Page 1

www.krkonose.eu

GIANT MOUNTAINS RIESENGEBIRGE KARKONOSZE


Center of winter sports Wintersportzentrum Ośrodek spórtow zimowych 1,602 m above sea level 1602 Meter über dem Meeresspiegel 1602 m n.p.m.

Castle Schloss Zamek

Špindlerův Mlýn

Vrchlabí

Sněžka

Pec pod Sněžkou

Černá hora

Porciunkule Das Porciunkule Porciunkule

Snowboard races Snowboardwettbewerbe Zawody snowboardowe

Žacléř

Hostinné Town museum Stadtmuseum Muzeum Miejskie

Trutnov

Open air music festival Open Air Music Festival Open air music festival

The cabin lift railway Kabinenseilbahn Kolejka kabinowa

Hradecko Hradecko Hradecko

Orlické Mountains and Podorlicko Adlergebirge und Podorlicko Góry Orlickie a Podorlicko

Podzvičinsko Podzvičinsko Podzvičinsko

Bohemian Paradise Böhmisches Paradies Czeski Raj

The Kladsko Frontier Grenzgebiet Glatz Pogranicze Kłodskie

Giant Mountains Riesengebirge Karkonosze


PHOTOS: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

The highest peak of the Giant Mountains – Sněžka Höchster Gipfel des Riesengebirges – die Schneekoppe Najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżka Panorama of the Giant Mountains Panorama des Riesengebirges Panorama Karkonoszy Snow pits Schneegruben Kotły Śnieżne (czes. Sněžné jámy) Looking down from Sněžka Mountain to the valley Blick von der Schneekoppe ins Tal Widok ze Śnieżki na dolinę Climbing Sněžka Mountain Aufstieg zur Schneekoppe Wejście na Śnieżkę Spring of the Labe river Quelle der Elbe Źródło Łaby The Pančava waterfall Wasserfall Pančavský vodopád Wodospad (czes. Pančavský vodopád) Snow pits Schneegruben Kotły Śnieżne (czes. Sněžné jámy) Looking down to the Giant mine Blick ins Tal Obří důl Widok na kocioł polodowcowy (czes. Obří důl) St. Laurence Chapel at the top of Sněžka Mountain Kapelle H. Vavřinec auf dem Gipfel der Schneekoppe Kaplica św. Wawrzyńca na szczycie Śnieżki Annual growth rings of the Harrach’s Spruce Jahresringe der Harrach-Fichte Świerk J. N. Harracha – przekrój pnia ukazujący słoje roczne Museum exposition in Žacléř Ausstellung des Museums in Žacléř Ekspozycja muzeum w Žacléřu Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov Town Hall in Hostinné Rathaus in Hostinné Ratusz w miejscowości Hostinné Aichelburg forest castle Waldburg Aichelburg Zameczek leśny Aichelburg Antique arts gallery Galerie antiker Malerei Galeria Sztuki Antycznej Franciscan monastery in Hostinné Franziskanerkloster in Hostinné Klasztor Franciszkanów - Hostinné Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně Promenade in Janské Lázně Promenade in Janské Lázně Promenada - Janské Lázně Aqua centre in Janské Lázně Aquazentrum in Janské Lázně Park Wodny - Janské Lázně Monument to victims of the mountains in the saddle between Luční hora Mountain and Studniční hora Mountain Denkmal für die Bergopfer im Sattel zwischen den Bergen Luční und Studniční Pomnik Ofiarom Gór w synklinie między górami czes. Luční hora i Studniční hora The new cabin lift railway to Černá hora Mountain Neue Kabinenseilbahn auf Černá hora Nowa kolejka kabinowa na górę czes. Černá hora The Church of Sts. Peter and Paul in Malá Úpa Kirche St. Petr und Pavel in Malá Úpa Kościół św. Piotra i Pawła - Malá Úpa 140 m deep Důl Kovárna (Smithy Vale) 140 Meter tiefe Grube Důl Kovárna 140 metrów głębokości kopalnię (czes. Důl Kovárna)

