__MAIN_TEXT__

Page 1

NieuwsBrief

Nr 14 –september december2012 2012 Nr10 2012

Facts!&Ringen Ziggo kiest voor Facts! Eerste provider gebruikt incidentenregistratie systeem Ziggo is één van de grootste kabelaanbieders van Nederland. In het verleden beperkte de dienstverlening zich tot het doorgeven van televisie en radiosignalen, nu is Ziggo ook ‘provider’ van telefonie, internet en content. Miljoenen Nederlanders zijn aangesloten en rekenen dagelijks op een feilloze werking van hun contact met de wereld. Ook in deze sector komen fraude en misbruik voor. Ziggo is de eerste provider die de bestrijding van fraude gaat ondersteunen met incidentenregistratie in Facts!.

Maurice Hendriks is Senior Agent bij NOC Security, afdeling Abuse: Hendriks: “We hebben te maken met diverse soorten fraude, vooral identiteitsfraude en misbruik van betaalnummers, zoals 0900 – nummers. Dat is moeilijk opspoorbaar, maar als je registreert ga je patronen herkennen. Dat deden we tot nu toe nog in Excel maar dat is niet handig. We willen meer gegevens kunnen opslaan, zoals het type fraude, de omvang ervan, de omstandigheden en de vervolgstappen. Ook willen we verbanden kunnen leggen tussen verschillende meldingen om zo patronen te ontdekken. lees verder op pagina 2

In dit nummer Ziggo kiest voor Facts!

1

Er altijd zijn..

1

Krammer Marktdag

2

Grafische software

2

PostNL: WLS is geen kostenpost

3

Kenniscentrum Fraudebeheersing in de zorg goed van start 4 CZ: Facts! gebruiker van het eerste uur

5

De verandering van de verandering

6

Facts! 3.34

6

Die komt en nooit meer in..

7

Onderzoek ministerie van VWS

7

OFAC-SDN lijst vergelijken

8

Er altijd zijn.. Vorig jaar rond deze tijd vertelden we u van onze goede voornemens voor 2012. Dat was in de eerste plaats natuurlijk onze klanten zo goed mogelijk van dienst blijven zijn met registratieoplossingen op maat en snelle service en onderhoud. Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van Facts! groeide gestaag, ook buiten de financiële dienstverlening. Ook gingen meer klanten gebruik maken van onze ‘functioneel beheer op afstand service’. Deze en andere ontwikkelingen leidden tot een verdere uitbreiding van Krammer zelf. Sinds de zomer versterkt René van Dijk ons team. Het contact met onze relaties is voor ons van groot belang. In dat kader kunnen we terugkijken op een geslaagde Krammer Zeildag, waar we met een flink aantal relaties weer en wind trotseerden op het IJsselmeer. We namen ons vorig jaar ook voor om u via een nieuwsbrief regelmatig op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen. Dat is aardig gelukt. Dit is de zesde nieuwsbrief sindsdien. In 2013 blijven we u informeren en gaan we ook verder met het moder-

Gerwin Marskamp (l), Marco de Bruijn en René van Dijk

niseren van onze huisstijl. Omdat alles verandert, verandert Facts! ook. In 2013 blijven we passende productvernieuwingen invoeren en onze dienstverlening optimaliseren. Maar vooral willen we er altijd ‘zijn’ voor onze klanten, om te helpen met praktische oplossingen die passen bij specifieke situaties. Dat was altijd al onze kracht en dat is het ook in 2013. Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen en een jaarwisseling zonder incidenten!


Nr 14 – december 2012

Ziggo kiest voor Facts! vervolg van pagina 1

We zochten dus naar een systeem dat hiervoor geschikt is en werden er door iemand op geattendeerd dat zoiets al ‘gepokt en gemazeld’ in de verzekeringsbedrijfstak draait”.

