__MAIN_TEXT__

Page 1

NieuwsBrief

Nr 21 –september september 2014 Nr10 2012 2012

Facts!&Ringen Facts 4.0 in de startblokken

In dit nummer:

Het is bijna zover. Over een paar weken introduceert Krammer Facts! 4.0. Dat is een bijzondere gebeurtenis, want vanaf dat moment ziet Facts! - voor wie dat wil – er heel anders uit. Met de nieuwe vormgeving wordt ook de bediening van Facts! anders. Het is een grote verandering, maar tegelijk toch eigenlijk een kleine, want Facts! blijft Facts!. Het hart van de machine blijft het degelijke, door-en-door beproefde en veilige Facts! zoals u dat kent. Het afgelopen jaar hebben we dus gewerkt aan een ‘make-over’ van de vormgeving op het scherm. Daarbij hebben we ons vooral laten leiden door ons hoofddoel: het sterk verbeteren en moderniseren van het bedieningsgemak. Dat wil zeggen: optimaal overzicht, gemakkelijke vindbaarheid van functies en vooral eenvoud. We hebben elke functie getoetst aan het

80/20 principe. Dat wil zeggen dat 80% van het dagelijkse gebruik zich concentreert op slechts 20% van de inhoud van het systeem. Dat deel van de informatie en functies moet dus ook het gemakkelijkste bereikbaar zijn. Samen met gebruikers hebben we bepaald welke dat zijn. Customizable Facts! Met dit principe in het achterhoofd zijn we het ontwerpproces ingegaan. We hebben elke functie bekeken, geëvalueerd en een plek gegeven. Lees verder op pagina 2

Facts! 4.0 in de startblokken. 1 Vernieuwing en groei

1

Uitnodiging

3

Andor de Vries

3

Implementatie en instructie

4

Sanctielijstcontrole voor FOVleden 4 Ronald Verburg

5

En verder…?

6

Facts! altijd op orde…

6

Facts! 4.0 in 8 punten

7

Uitnodiging Kom naar de

Facts! 4.0

introductie bijeenkomst. Lees verder op pagina 3

Vernieuwing en groei Dit nummer van Facts! & Ringen staat in het kader van vernieuwing en groei. Vernieuwing vanwege de introductie van Facts! 4.0 en groei vanwege de uitbreiding van personeel die direct verband houdt met de toenemende vraag naar onze producten en diensten. Vernieuwing Na een jaar van ontwikkelen en testen zijn we zover dat we de volledig vernieuwde manier van presenteren en bedienen van Facts! introduceren en u het in gebruik kunt nemen: Facts! 4.0. Eerlijk gezegd zijn we er best een beetje trots op. Niet alleen omdat het een volledig nieuwe, eigentijdse wijze van schermindeling van Facts! betreft, maar vooral omdat deze versie in nauwe samenwerking met gebruikers is ontstaan. Co-creation heet dat. In het afgelopen jaar hebben we op verschillende momenten groepen Facts! -gebruikers gevraagd om mee te denken. Dat begon met een aantal ‘inspiratie sessies’: we nodigden groepen gebruikers uit om ons open en eerlijk te vertellen over hun ervaring met Facts! in de afgelopen

Marco de Bruijn

jaren. Ook vroegen we hen om ideeën met betrekking tot de vormgeving en de bediening van Facts!. Dit leverde veel inspirerende suggesties op, waarmee we aan de slag zijn gegaan. Vlak voor de zomer hebben we met ongeveer 25 gebruikers de eerste testversie met nieuwe vormgeving aan een kritische beschouwing onderworpen. Lees verder op pagina 2


