__MAIN_TEXT__

Page 1

NieuwsBrief

Nr10 2012 Nr 23 –september maart 2015 december 2014 2012

Facts!&Ringen Propertize:

In dit nummer:

Nog negen jaar alert Propertize is verantwoordelijk voor de afbouw van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen en vastgoed die voorheen in handen was van SNS REAAL. Bij de nationalisatie van de bankverzekeraar op 1 februari 2013, werd meteen bekend gemaakt dat de vastgoedactiviteiten in een verzelfstandigde organisatie zouden moeten worden afgebouwd. Op 1 januari 2014 ging Propertize daar als zelfstandige organisatie mee van start. De enige aandeelhouder is de Nederlandse Staat. Integere afbouw De – nu nog - 200 medewerkers hebben tot 31 december 2023 de tijd om de portefeuille – ter waarde van 5,7 miljard euro - ‘leeg’ te maken. Kees Hazenboom is Senior Privacy & Security Officer. Hazenboom: “Ik heb 34 jaar bij SNS REAAL gewerkt en had vooral te maken met de retailbank. Ik heb er dan ook flink over getwijfeld toen ik werd gevraagd om het veiligheidsbeleid bij Propertize op te zetten. De wereld van het vastgoed is heel anders; er is natuurlijk nogal wat gebeurd hier. Er waren integriteitincidenten geweest, die

uitgebreid in de pers verschenen zijn en er lopen nu nog rechtszaken tegen een aantal personen. Aan de andere kant is dat meteen ook de uitdaging. We willen er voor zorgen dat de afbouw van de portefeuille goed en integer plaatsvindt”. Unieke afdeling veiligheidszaken De ervaring met de voormalige externe medewerkers van SNS Property Finance die werden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, omkoping en witwassen, was voor de directie aanleiding om veel aandacht te besteden aan fraude-

Propertize: Nog negen jaar alert

1

Fraudebestrijding levert verzekeraars 90 miljoen op

1

Pre-employmentscreening bij pensioenfondsen e.a.

2

Marcel Bos: Wijkagent voor verzekeringsfraude 3 Samenwerking verzekeraars – politie leidt tot oplossing 5 Haal het onderste uit Facts!

5

WizFlow levert meetbare resultaten

6

Meld Misdaad Anoniem: Goudmijn voor verzekeraars 7 VerzekeringsRing verbindt M.

8

Geautomatiseerd rapporteren

8

Wist u dat…

9

Fraudebestrijding levert verzekeraars 90 miljoen op Verzekeraars hebben in 2013 bijna 24.000 onderzoeken ingesteld naar mogelijke verzekeringsfraude. Bij een derde van die gevallen was er inderdaad sprake van onrechtmatig handelen Lex Westerman: en/of fraude. Daarmee werd 90,2Strafrecht miljoen lost euro bespaard. Dit blijkt uit cijfersniet vanophet Centrum5 criminaliteit Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV).naar FactsWiz: Van toevalstreffer grotere pakkans 7 Ook blijkt dat er het meest wordt gefraudeerd bij het u dat… claimen (64 procent).Wist Bij de overige 36 procent werd8 Kees Hazenboom Geomapping: er gesjoemeld bij het aanvragen van de verzekering. beheersing, fraudepreventie en integriteit. Vind de hotspot 9 Hazenboom: “Het is redelijk uniek dat een vastgoedFraudeurs worden op verschillende manieren aangeSanctielijstcontrole met de bedrijf een afdeling veiligheidszaken heeft, dat heeft pakt. Dit varieert vanVerzekeringsRing het terugvorderen van de kosten natuurlijk alles te maken met het verleden. Eén van 9 van het fraudeonderzoek tot het beëindigen van de onze eerste opdrachten was om de oude dossiers af te handelen. Verder is een belangrijke taak het screenen polis. Een op de vier betrapte personen belandt bovendien in het landelijk waarschuwingssysteem, zodat van nieuw personeel. Dat doen we goed. Als gevolg ook andere verzekeraars op de hoogte zijn. van de verzelfstandiging zijn er 70 nieuwe medewerkers aangetrokken. Lees verder op pagina 2


Nr 23 – maart 2015

Nog jaar alert Nognegen negen jaar alert Vervolg vervolg van van pagina pagina 21

Daarbij hoort een strenge screening. Wat we ook doen is het organiseren van fysieke beveiliging. Niet alleen de toegang van ons kantoor, maar vooral persoonsbeveiliging, bijvoorbeeld als collega’s bedreigingen ontvangen. Daarnaast leveren we input aan de screening van relaties. We hebben daarvoor een speciale Relations Due Diligence desk, maar wij worden daar vaak bij betrokken. Tenslotte is het natuurlijk mede onze taak om fraudesignalen te onderzoeken, zoals zogenaamde A-B-C constructies (B koopt van A en verkoopt binnen zeer korte tijd aan C tegen een veel hogere prijs), of pogingen tot witwassen van gelden”.

grootglas bij DNB en bij onze enige aandeelhouder. We moeten veel tijd besteden aan processen, controle en nog een keer controleren. We willen meer dan 100% zekerheid. Voor de registratie hebben we gekozen voor Facts! omdat het krachtig is door zijn eenvoud. We wilden snel kunnen starten zonder ingewikkelde IT operaties en tegen redelijke kosten. Dat lukte en sinds enkele maanden zijn we ook over op versie 4.0. Daar ben ik erg blij mee. We hebben er echt op zitten wachten. Het is overzichtelijk, je kunt gemakkelijk knippen en plakken in documenten en ik heb toegang tot analysehulpmiddelen en grafische weergaven daarvan. Dat werkt geweldig. We gebruiken het voor onze rapportages. Inmiddels gebruiken we ook Facts! ‘mail-in’ voor de pre-employmentscreening. We geven kandidaten de URL, zij vullen hun gegevens in en in samenwerking met HR wordt de screening opgepakt. Voor de sanctielijstcontroles gebruiken we Facts! trouwens ook, daar hebben wij bij onroerendgoedtransacties uiteraard ook mee te maken”.

