Page 1

U NÁS V KRAJI

Rodinné pasy

Ukázky testů přijímacího řízení

Návštěva prezidenta v Královéhradeckém kraji

STRANA 6

STRANA 7

STRANA 8

w w w.kralovehradeckykraj.eu

TÉMA KRAJE

BŘEZEN 2016

SLOVO HE JTMANA

Přijímačky na střední školy se blíží

V polovině března vyprší lhůta pro podání přihlášek na střední školy a o měsíc později, v polovině dubna se konají první řádné termíny přijímacího řízení. Královéhradecký kraj se tak opět připojil k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, které bude probíhat po celé republice.

J

ednotné přijímací řízení z matematiky a českého jazyka čeká letos všechny deváťáky, kteří se budou hlásit na většinu středních škol v Královéhradeckém kraji, nabízející maturitní obory. K jednotnému přijímacímu řízení se připojily všechny školy zřizované Královéhradeckým krajem, s výjimkou Gymnázia a Střední odborné školy v Hostinném, ale i některé soukromé či církevní školy. Přesné termíny přijímacího řízení i ukázku z jednotných přijímačkových testů naleznete na straně 7. >

/Studenti hradecké obchodní akademie.

Slavíme významné kulatiny Vážení čtenáři, zima za sebou už brzy zavře dveře a region se na jaře pomalu začne probouzet opět do barev turistické sezony. Za loňský rok jsme měli skvělá čísla, co se týče návštěvnosti kraje. Je vidět, že naše krajina má co nabídnout. A protože se ji ještě snažíme společně podpořit obnovenými památkami, různými festivaly a dalšími turistickými atrakcemi, nemusíme se bát pomýšlet ještě výše. Rok 2016 je rokem 70. výročí od založení ZOO ve Dvoře Králové a 150. výročím bitvy u Hradce Králové. S oběma bude spjata řada doprovodných akcí, na které Vás chci také pozvat. Stejně tak považuji za důležité popřát mnoho štěstí žákům u přijímacích zkoušek na střední školy. Bude to významný krok v životě každého dítěte a doufám, že díky péči o krajské školství se každému podaří najít si místo v oboru, jaký hledá. > Lubomír Franc hejtman Královéhradeckého kraje

FOTOGALERIE: Prohlédněte si dvě opravené krajské historické budovy

Galerie moderního umění v Hradci Králové a bývalý ústav hluchoněmých, nově Rudolfinum na Pospíšilově třídě, taktéž s adresou krajského města. To jsou dvě největší loňské investice do památkových budov, které realizoval Královéhradecký kraj. Prohlédněte si je skrze fotografie na stranách 4 a 5.


O ČEM SE MLUVÍ

U NÁS V KRAJI

BŘEZEN 2016 | strana 2

ZOO ve Dvoře Králové slaví významné jubileum Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem, která je nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v celém Královéhradeckém kraji, si letos připomíná 70 let od svého založení. Návštěvníci mohou přijít oslavit toto významné výročí druhou květnovou neděli.

„K

rálovédvorská zoo má mezi krajskými příspěvkovými organizacemi mimořádné postavení. Její význam nespočívá jen v přínosu, který má pro cestovní ruch, ale plní také důležitou roli edukativní, vědeckou a environmentální, přičemž z tohoto hlediska její význam dalece přesahuje hranice kraje i republiky a přispívá k celosvětové snaze o záchranu nejohroženějších živočišných druhů planety,“ zhodnotil náměstek hejtmana Otakar Ruml, který je mimo jiné odpovědný za oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

26. března 2016 Zahájení sezony v Muzeu války 1866 na Chlumu 2. dubna 2016 Otevírání pevnosti Josefov 23. dubna 2016 Výstava „Již nabíjejí kanóny, již nakusují patrony …“ (Připomínka prusko-rakouské války roku 1866 na Jaroměřsku v Městském muzeu v Jaroměři) 

Safari v ZOO Dvůr Králové - i takto dříve vypadala projížďka mezi zvířaty.

