Page 1

2/2018 Aktuality Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Královehradeckým krajem Vás v rámci realizace projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň zve na: KULATÝ STŮL GERONTOLOGIE, GERIATRIE A ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO SENIORY V KRAJI Termín: 8. 3. 2018 od 14:00 hod. Místo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje (Sál zastupitelstva), Pivovarské nám. 1245/2, Hradec Králové V případě zájmu prosím ohlaste účast paní Janě Fröhlichové na: jana.frohlichova@mpsv.cz; tel: 728 483 919

Pracuji jako sociální pracovnice v nízkoprahu a jsem na to hrdá Sociální pracovníci v nízkoprahu (= nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež) nejsou jen ti, kdo si s dětmi hrají. Jsou to především odborníci a profesionálové, kteří poskytují sociální služby šité na míru dětem a mladým lidem. Denně se u svých klientů setkávají se spoustou obtížných situací, při nichž zúročují své vědomosti a nabité zkušenosti a pomáhají klientům tady a teď. Lidé se mě často ptají, co vlastně dělám, a také proč to dělám. Když někomu vysvětluji, co moje práce obnáší, často slýchávám dotazy „A to jako skutečně existuje?“, nebo „Takže si jen hraješ s dětma?“. Lidé zkrátka příliš neznají a nedoceňují práci sociálních pracovníků, neuvědomují si, jaké nároky tato profese klade, a přitom těch nároků není málo. Všichni sociální pracovníci musí mít vzdělání z VOŠ nebo VŠ humanitního směru, navíc musí každý rok splnit minimálně 24 hodin dalšího odborného vzdělávání. Výsledky naší práce jsou pod drobnohledem inspektorů, auditorů a hodnotitelů. Náš obor se neustále vyvíjí, s rozvojem společnosti přichází další rizika, kterým je třeba předcházet. S našimi klienty, tedy s dětmi a mladými lidmi od 7 do 21 let věku, individuálně plánujeme a pracujeme na plnění společně stanovených cílů. Nabízíme dětem bezpečné a zároveň zajímavé trávení volného času. A věřte, že zaujmout mladé lidi a konkurovat obchodním domům není v dnešní době snadné. Práce sociálních pracovníků, nejen v nízkoprahu, bývá náročná. Jsou na nás kladeny nároky stejně jako na každého jiného profesionála ve svém oboru. I když často bojujeme o uznání, naše práce nám přináší i něco navíc. Je to něco, co jde obtížně vyjádřit slovy, ale je to motor, který nás žene dál. Ten pocit, když sledujete, jak děti dospívají, jak se učí vypořádávat se se svými často nelehkými životními situacemi, když se stanete něčím vzorem a máte jedinečnou příležitost ovlivnit současnou mladou generaci, to je něco, kvůli čemu jsem hrdá na to, že jsem sociální pracovnice v nízkoprahu… Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku 7 – 21 let, kteří nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas nebo se nacházejí v situaci, se kterou si nevědí rady a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Služby jsou poskytovány v Hradci Králové za účelem posílení samostatnosti a schopnosti zapojit se do běžného života. Autorka a kontakt: Mgr. Radka Volejníková Vedoucí střediska NZDM Modrý pomeranč, Salinger, z.s Telefon: 777 041 030 Email: nizkoprahove.centrum@salinger.cz Web: www.salinger.cz

Kola dětem rozdávala před Vánoci radost také u nás, v Hradci Králové Manželé Radovi přišli s otázkou: Pamatujete si své první kolo? A hned na ni poskytují odpověď i řešení: Dětem žijícím v sociálně slabých rodinách darujeme jejich první kolo v životě. A i ony si své první kolo budou pamatovat! V organizaci HoSt Home-Start ČR usilujeme svými projekty zaměřenými na práci v ohrožených rodinách o to, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dětí a zajistili tak dětem šanci na zdravý a zdárný vývoj. A nejen pro to jsme byli od letních měsíců v kontaktu s inciativou Kola dětem. Začalo to tak, že jsme chtěli v HoStu pomoci získat jedno kolo pro jednu konkrétní rodinu, a dopadlo to tak, že se podařilo provázat Kola dětem s několika organizacemi v regionu a své první kolo dostalo dětí pět. Tak máme radost.

Jednou z organizací, které se zapojily do akce, byla obecně prospěšná společnost Aufori. V Aufori pomáháme rodinám překonávat problémy spojené s chudobou. Do projektu jsme doporučili chlapce se 4 sourozenci a nízkou šancí získat své vlastní kolo. S ohromným nadšením se pustil do své kresby, která se přikládala k přihlášce, a při každé naší návštěvě v rodině mluvil o tom, že doufá ve výhru. To se mu také splnilo a v jednu prosincovou sobotu si mohl osobně vyzvednout kolo v centru Hradce Králové od zakladatelů projektu Kola Dětem. Počáteční vtípek manželů Radových (zakladatelů projektu) malého výherce lehce vykolejil - kdo by také chtěl ve 12 letech maličké kolo s přídavnými kolečky (připravené ve skutečnosti pro čtyřletého chlapce), ale po uvedení všeho na pravou míru byli všichni spokojeni a nemohli se dočkat, až svá nová kola projedou venku. Pokračování na str. 2

