__MAIN_TEXT__

Page 1

NieuwsBrief

Nr 22 –september december2012 2014 Nr10 2012

Facts!&Ringen Facts! 4.0 enthousiast ontvangen

In dit nummer:

In de eerste helft van oktober heeft Krammer tijdens vier bijeenkomsten Facts! 4.0 geïntroduceerd. Ongeveer 90 gebruikers bezochten de bijeenkomsten, die vooral bedoeld waren om de nieuwe vormgeving te laten zien en nieuwe mogelijkheden te demonstreren.

ontvangen 1 Dank! 1 Facts!: Altijd zo veilig als uw systeem 2 Datamining 3 Lex Westerman: Strafrecht lost criminaliteit niet op 5 FactsWiz: Van toevalstreffer naar grotere pakkans 7 Wist u dat… 8 Geomapping: Vind de hotspot 9

Facts! 4.0 enthousiast

Sanctielijstcontrole met de VerzekeringsRing Natuurlijk is de nieuwe indeling even wennen, maar zonder uitzondering waren de bezoekers erg enthousiast: “het is veel overzichtelijker geworden”, “je kunt nu zelf het scherm indelen zoals je wilt”, “eindelijk kan je documenten opnemen in het logboek!”, waren

enkele van de reacties. Ook waren er veel vragen over vooral functionaliteiten en steeds was het antwoord “ja hoor, dat zit er in!”. Data-analyse tools bijvoorbeeld, zoals Geomapping en FactsWiz, of de mogelijkheid om foto’s en documenten vanaf een mobiel apparaat

9

aan een dossier toe te voegen, of eenvoudig de kleuren van het scherm aan te passen. De mogelijkheden zijn enorm, maar ondanks dat blijf je de bomen door het bos prima zien. Lees verder op pagina 2

Dank! Dit is het laatste nummer van Facts! & Ringen van 2014. We zullen u geen uitgebreid jaaroverzicht voorschotelen, maar gewoon belangrijk nieuws en wetenswaardigheden over Facts! en over fraudebeheersing brengen. Toch hebben we er behoefte aan om de lezers van de Nieuwsbrief en gebruikers van Facts! te bedanken. 2014 was een zeer turbulent jaar voor ons. We ontwikkelden en introduceerden Facts! 4.0, we hebben mooie projecten gedaan bij klanten, hebben honderden sanctielijstvergelijkingen uitgevoerd, werkten aan innovatieve dataanalyse, hebben het ‘Waarschuwingsregister Logistieke Sector’ uitgebreid en nog diverse andere activiteiten. We zijn dus gegroeid en hebben twee nieuwe collega’s verwelkomd. Daar zijn we blij mee. Maar we waren niet op dit punt gekomen zonder uw steun, vertrouwen en betrokkenheid. Dit blijkt niet alleen uit de groei en de persoonlijke contacten die we veelvuldig hebben, maar ook uit de bijdragen die u leverde tijdens de inspiratiesessies die we organiseerden rond de ontwikkeling van Facts! 4.0 en bij de introductie daarvan. We willen u hartelijk be-

Van links naar rechts: Ronald Verburg, Gerwin Marskamp, Marco de Bruijn en Andor de Vries.

danken voor uw vertrouwen, ideeën, kritieken, geduld en tijd. In 2015 ontwikkelen we verder. Een belangrijk aandachtspunt daarbij zal data-analyse zijn, waarmee we verzekeraars en hypotheekverstrekkers kunnen helpen om de schat aan informatie die verborgen is in massa’s dossiers, om te zetten in voor fraudebestrijding bruikbaar materiaal. In deze nieuwsbrief komt al een aantal methoden aan de orde. Het team van Krammer wenst u prettige kerstdagen en een gezond en veilig 2015!


Nr 22 – december 2014

Facts! 4.0: enthousiast ontvangen Vervolg van pagina 1

Implementatie en instructie Sinds de introductie is 4.0 al bij vijftien bedrijven geïmplementeerd. De technische implementatie is een kwestie van een paar minuten. Samen met uw IT contactpersoon of functioneel beheerder zorgen we ervoor dat het snel op uw netwerk kan draaien. Vervolgens willen we wel graag nog tijd nemen om u en uw medewerkers

uitgebreid te instrueren. Het is dan ook handig om de installatie en de introductie op één dag te plannen, bij voorkeur op een moment dat alle gebruikers beschikbaar zijn. De kosten voor één dagdeel instructie bedragen € 497,- excl. BTW. Neemt u contact met ons op om een afspraak te maken.

Facts!:

Altijd zo veilig als uw systeem Overheid en bedrijfsleven geven jaarlijks tientallen miljoenen euro’s uit aan het beveiligen van ICT systemen. Terecht, want de schade door cybercrime wordt intussen hoger geschat dan de schade door brand.

Facts! informatie is net zo veilig als de e-mail aan de

voorzitter van de Raad van Bestuur of het mailtje met medische informatie aan de medisch adviseur. Het enige moment dat zo’n bericht ‘buiten’ is, is gedurende het transport. Dan flitst het van de ene computer naar de andere. Het kan onderweg niet worden onderschept en wordt alleen opgeslagen in de mailserver van de ontvanger. En deze is zo veilig als het bedrijf of de organisatie het zelf heeft gemaakt.

