Page 18

Utveckling | Bollstabruk

Bensinmack med servicehall snart i Bollstabruk Nu är det klart! Arbetet med att anlägga en ny mack i Bollstabruk har gått så långt att Roger A Åkerblom, ordförande Bollstabruk Intresseförening, törs lova: – Vi ska ha truck stop nr ett på riks 90. Allt började med en dröm. En idé om att ersätta den mack som lades ned i centrala Bollsta på hösten 2010. För ortsborna och de många åkare som trafikerar sträckan blev nedläggningen ett dråpslag. Intresseföreningen började undersöka vilka möjligheter som stod till buds och fastnade först på tanken om en bygdemack. – Men vi insåg snart att det inte passade oss. Vi behöver något mer och kontaktade ett antal av de stora oljebolagen, berättar Roger A Åkerblom Det koncept som föreningen arbetar efter omfattar en dieselanläggning för större fordon med moderna höghastighetspumpar. För privatbilisterna blir det en automatstation där man kan tanka diesel, 95 och eventuellt E85. Det ska även anläggas en 35 meter lång servicehall där tvätthallar, bilverkstad, minibutik, servering och toaletter ska inrymmas. En stor lastbilsparkering ska bli pricket över i:et. – Det går 500 timmerbilar per dag i skytteltrafik här. När lasten är lossad behöver både förare och fordon påfyllning. Åkerblom berättar att man bildat bolaget Truck Stop Sweden för ändamålet ett köp av marken där drivmedelsanläggningen ska ligga är på gång med Kramfors kommun. Bolaget har redan fått ett positivt planbesked från kommunen för det numera nedrivna hyreshusområdet på Tallmovägen. Det oljebolag som nappat på förslaget att etablera sig på orten är Qstar, ett företag med 420 automatstationer i Sverige, bland annat vid Kvantum i Fiskja. Drivmedelsdistributionen är med andra ord ordnad. – Allt är förberett och vi jobbar just nu med att ordna finansieringen på tio miljoner kronor. Vi har kommit en bra bit på väg och förhoppningen är att kunna börja markbereda i april-maj för att stå med en färdig anläggning innan vintern. Allt projekterande arbete utförs ideellt av Roger A Åkerblom och projektgruppen. – Det här är vändningen! Genom att genomföra detta skapar vi ny kraft och en positiv attityd i byn.

Roger A Åkerblom och intresseföreningen har nu gått från vision till handling i sitt arbete.p

Kolla in vår nya hemsida t n fi t t e Tävla om oss! n å r f g g ä påsk HUR MÅNGA KYCKLINGAR FINNS I ANNONSEN? SKICKA IN DITT SVAR VIA MEJL: info@trendfrisorer.se ELLER POST: STATIONSGATAN 17 872 30 KRAMFORS

Detaljplan över hur området kommer att se ut.

www.trendfrisorer.se

0612-14114

GLAD PÅS önskar vi!

K!

• ÖPPET ALLA VARDAGAR 8-17 • TORSDAGAR ÖPPET 8 - 20 • ONSDAGAR MELLAN 08.00-10.00 HAPPY HOUR MED RABATTERAT PRIS PÅ KLIPPNING! • LÖRDAGSÖPPET!

Välkomna!

Gilla oss på

Kramforsbladet Mars 2013  

Kramforsbladet Mars 2013

Kramforsbladet Mars 2013  

Kramforsbladet Mars 2013

Advertisement