__MAIN_TEXT__

Page 1

Maart 2014

De spullen van een ander Transportbedrijf R. Nagel in Oude Meer bestaat inmiddels 75 jaar. In 1938 begon Rijk Nagel met zijn T-Ford melk te vervoeren van de boeren naar de stad. Intussen is het bedrijf uitgegroeid tot een specialist in het vervoer van levensmiddelen, koeltransporten en de afhandeling en distributie van luchtvracht. Directeur Erik Nagel is van de derde generatie en geeft nu leiding aan zo’n 120 medewerkers. Nagel: “We vervoeren nog steeds schoolmelk en schoolfruit in de regio. Maar we hebben nu voornamelijk luchtvrachtexpediteurs als klant. We zijn op een goede plek gevestigd, zo dicht bij Schiphol. We hebben een landelijk dekkend netwerk en dagelijks vervoeren we goederen van en naar de luchthaven.

In dit nummer:

We gaan intussen trouwens de landsgrenzen ook al over”.

De spullen van een ander

1.

WLS en AEO

1.

Geen incidenten meer R. Nagel Transport is vanaf de oprichting deelnemer van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector. Nagel: “We willen er alles aan doen om de integriteit van ons bedrijf en van onze medewerkers te garanderen. Het WLS is een nuttige en noodzakelijke aanvulling op andere hulpmiddelen. Sinds we deelnemen aan het WLS hebben we niet één incident gehad.

Voorkom criminelen op de loonlijst

2.

WLS is waardevolle aanvulling 3. In het nieuws

3.

Relatie tussen preventie en aansprakelijkheid

4.

Nieuwe vorm van oplichting

4.

Krentenbolletje De integriteit van het bedrijf en van de medewerkers staat dus hoog in het vaandel. Nagel: “Of het nu gaat om kostbare luchtvracht of een krentenbolletje uit Lees verder op pagina 2

WLS en AEO Op uitnodiging van de landelijk coördinator AEO hebben Marty van Pelt (FENEX/bestuur WLS) en Maarten Uri (WLS), een presentatie verzorgd over het Waarschuwingsregister Logistieke Sector tijdens een bijeenkomst van de regionale AEO coördinatoren in Utrecht. De aanleiding hiervan was dat steeds meer Logistieke bedrijven in Nederland AEO gecertificeerd worden. In het traject daar naartoe speelt ook het onderwerp ‘personele integriteit’ een belangrijke rol. Voor het behalen van het AEO- veiligheidscertificaat moet een bedrijf aantonen voldoende aandacht te besteden aan pre-employmentscreening. De wijze waarop dat wordt ingericht is vrij. Maar steeds vaker wordt naast andere screenings instrumenten zoals de VOG en referentie check, ook een controle via het WLS opgenomen in het protocol. Tijdens de presentatie bleek dat de AEO- coördinatoren het gebruik van het WLS als een nuttige aanvulling zien en men het initiatief van de brancheorganisaties om het WLS op te zetten ondersteunt.

Deelneming aan het WLS kan ondernemers dan ook behulpzaam zijn bij het verkrijgen van het AEO veiligheidscertificaat.

Presentatie Wanneer u binnen uw bedrijf of organisatie aandacht zou willen besteden aan het Waarschuwingsregister Logistieke Sector, bijvoorbeeld omdat u het veiligheidsbeleid wilt behalen of verlengen, voor trainingsdoeleinden of ter oriëntatie, dan zijn wij graag bereid een presentatie te verzorgen. Neemt u hiervoor contact op met Maarten Uri: maarten.uri@stichtingwls.nl


De spullen van een ander Vervolg van pagina 1

een retourzending; het zijn allemaal spullen van een ander. Daarmee gaan wij om zoals we zelf willen dat een ander met onze spullen omgaat. Dat is in de eerste plaats een kwestie van fatsoen en betrouwbaar zijn voor je klanten. Daarnaast is het ook nog eens bedrijfseconomisch van belang want als bedrijf kun je aansprakelijk zijn als medewerkers in de fout gaan. Ik zou graag zien dat alle bedrijven in de sector, ook de onderaannemers waarmee wij werken, hun medewerkers zo zorgvuldig mogelijk screenen. Hoe meer bedrijven dat doen, des te minder last hebben we van criminaliteit en fraude�.