Kromě květnových narozeninových oslav bude letos na návštěvníky čekat řada novinek. Tou největší bude na přelomu května a června návrat hrochů. V průběhu roku se otevře také nová expozice nosorožců a krytý výběh žiraf. Návštěvníci tak nebudou ochuzeni o výhled na tato krásná zvířata ani v nepříznivém počasí. U výběhu slonů vyroste také západoafrická vesnička znázorňující typický život a architekturu západní Afriky. Své pevné místo má naproti tomu oblíbený Africký festival,

který naplní zahradu africkými rytmy, uměním a gastronomií. Letos se uskuteční mezi 17. a 31. červencem. ZOO Dvůr Králové patří mezi nejnavštěvovanější zoologické zahrady v České republice. Pyšní se jedinečnou kolekcí afrických zvířat a patří mezi nejúspěšnější chovatele nosorožců na světě. Jako jediná zoo ve střední a východní Evropě nabízí projížďku po safari ve vlastních autech nejen mezi antilopami a zebrami, ale dokonce i mezi volně vypuštěnými lvy. >

Před 150 lety se u Hradce měnila Evropa Letošní rok se v Královéhradeckém kraji ponese ve znamení výročí 150 let od prusko-rakouské války. Tento střet dvou států dominujících středoevropskému prostoru změnil podobu tehdejší Evropy a určil její další vývoj směřující ke světové válce. Nedlouhý konflikt se odehrával především na různých místech dnešního Královéhradeckého kraje. Válka pak vyvrcholila bitvou u Hradce Králové, kterou každoročně připomíná celá řada hojně navštěvovaných vzpomínkových akcí. Letos tomu nebude jinak.

N

apříklad v rámci veletrhu Infotour a cykloturistika se 11. března uskuteční konference „Válka 1866 – potenciál pro cestovní ruch a vzpomínkové akce

Výročí Prusko-rakouské války 1866

13. května 2016 Přednáška „Bitva na Dobeníně“ (Městské muzeum Nové Město nad Metují) 21. května 2016 XXV. C. k. manévry (bojiště 1866 Hněvčeves) 27. května 2016 „Muzejní noc s tematikou války 1866“ (Muzeum východních Čech Hradec Králové) 4.–5. června 2016 bitevní ukázka a pietní akt u hrobů války 1866 (Vysokov u Náchoda) 25. června 2016 bitevní ukázka ve Starém Rokytníku s tématem boje Grivičičovy brigády (Trutnov) 26. června 2016 bitevní ukázka a pietní akt u hrobů války 1866 (Jičín) 1. července–13. listopadu 2016 výstava „Ve stínu války“ (Muzeum východních Čech Hradec Králové) 1. července 2016 bitevní scéna „Srážka jezdectva u Střezetic“ a odhalení stejnojmenného pomníku (Střezetice)Rekonstrukce bitvy 1866.

k 150. výročí“,  která je rozdělena do několika obsahových bloků. Až do 16. března je možné navštívit také výstavu studentských fotografií „Němá vzpomínka 1866“ na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Dva dny před rekonstrukcí samotné bitvy bude ve Střezeti-

cích odhalen nový pomník, který bude součástí zrekonstruovaného válečného hrobu. Na jeho vznik přispěl Královéhradecký kraj částkou 600 tisíc korun. Prohlédněte si kompletní seznam akcí k výročí Pruskorakouské války 1866 vedle ve sloupci. >

2. července 2016 ceremonie a multimediální program pod širým nebem s koncertem Filharmonie Hradec Králové, audiovizuálním projektem a ohňostrojem v Hradci Králové 3. července 2016 Chlum, velká bitevní scéna „Königgrätz 1866“ www.koniggratz1866.eu


S TA LO S E

U NÁS V KRAJI

BŘEZEN 2016 | strana 3

Problém s koupáním v Rozkoši vyřeší biotopová jezírka Unikátní přírodní koupací jezírka se chystá vybudovat město Česká Skalice v kempu u Rozkoše. Roční náklady na provoz budou výrazně nižší než u klasických koupališť a zároveň tak město i okolí získá možnost koupání v čisté vodě, protože voda v Rozkoši bývá už několik let silně znečištěná a ke koupání nevhodná.