Facts! past uitstekend

Zo kwam Ziggo in contact met Krammer en werd na enkele gesprekken geconcludeerd dat Facts! uitstekend past bij de doelen van Ziggo. Hendriks: “De registratie verloopt via een aantal kanalen, zoals via het eerstelijns fraudemeldpunt, waar ook klanten fraude kunnen melden en daarnaast via de afdelingen ‘hooggebruik’ en ‘misbruik’. Ook de afdelingen voor interne fraude en afwikkeling van informatieverzoeken van Justitie zijn aangesloten. Die laatste twee zijn afgeschermd van de rest van het systeem”. In de toekomst worden ook delen van de debiteurenadministratie betrokken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de registratie van door deurwaarders ontdekte leegstaande panden die als valse adressen zijn opgegeven. Ook hier is registratie van belang om patronen te kunnen ontdekken. Ook uitwisseling mogelijk Ziggo zal Facts! voorlopig vooral inzetten om managementrapportages te maken waardoor fraude inzichtelijker en beter bestrijdbaar wordt. Daarnaast wordt het gebruikt om aangiften voor te bereiden. Daarvoor bevat Facts! een speciale module. Hendriks: “Op dit moment gebruiken we Facts! dus nog vooral intern. Er is nog geen uitwisseling met andere providers. Het zou mooi zijn als dat in de toekomst wél zou kunnen zodat we patronen die we hier zien kunnen

16 januari: Krammer Marktdag Op woensdag 16 januari organiseert Krammer weer een marktdag voor haar relaties en geïnteresseerden. Privacy by design Het thema is dit maal ‘Privacy by design’. We laten zien op welke manier Facts! kan omgaan met bestaande, nieuwe en toekomstige richtlijnen vanuit wetgeving en brancheafspraken. Binnenkort ontvangen de maatschappijen die Facts! gebruiken het programma en informatie over locatie en tijd.

Pagina 2

Maurice Hendriks HendriksMuriel Kok matchen met anderen en zo dus nog effectiever Offerman

worden”. Awareness Fraudebestrijding is een belangrijk onderwerp voor Ziggo. Enige tijd geleden werd binnen het bedrijf een centraal meldpunt in gebruik genomen waar zowel klanten als medewerkers fraude (verdenkingen) kwijt kunnen. Dit meldpunt geeft zaken die voor nader onderzoek in aanmerking komen, door aan de afdeling ‘Abuse’. Hendriks: “Medewerkers worden getraind om fraude te herkennen. We zijn daarvoor gestart met een ‘awarenessproject’ dat onder andere bestaat uit een online game waarmee we medewerkers spelenderwijs bewuster willen maken van signalen en ze leren wat je moet doen als je verdachte zaken tegenkomt”.

Facts! is nu bijna operationeel bij Ziggo. Hendriks: “Het implementeren van Facts! verloopt heel soepel en snel. Nadat het voorwerk was afgerond hebben we het samen met Krammer in één dag geïnstalleerd. Intussen zijn de medewerkers die het gaan gebruiken al getraind. Nu nog een paar tests en de oude zaken naar het nieuwe systeem migreren en dan gaan we echt live”.

Software voor grafische schema's direct bij Krammer te bestellen 1 Vanaf 1 januari is het mogelijk om de software voor de grafische weergave van onderling verbonden dossiers, bij ons te bestellen. Krammer zorgt dan voor een licentie voor WizFlow, en zorgt met uw IT afdeling voor de installatie. Het is dus niet meer nodig om WizFlow via internet te bestellen en via creditcard te betalen. Interesse? Neem even contact ons op.


Nr 14 – december 2012

PostNL: Waarschuwingsregister Logistieke Sector is geen kostenpost! Hoewel het bedrijf al 200 jaar is geworteld in de Nederlandse samenleving, bestaat de naam PostNL pas sinds mei 2011. Toen werd TNT opgesplitst in een expressbedrijf en een postbedrijf. Vanaf dat moment focust PostNL zich geheel op de markt van post, pakketten en ecommerce in Nederland en België maar ook in Duitsland, Engeland en Italië. Bij PostNL werken zo’n 65.000 mensen, voor een groot deel parttime. Beveiliging is cruciaal Ad Verkaik, Directeur PostNL security: “Particulieren en bedrijven vertrouwen hun post en hun pakketten aan ons toe. Dat vertrouwen moeten wij waarmaken. Om die reden is beveiliging voor ons cruciaal, inclusief de controle van onze medewerkers en onderaannemers. Iedere nieuwe medewerker wordt gescreend, altijd. Daar zijn we heel open in, zeggen we van te voren. Wie dat niet wil kan beter niet solliciteren. Van postbezorger en chauffeur tot aan de CEO, inclusief uitzendkrachten en subcontractors, niemand komt er onderuit”. De (pre-)employmentscan bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een check in het Waarschuwingsregister Logistieke Sector. Verkaik: “Sollicitanten of onderaannemers die we tegen-