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

A view of Pec pod Sněžkou Blick auf Pec pod Sněžkou Widok na Pec pod Śnieżką Bridge over the Labe river in Špindlerův Mlýn Brücke über die Elbe in Špindlerův Mlýn Most na Łabie w miejscowości Špindlerův Mlýn Town Square in Trutnov Marktplatz in Trutnov Rynek w Trutnovie St. Peter’s Grounds in Špindlerův Mlýn Gebiet St. Petr in Špindlerův Mlýn Ośrodek narciarski Svatý Petr w miejscowości Špindlerův Mlýn Plaque marking the events of the year 1866 in Trutnov Gedenktafel an die Ereignisse im Jahre 1866 in Trutnov Tablica pamiątkowa poświęcona wydarzeniom z 1866 roku w Trutnově Town museum Stadtmuseum Muzeum Miejskie Three historical houses in Vrchlabí Drei historische Häuser in Vrchlabí Trzy historyczne budynki w Vrchlabí Chateau in Vrchlabí Schloss in Vrchlabí Zamek w Vrchlabí Town Square in Žacléř Marktplatz in Žacléř Rynek w Žacléřu The Krkonoše Museum in Žacléř Riesengebirgsmuseum in Žacléř Muzeum Karkonoskie w Žacléřu Stachelberg military fortification Militärfestung Stachelberg Twierdza wojskowa Stachelberg Krakonoš – the ruler of the mountains at the information centre in Vrchlabí Krakonoš (Rübezahl) – Herrscher der Berge im Informationszentrum in Vrchlabí Krakonoš – władca gór w Centrum Informacji w Vrchlabí Festive fireworks in Špindlerův Mlýn Feierliches Feuerwerk in Špindlerův Mlýn Pokaz sztucznych ogni – Špindlerův Mlýn "Špindleráček" dancing suit Tanzgruppe Špindleráček Zespół Taneczny „Špindleráček” Porciunkule festival in Hostinné Das religiöse Fest Porciunkule in Hostinné „Porciunkule”, czyli tradycyjny odpust w miejscowości Hostinné Trutnov – Open air music festival Trutnov – Open Air Music Festival Trutnov – Open air music festival Trutnov – Child scene Trutnov – Kinderbühne Trutnov – Scena Dziecięca A week of handcrafts in Vrchlabí Handwerkswoche in Vrchlabí Tydzień Rzemiosła w Vrchlabí Memorial of General Gablenz Denkmal an General Gablenz Pomnik generała Gablenza Snowboard races in Pec pod Sněžkou Snowboardwettbewerbe in Pec pod Sněžkou Zawody snowboardowe – Pec pod Sněžkou Rudolf festival – Svoboda nad Úpou Rudolffeierlichkeit – Svoboda nad Úpou Festiwal Rudolfa II – Svoboda nad Úpou Cycling-tourist bus Bus für Radfahrer Specjalny autobus przewożących turystów rowerowych (czes. cyklobus) Lookout tower at Žalý Hill Aussichtsturm auf dem Gipfel Žalý Punkt widokowy na szczycie Žalý Bobsleigh run Bobbahn Tor bobslejowy Paragliding Paragliding Paragliding ^

Issued by the Hradec Králové Region in 2006 / Herausgegeben von der Region Hradec Králové 2006 Wydało: Województwo Královéhradeckie w 2006 roku Not for sale / Unverkäuflich / Nie przeznaczone na sprzedaż Graphic design / Grafische Gestaltung / Opracowanie graficzne: Lukáš Taneček, Hradec Králové Print / Druck / Druk: Garamon s.r.o., Hradec Králové


Welcome Willkommen Witamy Państwa

www.krkonose.eu


1.

The Giant Mountains Riesengebirge Karkonosze


The Giant Mountains (Krkonoše) are the highest mountains of the Czech Republic. The chain of mountains with many varieties and a sharp silhouette of the highest peak of Sněžka and the spring of the European main river Elb constitute a natural border between the Czech basin and Poland. The fairy protector, ruler and symbol of the Giant Mountains is Krakonoš. The eastern part of the mountains is located in the Region of Hradec Králové, the western part in the Region of Liberec.

Das Riesengebirge (Krkonoše) ist das höchste Gebirge der Tschechischen Republik. Seine reich gegliederten Höhenzüge mit der scharfen Silhouette der Schneekoppe (Sněžka) und Quelle der Elbe bilden die natürliche Grenze zwischen dem Böhmischen Becken und Polen. Beherrscher, Beschützer und Symbol des Riesengebirges ist Rübezahl (Krakonoš). Der östliche Teil liegt im Bezirk Hradec Králové und der westliche im Bezirk Liberec.

Karkonosze są najwyższymi górami Republiki Czeskiej. Silnie rozczłonkowane pasmo górskie z wyraźną sylwetką najwyższego ich szczytu Śnieżki wraz ze źródłem dużej europejskiej rzeki Łaby (czes. Labe) tworzy naturalną granicę między Kotliną Czeską i Polską. Bajkowym opiekunem, władcą i symbolem Karkonoszy jest Karkonosz (czes. Krakonoš). Wschodnia część gór leży w województwie královéhradeckim, zachodnia w libereckim.

2.

3.

2

3


4.

After Beauties of the Nature Auf den Spuren der Natur W poszukiwaniu pi´kna przyrody


The highland face of the Giant Mountains with round peaks does not lack sharp rock formations and deep steep slopes of alpine type either. Among the treasures of the region, there is the unique Nordic tundra on the mountain ridges with rare flora and fauna. In 1963, a national park was established on the territory of the Giant Mountains, which became a part of the organization of world parks in 1982. Being a unique central-European natural complex, the Giant Mountains were awarded the status of UNESCO reserve in 1992.

