Page 1

w w w . f a c e b o o k . c o m / k r a l o v e h r a d e c kříjen y k r 2017 U nás v kraji w w w. k r a l o v e h r a d e c k y k r a j . e u

1

říjen 2017

U nás v kraji

Projekty za téměř půl miliardy korun zmodernizují krajské školství

Drazí spoluobčané, po letní pauze Vás mohu znovu pozdravit prostřednictvím krajského periodika U nás v kraji, které vychází již od roku 2002. Doposud tento zpravodaj vycházel vždy čtvrtletně, počínaje tímto číslem jsme pro Vás ale připravili důležitou změnu, a sice že U nás v kraji nyní naleznete ve svých poštovních schránkách na začátku každého kalendářního měsíce. Věřím, že zvýšením periodicity dosáhneme nejen včasnější informovanosti o aktuálním dění v regionu, ale zároveň docílíme i toho, že se zpravodaj dostane častěji k Vám, občanům Královéhradeckého kraje. Jsem přesvědčen, že většina z Vás tuto novinku uvítá a využije jí k pravidelnému získávání informací z celého území našeho regionu.

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a svými středními školami připravil řadu projektů, které řeší rekonstrukce objektů, modernizace učeben a pořízení nového vybavení. Většina záměrů již má přislíbenou dotační podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Celková hodnota všech projektů je podle předpokládaných cen v součtu téměř půl miliardy korun. U většiny zakázek se již soutěží dodavatel.

hejtman Královéhradeckého kraje

Blahopřejeme! V obci Přepychy na Rychnovsku, která se stala vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2017, se konalo slavnostní předání všech ocenění. FOTO: OÚ Přepychy

„Naší snahou je zvýšit atraktivitu, a tím také naplněnost především technických oborů, které se dlouhodobě potýkají s nezájmem uchazečů. Přitom právě tyto obory mohou svým absolventům zajistit nejvíce možností uplatnění na pracovním trhu. Zároveň chceme studentům a pedagogům poskytnout důstojné a příjemné prostředí, které bude maximálně odpovídat podmínkám budoucího uplatnění v praxi,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast školství. Dva nejnákladnější projekty mají hodnotu okolo sta milionů korun. Prvním z nich je vybu-

dování centra odborné přípravy polygrafických oborů na Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Projekt umožní soustředit výuku polygrafických oborů do jednoho místa, kde se navíc studenti naučí pracovat s moderními technologiemi, například pro dokončovací zpracování tiskovin nebo digitální přípravu tiskových forem. S obdobnými náklady počítá také plán na modernizaci cvičné stáje ve školním statku v Hořicích, který je dlouhodobě ve špatném technickém stavu a jeho vybavení je velice zastaralé. Kromě stavebních prací se-

Nová vlna kotlíkových dotací str. 3

stává projekt i z pořízení nového vybavení. Nákup manipulátoru, rozdružovače balíků, krmného vozu, smykového nakladače, traktoru a další techniky a rovněž nábytku a počítačů pro novou učebnu se soutěží samostatně. Více než padesátimilionová investice bude směřovat do hradecké Střední průmyslové školy, konkrétně na rekonstrukci prostorů pro odborný výcvik a vybudování jednopatrové nástavby v Hradební ulici. Projekt za více než 30 milionů korun si připravila Česká lesnická akademie v Trutnově. S pomocí dotace má být pořízen například

Na Rychnovsku se plánují dopravní stavby za tři miliardy str. 3

Jiří Štěpán

simulátor harvestoru, harvestor, vyvážecí traktor a další strojní vybavení pro budoucí lesníky. Další projekty zlepší úroveň praktické přípravy na středních školách v Chlumci nad Cidlinou a Nové Pace, hradecké „zdrávce“ a dále průmyslovkách v Hronově, Rychnově nad Kněžnou, Jičíně, Novém Bydžově, Hořicích, hradecké Vocelově ulici a Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. U těchto projektů dosahuje dotační podpora 90 procent, zbylé prostředky uvolní kraj ze svého rozpočtu.

Stipendia pro obor diplomovaná sestra

str. 5


2

říjen 2017

Krátce z kraje Aplikace Záchranka pomáhá

Jedním stisknutím tlačítka v aplikaci Záchranka můžete vytočit linku 155 a zachránit tak život! Záchranářům výrazně pomáhá tím, že odešle přesnou polohu volajícího. Aplikace používá souřadnice GPS a přesnost tak určí poměrně spolehlivě. Lidé si ji mohou stáhnout do chytrého telefonu zdarma. Patříte-li zejména mezi turisty a milovníky přírody, kde je často obtížné v případě nouze určit polohu, s instalací neváhejte.

Zdravotní sestry dostaly přidáno

Navýšení platu o dva tisíce korun se v Královéhradeckém kraji dotklo celkem 1117 zdravotních sester a dalšího nelékařského personálu ve směnném provozu. Královéhradecký kraj na toto navýšení získal dotaci od Ministerstva zdravotnictví asi 17 milionů korun. Peníze se k zdravotnickým zařízením dostaly během podzimu, přitom krajské nemocnice zvýšení platu zavedly již od začátku července.

Ocenění pro Vambereckou krajku

Krajská rada rozhodla o rozšíření Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje o „Tradici předávání krajkářství na Vamberecku“. Tento zápis je podmínkou pro případnou nominaci na zařazení do seznamu celostátního. Nositelem statku jsou Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, město Vamberk a Krajkářská škola Vamberk.

Poplatky nahrazuje kauce

Začátkem října začala platit změna systému zpoplatnění zvláštního užívání silnic, silničních pozemků a pozemků v majetku Královéhradeckého kraje. Podle ní se bude namísto poplatků vybírat vratná kauce. Toto opatření vychází vstříc především městům a obcím, které pod povrch krajských silnic ukládají své inženýrské sítě. Za splnění všech podmínek jim bude složená částka vrácena.

Správa a údržba silnic změnila název

Krajská akciová společnost Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje (SÚS KHK) změnila 1. října název na „ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s.“ Důvodem bylo mimo jiné časté zaměňování s názvem a činností krajské příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje. Ta je majetkovým správcem krajské silniční sítě, zatímco posláním akciové společnosti je především zimní a letní údržba komunikací a příprava rekonstrukcí.

