we een behoorlijke besparing realiseren op de brandstof. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee. Gelukkig zien we dat sinds een maand of zes de hoeveelheid luchtvracht weer toeneemt. Tegelijk zien we ook een verschuivingen van luchtvracht naar vervoer per trein of per schip. Zo rijden er treinen vol elektronica uit Azië, dwars door China en Rusland naar Duitsland en komen er schepen aan in goedkope havens

50% meer ladingdiefstal Het aantal aangiften van ladingdiefstal is in 2013 ten opzichte van 2012 met circa 50 procent is gestegen. Dit blijkt uit de rapportage transportcriminaliteit 2013 van het Landelijk Team Transportcriminaliteit (LTT). Stijging incidenten Het aantal aangiften van ladingdiefstal, waaronder ook poging tot ladingdiefstal, is in 2013 gestegen van 287 naar 432. Vooral op de parkeerplaatsen in de regio’s Brabant en Limburg is er een duidelijke stijging van het aantal incidenten te zien. Dit is opvallend omdat in de afgelopen jaren het aantal ladingdiefstallen en pogingen daartoe, juist was afgenomen. Hernieuwde aanpak Alle betrokken partijen erkennen de noodzaak om de aanpak van transportcriminaliteit te versterken. De eerste stap in die richting is gezet nu de aanpak van transportcriminaliteit binnen het Nationaal Platform 2

Rob Elzinga

zoals Pyreus om daarvandaan de goederen weer verder te transporteren. Dat is niet goed voor Schiphol en de Nederlandse transportsector”. Rust en zelfvertrouwen De veiligheidsrisico’s binnen de hekken van het bedrijf zijn goed onder controle. Het grootste gevaar schuilt nog onderweg. Om die reden is de beveiliging van de voertuigen op het hoogste ‘Tapa’ niveau gebracht. Elzinga: “Maar het gaat er niet alleen om dat criminelen onderweg niet bij de lading kunnen komen. Het gaat ook om de veiligheid van onze chauffeurs. Vooral in het buitenland zien we soms voorbeelden van zeer gewelddadige overvallen. Hoewel wij voornamelijk binnen de Benelux opereren, nemen we wat dat aangaat geen risico. Naast alle veiligheidsmiddelen in de auto’s en de opleggers is ook een speciale ‘overvalstraining’ onderdeel van ons veiligheidsbeleid. Gelukkig is de kans op zo’n extreme situatie erg klein, maar we willen toch dat al onze chauffeurs zo goed mogelijk voorbereid zijn. Dat geeft rust en zelfvertrouwen.”

Criminaliteitsbeheersing (NPC), tot één van de zes speerpunten is benoemd. Het NPC is het hoogste overlegorgaan waarbinnen de overheid en het bedrijfsleven afspraken maken over de aanpak van de belangrijkste vormen van criminaliteit tegen het bedrijfsleven.


Limietdoorbreking risico voor ondernemers vervolg van pagina 1 WLS in preventiepakket Deze uitgebreide dekking is geen vrijbrief om te verslappen op het gebied van preventie. Nobels: “Integendeel. Een beroep doen op deze polisuitbreiding is alleen mogelijk als je als ondernemer al het mogelijke doet aan technische en organisatorische preventie en ook zo zeker mogelijk stelt dat je beschikt over betrouwbaar personeel en betrouwbare ondervervoerders. Dat kunnen we alleen achteraf daadwerkelijk vaststellen, maar vooraf helpen we ondernemers graag met advies. Die adviezen kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf. In het kader van pre-employmentscreening kan deelname aan het WLS zeker op het lijstje staan.” Zie ook pagina 5

200 kilo laptops Een vervoerder gaat met een pallet laptops naar Engeland. De chauffeur overnacht onderweg omdat hij zich aan zijn rijtijden moet houden. ‘s Nachts worden de laptops uit de vrachtwagen gestolen. Het gewicht van de pallet laptops is ongeveer 200 kilo en de waarde ervan bedraagt € 60.000,- Op grond van CMR is de aansprakelijkheid beperkt tot circa € 2000,-. Als echter blijkt dat de chauffeur betrokken was bij de diefstal kan dat betekenen dat de vervoerder op grond van art.29 CMR aansprakelijk is voor het volledige bedrag van € 60.000,-. Onder voorwaarden kan dit risico gedekt zijn. De voorwaarden hebben betrekking op het nemen van voldoende preventieve maatregelen, of zoals verzekeraars zeggen: goed ‘huisvaderschap’. Als het een chauffeur betreft die zijn eerste rit voor het bedrijf doet, niet van te voren is gescreend, een strafblad blijkt te hebben, etc. dan zal de vervoerder geen beroep kunnen doen op zijn verzekering en dus zelf het verschil tussen de beperking en de doorbreking moeten betalen.