Regelmatig zijn er berichten over criminelen (of - als het doelwit geluk heeft - ethical hackers) die de beveiliging van een systeem hebben verslagen, er vandoor gaan met creditcardgegevens, of hebben rondgekeken in gevoelige informatie. Steevast leidt dit tot een roep om maatregelen. Directies en besturen eisen verklaringen en gespecialiseerde netwerkbeveiligers maken overuren. Ook bij klanten van Krammer zouden dergelijke situaties voor kunnen komen. En wat betekent dat dan voor Facts! of Krammer? ... Niets! Niets? .. Inderdaad niets. Het klinkt gek, maar het is de logische werkelijkheid. De verklaring is eenvoudig: Facts! en alle bijbehorende toepassingen zijn zo veilig als het systeem van het bedrijf of de organisatie waar het draait. Facts! draait alleen en uitsluitend binnen dat systeem, slaat alleen binnen dat systeem informatie op, zonder eigen verbindingen naar buiten. Als de beveiliging van maatschappij X of organisatie Y op orde is, zijn alle onderdelen van het systeem veilig, inclusief Facts!. Bepalend voor de bescherming van via Facts! opgeslagen data is dus het veiligheidsniveau van het bedrijf of de organisatie. Daar heeft Facts! zelf geen rol in. Maar er wordt toch informatie uitgewisseld, dan zijn er toch verbindingen? Inderdaad, die uitwisseling vindt plaats. Er zijn echter nóóit verbindingen van buitenaf met Facts! programma’s en -onderdelen. Alle informatie die uitgewisseld wordt, verloopt via het eigen (e-mail) systeem van de organisatie. Er is geen eigen stroom aan informatie. Er zijn alleen hele kleine brokjes versleutelde informatie die meegaan in de bulk van e-mail die voortdurend over het net gonst. Deze per e-mail uitgewisselde

Dit geldt trouwens voor álle door Facts! uitgewisselde informatie: de FactsRing, de toetsingen van dossiers bij koepelorganisaties, de standaard e-mail e.d. Ook wanneer invoerpagina’s worden gebruikt zoals bij (incident)meldingen of pre-employment-check’s geldt dit. De informatie wordt nergens opgeslagen in het open internet, maar wordt door de invoerpagina omgezet in een heel kort e-mailbericht dat rechtstreeks naar de server van de maatschappij of organisatie wordt gezonden. Veiliger kan niet. Goedkoper ook niet, want er zijn geen aparte beveiligingsmaatregelen nodig. Als de beveiliging van een systeem niet voldoet, komt het voor dat ingebroken wordt in de opslag van email. Soms wordt dit verward met de verzending. Dat is onjuist. Als het écht mogelijk was om verzonden emails met medische dossiers, juridische feiten, fraude Lees verder op pagina 3

Pagina 2


Nr 22 – december 2014

Facts!:

Altijd zo veilig als uw Vervolg van pagina 2

systeem

dossiers of andere vertrouwelijke informatie te onderscheppen, zou dat niet alleen de voorpagina’s van alle kranten halen maar zou ook het College Bescherming Persoonsgegevens acuut ingrijpen. Het gebruik van e-mail als transportmiddel van informatie zou compleet stilgelegd worden! Het feit dat dit niet gebeurt, is een bewijs van de veiligheid hiervan. Hoogste beveiligingsniveau In de ICT beveiligingswereld wordt een aantal niveaus gedefinieerd voor de beveiliging van systemen die verbonden zijn met de buitenwereld. Die brengen allemaal (hoge) kosten met zich mee.

Datamining:

Analytisch denken en creativiteit De basis van effectief fraudeonderzoek is altijd ‘informatie’. Informatie in het dossier en informatie rondom het dossier, die aan elkaar gekoppeld worden en de schadebehandelaar handvatten geven om zijn werk te doen. Vaak ontstaat een vermoeden op basis van één dossier. De behandelaar - of het geautomatiseerde fraude detectiesysteem - merkt iets bijzonders op, waardoor de zaak uit de processtroom wordt gelicht en nader wordt bekeken. Soms leidt dit er toe dat zaken aan elkaar kunnen worden gekoppeld, er verbanden ontstaan en andere dossiers opeens in een ander daglicht komen te staan. Vaak is sprake van toeval en vooral van een goed ontwikkelde intuïtie van de schadebehandelaar. Door datamining technieken in te zetten kunnen (zorg)verzekeraars en hypotheekverstrekkers werkelijk planmatig werken aan schadelastreductie. Datamining is echter meer dan het inzetten van slimme software. De basis is analytisch denken en creativiteit.