STALO SE

U nás v kraji

Kraj převzal část zrušených komerčních spojů Královéhradecký kraj převzal do vlastní režie část zrušených spojů, které na své podnikatelské riziko dosud provozovaly autobusové společnosti. Kvůli jiným upravil odjezdy linek, které již objednával. Snaží se tím minimalizovat dopad na cestující. K rušení řady dálkových spojů přistoupili dopravci v souvislosti se zavedením nového jízdního řádu začátkem září. „Jde o důsledek nedostatku řidičů na trhu práce a nízké rentability těchto spojů. Dálkové spoje ruší

hned několik dopravců a my jsme museli na vzniklou situaci reagovat. V rámci našich možností jsme některé zrušené spoje nahradili nově zavedenými spoji, v jiných případech jsme upravili jízdní řády krajem objednávaných spojů tak, aby zajistily dopravní obslužnost po zrušených dálkových spojích,“ řekl první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství. Tato situace se týká například linek jezdících na trasách Rokytnice v Orlických horách – Hradec Králové, Hradec Králové – Liberec nebo Hradec Králové – Špindlerův Mlýn. Nový jízdní řád ovšem obsahuje

i změny, které nebyly vynuceny rušením dálkových spojů, ale Královéhradecký kraj jimi reagoval na podněty obcí i samotných cestujících. Na základě požadavku občanů získá město Třebechovice pod Orebem nové spojení do Stěnkova. Lépe bude také zajištěno ranní dojíždění dětí z obcí na Kostelecku do školy ve Lhotách u Potštejna. Přehled všech změn a přímé odkazy na nové jízdní řády najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje v sekci „Doprava v kraji“ a také na Facebooku https:// www.facebook.com/verejnadopravavkhk/.

Na krajském úřadu se setkali zaměstnaní absolventi Účastníci letošního kola projektu Zaměstnaný absolvent se sjeli do sídla Královéhradeckého kraje, aby si navzájem sdělili své zkušenosti z tříměsíčních stáží, které absolvovali během letních prázdnin. Projekt realizuje Královéhradecký kraj s cílem zvýšit zaměstnatelnost absolventů středních škol. „Projekt Zaměstnaný absolvent je jedinečná příležitost pro absolventy středních škol, kteří chtějí po dokončení studia plynule přejít do pracovního procesu. Kromě praxe někteří účastníci získali i nabídku stálého pracovní místa ve firmě, v níž stáž absolvovali, což je vlastně prvoplánový cíl celého projektu. Těší mě, že studenti, a především firmy, mají o takový projekt zájem a věřím, že další kolo, které proběhne v příštím roce, bude stejně úspěšné,“ sdělil krajský radní Pavel Hečko, který se zúčastnil společného setkání

a studentům předal osvědčení o absolvování odborné praxe. Kromě předání osvědčení byla smyslem setkání společná diskuze nad přínosem projektu jak pro studenty, tak pro firmy. „Máme pozitivní ohlasy ze strany absolventů i firem, což je pro nás důležitá zpětná vazba. V letošním roce se do projektu zapojilo 56 absolventů středních škol a 39 firem. Odborné praxe probíhaly v období od  1. června do 31. srpna 2017 a předcházely jim poradenské aktivity pro účastníky, které zajišťoval Úřad práce ČR jako partner projektu,“

Seznamte se: Držitelé krajské ceny sociálních služeb Města, organizace i jednotlivce ocenil Královéhradecký kraj v dalším ročníku Ceny za přínos v sociálních službách. Nositelé ocenění za práci v této oblasti a její rozvoj vzešli letos z několika desítek nominovaných a vybráni byli hlasováním odborných komisí.

Osobnostmi sociální oblasti se stali: Zdeňka Bubeníčková (Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují), Dagmar Dvořáčková (Městský úřad Nové Město nad Metují), Lucie Hejduková (Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou), David Rejlek (Oblastní charita Jičín), František Vogl (Městský úřad Rychnov nad Kněžnou), Jiří Zeman (Krajský úřad Královéhradeckého kraje). V kategorii poskytovatelů sociálních služeb kraj ocenil organizace: Arnika, Centrum LIRA, NONA 92 a Hospic Anežky České Oblastní charity Červený Kostelec. Ocenění v kategorii obcí podporujících sociálních služby získala města Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Cenou za dlouholetou dobrovolnou práci

informovala vedoucí Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Ivana Kudrnáčová. Vedle úřadu práce je partnerem projektu i královéhradecké Centrum investic, rozvoje a inovací, které se postaralo o administraci celého projektu. Projekt Zaměstnaný absolvent je jednou z dlouhodobých strategických aktivit v rámci Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje a byl podpořen dotací z Operačního programu Zaměstnanost. Další kolo projektu proběhne příští rok, registrace bude spuštěna začátkem roku 2018.

v oblasti sociálních služeb byla odměněna Místní skupina Červeného kříže Žacléř a taktéž Lenka Prajzlerová a Jana Štěpánová. Cenu za přínos v sociálních službách kraj udílel letos již posedmé. Součástí programu byl tentokrát i Svátek seniorů s celodenním programem na Pivovarském náměstí v centru Hradce Králové. Pro všechny návštěvníky nad pětapadesát let byla připravena možnost registrace do slevového systému Senior pasy, kterým Královéhradecký kraj podporuje volnočasové aktivity svých obyvatel.

Ocenění předal jménem Královéhradeckého kraje první náměstek hejtmana Martin Červíček.


O ČEM SE MLUVÍ

U nás v kraji

3

říjen 2017

Na Rychnovsku se plánují dopravní stavby za tři miliardy korun Třímiliardové investice se v následujících pěti letech dočká dopravní infrastruktura na Rychnovsku. Opravy a výstavby nových úseků silnic by měly pomoci přetíženým dopravním uzlům v okolí průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. „Jsou to poměrně velké dopravní stavby v řádech desítek až stovek milionů korun, mezi nimiž je například potencionální obchvat Častolovic, Domašína a Solnice. Všechny tyto akce jsou navázány na aktualizované usnesení vlády z června tohoto roku. Na dopravní infrastrukturu na Rychnovsku by měla být v letech 2018 až 2022 vynaložena částka zhruba kolem tří miliard korun. Nové silnice by

doplnily současnou dopravní síť a zvýšily kapacitu nákladní i osobní automobilové dopravy v okolí průmyslové zóny,“ sdělil krajský radní pro oblast investic Václav Řehoř. Příslib investic přineslo aktualizované vládní usnesení z června tohoto roku. Do průmyslové zóny by tak v příštích letech mělo přitéct až šest miliard korun. Mezi finančně největší plánované projekty patří obchvat Častolovic a Kostelce nad Orlicí, který si vyžádá náklady 1,1 miliardy korun. Kromě oprav a výstavby silnic část investic půjde i do železniční sítě – v plánu je například navýšení kapacity železniční stanice v Solnici či výstavba železniční stanice Lipovka.

