Page 1

www.kladskepomezi.cz

THE KLADSKO FRONTIER GRENZGEBIET GLATZ POGRANICZE KŁODSKIE


Town Hall Rathaus Budynek ratusza

Rocky towns Felsstädten Skalne miasta

Campanile Glockenturm Dzwonnica

Police nad Metují

Broumov

Castle Schloss Zamek

Hronov Červený Kostelec International Folk Festival Internationales Folklorefestival Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Náchod Jaroměř Nové Město nad Metují

Vodní nádrž Rozkoš

Windsurfing Windsurfing Windsurfing

Josefov Fortress Festung Josefov Twierdza Josefov Square with arcades and Renaissance gables Marktplatz mit Bogengängen und Renaissancefassaden Rynek z podcieniami i renesansowymi szczytami

Hradecko Hradecko Hradecko

Orlické Mountains and Podorlicko Adlergebirge und Podorlicko Góry Orlickie a Podorlicko

Podzvičinsko Podzvičinsko Podzvičinsko

Bohemian Paradise Böhmisches Paradies Czeski Raj

The Kladsko Frontier Grenzgebiet Glatz Pogranicze Kłodskie

Giant Mountains Riesengebirge Karkonosze


PHOTOS: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

View of the Broumov panorama Blick auf das Panorama Broumovs Widok na panoramę Broumova Waterfall in Adršpach Rocks Wasserfall in den Adršpašské skaly Wodospad w Adršpašskich Skałach Ratibořice Chateau Schloss Ratiboř Ratibořicki zamek Viktorka’s Weir Viktorka Wehr Śluza Wiktorki Sculpture of Grandmother by Otto Guttfreund Plastik Babička von Otto Guttfreund Rzeźba grupowa Babuni autorstwa Otty Guttfreunda Broumov Broumov Broumov Hvězda Viewing Point Aussichtspunkt Hvězda Punkt widokowy Hvězda View of the chateau from the arcade at Náchod Square Blick auf das Schloss durch die Bogengänge des Marktplatzes in Náchod Widok na zamek z podcieni rynku w Náchodzie Chateau gardens Schlossgärten Ogrody zamkowe Frontages of buildings on the square Häuser auf dem Marktplatz Fasady kamienic na rynku Church of St. Lawrence Kirche H. Vavřinec Kościół św. Wawrzyńca Town Hall Rathaus Budynek ratusza Benedictine Monastery Benediktiner Kloster Klasztor Benedyktynów Interior of the monastery Interieur des Klosters Wnętrze klasztoru Column of the Virgin Mary by Jan Brokof Mariensäule von Jan Brokof Kolumna Maryjna autorstwa Jana Brokofa Bohemian Bethlehem Böhmischer Bethlehem Czeska szopka Chateau entrance in Nové Město nad Metují Schlosseingang in Nové Město nad Metují Wejście na zamek Nové Město nad Metují Square with arcades and Renaissance gables Marktplatz mit Bogengängen und Renaissancefassaden Rynek z podcieniami i renesansowymi szczytami Baroque Lodge of Skály Barockschlösschen Skály Barokowy pałacyk Skály Wenke’s House Wenke- Haus Dawny dom handlowy „A. Wenke i syn” Detail of the Marian Column by M. B. Braun in Jaroměř Detail der Pestsäule von M. B. Braun in Jaroměř Fragment kolumny dziękczynnej autorstwa M. B. Brauna w Jaroměřu Church of St. Nicolas in Jaroměř Kirche Hl. Nikolaus in Jaroměř Kościół św. Mikołaja w Jaroměřu Police nad Metují Police nad Metují Police nad Metují Timber vicarage in Stárkov Pfarrhaus in Stárkov Zrębowa plebania w Stárkovie Native house of Alois Jirásek Geburtshaus Alois Jirásek Dom rodzinny Aloisa Jiráska ^