„J

á tento projekt považuji za zajímavý příklad i pro mnoho měst a obcí, že se něco takového dá za relativně malou cenu udělat, protože postavit nové kou-Hejtman Franc si prohlédl budoucí místo pro biotopová jezírka v kempu u Rozkoše.

paliště je podstatně dražší. Okolí Rozkoše je navíc velmi turisticky zajímavé a chceme jej oživit. Proto podporujeme i tento projekt,“ uvedl hejtman Královéhradecké-

ho kraje Lubomír Franc. Celkové náklady na vybudování biotopového koupání jsou odhadnuty na 15 milionů korun, kraj poskytne formou dotace třetinu. >

Rok od startu rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny Obyvatelé Rychnovska se dočkají díky projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu především dlouho očekávaných významných silničních staveb, jako jsou obchvaty měst. „Stavbu obchvatu Opočna bychom mohli zahájit v roce 2017. Rychnovský obchvat je ve fázi změny územně – plánovací dokumentace (ÚPD) a pracuje na něm přímo město ve spolupráci s ŘSD. Obchvat Domašína a Solnice koordinujeme my, opět ve spolupráciObchvat Solnice.

s ŘSD. Obchvat Častolovic je v přípravě změn ÚPD přímo městyse a také města Kostelec nad Orlicí,“ řekl krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák. Nejdále je prozatím podle něj rekonstrukce silnice III. třídy Spy – Nové Město nad

Metují. „Tato stavba je ve stavebním řízení a měla by se realizovat v roce 2017,“ dodal Dvořák. Díky investicím z různých resortů se v rámci projektu rozšíření zóny dočkají modernizace i další odvětví. Plánují se tak rekonstrukce školských zařízení v Solnici a Kvasinách nebo velká rekonstrukce krajské Vyšší odborné a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou za necelých 90 milionů korun. Významná modernizace v objemu asi 300 milionů korun je plánována i v rychnovské nemocnici. >

Máme konečně silnou ekonomickou pozici Jakým směrem se ubírá krajské hospodaření? Pohybujeme se v kladných číslech? Krajskou ekonomiku zhodnotil radní Josef Táborský.

Jak si kraj v poslední době vede? Známe předběžné výsledky hospodaření kraje a je možno konstatovat, že jsme hospodařili velice pozitivně – s přebytkem více než 300 milionů korun. Je to zároveň nejlepší výsledek hospodaření kraje od jeho vzniku, tedy za 15 let. Jasně vidět je to třeba na zadluženosti kraje. Z celkově více než miliardy korun ke konci roku 2015 zbývá splatit už méně než polovinu.

Kam budou směřovat další krajské investice? Uspořené peníze nechceme a nebudeme rozhodně nijak zadržovat. Chceme je uvážlivě použít zejména v oblastech, které obyvatele regionu nejvíce pálí. Každý den se setkáváme s problémy na silnicích, jejich stav není dobrý. Z přebytku hospodaření za rok 2015 posílíme finanční zdroje pro opravy silnic o 100 milionů korun. Také jsme zajistili další zdroje ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Evropských projektů. Celkově se odhaduje, že na silnice budeme mít v roce 2016 skoro miliardu. A nesmíme opomíjet

zdravotnictví, kde se nám podařilo snížit dlouhodobé zadlužení krajských nemocnic na polovinu, to je asi 150 milionů korun. Jaké máte výhledy pro letošní rok? Věříme v dobrou ekonomickou a finanční situaci v letošním roce. Vytváříme prostor pro další snižování nákladů v našem hospodaření a to i přes zvýšení platů v roce 2015 o 3% a letos o další 3%. Daří se nám to zvládnout. Dále chceme pokračovat v optimalizaci ve všech oblastech našeho podnikání, zejména ve školství a zdravotnictví. Náš optimismus posiluje i pomalu se probouzející ekonomika státu. Vláda konečně více naslouchá potřebám krajů, což přináší pozitiva. > Ing. Josef Táborský, radní pro oblast ekonomiky