Nová vlna Kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji je za dveřmi Královéhradecký kraj rozdělí dalších dvě stě milionů korun majitelům rodinných domů na výměnu zastaralých zdrojů vytápění. V průběhu předchozích dvou let bylo z celkových prostředků 220 milionů Kč podpořeno více než 1900 občanů kraje. Další tisícovka občanů může o výměnu neekologického kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním požádat už koncem října letošního roku, pro první výzvu je připraveno 100 milionů Kč. Na jaro 2018 pak kraj předběžně plánuje další výzvu o stejném objemu. Do roku 2019 by tak na podporu mělo dosáhnout minimálně 2000 žadatelů.

ný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací. Nová výzva byla zveřejněna 26. 9. 2017 na úřední desce kraje. Elektronický příjem žádostí bude spuštěn v pondělí 30. října zápisem do pořadníku žadatelů, jehož kapacita je tentokrát nastavena na 1050 míst. Od 31. října do 10. listopadu budou moci žadatelé, zapsaní v pořadníku v rámci uvedené kapacity, vyplnit kompletní elektronickou žádost a následně odevzdat listinnou verzi včetně povinných příloh. Proces hodnocení bude ukončen na začátku roku 2018, úspěšní žadatelé budou mít po podpisu smlouvy více než 10 měsíců na realizaci svého projektu. Šanci mají ti, kteří již výměnu zdroje provedli (ne dříve než 15. 7. 2015), i ti, kteří ji teprve plánují. Dotace se bude totiž stejně „Podmínky čerpání dotace se jako v minulosti poskytovat formou oproti minulým letům změnily. zpětné úhrady, ale i zálohově. K podpo rovaným Nová vlna opatřením KotlíkoDíky kotlíkové dotaci už nepatří vých dotací můžu v naší obci například přináší již i já lépe dýchat. pořízeavizované ní kotle změny spalujícího podmínek výhradně uhlí nebo kombinovapro získání dotace. Nadále se již ného kotle s ručním přikládáním. například nepodporují výměny Podmínky stanovil řídící orgán stávajících kotlů 3. – 5. emisní třídy Operačního programu životní pro(pouze 1. a 2. emisní třída), nově již středí, kterým je Ministerstvo život- také není možné instalovat kotel ního prostředí, a Královéhradecký spalující výhradně uhlí ani komkraj, jako příjemce finančních binovaný kotel na uhlí a biomasu prostředků, je musel akceptovat,“ s ručním přikládáním. Výše dotace uvedl radní Pavel Hečko odpovědje opět určena procentem z výdajů

Seznam plánovaných projektů: Projekt

Předpokládaná cena

Termín

rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město (Krčín)

50 mil. Kč

duben – říjen 2018

II/298 Opočno, obchvat – první etapa

163 mil. Kč

duben 2018 – prosinec 2019

II/298 Opočno, obchvat – druhá etapa

177,21 mil. Kč

dle dokončení první etapy

II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat

135 mil. Kč

2018 – 2019

I/14 Solnice, obchvat

374 mil. Kč

2019 – 2020

obchvat Častolovic (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k. ú. Libel)

340 mil. Kč

2020+

komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žel. st. Lipovka

180 mil. Kč

2019 – 2020

zvýšení kapacity železniční stanice Solnice - výstavba žel. st. Lipovka

380 mil. Kč

2019 – 2020

rekonstrukce podjezdu v Novém Městě n/M. na silnici III/30821

100 mil. Kč

2019 – 2020

I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat

650 mil. Kč

2020+

I/11 Častolovice – Kostelec nad Orlicí, obchvat

1,1 mld. Kč

2020+

I/14 úprava napojení průmyslového areálu Solnice – Kvasiny – Rychnov

120 mil. Kč

2020+

na pořízení nového zdroje vytápění, ale zároveň jsou stanoveny maximální částky dotace podle jednotlivých druhů zdrojů vytápění (75 000 Kč u automatu na uhlí a biomasu, 95 000 Kč u plynového kondenzačního kotle, 100 000 Kč u kotle na biomasu s ručním přikládáním a 120 000 Kč u automatického kotle na biomasu a tepelného čerpadla).

Není však již třeba předkládat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ani řešit tzv. mikroopatření vedoucí ke snížení energetických nároků budovy. Státní fond životního prostředí navíc vyplácí bonus až 40 000 Kč těm příjemcům, kteří zkombinují Kotlíkovou dotaci s dotací z programu Nová zelená úsporám.

Kraj potřebuje více studentů elektrotechnických oborů. Pomůže sektorová dohoda Sektorovou dohodu pro oblast energetiky začátkem října uzavřel Královéhradecký kraj, Asociace energetických manažerů, z. s. a Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové. Dohoda má zajistit více absolventů elektrotechnických oborů a další rozvíjení jejich odbornosti. „Asociace energetických manažerů a jedna z našich středních škol se dohodly na společné spolupráci na zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných odborníků v energetice. Chceme, aby Královéhradecký kraj v budoucnu nezaostával v této oblasti a mohl konkurovat vyspělým regionům ve využívání nových technologií,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, kte-

rá je odpovědná za oblast školství. Sektorová dohoda Královéhradeckého kraje pro energetiku vytváří organizační, morální a etický rámec pro všechny účastníky. Konkrétně má zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu práce a také nastavit formy vzájemné spolupráce při podpoře technického školství. „Věřím, že díky hlubší spolupráci s podniky se nám podaří získávat více uchazečů o elektrotechnické obory, jejichž absolventů se v současné době na trhu práce zoufale nedostává. Podniková sféra se totiž v dohodě zavazuje k odborné spolupráci a materiální podpoře výuky, odborného výcviku i soutěží v odborných dovednostech,“ ocenil Pavel Jankovský ředitel SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové, která je jedním ze signatářů dohody.


4

říjen 2017

U nás v kraji

OHLÉDNUTÍ

Titul Vesnice roku 2017 Královéhradeckého kraje získaly Přepychy. Ocenění předal starostce Zdeňce Seidelové hejtman Jiří Štěpán.

V srpnu se otevřel nový úsek dálnice D11 do Hradce Králové.

Na novém úseku D11 se před otevřením konalo cvičení záchranných složek.

Zemědělci symbolicky zakončili úspěšný rok Hasiči SDH Přepychy na vyhlášení Vesnice První zářijový víkend ovládl hradecké nebe na krajských dožínkách. roku 2017 Královéhradeckého kraje. letecký festival CIAF.