^

^

^

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Campanile in Hronov Glockenturm in Hronov Dzwonnica w Hronovie Červený Kostelec Červený Kostelec Červený Kostelec Interior of the Church of John the Baptist in Slavoňov Interieur der Kirche Hl. Johannes in Slavoňov Wnętrze kościoła Jana Chrzciciela w Slavoňovie Church of St. Jacob in Černčice Kirche H. Jakub in Černčice Kościół św. Jakuba w Černčicach Timber church in Slavoňov Holzkirche in Slavoňov Kościół zrębowy w Slavoňovie Campanile in Rtyně v Podkrkonoší Glockenturm in Rtyně im Vorland des Riesengebirges Dzwonnica w miejscowości Rtyň v Podkrkonoší Březinka Infantry Fort above Náchod Infanteriehütte Březinka über Náchod Linia obronna Březinka nad Náchodem Josefov Fortress Festung Josefov Twierdza Josefov Memorial of battles in 1866 Erinnerung an die Kämpfe im Jahre 1866 Wspomnienie walk z 1866 roku Walk around Josefov Fortress Spaziergang durch die Festung Josefov Spacer po twierdzy Josefov Events commemorating the anniversary of battles in 1866 Gedenkakt anlässlich des Jahrestages des Krieges im Jahre 1866 Imprezy wspomnieniowe z okazji rocznicy wybuchu wojny w 1866 roku Exposition in Březinka Fort Ausstellung in der Festung Březinka Ekspozycja w twierdzy Březinka Monument of Čapek Brothers Denkmal der Gebrüder Čapek Pomnik braci Čapków Picture of a Man by Josef Čapek Bild eines Mannes von Josef Čapek Obraz mężczyzny autorstwa Josefa Čapka Interior of the museum in Wenke’s House in Jaroměř Interieur des Museums im Wenke- Haus in Jaroměř Wnętrze muzeum w dawnym domu handlowym „A. Wenke i syn” w Jaroměřu Exposition in the Výtopna Railway Museum Ausstellung im Eisenbahnmuseum Výtopna Ekspozycja w Muzeum Kolejnictwa Výtopna Jirásek’s Hronov - Theatre Festival Theaterfestival Jiráskův Hronov Festiwal Teatralny „Hronov A. Jiráska” (czes. Jiráskův Hronov) Ratibořice Chateau in June Juni auf dem Schloss Ratibořice Čzerwiec na zamku w Ratibořicach International Folk Festival in Červený Kostelec Internationales Folklorefestival in Červený Kostelec Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Červenym Kostelcu Windsurfing at Rozkoš dam Windsurfing auf dem Stausee Rozkoš Windsurfing na zaporze wodnej Rozkoš Lake in Adršpach Rocks See in den Adersbacher Felsen Jezioro w Adršpašskich Skałach (czes. Adršpašské skály) Rodeo in New America Rodeo in Nová Amerika (Neues Amerika) Rodeo w Novej Americe (czes. Nová Amerika) Golf course New America Golfplatz in Nová Amerika Pole golfowe Nová Amerika Bath house Kurhaus Dom uzdrowiskowy Treatment cure in health resort Velichovky Heilkur im Kurbad Velichovky Kuracja lecznicza w uzdrowisku Velichovky ^

Issued by the Hradec Králové Region in 2006 / Herausgegeben von der Region Hradec Králové 2006 Wydało: Województwo Královéhradeckie w 2006 roku Not for sale / Unverkäuflich / Nie przeznaczone na sprzedaż Graphic design / Grafische Gestaltung / Opracowanie graficzne: Lukáš Taneček, Hradec Králové Print / Druck / Druk: Garamon s.r.o., Hradec Králové


Welcome Willkommen Witamy Państwa

www.kladskepomezi.cz


1.

See the Beauties of Nature NaturschÜnheiten W poszukiwaniu pi´kna przyrody


The Kladsko Frontier, in the north-eastern part of the Hradec Králové Region, has the power to satisfy even demanding visitors with a rich offer of natural beauties, historical monuments and cultural parades. In the north-eastern part of the Kladsko Frontier is the Broumov basin, which connects unique rocky towns and natural sceneries with the heritage of Baroque architecture. In 1991, the Broumov region was declared a protected landscape area. The National Nature Monument called Babiččino údolí ("Grandmother’s Valley") has a different character. This flood-plain valley of the River Úpa near Česká Skalice

Das im nordöstlichen Teil der Region Hradec Králové liegende Gebiet von Grenzgebiet Glatz bietet auch für besonders anspruchsvolle Besucher unzählige Naturschönheiten, historische Sehenswürdigkeiten und Kulturdenkmäler. Im Nordosten von Grenzgebiet Glatz liegt als Verbindung zwischen den einzigartigen Felsstädten und Naturszenarios das auf die barocke Bauvergangenheit dieses Gebietes hinweisende Tal Broumovská kotlina. Die Region Broumov wurde 1991 zum Naturschutzgebiet erklärt. Einen anderen Landschaftscharakter hat die Natursehenswürdigkeit Babiččino údolí (Großmuttertal). Die Auen des Flusses Úpa unweit

Pogranicze Kłodzkie leżące w północno-wschodniej części województwa královéhradeckiego spełni oczekiwania również wymagających turystów dzięki przepięknej przyrodzie, zabytkom historycznym oraz organizowanym tu imprezom kulturalnym. W północno-wschodniej części Pogranicza Kłodzkiego leży Kotlina Broumovska łącząca jedyne w swoim rodzaju skalne miasta i malowniczą przyrodę z dziedzictwem budownictwa barokowego. Broumovsko w 1991 roku zostało uznane za obszar chronionego krajobrazu. Odmienny charakter ma narodowy zabytek przyrody Dolina Babuni (Babiččino údolí) Dolina rzeki Úpy, niedaleko Českiej Skalicy, jest przykładem

2.

2

3


represents a sensitive interconnection of landscape with human architecture. The dominant here is Ratibořice Chateau, and other places are visited, such as "Staré bělidlo", offering exhibitions of national history, a hunting pavilion, a mill and other contemporary structures. ^

von Česká Skalice stehen für eine sensible Verbindung von Landschaft und menschlicher Bautätigkeit. Das Tal dominiert das Schloss in Ratibořice, zu den beliebten Besucherzielen gehören z. B. die sog. Alte Bleiche (Staré bělidlo) mit einer heimatkundlichen Exposition, das Jagdpavillon im Empire-Stil, die Mühle und weitere historische Bauten.

subtelnego zintegrowania okolicy z budowlaną działalnością człowieka. Dominantę stanowi zamek w Ratibořicach, odwiedzane są też i inne miejsca: dom zrębowy (Staré bělidlo) z wystawą krajoznawczą, pawilon myśliwski w stylu empire, młyn i inne budynki z epoki.

