Page 1

1(14)

Lathund Outlook WebApp 2010 Fรถr Kramfors kommun Ver 1.0


2(14)

Innehåll Lathund ............................................................................................................................................................ 1 Att logga in i Outlook Web Access (OWA) .................................................................................................... 3 Inställningar för e-postlådan ............................................................................................................................ 5 Infoga en signatur i sina meddelanden ............................................................................................................. 6 Hur man skapar en distributionslista (Grupp) .................................................................................................. 8 Hur man lägger till en avsändare till sina kontakter ...................................................................................... 11 Kontrollera storleken på sitt e-postkonto ....................................................................................................... 12 Använda hjälpen i Outlook WebApp ............................................................................................................. 13 Kortkommandon i OWA ................................................................................................................................ 14


3(14)

Att logga in i Outlook Web Access (OWA) Förutsätter att du redan har ett fungerande inloggningsnamn och lösenord till nätverket. 

Logga in på OWA genom att surfa in på http://owa.kramfors.se

Om du är på en dator som är utanför domänen kan ett liknande meddelande som i bilden nedan dyka upp, klicka då på länken vid den röda ikonen. Det kommer att vara en krypterad anslutning till servern ändå.

Om du är på en dator utanför din arbetsplats så ska du välja ”Detta är en offentlig dator”. Detta ger en automatisk utloggning och ingen information sparas lokalt på datorn om din inloggning.

Sitter du på din arbetsplats och datorn är med i domänen så väljer du alternativet ”Detta är en privat dator”

Fyll i ditt användarnamn och passord.

Klicka på Logga in


4(14)

Första gången du loggar in får du välja språk och tidszonsinställningar, Svenska är standard och tidszonen är ställd på GMT +01:00 vilket är vår tidszon.

Klicka på OK

Om du är på en dator som är medlem i domänen Kramfors och är inloggad på PC:n så kommer du automatiskt in i din brevlåda.

Om du sitter hemma eller vid en publik PC så får du upp en inloggningsruta. Logga in med dina inloggningsuppgifter.

När du sitter hemma vid en ”säker” dator kan du med fördel klicka i ”Privat dator”, då kan du vara inloggad och inaktiv upp till 8 timmar innan sessionen avslutas. Standardvalet är dock ”Publik eller delad dator” och maxtiden vid inaktivitet är då 30 minuter.


5(14)

Inställningar för e-postlådan Det finns en hel del inställningar OWA som man kan göra själv som användare. Gå gärna igenom sidorna och läs igenom alternativen som finns där. 

Hitta till inställningarna, klicka på alternativ.

Här finns inställningar för mitt konto.

Om du vill komma tillbaka till e-postlådan så klicka på Min e-post.


6(14)

Infoga en signatur i sina meddelanden En signatur kan infogas manuellt eller automatiskt till alla utgående meddelanden. För att skapa en signatur gör så här. 

Klicka på ”Alternativ” i högst upp i menyraden.

Klicka på ”Inställningar” i menyn till vänster.

Under rubriken ”E-postsignatur” finner du verktyget för att skapa signaturer.


7(14)

Skriv in vad du vill ha som signatur, brukligt är att i alla fall ha namn och titel. Du kan använda olika

typsnitt, färger mm för att få en personlig signatur.

Välj sedan om du alltid vill ha signaturen i dina utgående meddelanden genom att bocka för ” Inkludera min signatur automatiskt i meddelanden som jag skickar”.

Klicka sedan på ”Spara” .

Om du valt att inte automatiskt inkludera din signatur kan du ändå manuellt lägga till den i dina epostmeddelanden genom att klicka på ”Infoga signatur” knappen. Då dyker signaturen upp i ditt meddelande. Tänk på att infoga signaturen först av allt, en retlig grej i OWA är att signaturen kan hamna lite var som om man infogar den efter man skrivit sitt meddelande.


8(14)

Hur man skapar en distributionslista (Grupp) En distributionslista är en lista där du lagt upp adresser som du regelbundet epostar. Med en distributionslista slipper du lägga till flera mottagare när du skriver ett nytt e-postmeddelande. Nackdelen är att du själv måste hålla dina distributionslistor aktuella. Detta moment förutsätter att du redan har loggat in i OWA. 

Klicka först på kontakter till vänster i menyn.

Klickar du på pilen

Efter det klickar du på ”Gruppera”.

till höger om Nytt.


9(14)

Ett nytt fönster ”Namnlös distributionslista” dyker upp.

På översta raden ”Listnamn” skriver du namnet du vill att listan ska ha.

Klicka på ”Medlemmar...” för att lägga till e-postmottagare i din lista.

I fönstret ”Adressbok” väljer du först en Adressbok (5) att hämta adresser från eller om du har egna adresser så väljer du ”Kontakter”.

Dubbelklicka därefter på e-postmottagaren du vill ha med så att den dyker upp i listan längst ned.

Upprepa för varje mottagare.


10(14)

När du fått med de du vill ha i din distributionslista klickar du på knappen ”OK”.

Du är nu åter till din distributionslista och klickar på knappen ”Lägg till i listan”... personerna hoppar då ner i det stora fönstret.

Klicka ”Spara och stäng”.

Nu finns din distributionslista under ”Kontakter” i adressboken och är färdig att e-postas.


11(14)

Hur man lägger till en avsändare till sina kontakter 

Dubbelklicka på det e-postmeddelande vars avsändare du vill spara i dina kontakter.

Högerklicka på avsändarnamnet så att en liten meny dyker upp.

Välj ”Lägg till i Kontakter...” i menyn.

Välj ”Spara och stäng” i användarens informationsfönster.

Nu finns avsändaren i dina kontakter.


12(14)

Kontrollera storleken på sitt e-postkonto 

Ställ muspilen ovanpå e-postlådans namn (användarnamnet) och efter en liten stund dyker en informationsruta med en grön stapel upp. Stapeln representerar hur mycket du använt av den tillgängliga platsen.

Tänk på att e-postmeddelanden med bifogade filer kan ta upp mycket plats, speciellt om de innehåller filmsekvenser eller ljud. För att spara plats bör man spara ner stora filer i ”Mina dokument” och sedan radera e-postmeddelandet. Glöm inte att tömma mappen ”Borttaget” då och då.


13(14)

Använda hjälpen i Outlook WebApp Det finns en hjälpfunktion i OWA, klicka på den blåa ikonen med ett frågetecken som kommer hjälpinnehållet fram. Här finns all övrig information som du behöver för att använda OWA.

Lycka till!


14(14)

Kortkommandon i OWA Kortkommandon tillför några nya funktioner som kan vara nyttiga att känna till och som underlättar i det dagliga e-postandet. CTRL+Z Ångrar effekten av det senaste formateringskommandot (UNDO). CTRL+Y Gör om det senaste formateringskommandot (REDO). CTRL+F Söker efter text. SKIFT+F10 Visar en snabbmeny om det finns någon. Detta motsvarar att högerklicka på ett objekt eller ett element i texten. CTRL+L Visar dialogrutan Hyperlänk där du kan infoga och ändra hyperlänkar i texten. F7 Stavningskontroll CTRL+U Understrykning på/av CTRL+B Fetstil på/av CTRL+I Kursiv på/av

Lathund outlook webapp 2010  
Advertisement