Nr 21 – september 2014

Facts! 4.0 in de startblokken vervolg van pagina 1

Heel veel functies zijn daarmee van het hoofdscherm verdwenen. Geen menu’s meer, alleen knoppen en informatie-kaders. En de schermindeling - tot en met de kleur van het scherm - is door iedere gebruiker gemakkelijk zelf aan te passen op basis van eigen voorkeur en gebruikseisen: ‘customizable ’ dus. Voor wie bedoeld? Facts! 4.0 is vanaf 1 oktober beschikbaar voor elke gebruiker. In het proces van co-creatie bleek dat heel

wat gebruikers behoefte hebben aan vormgeving en bediening die past in de moderne schermbeleving waaraan veel computergebruikers gewend zijn. Daarom verwachten we dat we 4.0 snel bij een groot aantal gebruikers kunnen installeren. We hopen in de komende maanden bij veel van onze klanten deze stap te kunnen zetten. Maar voor wie dat niet - of nog niet - wil: Facts! blijft ook beschikbaar in de huidige vormgeving.

boven: het oude zoekscherm rechts: het nieuwe zoekscherm

Vernieuwing en groei Vervolg van pagina 1

De reacties waren erg positief. U kunt ze teruglezen in de vorige nieuwsbrief. Ook deze sessie hielp ons zeer en leverde nog verschillende relevante aandachtpunten op met betrekking tot de vorm en de functionaliteit. Een aantal gebruikers bleef in nauwe samenwerking met ons de ontwikkelingen kritisch volgen. Al met al leidde deze samenwerking tot de huidige productierijpe versie van Facts! 4.0. In deze nieuwsbrief leest u er meer over en informeren we u over de introductie, de implementatie en de instructie. Groei Steeds meer gebruikers ontdekken dat Facts! veel meer is dan zuiver een registratie systeem. Bedrijven optimaliseren het gebruik van Facts! en gaan het ook gebruiken voor workflow-management en diverse vormen van analyse. Men verwacht hoog rendement van verregaande proces-automatisering. Facts! neemt bij (de automatisering van) fraudebeheersing een belangrijke plek in. Dit leidt ertoe dat er meer beroep wordt gedaan op de expertise van Krammer. Krammer groeit ook vanwege nieuwe diensten. Het ‘functioneel beheer op afstand’ bijvoorbeeld. Het aantal klanten dat ervoor kiest om het beheer van Facts! aan de bron - aan ons - over te laten, neemt toe. Hierdoor functioneert het altijd optimaal en is het up-to-date. Omdat sinds januari van dit jaar het Verbond van Verzekeraars niet langer de Europese en Nederlandse Sanctielijsten levert aan de leden, bieden wij deze informatie aan via de VerzekeringsRing. Deze lijsten veranderen Pagina 2

regelmatig, bijvoorbeeld als gevolg van de sancties met betrekking tot Oekraïne en Rusland. Daarom zorgen wij dat deze informatie per dag wordt geactualiseerd en klanten dus direct beschikken over de meest recente gegevens. De derde ontwikkeling die ik nog even wil noemen speelt niet in de financiële sector, maar in de wereld van Transport & Logistiek. Namens de brancheorganisatie in deze sector, beheert Krammer het ‘Waarschuwingsregister Logistieke Sector’ (WLS). Dit register helpt logistieke bedrijven bij hun pre-employment screening. Door toenemende aandacht voor het onderwerp personele integriteit neemt het aantal WLS deelnemers flink toe. Deze en andere ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Krammer nu is uitgebreid tot 4 vaste medewerkers en 2 freelancers. Per 1 september zijn Ronald Verburg en Andor de Vries in dienst getreden om te helpen de nieuwe ontwikkelingen en de groei te ondersteunen. In deze nieuwsbrief worden zij aan u voorgesteld. Groeien maar klein blijven Krammer groeit maar was en is een klein bedrijf. We willen ook klein blijven, want daardoor zijn we flexibel, hebben we zeer direct contact met onze klanten en kunnen we een hoog serviceniveau bieden. Marco de Bruijn