Im Riesengebirge, welches eher Mittelgebirgscharakter mit flachen Gipfeln hat, finden sich auch scharfe Felsformationen und tiefe Täler wie im Hochgebirge. Zu den Naturschätzen der Region gehört eine einzigartige Tundra auf den Bergkämmen mit seltenen Pflanzen und Tieren. Im Jahre 1963 entstand auf dem Gebiet des Riesengebirges ein Nationalpark, der seit 1982 Bestandteil der Weltorganisation für Naturschutzgebiete ist. Als einzigartige mitteleuropäische Natureinheit gewann das Riesengebirge im Jahre 1992 das Statut UNESCO-Naturreservat.

W Karkonoszach, których rzeźba ma charakter średniogórski z zaokrąglonymi szczytami, nie brak też ostrych form skalnych i głębokich stromizn typu alpejskiego. Do skarbów regionu należy jedyna w swoim rodzaju skandynawska tundra na grzbietach gór z cenną florą i fauną. W 1963 utworzono na obszarze Karkonoszy Park Narodowy (czes. Krkonošský národní park), który od 1982 roku wchodzi w skład Parków Narodowych Świata. Karkonosze jako wyjątkowy środkowoeuropejski kompleks przyrodniczy uzyskały w 1992 roku status rezerwatu biosfery, wpisanego na listę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO.


5.

Sněžka (1,602 m above sea level) is the highest mountain of the Czech Republic. On the top, there is a chapel of St. Lawrence dating back to the 17th century. There is a chairlift going from Pec pod Sněžkou to Sněžka. The spring of the Labe River lies in the altitude of 1,386 m above sea level. A round concrete block with symbols of the 26 towns through which the Elb flows, marks the symbolic spring of the river. The real spring of the Elb is near. Labský důl (the Labe Pit) and the Pančava waterfall – valley of glacial origin, through which the Elb runs in numerous meanders.

Schneekoppe (Sněžka) (1602 Meter über dem Meeresspiegel) ist der höchste Berg der Tschechischen Republik. Auf dem Gipfel steht die Kapelle H. Vavřinec aus dem 17. Jahrhundert. Von Pec pod Sněžkou aus führt auf die Schneekoppe eine Seilbahn. Die Quelle der Elbe liegt in einer Höhe von 1386 Metern über dem Meeresspiegel. Ein Ring mit den Wappen der 26 Städte, durch welche die Elbe fließt, kennzeichnet symbolisch die Quelle des Flusses. Die eigentliche Quelle der Elbe liegt nicht unweit davon. Elbgrund (Labský důl) und der Wasserfall Pančavský vodopád – ein in der Eiszeit entstandenes Tal, durch welches in zahlreichen Mäandern die Elbe fließt.

Śnieżka (1602 m n.p.m.) jest najwyższą górą Republiki Czeskiej. Na jej szczycie znajduje się kaplica św. Wawrzyńca z XVII wieku. Z miejscowości Pec pod Sněžkou można wjechać na Śnieżkę kolejką krzesełkową. Źródła Łaby znajdują się na wysokości 1386 m n.p.m. Cembrowina z herbami 26 miast, przez które przepływa Łaba, jest symbolicznym źródłem rzeki. Faktyczne źródła Łaby znajdują się niedaleko stąd. Dolina Łaby (czes. Labský důl) i wodospad (czes. Pančavský vodopád) – dolina polodowcowa, przez którą licznymi meandrami przepływa Łaba.

6.


Sněžné jámy (Snow Pits) are the most massive rock basin on the territory of the Giant Mountains and it is a protected natural reserve with small glacial lakes. Černá hora (the Black Mountain) offers panorama of far foothills. Černohorské rašeliniště (Black Mountain Peatbog) on the hillside is 6,000 years old. The natural reserve spreads on the area of almost seventy hectares and nature trail takes you through it. Obří důl (the Giant’s Pit) is a monumental valley of glacial origin at the foot of Sněžka. As early as in the 15th century, copper and arsenic ores were mined there. Visitors may visit the 140 m deep Důl Kovárna (Smithy Vale). Rýchory, Dvorský les (Courtly Forest) (1,033 m) is an original beech primaeval forest with typical herbaceous undergrowth.

Schneegruben (Sněžné jámy) ist der größte Kessel auf dem Gebiet des Riesengebirges und ein Naturschutzreservat mit zahlreichen Gletscherseen. Der Berg Černá hora bietet einen tiefen Blick ins Vorgebirgsland. Das Moor Černohorské rašeliniště an seinem Hang ist 6.000 Jahre alt. Das Naturreservat hat eine Fläche von fast siebzig Hektar und wird von einem Lehrpfad durchzogen. Riesengrund (Obří důl) ist ein gewaltiges glazigenes Tal am Fuße der Schneekoppe, schon im 15. Jahrhundert wurden hier Kupfer- und Arsenerz abgebaut. Besucher können die 140 Meter tiefe Grube Důl Kovárna besuchen. Rýchory, Dvorský les (1033 m) ist ein ursprünglicher Buchenurwald mit typischen Unterholzpflanzen.