Erik Nagel

TLN voorzitter Arthur van Dijk:

Voorkom criminelen op de loonlijst Interne criminaliteit verdient meer aandacht. Bij interne criminaliteit gaat het altijd om strafbare, ongewenste en voor uw bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie, sabotage en fysiek geweld tegen collega's. De logistieke sector is extra kwetsbaar door de vaak aantrekkelijke goederen, die makkelijk in het helingcircuit zijn weg te zetten. Het WLS is een essentieel onderdeel van werving en selectie. Uitgangspunten van het WLS zijn aangifte en ontslag wegens fraude en/of criminaliteit. TLN benadrukt het grote belang om ook bij interne criminaliteit altijd aangifte te doen. Bij aangifte en ontslag kan immers gebruik worden gemaakt van het WLS en kan de malafide persoon worden geplaatst in het register. Op deze manier wordt voorkomen dat malafide figuren weer bij de buurman aan de slag kunnen gaan. TLN zal daarom samen met de drie andere organisaties ACN, EVO en FENEX het Waarschuwingsregister Logistieke Sector krachtig blijven promoten.

2

Arthur van Dijk


Wim Bosman Group:

WLS is waardevolle aanvulling In de afgelopen periode heeft zich weer een flink aantal bedrijven uit de sector Transport en Logistiek aangesloten bij het Waarschuwingsregister. Een aantal is op deze pagina genoemd. Onder hen de Wim Bosman Group. Met wereldwijde dienstverlening in transport en logistiek behoort Wim Bosman tot de Top 10 van Nederlandse logistieke dienstverleners. Manager Safety & Security Jan Willem Navis: “Criminaliteit en fraude komt gelukkig weinig voor binnen onze bedrijven. Toch hebben we besloten om deel te nemen aan het Waarschuwingsregister Logistieke Sector, omdat we er écht alles aan willen doen om dit te

voorkomen en dit ook willen laten zien aan onze medewerkers en relaties. Het WLS is een waardevolle aanvulling op de hulpmiddelen die we al inzetten. Nadat we besloten hadden deel te nemen moesten we nog wel even door de nodige procedures heen, vooral omdat ons bedrijf bestaat uit een aantal verschillende rechtspersonen. Daar heeft het secretariaat van de stichting WLS ons trouwens goed bij geholpen”.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende bedrijven zich aangesloten bij het Waarschuwingsregister Logistieke Sector:

WLS in het nieuws Op 30 januari heeft de gespecialiseerde nieuwswebsite www.logistiek.nl een ‘expertartikel’ geplaatst over de waarde en de werking van het WLS. Het artikel kwam al snel terecht in de top 10 van gelezen artikelen. In de afgelopen maanden besteedden ook het EVO- magazine en het Douane magazine ruime aandacht aan het Waarschuwingsregister.

3

Waarschuwingsregister Logistiek: krachtig middel tegen criminaliteit Logistiek.nl-30 jan. 2014Delen De logistieke sector wordt regelmatig geconfronteerd met frauduleuze ... Het doel van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) is ..


Is er een relatie tussen preventie en aansprakelijkheid? Ja, die is er. Wanneer ondernemers niet de maatregelen hebben genomen die mogelijk waren om criminaliteit en fraude te voorkomen, dan kan dit grote financiële consequenties hebben. Bij opzet of grove schuld van uw eigen personeel of hulppersonen (bijvoorbeeld een ingeschakelde ondervervoerder) kan de rechter oordelen dat u onbeperkt aansprakelijk bent. Een goede voorbereiding is de halve uitvoering en het nemen van de juiste preventiemaatregelen is daar onderdeel van.