Nr 21 – september 2014

Uitnodiging

Kom naar de Facts! 4.0 introductie bijeenkomst! Facts! 4.0 is meer dan een update. Het is een

totaal andere aanpak van de presentatie en bediening van Facts!. Het is eigentijds, intuïtief en zeer flexibel. Maar het nieuwe gebruik vergt wel wat uitleg. Om die reden organiseert Krammer in de maand oktober 4 bijeenkomsten bedoeld om u kennis te laten maken met de nieuwe aanpak. We willen u in korte tijd meenemen in onze overwegingen en keuzes en zullen u het eindresultaat laten zien. Uiteraard hopen we tijdens de bijeenkomst, of vlak daarna, met u afspraken te maken over de implementatie in uw bedrijf. We organiseren 3 bijeenkomsten die elk gericht zijn op één van de financiële sectoren: gebruikers in de banksector, de zorgverzekeringssector, en de schade/levensverzekeringssector. De vierde bijeenkomst is gericht op gebruikers uit andere sectoren (bijvoorbeeld telecom en transport en logistiek) en op hen die

verhinderd waren voor een van de andere bijeenkomsten, maar wel graag willen komen. De bijeenkomsten vinden plaats op 7 oktober (zorgverzekeraars), 9 oktober (schade/levens/inkomensverzekeraars), 14 oktober (bank- & hypotheekbranche) en 16 oktober (overig). De bijeenkomsten vinden plaats in AC Restaurant Bodegraven en beginnen om 13:00 uur en eindigen om 16:00 uur. Na afloop is er gelegenheid voor een drankje en om elkaar te spreken in ongedwongen atmosfeer. Meld u direct aan! Uiteraard bent u welkom samen met uw collega gebruikers of met ‘beslissers’ uit uw bedrijf. Omdat we verwachten dat veel mensen belangstelling zullen hebben, verzoeken we u om snel te reageren. U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mailbericht aan info@facts.nl. Geeft u aan met hoeveel personen u komt en op welke dag.

Krammer stelt voor:

Andor de Vries Per 1 september is Andor de Vries als ‘consultant’ in dienst gekomen van Krammer. Andor zal bestaande en nieuwe klanten van Krammer met raad en daad ondersteunen om de waarde van Facts! binnen vooral fraudebeheersing te optimaliseren. Daarnaast wil hij ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf om de positie op het gebied van registratie- en analysesoftware te versterken en uit te bouwen. Andor, 42 jaar, getrouwd, zoons van 14 en 9 jaar, werkte de afgelopen 22 jaar bij Zorgverzekeraar ‘Zorg en Zekerheid’ in Leiden. Andor: “Ik ben daar op mijn 20ste begonnen. De eerste jaren op de afdeling informatiebeheer, waar we het ‘datawarehouse’ ontwikkelden en onderhielden. Ruim 8 jaar geleden ben ik overgestapt naar de afdeling ‘speciale zaken’. Ik was fraudeanalist en de laatste 3 jaar hoofd van de afdeling en ook fraudecoördinator. De stap naar fraudeanalyse was vrij logisch, want ook daarin ben je – evenals in een datawarehouse - bezig met gedetailleerde gegevens over het proces van de zorgverzekeraar. Dat proces is in de afgelopen jaren enorm veranderd: van voornamelijk papier, nog maar 10-15 jaar geleden, tot een volledig gedigitaliseerd proces. Dat vergt een totaal andere manier van werken. Het is niet meer een medewerker die een declaratieformulier beoordeelt. Dat gebeurt nu met een vergaand geautomatiseerd proces, waar vrijwel geen mensen meer aan te pas komen. Ik mocht die nieuwe manier van werken mede bedenken en opzetten en ken de processen dus tot in detail”. Pagina 3

Andor de Vries

Geen gebakken lucht ‘Zorg en Zekerheid’ is voorloper in het moderniseren van de fraudedetectie en Andor werd gezien als één van de pioniers. Hij werd dan ook regelmatig gevraagd om zijn kennis en ervaring te delen tijdens bijeenkomsten met vakgenoten in Nederland en daarbuiten. Vanuit zijn functie werkte hij met Facts!, kent het door-en-door en heeft alle ontwikkelingen vanuit gebruikersoogpunt meegemaakt. Andor: “Ik stond na zo lang bij één bedrijf gewerkt te hebben open voor iets anders, maar wilde wel binnen de fraudebestrijding blijven. Toen ik hoorde dat Krammer aan het uitbreiden was, zijn we eens gaan praten. Ik kende Krammer en Marco en Gerwin natuurlijk al. Ik vind Facts! een goed product en ben ook altijd blij geweest met hun open en integere manier van werken. Ze verkopen geen ‘gebakken lucht’”. Lees verder op pagina 4