Kotły Śnieżne (czes. Sněžné jámy) to największy kar polodowcowy na obszarze Karkonoszy i rezerwat przyrody z jeziorkami polodowcowymi. Na szczycie góry (czes. Černá hora) znajduje się punkt widokowy, z którego rozpościera się rozległa panorama na podgórze. Znajdujące się na zboczach góry torfowisko (czes. Černohorské rašeliniště) liczy 6000 lat. Rezerwat przyrody, przez który prowadzi ścieżka dydaktyczna, ma powierzchnię niemal 70 ha. Kocioł polodowcowy (czes. Obří důl) jest ogromną doliną polodowcową u podnóża Śnieżki, gdzie już w XV wieku wydobywano rudy miedzi i arsenu. Można zwiedzić liczącą 140 metrów głębokości kopalnię (czes. Důl Kovárna). Rýchory, Dvorský les (1033 m) jest pierwotną puszczą bukową z typowym roślinnym podszyciem.

7.

9.

8.


10.

Traces of History Spuren der Geschichte Ă‚lady historii


11.

Harrach’s Spruce In remembrance of the count Jan N. Harrach, the owner, fancier and protection of forests of the Giant Mountains, there is a remainder of his favourite spruce next to the log house of the Giant Mountains Natural Park Administration by Dívčí lávky. Signs by the tree rings of a two-meter part of trunk of the 174-year-old spruce remind of significant dates.

Harrachův smrk (Harrachs Fichte) Als Erinnerung an den Grafen Jan N. Harrach, Besitzer, Liebhaber und Schützer der Riesengebirgswälder ist an der Hütte der Nationalparkverwaltung des Riesengebirges an den Dívčí lávky der Überrest seiner geliebter Fichte erhalten. Die Zeichen an den Jahresringen der 174 Jahre alten Fichte erinnern an bedeutende Ereignisse.

Świerk J. N. Harracha Osobę hrabiego Jana N. Harracha, właściciela, miłośnika i obrońcy karkonoskich lasów, przypominają pozostałości jego ulubionego świerka, znajdujące się w pobliżu Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego (czes. Správa Krkonošského národního parku) obok tzw. Dívčí lávky. Tabliczki umieszczone na słojach dwumetrowego pnia liczącego 174 lata świerka przypominają ważne wydarzenia.

8

9


12.

Memory of the Past Erinnerung an die Vergangenheit Pami´ç przesz∏oÊci


14.

13.

Horní Maršov: a neo-gothic parish church of Assumption of the Virgin from the end of the 19th century with a church bell weighing 750 kilos. In the part of the municipality called Černý důl, there is a small forest castle Aichelburg.

15.

Hostinné: a gothic, renaissance-rebuilt town hall. At the premises of the former Franciscan monastery with a baroque church of Immaculate Conception of the Virgin from 1743-1745, there is the Gallery of Antique Arts.

Horní Maršov: neugotische Pfarrkirche Maria Himmelfahrt vom Ende des 19. Jahrhunderts mit einer 750 kg schweren Glocke. Im Ortsteil Černý důl befindet sich die Waldburg Aichelburg. Hostinné: gotisches, im Renaissance-Stil umgebautes Rathaus. Auf dem Gelände des ehemaligen Franziskanerkloster mit der Barockkirche Unbefleckte Empfängnis Jungfrau Marie aus den Jahren 1743-1745 hat die Galerie antiker Künste ihren Sitz.

Horní Maršov: neogotycki kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z końca XIX wieku z dzwonem kościelnym ważącym 750 kilogramów. W części gminy Černý důl znajduje się zameczek leśny Aichelburg. Hostinné: ratusz gotycki, przebudowany w stylu renesansowym. W budynku byłego klasztoru franciszkanów z barokowym kościołem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z lat 1743-1745 ma swą siedzibę Galeria Sztuki Antycznej.

16.

17.


19.

18.

20.

Janské Lázně: a centre of winter sports and in the same time, a famous resort town specialized in treatment of the locomotive system. There is a cabin lift going from Janské Lázně to Černá hora.

Janské Lázně: Wintersportzentrum und gleichzeitig berühmter Kurort, hat sich auf die Behandlung des Bewegungsapparates spezialisiert. Von Janské Lázně aus fährt eine Seilbahn auf den Berg Černá hora.

Janské Lázně: ośrodek sportów zimowych i jednocześnie słynne miasto uzdrowiskowe, specjalizujące się w leczeniu schorzeń układu ruchowego. Z Janskich Lázni jeździ kolejka kabinowa na Černą horę.

21.

22.


Pec pod Sněžkou: a mountain tourist centre. There is a chair-lift going from Pec pod Sněžkou to Sněžka. Stachelberg: a massive artillery fortress built in 1937-1938.

Pec pod Sněžkou: touristisches Bergzentrum. Von Pec pod Sněžkou aus führt eine Seilbahn auf die Schneekoppe. Stachelberg: gewaltige in den Jahren 1937-1938 erbaute Artilleriefestung

Pec pod Sněžkou: górski ośrodek turystyczny. Z miejscowości Pec pod Sněžkou prowadzi kolejka krzesełkowa na Śnieżkę. Stachelberg: monumentalna twierdza artyleryjska wybudowana w latach 1937-1938.