komen in het WLS worden trouwens niet automatisch afgewezen op grond van die registratie. Het WLS vermeld namelijk alleen dát er in het verleden iets aan de hand was met die persoon, maar niet wat. We nemen dan altijd contact op met de betreffende werkgever om de toedracht van de registratie na te gaan”. Hondervijftigduizend checks Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is voor PostNL een belangrijke stap in de pre-employment screening. Verkaik: “Wij raadplegen het WLS jaarlijks honderdvijftigduizend (!) keer. Sommige bedrijven beperken zich tot het vragen van een VOG, maar dat is echt niet voldoende. In de VOG worden alleen eventuele veroordelingen opgenomen, maar ontslag wegens diefstal of fraude dat niet tot een veroordeling heeft geleid staat er niet in. En juist die mensen willen we niet in het bedrijf, of zelfs maar in de bedrijfstak. Daarom vind ik het ook jammer dat nog te weinig bedrijven in de Transport & Logistiek sector actief gebruik maken van het WLS. De preventieve werking die

Pagina 3

Ab Verkaik

daar vanuit gaat is namelijk groot. Maar het is pas optimaal effectief als veel bedrijven meedoen en we dus samen criminaliteit uit de sector weren”. Niet bezuinigen op preventie! Het WLS, opgericht door de gezamenlijke organisaties in de Transport & Logistiek is sinds 2009 actief. Een aantal grote en middelgrote bedrijven gebruikt het dagelijks en heeft het volledig geïntegreerd in het personeelsbeleid. Verkaik: “Ik denk dat het echt nog een stuk beter kan. Alle grote bedrijven zouden in moeten stappen. Het kost niet veel en levert veel op aan preventie. Daarop bezuinigen, juist in deze tijd van financiële problemen bij een aantal bedrijven, is niet handig. Het voorkomen van fraude en criminaliteit is namelijk een belangrijk positief signaal naar klanten en een instrument om het bedrijf financieel gezond te houden. Voor bedrijven die al op de rand balanceren kan het voorkomen dat ze erover kieperen, immers één grote fraudezaak kan grote financiële gevolgen hebben. Meedoen aan het Waarschuwingsregister Logistieke Sector is dus geen kostenpost maar een rendabele investering”!

Powered by Facts! en Ringen.

Het Waarschuwingsregister Logistieke Sector draait op software van Krammer. De registraties vinden plaats in Facts!. De distributie van registraties en de toetsingen gaat met de Ringtechniek, die hier LogistiekRing heet. Het secretariaat van het WLS wordt door Krammer verzorgd.