Voor Propertize worden de mogelijkheden om onderzoek te doen steeds groter. Hazenboom: “Onze klanten hebben geen bankrekening bij ons. Maar sinds kort kunnen we op gebied van veiligheidszaken wel informatie gaan uitwisselen met banken en krijgen we toegang tot het Externe Verwijzingsregister (EVR), een incidenten waarschuwingssysteem tussen banken. Dat kan omdat we sinds kort lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat is een belangrijke stap voor ons. Bij elke transactie die we voorbereiden worden de partijen van te voren goed gescreend, we neTot de allerlaatste transactie men geen risico’s”. Er komt een moment dat Propertize zijn deuren sluit. Dat duurt nog maximaal 9 jaar. Dat betekent dat naar Facts! 4.0: ‘We zaten er op te wachten’ Voor de registratie van dossiers wordt al sinds de op- mate de portefeuille kleiner wordt ook het personeelsrichting Facts! gebruikt. Het is voor Propertize van le- bestand kleiner wordt. Hazenboom: “Dat is een raar vensbelang om goed te registreren en verantwoording idee. Maar tot aan de allerlaatste transactie spelen af te leggen. Hazenboom: “We liggen onder een ver- veiligheid en integriteit een rol en blijven wij alert”.

Pre-employmentscreening

bij pensioenfondsen en andere financiële instellingen In een hoog percentage van de gevallen van fraude en criminaliteit binnen bedrijven en organisaties is er sprake van betrokkenheid van eigen medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek. Ook blijkt dat één op de vier fraudes gepleegd wordt door personen in hogere functies die meestal al lang in dienst zijn. Bij 30% hiervan is zelfs de top betrokken. Dat zijn gegevens om even stil bij te staan.

Driedelig grijs Zo nu en dan komen er berichten naar buiten over grote of kleine fraudezaken. In bepaalde sectoren kijken we er misschien niet meer zo erg van op, maar Als je je ook realiseert dat het gemiddeld zo’n anderin andere, zoals in de pensioensector, wel. ‘Onze penhalf jaar duurt voor fraude wordt ontdekt, als het al sioen miljarden worden beheerd door degelijke en ontdekt wordt tenminste, dan weet je dat de schade betrouwbare mannen in driedelig grijs’ is het traditifinancieel en qua reputatie enorm kan zijn als je veronele beeld. Toch komen fraude en criminaliteit ook keerde mensen in huis blijkt te hebben. In sommige hier voor. Niet zo gek natuurlijk, want waar zo veel delen van de financiële sector, zoals bij banken en ver- geld omgaat, grijpen sommigen hun kans. Geruchtmazekeraars, wordt het steeds meer ‘gewoon’ om grondi- kend is de steekpenningenzaak bij het ABP in de jaren ge pre-employmentscreenings uit te voeren. Dat ver’80. Sindsdien zijn er meer gevallen van ernstige frauwacht de maatschappij ook. Maar het is nog lang niet de in het nieuws gekomen. Waarschijnlijk zijn er veel overal in de sector zover en het kan nog veel beter. gevallen wel ontdekt, maar niet gedeeld met sectorgenoten. Lees verder op pagina 3

Pagina 2


Nr 23 – maart 2015

Pre-employmentscreening Vervolg van pagina 3

Dat is riskant, want fraudeurs en criminelen wil je niet in de sector, laat staan in je eigen organisatie. Stilletjes laten vertrekken na ontdekking, om de goede naam met de organisatie te beschermen, is dan ook eigenlijk niet meer denkbaar. De informatie over het vergrijp moet dus beschikbaar zijn. Niet openbaar, maar wel beschikbaar voor hen die verantwoordelijk zijn voor het aannemen van personeel of bestuurders. Waarschuwen In de Transport en Logistiek, de Detailhandel en inmiddels ook in de Zorgsector, zijn er zelfs onderlinge waarschuwingsregisters ontstaan die de deelnemers gedurende een sollicitatie procedure kunnen raadplegen om na te gaan of kandidaten binnen de sector al eens wegens fraude of criminaliteit zijn ontslagen en er aangifte tegen hen is gedaan. Dit is een noodzakelijke aanvulling op de alom bekende ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG), waarover veel wordt gesproken, maar die onvoldoende betrouwbaar is. Zover is het nog niet binnen de financiële dienstverlening. Er is

nog geen onderling systeem dat pensioenfondsen, pensioenverwerkers, verzekeraars, banken en andere financiële dienstverleners (corporaties?) kan waarschuwen voor personen met ernstige vlekken op hun blazoen. Het is ook niet eenvoudig. Dat weten wij als Krammer uit ervaring, want wij hebben, samen met de organisaties in de Transport en Logistiek, een aantal jaren geleden het Waarschuwingsregister Logistieke Sector opgezet. Dat werkt goed. 50% van de medewerkers in de sector werkt bij een aangesloten bedrijf en dat aantal groeit. Het systeem voldoet aan alle regels van privacy en transparantie en wordt zelfs door de minister van Veiligheid en Justitie aanbevolen.