23.

25.

24.


Špindlerův Mlýn: the most significant tourist and sports centre of the western part of the Giant Mountains. Trutnov: a square edged with renaissance and baroque houses. In the Museum of the Giant Mountains Foothills, there is an exhibition devoted to the Prussian-Austrian war of 1866. The Memorial of General Gablenz on the hill called Šibeník and natural train in its environs remind of the battle of Trutnov.

Špindlerův Mlýn: bedeutendes Touristik- und Sportzentrum im westlichen Teil des Riesengebirges. Trutnov: mit Renaissance- und Barockhäusern eingefasster Marktplatz. Im Museum Podkrkonoší ist eine dem Preussisch- österreichischen Krieg 1866 gewidmete Ausstellung zu sehen. Das Denkmal an General Gablenz auf der Šibeník- Höhe und der Lehrpfad in seiner Umgebung erinnern an die Schlacht bei Trutnov.

Špindlerův Mlýn: najbardziej znany ośrodek turystyczny i sportowy w zachodniej części Karkonoszy. Trutnov: rynek z renesansowymi i barokowymi kamienicami. W tutejszym muzeum (czes. Muzeum Podkrkonoší) znajduje się ekspozycja poświęcona wojnie prusko – austriackiej w 1866 roku. Pomnik generała Gablenza na wzgórzu Šibeník i ścieżka dydaktyczna w jego okolicy upamiętniają bitwę pod Trutnovem.

26.

27.

28.

29.

30.

31.


32.

Vrchlabí: a renaissance chateaux from 1545-1546, a baroque monastery of Augustinians, a baroque town hall from the 18th century. In the Museum of the Giant Mountains, there is a permanent exhibition called Stone and Life and in three historical houses, there is an exhibition called Folk Art and Handicraft. ^

33.

34.

Žacléř: a town museum with thematic exhibitions. Preserved traditional log houses.

Vrchlabí: Renaissanceschloss aus den Jahren 1545-1546, Augustinerbarockkloster, Barockrathaus aus dem 18. Jahrhundert. Im Museum Krkonoše befindet sich die Dauerausstellung „Stein und Leben” und in drei historischen Häusern eine Volkskunst- und Handwerksausstellung. Žacléř: Stadtmuseum mit thematischen Ausstellungen. Erhaltene traditionelle Holzbauten.

Vrchlabí: renesansowy zamek z lat 1545-1546, barokowy klasztor augustianów, barokowy ratusz z XVIII wieku. W muzeum (czes. Krkonošské muzeum) znajduje się stała ekspozycja nosząca nazwę „Kamień i życie” (czes. Kámen a život), a w trzech historycznych budynkach usytuowano ekspozycję Sztuka Ludowa i Rzemiosła Artystyczne (czes. Lidové umění a umělecká řemesla). Žacléř: Muzeum Miejskie z wystawami tematycznymi. Zachowane tradycyjne domy zrębowe.

35.


36.

Tradition and Present in Cultural Festivals of Free Time Tradition und Gegenwart in Kulturfeierlichkeiten Sp´dzanie wolnego czasu – tradycja i wspó∏czesnoÊç


37.

Folk traditions are preserved by dancing and music groups. Among the most famous ones, there are Špindleráček, Krkonošská dechovka or Horalka. Hostinné – Porciunkule a traditional August fair with accompanying program. Pec pod Sněžkou - "Pec nám spadla" - goodbye to winter season. Pilgrimage of St. Lawrence – walking pilgrimage to Sněžka and holy mass on its peak.

Volkskunsttraditionen werden Tanz- und Musikgruppen erhalten. Zu den bekanntesten gehören Špindleráček, Krkonošská Blasmusik oder Horalka. Hostinné – Porciunkule - traditionelle Augustkirmes mit begleitendem Kulturprogramm. Pec pod Sněžkou - „Pec nám spadla” – (der Ofen ist umgefallen) Abschied von der Wintersaison. Kirchweih H. Vavřinec – eine Pilgerwanderung auf die Schneekoppe mit heiliger Messe auf ihrem Gipfel.

Tradycje ludowe kultywują zespoły taneczne i muzyczne. Do najbardziej znanych zespołów należą: Špindleráček, Krkonošská dechovka czy Horalka. Hostinné – Porciunkule – tradycyjny odpust sierpniowy z programem towarzyszącym. Pec pod Sněžkou – „Pec nám spadla” – pożegnanie sezonu zimowego. Uroczystość odpustowa ku czci św. Wawrzyńca – piesza pielgrzymka na Śnieżkę i msza święta na jej szczycie.

39.

38.