3.

4.

5.


6.

From the time of its permanent settlement, the Broumov basin, framed with the Broumov and Mirošovice walls and Javoří Mountains, belonged to the Benedictine Monastery in Broumov, the architectural activity of which, especially in the Baroque period, imprinted a uniform face on the village churches. Church buildings also affected folk architecture. The most notable example is the Broumov brick estate.

Das durch das Felsengebilde Broumovské und Mirošovické stěny sowie das Gebirge Javoří hory umrahmte Tal Broumovská kotlina gehörte seit seiner dauerhaften Besiedlung zum Benediktinerkloster in Broumov, dessen Bauaktivitäten, vor allem in der Zeit des Barock, das einheitliche Gesicht der Dorfkirchen prägten. Die Kirchenbauten beeinflussten auch die Volksarchitektur. Am deutlichsten belegt dies der „gemauerte Hof von Broumov”.

Kotlina Broumovska, otoczona Broumovskimi i Mieroszowickimi Ścianami oraz Górami Suchymi, należała od czasów swego trwałego zasiedlenia do Klasztoru Benedyktynów w Broumovie, którego działalność w dziedzinie budownictwa, szczególnie w okresie baroku, nadała jednolity charakter kościołom wiejskim. Budowle kościelne wpływały też na architekturę ludową. Najwyraźniejszym tego przykładem jest tzw. gospodarstwo murowane typu broumovskiego.

4 7.

5


8.

Memory of the Past Blick in die Vergangenheit Pami´ç przesz∏oÊci


10.

9.

Náchod Náchod was founded in the first half of the13th century. The historical shape of Náchod was affected by frequent fires, and the structure of the town did not change significantly until the industrial development of the latter half of the 19th century. A Renaissance manor house with sgraffito facade decoration, Baroque adaptations to which were made in the latter half of the 17th and in the 18th century, represents a dominant monument of the town. The interiors offer precious collections of Flemish tapestries and paintings, the riding hall is residence to a permanent fine-art gallery exhibition. There is a French park adjacent to the manor house. At the square, visitors are attracted by bulbous domes of the St. Lawrence Church, the Holy Trinity sculptural group, the new town hall, the Art Nouveau building of the town theatre and the "U beránka" hotel.

Náchod Die Stadt Náchod wurde Mitte des 13. Jahrhunderts gegründet. Die Stadt Náchod wurde in der Vergangenheit oft durch Brände beschädigt, eine grundlegende Veränderung des Stadtbildes brachte erst die industrielle Entwicklung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wichtigste Sehenswürdigkeit von Náchod ist das in der 2. Hälfte des 17. und im 18. Jahrhundert im Barock umgebaute Renaissance-Schloss mit durch Sgrafitti geschmückter Fassade. Seine Interieurs bergen wertvolle Sammlungen flämischer Gobeline und Bilder, in der Schlossreitschule können Sie eine Dauerausstellung der Galerie der bildenden Künste bewundern. Ans Schloss schließt ein französischer Park an. Zu interessanten Sehenswürdigkeiten des Marktplatzes zählen die Zwiebelkuppeln der Kirche des Hl. Vavřinec, die Statuengruppe der heiligen Dreifaltigkeit, das neue Rathaus, das Jugendstilgebäude des Stadttheaters und das Hotel U beránka.

Náchod Náchod założono w połowie XIII wieku. Zabytki Náchodu, w wyniku częstych pożarów, ulegały zniszczeniu. Na zasadniczą zmianę obrazu miasta wpłynął dopiero rozwój przemysłowy w drugiej połowie XIX wieku. Zabytkową dominantą miasta jest renesansowy zamek z fasadą pokrytą sgraffito, przebudowany w stylu barokowym w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. W jego wnętrzach znajduje się cenna kolekcja flamandzkich gobelinów i obrazów, zaś w ujeżdżalni zamkowej mieści się stała ekspozycja Galerii Sztuki Plastycznej. Do zamku przylega park w stylu francuskim. Na rynku uwagę turystów zwrócą „cebulowate” kopuły kościoła św. Wawrzyńca, rzeźba grupowa Trójcy Świętej, nowy ratusz, secesyjny budynek Teatru Miejskiego i hotel „U beránka”.

11.

12.

6

7


13.

Broumov The shape of the historical centre of Broumov, which was founded in the mid-13th century, is the result of reconstructions of the 18th and 19th centuries. The local Benedictine Monastery, together with the St. Vojtech Church, is a National Cultural Monument. Its local form is the result of Baroque reconstruction carried out according to the plans of K. I. Dientzenhofer. The interiors of the monastery were decorated by prominent Prague Baroque artists. Another notable piece of art by K. I. Dientzenhofer is the St. Wenceslas Church. The Graveyard Church of the Virgin Mary is amongst the most ancient preserved wooden clerical structures in our country.