Facts! en pre-employmentscreening

Een waarschuwingssysteem maakt de pre-employment screening completer en betrouwbaarder. Maar ook zonder dat, moeten werkgevers alles op alles zetten om te voorkomen dat er verkeerde mensen in huis komen en schade aanrichten. Facts! kan daar aan bijdragen. Door registratie en bevragingen via de FactsRing. Laat u eens door een van onze specialisten bijpraten over pre-employmentscreening. Maar een afspraak via helpdesk@facts.nl

Marcel Bos

Wijkagent voor verzekeringsfraude Volgens het convenant ‘aanpak verzekeringsfraude’ keren schadeverzekeraars jaarlijks zo’n 900 miljoen euro ten onrechte uit vanwege fraude. Dat is ongeveer 15% van het totale schadebedrag. Dit is nog alleen bij schadeverzekeringen. Er is zowel schade- als zorgverzekeraars dus veel aan gelegen om dit bedrag terug te dringen. Samenwerking is daarbij het toverwoord. Niet alleen tussen de verzekeraars onderling, maar ook met OM en politie. Om de samenwerking met de Nationale Politie te stroomlijnen is binnen de eenheid Oost-Nederland de ‘Informatiemanager Verzekeringsfraude’ ondergebracht. Sinds de zomer van 2014 bekleedt Marcel Bos deze functie. Bos: “Ik heb gedurende de 40 jaar dat ik bij de politie werk allerlei verschillende functies gehad: van ‘platte pet’ in de surveillance tot recherche. Na zeven jaar bij de Bovenregionale Recherche begon het eerlijk gezegd wel een beetje ‘te kriebelen’ toen Harrie de Vries mij vertelde dat hij met pensioen zou gaan. Mij leek zijn functie van Informatiemanager Verzekeringsfraude erg leuk. Ik heb toen gesolliciteerd en werd aangenomen. Het is een bijzondere functie. Vooral vanwege de samenwerking met private partijen. Dat was ik niet gewend. Bij verzekeringsmaatschappijen draait het eenvoudig om geld. Niets mis mee, maar het is wel een andere manier van denken. De rode draad in mijn loopbaan en motivatie om bij de politie te werken, is dat ik niet tegen oneerlijkheid kan. Fraude is oneerlijkheid die iedereen - ook mij uiteindelijk geld kost. Daar wil ik graag iets aan doen”. Pagina 3

Marcel Bos

Ik kom graag bij de mensen thuis Harrie de Vries was medegrondlegger van het convenant ‘aanpak verzekeringsfraude’ dat in 2011 werd ondertekend. Op grond daarvan onderhoudt de Informatiemanager Verzekeringsfraude contact met de verzekeringsbedrijfstak. Bos: “Dat heb ik afgelopen zomer overgenomen en inmiddels weten verzekeringsmaatschappijen, al dan niet via het Verbond van Verzekeraars, mij prima te vinden. Elke dag ontvang ik mails en word ik gebeld. Vaak wil de Fraudecoördinator even een mening horen, of vraagt om informatie. Dat kan over van alles zijn. Van een kleine reisverzekeringzaak tot een grote inkomensverzekeringsfraude. Als informatiemanager doe ik wat mijn functienaam aangeeft: ik verzamel en deel informatie en leg verbindingen. Ik heb daar meer dan een dagtaak aan. Kennelijk speelt er veel en is er grote behoefte aan contact met de politie”. Lees verder op pagina 4


Nr 23 – maart 2015

Wijkagent voor verzekeringsfraude Vervolg van pagina 3 Bos: ”Om een oud reclamespotje van een verzekeringsmaatschappij aan te halen: ‘als informatiemanager verzekeringsfraude kom ik graag bij de mensen thuis’. Ik ben een soort wijkagent op gebied van verzekeringsfraude. Gesprekken kunnen gaan om een aangifte, maar buiten het formele om, praat ik graag over wat er speelt binnen de maatschappij, hoe men omgaat met fraudebestrijding en met preventie en hoe wij als politie daaraan kunnen bijdragen. Deze manier van samenwerking is echt belangrijk om verder te komen in de bestrijding van verzekeringsfraude”. Criteria Natuurlijk kunnen verzekeraars altijd met Bos in contact treden om een zaak te bespreken en na te gaan of opsporing/vervolging mogelijk is. Binnen alle zaken die aan de orde komen, wordt in de behandeling prioriteit gegeven aan bepaalde thema’s. Bos: ”De thema’s zijn nu zware zaken op het gebied van fraude met inkomensverzekeringen en levensverzekeringen, fraude door dienstverleners bij autoherstel, PGBfraude en het samenspannen van verzekerden met zorgverleners. Dat betekent overigens niet dat andere zaken niet worden behandeld. De meeste meldingen komen via het Verbond op mijn bureau. Ik maak dan vaak een afspraak om de zaak te bespreken en te bezien of het strafrechtelijk zodanig compleet te maken is dat aangifte nuttig is. Maar lang niet iedere zaak, eigenlijk maar een klein deel, komt bij mij terecht. Verreweg de meeste zaken handelen de verzekeraars zelf af, daar wordt dus geen aangifte gedaan, maar worden maatregelen genomen, zoals opzeggen van de verzekering, terugvorderen en melden in het systeem vertrouwelijke mededelingen. Je kunt ook niet de exacte criteria aangeven wanneer iets door de politie in behandeling wordt genomen. Dat varieert van zaak tot zaak en van regio tot regio, want elke regio heeft haar eigen prioriteiten. Wel is vaak sprake van een wat grotere zaak, van georganiseerde criminaliteit, of bijvoorbeeld afpakmogelijkheden. Hoe ‘mooi’ een zaak ook is, ik kan nooit de garantie geven dat de politie het oppakt. Ik ben de verbindingsman tussen de verzekeraar en de regionale eenheden in het land. Ik kan de zaak vanuit politieoogpunt bekijken en beoordelen, helpen meer onderbouwing te vinden: maar de eindbeslissing over het al dan niet opvolgen ligt bij de eenheid waar het onder valt en bij het Openbaar Ministerie”. Communicatie Verzekeraars gaan verschillend om met fraudebestrijding en nog altijd wordt maar een klein deel van de fraude ontdekt. Bos: “Gebruik maken van die enorme hoeveelheid informatie die er binnen de verzekeringswereld is, helpt enorm en zal door geavanceerde analysemethoden steeds meer opleveren. Daarnaast moet

