__MAIN_TEXT__

Page 1

NieuwsBrief

Nr10 Nr 26 –september mei 2016 2012 december 2014 2012

Facts!&Ringen Nieuws en achtergronden voor relaties van FRISS | fraud, risk & compliance FRISS & Facts!

In dit nummer:

In 2015 besloot Marco de Bruijn, ontwikkelaar en toenmalig eigenaar van Facts! om op zoek te gaan naar een partij waarmee Facts! zich sneller zou kunnen door ontwikkelen en van nog grotere waarde zou kunnen zijn voor de gebruikers. Die partij werd gevonden in het Utrechtse bedrijf FRISS, opgericht door Jeroen Morrenhof en Christian van Leeuwen. Facts! en de in Facts! gespecialiseerde medewerkers die voorheen bij Krammer werkten, maken nu deel uit van dit in fraudedetectie en risicobeheersing gespecialiseerde bedrijf.

FRISS & Facts!

1

Dashboard, altijd actuele informatie

2

‘Live’ rapportage uit Facts!

3

Dubbele proportionaliteit

4

Facts! RemoteApp

5

Morrenhof: “Het was niet de eerste keer dat we hierover met Marco de Bruijn spraken, we vonden altijd al dat Facts! een prachtige aanvulling zou zijn op onze oplossing. Maar nu was de tijd rijp. Ik ben blij met deze aanvulling. Niet alleen vanwege Facts! zelf, maar ook vanwege de deskundigheid die mee is gekomen in de personen van Gerwin Marskamp, Andor de Vries en Ronald Verburg. Zij kennen niet alleen Facts! goed, maar ook de gebruikers ervan. Ze weten hoe verzekeraars met fraudebeheersing omgaan, kennen het onderzoeksproces en zijn op de hoogte van de laatste fraud schemes. Dat is waardevol voor de doorontwikkeling van Facts! zelf, maar zeker ook voor andere producten binnen FRISS.” Moreel verwerpelijk FRISS is 10 jaar geleden ontstaan uit het idee dat fraudebestrijding effectiever en efficiënter zou kunnen met de juiste geautomatiseerde ondersteuning. Morrenhof: “Ik was business consultant, gespecialiseerd in IT-oplossingen bij verzekeraars. Ik kwam veel bij maatschappijen en zag de worsteling met fraudebestrijding. Vaak was het een ondergeschoven kindje, waar te weinig capaciteit voor werd gereserveerd. In percentage van de omzet lijkt het aandeel

fraude misschien niet zo groot, maar uiteindelijk verdwijnt er toch voor honderden miljoenen. Dat is moreel verwerpelijk. Je bent als samenleving en als verzekeringsmaatschappij dan ook verplicht om daar alles tegen te doen wat mogelijk is. Slimme software kan daarbij enorm helpen. Dus dat zijn wij gaan maken.” FRISS Score Hiervoor is de ‘FRISS Score’ ontwikkeld. Op basis van een groot aantal gegevens uit interne en externe bronnen en met behulp van statistische technieken wordt het risico van een aanvraag of een claim gescoord.

Lees verder op pagina 2

Koppel QIS gemakkelijke aan

Facts!

5

Oude bekenden binnen FRISS 6 Fraudeurs voor blijven

7

KlantArena’s

8

Creatief met aanrijdingen op Malta

8

Jeroen Morrenhof


Nr 26 – mei 2016

FRISS & Facts!

vervolg van pagina 1

Ruwweg bestaat de productenrange van FRISS uit vier oplossingen: 1- Real-time geautomatiseerde detectie en risico inschatting tijdens het acceptatieproces. 2- Geautomatiseerde fraudedetectie tijdens het proces van claimbehandeling. 3- Hulpmiddelen voor maatschappijen om te voldoen aan wet en regelgeving (compliance), zoals het vaststellen van de begunstigden bij zakelijke relaties (UBO), signaleren van witwassen en opsporen van terrorismefinanciering (toetsen op sanctielijsten). 4- Hulpmiddelen voor het registreren van informatie over fraude-incidenten, het ondersteunen bij onderzoek en het veilig delen van die informatie. Onvergelijkbaar Facts! is een belangrijk onderdeel van de laatste categorie. Morrenhof: “FRISS biedt ook registratie aan, maar dat was onvergelijkbaar met hetgeen Marco de Bruijn heeft ontwikkeld in de afgelopen 15 jaar. Facts! is helemaal gespecialiseerd. Het werd gebouwd voor registratie van fraude incidenten, het uitwisselen daarvan en het managen van het werk van de fraude coördinator. Tegelijk voldoet het aan alle formele eisen zoals bijvoorbeeld die van het Pifi. Het is niet voor niets gecertificeerd. Dat maakt het waardevol voor gebruikers en dus voor ons. We zien wel dat het wat betreft vorm en gebruiksgemak verbeterd kan worden. Versie 4.0. dat vorig jaar is geïntroduceerd, laat de oorspronkelijke tabellenvorm los en is flexibeler in te richten. Wij gaan versneld door op die weg met