K R ÁT C E Z K R A J E Přestavba náchodské nemocnice Kraj byl nucen zrušit výběrové řízení na přestavbu Oblastní nemocnice Náchod. Důvodem byla špatná projektová dokumentace. Tu má teď projektant zhruba do dubna 2016 opravit, a to bez nároku na další finanční odměnu. Kraj pak vypíše zakázku znovu. > Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji V první výzvě rozdělil kraj v tzv. kotlíkových dotacích 100 milionů korun. Během dvou týdnů se o peníze na nový kotel přihlásilo asi tisíc lidí. Nestihli jste si podat žádost? Budete mít ještě příležitost. Další kolo kotlíkových dotací by mělo odstartovat začátkem 2. pololetí roku 2016. > Bezpečné branky Bezpečné branky s kotvícím systémem proti pádu mohou nyní získat fotbalové kluby z Královéhradeckého kraje. Kraj na tento projekt uvolnil 1,65 milionu korun. Každému klubu, který se o bezpečné branky přihlásí, zaplatí v podstatě vždy jednu ze dvou pořizovaných branek. Bližší informace o projektu poskytne Královéhradecký krajský fotbalový svaz. > Knihovna prof. Františka Černého Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové otevřela Odbornou knihovnu profesora Františka Černého – divadlo a region. > Krajský poklad Stříbrný poklad – dva tisíce let staré římské mince našli amatérští archeologové za pomoci detektorů kovu na Královéhradecku. Pro východočeskou archeologii je to unikát. Mince teď budou podrobeny pečlivému zkoumání. Nalezený poklad patří Královéhradeckému kraji, takže si jej v budoucnu budou moci prohlédnout návštěvníci v Muzeu východních Čech. > V kraji se loni zvýšila porodnost Ačkoliv jsme podle statistik nejstarším krajem v republice, porodnost loni stoupla. V krajských nemocnicích se narodilo celkem 3081 miminek, z toho 1561 chlapečků a 1520 holčiček. >


F O T O R E P O R TÁ Ž

U NÁS V KRAJI

BŘEZEN 2016 | strana 4

Nahlédněte s námi do opravené Galerie moderního umění Jako před stoletím. Tak nyní vypadá hradecká Galerie moderního umění po rekonstrukci. Po stavební části, která byla zkolaudována loni v listopadu, ji v současné době čeká instalace vnitřního vybavení. Veřejnosti by se měla galerie otevřít letos v červnu.Vstupní hala Galerie moderního umění.Galerie prošla kompletní renovací, včetně historických vitráží.Ředitel galerie Tomáš Rybička představuje nález papírových tapet se vzorkem kůže, které budou zrestaurovány. Oprava Galerie moderního umění a bývalého ústavu hluchoněmých, dnes Rudolfina, byly dvě největší investiční akce do památkově chráněných budov Královéhradeckého kraje za loňský rok. Finanční náklady obou rekonstrukcí se pohybují kolem 100 milionů korun a byla na ně poskytnuta dotace z ROP Severovýchod. I s ohledem na to, že se jedná o památkově chráněné budovy, jsme museli skloubit jak práci stavební firmy, tak památkářů. Výsledek se podle nás vydařil, ale posuďte sami… >Kompletní renovací prošel i skleněný strop ve vstupní hale.Nově zrekonstruované výstavní prostory.

Josef Dvořák, krajský radní pro investice


F O T O R E P O R TÁ Ž

U NÁS V KRAJI

BŘEZEN 2016 | strana 5

Ve zrekonstruovaném Rudolfinu už se opět učí N

ovými nájemníky bývalého ústavu hluchoněmých, staronovým názvem Rudolfinum, na Pospíšilově třídě v Hradci Králové jsou žáci hradecké obchodní akademie a střední odborné školy. Podívejte se s námi do budovy nebo na to, jak vypadal první školní den 8. února 2016, kdy byla budova slavnostně otevřena. >

Slavnostně byla budova otevřena 8. února 2016. Zleva hejtman Lubomír Franc, ředitelka školy Jana Vitvarová, zástupce stavební firmy Prima Jaroslav Javorský.V útrobách historické budovy se nachází i nová tělocvična.Symbolické klíče od areálu Rudolfina převzali od hejtmana studenti maturitního ročníku.Výuka odstartována! Přejeme studentům, ať se jim v nových prostorách daří.

Budova Rudolfina dostala kompletně novou fasádu.

V zapomenuté kapli bývalého ústavu hluchoněmých, která má výbornou akustiku, probíhá hudební výchova.