Pagina 4

je als maatschappij en als bedrijf ook laten weten dat fraude niet kan en niet wordt geaccepteerd. Ik zou graag zien dat verzekeraars krachtig communiceren over hun maatregelen: laat weten dat fraude niet wordt geaccepteerd en dat het flinke consequenties heeft als je dat wel doet! Durf als verzekeringsmaatschappij gewoon hardop te zeggen dat iemand die fraude heeft gepleegd op een waarschuwingslijst komt te staan en gedurende een x aantal jaren veel meer premie betaalt dan normaal. Communiceer ook vaker over ontdekte fraude en de aangiften die je gedaan hebt. Dat helpt! Veel maatschappijen vinden dit uit commercieel oogpunt een vervelende boodschap. Dat is jammer maar wel begrijpelijk. Maatschappijen hebben natuurlijk liever een positieve boodschap, waaruit klantvriendelijkheid spreekt. Ik herinner mij een reclamespotje waarin een Eland de tent van een stel kampeerders opeet en zij binnen een paar uur al een nieuwe tent konden kopen vanwege de razendsnelle uitkering door de reisverzekeraar. Dat is commercieel natuurlijk lekker, maar uit oogpunt van fraudebestrijding niet zo handig.”

Facts! draagt bij

Nog altijd is het percentage ontdekte fraudegevallen naar schatting ongeveer 5% van het totaal. Het totaal is gegroeid, maar het geschatte percentage ontdekte fraude is al heel lang hetzelfde: Bos: “Het ontdekken van fraude is vooral een taak van de verzekeraars zelf. Wij komen in actie nadat het is ontdekt. De bedrijfstak moet dat zelf doen. Men werkt daar hard aan en heeft daarvoor steeds vaker geavanceerde systemen zoals het registratiesysteem Facts! waarmee verbanden kunnen worden gelegd en informatie kan worden gekoppeld. Dergelijke instrumenten dragen bij. De grootste slagen worden echter niet gemaakt met opsporen, maar met voorkomen! Vanwege de spanning tussen commercie en fraudebestrijding komt het helaas voor dat een uit oogpunt van fraudepreventie belangrijke productaanpassing niet plaatsvindt, omdat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de verkoop. Maatschappijen willen zeer klantvriendelijk en snel zijn, zijn aangewezen op geautomatiseerde systemen voor acceptatie en schadeafwikkeling. De tijd dat een tussenpersoon bij je thuis kwam, ligt lang achter ons. Natuurlijk kun je fraude voorkomen door alles dicht te timmeren, zoals je doorrijden zonder te betalen bij een tankstation voor 100% kunt voorkomen, maar dan moet je hekken plaatsen en slagbomen. En dat wil niemand”. Op de volgende pagina vindt u een concreet voorbeeld van samenwerking tussen politie en verzekeraars.


Nr 23 – maart 2015

Fraude verzuimverzekeringen

Samenwerking verzekeraars – politie leidt tot oplossing In de loop van 2012 merkte een schadebehandelaar van een verzekeraar op dat een bepaald bedrijf in het Noorden des Lands opvallend veel ziek personeel had. De verzuimverzekeringen die het inkomen bij ziekte dekten, waren bovendien tamelijk recent afgesloten. De verzekeraar deed nader onderzoek en ontdekte dat de claims betrekking hadden op niet bestaande personeelsleden. Er was dus sprake van fraude met inkomensverzekeringen. Verbinding De betreffende verzekeraar legde de zaak voor aan de Informatiemanager Verzekeringsfraude. Deze kwam er via zijn contacten met andere verzekeraars achter dat de zaak niet op zichzelf stond. Zes verzekeraars bleken gedupeerd te zijn door dezelfde groep fraudeurs, die steeds verzuimverzekeringen afsloten voor een bedrijf en verzuim claimden van niet bestaand personeel. De omvang van de fraude beliep inmiddels ruim een half miljoen euro. Vliegende start door complete aangifte De Informatiemanager verzamelde de informatie van

de betrokken verzekeraars en ondersteunde hen met het prepareren van één gezamenlijke aangifte. Vanwege zijn kennis en ervaring was deze van zodanig goede kwaliteit, voorzien van onderbouwende documenten, dat de politie Eenheid Noord, waar de aangifte werd ingediend, een ‘vliegende start’ kon maken met het strafrechtelijke onderzoek. Omdat fraude met inkomensverzekeringen bovendien een convenantprioriteit is, werd capaciteit vrijgemaakt om de zaak te onderzoeken. Ook werden de belastingdienst en het UWV betrokken. Aanhoudingen en preventie Het onderzoek leidde tot aanhoudingen en tot een strafrechtelijke procedure waaruit veroordelingen zijn gevolgd. Op dit moment loopt nog een hoger beroep en worden procedures gevolgd om de wederrechtelijk verkregen gelden terug te krijgen. Gedurende het onderzoek, maar ook nu nog, worden de bevindingen gedeeld via de opgerichte ‘Kennisgroep inkomensfraude’ en zijn verzekeraars geattendeerd op het bestaan van dergelijke praktijken, waarmee ook in de preventiesfeer nuttige stappen kunnen worden gezet.