volledig web-based toegankelijkheid op alle apparaten, de mogelijkheid Facts! vanuit een SaaS (cloud) omgeving aan te bieden en verdere integratie met andere oplossing van FRISS. Uiteraard zonder ook maar iets los te laten van het hoge veiligheidsniveau.” Internationale ambitie FRISS richt zich volledig op de verzekeringsmarkt. Vooral in Nederland, maar intussen ook meer en meer daarbuiten. FRISS is al vertegenwoordigd in 14 landen. Van Curaçao via Noorwegen tot Turkije. Morrenhof: “We zijn heel ambitieus. We willen wereldwijd bijdragen aan het voorkomen en opsporen van verzekeringsfraude. Een belangrijk product daarin is de FRISS Score. Onze kennis en onze data staan ten dienste van het steeds beter maken hiervan. En vanuit de waardering van onze bestaande en groei met nieuwe klanten blijkt dat onze visie aanslaat. Het gevolg is dat we flink groeien. Inmiddels hebben we meer dan 65 mensen in dienst, afkomstig uit verschillende landen. We nemen niet alleen mensen uit bijvoorbeeld Duitsland, Slovenië, Italië, Canada en Roemenië aan vanwege hun skills, maar vooral ook vanwege de kennis van de taal en vooral de cultuur. Om internationaal succesvol te zijn is het belangrijk om beter te begrijpen hoe de verschillende landen “tikken”. Het betekent voor Facts! trouwens ook dat het ‘internationaal’ zal gaan. We hebben het bij een paar gelegenheden al laten zien en er is zeker belangstelling voor. Binnenkort gaan Gerwin en Andor ermee naar bijeenkomsten met verzekeraars in Berlijn en Wenen.”

Dashboard: altijd actuele rapportage ‘Meten is weten’ en ‘grip is sturing’ zijn uitspraken die we steeds vaker horen. Niet alleen gebruikers maar ook managers en soms toezichthouders, willen ontwikkelingen en trends kunnen volgen. Het liefst zo actueel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het aantal fraudesignalen in een bepaalde periode, per fraudesoort of per afdeling, de bron van het signaal, de regio waar het plaatsvindt, de totale werkvoorraad van de afdeling Speciale Zaken, of per medewerker. Snel en actueel inzicht is wenselijk. De real-time koppeling tussen Excel en Facts! maakt dit mogelijk. Om welke gegevens gaat het? Vrijwel alle in Facts! beschikbare gegevens kunnen worden opgenomen in dit speciale rapportage dashboard. Eénmaal ingericht zijn de gegevens letterlijk met een druk op de knop ‘real-time’ beschikbaar. Wilt u elke dag het aantallen dossiers onderverdeeld

Pagina 2

naar gebeurtenis of verzekeringsvorm zien? Of wilt u de onderzoeksresultaat en de getroffen maatregelen in een bepaalde periode weten, of de doorlooptijd van de openstaande zaken? Het kan met het Facts! rapportage dashboard. De rapportage kan bestaan uit aantallen en omschrijvingen maar ook uit grafieken: lijn- staaf- of taartdiagrammen. Door de koppeling tussen Facts! en Excel Lees verder op de pagina 3


Nr 26 – mei 2016

Dashboard: altijd actuele rapportage Vervolg van pagina 2

benutten we de kracht van beide: uitgebreide gestructureerde vastlegging gecombineerd met flexibele rapportagemogelijkheden. Flexibel Eenmaal ingericht kunt u altijd de actuele gegevens ophalen. U bepaalt van te voren wat u wil hebben en wij richten het snel voor u in. Maar omdat niets voor eeuwig vaststaat en er zo nu en dan extra wensen kunnen zijn, is het mogelijk de geprogrammeerde rapportages snel aan te passen of extra

rapportages toe te voegen. Een telefoontje naar de Facts! helpdesk is genoeg. Vaak kunnen we het op afstand snel voor u in orde maken. Foolproof Het dashboard is een zogenaamde ‘raadpleegkoppeling’. De gegevens worden getoond maar kunnen niet gewijzigd worden. Er is geen enkel risico dat gegevens bedoeld of onbedoeld veranderd of verwijderd worden. Voor meer informatie: helpdesk@facts.nl. Lees ook het interview met Daan Gatsonides van ONVZ.