Do budoucna by se měl opravy dočkat i historický plot kolem areálu.


POMÁHÁME

U NÁS V KRAJI

BŘEZEN 2016 | strana 6

S Rodinným pasem mohou rodiče s dětmi vyrazit za zábavou Půjčit si lyže i s instruktorem, získat lístky na hokej, zajít si s dětmi do lanového parku, to je jen pár věcí, které je možné zažít díky projektu Rodinné pasy, který Královéhradecký kraj podobně jako třeba Senior Pas podporuje. Rodinný pas si může pořídit téměř každý dospělý splňující podmínky – rodiče, partneři, osoby mající dítě v péči.

R

odinné pasy vznikly jako projekt  na podporu rodin s dětmi a dá se s nimi získat řada zajímavých slevových výhod u zapojených poskytovatelů služeb. Navíc jen za minulý rok Královéhradecký kraj uspořádal v rámci projektu přes třicet akcí,

z nichž asi nejúspěšnější byly právě lyžařské lekce a kurzy inline bruslení. „O podobné výhody rodiče s dětmi mají zájem, to je vidět. Když jsme v rámci projektu nabízeli lístky na hokejové utkání, tak se po nich jen zaprášilo. To ale není jediná věc, která stojí za zmínku. My samozřejmě spolupracujeme i s různými divadly, zábavními parky nebo prodejci knih,“ popisuje další výhody radní pro sociální oblast Josef Lukášek. Slevy tedy najdete v oblasti kultury a sportu, nákupů i ubytování. Můžete si tak s dětmi užít třeba i báječnou dovolenou. Držitelé Rodinných pasů dokonce využijí pas nejen na území České republiky, ale i u vybraných subjektů v Dolním Rakousku nebo na Slovensku. >Děti s maskotem Čendou.Karneval na lyžařském kurzu.

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT Jakou to má tradici? Rodinné pasy fungují už 8 let. Jak na registraci a kde najdu přehled slev? Vše prozradí web www.rodinnepasy.cz. Kolik nás to bude stát? Registrace dospělých je zcela ZDARMA. Veškeré náklady na vystavení pasu hradí Královéhradecký kraj.

Práva pacientů krajských nemocnic ochrání nová funkce ombudsmana Veřejný ochránce práv pacientů bude dohlížet na kvalitu péče ve zdravotnických zařízeních Královéhradeckého kraje. Bezplatná služba bude k dispozici klientům všech nemocnic Zdravotnického holdingu KHK – v Náchodě, Rychnově

nad Kněžnou, Jičíně, Trutnově a Dvoře Králové nad Labem.

V

roli holdingového ombudsmana bude působit Libor Seneta, náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a zkušený lékař s dvacetiletou praxí. „Věřím, že jsem na tuto oblast díky své pestré praxi dobře při-

praven. Navíc se už pět let zabývám i stížnostní agendou. Pro práci zdravotnického ombudsmana jsou podle mě podstatné nejen medicínské znalosti, ale i znalosti právní úpravy práv pacientů ve vztahu k poskytování zdravotních služeb,“ říká nový ochránce práv Libor Seneta. Jako ombudsman bude provádět šetření ve sporech mezi pacienty a poskytovatelem zdravotní péče, zároveň bude napomáhat zlepšení komunikace a vztahů mezi oběma stranami. Klienti u něho také budou moci

získat informace o svých právech zakotvených v platné legislativě. „Vysoká kvalita poskytovaných zdravotnických služeb a zdravotní péče v našem regionu patří mezi naše jasně definované priority a činnost nezávislého ombudsmana bude i cennou zpětnou vazbou,“ doplňuje Jana Třešňáková, radní pro oblast zdravotnictví. Ombudsman bude sloužit jako nestranná autorita, na kterou se mohou pacienti obracet. Kontakt na něj bude k dispozici na holdingovém webu www.zhkhk.cz. >

Oblékání do nového. Domovy důchodců prokouknou K

raj letos zrekonstruuje domovy pro seniory v Černožicích a v Hradci Králové. Hradecký Domov U Biřičky přistaví evakuační výtah, nájezdovou rampu, zmodernizuje chodby, zázemí personálu a na pokoje zavede internet. To vše za více než 25 milionů korun.