Haal het onderste uit Facts! Facts!: veel meer dan alleen case-management

De oorsprong van het programma Facts! is gelegen in de behoefte om incidenten te registreren. In eerste instantie ging dat om individuele gevallen van onregelmatigheden in verzekeringsclaims, mogelijke fraude dus. Ook voor andere gebeurtenissen is registratie belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan storingen, bedrijfsongevallen of BHV-acties. Vaak wordt Facts! nog niet ten volle benut. Case-management Registratie is echter alleen zinvol als de verzamelde gegevens ergens toe leiden. In het geval van (vermoe- Informatie uitwisseling delijke) fraude, kan dat de registratie zijn van alle Facts! gebruikers kunnen aan instanties zoals CBV, ZN stappen die in het individuele geval plaatsvinden: het of de CIS databank meldingen doen of elkaar bevramanagen van de case. Hiermee verloopt de afhande- gen en informeren over lopende zaken. Zo kun je – ling efficiënt en transparant en is er aanzienlijk minder geautomatiseerd - aan collega fraudecoördinatoren kans op vergissingen. Veel gebruikers zetten Facts! vragen of bepaalde kenmerken van een zaak ook bij vooral hiervoor in. hen in Facts! voorkomen. Dit maakt het mogelijk om gezamenlijk grotere (georganiseerde) fraudezaken op Meer dan Case-management te sporen of zaken ‘bewijsbaar’ te maken die zonder Maar Facts! is door de jaren heen geëvolueerd van extra informatie niet bewijsbaar waren. Elke Facts! registratie- en case-management systeem tot een ge- gebruiker heeft zijn eigen afgeschermde systeem. Het ïntegreerd incidentmanagement systeem, waarin veel is dus niet mogelijk om in elkaars gegevens te kijken. meer functionaliteiten aanwezig zijn of kunnen worden Maar via de FactsRing kunnen in één keer alle aangetoegevoegd. Deze hebben vooral betrekking op het sloten gebruikers een vraag ontvangen en kunnen zij automatisch inlezen van nieuwe meldingen, communi- de gevraagde informatie direct, ook geautomatiseerd, catie, analyse en beleidsvorming. Dit leidt tezamen tot opzoeken en terugkoppelen. Lees verder op pagina 6 krachtige en effectieve fraudebeheersing binnen het 8 bedrijf en binnen de bedrijfstak als geheel. Pagina 5


Nr 23 – maart 2015

Management informatie Behalve voor dagelijkse gebruik, communicatie en Vervolg van pagina 5 analyse, is Facts! ook een instrument voor rapportage, Big-data analyse beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling. Kortom manaDe Facts! databank van één gebruiker kan vele hon- gement informatie. De informatie die Facts! herbergt derdduizenden dossiers bevatten. Dat is waardevolle en zichtbaar kan maken in allerlei statistische vormen, informatie voor de afwikkeling van dossiers, maar ge- is van grote waarde hiervoor: het kan de effectiviteit zamenlijk is het een ware schatkamer. Door slim te van beleid inzichtelijk maken, verbeterpunten signalecombineren en te ordenen kan de informatie die in ren en management en bestuur structureel op de één enkel dossier geen betekenis heeft, opeens bijdra- hoogte houden van ontwikkelingen. Het kan aantonen gen aan het ontdekken van patronen en trends. Dit dat bepaalde producten of systemen meer of minder kan weer zeer waardevol zijn om grote zaken op te fraudegevoelig zijn, investeringsplannen onderbouwen lossen, om preventiemaatregelen te nemen, om pro- en bijdragen aan het vaststellen van prioriteiten. ductontwikkeling te ondersteunen etcetera. Dit vindt onder meer plaats via het (aanvullende) programma Haal het onderste uit Facts! FactsWiz, waarmee objecten, betrokkenen of specifie- Een aantal Facts! gebruikers benut de mogelijkheden ke kenmerken kunnen worden gevonden en gerang- van en met Facts! al. Misschien zou u er ook meer uit schikt. Het resultaat is een waardevol relatieschema willen halen? Dat kan, vaak zelfs zonder dat de kosten waaruit in één oogopslag de relaties blijken die nadere hoger worden, want veel mogelijkheden zitten er ‘geaandacht vergen. Krammer heeft intussen een specia- woon’ in en wachten tot u ze inschakelt. We praten u list in huis op het gebied van big-data analyse. Met graag even bij. Via helpdesk@facts.nl, kunt u een afbehulp van zijn expertise wordt uw database van nog spraak maken, zodat u binnenkort ook het onderste uit grotere waarde. Facts! kunt halen.

Haal het onderste uit Facts!