Hoe geavanceerd de beveiliging ook is, er is altijd één beveiligingsniveau hoger: geen verbinding. Dat allerhoogste beveiligingsniveau geldt voor Facts!. Veiliger kan niet en ook niet goedkoper want het kost juist niets. Wanneer er vragen worden gesteld over de veiligheid van de via Facts! opgeslagen informatie, wordt dus feitelijk de integriteit van het door het bedrijf of de organisatie gebruikte beveiligingssysteem aan de orde gesteld. Op zich kan dat zeer nuttig zijn, zo blijkt wel uit de eerder genoemde berichtgeving over cyber criminaliteit. Facts! zelf is in deze discussie echter geen factor: that’s a fact!

ken dat je er een bruikbaar resultaat uithaalt. Datamining is meer dan technologie: het is vooral analytisch denken en creatief speuren naar bruikbare bronnen. Dit semigeautomatiseerde proces leidt er toe dat patronen worden ontdekt en afwijkingen in patronen naar voren komen. Vooral die afwijkingen zijn signalen die je kunt onderzoeken”. Voorbeeld: Een zorgverzekeraar wilde graag weten in hoeverre specialisten die naast hun werk in een algemeen ziekenhuis ook eigenaar zijn van een Zelfstandig Behandel Centrum, patiënten ‘ping pongen’ tussen het ziekenhuis en het ZBC. Per specialisme kon door de juiste informatie aan elkaar te knopen, de patiëntenstroom van ziekenhuizen naar ZBC’s zichtbaar worden gemaakt. Deze analyse maakte duidelijk dat er op sommige plaatsen opvallend dikke ‘stromen’ van patiënten waren tussen een ziekenhuis en een specifiek ZBC. Dit is geen bewijs van fraude, maar wel een onderzoekswaardig signaal. Ziekenhuis a Ziekenhuis b

ZBC a ZBC b

Ziekenhuis c

Patronen en afwijkingen Andor de Vries is bij Krammer behalve accountmanager Facts! ook adviseur data-analyse. Hij heeft veel ervaring met datamining. De Vries: “Er is enorm veel informatie aanwezig. Door deze bij elkaar te brengen en slim te analyseren kun je grote stappen zetten in risicobeheersing en doelgericht aan fraudebestrijding werken. Dat leidt natuurlijk tot schadelastreductie. Die enorme hoeveelheid gegevens, die samen een puzzel tot één geheel kunnen maken, zit in allerlei verschillende bronnen, zowel binnen als buiten het bedrijf. Om daar wegwijs in te worden, heb je een doel nodig, een plan, de juiste informatiebronnen en slimme algoritmen om de gevonden informatie zodanig te bewerPagina 3

ZBC c

Ziekenhuis d

ZBC d

Ziekenhuis e

ZBC e

Ziekenhuis f

ZBC f

Ziekenhuis g

ZBC g

Ziekenhuis h Ziekenhuis i

ZBC h ZBC i

Lees verder op pagina 4


Nr 22 – december 2014

Datamining:

11 maart 2015:

Vervolg van pagina 3

Op woensdag 11 maart organiseren we een speciale informatiedag over datamining met Facts!. We demonstreren hoe het werkt, hoe dossiers en hun onderlinge verbanden schematisch kunnen worden weergegeven (FactsWiz) en hoe geografische verbanden kunnen worden gelegd met FactsGeomapping en Excel Powermaps. Na deze dag kunt u Facts! nog beter benutten ten bate van fraudebeheersing en schadelastreductie. Begin 2015 ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Analytisch denken en creativiteit Zichtbaar Een plaatje zegt meer dan eindeloze tabellen. In één oogopslag is zichtbaar welke afwijkingen er zijn van het normale patroon. De Vries: “Dat betekent niet dat er sprake is van fraude, het kan best zijn dat er – zoals bij de dunnere lijn links op de grafiek in het kader, plausibele redenen zijn dat de patiëntenstroom groter is dan normaal. Het enige dat de analyse doet, is afwijkingen zichtbaar maken. Hierdoor ben je in de gelegenheid om te bekijken wat er echt aan de hand is. Bij de rode lijn in de grafiek bleek wel iets niet in de haak te zijn”. Volg het geld Vooral in de marketing worden ‘directed’ datamining methoden toegepast. Daarvoor gebruik je eigen historische informatie, bijvoorbeeld om te voorspellen welke groepen verzekerden gaan overstappen naar een andere autoverzekeraar of zorgverzekering. Omdat er nog relatief weinig casuïstiek is, werkt deze voorspellende methode niet bij fraudebeheersing. De Vries: “Dus moet je een andere strategie verzinnen. Wat heel goed werkt, heb ik ondervonden, is de ‘volg het geld’ strategie. Zoals in het geval van een huisarts die, zoals uit de analyse blijkt, ten opzichte van andere huisartsen in de regio wel erg vaak het hoogste tarief rekende voor huisvisites. Het hoogste tarief kan worden berekend als sprake is van intensieve zorg. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de omcirkelde huisartsen afwijken van wat verwacht mag worden. De verwachting is de rode lijn die het verband tussen kosten en aantal patiënten aangeeft. De rood omcirkelde stip bovenin de grafiek werd nader onderzocht. De betreffende huisarts was van mening dat zijn zorg uiteindelijk veel duurdere zorg bespaarde en dat hij om die reden altijd het hoge visitetarief kon berekenen. Nader onderzoek toonde ook aan dat deze veronderstelling onjuist was. De zorgkosten werden zelfs hoger. De huisarts was op grond van de analyse overtuigd van zijn foutieve redenering en heeft de € 80.000,- aan teveel betaalde honorering terugbetaald. Dit is toevallig een voorbeeld uit de zorg, maar ook bij

Demo Datamining met Facts!