Nr 21 – september 2014

Andor de Vries Vervolg van pagina 3

“Krammer is klein - hoewel niet meer zo klein als een paar jaar geleden - en levert altijd snel goede service, desnoods midden in de nacht en zegt altijd eerlijk wat kan en wat niet kan. Bij een dergelijk bedrijf wil ik wel werken. Marco en Gerwin gingen niet over één nacht ijs trouwens. Dat ik inhoudelijk goed op de hoogte ben wisten ze wel, we hebben het dan ook vooral gehad over technische ontwikkeling, behoeften in de markt en nieuwe toepassingen van Facts! en mijn mogelijke bijdragen daaraan”. Vooral zorgsector Andor zal zich voornamelijk richten op de Zorgverzekeraars: “In deze sector ken ik vrijwel iedereen die zich met fraudebeheersing bezig houdt. Ik weet heel goed wat er speelt, wat het beleid is, wat de processen zijn en hoe je die kunt optimaliseren. Dat, aangevuld met mijn Facts! gebruikerservaring, maakt dat ik ‘dezelfde taal spreek’ als onze klanten en we samen snel en effectief fraudebeheersing kunnen optimaliseren.

Dáár kunnen onze klanten mij dus voor bellen. Of ik bel hen, want ik wil graag in de komende tijd met veel van onze klanten persoonlijk kennis maken”. Uitbouw en Innovatie Geavanceerde registratie- en analyse systemen zijn niet alleen nodig bij fraudebestrijding in de financiële wereld. Ze zijn ook in andere sectoren en op andere gebieden van grote waarde. Andor: “Ik hoop dan ook dat ik in de komende tijd een bijdrage kan leveren aan het uitbouwen van Krammer naar gebieden waarin we nu nog niet of nog weinig actief zijn. Daarnaast denk ik dat ik een bijdrage kan leveren aan innovatie. Dataanalyse is een zich snel ontwikkelend vakgebied, waarin met snel veranderende technieken nog enorme stappen te zetten zijn. Ik denk aan ‘datamining’: het uit zeer grote hoeveelheden verschillende informatie bepaalde patronen halen. Dit helpt bij het oplossen van fraudezaken én bij het voorkomen ervan. Je ziet nu al dat steeds meer verzekeraars fraudeanalisten aanstellen om dit te doen. Ik denk dat Krammer met Facts! en andere diensten en producten daaraan veel kan bijdragen”.

boven: oude scherm dossierkenmerken rechts: nieuw scherm dossierkenmerken

Implementatie en instructie Wanneer u besluit om over te stappen op Facts! 4.0 maken we een afspraak voor de implementatie daarvan. Samen met uw IT contactpersoon of functioneel beheerder zorgen we ervoor dat het nieuwe programma snel op uw systemen kan draaien. Het installeren duurt, afhankelijk van uw huidige versie en het type databank wat ons betreft enkele minuten. Vervolgens willen we u en uw medewerkers graag op weg helpen met een goede en uitgebreide instructie. Het is dan ook handig om de installatie en de instructie op dezelfde dag of kort er na, te plannen en dat alle gebruikers daarbij aanwezig zijn. De eerste introductie vergt ongeveer een dagdeel. Vanaf 2015 bedragen de kosten van één dagdeel instructie € 497,-- exclusief btw. Als we de overstap in 2014 kunnen afronden is de eerste instructie kosteloos.