16

17


Trutnov – Open air music festival – a traditional rock-music festival of Czech and foreign music group, Child Scene – national show of children theatre, puppet and declamatory choruses. Vrchlabí – Beer Festival of the Giant Mountains – presentation of breweries with beer tasting, Week of Crafts – displays of typical crafts of the Giant Mountains. Svoboda nad Úpou – Rudolph’s Festival – displays of gold mining or cradling or folk crafts. Janské Lázně – "Giant Mountains 70 MTB" – a cycling race on mountain bikes. Špindlerův Mlýn

Trutnov – Open air music festival – traditionelles Rockmusikfestival tschechischer und ausländischer Gruppen, Dětská scéna – (Kinderbühne) nationale Vorführung von Kindertheater-, Puppenspiel- und Rezitationsgruppen. Vrchlabí – Krkonošské pivní slavnosti (Riesengebirgsbierfest) – Brauereipräsentation mit Bierverkostung, Týden řemesel (Handwerkswoche) – Vorführung typischer Riesengebirgshandwerke. Svoboda nad Úpou – Rudolfovy slavnosti (Rudolffeierlichkeit) – Vorführung der Goldgewinnung und Goldwäsche und auch des Volkshandwerks. Janské Lázně – „Krkonošská 70 MTB” – Mountainbikerennen. Špindlerův Mlýn – „Krkonošská 70” –

Trutnov – Open air music festival – tradycyjny rockowy festiwal muzyczny czeskich i zagranicznych zespołów muzycznych, Scena Dziecięca - Ogólnopaństwowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Teatralnych, Lalkarskich i Recytatorskich. Vrchlabí – Karkonoskie Święto Piwa – prezentacja browarów połączona z degustacją piwa, Tydzień Rzemiosła – przedstawienie typowych karkonoskich rzemiosł. Svoboda nad Úpou – Festiwal Rudolfa II – pokaz wydobywania i płukania złota lub rzemiosł ludowych. Janské Lázně – „Krkonošská 70 MTB” – Wyścigi Rowerów Górskich. Špindlerův Mlýn – „Krkonošská 70” – tradycyjny coroczny bieg na nartach w kategorii drużynowej,

40.

41.

42.


43.

– "Giant Mountains 70" – a traditional annual cross-country ski run of groups, "MČR snowboard FIS" – Championship of the Czech Republic in snowboarding, "Championships of the Czech Republic – Race of Rafts". Water slalom and wild water race on the Elb.

traditionelles Skilanglaufmannschaftsrennen, „MČR snowboard FIS” – Meisterschaft der Tschechischen Republik im Snowboardfahren, „Mistrovství ČR – závod raftů” - Meisterschaft der Tschechischen Republik Rafting. Wasserslalomrennen und Abfahrt auf dem Wildwasser der Elbe.

„MČR snowboard FIS” – Mistrzostwa Republiki Czeskiej w jeździe na snowboardzie, „Mistrzostwa Republiki Czeskiej – wyścigi raftingowe”. Zawody w slalomie wodnym i spływie wzburzoną wodą na Łabie.

45.

44.


Joy of Active Rest Freude an aktiver Erholung PrzyjemnoรŠรง aktywnego wypoczynku


There is a network of hundreds of kilometres of walking tourist routes and cycling tracks going through the Giant Mountains and its foothills. Owing to its varieties, they satisfy both demanding and recreation tourists and cyclists. In summer, there is a cycling-tourist bus going through the Giant Mountains linked to bus and train connections. A magnificent panorama not only of the Giant Mountains themselves are provided by ridges and peaks of the highest Czech mountains as well as lookout towers for example on the mountain Žalý or Černá hora (1,289 m above sea level). Owing to their excellent snow conditions, the Giant Mountains have become a sought-after place of winter recreation and these days, they are a true skiing paradise. Skiers, cross-country skiers as well as fans of adrenaline sports or outdoor activities get what they want. Mountain centres offer their visitors top-treated slopes of all levels of difficulty, many of them are equipped with a system of artificial snowing, evening skiing on lighted slopes, ski and snowboard schools for children

Durch das Riesengebirge und sein Vorland führen hunderte Kilometer gekennzeichneter Wander- und Radwege. Diese befriedigen durch ihre Vielfältigkeit sowohl anspruchsvollere und als auch Gelegenheitswanderer und -radfahrer. Im Sommer fährt durch das Riesengebirge der „Bus für Radfahrer” mit Anschluss an Bus- und Bahnverbindungen. Einen überwältigen Ausblick, nicht nur über das Riesengebirge, bieten die Kämme und Gipfel des höchsten tschechischen Gebirges und auch zahlreiche Aussichtstürme, zum Beispiel auf den Gipfeln Žalý oder Černá hora (1 289 Meter über dem Meeresspiegel). Dank seiner guten Schneebedingungen ist das Riesengebirge ein beliebtes Wintersportzentrum und heute ein richtiges Skiparadies. Auf ihre Kosten kommen aber auch Langlaufskiläufer, Snowboardfahrer und Anhänger des Extremsports oder von Outdooraktivitäten. Die Bergzentren bieten den Besuchern hervorragend gepflegte Ablaufpisten aller Schwierigkeitsgrade, vielfach mit künstlicher Beschneiung, Abendskilaufen auf beleuchteten Pisten, Ski- und Snowboardschulen für Kinder und Erwachsene und auch dem Verleih von Sportbedarf.