Nr 14 – december 2012

Kenniscentrum Fraudebeheersing in de zorg goed van start Op naar goede meldingen en meer inzicht De aandacht voor de beheersing van fraude met zorgverzekeringen en het terugdringen van onterechte declaraties, is in de afgelopen jaren flink geïntensiveerd. Registratie speelt hierbij steeds een cruciale rol. In 2011 werd ter waarde van € 167 miljoen aan onterechte declaraties voorkomen, ten opzichte van € 106 miljoen in 2010. Hiervan was € 7.7 miljoen aantoonbare fraude. In 2010 was dat nog € 6.2 miljoen. Bijna 80% betreft fraude door zorgverleners. In de komende jaren zal fraudebeheersing naar verwachting steeds verder verbeteren. Hierin heeft het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg een belangrijke coördinerende taak. Het bij Zorgverzekeraars Nederland ondergebrachte centrum is de spil van de fraudebeheersings activiteiten van de zorgverzekeraars. Sinds maart van dit jaar melden verzekeraars fraude aan het Kenniscentrum, waar een team van drie personen klaar staat om de meldingen te verwerken. Eén van hen is beleidsadviseur Marleen Relouw. 1000ste fraudemelding Relouw: “Recent is de 1000ste melding bij het Kenniscentrum binnengekomen. Dat is een mooie mijlpaal, maar we verwachten meer. Vooraf was het beeld dat er ongeveer 3000 meldingen per jaar binnen zouden komen. We gaan er dan ook van uit dat in de komende maanden nog een inhaalslag wordt gemaakt. De verzekeraars hebben sinds de start van het Kenniscentrum, in maart van dit jaar heel wat werk moeten verzetten om hun dossiers te kunnen gaan melden. De 1000ste melding geeft aan dat we goed op stoom zijn, maar betekent niet dat we er al zijn”. Het Kenniscentrum gebruikt Facts! om de dossiers te registreren. Alle zorgverzekeraars zijn intussen aangesloten en het aantal meldingen neemt daardoor toe. Komend jaar, als het melden meer routinematig plaatsvindt, stelt het Kenniscentrum samen met Vektis ieder kwartaal spiegelinformatie voor de zorgverzekeraars en een trendanalyse voor de ketenpartners op. Ook kunnen verbanden gelegd worden tussen overeenkomstige dossiers bij verschillende verzekeraars. Relouw: “Tot nu toe verzamelden we informatie door middel van een enquête. Door dit via Facts! te gaan doen, wordt het veel efficiënter. Bovendien kunnen individuele verzekeraars hun eigen gegevens vergelijken met de markt om zo sterke en zwakke punten in hun werkwijze op het gebied van fraudebeheersing te signaleren”.

Pagina 4

Van links naar rechts: Marleen Relouw, Marieke Koken en Yvonne van der Woord met de Excellence Award van de European Healthcare Fraud & Corruption Network voor excellente prestatie op het gebied van fraudebestrijding in 2012

Management informatie Door het Kenniscentrum wordt ondermeer in beeld gebracht bij welke zorgsoorten fraude voorkomt en in welke mate, door wie en hoe de fraude wordt gepleegd, om welke bedragen het gaat en of het wel daadwerkelijk om fraude gaat of om declaraties waarin vergissingen zijn geslopen. Relouw: “De managementinformatie die dit oplevert helpt de verzekeraars om hun systemen beter ‘af te stellen’ en signaleert trends over bijvoorbeeld bepaalde typen fraude”. Op aangeven van de zorgverzekeraar meldt het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg zaken waarin fraude is bewezen, aan de ketenpartners: de Nederlandse Zorgautoriteit, of het Verbond van Verzekeraars. Via deze kanalen gaan de dossiers eventueel door naar het Openbaar Ministerie. Kwaliteitsslag Om te kunnen doormelden en om analyses te kunnen uitvoeren, moeten de meldingen voldoen aan bepaalde afgesproken kwaliteitscriteria. Relouw: ”Hierin moeten we samen met de verzekeraars nog een slag maken, want nog lang niet alle meldingen voldoen aan deze criteria. Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde veldwaardes in Facts! die bij verzekeraars nog moeten worden aangevuld of aangepast. Pas als dat allemaal goed op elkaar is afgestemd, is er een uniforme centrale registratie, waarop analyses mogelijk zijn. In de komende tijd zal het Kenniscentrum er dan ook op toezien dat die kwaliteit wordt gehaald. Ook het door ons ingestelde gebruikersplatform draagt bij aan verder verbetering van de kwaliteit. Zorgverzekeraars, NZa, Verbond van Verzekeraars en Krammer wisselen ervaringen uit en bedenken oplossingen om gezamenlijk het systeem te optimaliseren.