Kosten De kosten per jaar voor deelname aan het WLS zijn afhankelijk het totaal aantal werkzame personen: 1..9 10..49 50.. 99 100.. 249 250 .. 499 500 ..999 1000 ..2499 2500 en meer

€ € € € € € € €

11,14 33,42 84,10 195,50 418,30 836,00 1950,00 2785,00

Dit is het totaalbedrag op jaarbasis, inclusief een opslag voor

Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS). Redactie en productie: Krammer Services. Redacteur: Maarten Uri, maarten.uri@stichtingwls.nl De verspreiding vindt voorlopig plaats via TLN, EVO, ACN en FENEX. Delen uit deze Nieuwsbrief mogen worden overgenomen. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Who is Who bij WLS Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is een gezamenlijk initiatief van een aantal organisaties in de sector. Het register wordt beheerd door de Stichting WLS en beschikt over een verklaring van rechtmatigheid van het CBP. Bestuur: Mw. mr. H.W.S. Minderman RSE (TLN) - voorzitter Mw. A.D.C. Dubbelboer (ACN) – penningmeester Mw. mr. D.D. Gevers Deynoot (EVO) - secretaris Dhr. M. van Pelt (FENEX) - Lid Uitvoerder: Het technische beheer en de dagelijkse contacten met de gebruikers worden namens de Stichting WLS uitgevoerd door Krammer BV. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en beheren van incidentregistratiesystemen binnen alle wettelijke kaders en bedrijfstakprotocollen. Directie: Dhr. Marco de Bruijn Contactpersoon: Dhr. Maarten Uri (maarten.uri@stichtingwls.nl)

4

audits, exclusief BTW.

Nieuwe vorm van oplichting Transportverzekeraar TVM waarschuwt voor een vorm van oplichting waarbij criminelen zich voordoen als inkoper van een bekend bedrijf. Als het verkopende bedrijf de ‘inkoper’ niet checkt en de order doorgeeft aan de transporteur, is er een grote kans dat er een ander dan gebruikelijk adres op de vrachtbrief komt te staan. Omdat de chauffeur volgens het CMR-verdrag verplicht is af te leveren op het in de vrachtbrief genoemde adres komt de lading zo gemakkelijk in handen van de crimineel. Dat het gaat om oplichting blijkt meestal pas veel later, namelijk als de betalingstermijn van de rekening verstreken is en men navraag gaat doen. “We krijgen op het moment zo’n twee meldingen per week binnen van vervoerders die het slachtoffer zijn geworden van dergelijke praktijken” zegt Jaap Stalenburg van TVM. “Het gaat vaak om gemakkelijk verhandelbare goederen, zoals Ipods en telefoons. De schade hierdoor loopt al in de tonnen”. TVM adviseert vervoerders en planners om zeer alert te zijn op onbekende email-adressen, aflever adressen of ongebruikelijke instructies. Chauffeurs moeten zich strikt aan de orders in de vrachtbrief houden en van niemand anders dan hun opdrachtgever instructies accepteren.

Als u de nieuwsbrief liever direct ontvangt, klik hier: www.stichtingwls.nl/wls70nwsbr/page.html

Profile for Maarten Uri

Nieuwsbrief waarschuwingsregister logistieke sector maart 2014  

Nieuwsbrief van de Stichting Waarschuwingsregister LogistiekeSector (TLN,EVO,FENEX,ACN) over de bestrijding van fraude en criminaliteit door...

Nieuwsbrief waarschuwingsregister logistieke sector maart 2014  

Nieuwsbrief van de Stichting Waarschuwingsregister LogistiekeSector (TLN,EVO,FENEX,ACN) over de bestrijding van fraude en criminaliteit door...

Advertisement