Černožický domov je památkově chráněná budova, do jejíž rekonstrukce kraj investuje asi 80 milionů korun. Klientům pak budou k dispozici například nová sociální zařízení včetně sprchových křesel či sprchových lůžek. > 

Barevně je vyznačen nový výtah a nájezdová rampa – Domov U Biřičky, HK.


V Z D Ě L ÁVÁ N Í

U NÁS V KRAJI

BŘEZEN 2016 | strana 7

Přijímačky na střední školy se blíží Pokračování z titulní strany: Jednotné přijímací řízení z matematiky a českého jazyka čeká letos všechny deváťáky, kteří se budou hlásit na většinu středních škol v Královéhradeckém kraji, které nabízí maturitní obory. K jednotnému přijímacímu řízení se připojily všechny školy zřizované Královéhradeckým krajem, s výjimkou Gymnázia a Střední odborné školy v Hostinném, ale i některé soukromé či církevní školy.

Koho se jednotné přijímací řízení netýká? – Zájemců o obory vzdělání s výučním listem. Tam přijímají ředitelé škol uchazeče na základě kritérií, která si sami stanovili a jsou k nalezení na webových stránkách každé školy. – Zájemců o obory vzdělání s talentovou zkouškou (umělecké obory, sportovní gymnázia) – Zájemců o nástavbové nebo zkrácené studium

Jednotné testy z češtiny a matematiky budou školám poskytnuty bezplatně. „Měly by se skládat jak z otevřených otázek, tak zaškrtávacích úloh. Test bude přenositelný, což znamená, že výsledky budou

využitelné i na jiné škole, kam uchazeč podá přihlášku. Od jednotných testů očekáváme, že budou nástrojem pro srovnání úrovně středních škol,“ uvedla krajská radní pro školství Táňa Šormová. >

TERMÍNY JEDNOTNÉ ZKOUŠKY Studium Čtyřleté Šestileté a osmileté

Řádný termín testů 15. 4. 2016 18. 4. 2016

Vyzkoušejte si testy s námi! (Správné řešení naleznete na str. 8) Český jazyk 1. úloha: Která z následujících vět obsahuje mluvnickou nebo pravopisnou chybu? (A) Kapitáni obouch skautských oddílů si vzájemně vyměnili odznaky. (B) Rzí zničené uzemnění bylo nahrazeno novým blýskavým hromosvodem. (C) Nepoddajné telátko se objevuje v jedné z písní Jarka Nohavici. (D) Obě dvojčata vyrůstala v dvojjazyčném rodinném prostředí. 2. úloha: _____ vysázely květiny kolem pomníčku. Které z následujících slovních spojení nelze doplnit na vynechané místo v uvedené větě, protože by byla napsána chybně? (A) Skupinky dětí i dospělých (B) Děvčata z blízka i z dáli (C) Účastnice havárie automobilu (D) Rodiny pozůstalých příbuzných 3. úloha: Které z následujících souvětí obsahuje dvě hlavní věty v poměru slučovacím? (A) Nejstarší Honza byl čahoun, a tak šel do branky, jelikož nikdo větší doma nebyl. (B) Když hochy Klabzuba v pět ráno probudil, rovnou je poslal na dlouhý trénink do lesa.

(C) S koupáním to sice není v Praze nic moc, ale zase tu máme krásné památky. (D) Byl jednou jeden chudý chlapík jménem Klabzuba a ten měl jedenáct synů. 4. úloha: Které z následujících slov je synonymem ke slovu lingvistický? (A) odborný (B) jazykovědný (C) historický (D) literárněvědný Matematika 1. úloha: Který výraz musíme odečíst od výrazu 2(x – 3) 2, abychom dostali výraz (x – 2) 2? (A) x 2 – 8x + 14 (B) 2x – 1 (C) 2x – 2 (D) x2 + 8x – 14 2. úloha: Ze čtvercové desky o hraně 2 m byl vyříznut kruh největšího možného obsahu. Jaká je plocha zbylých částí? (A) 0,76 m2 (B) 0,86 m2 (C) 1,28 m2 (D) 1,72 m2