Koppelen via FactsRing

Op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is er een toename van de omvang van georganiseerde criminaliteit waar te nemen. Er zijn bedrijven die alleen op papier bestaan en voor al dan niet fictieve medewerkers inkomensverzekeringen aanvragen. Na enkele maanden premie betaald te hebben, worden de eerste medewerkers al ziek gemeld. Omdat bij dit soort inkomensverzekeringen vaak de gegevens van de 'verzekerde' persoon ontbreken, is het nodig dat zoveel mogelijk kenmerken van het bedrijf worden vastgelegd. Dus niet alleen een zakelijk adres, maar ook het vestigingsadres, het KvK-nummer, telefoonnummer, IBAN en gegevens van de bestuurders/eigenaren. De kans is dan zeer groot dat wanneer een andere verzekeraar ook onderzoek doet naar een bedrijf met fictieve medewerkers, door een FactsRing-bevraging de link wordt gelegd. Ook als beide bedrijven een andere naam hebben, maar bijvoorbeeld het adres of het IBANnummer wel gelijk is. Op deze manier worden vermoedens van meer dan één verzekeraar aan elkaar gekoppeld en kunnen criminele circuits worden herkend.

Facts! WizFlow levert meetbare resultaten In Facts & Ringen van december 2014 vertelde Johan Zijlstra, Fraudecoördinator bij Achmea Schadeverzekeringen, over de manier waarop Achmea probeert om de factor ‘toeval’ bij het ontdekken van fraude te verkleinen. Daarvoor wordt sinds kort het analyse programma Facts! WizFlow ingezet. We koJohan men hier nu even op terug om enkele concrete resultaten van Zijlstra het gebruik te melden. WizFlow is een vorm van ‘bigdata’ dingen en fraude met woonhuis- schadeclaims. Zonder de verbananalyse. Het spoort binnen alle, in verzekeringen. Door te filteren op den die WizFlow voor ons legde, Facts! aanwezige informatie rabepaalde adressen en banknum- waren we ook deze waarschijnlijk zendsnel relaties op tussen perso- mers bleken verschillende perso- niet op het spoor gekomen. Dat nen, gebeurtenissen, objecten, lo- nen gebruik te maken van dezelfde geldt ook voor een groot ondercaties of andere gegevens. Het banknummers in hun pogingen de zoek op het gebied van opzetaanmaakt de relaties letterlijk zichtverzekering te tillen”. In zijn totali- rijdingen, waarbij we claims tegen baar. Je ziet in één oogopslag wat teit heeft het gebruik van WizFlow, komen van verzekerden die in wer‘onderzoekswaardig’ is. in deze nog wat experimentele pe- kelijkheid niet eens bestaan. Daar riode, Achmea al een financiële wordt dus gerommeld met identiHet gebruik van WizFlow levert besparing opgeleverd van zo’n € teit. We zijn nog maar net van Achmea intussen meetbare resul- 85.000,-. Uit andere analyses met start met Facts! WizFlow, maar het taten op. Zijlstra: “Zo zijn er drie Wizflow zijn zaken naar voren ge- levert in geld meetbare resultaten zaken aan het licht gekomen en in- komen die nog onderzocht worden. op. Ik hoop dat we het Achmeamiddels afgerond, die we zonder Zijlstra: “Eén daarvan betreft een breed kunnen inzetten. De bespaWizflow waarschijnlijk niet hadden autoschadeherstelbedrijf dat be- ringen kunnen daardoor zeer fors ontdekt. Het betreft opzet aanrij- trokken lijkt te zijn bij frauduleuze zijn”. Pagina 6


Nr 23 – maart 2015

Meld Misdaad Anoniem:

Goudmijn voor verzekeraars ‘Brand is brandstichting’, ‘Arbeidsongeschikt en toch aan het werk’, ‘Letsel blijkt fake’, dit zijn maar enkele van de honderden zaken waarbij dankzij anonieme tips via ‘Meld Misdaad Anoniem’, fraude met verzekeringen kon worden achterhaald en gestopt en de ten onrechte uitbetaalde vergoedingen teruggevorderd. Meld Misdaad Anoniem oftewel: ‘M.’ speelt sinds 12 jaar een belangrijke rol in het oplossen van fraude en criminaliteit in Nederland en bespaart verzekeraars miljoenen. M. is een publiek - private meldlijn voor anonieme informatie. Het wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting NL Confidential, die hierin gespecialiseerd is. Adjunct directeur Ruud Smulders: “Meld Misdaad Anoniem is wel de bekendste van onze activiteiten. We beheren er nog een aantal, waaronder de ‘Vertrouwenslijn’. Deze is bedoeld voor het anoniem melden van bedreiging of intimidatie of van integriteitschendingen in bedrijven of bij de overheid. Jaarlijks verwerken we voor M. zo’n 55000 telefoontjes, waarvan er zo’n 16000 als melding worden genoteerd en doorgezet naar de politie of naar andere partners. M. wordt gedragen door een groot aantal partners. Naast Politie en Justitie zijn dat publieke organisaties zoals Sociale Zaken, de belastingdienst, gemeenten en de milieudienst. Omdat ook private partijen met fraude en criminaliteit te maken krijgen, kunnen ook zij partner zijn. Energiebedrijven bijvoorbeeld en uiteraard verzekeraars”.