POMÁHÁME

U nás v kraji

Mladí lékaři v nejohroženějších oborech dosáhnou na stipendium až 150 tisíc korun Čtrnáct personálně nejohroženějších lékařských oborů vytipoval Královéhradecký kraj. V následujících dvou akademických rocích poskytne studentům 6. ročníků lékařských fakult celkem 5,5 milionu korun formou stipendií. Studenti definovaných oborů, kteří se zavážou k práci ve zdravotnických zařízeních v Královéhradeckém kraji na čtyři roky, budou moci získat jednorázové stipendium nově až ve výši 150 tisíc korun. „Aktuálně jsme vytipovali čtrnáct lékařských oborů, které potřebujeme nutně personálně stabilizovat. Tři mimořádně potřebné obory podporujeme stipendijní částkou 150 tisíc korun. Jedná se o vnitřní lékařství, anesteziologii a intenzivní medicínu a pediatrii. Zájemce o dalších jedenáct oborů, mezi které přibyla nově oproti minulým kolům také například chirurgie, radiační onkologie nebo geriatrie, podpoříme částkou 120 tisíc korun,“ řekl náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar. Úkolem Královéhradeckého kraje je podle něj zajistit kvalitní a fungující zdravotnický systém. „Během dvou let, kdy se stipendijní program uskutečnil, jsme získali více než pět desítek nových lékařů pro krajské nemocnice i další zařízení na území kraje. Ročně se tedy jedná o přírůstek kolem 25 lékařů, což je trend, který bude, doufám, pokračovat i v nadcházejících letech,“ doplnil náměstek Cabicar. O jednorázové finanční stipendium budou moci žádat studenti lékařských fakult s předpokládaným

Obory podporované jednorázovým stipendiem 150 tisíc korun: 1. vnitřní lékařství 2. anesteziologie a intenzivní medicína 3. pediatrie

Obory podporované jednorázovým stipendiem 120 tisíc korun: 1. psychiatrie 2. radiologie a zobrazovací metody 3. neurologie 4. urologie 5. radiační onkologie 6. všeobecné praktické lékařství 7. rehabilitační a fyzikální medicína 8. pneumologie a ftizeologie 9. nefrologie 10. geriatrie 11. chirurgie ukončením studia v příslušném akademickém roce, pro který bude dané kolo stipendijního programu vypsáno. Přijetím stipendia se studenti zavážou k setrvání ve specializovaném oboru na území Královéhradeckého kraje po dobu čtyř let. Podrobné podmínky stipendijního programu jsou zveřejněny od 25. září 2017 na webových stránkách Královéhradeckého kraje a informace byly rozeslány i na všechny lékařské fakulty v České republice. Stipendijní program pro studenty posledních ročníků medicíny realizuje Královéhradecký kraj od roku 2015. Na jeho realizaci vynaložil dosud 7,5 milionu korun. Výsledkem programu je 52 nových lékařů, kteří nyní pracují v regionálních zdravotnických zařízeních.

Obědy zdarma pro 340 dětí Do projektu Obědy do škol, který pomáhá dětem tak, že jim jsou propláceny obědy ve školní jídelně, se v Královéhradeckém kraji zapojí v tomto školním roce 40 základních a mateřských škol. V nich bude podpořeno dohromady na 340 dětí. „Máme potvrzeno, že díky projektu Obědy do škol podpoříme asi 340 dětí z původně téměř 880 odhadovaných, a jsme rádi, že můžeme těmto dětem pomoci. Vidím, že projekt má smyl a naše rozhodnutí se do něho zapojit bylo správné. Původně jsme měli přihlášeno 56 škol, ale reálně se bude projekt týkat dětí ze 40 škol. Pokud rodiče neprojevili o dotované obědy

zájem, mají možnost se do programu přihlásit v příštím roce,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Projekt Obědy do škol nabízí pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách dětem ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají alespoň tři měsíce dávky v hmotné nouzi. V konečné fázi ovšem nebude vůbec poznat, kterým dětem jsou takto obědy dotovány. Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014 – 2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

říjen 2017

5

Kraj motivuje studenty a studentky oboru Diplomovaná všeobecná sestra Motivační a prospěchové stipendium mohou ve školním roce 2017/2018 získat studenti a studentky krajských vyšších odborných škol, kteří se vzdělávají v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila pravidla pro poskytování stipendií, díky nimž si studenti budou moci přijít až na 12 tisíc korun ročně. „Krajské zdravotnické školy se potýkají s nižším počtem uchazečů o studium a kapacita oboru Diplomovaná všeobecná sestra není zcela naplněna, i přestože zájem o absolventy tohoto oboru je vysoký. K dnešnímu dni chybí ve zdravotnických zařízeních v Královéhradeckém kraji zhruba osmdesát zdravotních sester,“ nastínila účel projektu náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství. „Naším cílem je motivovat nejen uchazeče o studium ve zdravotnictví, ale i studenty tohoto oboru a docílit většího počtu absolventů, kteří se uplatní v krajském zdravotnictví,“ dodala náměstkyně Berdychová.

Motivační stipendia budou moci získat studenti všech tří ročníků oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných zdravotnických školách zřizovaných Královéhradeckým krajem. Jedná se o Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Hradec Králové, Komenského 234 a Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Trutnov, Procházkova 303. Finanční prostředky budou studentům vyplácet samy školy. Kraj pro tyto účely poskytl pro letošní školní rok půl milionu korun. Studenti, kteří splní stanovené podmínky, mohou získat motivační a prospěchové stipendium. Obě stipendia školy vyplácí pololetně. Výše motivačního stipendia je odstupňována dle ročníků: studenti 1. ročníků obdrží pololetně 1 500 korun, studenti 2. ročníků 2 000 korun a studenti 3. ročníků 2 500 korun. Výše prospěchového stipendia je stejná pro všechny ročníky a činí pololetně 3 500 korun. Maximální částka, kterou může dostat student 3. ročníku, je tedy 12 000 korun ročně.

Dilema, kam na střední? Veletrh pomůže Na Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů 2017 se opět představí nejen střední školy, ale i zaměstnavatelé z našeho regionu i sousedních krajů. Řetězec veletrhů odstartoval koncem září v Náchodě a během podzimu se série přehlídek uskuteční také v ostatních okresních městech. Více informací najdete na straně 7 a na webu www.vybiramstredni.cz.


6

U nás v kraji

říjen 2017

Dvojnásobný objem peněz na opravy krajských silnic Jako řidiči to známe asi všichni. Uzavírka částečná, úplná, objížďka, zdržení. Léto i podzim na krajských silnicích se skutečně nese ve znamení rekonstrukcí a není se čemu divit. Královéhradecký kraj opravil své komunikace vůbec v největším finančním objemu za poslední roky. V letošním roce bylo zahájeno přes 50 projektů oprav silnic za 900 milionů korun ve všech okresech. Většina oprav bude dokončena ještě letos, pár jich přechází i do příštího roku. Na svých pravidelných cestách po regionu se často bavím se starosty měst a obcí, ale i s vámi, občany, o rozvoji dopravní infrastruktury a stavu krajských silnic. Tady vidím jako obrovský problém skutečnost, že 50 % z 3300 km dlouhé sítě silnic je v havarijním stavu. Proto je pro mě zásadní

závazek, že zdvojnásobíme objem peněz, které dáme do opravy silnic v následujících čtyřech letech. To bude odpovídat až čtyřem miliardám korun. Potřebné peníze na opravy silnic budeme čerpat tak jako doposud z různých zdrojů. Jen v letošním roce využíváme 440 milionů korun z Evropské unie, dalších 270 milionů korun ze státních prostředků, ale klíčové je investovat i vlastní, krajské zdroje, kterými pokrýváme zbytek oprav. A na to budeme také myslet při další přípravě projektů i při schvalování krajského rozpočtu na příští rok. Mgr. Martin Červíček, ODS