Przez Karkonosze i Pogórze Karkonoskie prowadzi kilkaset kilometrów oznakowanych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. Swoją różnorodnością zadowolą one zarówno bardziej, jak i mniej wymagających turystów pieszych i rowerowych. Latem w Karkonoszach kursuje specjalny autobus przewożących turystów rowerowych (czes. cyklobus), którego rozkład jazdy jest zsynchronizowany z rozkładem jazdy autobusów i pociągów. Wspaniałe widoki (nie tylko na same Karkonosze) rozpościerają się z grzbietów i szczytów najwyższych czeskich gór i wież widokowych, znajdujących się na przykład na szczycie Žalý lub Černá hora (1289 m n.p.m.). Dzięki dobrym warunkom śniegowym Karkonosze stały się popularnym miejscem zimowego wypoczynku i są obecnie prawdziwym rajem dla narciarzy. Znajdą tu coś dla siebie zarówno narciarze zjazdowi, biegowi, snowboardziści, jak i zwolennicy sportów ekstremalnych czy urlopu typu outdoor. Ośrodki górskie oferują turystom doskonale przygotowane trasy zjazdowe o wszystkich stopniach trudności (wiele z nich posiada system sztucznego naśnieżania), jazdę wieczorną na oświetlonych stokach, szkoły narciarskie i snowboardowe dla dzieci i dorosłych oraz wypożyczalnie sprzętu

46.

47.


as well as adults and rentals of sporting goods. Most slopes meet the so-called FIS parameters. A number of lifts and cable ways and maintained cross-country tracks cover the whole territory of the Giant Mountains. A real delicacy for demanding tourists is the Ski Track of the Giant Mountains. Ski Centres: Ski park Špindlerův Mlýn is composed of the park Svatý Petr (peak Pláň in the height of 1,196 meters above sea level) and Horní Mísečky – Medvědín (Medvědín 1,235 m above sea level). Pec pod Sněžkou lies in altitude of 830 to 1215 m above sea level Janské Lázně – Černá hora (Černá hora 500-1260 m above sea level) Ski park Malá Úpa in the altitude of 850 to 1100 m above sea level Skipark Černý Důl (Špičák 600-1001 m above sea level) Skipark Mladé Buky (Pekelský vrch 550-670 m above sea level).

Die meisten Abfahrtspisten erfüllen die sogenannten FIS-Parameter. Viele Skilifte und Seilbahnen sowie gepflegte Langlaufloipen bedecken das gesamte Gebiet des Riesengebirges. Ein wirklicher Leckerbissen für anspruchsvolle Touristen ist der Skiweg durch Riesengebirge. Skizentren: Skiareal Špindlerův Mlýn besteht aus dem Areal Svatý Petr (Gipfel Pláň 1196 m. ü.M.) und Horní Mísečky – Medvědín (Medvědín 1235 m ü.M.). Pec pod Sněžkou liegt in einer Höhe von 830 bis 1215 m ü.M. Janské Lázně – Černá hora (Černá hora 500-1260 m ü. M.) Das Skiareal Malá Úpa liegt in einer Höhe von 850 bis 1100 m ü.M. Skipark Černý Důl (Špičák 600-1001 m ü.M.) Skipark Mladé Buky (Pekelský vrch 550-670 m ü.M.).

sportowego. Większość tras zjazdowych spełnia tzw. parametry FIS. Na całym obszarze Karkonoszy znajduje się wiele wyciągów narciarskich i kolejek linowych oraz utrzymywane trasy biegowe. Wyzwaniem dla wymagających turystów jest z pewnością Karkonoska Magistrala. Ośrodki narciarskie: W skład kompleksu narciarskiego Špindlerův Mlýn wchodzi Svatý Petr (szczyt Pláň na wysokości 1196 m n.p.m.) i Horní Mísečky – Medvědín (Medvědín 1235 m n.p.m.). Pec pod Sněžkou leży na wysokości od 830 do 1215 m n.p.m. Janské Lázně – Černá hora (Černá hora 500-1260 m n.p.m.) Kompleks narciarski Malá Úpa leży na wysokości od 850 do 1100 m n.p.m. Skipark Černý Důl (Špičák 600-1001 m n.p.m.) Skipark Mladé Buky (Pekelský vrch 550-670 m n.p.m).


Ski centres are located also in Herlíkovice, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou or Prkenný Důl in Žacléř. In Janské Lázně, there is a treated Black Mountain sledge track, in Špindlerův Mlýn, there is a bobsleigh run with all-year operation. Adrenaline experiences will be provided to you be a giant swing in the rope park or the block run over the valley below the Labe dam in Špindlerův Mlýn. You can see the Giant Mountains from the top during observatory flights from local airports or during tandem-paragliding. Horse-riding courses as well as rides in the open nature of the Giant Mountains are offered by the riding schools of the Giant Mountains. People may have a ride in chaises pulled by horses in Velká Úpa and Špindlerův Mlýn.