Nr 14 – december 2012

CZ: Facts! gebruiker van het eerste uur Patricia Emmen en Marcel Kommer zijn werkzaam bij het Bureau Bijzonder Onderzoek van CZ en Facts! gebruikers van het eerste uur. CZ is met 3,4 miljoen verzekerden de op twee na grootste zorgverzekeraar van Nederland. Kommer: “Ik ben in 2000 gestart met fraudebestrijding. Al snel werd de afdeling groter, kwam Patricia erbij en gingen we in 2003 van start met Facts!. Dat is dus bijna 10 jaar geleden, ik denk dat we één van de eerste Facts!- gebruikers waren. Inmiddels bestaat de afdeling fraudebestrijding uit 7 personen en onderzoeken we jaarlijks zo’n 200 zaken”. Marcel Kommer en Patricia Emmen

De manier van registreren in Facts! is in die 10 jaar niet echt veranderd, maar de manier van gebruiken wel. Emmen: “In het begin was het een soort ‘doos’ met informatie, maar in de loop van de tijd is het steeds meer een hulpmiddel geworden voor onderzoek en analyse. Ook is het onderscheid ontstaan tussen ‘gebeurtenis’ en ‘incident’ waarbij Facts! een hulpmiddel is bij het bepalen van de juiste categorie. Verder wordt het ook gebruikt voor de registratie van interne zaken, zoals fraude door personeel. Facts! is voor CZ een belangrijk hulpmiddel bij fraudebeheersing”. Zorgaanbieders De fraudeonderzoeken vinden plaats op drie terreinen: verzekerden, zorgaanbieders en PGB. Kommer: “Die eerste categorie komt niet veel voor, dat is logisch want 95% van de declaraties verloopt via de zorgverlener. Verreweg de meeste fraudeonderzoeken zijn gericht op zorgverleners: van GGZ instelling tot ziekenhuis en van tandarts tot fysiotherapeut, bij alle typen zorgaanbieder komt fraude voor, daar zijn wij dagelijks mee bezig”. PGB De tweede categorie waar de fraudebestrijders van CZ hun handen aan vol hebben is fraude met het Persoonsgebonden Budget (PGB). CZ verzorgt de administratie en uitbetaling voor zo’n 30.000 budgethouders. Emmen: “Er komen steeds meer bemiddelaars en kleine zorgbureautjes in de markt die de budgethouders ondersteunen met het organiseren en administreren van de zorg. Daar gaat het nogal eens mis. Als CZ zien we niet altijd wat er echt met het geld gebeurt nadat wij het op de rekening van de budgethouder hebben gestort en of wel de zorg wordt

Pagina 5

geleverd die is afgesproken”. Kommer: “Het gaat om grote bedragen, soms wel tot € 70.000,- per jaar. Het probleem is dat vaak de indicatiestelling niet duidelijk is. Wij zouden graag zien dat indicaties accuraat worden vastgesteld, zodat duidelijk is waaraan het budget besteedt moet worden, dat maakt controle makkelijker en frauderen dus moeilijker ”. Uniformering binnen zorgbranche met Facts! Alle fraudeonderzoeken worden in Facts! geregistreerd en gevolgd. Emmen: “Elke stap die we zetten komt in Facts!: elke brief, elk telefoontje, het is voor ons vooral een logboek. Uiteraard leveren we de daarvoor in aanmerking komende zaken aan bij het Kenniscentrum Fraudebeheersing van Zorgverzekeraars Nederland. Daarom hebben we medio dit jaar een slag gemaakt naar uniformering van de velden in Facts!. Vanwege die centrale registratie en de vergelijkbaarheid is het de bedoeling dat alle zorgverzekeraars op dezelfde wijze registreren. Dat hebben wij net ingevoerd, ik hoop dat binnenkort alle verzekeraars zover zijn, want dan kan het Kenniscentrum beter gaan functioneren”. Signaal bij onvolledig of inconsistent dossier Standaard was Facts! al voorzien van enkele controle scripts. Deze zijn vooral bedoeld om de kans op fouten tijdens de registratie te verkleinen. Het controlescript loopt op de achtergrond en waarschuwt de gebruiker als hij een bepaald gegeven vergeet of verkeerd invoert. Emmen: “Dat is verder uitgebreid. Krammer heeft in de laatste versie van Facts! een menu ‘voorwaarden en controles toegevoegd’. Daar zijn we erg blij mee want nu kan ik - als functioneel beheerder - zelf op die plekken waar we dat graag willen, controles toevoegen. De samenwerking met Krammer loopt perfect”.


