Page 4

12/2017 Aktuality

Podporované BYDLENÍ v síti Obecně prospěšná společnost SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby pro dospělé lidi s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí, kteří chtějí s přiměřenou podporou samostatně bydlet, pracovat a užívat si života. Díky finanční podpoře z Individuálnímu projektu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který je spolufinancován Evropskou unií, jsme se mohli ve službě podpora samostatného bydlení věnovat naplno jejímu poslání. Služba podporované BYDLENÍ v síti poskytuje jednotlivcům takovou podporu, aby mohli v bytech či domech, které si vybrali, a které spravují, bydlet kvalitně a bezpečně bez ztráty nezávislosti. Jedná se o terénní službu, kdy jejím principem je dodávka služby do vlastních domácností uživatelů, kde podle zakázky poskytují pracovnice uživatelům podporu v běžných oblastech života. Mezi takové oblasti patří vaření, úklid domácnosti, nakupování nebo podpora v oblasti hospodaření s penězi. V roce 2017 tak naše pracovnice poskytovali podporu v 5 bytech, které jsou v běžné zástavbě města Hradec Králové a jednom domě. Podporu naší sociální služby v roce 2017 využívalo celkem 20 uživatelů. Děkujeme tímto Královéhradeckému kraji za spolupráci a další rok podpory pro naše sociální služby. Autorka: Mgr. Monika Vrabcová, vedoucí služby

Cvičení bydlení, práce, učení Obecně prospěšná společnost SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby pro dospělé lidi s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí, kteří chtějí s přiměřenou podporou samostatně bydlet, pracovat a užívat si života. Díky finanční podpoře z Individuálnímu projektu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který je spolufinancován Evropskou unií, jsme se mohli v sociální rehabilitaci naplno věnovat poslání služby. Služba CVIČENÍ bydlení, práce, učení tak nabízí dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí v oblastech potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu. Během roku jsme tak s uživateli nacvičovali činnosti z oblasti vaření, sebeobsluhy, úklidu, domácích prací pro nácvik činností pro bydlení. V rámci nácviku činností pro pracovní uplatnění pak díky jednoduchým manuálním pracím nacvičujeme například výdrž nebo kvalitu odvedené práce.

4/5

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

V roce 2017 docházelo do této sociální služby celkem 31 uživatelů, kteří se připravovali nejen na zaměstnání, ale především na vlastní bydlení. Během roku 2017 celkem 4 uživatelé odešli do zaměstnání a 2 jsme pomohli najít vlastní bydlení s odpovídající mírou podpory. Děkujeme tímto Královéhradeckému kraji za spolupráci a další rok podpory pro naše sociální služby. Autorka: Mgr. Monika Vrabcová, vedoucí služby

(Mimo)řádný den pracovnice Trianglu 7:00 Budíček  nejraději bych ještě spala, ale nejde to, čeká mě dnes dlouhý den. 8:00 Už beru za kliku kanceláře v Hradci Králové. Připravuji si pár nejdůležitějších věcí, které se mi budou jistě během dne hodit. Jedu za klientkou – paní Marií, která pečuje o 4 dětí a její manžel, pan Josef, právě nastoupil do výkonu trestu. Do vězení se dostal i pro to, že se choval ke své ženě hrubě. Byť pan Josef pracoval, tak peníze využíval pouze pro svou potřebu a na společnou domácnost a své děti vůbec finančně nepřispíval. Odchodem muže z domova se tedy situace může začít stabilizovat, ale pan Josef těsně před svým odchodem opět nedal své ženě finance, které jí na péči o děti nakonec přislíbil. Paní Marie se tak najednou ocitla ve velmi těžké situaci. Nutně potřebovala finance na zajištění potravin a také na autobus, aby mohla další den dojet k soudu, který je vzdálený 50 km, kde se bude projednávat péče o jejího nejstaršího syna, který má vážný mentální handicap. 9:30 Zdravím se s klientkou a probíráme, co všechno potřebuje rodina rychle řešit. Zjišťujeme, že zaměstnavatel pana Josefa vystavil chybné potvrzení o jeho příjmech – prý si myslel, že to není důležité. Na základě chybného potvrzení ale nyní klientka nemá nárok na žádnou peněžitou podporu. Společně plánujeme následující dny, řešíme bydlení, stravu, jednání s úřady. Mezitím telefonicky naháníme zaměstnavatele pana Josefa. Občas nám telefon zvedne, občas ne. 13:00 Jednáme s klíčovou pracovnicí na oddělení sociálně právní ochrany dětí, probíráme nastalou situaci a hledáme možná řešení. Moc jich ale nenacházíme, i když všichni víme, že peníze neutratila paní Marie a že pan Josef ji nedával šanci našetřit si nějakou finanční rezervu. Jednáme i s Úřadem práce, který nám přislíbil, že se bude snažit akutní situaci nějak řešit, ale k tomu nutně potřebuje správné potvrzení o příjmech pana Josefa. Sláva! Takže cíl je jasný, dohnat zaměstnavatele a získat potvrzení! A to dnes!!! Pokračování na str. 5 www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: lplskova@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 331

Zpravodaj sociálních projektů  

2017/12

Zpravodaj sociálních projektů  

2017/12

Advertisement