Skizentren befinden sich auch in Herlíkovice, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou oder in Prkenný Důl in Žacléř. In Janské Lázně befindet sich die gepflegte Rodelbahn Černohorská sáňkařská cesta, in Špindlerův Mlýn eine Bobbahn mit ganzjährigem Betrieb. Erhöhtes Adrenalin verspricht auch die Riesenschaukel im Seilpark oder die Überfahrt auf einer Seilrolle über das Tal unter dem Elbstausee in Špindlerův Mlýn. Bei Rundflügen von örtlichen Flugplätzen oder bei Tandemparagliding kann das Riesengebirge von oben bewundert werden. Reitkurse, aber auch Reitausflüge im Riesengebirge bieten Reiterhöfe im Riesengebirge an. In Pferdekutschen können die Besucher in Velká Úpa und Špindlerův Mlýn Ausflüge machen.

Ośrodki narciarskie znajdują się także w miejscowościach: Herlíkovice, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou i Prkenný Důl (Žacléř). W miejscowości Janské Lázně znajduje się utrzymywana Černohorska trasa saneczkarska, natomiast w miejscowości Špindlerův Mlýn tor bobslejowy czynny przez cały rok. Sporą dawkę adrenaliny dostarczy ogromna huśtawka w parku linowym czy zjazd na bloku nad doliną pod zaporą na Łabie (czes. Labská přehrada) w miejscowości Špindlerův Mlýn. Loty widokowe, które oferują miejscowe lotniska czy tandemparagliding to okazja do podziwiania Karkonoszy z lotu ptaka. Naukę jazdy konnej, ale także przejażdżki po przepięknej okolicy proponują karkonoskie ujeżdżalnie. W miejscowościach Velká Úpa i Špindlerův Mlýn można się udać na przejażdżkę zaprzęgiem konnym.

22

23


Water areas and pond may be use for bathing and fishing, open-air and covered swimming pools also invite you for swimming and rest. In spring, when there is enough water in the rivers, the Elb and Úpa are passable for water sportsman. Golf courses are located at the foothills of the Giant Mountains in Mladé Buky and in Prosečné u Vrchlabí.

Zum Baden und Angeln laden Seen und Teiche ein, zum Schwimmen und zur Erholung auch Freibäder und Schwimmhallen. Im Frühling, wenn in den Flüssen ausreichend Wasser ist, können auch Elbe und Úpa befahren werden. Golfplätze gibt es im Gebirgsvorland in Mladé Buky und in Prosečné bei Vrchlabí.

Do kąpieli i wędkowania są odpowiednie naturalne zbiorniki wodne i stawy, do pływania i odpoczynku zapraszają również kąpieliska i baseny kryte. Wiosną, kiedy w rzekach jest wystarczająco dużo wody, zwolennicy sportów wodnych mogą urządzić spływ nurtem Łaby (czes. Labe) i Úpy. Pola golfowe znajdują się w podgórzu Karkonoszy, w miejscowościach Mladé Buky i Prosečné u Vrchlabí.

48.

49.


Tourist Information Centres Touristische Informationszentren Centra Informacji Turystycznej

Černý Důl

Svoboda nad Úpou

Černý Důl č. 48 www.cernydul.cz

Náměstí Svornosti č. 527 www.czech-travel-touristic.cz www.musvoboda.cz

Dolní Maršov Rýchorka č. 146 www.czech-travel-touristic.cz www.musvoboda.cz

Špindlerův Mlýn

Horní Maršov

Pod Medvědínem - č. 269 www.krnap.cz

Temný Důl č. 46 www.veselyvylet.cz

Hostinné Náměstí č. 70 http://infocentrum.hostinne.info

Janské Lázně Černohorská č. 265 (budova lanovky) www.janskelazne.cz

Svatopetrská č. 173 www.spindlmu.info

Trutnov Krakonošovo náměstí č. 72 www.krkonose.eu

Vrchlabí Krkonošská č. 8 http://vrchlabi.ergis.cz

Lánov

Náměstí Míru č. 223 www.krnap.cz

Prostřední Lánov č. 39 www.lanov.cz

Žacléř

Malá Úpa

Rýchorské náměstí č. 10 www.zacler.cz

Horní Malá Úpa č. 129 http://info.malaupa.cz

Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou č. 188 www.turistapec.cz Pec pod Sněžkou č. 172 www.krnap.cz Pec pod Sněžkou č. 196 www.veselyvylet.cz

This project is co-financed by the European Union Dieses Projekt wird von der Europäischen Union mitfinanziert Ten projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

www.kralovehradeckykraj.eu www.kralovehradeckyregion.cz

Giant Mountains  

The Giant Mountains (Krkonoše) are the highest mountains of the Czech Republic. The chain of mountains with many varieties and a sharp silho...

Advertisement