andere verzekeringsvormen en bij hypotheken zijn dit soort plaatjes te maken. Misschien is het wel eens interessant om de geldstromen bij vastgoedtransacties op deze manier in kaart te brengen of die in het reparatieproces bij motorvoertuigschade. Zo zijn er talloze waardevolle analyses mogelijk”. Niet altijd fraude De afwijkingen die worden ontdekt kunnen wijzen op fraude, maar dat hoeft het niet te zijn. De Vries: “Het kan ook zijn dat er afwijkingen ontstaan omdat er misverstanden zijn over wat wel en niet gedeclareerd mag worden, of bijvoorbeeld de administratieve handelingen te ingewikkeld zijn. Datamining levert dus naast marketinginformatie en fraude-indicatoren, ook schadelastreductie op en aanknopingspunten voor procesverbeteringen in het bedrijf of misschien zelfs in het systeem”. Krammer en datamining Datamining is meer dan een computerprogramma draaien. De Vries: “Het gaat niet om de software die je gebruikt. Er zijn diverse prima pakketten beschikbaar. Het gaat er vooral om wat je er uit wilt halen en wat je aan informatie nodig hebt om dat te bereiken. Natuurlijk heb je dan ook nog een slim algoritme nodig, maar dat is de laatste stap. De vraag is altijd of de signalen die een fraudecoördinator nu op zijn bureau krijgt wel de meest waardevolle zijn. Als je minder afhankelijk wilt zijn van ‘toevallige’ signalen is datamining noodzakelijk. Dit levert – naast de toevallige signalen – specifieke onderzoekwaardige informatie op over bepaalde groepen, behandelingen, verzekerings- of hypotheekproducten en processen. Veel bedrijven komen hier nog niet aan toe merk ik. Wij helpen Facts! gebruikers daar inmiddels steeds vaker mee. Ik heb zelf veel ervaring met datamining en praat hier regelmatig over met onze klanten. Dat gesprek gaat over wat ze willen en kunnen bereiken en wat daar voor nodig is. Pas in tweede instantie help ik eventueel ook om het tot uitvoering te brengen. Ik ben dus eigenlijk datamining adviseur”. Wie eens door wil praten over datamining kan contact opnemen met Krammer via helpdesk@Facts.nl

Pagina 4


Nr 22 – december 2014

Afscheid van Lex Westerman

Strafrecht lost criminaliteit niet op Na 35 jaar strijd tegen verzekeringsfraude stopt Lex Westerman er mee. Net 65 geworden, viert hij deze maand zijn afscheid van het Verbond het Verzekeraars waar hij de laatste 20 jaar werkzaam was als adviseur criminaliteitsbeheersing en publiek-private samenwerking. Een ding weet de voormalig CRI commissaris zeker: “strafrecht lost criminaliteit niet op”.

Schadelastbeheersing De stichting CIS was de eerste stap op het gebied van gezamenlijke fraudebestrijding. Sindsdien speelde Westerman hierin een belangrijke rol, raakte hij betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen op dit gebied en werd hij (mede)initiator van menige organisatie. Denk daarbij aan de ‘stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (StAVC)’, ‘Meld Misdaad Anoniem (M)’ en het ‘Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)’. Westerman: “het besef begon door te dringen In 1985 stapte Westerman over naar de private sec- dat bij schadelastbeheersing ook fraudebestrijding tor. De stichting CIS (Centraal Informatie Systeem), hoort en samenwerking noodzakelijk is. In het begin net opgericht door verzekeraars en nog niet meer dan waren er nog vrijwel geen fraudecoördinatoren bij een stichtingsakte, moest van begin af aan worden maatschappijen. Nu zijn er zo’n 300 RCF gecertificeeropgebouwd. Westerman: “Dat ben ik, samen met een de coördinatoren aan het werk”. De RCF-opleiding collega, gaan doen. Het idee was dat alle schade(Register Fraude Coördinator) is een van de ‘producclaims centraal zouden worden geregistreerd en on- ten’ van Westerman. Hij was sterk betrokken bij de derling vergeleken, om zo ‘claims met een luchtje’ te opzet van de opleiding en heeft net afscheid genomen ontdekken. Dat ging niet van de ene dag op de ande- als voorzitter van het aan Nivre geassocieerde re, want het betekende dat verzekeraars gegevens moesten gaan aanleveren en hun automatisering daarop afstemmen. Aangezien het nogal eens voorkwam – en komt, volgens mij - dat prioriteiten sterk bepaald worden door IT ’ers en minder door directie of bestuur, duurde het nog tot ongeveer 1990 voor de meeste maatschappijen waren aangesloten. We waren intussen gevestigd aan de Westblaak in Rotterdam en de hoeveelheid opgeslagen data was zo groot geworden dat we dringend op zoek moesten naar een grotere dataverwerker. In 1991 werd die gevonden door Marco de Bruijn, die intussen bij CIS zijn eerste stappen zette op het gebied van dataregistratie. Hij wist dat het computercentrum van de Noorse overheid - de Norske Datencentrale - ‘s nachts vrijwel stil stond en graag een gebruiker had voor die stille tijd. Dat werd CIS. Voor een fractie van de kosten van een eigen computercentrum”. Intussen was bij het CIS ook het bureau ‘Justitiële Zaken’ (huidige CBV) ontstaan. Dit bureau coördineerde de behandeling van fraudezaken tussen verzekeraars, politie en justitie. Door verzekeraars werd ook regelmatig een beroep gedaan op de kennis en het netwerk van CIS, in het begin vooral op het gebied van gestolen voertuigen. Dat werd steeds belangrijker, maar paste niet bij het oorspronkelijke doel. Daarom werd in 1993 de stichting VAR (Vermiste Auto Register, het huidige VBV) opgericht. Westerman: “Na een reorganisatie in 1994 ging bureau Justitiële Zaken naar het Verbond van Verzekeraars en vanaf dat moment was de enige taak van de stichting CIS het beheren van de databank. De medewerkers verhuisden naar het Verbond en de databank kwam terug naar Nederland. Ik ging ook naar het Verbond, maar niet meer in dienst van stichting CIS. Ik werd adviseur criminaliteitsbeheersing en publiek-private samenwerking. Dat heb ik de afgelopen 20 jaar met veel plezier en toenemend succes mogen doen”. Pagina 5