Vragen kopie identiteitsbewijs aan de poort niet toegestaan! Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft geconstateerd dat veel bedrijven hun klanten en leveranciers nog steeds vragen om een kopie van het identiteitsbewijs. Dit is echter verboden op grond van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Natuurlijk mogen bedrijven controleren of een klant, een leverancier of een bezoeker aan de balie werkelijk is wie hij of zij zegt te zijn. Echter het kopiëren van identiteitsbewijzen is niet toegestaan. “Stapels copietjes van identiteitsbewijzen is vragen om identiteitsfraude” aldus het CPB. Ook in de transportsector komt het volgens het CBP nog regelmatig voor dat chauffeurs verplicht zijn om een kopie van hun identiteitsbewijs af te geven als ze een lading bij een bedrijf

afleveren. Intussen hebben de brancheorganisaties in de sector hun leden geïnformeerd dat dit niet is toegestaan. Het vragen van een kopie van het identiteitsbewijs is alleen toegestaan als daarvoor een wettelijke of contractuele verplichting is. Zo zijn werkgevers verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs in de personeelsadministratie te bewaren. Het verbod is ingesteld in het kader van de strijd tegen identiteitsfraude. Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 10% van de Nederlanders hiervan slachtoffer is geworden.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende bedrijven zich aangesloten bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector:

Nog niet aangesloten? neem contact met ons op voor informatie of een afspraak: maarten.uri@stichtingwls.nl

3


Zelfstandige WLS controle door detachering- en uitzendbureaus dit jaar nog niet mogelijk Met enige regelmaat ontvangt het bestuur van de stichting WLS de vraag of detachering- en uitzendbureaus die werkzaam zijn binnen de sector Transport & Logistiek, zelfstandig het register kunnen raadplegen. De vraag komt van bureaus, die in het kader van hun dienstverlening aan klanten binnen de sector, graag zelf in het selectieproces de controle al willen uitvoeren. Ook grote bedrijven die veel met uitzendkrachten werken, soms zelfs via een ‘in house’ vestiging van een uitzendbureau, hebben deze wens. Nu nog doen zij zelf de controle nadat het uitzendbureau een eerste selectie heeft gemaakt. Verklaring van Rechtmatigheid De controles via het WLS, vinden plaats volgens een strikt protocol. Dit protocol is de basis van de ‘Verklaring van Rechtmatigheid’ waarover de stichting WLS beschikt. Deze wordt door het College Bescherming Persoonsgegevens afgegeven wanneer het protocol is goedgekeurd en gebruikers zich daaraan houden.

In het huidige protocol is het zelfstandig raadplegen van het register door detachering- en uitzendbureaus niet voorzien. Ook niet als het bureau lid is van een sectororganisatie. In het kader van de verlenging van de Verklaring van Rechtmatigheid, die eind dit jaar plaatsvindt, wordt bezien of het – onder voorwaarden – haalbaar is om het protocol zodanig aan te passen dat zelfstandige raadpleging door detachering- en uitzendbureaus mogelijk wordt. Onduidelijk is nog of dit ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Eind 2014 zal de verlengingsprocedure zijn afgerond en zal het bestuur hierover nadere mededelingen kunnen doen. Tot die tijd is de controle van kandidaten afkomstig van detachering – en uitzendbureaus dus alleen mogelijk door bij het WLS aangesloten transport en logistiek bedrijven.

Opstelten lanceert Safety Deal Transportcriminaliteit Met de ingebruikstelling van de website www.preventieinzicht.nl door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, werd op 2 mei jongstleden de ‘Safety Deal in de strijd tegen ladingdiefstal’ bekrachtigd. Verzekeraars, TLN en EVO slaan de handen ineen om de explosief toegenomen ladingdiefstallen tegen te gaan. De website is ervoor bedoeld om ondernemers en chauffeurs te helpen met bepalen van de juiste preventieve maatregelen. De site bevat onder meer een e-learning module waarmee ondernemers en chauffeurs hun kennis op het gebied van preventie kunnen testen.

Ivo Opstelten

De minister onthulde de site door voor de gelegenheid in de huid van een ‘zeilsnijder’ te kruipen: “Deze vorm van criminaliteit maakt de transportwereld en mij als minister boos. Je blijft gewoon af van anderrmans spullen. Punt uit!” aldus Opstelten. Het grootste deel van de ladingdiefstallen wordt gepleegd door zeilsnijders. Volgens de verzekeraars is het gemiddelde schadebedrag, exclusief gevolgschade zoals bedrijfsschade, zo’n € 100.000. De totale schade als gevolg van transportcriminaliteit wordt geschat op 350 miljoen euro per jaar, exclusief gevolgschade. Ook het WLS heeft ruimte gekregen binnen de site.