‘Live’ rapportage uit Facts! Voor Daan Gatsonides, coördinator fraudebeheersing bij zorgverzekeraar ONVZ, heeft Facts! weinig geheimen. Hij gebruikt het systeem al lang en is inmiddels overgestapt op versie 4.0. “Ik ben blij met de nieuwe versie” zegt hij. “Het is beter in te stellen en het ziet er goed uit. Maar ik kijk wel uit naar de volgende ontwikkeling waarbij nog meer aandacht wordt besteed aan de ‘look and feel’ en het gebruiksgemak dat past bij wat wij tegenwoordig via de computer voorgeschoteld krijgen. Onlangs heeft FRISS een aantal klantsessies georganiseerd, waarin Facts!-gebruikers de gelegenheid werd geboden om hun wensen kenbaar te maken”. Filteren Eén onderdeel liep nog niet zo lekker. Dat was het filteren van specifieke informatie voor vooral rapportage doeleinden. Gatsonides: “Het lukte wel, maar het koste meer tijd dan me lief was. Zeker in een tijd waarin je meerdere rapportagetools voorbij ziet komen die meteen laten zien wat er met een datacomponent gebeurt als je het toevoegt aan een rapportage. Bij Facts! werkt het minder intuïtief en ik was er niet altijd even zeker van of de uiteindelijke uitkomst ook datgene opleverde wat ik wilde. Het gevolg was dat we wel rapportages maakten, maar ik er nooit helemaal zeker van was of ik er wel uithaalde wat er in zat. Dat wilde ik graag anders en dat bleek te kunnen”. Met Andor de Vries van FRISS, die zelf afkomstig is uit de wereld van de zorgverzekeringen en specialist is op het gebied van (big)data analyse, werd een tiental onderwerpen geselecteerd die ONVZ graag als standaard voor rapportage ingesteld wilde zien. Verrassend Gatsonides: ”Het aantal nieuwe signalen in een bepaalde periode bijvoorbeeld, de bron daarvan, het soort signaal, de geschatte waarde en zo nog een

Pagina 3

aantal items. Ik weet dat al die informatie in Facts! zit, maar dat het ook relatief gemakkelijk, overzichtelijk en snel uit Facts! te halen is, heeft mij verrast. Andor heeft daarvoor een systeem ontwikkeld dat eigenlijk voor iedereen gemakkelijk te gebruiken is. Geen puzzels meer, geen onzekerheid meer. De gegevens die we willen hebben, staan nu permanent klaar, we kunnen realtime ontwikkelingen in beeld brengen. Dat maakt het dus ook mogelijk dat we cijfermatige vragen vanuit het management of bijvoorbeeld vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vrijwel direct kunnen beantwoorden”. Met één druk op de knop wordt de gewenste informatie gegenereerd door het nieuwe rapportage dashboard. Omdat het op Excel is gebaseerd, is het cijfermateriaal gemakkelijk om te zetten in grafieken, zodat je in één oog-op-slag trends en ontwikkelingen kunt zien. Dat is waardevol voor iedereen. Gatsonides: “Als we eens andere of aanvullende informatie nodig hebben, dan kan dat ook zonder dat het veel tijd en moeite kost. Een telefoontje of mailtje naar de Facts! helpdesk en het is in no-time voor elkaar. Zelfs van afstand gaat dat vlot. Soms is binnen een kwartier een nieuw rapportageonderwerp al toegevoegd”. Voor meer informatie over deze handige en éénvoudige Facts! toevoeging, neem contact op met: helpdesk@facts.nl


Nr 26 – mei 2016

Dubbele proportionaliteit Wanneer fraude wordt geconstateerd en de fraudeur dus kan worden opgenomen in het Externe Verwijzingsregister (EVR), moeten twee overwegingen worden gemaakt. De eerste is of de gegevens daadwerkelijk mogen worden opgenomen en de tweede is: voor hoelang? Bij allebei geldt dat de ernst en de omvang van de fraude moeten meewegen. Dubbele proportionaliteit wordt dit genoemd. Recent besteedde het blad ‘De Beursbengel’ hieraan uitgebreid aandacht. Het uitgangspunt daarbij is dat als de veiligheid en integriteit van de financiële sector niet meer gediend zijn bij handhaving van een EVR, er geen reden is om de registratie de volle acht jaar te laten staan. Zie de Beursbengel (link)

Melden aan en verwijderen uit CIS-database Wanneer u met behulp van de checklist besluit om de betrokkene op te nemen in het EVR, kan vanuit Facts! de informatie rechtstreeks en met één druk op de knop met de CIS-database worden gesynchroniseerd. U voorkomt hiermee vervelende fouten. Wanneer de bewaartermijn eenmaal verlopen is zorgt Facts! er automatisch voor dat de EVR wordt verwijderd. Als er reden is om voor de vervaldatum de bewaartermijn te herzien kan dat uiteraard ook.