Nr 14 – december 2012

De verandering van de verandering Met het verschijnen van deze Nieuwsbrief is ook een nieuwe versie van Facts! beschikbaar. Deze versie bevat veel veranderingen. Het proces waarmee veranderingen tot stand komen is zelf ook aan het veranderen. Van standaard naar maatwerk Omdat steeds meer verschillende organisaties via Facts! gaan registreren neemt het aantal verschillende eisen en wensen ook toe. Daarnaast ontwikkelt het systeem zich continu als gevolg van veranderingen in regelgeving en werkmethodieken. De meeste wensen zijn – nu reeds – met de standaard mogelijkheden van Facts! in te regelen of uit te schakelen. Functioneel beheer op afstand Steeds meer gebruikers willen minder te maken hebben met de techniek van Facts!. Ook vergt de toenemende inhoudelijke complexiteit meer van de betrokken beheerder dan voorheen. Om die reden wordt Krammer steeds vaker gevraagd om actief betrokken zijn bij het dagelijks functionele beheer, bijvoorbeeld via een computerverbinding op afstand. Omdat de Krammermedewerkers hun technische kennis kunnen koppelen aan de gebruikseisen en zij de organisaties, hun belangen en stakeholders kennen, zijn zij in staat om diepgaander mee te denken dan alleen de techniek. Ons idee van kwaliteit

Facts! 3.34: nog meer waarde voor onderzoek

Opnieuw is aan Facts! een aantal functionaliteiten toegevoegd die voor de onderzoekers zeer waardevol zijn. Een kleine greep: het is mogelijk om met één knop aan te geven of betrokkene binnen het IncidentenRegister of de GebeurtenissenAdministratie valt; van betrokkenen kan vanuit Facts! Google Maps worden bevraagd; van bedrijven met een KvK-nummer kan vanuit Facts! het online handelsregister geraadpleegd worden. Krammer zal in januari alle Facts! gebruikers hierover informeren, maar voor wie niet kan wachten: neem even contact met ons op, we informeren u graag.

Pagina 6

Marco de Bruijn

gaat verder dan alleen het product. We merken dat gebruikers dit zeer op prijs stellen. Voor banken en (zorg)verzekeraars wordt het gebruik van Facts! gestuurd door het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen en verschillende gedragscodes. Voor de vertaling van de theorie naar de praktijk wordt door een werkgroep hard gewerkt aan een éénduidige richtlijn. Daarmee moet aan de veelheid van interpretaties een eind komen. Daarbij kan ervoor worden gekozen om de beoordeling te laten verlopen via een strak, reproduceerbaar systeem (bijvoorbeeld de checklist van het Verbond van Verzekeraars), of het juist aan menselijke beoordeling over te laten. In Facts! zijn beide werkwijzen eenvoudig in te regelen. Controleregels Eenzelfde afweging tussen vrijheid en structuur kan worden gemaakt bij controleregels. Facts! kan als een strenge schoolmeester controleren of gegevens juist en volledig worden ingevoerd. Voor de één is dit een keurslijf en voor de ander foutbestendigheid. Ook hier kunnen de controles op maat worden ingeregeld. Met name bij uitwisseling en synchronisatie van Facts! dossiers met externe partijen (Verbond, ZN, NZA, CIS etc.) wordt een gecontroleerde invoer steeds belangrijker. Ook voor (management)rapportages is het belangrijk dat de onderliggende gegevens vertrouwd kunnen worden. In de nieuwe versie van Facts! kunnen de controleregels tot het kleinste detail worden ingeregeld of helemaal niet worden toegepast.