14.

Broumov Die Gestaltung vom historischen Kern der Mitte des 13. Jahrhunderts gegründeten Stadt Broumov ist das Ergebnis von im 18. und 19. Jahrhundert durchgeführten Umbauten. Das hiesige Benediktinerkloster mit Kirche des Hl. Vojtěch ist ein Nationalkulturdenkmal. Seine heutige Gestalt ist auf den nach einer Vorlage von K. I. Dienzenhofer durchgeführten Barockumbau zurückzuführen. Die Innenräume des Klosters wurden von führenden Prager Barockkünstlern verziert. Zu den bedeutenden Werken K. I. Dientzenhofers zählt die Kirche des Hl. Wenzels. Die Friedhofskirche der Jungfrau Maria gehört zu den ältesten erhaltenen Holzkirchenbauten Tschechiens.

Broumov Wygląd historycznego centrum Broumova, założonego w połowie XIII wieku, jest wynikiem przebudowy, która miała miejsce w XVIII i XIX wieku. Tutejszy klasztor benedyktynów z kościołem św. Wojciecha jest narodowym zabytkiem kultury. Jego współczesny rys to efekt barokowej przebudowy, przeprowadzonej według planów K. I. Dienzenhofera. Wnętrza klasztoru ozdobili czołowi prascy artyści barokowi. Ważnym dziełem K. I. Dientzenhofera jest kościół św. Wojciecha. Kościół cmentarny Najświętszej Marii Panny należy do najstarszych zachowanych drewnianych budowli sakralnych w Czechach.

15.


16.

Nové Město nad Metují was founded circa 1500. In 1526 the manor was bought by the Pernštejns, who rebuilt both the town and the castle in Renaissance style. The last adaptations were carried 17. out at the beginning of the 20th century by the Bartoň - Dobenín family, the current owners of the manor. The premises include a manor garden in French style. The major landmark of the town is the Holy Trinity Church with a precious Baroque organ. The picturesque panorama of the town is called Český Betlém (Bohemian Bethlehem).

Die Stadt Nové Město nad Metují wurde um 1500 gegründet. Im Jahr 1526 kauften das Gut die Herren von Pernstein, die die Stadt sowie das Schloss im Renaissance-Stil umbauten. Die letzten Umbauten führte Anfang des 20. Jahrhunderts die Familie Bartoň – Dobenín durch, die heutigen Schlossbesitzer. Zum Schlossgelände gehört ein Schlosspark im französischen Stil. Dem Marktplatz von Nové Město dominiert die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit mit einer wertvoller Barockorgel. Wegen seinem malerischen Panorama wird die Stadt als Böhmisches Bethlehem bezeichnet.

Nové Město nad Metují założono około 1500 roku. W 1526 roku posiadłość kupili Pernštejnowie, którzy miasto oraz zamek przebudowali w stylu renesansowym. Ostatnie zmiany przeprowadziła na początku XX wieku rodzina Bartoň - Dobenín, do której zamek obecnie należy. W skład kompleksu wchodzi ogród w stylu francuskim. Dominantą novoměstskiego rynku jest kościół Świętej Trójcy z cennymi barokowymi organami. To malownicze miasto nazywane jest „Czeskim Betlejem”.

18.


Jaroměř is a town of gardens and parks, situated at the confluence of the Úpa, Labe and Metuje rivers. The historical centre is a monumental town zone. There are some remarkable historical monuments - the St. Nicolas Church and the Marian Column, the supreme work of art by M. B. Braun. An example of modern Czech architecture is represented by the Wenke House, built according to the design of J. Gočár. Interesting architectonic works can be found even in smaller towns, villages and settlements of the Kladsko Frontier.

Jaroměř ist eine Stadt mit zahlreichen Gärten und Parks am Zusammenfluss von Úpa, Elbe und Metuje. Der historische Kern ist eine städtische Denkmalschutzzone. Zu den hiesigen bedeutenden Sehenswürdigkeiten zählen die Kirche des Hl. Nikolaus und die Pestsäule, ein Spitzenwerk von M. B. Braun. Als Beispiel für moderne tschechische Architektur gilt das nach Vorlage von J. Gočár erbaute Wenke-Haus. Interessante Bauwerke sind auch in kleineren Städten, Dörfern und Siedlungen des Grenzgebiet Glatz zu finden.

Jaroměř jest miastem ogrodów i parków, leżącym u zbiegu rzek Úpy, Łaby i Metui. Historyczne centrum miasta uznano za miejską strefą zabytków. Cennym zabytkiem jest kościół św. Mikołaja i Kolumna Maryjna, kulminacyjne dzieło M. B. Brauna. Przykładem nowoczesnej czeskiej architektury jest Dom Wenka (Wenkeův dům), zbudowany według projektu J. Gočára. Interesujące dzieła sztuki budowlanej znajdziemy również w mniejszych miastach, wioskach i osadach Pogranicza Kłodzkiego.

Rocks, a Baroque chateau near a rocky castle called Bishofstein, used to be a summerhouse of Broumov abbots. ^

Skály, ein Barockschlösschen nahe der Felsenburg Bishofstein, war die Sommerresidenz der Broumov-Abtei.