1/3


Pokračování ze str. 1

2/2018 Aktuality

Na sklonku zimy propukla ve škole chřipková epidemie a zasáhla i dcerku. Nikdo nepředpokládal, jak dramatický bude mít vývoj. Virus zasáhl mozek a Kristýnka upadla do kómatu. Ležela v nemocnici na jednotce intenzivní péče a podstoupila náročnou operaci. Lékaři jí dávali malou naději na přežití a Hana, která s ní byla po celou dobu v nemocnici, prožívala nejtěžší chvíle svého života. Po dvou měsících léčby se Kristýnka začala zázračně uzdravovat a byla zařazena do projektu „Kapka naděje“. Nemoc si však vyžádala svou daň, mentální vývoj dívky se propadl na úroveň šestiletého dítěte a přidaly se epileptické záchvaty.

Kancelář veřejného ochránce práv pořádá: pracovní setkání věnované monitorování práv lidí se zdravotním postižením V Hradci Králové se setkání uskuteční v pátek 2. března 2018. Místo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Informace o setkání, programu a přihlášení naleznete na: https://www.ochrance.cz/filead min/user_upload/CRPD/pozvan ka-monitorovani.pdf

Dočasné útočiště a pomoc našla v hradeckém Domově pro matky s dětmi také paní Hana se svou dcerou. Nemoc Kristýnky a dlouhý pobyt v nemocnici je připravil o střechu nad hlavou a azylový dům je v jejich těžké životní situaci doslova zachránil. Pocházely z malého města, otec je opustil, a tak žily jedna pro druhou.

Autorky a kontakt: Mgr. Helena Kožíšková HoSt Home-Start ČR, pobočka Hradec Králové e-mail: info-hradec-kralove@hostcz.org tel.: 777 183 112 a Bc. Lucie Rösslerová, sociální pracovnice Aufori, o.p.s.

V hradeckém azylovém domě pomohli už tisícovkám maminek s dětmi v tísni

Další zlá zpráva zastihla Hanu, když jí majitel bytu oznámil výpověď z nájmu. Důvodem bylo neuhrazené nájemné v době dceřiny hospitalizace. Byla zoufalá, nevěděla, kam s Kristýnkou půjdou. Pomohla jim sociální pracovnice nemocnice, která dala Haně kontakt na náš Domov. Maminka s Kristýnkou se k nám nastěhovaly a mohly tak pokračovat v rekonvalescenci na hradecké neurologii. Do školních lavic se mohla Kristýnka vrátit až za rok. Maminka ji přihlásila do školy pro děti s handicapem, kde se rychle začlenila mezi ostatní žáky a našla si nové kamarády. Že se blýská na lepší časy, potvrdilo i schválení žádosti příspěvek na péči, o který si Hana během pobytu v Domově zažádala, a jejich finanční situace byla o poznání veselejší. Hana s Kristýnou se v azylovém domě zúčastnily prázdninových výletů, na které obě rády vzpomínají. Pomocí klíčové pracovnice se mamince podařilo získat pěkné, finančně dostupné bydlení nedaleko města, kde Kristýnka chodí do školy. Přestěhovaly se do nového, útulného bytu a znovu začaly žít svůj klidný život.

Přes tři tisíce příběhů a osudů rodin, které v uplynulých patnácti letech prožily nějaký čas v Domově pro matky s dětmi na Pouchově, tu našly pomoc, porozumění a vlídný domov. Mnoho z nich zde uzavřelo kapitolu „minulost“ a vykročilo šťastnějším směrem, do vlastního bydlení. Azylový dům, který v krajském městě provozuje Oblastní charita Hradec Králové, poskytuje maminkám s dětmi v nouzi ubytování. Rodiče se tu také učí praktické dovednosti pro práci v domácnosti a výchovu svých dětí. Pracovnice Domova jim pomáhají i při hledání zaměstnání, bydlení, s péčí o děti a jejich vzděláváním. Pokračování na str. 3

2/3

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: lplskova@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 331


Pokračování ze str. 2

2/2018 Aktuality Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany vyhlásil termíny konzultací pro předkladatele záměrů bezbariérových tras pro I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2019 (s uzávěrkou 11. května 2018). Uskuteční se:  19. března 2018  5. dubna 2018  9. dubna 2018  17. dubna 2018

Autorka: Petra Zíková Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Více také na www.charitahk.cz.

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte Mgr. Blanku Espinozu, tel. 224 002 718, email: espinoza.blanka@vlada.cz.

3/3

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: lplskova@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 331

Zpravodaj sociálních projektů  

2018/2 Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí: dozvíte se v něm, co se díky sociálním projektům udělalo a co s...

Zpravodaj sociálních projektů  

2018/2 Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí: dozvíte se v něm, co se díky sociálním projektům udělalo a co s...

Advertisement