Lees verder op pagina 7


Nr 14 – december 2012

Zo zal Facts! bij lang wachten op een reactie van het netwerk of de server een melding geven en vragen of er nog langer gewacht moet worden. Voorheen kon een gebruiker niet anders dan concluderen dat Facts! was vastgelopen zonder de oorzaak daarvan te kennen. Ook zal Facts! controleren of gegevens daadwerkelijk (juist) zijn opgeslagen om gegevensverlies (bijvoorbeeld bij piekbelasting van netwerk of server) te herkennen en daar – zo nodig – voor te waarschuwen.

Gerwin Marskamp

De verandering van de verandering Vervolg van pagina 6

Gegevensoverdracht De buitenwereld verandert niet alleen qua regelgeving maar ook wat betreft techniek. Het uitbesteden en/of centraliseren van de IT infrastructuur is een veelvoorkomend verschijnsel evenals de zogenaamde ‘virtualisatie’. Voor Facts! betekent dit dat de beschikbaarheid van (netwerk)verbindingen en gegevens niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen. Ook daar zijn nu in Facts! voorzieningen voor opgenomen.

Die komt er nooit meer in.. “Die zal nooit meer bij ons voor een groep staan” zei de woordvoerder van een school in Friesland nadat bekend was geworden dat een leraar in de klas een pornofilm had vertoond. ‘Hij mag nooit meer leider zijn van een groep’ zei het bestuur van een sportvereniging nadat bekend was geworden dat een jeugdtrainer kinderen onzedelijk betastte. ‘Zij mag nooit meer een groep leiden’ schreef het bestuur van een instelling voor zwakzinnigen nadat een groepsleidster een ‘lastige’ pupil met een pollepel had bewerkt. Inderdaad, in de betreffende school, vereniging of instelling is zo iemand niet meer welkom. Maar hoe zit het met andere scholen, verenigingen en instellingen? Daar is zo iemand ook niet welkom. Maar niemand zet ontslag wegens dergelijk gedrag op zijn of haar CV. In het bedrijfsleven komen ook situaties voor waarbij je eigenlijk andere bedrijven zou moeten waarschuwen voor stelend of frauderend personeel en klanten. In de detailhandel, de verzekeringsbedrijfstak, de transport&logistiek en enkele andere sectoren, kan dat ook. Hier en daar nog schoorvoetend, want je wilt toch zeker voorkomen dat iemand ten onrechte in

Pagina 7

Projectmanagement Krammer kan niet alleen het functioneel beheer op zich nemen, maar ook het projectmanagement bij het formuleren en documenteren van gebruikerswensen en het vertalen ervan naar techniek. Niet alleen voor Facts! maar ook voor de IT organisatie. Dit voorkomt fouten en leidt tot een beter eindproduct. Ten aanzien van het inregelen van de nieuwe release adviseren wij om de projectvorm te hanteren. Op basis van een checklist wordt een stappenplan opgesteld en de wijzigingen voorbereid en klaargezet. Dit alles wordt getest en (liefst) door eindgebruikers beoordeeld. De feitelijke in-productie-name is daarna een kleine stap. Aldus heeft ook Krammer zelf de verandering ondergaan van pionierorganisatie naar professionele productiepartner. Krammer zal zich met alle externe veranderingen mee blijven ontwikkelen. een waarschuwingssysteem wordt opgenomen. Om die redenen zijn er protocollen afgesproken, waaraan de deelnemende bedrijven en de organisatie die de registratie uitvoert, zich moeten houden. Hierin wordt afgesproken onder welke omstandigheden iemand in een waarschuwingssysteem wordt opgenomen. In grote bedrijven is dit zelfs een onderwerp voor de Ondernemingsraad. Lees verder op pagina 8.

Onderzoek Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Eind 2011 werd in opdracht van het Ministerie van VWS door Grant Thornton een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende aspecten van datamining bij de fraudebestrijding door zorgverzekeraars. Omdat “bleek dat vrijwel alle zorgverzekeraars met dit casemanagementsysteem (Facts!) werken en dat het sinds kort ook op centraal niveau bij Zorgverzekeraars Nederland gebruikt wordt” werd ook Krammer Software uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Het rapport is beschikbaar op de site van Zorgverzekeraars Nederland www.zn.nl.