V našem kraji je dobře. Ale může být ještě lépe Jako lokální patriot, jehož rod „nevytáhnul paty“ z východních Čech celá staletí, dobře vím, že náš kraj je jedním z nejkrásnějších v České republice. Je také krajem prosperujícím, patří mezi pět regionů Česka s nejnižší nezaměstnaností, aktuálně jsme na tom dokonce o něco lépe než Praha. Nikdy však není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe. A kvalita života se neměří jen čísly ekonomické prosperity. To, co ještě musíme udělat, je zabránit tomu, aby se některá místa a některé obce vylidňovaly. Všude žijí lidé. I v té nejmenší a nejzapadlejší vesnici. Hradec je dnes úspěšnou metropolí. Ale i občané příhraničí a odříznutých obcí mají právo na dopravní obslužnost, rychlý příjezd sanitky, školu i pro pár dětí, obchod, hospodu. Byla by velká škoda, kdyby některá krásná místa našeho kraje začala pustnout. Beru jako svůj úkol tomu zabránit. Jen „hradecká“ dálnice D11 se staví už čtyři desetiletí. Aktivně jsem spolu s dalšími místními politiky, ale třeba i s biskupstvím, tlačil jak na rychlou dostavbu D11, tak přípravu D35.

Táhnout za jeden provaz má smysl. Platí to o investicích do silnic na Rychnovsku, kvůli Kvasinám, nebo o schválení trasy obchvatu mého rodného Náchoda. K dobré dopravní obslužnosti patří i lidovecký projekt jednotného dopravního pasu. Tak, aby na různé typy dopravy stačila jedna legitimace. Dobré cesty byly vždy znakem dobře spravované země. K tomu bude také potřeba do dopravní infrastruktury více investovat a odstranit zbytečnou byrokracii při přípravě staveb. V kampani jezdím po všech koutech našeho kraje a bavím se s lidmi, třeba i u piva. Takže vím, že náš společný domov je pro ně důležitý. A chci zodpovědně pracovat pro to, aby se u nás v kraji žilo všem ještě lépe. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, Koalice pro Královéhradecký kraj

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

NÁZORY ZASTUPITELŮ

Krajské nemocnice čekají masivní investice Zastupitelé našeho kraje schválili po rozsáhlé modernizaci Oblastní nemocnice v Náchodě v objemu cca 1,4 mld. Kč i přestavbu konsolidovaných laboratoří v Oblastní nemocnici Trutnov ve výši bezmála 250 mil. Kč. Zahájení realizace těchto akcí se předpokládá na jaře roku 2018 s termínem ukončení v letech 2020, resp. 2021. Dále vyvstává nutnost modernizace interního pavilonu v Oblastní nemocnici Jičín a jsem rád, že na této nutnosti se shodnou takřka všichni zastupitelé bez rozdílu politické příslušnosti. Po úspěšném zvládnutí těchto investic by se naše stěžejní oblastní nemocnice měly dostat svojí úrovní na standardní moderní zařízení, což je také naším cílem. Samostatnou kapitolou je moder-

nizace operačních sálů v Městské nemocnici Dvůr Králové, kdy jsem přesvědčen, že nalezneme optimální a pro krajský rozpočet akceptovatelnou variantu modernizace těchto operačních sálů. Naši občané potřebují standardní úroveň a dostupnost péče. Samo o sobě to předznamenává i hledání optimálního způsobu řízení našich krajských zařízení, využití maximálního benefitu holdingové struktury a zejména budoucí přechod pod tzv. „jedno IČO“. Ing. Aleš Cabicar, TOP 09

Krajské dotace efektivně Mojí gescí je regionální rozvoj, cestovní ruch a také územní plánování. Je to gesce velmi pestrá, zasahující průřezově do mnoha témat. Postupně se snažím plnit své programové prohlášení. Mohu uvést, že byly zahájeny práce na změně koncepce krajských dotací, které vyústily v Koncepci krajských dotací 2018+. Tento dokument byl podkladem pro konstrukční změnu dotačních programů Královéhradeckého kraje a navazoval na Zásady pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje, které byly schváleny na červnovém jednání zastupitelstva. Základním cílem změn bylo zvýšení komfortu při podávání žádostí o dotaci. Na základě tohoto cíle byly definovány cesty pro jeho dosažení – snižujeme počet dotačních programů, ale plně zachováváme rozsah aktivit, které Královéhradecký kraj finančně podporoval v minulých letech. Věcně související dotační programy byly sloučeny do jednoho, ve kterém vznikly jednotlivé účely, jež budou finančně podporovány. V současné době rovněž probíhají práce na změně podoby Dotačního portálu Královéhradeckého kraje s cílem zvýšení jeho informačního

komfortu pro žadatele o dotaci. Finální podoba dotačních programů by měla být schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 30. 10. 2017. Změna v koncepci krajských dotací bude s veřejností komunikována prostřednictvím seminářů pořádaných v regionech, a to v návaznosti na průběh schvalování návrhů dotačních programů Královéhradeckého kraje v jeho orgánech. Snažím se, aby krajské dotační programy byly i finančně posíleny. Například na zářijovém jednání zastupitelstva bylo schváleno navýšení peněžních prostředků do dotačního programu 17SPT06 (Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením) o 1,5 mil. Kč. Zvýšení alokace je využito na navýšení dotací současným příjemcům dotací z tohoto dotačního programu a zároveň k podpoře žádostí o dotaci, které byly zařazeny do „zásobníku projektů“. Bc. Pavel Hečko, ČSSD

BÝT SPOLU... výstava o domácí hospicové péči ve vstupní hale Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové od 9. října do 3. listopadu v úředních hodinách