Lex Westerman

branchebestuur Coördinatoren Fraudebeheersing. Zijn inspanning om de kwaliteit van de fraudecoördinatoren en daarmee van de fraudebestrijding te vergroten, werd beloond met het Nivre ereteken: de sculptuur ’man met hoed’. Westerman: “De RFC-opleiding is een belangrijke stap, maar een fraudecoördinator heeft niets te doen als hij geen informatie op zijn bureau krijgt als startpunt van een onderzoek. Dat moet komen van bijvoorbeeld schadebehandelaars.


Nr 22 – december 2014

We willen ze daarom ook een opleiding bieden, gericht op het herkennen van fraude-indicatoren”. 95% fraude wordt niet ontdekt Heeft pakweg 35 jaar actieve fraudebestrijding een dalende lijn in het aantal fraudegevallen opgeleverd? Westerman: “In tegendeel, het is alleen maar toegenomen. Dat klinkt gek, maar is wel logisch, want als je het goed aanpakt, ontdek je steeds meer. En we pakken het steeds beter aan. De kans op ontdekking is veel groter. Deskundigen schatten dat fraude in slechts 5% van de gevallen boven water komt, dus 95% niet. Maar we blijven leren. Zo richten we ons nu op fraude met inkomensverzekeringen. Dat leidde al tot de ontdekking van een enorme zaak, waar zes maatschappijen door gedupeerd zijn. Dan denk je wel eens ’waarom hebben we dit niet eerder gedaan?’ Maar ja, je moet er maar net opkomen en er prioriteit aan geven. De informatie is er feitelijk wel, maar komt pas naar boven als je slim bestanden gaat vergelijken, of een speciale actie onderneemt. Dat heeft het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) recent ook gedaan bij de schadeherstellers. Het CBV ontdekte dat de declaraties van schadeherstellers bij verzekeraars vaak sterk afweken van wat werkelijk aan reparatiewerk was geleverd. Op basis van een vermoeden zijn de archieven van verzekeraars en expertisebureaus bekeken. Veel van de informatie die je nodig hebt om fraude te kunnen ontdekken, zit gewoon in het dossier, maar blijft daarin verborgen omdat het meestal niet de informatie is die nodig is om de schade normaal af te wikkelen. Pas als je verder kijkt, met een fraudebestrijderbril op en informatie slim gaat vergelijken, blijkt dat er iets niet in de haak is”. Strafrecht lost criminaliteit niet op, dat doen we zelf De kernvraag bij de aanpak van fraude is altijd: ‘hoe creëer ik een vermoeden? Pas als er een vermoeden is, kunnen stappen naar bewijsvoering worden gezet. Binnen de maatschappijen en bij gespecialiseerde bureaus is volop deskundigheid aanwezig om dit effectief aan te pakken. Westerman: “Verzekeraars zullen altijd zélf fraude moeten signaleren. De rol van de politie en het strafrecht is heel klein. De politie lost criminaliteit niet op. Dat moeten verzekeraars in eigen huis en gezamenlijk binnen de bedrijfstak doen. Het Verbond heeft met het Openbaar Ministerie afgesproken dat alleen in bijzondere gevallen aangifte wordt gedaan, want duizenden zaken laten onderzoeken door de politie en strafrechtelijk vervolgen is onmogelijk. Bij een fraude vermoeden doen we zelf onderzoek en nemen we zelf maatregelen zoals terugvordering, royeren van de verzekering of het plaatsen op

Pagina 6

een waarschuwingslijst. Alleen als er sprake is van grote zaken of georganiseerde criminaliteit of algemeen maatschappelijk belang, komen politie en justitie in actie. Dat gebeurt maar een paar honderd keer per jaar”. Klantvriendelijk maar fraudegevoelig Fraude is van alle dag, maar methoden gaan wel mee met de tijd en verreweg het grootste deel van het proces van acceptatie en schadeafwikkeling is geautomatiseerd. Dat leidt dus tot fraude met hulp van digitale middelen. Nagemaakte facturen bijvoorbeeld. Westerman: “Wat ook een rol speelt, is dat verzekeraars in de afgelopen jaren enorm hun best hebben gedaan om veel klantvriendelijker te worden. De acceptatieprocessen zijn daardoor razendsnel en vaak met zo min mogelijk vragen. Ook bij de schadeafwikkeling gaat het in de eerste plaats om de klanttevredenheid. Schade wordt veelal ook razendsnel, na een korte geautomatiseerde beoordeling, uitbetaald. Soms binnen een paar uur al. Dat is uit klantoogpunt natuurlijk geweldig, maar leidt er ook toe dat fraude niet altijd op tijd wordt gesignaleerd. Verzekeraars zitten daar in een rare spagaat”. Er is dan ook spanning tussen de commerciële afdeling van een maatschappij, die graag snel de markt op wil met aantrekkelijke producten en de fraudeafdelingen. Westerman: “Dat is een gezonde spanning, daar wordt alles beter van. Sinds 2012 staat in het protocol ‘Verzekeraars en Criminaliteit’ dat fraudespecialisten betrokken moeten worden bij productontwikkeling en nieuwe producten getoetst moeten worden op fraudegevoeligheid. Mede door dit protocol staat het onderwerp fraudebeheersing nu beter op de kaart bij de directies. Maar dat kan nog wel een beetje beter”.