Sanctielijstcontrole voor FOV-leden Omdat het Verbond van Verzekeraars is gestopt met het verwerken en ter beschikking stellen van de Europese- en Nederlandse Sanctielijsten aan de Nederlandse verzekeringsmarkt, stelt Krammer deze informatie nu beschikbaar via de VerzekeringsRing. Vanwege de verplichting om periodiek de relatiebestanden te vergelijken met deze zogenaamde ‘terroristenlijsten’ heeft intussen een flink aantal banken en verzekeraars een abonnement genomen op deze informatie. Naast de Europese en Nederlandse Sanctielijsten stellen wij ook de Amerikaanse OFAC-lijst ter beschikking via de VerzekeringsRing. Tijdelijk aanbod voor leden FOV In 2014 kunnen ook de onderlinge verzekeraars die lid zijn van de FOV hiervan nog gebruik maken op basis Lees verder op pagina 5

Pagina 4


Nr 21 – september 2014

Sanctielijst controle voor FOV-leden Vervolg van pagina 4

van de afspraken tussen FOV en Krammer. U kunt uw klantenbestand nu via Krammer laten controleren tegen een vergoeding van € 103,20 (exclusief BTW) per

Abonnementen 2014

(per jaar excl. btw):

Europese Sanctielijst € 240,-Nederlandse Sanctielijst € 60,-OFAC-SDN lijst € 240 Uitbesteden bestands-controle aan Krammer per keer € 103,30 (excl. Btw).

keer. Deze service loopt tot 31 december van dit jaar. Per 1 januari 2015 wordt in het licht van de mogelijke fusie van FOV met het Verbond van Verzekeraars, deze situatie opnieuw bezien. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit aan ons doorgeven via helpdesk@facts.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Krammer stelt voor:

Ronald Verburg Per 1 september is Ronald Verburg als ‘helpdeskmedewerker’ in dienst gekomen van Krammer. Sommigen hebben hem misschien inmiddels gesproken, want hij bemant de helpdesk al sinds maart van dit jaar, echter nog niet in vaste dienst. Vanaf nu dus wel. Voor veel Facts! gebruikers is Ronald nu het eerste aanspreekpunt bij vragen met betrekking tot het dagelijkse functioneren van Facts!. Ronald, 52 jaar, getrouwd, dochters van 20 en 18 jaar, werkte de laatste 10 jaar bij het Verbond van Verzekeraars. Ronald: “In de eerste periode was ik systeembeheerder maar na twee jaar ben ik overgestapt naar het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude. Ik was daar vooral verantwoordelijk voor de verwerking van de meldingen van ‘Meld Misdaad Anoniem’ waarin het Verbond participeerde. Omdat dit eind 2012 ophield, stopte ook mijn functie. Ik heb vervolgens een poosje bij de VAN gewerkt als operationeel onderzoeker op de afdeling speciale zaken en ben vervolgens bij Krammer begonnen. Dat was in eerste instantie voor twee dagen per week, maar dat werd al snel meer”. 1e lijns opvang Omdat Facts! veel mogelijkheden biedt en niet iedereen die allemaal kent, omdat medewerkers van fraudeafdelingen wisselen en er dus kennis verloren gaat bij verzekeraars en er ook wel eens een storing kan zijn, heeft Krammer een helpdesk. De hulp bestaat vooral uit het beantwoorden van praktische vragen van gebruikers over de mogelijkheden van Facts! en het bieden van directe oplossingen bij technische problemen. Ook het wijzen naar de juiste instellingen en functies hoort daar bij. Ronald: “Dat ga ik vooral doen. Ik ken Facts! en de ‘Krammer-Ringen’ goed en kan gebruikers dus meestal snel verder helpen. Ik heb ook de opleiding tot Register Fraude Coördinator gedaan en ben goed op de hoogte van de aspecten die in het