Ukázka z didaktického testu (zdroj: scio.cz) 3. úloha: Pět dělníků pracuje na zateplení domu takovým tempem, že by mohli mít práci hotovou za 18 dnů. Po třech dnech práce dva dělníky odvolali na jinou stavbu. Za kolik dnů nyní dělníci dokončí práci? (A) 21 dnů (B) 23 dnů (C) 25 dnů (D) 27 dnů 4. úloha: Do bazénu tvaru kvádru o rozměrech dna 8 a 3 metry je napouštěna voda rychlostí 15 litrů za sekundu. Za jakou dobu se bazén naplní do výšky 1,5 metru? (A) za 4 minuty (B) za 20 minut (C) za 40 minut (D) za 1 hodinu 20 minut 5. úloha: Myslím si číslo. Přičtu-li k němu 220, výsledek vydělím 5 a pak ještě odečtu 100, dostanu opět myšlené číslo. Které to je? (A) – 280 (B) – 70 (C) 30 (D) 70

Archeopark pravěku ve Všestarech nabízí zábavu i další vzdělání Archeopark ve Všestarech, pravěk na dosah ruky, ale i výborný příklad spolupráce Královéhradeckého kraje a Univerzity Hradec Králové na dalším vzdělávání.

V

edle individuálních návštěvníků je totiž Archeopark pravěku častým cílem organizovaných školních výprav žáků základních škol, kteří si na místě zkusí „život v pravěku“. A to i díky studentům Univerzity Hradec Králové. „Spolu s popularizací výuky též Archeopark plní další roli. Poskytuje studentům naší Filozofické fakulty možnost praxí a stáží a ti se tak podílí na chodu Archeoparku. Právě studentské stáže hrají u absolventů důležitou roli při získávání zaměstnání, a tak Archeopark plní i další poslání, je u startu jejich pracovní kariéry,“ řekl proděkan Filozofické fakulty UHK Jiří Štěpán. Zájemci o školní skupinové exkurze, rezervujte si termín návstěvy co nejdříve, nebo navštivte některý z individuálních víkendových programů. Více informací na www.archeoparkvsestary.cz. >

Náhradní termín testů 13. 5. 2016 13. 5. 2016


CO VÁ Š Č E K Á

U NÁS V KRAJI

BŘEZEN 2016 | strana 8

KALENDÁŘ AKCÍ NA JARO Název akce Snow Jam Příjezd Krakonoše Velikonoční trh Velikonoční jarmark Velikonoce na statku Zahájení sezony 2016 na Chlumu Velikonoční veselí aneb Maskiáda Jeden svět Zkus maraton Kuks Běh Safari Otvírání pevnosti Závody kočárků Gastro Hradec Vitana Cup 2016 O Rychnovský pohárek 2016 Grand Prix Hradec Králové 2016 Středoevropský jazzový most Den kraje Oslava 70 let založení ZOO Dvůr Králové Helicopter a Autosalon show Eliška Kateřina Smiřická Festival dětského tance Sborové slavnosti

Královéhradecký kraj navštíví prezident Miloš Zeman

T

řídenní návštěva hlavy státu v Královéhradeckém kraji je naplánována od 30. března do 1. dubna 2016. Prezident Zeman během pobytu v regionu navštíví obce a města nebo podniky, které v kraji působí. Uskuteční se také několik setkání s občany. Kompletní program návštěvy, včetně míst, kde se můžete s prezidentem setkat, bude zveřejněn v průběhu března na webových stránkách kraje www.kr-kralovehradecky.cz. >

Termín akce 18. 3.–20. 3. 2016 19. 3. 2016 19. 3. 2016 20. 3. 2016 24. 3.–28. 3. 2016 26. 3. 2016 26. 3.–28. 3. 2016 31. 3.–3. 4. 2016 2. 4. 2016 2. 4. 2016 2. 4. 2016 10. 4. 2016 14. 4. 2016 16. 4.–18. 4. 2016 30. 4.–1. 5. 2016 1. 5. 2016 8. 5. 2016 8. 5. 2016 13. a 14. 5. 2016 20. a 21. 5. 2016 28. 5. 2016 8. 6.–12. 6. 2016