Prioriteit voor horizontale fraude Om samenwerking te organiseren en ‘neuzen de zelfde kant op te krijgen’ is veel lobbywerk nodig. Westerman: “Hiermee heb ik mij vooral bezig gehouden. En met resultaat, want binnen de verzekeringsbedrijfstak lopen we echt ver vooruit als het gaat om de aanpak van horizontale fraude. Dat begon bij de stichting CIS. Omdat we er zelf zo veel aan doen en dus laten zien dat we fraude niet ‘laten gebeuren’, is de aanpak van horizontale fraude ook bij de overheid op de prioriteitenlijst komen te staan. Dat is belangrijk want daardoor kan de overheid instrumenten aanreiken die eerder niet toegankelijk waren. Dat is vooral desgevraagd informatie verstrekking om vermoedens te onderzoeken”. Lees verder op pagina 8


Nr 22 – december 2014

FactsWiz:

Van toevalstreffer naar grote pakkans De fraudecoördinatoren van Achmea Schadeverzekeringen spannen zich dagelijks in om fraude op te sporen en hard te maken. Duizenden dossiers passeren hun bureaus. Toch is de pakkans nog altijd klein. Dat komt omdat de fraudecoördinatoren hun speurwerk pas kunnen verrichten als daar aanleiding voor is: als er door de fraudedetectie binnen het geautomatiseerde acceptatiesysteem of tijdens de schade behandeling ‘indicatoren’ naar voren komen die aanleiding zijn om een dossier eens onder de loep te nemen. De factor ‘toeval’ bij het vinden van fraude wordt kleiner door geavanceerde technieken in te zetten. Achmea Schade gebruikt sinds kort het analyse programma FactsWiz en bereikt daarmee verbluffende resultaten. Johan Zijlstra, fraudecoördinator (RFC) bij FBTO schadeverzekeringen, is enthousiast: “De traditionele fraudeur wordt meestal pas gepakt als hij een fout maakt. De pakkans was niet zo groot. Maar met FactsWiz zijn we veel minder afhankelijk van toeval en slordigheid. Door slimme analyse kunnen we netwerken in kaart brengen die anders verborgen bleven in dossiers en vinden we veel meer verdachte zaken”.

Johan Zijlstra

Onderzoekswaardige aanknopingspunten Inmiddels heeft Achmea enkele zaken op deze manier geanalyseerd. Zijlstra: ”De beloning is groot. De informatie die het oplevert is enorm en vertaalt zich in het ontdekken van een groot aantal fraudezaken. Dat begint bij één persoon of één gebeurtenis, maar omdat Schatkamer er een web van relaties zichtbaar wordt, levert het FactsWiz is een geavanceerd analyse hulpmiddel dat veel meer op dan dat. Eén verdachte aanrijding kan relaties opspoort tussen bijvoorbeeld personen, gezo leiden tot de ontdekking van een serie van opzetbeurtenissen, objecten en locaties en deze zichtbaar aanrijdingen, met een grote groep betrokken persoin kaart brengt. Letterlijk. Je ziet het netwerk van nen en fraude met andere verzekeringen. Dit gebeurrelaties op je scherm verschijnen. De ‘onderzoeksde recent in het noorden van het land en ook in waardige’ delen zijn eenvoudig met het blote oog te Rotterdam. Het startpunt kan één persoon zijn of een zien. Zijlstra: “Eigenlijk is het een vorm van bigdata locatie, maar ook een methode of een adres, etcetera analyse die we doen. In dit geval binnen de 240.000 en dat ‘triggert’ het zichtbaar worden van soms in Facts! opgeslagen dossiers van Achmea. Dat is een enorme netwerken van relaties. Niet altijd verdacht ware schatkamer aan informatie, die alleen maar door trouwens hoor, relaties kunnen ook toevallig zijn. een onderzoeker met hulp van FactsWiz hoeft te wor- Maar in dat web zie je al snel de centrale personen, den opengemaakt”. zaken of gebeurtenissen, waarvandaan veel lijntjes lopen zeg maar. Dat zijn de onderzoekswaardige aanknopingspunten”. Treffers in een oogopslag De analyse levert enorm veel informatie op, veel te veel om allemaal te kunnen bestuderen. Zijlstra :”Maar dat is juist het mooie, je ziet werkelijk in één oogopslag waarop je je aandacht moet richten. Het staat in een grote tekening. Dat daarachter de informatie zit uit honderden dossiers, die alleen maar zichtbaar kon worden door honderdduizenden dossiers in de analyse te betrekken, realiseer je je niet eens als je dat plaatje ziet. Zonder die analysesoftware zou dit nooit kunnen en zouden we nog van het toeval afhankelijk zijn”. Lees verder op pagina 8