Skály, barokowy pałacyk w pobliżu skalnego zamku Bishofstein, był letnią siedzibą opatów broumovskich.

19.

20.


22.

23.

21.

24.

In Stárkov, there is an interesting Baroque Church of St. Joseph and a rectory, which is among the oldest timbered structures in Bohemia. The Stations of the Cross is a remarkable monument, consisting of fourteen stops and a small Chapel of the Fourteen Holy Helpers. The foundation of the town of Police nad Metují, together with the history of the town, is closely linked to the activity of the Benedictine monastery. The Monastery with the Church of the Assumption of the Virgin Mary is the oldest monument in the town, as well. The town hall was erected in 1718, and its octagonal tower with a battlement was added in 1876. The Marian Column situated at the square dates back to 1707.

In Stárkov stehen die interessante Barockkirche des Hl. Josef, des Ziehvaters Jesu, und das Gebäude des Pfarrhauses, die zu den ältesten Fachwerkbauten Tschechiens zählen. Eine bedeutende Sehenswürdigkeit ist der Kreuzweg mit vierzehn Stationen und der kleinen Kapelle der Vierzehn Nothelfer. Die Gründung sowie die Geschichte der Stadt Police nad Metují stehen in enger Verbindung mit den Aktivitäten des Benediktinerklosters. Das Kloster mit der Kirche der Mariä Himmelfahrt ist gleichzeitig die älteste Sehenswürdigkeit der Stadt. Das 1718 erbaute Rathausgebäude verfügt über einen 1876 angebauten achteckigen Zinnenturm. Die Mariensäule am Marktplatz stammt aus dem Jahr 1707.

W Stárkovie wznosi się interesujący kościół barokowy św. Józefa Opiekuna i plebania, zaliczany do jednych z najstarszych budowli zrębowych w Czechach. Ważnym zabytkiem jest Droga Krzyżowa z czternastoma stacjami i małą kaplicą Czternastu Wspomożycieli. Założenie miasta Police nad Metují oraz jego dzieje są ściśle związane z działalnością klasztoru benedyktynów. Klasztor z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest także najstarszym zabytkiem w mieście. Budynek ratusza wzniesiono w 1718 roku, natomiast jego ośmiościenną wieżę z blankami dobudowano w roku 1876. Kolumna Maryjna na rynku pochodzi z 1707 roku.

10

11


The originally Gothic All Saints’ Church in Hronov was rebuilt in Baroque style in 1716-1717. Two mineral springs bubble to the surface behind the house where Alois Jirásek, the famous writer, was born.

Die ursprünglich gotische Kirche Aller Heiligen in Hronov wurde 1716-1717 im Barockstil umgebaut. Hinter dem Geburtshaus des Schriftstellers Alois Jirásek sprudeln zwei Mineralquellen.

Pierwotnie gotycki kościół Wszystkich Świętych w Hronovie został w latach 1716-17 przebudowany w stylu barokowym. Za domem rodzinnym pisarza Aloisa Jiráska wypływają dwa źródła mineralne.

25.

26.

27.


29.

28.

30.

31.

The timber Church of St. John the Baptist, with wall paintings and a lacunar ceiling in Slavoňov, dated back to 1553, forms, together with a Renaissance brick belfry dating back to 1555, and a timbered mortuary from the 18th century, a precious monument area.

Die Holzkirche des Hl. Johannes des Täufers in Slavoňov aus dem Jahr 1553 mit Wandmalereien und Kassettendecke bildet zusammen mit dem gemauerten Renaissance-Glockenturm aus dem Jahr 1555 und dem Fachwerk-Leichenhaus aus dem 18. Jahrhundert ein wertvolles Denkmalgelände.

Drewniany kościół św. Jana Chrzciciela z freskami i kasetowym stropem w Slavoňovie z 1553 roku stanowi razem z renesansową dzwonnicą murowaną z 1555 roku i zrębową kostnicą z XVIII wieku cenny kompleks zabytkowy.

12

13


Trail of History Spuren der Geschichte Ă‚lady historii

32.


The Náchod pit in the borderland mountain zone used to serve as a natural gateway to Bohemia, in the beginnings of the Czech state. For this reason, Emperor Joseph II built a defensive fortress in the Jaroměř neighbourhood, which is called Josefov. Thus a pioneer of European fortification architecture was created in the years 1780-1787. A magnet for tourists is the underground defence system of the fortress. Because of its uniqueness and good condition, Josefov has been pronounced an Urban Monument Reserve. Another fortification system built on the territory of the Kladsko Frontier in the 1930s, as a part of the Republic’s defence, was a line of light and heavy fortification, the core of which was formed by three artillery citadels - Dobrošov, Jírova hora and Skutina, and heavy fortification log houses. Two of these, Březinka and Lom, are accessible to the public.