Facts! helpt Facts! bevat standaard een checklist die de onder-

zoeker handvatten geeft bij het nemen van maatregelen. Eén daarvan is de opname in het EVR. U kunt door middel van een standaard set van criteria bepalen wat de meest passende maatregel is en wat de termijn van registratie moet zijn. U bepaalt zelf welke criteria u inzet en welk ‘gewicht’ u hieraan hangen. Denk daarbij aan het type gebeurtenis, het bedrag dat ermee gemoeid is, het moment van ontdekken of de mate van herhaling. U bepaalt dit zelf, maatschappijbeleid dus. Door het vast te leggen in een set van criteria en in een checklist, sluit u willekeur uit. In gelijke gevallen worden dezelfde maatregelen genomen en is de periode van registratie in het EVR hetzelfde. Andere maatregelen die in de checklist opgenomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld het geven van een waarschuwing, de polis of de relatie royeren, een CBV-melding verrichten of aangifte bij politie doen. Facts! helpt door een advies te geven op basis van de gegevens. In specifieke gevallen kan dit advies worden genegeerd.

Facts! RemoteApp FRISS biedt vanaf nu de mogelijk om altijd en overal Facts! te kunnen gebruiken: Facts! RemoteApp. Op elk moment van de dag, waar u ook bent, kunt u Facts! gebruiken als u het laat hosten door FRISS. Altijd en overal Tot nu toe werd Facts! altijd geïnstalleerd op het bedrijfsnetwerk van de gebruiker, het maakte dus gebruik van de ICT van de gebruiker en de beveiligingsvoorwaarden van de gebruiker. Natuurlijk kan dat nog steeds, maar wie flexibeler wil zijn en overal en

Pagina 4

Nog niet elke maatschappij maakt gebruik van dit praktische hulpmiddel. Dat is jammer want het kan fouten, onduidelijkheid en ongelijke behandeling voorkomen. We vertellen u er graag meer over. Stuur even een berichtje haar helpdesk@facts.nl. We nemen dan snel contact met u op.

altijd van Facts! gebruik wil maken, niet meer afhankelijk wil zijn van het bedrijfsnetwerk en altijd de laatste versie wil hebben, kan overstappen op Facts! RemoteApp. Zelfs als u nog geen gebruik wil maken van de laatste versie, maar uw huidige versie nog wil blijven gebruiken, is het mogelijk. Veiliger! Om van deze flexibele remote mogelijkheid gebruik te kunnen maken, moeten uw Facts! databanken met alle dossiers door FRISS worden beheerd. Lees verder op pagina 5


Nr 26 – mei 2016

Facts! RemoteApp

vervolg van pagina 4

Ze staan dan niet meer op uw eigen netwerk of bij de partij die het IT beheer voor uw maatschappij uitvoert. De beveiliging van uw Facts! ‘op afstand’ voldoet aan de hoogste eisen en is gecertificeerd voor alle ISO, SOC, ISEA en NEN richtlijnen die nodig zijn. Omdat veiligheid onze core business is, is deze waarschijnlijk zelfs beter dan die van uw eigen bedrijf. Zelf in control Uiteraard blijft u zelf ‘in control’. U bepaalt wat er gebeurt met uw gegevens, niemand anders komt er aan. Maar omdat het nu centraal wordt beheerd kunnen de Facts!-consultants u vollediger en sneller ondersteunen dan uw eigen ICT afdeling zou kunnen. Upgrades, autoriseren van nieuwe medewerkers, toekennen van instellingen, schonen van dossiers.. u bepaalt en de Facts!-consultants helpen of voeren uit. Hoe regelt u Facts! RemoteApp? De fysieke verplaatsing voert FRISS helemaal voor u uit en is meestal binnen een dag voor elkaar. U kunt er

dan direct mee aan de slag. Wel moeten er van te voren een aantal belangrijke formaliteiten geregeld te worden. Dat zijn de ‘bewerkersovereenkomst’, een Service Level Agreement (SLA) en een geheimhoudingsverklaring (NDA). Kosten en besparingen De kosten van Facts! RemoteApp bestaat uit een vaste hostingvergoeding en is daarnaast afhankelijk van het aantal gebruikte Facts!databanken. Tegenover de kosten staan meestal flinke besparingen zoals op het beslag van capaciteit van uw maatschappij, zowel hardwarematig als personeel. Het scheelt bovendien enorm veel tijd. Wij kennen Facts! door en door en u kunt er altijd en overal gebruik van maken. Gratis proef Wilt u het proberen? Vraag een gratis proefomgeving aan. U ervaart dan direct de snelheid en het gemak van Facts! RemoteApp. Neem contact op met Gerwin Marskamp via HelpDesk@facts.nl of tel. 06 31 93 36 78.