Nr 14 – december 2012

OFAC–SDN lijst vergelijken Vanaf 1 november is het mogelijk om de OFACSDN lijst te vergelijken met het eigen relatiebestand Wat is OFAC? Het "Office of Foreign Assets Control" (OFAC) van de VS voert een lijst genaamd The Specially Designated Nationals (SDN) List. Deze bestaat uit individuen en organisaties waarvoor het verboden zaken doen is voor Amerikaanse burgers en bedrijven. Is dit niet de Europese Sanctielijst (Freezelist)? Nee, de Europese Sanctielijst wordt opgesteld door de Europese Commissie van het Europese Parlement. Deze twee organisaties stellen zelfstandig hun lijst op. Is OFAC voor mij verplicht? De verplichting geldt voor Amerikaanse bedrijven. Er zijn steeds meer financiële instellingen die in Nederland werkzaam zijn maar onder een Amerikaans moederbedrijf vallen. De Nederlandse dochters zijn derhalve verplicht tot periodieke controle. Maar ook de partijen die als volmacht voor die in Nederland werkende bedrijven optreden. Zij hebben immers de cliëntenportefeuille onder zich en dienen de controle namens de volmachtgever uit te voeren.

René van Dijk

meld u aan bij Krammer en wij voorzien u van de software. De gegevens worden via de methodiek van de VerzekeringsRing gedistribueerd. Voor verdere toelichting zie website: http://www.facts.nl/verzring.sanctielijst.nl.html Zijn er kosten aan verbonden? Geen kosten - de SanctielijstRing wordt voor gebruik bij de maatschappij in eigen huis door Krammer Software kosteloos aangeboden aan de Nederlandse Verzekeringsmarkt. Indien gewenst kan Krammer ook de verwerking ,in service’ tegen een vergoeding uitvoeren.

Hoe voer ik de controle uit? Bestaande deelnemers aan de VerzekeringsRing ontvangen de gegevens automatisch. Het matchen gaat op dezelfde manier als met de Europese Sanctielijst. Mocht u de VerzekeringsRing nog niet hebben,

Die komt er nooit meer in.. Vervolg van pagina 7

In een flink aantal bedrijfstakken wordt dus geinvesteerd in instrumenten – zoals een waarschuwingssysteem – om de betrouwbaarheid van de medewerkers en dus van het bedrijf, te optimaliseren. Wanneer er in de publieke sector een incident voorkomt – en de laatste tijd zijn dat er nogal wat – wordt daaraan veel media-aandacht besteedt. Op zich terecht, maar natuurlijk slecht voor het beeld van de sector en de medewerkers. Integere medewerkers – en dat is natuurlijk verreweg de meerderheid – hebben veel last van dergelijke incidenten, men voelt zich verdacht gemaakt en trekt het zich bijzonder aan. Het is dan ook jammer dat er in veel van deze sectoren nog geen maatregelen worden genomen om incidenten te registreren en elkaar dus te kunnen waarschuwen. Politiek, regelgeving, koudwatervrees .. jammer, want zo krijgen medewerkers die wegens ‘fout’ gedrag nooit meer in één bepaalde school, vereniging of instelling aan de slag mogen’, gewoon de gelegenheid om elders op dezelfde voet verder te gaan. Pagina 8

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx

Colofon Facts! & Ringen is een uitgave van Krammer Software in Pijnacker. www.KrammerSoftware.nl info@KrammerSoftware.nl, tel: 015-3610140 Redactie: Marco de Bruijn, Gerwin Marskamp, René van Dijk. Interviews, tekst en fotografie: Maarten Uri (www.uricom.nl)

Profile for Maarten Uri

Facts! & Ringen December 2012  

14de Nieuwsbrief van Krammer Software over het grbruik van registratiesystemen voor fraude- men criminaliteitsbeheersing bij bedrijven. red...

Facts! & Ringen December 2012  

14de Nieuwsbrief van Krammer Software over het grbruik van registratiesystemen voor fraude- men criminaliteitsbeheersing bij bedrijven. red...

Advertisement