4


Limietdoorbreking en preventie

Kosten De kosten per jaar voor deelname aan het WLS zijn afhankelijk het totaal aantal werkzame personen: 1..9 10..49 50.. 99 100.. 249 250 .. 499 500 ..999 1000 ..2499 2500 en meer

€ € € € € € € €

11,14 33,42 84,10 195,50 418,30 836,00 1950,00 2785,00

Dit is het totaalbedrag op jaarbasis, inclusief een opslag voor audits, exclusief BTW.

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS). Redactie en productie: Krammer Services. Redacteur: Maarten Uri, maarten.uri@stichtingwls.nl De verspreiding vindt voorlopig plaats via TLN, EVO, ACN en FENEX. Delen uit deze Nieuwsbrief mogen worden overgenomen. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Who is Who bij WLS Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is een gezamenlijk initiatief van een aantal organisaties in de sector. Het register wordt beheerd door de Stichting WLS en beschikt over een Verklaring van Rechtmatigheid van het CBP. Bestuur: Mw. mr. H.W.S. Minderman RSE (TLN) - voorzitter Mw. A.D.C. Dubbelboer (ACN) – penningmeester Mw. mr. D.D. Gevers Deynoot (EVO) - secretaris Dhr. M. van Pelt (FENEX) - Lid Uitvoerder: Het technische beheer en de dagelijkse contacten met de gebruikers worden namens de Stichting WLS uitgevoerd door Krammer BV. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en beheren van incidentregistratiesystemen binnen alle wettelijke kaders en bedrijfstakprotocollen. Directie: Dhr. Marco de Bruijn Contactpersoon: Dhr. Maarten Uri (maarten.uri@stichtingwls.nl)

5

Nationale Nederlanden biedt al geruime tijd dekking tegen limietdoorbreking. Tom Rodenburg van NN: “Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om een specifieke verzekering af te sluiten voor deze situaties. We gaan samen na of dit zinvol is, want deze extra dekking is vooral van belang bij ‘high value’ vervoer. Wanneer een bedrijf hier maar incidenteel mee te maken heeft, moet het de afweging maken of de omzet die dergelijke transporten oplevert wel opweegt tegen de investering in preventie die noodzakelijk is om de dekking mogelijk te maken”. Nationale Nederlanden helpt verzekerden actief bij het voorkomen van schades. Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in preventie. Rodenburg: “Wanneer we een aanvraag krijgen voor deze dekking gaan we altijd bekijken wat precies de risico’s zijn, welke preventiemaatregelen er zijn en welke eventuele aanvullingen de dekking mogelijk en verantwoord maken. Wij kijken daarbij ook naar het selectieproces van medewerkers en bevelen daarbij, naast andere maatregelen, ook het gebruik van het WLS nadrukkelijk aan. Wij vinden trouwens dat je High Value transporten altijd zelf moet doen en dus niet mag uitbesteden aan ondervervoerders. Overigens merken we dat ook de opdrachtgevers van dergelijk vervoer, zelf meer en meer eisen gaan stellen en daarbij ook deelname aan het WLS een rol speelt.” Verzekeringsmakelaar Aon werkt voor veel bedrijven in de logistieke sector en hanteert daarbij zelf ontwikkelde polisvoorwaarden. Kees Starrenburg van Aon: “Aon adviseert logistieke bedrijven op het gebied van risicomanagement en verzekeringen. Daarbij speelt vooral de continuïteit van het bedrijf een belangrijke rol. Onze voorwaarden op het gebied van logistieke aansprakelijkheid bieden dekking voor doorbreking van de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals die zijn opgenomen in bijvoorbeeld AVC en CMR. Limietdoorbreking komt niet zo vaak voor en het ene geval is het andere niet. Dus elke gebeurtenis wordt individueel beoordeeld.” Ook bij Delta Lloyd is het aantal schademeldingen waarbij sprake is van limietdoorbreking gering. Woordvoerder Marijke Peijnenburg: “Limietdoorbreking is zonder premietoeslag geregeld in onze logistieke aansprakelijkheidsvoorwaarden, echter wel tot een maximum van € 750.000.000,- per gebeurtenis. Er gelden geen specifieke organisatorische of preventie eisen ten aanzien van personeel”.

Profile for Maarten Uri

Wls nieuwsbrief juni 2014 def  

5de Nieuwsbrief van de stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector over het voorkomen van criminaliteit en fraude.

Wls nieuwsbrief juni 2014 def  

5de Nieuwsbrief van de stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector over het voorkomen van criminaliteit en fraude.

Advertisement