U nĂĄs v kraji

OperaÄ?nĂ­ sĂĄly v nemocnici ve DvoĹ™e KrĂĄlovĂŠ nad Labem V souÄ?asnĂŠ dobÄ› jsou na stole dvÄ› varianty novĂ˝ch operaÄ?nĂ­ch sĂĄlĹŻ ve dvorskĂŠ nemocnici. PrvnĂ­ variantou je dostavba novĂŠ budovy laboratoří a vybudovĂĄnĂ­ novĂ˝ch sĂĄlĹŻ nad laboratoĹ™emi za pĹ™edpoklĂĄdanou cenu 100 mil. KÄ? vÄ?etnÄ› DPH, druhou moĹžnostĂ­ je vĂ˝stavba sĂĄlĹŻ ve stĂĄvajĂ­cĂ­ budovÄ›. Tato moĹžnost je nynĂ­ prověřovĂĄna projektanty. RozhodnÄ› kraj neuvaĹžuje

o zruĹĄenĂ­ dvorskĂŠ nemocnice, pouze prověřuje jako sprĂĄvnĂ˝ hospodĂĄĹ™ moĹžnosti Ĺ™eĹĄenĂ­ sĂĄlĹŻ tak, aby jejich obnova byla co nejefektivnÄ›jĹĄĂ­. Ing. Dana KracĂ­kovĂĄ, STAN + VĂ?CHODOÄŒEĹ I

NesouhlasĂ­me s omezovĂĄnĂ­m investic do naĹĄich ĹĄkol, kterĂŠ prosazuje nĂĄmÄ›stkynÄ› BerdychovĂĄ a rada kraje. ProzatĂ­m se daří tento hazard zastavit! Velmi nĂĄs znepokojil nĂĄvrh rozhodnutĂ­ o zruĹĄenĂ­ veĹ™ejnĂŠ zakĂĄzky SnĂ­ĹženĂ­ energetickĂŠ nĂĄroÄ?nosti budovy ĹĄkoly a tÄ›locviÄ?ny SOU LĂĄznÄ› BÄ›lohrad, ale dalĹĄĂ­ nĂĄvrhy na omezenĂ­ Ĺ™ady dalĹĄĂ­ch investic do ťkol (zateplenĂ­ stĹ™echy a budovy ĹĄkoly SĹ GC v NovĂŠ Pace nebo ohroĹžovĂĄnĂ­ Ä?i zruĹĄenĂ­ vyhlĂĄĹĄenĂ­ investice /veĹ™ejnĂŠ zakĂĄzky/ do SPĹ , SOĹ  a SOU v NovĂŠm MÄ›stÄ› nad MetujĂ­ na „ZateplenĂ­ objektu ĹĄkoly a vĂ˝mÄ›na oken“). Snaha investici pro ĹĄkolu SOU LĂĄznÄ› BÄ›lohrad ohrozit tĂ­m, Ĺže jiĹž vyhlĂĄĹĄenĂŠ vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ se zruĹĄĂ­ na zĂĄkladÄ› neposkytnutĂ­ nĂĄvratnĂŠ finanÄ?nĂ­ vĂ˝pomoci, vnĂ­mĂĄme jako velmi nefĂŠrovĂ˝ přístup a ĹĄpatnĂŠ Ĺ™eĹĄenĂ­ jdoucĂ­ proti vzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­, studentĹŻm, proti obci samotnĂŠ. Na konkrĂŠtnĂ­m příkladu ĹĄkoly SOU LĂĄznÄ› BÄ›lohrad jde jeĹĄtÄ› o mnohem horĹĄĂ­ vÄ›c, Ĺže se tuto rozbÄ›hnutou investici pokouĹĄĂ­ zastavit v rozporu se zĂĄkonem a pĹ™es nesouhlas starosty mÄ›sta LĂĄznÄ› BÄ›lohrad, kterĂ˝ byl na jednĂĄnĂ­ zastupitelstva přítomen.

DĂĄvat pĹ™es organizaci CIRI telefonickĂŠ příkazy ke zruĹĄenĂ­ tĂŠto investice je v rozporu s usnesenĂ­m zastupitelstva kraje. UsnesenĂ­ rady kraje s touto problematikou ĹĄkol RK/24/1254/2017 mÄ›lo pouze doporuÄ?ujĂ­cĂ­ charakter a bylo vĂĄzanĂŠ na vĂ˝slednĂŠ rozhodnutĂ­ zastupitelstva. To vĹĄak dne 11. 9. 2017 naĹĄtÄ›stĂ­ tento hazard odmĂ­tlo. Koalice jiĹž tento nĂĄvrh nemohla prosadit, protoĹže Ĺ™ada zastupitelĹŻ z koalice se omluvila Ä?i odeĹĄla. O to pitoresknÄ›jĹĄĂ­ bylo, Ĺže sama pĹ™edkladatelka tÄ›chto restrikcĂ­ do ťkol, panĂ­ nĂĄmÄ›stkynÄ›, u projednĂĄvĂĄnĂ­ nebyla vĹŻbec. PevnÄ› věříme, Ĺže rada a koalice pĹ™ehodnotĂ­ svĂŠ postoje k tÄ›mto investicĂ­m velmi nutnĂ˝m pro rozvoj ĹĄkol, kterĂŠ kraj zĹ™izuje. Ty jsou dĹŻleĹžitĂŠ pro jejich zĂĄzemĂ­ a bezpeÄ?nost dÄ›tĂ­ a studentĹŻ. My jako zastupitelĂŠ mĂĄme povinnost se starat o svĂŠ organizace a budeme věřit, Ĺže podobnĂŠ materiĂĄly nebude panĂ­ nĂĄmÄ›stkynÄ› opÄ›t pĹ™edklĂĄdat. Bc. Miroslav MatÄ›jka, SPO a Mgr. Jiří MorĂĄvek, SPD

Jde nĂĄm skuteÄ?nÄ› o pomoc handicapovanĂ˝m nebo si jen „honĂ­me triko“? VstřícnÄ›jĹĄĂ­ jednĂĄnĂ­ smÄ›rem k handicapovanĂ˝m obÄ?anĹŻm je dlouhodobou prioritou HnutĂ­ ANO. Jde pĹ™edevĹĄĂ­m o skuteÄ?nou pomoc handicapovanĂ˝m v jejich kaĹždodennĂ­m ĹživotÄ›, kterĂĄ nemusĂ­ bĂ˝t tolik vidÄ›t. MusĂ­ to bĂ˝t

hlavnÄ› uĹžiteÄ?nĂŠ. O to vĂ­ce nĂĄs zarazila aktivita panĂ­ nĂĄmÄ›stkynÄ› BerdychovĂŠ, kterĂĄ prosadila on-line pĹ™enos ze zasedĂĄnĂ­ zastupitelstva kraje simultĂĄnnÄ› tlumoÄ?enĂ˝ do znakovĂŠ Ĺ™eÄ?i. JistÄ›, myĹĄlenka je to bohulibĂĄ.