Brand, 5 ton bespaard dankzij anonieme tip Uit een boerderij in Gorinchem worden waardevolle schilderijen gestolen en na de inbraak brandde de boerderij af. Dankzij tips via M. naar aanleiding van een uitzending van ‘Opsporing Verzocht’ worden 6 verdachten aangehouden en de schilderijen teruggevonden. De eigenaar van het pand bleek betrokken en wegens geldnood zelf de brand gesticht te hebben. Anonieme tips zorgden ervoor dat € 500.000 moest worden terugbetaald aan de brandverzekering en het uitbetalen van grote bedragen wegens de gestolen schilderijen werd voorkomen. Elk jaar 7500 meldingen voor verzekeraars Als grote belanghebbende was de verzekeringsbedrijfstak één van de initiatiefnemers van M. en via het Verbond van Verzekeraars werd de relevante informatie verspreid. Die centrale toegang bestaat nu echter niet meer. Smulders: “Het Verbond heeft besloten de meldingen niet meer centraal aan te bieden, maar het over te laten aan elke individuele verzekeraar. Afgelopen jaar hadden we zo’n 7500 voor verzekeraars relevante meldingen. Bijvoorbeeld over fraude met arbeidsongeschiktheidverzekeringen, brandstichting, inbraken en diefstal van goederen, schade door de aanwezigheid van hennepkwekerijen en ladingdiefstallen. Omdat die centrale toegang niet meer bestaat, kunnen verzekeraars die wél toegang willen tot deze waardePagina 7

Ruud Smulders

Arbeidsongeschiktheid, 6 ton bespaard dankzij anonieme tip Op basis van een anonieme tip via M. kwam een arbeidsongeschiktheid verzekeraar een verzekerde op het spoor die arbeidsongeschiktheid claimde, maar tegelijk volop aan het werk was. De polis bevatte een reservering van € 600.000. De uitbetaling werd stopgezet en de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen werden gevorderd, evenals de gemaakte onderzoekskosten. volle informatie, zelf partner worden van M. Dan ontvangen ze periodiek alle meldingen. Dat betekent dat de verzekeraar de M. meldingen moet matchen met zijn eigen bestanden en er uit moet halen wat voor hem relevant is”. Partnerschap miljoenen Dat het relevantM. is, bespaart blijkt wel uit het feit dat 63% van

de meldingen waardevol is of zelfs doorslaggevend in de oplossing van een zaak. Een kleine greep: in 2014 leidden de ruim 5000 meldingen van hennepkwekerijen tot 1000 aanhoudingen. De adressen van de henneppanden zijn natuurlijk van belang voor verzekeraars. Zo’n 200 meldingen hadden betrekking op gestolen voertuigen, 60 op brandstichting en 100 op fraude met arbeidsongeschiktheidverzekeringen. Smulders: “Al met al kan de informatie van M. verzekeraars miljoenen besparen. Het enige dat nodig is om dat mogelijk te maken, is periodiek de bestanden matchen. Inmiddels hebben we met een aantal grote verzekeraars daar afspraken over gemaakt. Dat wil zeggen: de verzekeraar wordt partner van M. en heeft op basis daarvan recht op informatie. De bijdrage hiervoor is relatief gering en wordt meestal heel snel terug verdiend als er relevante informatie uit komt. Wel is nog een systeem nodig om de database van M. te matchen met het systeem van de verzekeraar. Dat kan op verschillende manieren, onder meer via de VerzekeringsRing”. Voor meer informatie over Meld Misdaad Anoniem zie: www.nlconfidential.org.


Nr 23 – maart 2015

VerzekeringsRing verbindt M. aan uw bestanden Jaarlijks verwerkt M. 7500 meldingen die relevant zijn voor verzekeraars. De informatie kan betrekking hebben op objecten, schades of op personen en is dus belangrijk bij schadeafwikkeling en acceptatie én bij het voorkomen en opsporen van fraude. Om van die waardevolle bron gebruik te kunnen maken, moeten de bestanden van M. ‘gematched’ worden met uw relatiebestanden.

Snel, veilig en goedkoop Met de VerzekeringsRing bent u geheel zelfstandig in staat om op elk gewenst moment een matching uit te voeren. Uw relatiegegevens zijn veilig want ze blijven binnen uw eigen ICT omgeving. Krammer zorgt er voor dat de gegevens voor u beschikbaar zijn, conform de privacy regels. Dit is mogelijk op grond van een jaarlicentie. U kunt dan ieder gewenst relatiebestand, zo vaak u wilt, matchen. Eventueel kan Krammer de matching voor u uitvoeren. U betaalt dan per keer.

Eenvoudig via VerzekeringsRing Die ‘matching‘ kan heel eenvoudig worden gerealiseerd, namelijk via de VerzekeringsRing. Het program- Acceptatie & uitbetaling ma VerzekeringsRing vergelijkt, volledig automatisch, De VerzekeringsRing is niet alleen bruikbaar voor uw relatiebestanden met het M. bestand. U kent dit al ‘bulk-matching’ zoals hiervoor beschreven, maar ook voor geautomatiseerde toetsing van nieuwe polissen van de sanctielijstcontrole, die op dezelfde wijze en in het traject van claims en uitbetaling. Zo kunt u in plaatsvindt. Elke ‘vergelijkingsronde’ levert een verwerkingsverslag op waarin de gevonden overeenkom- individuele gevallen toetsen of een (potentiële) verzesten exact worden beschreven. Dat kunnen namen en kerde of een object voorkomt op een waarschuwingsadressen zijn, kentekens of andere relevante informa- lijst, zoals die van Meld Misdaad Anoniem en de sanctie. Het is mogelijk om deze vergelijking te maken als tielijsten. u partner bent van M. Krammer zorgt er vervolgens voor dat de gegevens in de VerzekeringsRing komen. Eerste ronde gratis Geïnteresseerd? Laat u dan overtuigen via een eerste matching. Krammer biedt u aan om één keer uw relatiebestand te vergelijken met Meld Misdaad Anoniem. Geheel kosteloos. U ervaart dan zelf hoe snel en volledig zo’n vergelijking is en wat het u oplevert aan informatie voor uw onderzoek. Voor meer informatie: helpdesk@facts.nl en www.meldmisdaadanoniem.nl. Geautomatiseerd rapporteren met Facts! 4.0