Koppel QIS gemakkelijk aan

Facts!

De afdeling deskresearch van Unigarant Verzekeringen in Hoogeveen, verwerkt jaarlijks vele signalen van mogelijke onregelmatigheden in een verzekeringsaanvraag of schadeclaim. Een deel daarvan komt voor nader onderzoek terecht op de bureaus van de afdeling Speciale Zaken. “Dat aantal neemt gestaag toe” zegt fraudecoördinator Patrick Woltjer. “We krijgen signalen van de schadebehandelaars, maar ook steeds meer uit het geautomatiseerde detectiesysteem. Dat betekent niet persé dat fraude toeneemt. Het net van detectie en controle wordt wel steeds fijnmaziger, waardoor er meer onregelmatigheden boven water komen”. Langzaam en foutgevoelig Unigarant werkt met het polis- en administratiesysteem QIS van Keylane en met Facts! voor de frauderegistratie. Dat betekent dat de signalen die door de afdeling fraudebeheersing worden onderzocht in Facts! moeten worden geïmporteerd vanuit QIS. Dat gebeurde tot voor kort handmatig. Woltjer: “zolang de aantallen niet zo groot zijn is het niet zo erg om af en toe wat gegevens in te kloppen voordat we er mee aan de slag gaan, maar een paar honderd per jaar gaat wel erg veel tijd kosten. Daarnaast is de kans dat er bij het handmatig invoeren van gegevens vergissingen worden gemaakt een verkeerde postcode, een foutief gespelde naam of andere ogenschijnlijk kleine vergissingen - wel aanzienlijk. Zulke vergissingen kunnen leiden tot fouten in het

Pagina 5

Patrick Woltjer

onderzoek met verlies van tijd en extra kosten als gevolg. We wilden hieraan dus graag wat doen”. Verbinding onder één knop In overleg met Keylane en FRISS - toen nog Krammer - is gewerkt aan een oplossing. Woltjer: “die was er natuurlijk. In onze QIS applicatie is bij de eerstvolgende update een verbinding met Facts! gemaakt. Er is een knop toegevoegd, waarmee de deskresearcher die de eerste schifting maakt in de fraudesignalen, een gevonden signaal direct kan doorzetten naar Facts!. Geen fouten meer dus in de overdracht van het ene naar het andere systeem en flinke tijdswinst. De fraudecoördinatoren kunnen er direct mee aan de slag”. Ook andere maatschappijen gebruiken Facts! in combinatie met QIS. Welke versie van Facts! u ook gebruikt: de verbinding met QIS is te maken, waardoor u tijd en kosten kunt besparen. Neem contact op met de helpdesk voor meer informatie: helpdesk@facts.nl


Nr 26 – mei 2016

Facts! : Ouwe bekenden nu binnen FRISS Inmiddels maakt Facts! ongeveer een half jaar deel uit van FRISS. De drie Facts! specialisten die voormalig eigenaar Krammer rijk was, zijn ook overgestapt naar FRISS. Het is voor Gerwin Marskamp, Andor de Vries en Ronald Verburg wel even wennen… Ronald Verburg: “Opeens zit je in hypermodern, flexibel kantoor, met een heleboel collega’s om je heen. Dat is gezellig, maar ook best wel wennen. Voorheen bediende ik Facts!- klanten vanuit mijn huis in Hoek van Holland. Nu ben ik vaak in Utrecht en tref ik een heleboel collega’s die allemaal op een of andere manier hard werken aan technische oplossingen van verzekeringsfraude. Ik doe wel ongeveer hetzelfde werk als voorheen. Ik zit klaar om Facts! gebruikers met een vraag of een probleem te helpen. Dat doe ik nog steeds met veel plezier.“

Andor de Vries: “Ik ben elke dag onderweg en dus niet zo heel veel op kantoor in Utrecht. Als Facts! accountmanager ben ik veel bij onze klanten. Ik implementeer nieuwe versies, zet rapportagetools op, adviseer over data-analyse en geef workshops. De technische omgeving van FRISS is inspirerend en het tempo ligt wat hoger. Dat moet ook wel met zo’n 60 techneuten bij elkaar. Ik denk dat we in deze omgeving veel kunnen betekenen voor onze oude en nieuwe Facts! klanten”.