Die Senke von Náchod im Gürtel der Grenzgebirge galt seit Beginn des tschechischen Staates als das natürliche Tor zu Böhmen. Der Kaiser Josef II. ließ deshalb in der Nähe von Jaroměř die Schutzfestung Josefov erbauen. Zwischen 1780 und 1787 entstand so ein Spitzenwerk des europäischen Wehrbaus. Anziehpunkt für Touristen ist das unterirdische Schutzsystem der Festung. Die Festung Josefov wurde wegen ihrer Einzigartigkeit und Unversehrtheit zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt. Ein weiteres auf dem Gebiet von Grenzgebiet Glatz in den 30. Jahren des 20. Jahrhunderts als Bestandteil des Staatsschutzes erbautes Wehrsystem stellt eine Linie von leichter und schwerer Befestigung dar, deren Kern von drei Artilleriefestungen - Dobrošov, Jírova hora und Skutina - und von Basteien von schwerer Befestigung gebildet wird. Zwei von ihnen, Březinka und Lom, sind für die Öffentlichkeit zugänglich.

Náchodskie obniżenie w paśmie gór przygranicznych było od początków państwa czeskiego naturalną bramą wejściową do Czech. Cesarz Jósef II z tego też powodu polecił wybudować w sąsiedztwie Jaroměřa twierdzę obronną Josefov. W latach 1780-87 powstało w ten sposób kulminacyjne dzieło budownictwa fortyfikacyjnego. Atrakcją turystyczną przyciągającą zwiedzających jest podziemny system obronny twierdzy. Josefov ze względu na swą wyjątkowość i zachowany stan został uznany za miejski rezerwat zabytków Kolejnym systemem umocnień, wybudowanym na obszarze Pogranicza Kłodzkiego w latach 30. XX wieku w celach obronnych, jest linia lekkich i ciężkich umocnień, których punkt ciężkości tworzyły trzy twierdze artyleryjskie - Dobrošov, Jírova hora i Skutina - i obiekty ciężkich umocnień. Dwa z nich, Březinka i Lom, są udostępnione dla zwiedzających.

33.


34.

The Prussian-Austrian war conflict in 1866 is brought to mind by the graves of battle victims at Branka near Náchod, at Česká Skalice and at Svinišťany, marked with large memorials or simple crosses at the places where the battles took place. At the Kladsko Frontier, people can visit local museums of national history and specialised exhibitions. In Malé Svatoňovice, there is a museum of the Čapek Brothers, a railway museum in Jaroměř, the Božena Němcová Museum in Česká Skalice and a textile museum, "Tiba".

An den preußisch-österreichische Krieg von 1866 erinnern mit großen Mahnmälern und einfachen Kreuzen an den Schlachtorten die Gräber der Opfer der Schlachten „na Brance” bei Náchod, bei Česká Skalice und bei Svinišťany. In Grenzgebiet Glatz kann man lokale Heimatkundemuseen sowie eng spezialisierte Expositionen besuchen. In Malé Svatoňovice befindet sich das Museum der Gebrüder Čapek, in Jaroměř das Eisenbahnmuseum, in Česká Skalice das Museum von Božena Němcová

Prusko-austriacki konflikt wojenny mający miejsce w 1866 roku przypominają groby ofiar bitew na Brance pod Náchodem, pod Česką Skalicą i pod miejscowością Svinišťan. W miejscach toczących się wówczas walk usytuowano wielkie pomniki i proste krzyże. Turyści przybywający na Pogranicze Kłodzkie mogą zwiedzić miejscowe muzea krajoznawcze oraz wystawy tematyczne. W Malych Svatoňovicach ma swą siedzibę Muzeum Braci Čapków, w Jaroměřu Muzeum Kolejnictwa, w Českiej Skalicy Muzeum Boženy Němcovej

35.

36.

37.


38.

39.

Military history is captured in an accessible part of the Dobrošov fortress, in the infantry "Březinka" log house and in the First Military-Historical Museum of M. Frost in the Josefov fortress.

und das Textilmuseum Tiba. Die Militärgeschichte des Gebiets ist im zugänglichen Teil der Festung von Dobrošov, der Infanteriebastei Březinka oder dem Ersten militärhistorischen Museum von M. Frost in der Festung Josefov festgehalten.

i Muzeum Włókiennictwa Tiba. Z historią wojskowości można się zapoznać w udostępnionej do zwiedzania części twierdzy dobrošovskiej, w obiekcie piechotnym Březinka czy w pierwszym Muzeum Wojskowo-Historycznym M. Frosta w twierdzy josefovskiej.

41.

16

40.

17


Tradition and modern life in cultural festivals Tradition und Gegenwart im Rahmen von Kulturfestivals Imprezy kulturalne - tradycja i wspó∏czesnoÊç

42.


In May, Náchod commemorates its famous native, writer Josef Škvorecký, by organizing the Prima Season festival. In June Babiččino údolí comes alive with the characters from the famous book Grandmother, written by Božena Němcová. Every August for more than 70 years, amateur stage players have been meeting at Jiráskův Hronov. In August many domestic and foreign folk groups head for the International Folk Festival in Červený Kostelec. The end of August in Teplice nad Metují is reserved for the International Festival of Mountaineering Films. At the beginning of September, Česká Skalice lives in the atmosphere of the Jiřinkové Carnival. Film comedy fans have a festival called Novoměstský hrnec smíchu in Nové Město nad Metují each September.