Popis akce Nejlepší snowboardoví jezdci se představí ve Špindlerově Mlýně Příjezd pána Krkonoš do Harrachova Tradiční trh v Benediktýnském klášteře Broumov Řemeslný jarmark s kulturním programem v Hoříněvsi Výstava velikonočních kraslic a předmětů na Šrámkově statku v hradeckých Pileticích Přehlídka uniformovaných jednotek či slavnostní salva zahájí novou turistickou sezonu v Muzeu války 1866 na Chlumu Pomlázka ve Špindlerově Mlýně s programem pro děti Festival dokumentárních filmů o lidských právech v Polici nad Metují Maraton, půlmaraton a dětské běhy v areálu Hospitalu Kuks 32. ročník běhu po safari v ZOO Dvůr Králové Slavnostní zahájení turistické sezony 2016 v pevnosti Josefov Sportovní chůze s kočárkem formou závodu v Hradci Králové, Náchodě či Novém Městě nad Metují 21. ročník kuchařské a cukrářské soutěže v hradeckém Aldisu Tradiční taneční soutěž kolektivů v Rychnově nad Kněžnou 17. turnaj bojových sportů v Hradci Králové Setkání jazzových kapel ze střední Evropy v Hradci Králové Tradiční předávání medailí za zásluhy i rozvoj kraje, doprovodný rodinný program Připomenutí významného milníku ZOO s bohatým programem Vrtulníky a rychlá auta na hradeckém letišti Premiéry autorského muzikálu s živým symfonickým orchestrem žáků ZUŠ Jičín Celostátní přehlídka street dance a soutěž juniorů break dance v hradeckém Aldisu Festival zaměřený na dětské sbory konaný v Hradci Králové

Infotour a cykloturistika: nové materiály i společná expozice Východních Čech

Z

veme Vás na 17. ročník největšího veletrhu svého druhu v Královéhradeckém i Pardubickém kraji, který se bude konat ve dnech 11.–12. března. Kromě nepřeberné nabídky turistických destinací a subjektů z tuzemska i zahraničí se letos můžeme v královéhradeckém Aldisu těšit opět na bohatý doprovodný program, jehož významná část bude věnována 150. výročí bitvy u Hradce Králové. Konference k této velkolepé události proběhne dne 11. března od 10.30 do 17.00 hodin v jednom ze sálů kongresového centra Aldis. >

Druhou květnovou neděli oslavíme tradiční Den kraje

D

en kraje je již tradicí, která v Hradci Králové každoročně zpestřuje připomínku konce druhé světové války. I letos se dopoledne 8. května na Pivovarském náměstí sejdou představitelé krajské samosprávy, složek Integrovaného záchranného systému a další vzácní hosté, aby ocenili nejen ty, kteří se denně zasazujíOceňování členů IZS na Den kraje.

o naši bezpečnost, ale i všechny, kteří se v jakékoliv oblasti lidské činnosti zasloužili o zkvalitnění života svých spoluobčanů nebo šířili dobré jméno Královéhradeckého kraje za jeho hranicemi. Budou se udělovat resortní medaile i pamětní medaile hejtmana. Součástí akce, kterou zahájí slavnostní nástup v deset

U NÁS V KRAJI

hodin, bude program pro celou rodinu. Pro velkou odezvu v loňském roce si také letos budou moci zájemci prohlédnout prostory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v rámci dne otevřených dveří. Podrobný program Dne kraje 8. května bude doplněn na www.kr-kralovehradecky.cz. >

U NÁS V KRAJI – INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE • EVIDENČNÍ ČÍSLO: MK ČR E 13773 • VYDAVATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, tel.: 495 817 111, e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz • TEXTY A FOTO: Pokud není uvedeno jinak archiv redakce • VÝROBA, TISK: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Brno, tel.: 543 210 364. • DISTRIBUCE: Česká pošta, s. p.

Matematika: 1: A, 2: B, 3: C, 4: C, 5: B Český jazyk: 1: A, 2: B, 3: D, 4: B Správné odpovědi na otázky u ukázkových testů na str. 7

U nás v kraji | březen 2016  
U nás v kraji | březen 2016  

Jarní číslo krajského čtvrtletníku právě přichází do vašich schránek! Dozvíte se v něm, jak je to s letošními přijímačkami na střední, co se...

Advertisement