Gerwin Marskamp: “We zijn met z’n drieën nog een beetje een bedrijf binnen het bedrijf. Dat is natuurlijk logisch want Facts! is een apart product, met eigen klanten, die we allemaal goed kennen. Die kennis maakt Facts! én de service die wij bieden sterk. Dat blijven we doen. We zijn druk bezig met de volgende versie en tegelijk onderzoeken we nieuwe mogelijkheden waardoor Facts! – misschien wel in combinatie met andere FRISS producten – nog beter wordt. Nieuw is ook dat we de grens over gaan. Facts! is niet alleen goed in Nederland. Dat blijkt nu al. Er is belangstelling in andere landen. Binnenkort gaan we de mogelijkheden laten zien in Berlijn”.

Pagina 6


Nr 26 – mei 2016

Fraudeurs voor blijven Veel verzekeringsmaatschappijen gebruiken Facts!. Sommigen al vanaf het prilste begin, anderen zijn recenter ‘ingestapt’. Sommige gebruiken een oude versie van Facts! hoofdzakelijk voor het melden van incidenten aan het CBV, anderen implementeren snel de updates en benutten de mogelijkheden zo veel mogelijk. Verzekeringsmaatschappij Generali Nederland hoorde tot voor kort bij de categorie die vanuit een oude versie eigenlijk alleen handmatig de meldingen aan het CBV verzorgde. Voor de registratie werd meegelift op een systeem van de expertisedienst, maar dat was niet voldoende toegerust om te dienen als fraudemanagement systeem. Daarom werd in de loop van vorig jaar besloten om Facts! versie 4.0. te implementeren en ten volle te gaan benutten. Waardevol hulpmiddel, niet alleen voor fraudebestrijding Marius Rademaker, Senior Register Coördinator Fraudebeheersing, is er blij mee: “Facts! is natuurlijk speciaal ontwikkeld als hulpmiddel bij fraudebeheersing. Daar willen we nu zo veel mogelijk profijt van trekken. Deze versie nodigt daartoe ook meer uit dan de vorigen, het is overzichtelijker en zeer flexibel in te richten. Toen we besloten om weer helemaal voor Facts! ‘te gaan’ hebben we in overleg met Gerwin Marskamp van FRISS geanalyseerd wat we nodig hebben. Op basis daarvan is het vlot ingericht, met alle kenmerken en koppelingen met in- en externe bronnen, die onze fraudebehandelaars nodig hebben. Bovendien gebruiken wij Facts! nu ook als rapportagesysteem. Alles op één plek: een waardevol hulpmiddel dus”.

Facts! werkt zó goed binnen de afdeling Speciale Zaken

dat het ook andere afdelingen binnen Generali opvalt. Rademaker: “Andere, aan ons gerelateerde afdelingen die ook specifieke dossiers opbouwen, overwegen om Facts! ook te gaan gebruiken. Denk aan Operational Risk management, Compliance en Juridische zaken. Met een paar, niet al te grote aanpassingen, kunnen deze afdelingen het ook gebruiken”. Voorop Rademaker: “We willen, als afdeling van een middelgrote maatschappij, graag in de voorhoede zitten bij nieuwe ontwikkelingen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over datahygiëne, of te wel: het ervoor zorgen

Pagina 7

dat gegevens overal correct in de bestanden staan. Kleine verschillen kunnen er al toe leiden dat fraude niet wordt herkend of bij acceptatie eerdere signalen niet naar boven komen. Dat leidt tot schade die voorkomen kan worden door aanwezige informatie zorgvuldig in de juiste bestanden op te slaan. We hebben het ook over de invoering van praktische hulpmiddelen om fraude te herkennen. Een leuk voorbeeld is een speciale folie die onze experts gebruiken om een monster te nemen van de schade aan de carrosserie van een auto, als men vermoedt dat een aanrijding geen ongeluk was, maar in scene is gezet. Die techniek geeft vaak heel snel het bewijs dat het verhaal

Marius Rademaker

niet klopt en voorkomt hoge kosten van gespecialiseerd onderzoek. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid om alle advertentiewebsites te doorzoeken. Ook op advertenties die al lange tijd niet meer zichtbaar zijn. Dat kan ertoe leiden dat je ontdekt dat goederen die nu bij ons als verdwenen worden opgegeven, niet lang daarvoor ergens te koop zijn aangeboden. We gaan steeds meer digitaal onderzoeken: big data-analyse. Natuurlijk komen er ook nog wel ‘ouderwetse’ met de pen aangepaste nota’s en dergelijke voor. Maar met het steeds verder doordringen van digitale techniek in de samenleving verschuiven fraudemethoden ook naar online en hightech. Onze kennis en vaardigheid moet dus ook verschuiven. En graag snel, want we willen fraudeurs niet op voorsprong zetten”. Online melding Snelheid en gebruiksgemak zijn van groot belang. Als een van de eerste maatschappijen heeft Generali het gebruik van online meldingsformulieren stapsgewijs maar breed ingevoerd. Wanneer bij schadebehandelaars of experts, maar inmiddels ook bij (gevolmachtigde) acceptanten, signalen van mogelijke fraude in beeld komen, kunnen zij dit direct – online – doormelden naar de afdeling Speciale Zaken. De gegevens komen in Facts! terecht en worden verrijkt met gegevens uit andere bronnen. Het CBV en CIS zijn daardoor ook snel up-to-date. Dat scheelt tijd, voorkomt fouten en levert uiteindelijk meer op.