Halve dag werk is nu paar klikken Het maken van rapportages is voor veel organisaties of onderdelen van organisaties, zoals de afdelingen speciale zaken of fraudebeheersing, een belangrijke maar tijdrovende bezigheid. Periodiek, meestal maandelijks, komt het terug. Vanwege het tijdrovende karakter bestaat het risico dat andere prioriteiten voorgaan en omdat het genereren van rapporten per keer moet worden ingesteld, bestaat de kans dat er verschillen optreden in weergegeven gegevens. Dat heeft gevolgen voor de vergelijkWim Boshuizen baarheid van de rapporten. ASR Verzekeringen in Utrecht besloot daarom om het genereren van rapvan het niveau van fraudebeheersing en wordt mede porten te automatiseren. Met behulp van Facts! 4.0 is gebruikt voor het bepalen van verder beleid. Het is dat gelukt. Hierdoor is constante kwaliteit gegaranook voor ons team relevant trouwens, want we vinden deerd en is de tijd die gemoeid is met het aanmaken, het belangrijk om steeds te laten zien dat het lonend teruggebracht van ruim een halve dag tot een paar is om te investeren in fraudebeheersing”. minuten. Wim Boshuizen, Fraudecoordinator RCF, leidde het project. Boshuizen: “Elke maand maken we een aantal rapportages voor intern gebruik, bijvoorbeeld voor de schade- en acceptatieteams, zodat zij zicht hebben op wat er gebeurt met de door hen aangedragen zaken. Daarnaast maken we rapporten bestemd voor het management. De inhoud daarvan geeft een goed beeld Pagina 8

Routinerapporten automatiseren ASR maakte al gebruik van de mogelijkheden die het Facts! 4.0 dashboard biedt om rapportages te maken. Het tijdrovende zat vooral in het aantal verschillende rapportages die elk afzonderlijk en per keer ingesteld moesten worden. Boshuizen: “Het dashboard op zich is goed en de rapportages zijn prima, maar van de Lees verder op pagina 9


Nr 23 – maart 2015

nu volledig automatisch plaatsvinden. Boshuizen: “Het enige dat we nu nog moeten doen is in Facts! aanklikVervolg van pagina 8 ken welke rapporten we willen. Daarna loopt het vansteeds terugkomende werkzaamheden om het in te zelf. We hebben natuurlijk een paar tests gedaan stellen, wilden we af. We hebben daarover gesproken voor we er mee van start gingen. Inmiddels gebruiken met Andor de Vries van Krammer. We hebben samen we het elke maand voor de interne rapporten en eens geïnventariseerd welke rapporten we routinematig wil- per kwartaal voor de rapportage aan het CBV. Het len hebben en wat er voor nodig is dat te realiseren”. scheelt veel werk en het levert rapporten op van constante kwaliteit”. Op basis van de inventarisatie heeft Krammer de Neem meer informatie over geautomatiseerd rapporFacts! 4.0 applicatie van ASR in korte tijd zodanig kun- teren met Facts! 4.0 contact op met Krammer via nen programmeren dat alle instellingshandelingen die helpdesk@krammer.nl. voorheen steeds opnieuw moesten worden verricht,

Halve dag werk is nu paar klikken

Wist u dat… … het mogelijk is om de FactsRing in te zetten voor pre-employment screening? De morele historie van eigen medewerkers is minstens zo belangrijk als die van klanten. … u een speciale invoerwebsite kunt laten maken waarmee eigen medewerkers, maar ook derden zoals tussenpersonen, schadeherstellers, klanten etc.. een melding kunnen doen? Voor een demonstratie klik hier. … u kunt controleren of een incident volledig en juist is ingevuld? De voorwaarden voor een correcte invulling worden vastgelegd in ‘als-dan’ regels. U kunt deze kenmerken beïnvloeden. Voor meer informatie klik hier.

Pagina 9

… u eenvoudig IBAN-codes kunt toevoegen aan Facts!? Voor een eenvoudige instructie klik hier. … u in het zoekscherm gebruik kunt maken van filters of tabelcodes om groepen dossiers te tonen? Voor meer informatie klik hier. Colofon Facts! & Ringen is een uitgave van Krammer Software in Pijnacker. www.KrammerSoftware.nl info@KrammerSoftware.nl, tel: 015-3610140 Redactie: Marco de Bruijn, Gerwin Marskamp. Interviews, tekst en fotografie: Maarten Uri (www.uricom.nl of 06-20440870) Overname van artikelen is toegestaan. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Profile for Maarten Uri

Krammer nieuwsbrief Facts! & Ringen nr 23, maart 2015  

Facts! & Ringen nr 23, maart 2015. Nieuws en achtergronden voor fraudebestrijders bij bedrijven en bij de overheid.

Krammer nieuwsbrief Facts! & Ringen nr 23, maart 2015  

Facts! & Ringen nr 23, maart 2015. Nieuws en achtergronden voor fraudebestrijders bij bedrijven en bij de overheid.

Advertisement