Pagina 7


Nr 22 – december 2014

Strafrecht lost criminaliteit niet op Vervolg van pagina 6

Postduif of datamining Er is al veel bereikt binnen de bedrijfstak zelf en door publiek-private samenwerking. Westerman: “Om nog succesvoller te zijn, zal de bedrijfstak zich in de toekomst vooral richten op informatiemanagement. Een verzekeraar zal zich steeds de vraag moeten stellen welke informatie nodig is en vervolgens er voor zorgen dat die informatie er komt. Daarbij gaat het niet over techniek, het gaat over informatie! Of die informatie nou per postduif komt of via geavanceerde datamining technieken doet er niet toe. Niettemin zijn dit behoeften waar ondersteunende bedrijven - zoals ook Krammer met zijn gecertificeerde Facts! - op in kunnen spelen en misschien ook al wel doen. Maar de mogelijkheden of beperkingen van techniek mogen nooit leidend zijn voor beleid. Het gaat om informatie en het analytisch en creatief nadenken over welke informatie ontbreekt maar wel nodig is, waar die zich bevindt en hoe je die kunt krijgen.

Niet stoppen

Met pensioen gaan betekent voor Lex Westerman niet stoppen en op de kleinkinderen passen. Vanaf januari stelt hij – als zzp’er – zijn ervaring en netwerk ter beschikking om bedrijven en organisaties te helpen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van criminaliteitsbeheersing en publiek – private samenwerking. Westerman: “Ik werk het liefste op het scheidingsvlak van bedrijfsleven en overheid. Daar ben ik goed in. Ik denk dat ik in een unieke positie verkeer met mijn ervaring op dit gebied. Die processen zitten in mijn vingers. Die ervaring stel ik graag ter beschikking van anderen”.

12 februari 2015:

FactsWiz:

Facts! wordt steeds meer gebruikt als bron voor managementrapportages. Daarvoor bevat Facts!

Van toevalstreffer naar grote pakkans vervolg van pagina 7

Inspiratie sessie rapporteren uit Facts!

al vele mogelijkheden. Graag willen we op 12 februari a.s. met een aantal bij rapportage betrokken gebruikers praten over de huidige mogelijkheden en over uw wensen voor aanvullingen of verbetering. Als u Facts! regelmatig gebruikt voor rapportage (of dat graag zou willen) en mee wilt praten over dit onderwerp, geef u dan op via helpdesk@facts.nl.

Wist u dat… … het mogelijk is om dossiers te prioriteren? Zo weet u hoeveel en welke dossiers de hoogste prioriteit hebben. Omdat elke maatschappij eigen prioriteiten kent, helpt Krammer u met het inrichten van deze functie. … u meer dan één dossier in één keer kunt aanleveren aan CBV of ZN? Geef in het zoekscherm de opdracht om de betreffende dossiers naar voren te halen. Met ‘Exporteer naar spiegeldatabank’ kunnen ze dan in één keer worden verstuurd, zonder ze één voor één te hoeven openen. Klik hier voor meer info. … u op elk moment onze hulp kunt inroepen? Met het programma FactsSupport kunnen wij op uw monitor meekijken en –doen. Dat kan handig zijn met aanpassing van keuzelijsten, foutmeldingen of het maken van rapportages. Klik hier voor meer info. … het mogelijk is om rapportages om te zetten naar Excel? De functie ‘Statistieken’ als ‘Dashboard’, bevatten beide de mogelijkheid om de rapportage als Excel-spreadsheet op te slaan. Klik hier voor meer info. Pagina 8

Klantvriendelijk De analyse met FactsWiz levert niet alleen direct frauOntwikkelt Facts! zich nog verder? Jazeker. In dezaken op, maar levert ook op die ingede komende tijd zullen weindicatoren de mogelijkheden zet kunnen acceptatie met en schadebehandevan Facts! worden verder in uitbreiden enkele extra lingprocessen. Zijlstra: “We worden steeds klantfeatures. vriendelijker, alles moet snel en eenvoudig. Schade Een bijvoorbeeld is de mogelijkheid om bijlagen die in het logboek van Facts! staan direct te verzenden als bijlagen bij een e-mail bericht. Ook de statistiekmodule wordt omgevormd tot één scherm met duidelijk onderscheid tussen de selectie en de gegevens die weergegeven moeten worden. moet razendsnel worden uitbetaald. De rol van de Feedback gebruikers mens, de schadebehandelaar die zijn dossiers kent, Bovendien hopen we natuurlijk op feedback vanplaats gewordt dan ook steeds kleiner. Daarvoor in de bruikers. We horen graag wat u bevalt, wat verder komen kennisgedreven systemen, waarin ook ‘stopverbeterd kangeprogrammeerd. worden en wat u Bij eventueel nog mist. lichten’ zijn bepaalde signalen Dergelijke signalen verwelkomen wij zeer, want we en stopt het acceptatie of schadebehandelingsproces streven steeds naar een product wat optimaal aansluit wordt het dossier eruit gelicht. Schade kort na het bijafsluiten uw werkzaamheden. van een verzekering bijvoorbeeld, of aanrijWe zijn trouwens ook bezig met hetauto’s. ontwikkelen van dingen met recent geïmporteerde Dat zijn een compleet nieuwe functionaliteit. Namelijk de standaard signalen die leiden tot extra aandacht.moDe gelijkheid om (uw)FactsWiz relatiegegevens kunnen informatie diedirect we met generen,tedoet dat importeren en gaan zo eenom nieuw dossier te starten. Hierook. Dat kan bepaalde personen, bepaalde door is er veel minder handmatige invoer nodig. Dit is locaties en nog veel meer signalen, die er dus voor een wens van veel van onze klanten en we hopen het zorgen dat FactsWiz niet alleen helpt bij het opsporen binnen enkele maanden te kunnen realiseren. van fraude, maar ook bij het voorkomen ervan. Wij