7

říjen 2017 Ale opravdu to sluchovÄ› postiĹženĂ­ potĹ™ebujĂ­? Nebylo by lepĹĄĂ­ vĂ­ce pĹ™epĂĄĹžek na úřadech nebo divadla vybavit tĹ™eba indukÄ?nĂ­mi smyÄ?kami, kterĂŠ naprosto zĂĄsadnÄ› zlepĹĄĂ­ sluchovÄ› postiĹženĂ˝m kvalitu Ĺživota? RozhodnÄ› ano. Na otĂĄzku vĂ˝znamu simultĂĄnnĂ­ho tlumoÄ?enĂ­ on-line pĹ™enosu ze zastupitelstva a finanÄ?nĂ­ nĂĄroÄ?nost tĂŠto sluĹžby nedostalo HnutĂ­ ANO odpovÄ›Ä?. PrĹŻmÄ›rnÄ› on-line pĹ™enos ze zastupitelstva sleduje 60 divĂĄkĹŻ a vÄ›tĹĄinou to jsou zamÄ›stnanci úřadu. Kolik sledujĂ­-

cĂ­ch je tedy neslyĹĄĂ­cĂ­ch? A stojĂ­ vĹŻbec o to? Nikdo nĂĄm nedĂĄvĂĄ odpovÄ›di. Přínos tĂŠto novinky vidĂ­me jeden jedinĂ˝ – alespoĹˆ v nÄ›Ä?em mĂĄme republikovĂŠ prvenstvĂ­. I poslanci pochopili, Ĺže ani o nÄ› by u sluchovÄ› postiĹženĂ˝ch obÄ?anĹŻ nebyl v přímĂŠm pĹ™enosu zĂĄjem. Jestli mĂĄte pocit, Ĺže tohle se zrovna nepovedlo a Şe se penĂ­ze mohly pro postiĹženĂŠ investovat lĂŠpe, jsme na tom stejnÄ›. ZastupitelskĂ˝ klub ANO KrĂĄlovehradeckĂŠho kraje

A co bude dĂĄl? Tak uÄ?itelĹŻm koneÄ?nÄ› pĹ™idali, chtÄ›lo by se říci ve stylu posluhovaÄ?ky panĂ­ MĂźllerovĂŠ z OsudĹŻ dobrĂŠho vojĂĄka Ĺ vejka. Ta dobrĂĄ Ĺžena by se asi zvÄ›davÄ› otĂĄzala: „ProÄ? tedy jeĹĄtÄ› drŞí stĂĄvkovou pohotovost?“ OdpovÄ›Ä? je jednoduchĂĄ. ZatĂ­m je to mnoho povyku, nikoli pro nic, ale spĂ­ĹĄe pro mĂĄlo. KoaliÄ?nĂ­ ĹĄpiÄ?ky se dohodly. Snad, protoĹže je pĹ™ed volbami, vlĂĄda vydĂĄ přísluĹĄnĂŠ nařízenĂ­. Ale skuteÄ?nĂŠ naplnÄ›nĂ­ uĹž musĂ­ zrealizovat novĂĄ vlĂĄda. Dejme tomu, Ĺže v letoĹĄnĂ­m roce posbĂ­rĂĄ zbytky financĂ­ z jednotlivĂ˝ch ministerstev, tak jak tvrdĂ­, a tudĂ­Ĺž penĂ­ze na mzdy zajistĂ­. Ale dokud nebudou na přísluĹĄnĂ˝ch krajskĂ˝ch nebo mÄ›stskĂ˝ch odborech ĹĄkolstvĂ­, tak je na mĂ­stÄ› ona nedĹŻvÄ›ra ĹĄkolskĂ˝ch odborĹŻ. VĹždyĹĽ uĹž jsme to v naĹĄem stĂĄtÄ› zaĹžili. S velikĂ˝m humbukem se pĹ™ed nÄ›kolika lety vyhlĂĄsilo zvýťenĂ­ uÄ?itelskĂ˝ch tarifĹŻ, ale přísluĹĄnĂŠ korunky jaksi nedorazily. Co mÄ›l dÄ›lat Ĺ™editel? Tarify dodrĹžet musel, tak co teÄ?? TenkrĂĄt se ruĹĄily osobnĂ­ příplatky, omezily se dÄ›lenĂŠ hodiny, snĂ­Ĺžily se nadĂşvazky a tak dĂĄle. KreativitÄ› Ĺ™editelĹŻ se meze nekladly a vĂ˝sledkem byla skuteÄ?nost, Ĺže pro veĹ™ejnost bylo

vĹĄe v pořådku, ale mnozĂ­ uÄ?itelĂŠ mÄ›li niŞťí mzdu neĹž pĹ™ed onĂ­m slavnĂ˝m zvýťenĂ­m. Proto se nedivme stĂĄvkovĂŠ pohotovosti ĹĄkolskĂ˝ch odborĹŻ. A je na mĂ­stÄ› dalĹĄĂ­ otĂĄzka. Budou prostĹ™edky na mzdy ve stĂĄtnĂ­m rozpoÄ?tu i pro rok příťtĂ­ a roky nĂĄsledujĂ­cĂ­? A postavenĂ­ uÄ?itelĹŻ v naĹĄĂ­ spoleÄ?nosti? PĹ™iznejme si, Ĺže se Ä?asto dostĂĄvajĂ­ do pozice vysokoĹĄkolsky vzdÄ›lanĂŠ chudiny. Pak se nedivme, Ĺže ubĂ˝vĂĄ mladĂ˝ch uÄ?itelĹŻ. PĹ™itom je to prĂĄce na jednĂŠ stranÄ› nesmĂ­rnÄ› nĂĄroÄ?nĂĄ, nejenom pĹ™i přípravÄ› a vlastnĂ­m prĹŻbÄ›hu vyuÄ?ovĂĄnĂ­, ale zvlĂĄĹĄtÄ› pĹ™i jednĂĄnĂ­ s nÄ›kterĂ˝mi, tĂ­m myslĂ­m nevychovanĂ˝mi rodiÄ?i, kteří se domnĂ­vajĂ­, Ĺže si mohou k uÄ?iteli vĹĄechno dovolit. Na druhĂŠ stranÄ› je to prĂĄce krĂĄsnĂĄ, i kdyĹž jejĂ­ vĂ˝sledek nevidĂ­te hned, ale mnohdy aĹž za nÄ›kolik let, například pĹ™i setkĂĄnĂ­ s absolventy. PaedDr. Josef LukĂĄĹĄek, KSÄŒM

PREZENTACE STĹ˜EDNĂ?CH Ĺ KOL A ZAMÄšSTNAVATELĹŽ 2017 POD ZĂ Ĺ TITOU HEJTMANA KRĂ LOVÉHRADECKÉHO KRAJE JIĹ˜Ă?HO Ĺ TÄšPĂ NA

TERMĂ?NY:

- zjednoduĹĄenĂ­ vĂ˝bÄ›ru SĹ - motivace ŞåkĹŻ, informace pro rodiÄ?e - veletrh pracovnĂ­ch příleĹžitostĂ­

ww

w.v

yb

ira

O X�LWHOěHN 'QHVNDPL JHQLXV ŀHMVHP

ms

tre

22. - 23. 9. 2017

nĂĄchod

6. - 7. 10. 2017

Rychnov nad KněŞnou

13. - 14. 10. 2017

Trutnov

• 13. 10. 09:00 - slavnostní zahåjení • 13. 10. 09:00 - 18:00 • 14. 10. 08:00 - 12:00

UFFO, SpoleÄ?enskĂŠ centrum nĂĄmÄ›stĂ­ Republiky 999 541 01 Trutnov

20. - 21. 10. 2017

JiÄ?Ă­n

3. - 4. 11. 2017

Hradec KrĂĄlovĂŠ

• 22. 9. 09:00 - slavnostní zahåjení • 22. 9. 09:00 - 18:00 • 23. 9. 08:00 - 12:00

dni.

cz

• 6. 10. 09:00 - slavnostní zahåjení • 6. 10. 09:00 - 18:00 • 7. 10. 08:00 - 12:00

LFQHGĂ?OHM =WRKRVLQ ROHQDGÂŁYDOL HÄŁN PQĂ?WDN\Y

ěH =YROVLVW

ww

w.v

ybir

amp

vystavovatelĹŻ

rac

i.cz

MWDOHQW

• 20. 10. 09:00 - slavnostní zahåjení • 20. 10. 09:00 - 18:00 • 21. 10. 08:00 - 12:00

YÄą UR]YLQHW

NWHUÂŁ GQÂŻÄŁNROX

katalog

NĂ ZORY ZASTUPITELĹŽ

RMA P ZDA VSTU ORGANIZUJĂ?

PARTNER AKCE

• 3. 11. 09:00 - slavnostní zahåjení • 3. 11. 09:00 - 18:00 • 4. 11. 08:00 - 12:00

Sokolovna TyrĹĄova 207 547 01 NĂĄchod

SpoleÄ?enskĂŠ centrum PanskĂĄ 1492 516 01 Rychnov nad KněŞnou

Masarykovo divadlo Husova 206 506 01 JiÄ?Ă­n

KongresovĂŠ centrum ALDIS EliĹĄÄ?ino nĂĄbĹ™eŞí 375 500 02 Hradec KrĂĄlovĂŠ

DOPROVODNÉ AKCE:

-

VELETRH PRACOVNĂ?CH PĹ˜Ă?LEĹ˝ITOSTĂ? ,,,T-proďŹ '' - soutěŞ TALENTY PRO FIRMY Firma ĹĄkole, Ĺ kola ďŹ rmÄ› 2017 – ocenÄ›nĂ­ nejlĂŠpe spolupracujĂ­cĂ­ch ďŹ rem a stĹ™ednĂ­ch ĹĄkol


říjen 2017 8 U nás v kraji Smiling String Orchestra natočil desku Rok 2017 se do historie smyčcového orchestru Smiling String Orchestra, působícího při Základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové, zapíše velkým písmem. Nejenže mladí hudebníci navázali úspěšnou spolupráci s houslovým virtuosem Pavlem Šporclem a společně absolvovali během roku několik koncertů, ale zejména natočili svou první desku. Díky dotaci Královéhradeckého kraje se mohlo natáčet v profesionálních podmínkách v sále Filharmonie Hradec Králové. Na CD zazní pět skladeb britské skladatelky Rachel Portman, anonymní renesanční tance a druhá věta Koncertu pro dvoje housle d moll Johanna Sebastiana Bacha. „Mám radost, že se nám díky nahrávce podařilo zachytit moment, bod, do něhož orchestr po čtyřech letech existence došel. Od skromných začátků, kdy si děti musely nejprve

KŘÍŽOVKA

Lékař/lékařka

Pracoviště: Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Datum uzávěrky: 15. 10. 2017  Datum nástupu: ihned, či po vzájemné dohodě Pracovní úvazek: 0,65 -1,00 (vhodné i pro důchodce) Vzdělání  magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství  specializovaná způsobilost v oboru interna, geriatrie, chirurgie, FBLR Další požadavky  zdravotní způsobilost a bezúhonnost  znalost práce na PC  souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení

zvyknout nehrát samy za sebe, ale poslouchat, vzájemně se respektovat a souznít s ostatními, postupně vyzrály. Naučily se dýchat společně, naučily se slyšet hudbu,“ pochválil orchestr dirigent Mikuláš Ježek. Koncert spojený s křtem CD s hudbou Rachel Portman se uskuteční ve středu 25. října v sále taneční školy T-BASS na Slezském Předměstí v Hradci Králové od 18 hodin. (lž)

Nabízíme  platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění  zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, 6 týdnů dovolené)  práci v malém bezkonfliktním kolektivu Kontakt Adresa: Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno, Nádražní 521, 517 73 Opočno Kontaktní osoba: MUDr. Vladimír Zima (ředitel) Kontaktní telefon: 724 200 810 Písemné přihlášky doložené kopiemi dokladů o  získané kvalifikaci, životopisem a přehledem o průběhu předchozí praxe a se souhlasem k využití svých osobních údajů pro účely výběrového pohovoru ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v  platném znění, o  ochraně osobních údajů zasílejte do  data uzávěrky na adresu: Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno, Nádražní 521, 517 73 Opočno

Vyluštěte křížovku a soutěžte s námi o dárek. Zašlete nám tajenku do pátku 20. října 2017 na e-mail: tisk@kr-kralovehradecky.cz, nebo poštou na adresu: Tiskové oddělení KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ s heslem „KŘÍŽOVKA“. Třem vylosovaným výhercům pošleme dárek, proto nezapomeňte uvést svoji adresu. Zapojením se do soutěže souhlasíte s uvedením svého jména mezi výherci v příštím čísle.

Soutěžní křížovka

Výherci letního kola soutěže s Královéhradeckým krajem jsou: Jana Červinková (Česká Skalice), Jana Felcmanová (Podbřezí), Iva Aubrisová (Hradec Králové), Zdeněk Munzar (Podoliby), Miroslav Kutík (Hradec Králové).

U nás v kraji

• EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 13773 • VYDAVATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111, e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz • TEXTY A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • VÝROBA, TISK: VLTAVA LABE MEDIA a.s., U NÁS V KRAJI – INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ tiskárna Novotisk Praha • DISTRIBUCE: Česká pošta, s. p. • Počet výtisků: 254 800 kusů • Uzávěrka příštího čísla: 15. 10. 2017 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

U nás v kraji | říjen 2017  
U nás v kraji | říjen 2017  

Říjnové číslo zpravodaje Královéhradeckého kraje U nás v kraji, ve kterém najdete novinky a události z regionu či tipy na letní výlety. Čtět...

Advertisement