Pagina 5

Ronald Verburg

proces van fraudeonderzoek een rol spelen. Ik denk dat ik met die kennis en ervaring, aangevuld met mijn praktische kennis van Facts!, heel veel vragen kan beantwoorden en problemen kan oplossen”. Functioneel beheer Een dienst van Krammer die zich flink ontwikkelt, is het functioneel beheer op afstand. Ronald: “Eigenlijk is het een soort onderhoudscontract. We checken regelmatig - bijvoorbeeld elke week - of Facts! draait zoals het moet draaien, implementeren de updates (behalve 4.0, want door de nieuwe werkwijze is een introductiecursus voor de medewerkers nodig) en staan natuurlijk klaar om gebruikersvragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Dat doen we, als nodig, ook met spoed en buiten kantooruren”. Sanctielijsten en WLS Sinds dit jaar geeft het Verbond van Verzekeraars de Europese en Nederlandse Sanctielijsten niet meer door aan de leden. Via de VerzekeringsRing biedt Krammer deze informatie nu aan. Ronald: “ik zorg voor het beheer hiervan. De updates dus vooral, want regelmatig verschijnen er aanvullingen of wijzigingen op de lijsten. Daarnaast doe ik de administratieve handelingen van het Waarschuwingregister Logistieke Sector (WLS), dit register is bedoeld voor de pre-employmentscreening in de logistiek. Het wordt beheerd door Krammer en het aantal deelnemers groeit de laatste tijd flink. Dat is mooi, maar het moet natuurlijk wel administratief op orde zijn. Daar zorg ik ook voor”.


Nr 21 – september 2014

En Verder…? Ontwikkelt Facts! zich nog verder? Jazeker. In de komende tijd zullen we de mogelijkheden van Facts! verder uitbreiden met enkele extra features. Een bijvoorbeeld is de mogelijkheid om bijlagen die in het logboek van Facts! staan direct te verzenden als bijlagen bij een e-mail bericht. Ook de statistiekmodule wordt omgevormd tot één scherm met duidelijk onderscheid tussen de selectie en de gegevens die weergegeven moeten worden.

Gerwin Marskamp

We zijn trouwens ook bezig met het ontwikkelen van Feedback gebruikers een compleet nieuwe functionaliteit. Namelijk de moBovendien hopen we natuurlijk op feedback van gegelijkheid om direct (uw) relatiegegevens te kunnen bruikers. We horen graag wat u bevalt, wat verder importeren en zo een nieuw dossier te starten. Hierverbeterd kan worden en wat u eventueel nog mist. door is er veel minder handmatige invoer nodig. Dit is Dergelijke signalen verwelkomen wij zeer, want we een wens van veel van onze klanten en we hopen het streven steeds naar een product wat optimaal aansluit binnen enkele maanden te kunnen realiseren. bij uw werkzaamheden. Gerwin Marskamp

Facts! altijd op orde…

Kies voor functioneel beheer op afstand Als maker van Facts! is het natuurlijk Krammer die tot in detail de mogelijkheden en de technische werking van deze programmatuur kent. Eenmaal geïnstalleerd kunnen de meeste klanten er vlot mee overweg, maar het vinden van de weg naar minder frequent gebruikte functies, periodiek onderhoud en af en toe probleemoplossing is iets wat soms lastig in het eigen bedrijf belegd kan worden. Altijd snel antwoord Een functie toevoegen, een update, een ingewikkelde vraag, een technisch probleem… hiervoor zou je graag iemand achter de hand hebben die je altijd kunt bellen of mailen, die snel en deskundig kan helpen en die er zonder dat je ernaar hoeft om te kijken - voor zorgt dat het programma altijd goed draait en up-to-date is. Altijd up-to-date Dat kan. Krammer biedt al geruime tijd de mogelijkheid om het functioneel beheer van uw Facts!toepassingen – op afstand – op zich te nemen. Via de Krammer-helpdesk heeft u altijd snel contact met een medewerker die Facts! door en door kent en in een overeenkomst is vastgelegd dat Krammer ervoor zorgt dat uw applicatie optimaal draait. Dat betekent dat we regelmatig controles uitvoeren, op tijd de updates verzorgen en eventuele problemen binnen Facts! zelf of in de interactie met de IT-omgeving van uw bedrijf, actief detecteren en snel op-

Pagina 6

lossen. In de afgelopen periode hebben steeds meer van onze klanten deze stap al gezet. Als u hier ook eens over wilt praten, neem dan contact met ons op via info@facts.nl.