Nr 26 – mei 2016

KlantArena’s

aan dat men meldingen graag in een zo vroeg mogelijk stadium wil ontvangen. Compliance en toezicht daarop, leidt tot grotere administratieve druk. De inDe ontwikkeling van Facts! zal in de komende van de services dieerKrammer is het formatie-uitwisseling tussen branches is, ondanks het tijdEén versnellen. FRISS zet op in ombiedt, de gebruiontwikkelen van zogenaame ‘invoerwebsites’. PIFI, nog niet optimaal. Dit stelt hogere eisen aan de kersinterface snel nog meer in lijn te brengen Dit zijn kleine websites die door specifieke systemen. Ook wordt steeds meer om actuele manamet de standaarden die gebruikers tegenwoorworden om gementinformatie gevraagd. Facts! moet dit zo goed dig doelgroepen verwachten. gebruikt Het gaat kunnen dan vooral om de wijbepaalde informatie aan te inrichleveren. mogelijk ondersteunen. Vooral slim prioriteren en ze van presentatie en degeordend flexibiliteit van flexibel instellen van KPI’s is daarbij van belang. Het ten van het scherm. De kern van Facts!, het veinieuwe werken is al lang geen ‘nieuw’ werken meer. lig registreren en managen van incidentinforPre-employment Velen zijn intussen flexibel verbonden met hun bronmatie, blijft fier overeind. Marco Tangelder bouwt sinds een jaar of twee regel- nen. Systemen moeten vanuit elke plek en op ieder matig dergelijke toepassingen. “ Ik Zoals Facts! gebruikers gewend zijnTangelder: ontwikkelen weheb hettijdstip beschikbaar zijn. De laptop speelt daarbij nog niet precies bijgehouden, maar het zijn er inmiddels nauwelijks een rol. Steeds meer onderzoekers gebruiFacts! niet alleen voor, maar ook mét hen. Dat was zo weliseen stuk of dertig denkook ik. Eigenlijk zijnhebben ze vrij ken voor al hun taken tablets. Facts! speelt daar al op en dat in de nieuwe situatie zo. Daarom eenvoudig, het zijn intelligente formulieren die voor in en zal dat nog meer doen. Facts! moet ook eenwij in de afgelopen maanden een aantal ‘KlantArena’s’ verschillende toepassingen worden gemaakt. voudig kunnen worden gekoppeld aan andere (maatgeorganiseerd. Een flink aantal kunnen Facts! gebruikers, beWe maken bijvoorbeeld veel formulieren voor preschappij)systemen, zoals het claimsysteen, CRM of leidsbepalers, fraudecoördinatoren en IT-specialisten employmentscreening. Hiermee voeren sollicitanten office applicaties. Ook de koppeling met externe uit de banken-, verzekeringsen zorgsector, maakten hunmet informatie direct in hetactief systeem potentiële bronnen is zeer wenselijk. kennis FRISS en dachten met van ons de mee. werkgever. Bij ons is dat natuurlijk vaak een verzekeraar, maar het zou ook voor andere beFlexibele user experience Ontwikkelingen drijfssoorten kunnen. Het mooie gesproken is dat we het ma- De flexibiliteit van Facts! wordt als een groot goed Tijdens de arena’s werd ondermeer overzode ken dat het systeem ook van een acceptatieproces bepaalde selectieen uitervaren en is een absolute must voor de nieuwe toenemende automatisering voert naar aanleiding van hetgeen is ingevoerd claimafhandeling via ‘Straight Trough Processing’. en er versie. Wel kan de ‘user expierence’ verbeterd worook aanvullende informatievoor aanclaimbehandelaars kan toevoegen. Het den. Dit moet resulteren in een slim en actief sysHierdoor wordt het moeilijker systeem kan bijvoorbeeld automatisch in deinforVerzeke- teem dat reageert op acties van de gebruiker, zelf om afwijkingen te detecteren en wordt minder ringsRing nagaan of de kandidaat op de EUinformatie toevoegt het geheel overzichtelijke weermatie vastgelegd. Geautomatiseerde risico- en of NLsanctielijstwordt staat.dus Ook kan gecontroleerd worden of geeft. claimanalyse steeds belangrijker. Ook moet betrokkene op een interne van ex-medewerkers rekening gehouden worden metlijst branche-brede afvoorkomt of het