Die Stadt Náchod erinnert mit dem Festival Prima sezóna an ihr berühmtes Stadtkind, den Schriftsteller Josef Škvorecký. Im Juni lebt das Babiččino údolí (Großmuttertal) mit den Figuren aus dem Roman Babička (Großmutter) von Božena Němcová auf. Im August treffen seit über 70 Jahren die Laientheaterliebhaber beim Festival Jiráskův Hronov zusammen. Ebenfalls im August ist das Internationale Folklorefestival in Červený Kostelec das Ziel von einheimischen und ausländischen Folkloregruppen. Das Ende vom August gehört in Teplice nad Metují dem Internationalen Bergsteigerfilmfestival. Anfang September lebt Česká Skalice von der Atmosphäre des Dahlienfestes. Im September findet in Nové Město nad Metují das Festival der Filmkomödienliebhaber – Novoměstský hrnec smíchu – statt.

Odbywający się w Náchodzie w maju festiwal Fajny sezon (Prima sezóna) organizowany jest na cześć wybitnego pisarza Josefa Škvoreckiego, który się tu urodził. W czerwcu Dolina Babuni (Babiččino údolí) gości postaci z powieści „Babunia” Boženy Němcovej. W sierpniu już od ponad 70 lat zjeżdżają się aktorzy i twórcy teatrów amatorskich na imprezę Hronov Jiráska (Jiráskův Hronov). W sierpniu czeskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne przybywają do Červenego Kostelca na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny (Mezinárodní folklórní festivál). Koniec sierpnia jest w Teplicach nad Metují zarezerwowany dla Międzynarodowego Festiwalu Filmów Alpinistycznych (Mezinárodní festivál horolezeckých filmů). Na początku września Česka Skalica żyje atmosferą Święta Dalii (Jiřinková slavnost). We wrześniu mają swój festiwal – Novoměstski Garnek Śmiechu (Novoměstský hrnec smíchu) w Novym Městie nad Metují, zwolennicy komedii filmowych.

43.

44.


The Pleasure of Active Relaxation Freude an aktiver Erholung RadoรŠรง z aktywnego wypoczynku


Hikers appreciate the well-marked tourist routes and beautiful views in the Broumov mountains. Panoramic visions are also offered by the lookout towers and manor towers in Náchod and Nové Město nad Metují. Cyclists may appreciate the well-marked cycling paths in the Broumov region, as in the regions of Náchod, Jaroměř and the Jestřebi Mountains. The paths connect over the border tourist crossings from Náchod to Kudowa Zdroj or Police nad Metují to Radkow. Cyclists can enjoy the comfort of cyclobuses when they want to return to the paths. At the Česká Skalice railway station, one can hire a bike.

Wanderer begrüßen die gut gekennzeichneten Wanderwege und wunderschöne Aussichten im Felsengebilde Broumovské skály. Weite Panoramaaussichten bieten auch die Aussichtstürme und die Schlosstürme in Náchod und Nové Město nad Metují. Für Fahrradfahrer stehen in den Regionen von Broumov, Náchod, Jaroměř und Jestřebí hory gut gekennzeichnete Fahrradwege zur Verfügung. Über Wandergrenzübergänge verbinden die Fahrradwege Náchod mit der polnischen Stadt Kudowa Zdroj oder Police nad Metují mit Radków auf polnischer Seite. Die Radfahrer werden bequem zu den gekennzeichneten Fahrradwegen und wieder zurück von Fahrradbussen gebracht. In der Bahnstation Česká Skalice steht Ihnen ein Fahrradverleih zur Verfügung.

Turyści piesi docenią dobrze oznakowane trasy turystyczne i piękne widoki w Broumovskich Skałach. Wspaniałe panoramy rozciągają się także z wież widokowych i zamkowych w Náchodzie i Novym Městie nad Metují. Rowerzyści mają do dyspozycji dobrze oznakowane trasy rowerowe na Broumovsku, Náchodsku, Jaroměřsku i w Górach Jastrzębich. Dzięki turystycznym przejściom granicznym trasy rowerowe łączą Náchod i Kudowę Zdrój lub Police nad Metují i Radków. Rowerzystów na oznakowane trasy dowożą i zabierają z powrotem specjalne autobusy. Na dworcu kolejowym w Českiej Skalicey jest do dyspozycji wypożyczalnia rowerów.

20

21


The Kladsko Frontier also offers suitable terrain for cross-country skiing. Favourites are the ridge route through the Jestřebi Mountains, the Javoři Mountains, routes on tourist trails through the Broumov walls, circuits around rocky towns or around Dobrošov. Ski lifts with downhill courses can be found at Olešnice in the Orlické mountains, in Machov, Teplice nad Metují, Janovičky, Radvanice and Petříkovice.

Da Gelände von Grenzgebiet Glatz bietet auch geeignete Bedingungen für den Langlaufsport. Beliebt sind der Kammweg über Jestřebí hory, Javoří hory sowie die Wanderstrecken durch Broumovské stěny und Rundwege um die Felsenstädte oder die Stadt Dobrošov. Skilifte mit Abfahrtspisten finden Sie in Olešnice im Adlergebirge, in Machov, in Teplice nad Metují, Janovičky, Radvanice und Petříkovice.