Colofon Facts! & Ringen is een uitgave van Krammer Software in Pijnacker. www.KrammerSoftware.nl info@KrammerSoftware.nl, tel: 015-3610140 Redactie: Marco de Bruijn, Gerwin Marskamp. Interviews, tekst en fotografie: Maarten Uri (www.uricom.nl of 06-20440870) Overname van artikelen is toegestaan. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.


Nr 21 – september 2014

Facts! 4.0 in 8 punten 1 Is versie 4.0 een normale Facts! update?

Nee, dat is het zeker niet. Facts 4.0 is een fundamentele verandering in de vormgeving en de bediening van Facts!

3 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Facts! 4.0? Facts! 4.0 gaat er vanuit dat de gebruiker zelf het

hoofdscherm naar zijn wensen en behoeften inricht. Alleen de informatie en functies die regelmatig gebruikt worden staan hier op. Alle overige informatie en functies zijn gemakkelijk oproepbaar. De vormgeving sluit aan bij de computerbeleving die de moderne computergebruiker gewend is en is uiterst flexibel. Daardoor zijn er fors minder muisklikken nodig.

2 Betekent het installeren van versie 4.0 ook een inhoudelijke verandering van Facts!?

Nee, “de motor” van Facts! verandert niet. Het is hetzelfde integere en veilige databasesysteem. Alleen het uiterlijk en de bediening verandert.

4 Heeft Krammer versie 4.0 alleen ontwikkeld?

Nee, we hebben Facts! 4.0 ontwikkeld in een intensief proces van co-creatie met een grote groep ervaren en minder ervaren Facts! gebruikers. Hun ervaringen en wensen zijn zo veel mogelijk verwerkt in het ontwerp. In de toekomst blijven we door middel van interactie met onze klanten onze producten verbeteren.

boven : oud scherm logboek rechts: nieuw scherm betrokkene

5 Ben ik nu verplicht om gebruik te gaan maken van Facts! 4.0?

6 Is Facts! 4.0 een ‘plug and play’ product?

Nee, dat is niet verplicht. Alle versies tot en met versie 3.44 kunnen gebruikt blijven worden; de ondersteuning van Krammer daarvoor vervalt niet. Nieuwe klanten krijgen wel direct Facts! 4.0 en wij adviseren onze huidige klanten om dat ook te gaan gebruiken. Toekomstige ontwikkelingen worden (alleen) aangebracht in de nieuwe versie.

Ja en nee. Qua techniek behelst het niet meer dan het kopiëren van een nieuw programma. De installatie is binnen minuten uitgevoerd in samenwerking met uw IT-contactpersoon. Voor het gebruik is een instructie aan alle gebruikers door Krammer wel noodzakelijk. Wij maken hiervoor graag een afspraak met u.

7 Kunnen we nog meer aanpassingen verwachten?

8 Wat kost versie 4.0?

Nou en of! Facts! heeft zich door de jaren heen steeds ontwikkeld aan de hand van ontwikkelingen in de markt en wensen van gebruikers. 4.0 is geen eindstation, maar het begin van een reeks verdere ontwikkeling binnen de nieuwe vormgeving en functionaliteit. Er zijn al concrete plannen voor de volgende versie.

Pagina 7

Wanneer u reeds een licentie op Facts! heeft, maken upgrades daar deel van uit. U betaalt dus niets voor versie 4.0. De cursus aan medewerkers zal wel worden berekend, tenzij u deze vóór 1 januari 2015 afneemt.

Profile for Maarten Uri

Krammer nieuwsbrief facts!&ringen nr 21, september 2014  

Nieuwsbrief over ontwikkelingen op het gebied van fraudebestrijding en incidentregistratie. Redactie: Maarten Uri

Krammer nieuwsbrief facts!&ringen nr 21, september 2014  

Nieuwsbrief over ontwikkelingen op het gebied van fraudebestrijding en incidentregistratie. Redactie: Maarten Uri

Advertisement