in een anderevan Facts!databank recent is gespraken. Zo gaf Verbond Verzekeraars noemd. Dat is waardevolle informatie, die zonder dit systeem tijdrovend is om te vergaren. Nu heeft de HR afdeling die hieraanrijdingen gebruik van maakt, al direct veel Creatief met op Malta informatie ter beschikking”. Joseph woont op het van toerisme afhankelijke Malta. Pepijn Slappendel. productHij isFraudemelding de man die de toerist tegenkomt op het vliegveld owner bij FRISS, illustreerde Invoer veelrestaurants gebruikt om het werk van FRISS met dit en die alles websites regelt. Hijworden kent deook beste enverhodachte informatie te melden. Dat kan intern, voorbeeld. tels en regelt de huurauto. Zo verdient Joseph zijnbij de maatschappij, maar ook door bijvoorbeeld tussengeld. personen en klanten. Tangelder: “Wanneer iemand te immers toch al in. Dit ‘goede’ idee leidde al snel tot krijgt is met claim waar hij iets vreemds Doormaken de recessie heteen toerisme afgenomen. Joseph aan navolging. Kennissen kopiëren de werkwijze en zo merkt, kan dat rechtstreeks worden gemeld en wordt ontstaat een netwerk van personen die afwisselend ziet zijn inkomsten dalen. Onderweg naar zijn favoriete de informatie bovendien direct in Facts! opgenomen met elkaar en gebruikmakend van verschillende verkroeg wordt Joseph aangereden door een toerist in een en toebedeeld aan de workflow van de juiste afdeling huurmaatschappijen, aanrijdingen in scene zetten. huurauto. Joseph bedenkt dat hij zich geen zorgen of persoon”. De eerste invoerwebsites waren alleen hoeft te maken, aangezien huurauto’s altijd goed vervoor deNa PC het beschikbaar. Tangelder: ”inmiddels zijn ze Met behulp van de software en de expertise van zekerd zijn. regelen van de formaliteiten, vertelt bruikbaar op alle schermen, vast en mobiel. We FRISS is het fraudenetwerk inzichtelijk gemaakt en hij in het café het verhaal aan zijn vriend. Deze advimaken ze uiteraard in de huisstijl van de betreffende kon het worden gestopt. De gedupeerde verzekeseert Joseph om de schadevergoeding contant uit te klant. Dat gaat meestal vrij vlot. We zijn er behoorlijk ringsmaatschappijen zijn er blij mee. Meer informatie laten uitbetalen en de deuk in de auto te laten zitten. bedreven Je kunt trouwens nu deuk ook allerlei bijlagen vindt u hier (link). Dat levert hemin. contant geld op en die valt ook meesturen. Zelfs die je maakt met een is mowel mee. Het geld vaneen de foto verzekeringsmaatschappij biele telefoon. Ook die documenten komen dan direct zeer welkom, maar ook wel snel weer uitgegeven in de Facts!&Ringen is een uitgave van FRISS | fraud, risk terecht lokale kroeg.op de juiste plek binnen Facts! ”. & compliance in Utrecht. www.friss.eu declaraties Interviews, tekst en fotografie: Maarten Uri DezeFoute toevallige aanrijding en het advies in het café, (www.uricom.nl of 06-20440870) Een leuke en nuttige toepassing is bedacht door een leiden tot het idee om vaker contante betalingen door zorgverzekeraars: Verzekerden kunnen online de dede verzekeringsmaatschappij ‘te regelen’. Of te wel om claraties inzien van detezorgverleners waarzitzeerin behanzelf aanrijdingen in scene zetten. Die deuk deling waren of zijn. Zij kunnen dan zien hoeveel en waarvoor er is gedeclareerd. Dat is niet alleen informatief voor de verzekerde, maar ook voor de verzekeraar. 8 Lees verder op pagina 5 Pagina Wanneer de verzekerde iets vreemds ziet aan de de-

Profile for Maarten Uri

Friss nieuwsbrief facts en ringen nr 26 mei 2016 def  

Nieuwsbrief van FRISS fraud, risk & compliance voor fraudecoördinatoren bij verzekeringsmaatschappijen en banken.

Friss nieuwsbrief facts en ringen nr 26 mei 2016 def  

Nieuwsbrief van FRISS fraud, risk & compliance voor fraudecoördinatoren bij verzekeringsmaatschappijen en banken.

Advertisement