zijn er onlangs mee begonnen dus concrete resultaten in Euro’s heb ik nog niet. Maar ik ben er enorm enthousiast over en hoop dat het ook toepasbaar wordt bij andere Achmea maatschappijen, want gezamenlijk maken we de pakkans hiermee echt veel groter”.


Nr 22 – december 2014

Geomapping

Vind de hotspots met Geomapping Krammer heeft in Facts! nog een methode ingebouwd om de aanwezige informatie meer van waarde te laten zijn: Geomapping. Ook hier geldt dat gegevens die gewoon voor handen zijn, opeens een goudmijn blijken als ze aan elkaar worden verbonden. Met Geomapping kunnen geografische ‘hotspots’ zichtbaar worden door verbanden te zoeken tussen gebeurtenissen, objecten, personen en locaties. De soms honderdduizenden locatiegegevens (postcodes) steeds dezelfde persoon of groep geïnteresseerd is in in een database kunnen razendsnel betekenis krijgen dit type Volkswagen. en op een kaart zichtbaar worden gemaakt. Geomapping is dus ook een vorm van datamining en Hieruit kan bijvoorbeeld blijken dat op industrieterrein is bovendien eenvoudig beschikbaar binnen Facts!. X in plaats Y wel erg vaak aanrijdingen plaatsvinden Het werkt samen met ‘Powermaps’ van Excel. Een waarbij recent op naam gezette voertuigen betrokken voorwaarde is dat er gegevens aanwezig zijn. Met wat zijn, of dat in bepaalde wijken opvallend veel wordt creativiteit om de juiste analyses te maken en een ingebroken in Volkswagens van een bepaald bouwbeetje vaardigheid om analyse in beeld te brengen, jaar. Het eerste voorbeeld kan een fraude indicator kunnen interessante plaatjes worden gemaakt. Wij zijn, het tweede een reden om eigenaren van deze kunnen daarbij helpen. Neem voor meer informatie auto’s te wijzen op het risico van hun auto, maar ook contact met ons op. om samen met de politie eens na te gaan of niet

Sanctielijstcontrole met de VerzekeringsRing Verzekeraars (maatschappijen én gevolmachtigden) zijn verplicht bij nieuwe (klant)relaties, bij uitkeringen én periodiek, hun volledige relatiebestand(en) te vergelijken met de Europese Sanctielijst, de Nederlandse Sanctielijst en in bepaalde gevallen met de Amerikaanse Sanctielijst (OFAC-SDN). Met de VerzekeringsRing kunt u daar geheel zelfstandig in voorzien. De voordelen op een rijtje:

-De filters (parameters) zijn zelf instelbaar. Of deze heel ‘strak’ worden gezet (minder ruis, grotere kans iets te missen) of juist was ‘losser’ (meer ruis en veel miss-hits), bepaalt u zelf. - Het aantal toetsingen is onbeperkt voor een vast jaartarief van € 242,50 (EU), € 60,60 (NL) en € 242,50 (OFAC) per deelnemer (bedragen excl. btw, tarief 2015).

- De VerzekeringsRing-databank staat in uw eigen IT- - Voor informatie en bestellen kunt u contact opneomgeving, er is geen lijntje naar buiten. Dus maxima- men met helpdesk@facts.nl le snelheid van toetsingen is gegarandeerd. Een aantal van 100.000 vergelijkingen per uur is normaal. - Uw cliëntgegevens blijven intern, deze gaan dus niet naar buiten. - Geautomatiseerde matching met meerdere filtermogelijkheden (o.a. fonetisch). Na de matching staat er een uitgebreid verslag klaar, met statistieken en de eventueel gevonden matches. -Indien gewenst kan de PEP-lijst apart of tegelijkertijd getoetst worden. - In te zetten bij het screenen van particuliere en zakelijke cliënten en andere relaties, het screenen van (nieuw) personeel (Pre Employment Screening), of het screenen van nieuwe tussenpersonen.

Pagina 9

Colofon Facts! & Ringen is een uitgave van Krammer Software in Pijnacker. www.KrammerSoftware.nl info@KrammerSoftware.nl, tel: 015-3610140 Redactie: Marco de Bruijn, Gerwin Marskamp. Interviews, tekst en fotografie: Maarten Uri (www.uricom.nl of 06-20440870) Overname van artikelen is toegestaan. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Profile for Maarten Uri

Krammer nieuwsbrief facts en ringen nr 22, december 2014 2  

Fraudebestrijding, Verzekeraars, Banken, Data-mining, politie, justitie

Krammer nieuwsbrief facts en ringen nr 22, december 2014 2  

Fraudebestrijding, Verzekeraars, Banken, Data-mining, politie, justitie

Advertisement