Pogranicze Kłodzkie oferuje także odpowiednie tereny do uprawiania narciarstwa biegowego. Popularna jest trasa prowadząca grzbietami Gór Jastrzębich, Gór Suchych, trasy turystyczne prowadzące przez Broumovskie Ściany, trasy wokół skalnych miast lub wokół Dobrošova. Wyciągi narciarskie z trasami zjazdowymi znajdują się w Olešnicy w Górach Orlickich, w Machovie, w Teplicach nad Metují, Janovičkach, Radvanicach i Petříkovicach.


45.

46.

The biggest magnet of the Kladsko Frontier for climbers is the Adršpach and Teplice Rocks. Due to the protection of the rocky towns, there is a limited climbing access in the area. Water sport and fishing fans have the unique opportunity to use the Rozkoš reservoir. There is an autocamp at Rozkoš and boat-houses, pedal boats, surf and other sporting goods rentals. At the southern part of the dam, near Velká Jesenice, there is a large yacht club. Another option for swimming at the Kladsko Frontier is in the Špinka and Brodský ponds near Červený Kostelec. For golf lovers and those who are keen on horse riding, there is the "New America" area in Zaloňov at Jaroměř.

Für Bergsteiger ist der größte Anziehungspunkt in Grenzgebiet Glatz das Felsengebilde Adršpašsko-teplické skály. Wegen des Schutzes der Felsenstädte gelten dort eingeschränkte Bergsteigermöglichkeiten. Wassersportliebhaber und Angler können den Stausee Rozkoš nutzen. Am Stausee Rozkoš erwartet Sie ein Autocamp, Verleih von Booten, Tretbooten, Surfbrettern und weiterem Sportbedarf. Im südlichen Bereich des Stausees, bei Velká Jesenice, liegt ein großes Yachting-Gelände. Weitere Bademöglichkeiten in Grenzgebiet Glatz bieten die Teiche Špinka und Brodský bei Červený Kostelec. Golf- und Reitliebhabern dient das Gelände Nová Amerika in Zaloňov bei Jaroměř.

Dla alpinistów największą atrakcją Pogranicza Kłodzkiego są Adršpašsko-Teplickie Skały. Z powodu ochrony skalnych miast obowiązuje w nich zaostrzony regulamin alpinistyczny. Miłośnicy sportów wodnych i wędkowania mają niepowtarzalną możliwość aktywnie odpocząć nad zbiornikiem wodnym Rozkoš. Turyści mają tu do dyspozycji autokemping i wypożyczalnie łódek, rowerów wodnych, sprzętu do windsurfingu i innych akcesoriów sportowych. W południowej części zbiornika, pod miejscowością Velké Jesenice, znajduje się wielki port żeglarski. Następne miejsca do kąpania na terenie Pogranicza Kłodzkiego to stawy Špinka i Brodský pod Červenym Kostelcem. Zwolennicy golfa 22 23 i przejażdżek konnych będą usatysfakcjonowani ofertą kompleksu Nová Amerika w Zaloňovie pod Jaroměřem.


The Velichovky Spa A spa with a tradition of more than a hundred years specialises in treatment of joints. The local natural curative source, a chalky peat soil fed with springs containing calcite, is unique in the Czech Republic in terms of its composition.

Kurbad Velichovky Das Kurbad mit mehr als hundertjähriger Tradition ist auf die Behandlung vom Bewegungsapparat spezalisiert. Die hiesige Naturheilquelle, Kreide-Moorboden gespeist mit kalziumkarbonathaltigen Wasserquellen, ist in Yachting ihrer Zusammensetzung in Tschechien einmalig.

Uzdrowisko Velichovky Uzdrowisko o ponad stuletniej tradycji specjalizuje się w leczeniu schorzeń aparatu ruchowego. Tutejsze naturalne źródło lecznicze, borowinowa gleba kredowa dostarczana w postaci wody źródlanej z zawartością węglanu wapnia, jest ze względu na swój skład wyjątkowa w Republice Czeskiej.

49.

47.

48.

50.


Tourist Information Centres Touristische Informationszentren Centra Informacji Turystycznej

Adršpach Dolní Adršpach č. 26 www.skalyadrspach.cz

Broumov Mírové náměstí č. 56 www.broumov.net

Česká Skalice Husovo náměstí č. 51 www.ceskaskalice.cz

Hronov Náměstí ČSA č. 500 www.hronov.cz

Jaroměř Náměstí ČSA č. 16 www.jaromer-josefov.cz

Náchod Kamenice č. 144 www.icnachod.cz

Nové Město nad Metují Na Zadomí č. 1226 www.novemestonm.cz U Zázvorky č. 1210 www.novemestonm.cz

Police nad Metují Masarykovo nám. č. 98 www.meu-police.cz

Teplice nad Metují Horní č. 13 www.teplickeskaly.com

This project is co-financed by the European Union Dieses Projekt wird von der Europäischen Union mitfinanziert Ten projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

www.kralovehradeckykraj.eu www.kralovehradeckyregion.cz

The Kladsko Frontier  

The Kladsko Frontier, in the north-eastern part of the Hradec Králové Region, has the power to satisfy even demanding visitors with a rich o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you