Page 1


4

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

5


6

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

7


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

9


10

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

11


12

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

13


14

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

15


16

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

17


18

WWW.KSA.EDU.PL


20

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

21


22

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

23


24

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

25


BI

K YC CZ

os. Spółdzielcze

A

A

BO

S LE

W ŁA

CZ

U

A CH

JO

AL EJ

LU

D

ŹM

I

S ER

K

A

os.

A

EDWA

R DA R

GE

Y

NE RA ŁA W ŁA

Y- SPIE C

A

os Ce tru

os. Spółdzielcze

EC Z YS

Ł AWA

BOR U T

RS

os. Centrum D

AŁ A MI

JA N A P AW Ł A II

GENER

19 16

Z

DE

A L E JA

A PR

AN

os. Kolorowe

ALE J

A

10

S DY

H OW I C

ŁA

ZA

W

20

A L E JA

JA N A P AW Ł A II

os. Centr

IEG

O

27

Łąki Nowohuckie

BI

SK

UP AP

IO

TR

AT

OM

IC K

11

26

WWW.KSA.EDU.PL

nie)

uszę zacząć mój podwórkowy, osiedlowy,

owohucki alfabet. Do 1958 r. robocza

– na zdjęciach sprzed 1939 r. typowa gminna droga polna,

Polska, warzywniaki, plac t

ubita. Dzisiaj ciągnie się do ulicy Kocmyrzowskiej – leci nad

– kiedy jedziemy do centru

Zalew. Przechodziliśmy ją najczęściej w drodze na Zwałkę,

jesteśmy z Nowej Huty.


Dzieje Nowej Huty. Oddział Muzeum Historycznego Miasta Kraków

S T E FA

os. Szkolne NA Ż E

ROMS

K IEGO

Teatr Łaźnia Nowa Słoneczne

Y DZ A

- Ś M IG

ŁEGO

D

DZ

A

ŁEG

O

ALE

AN

AR

DR

E DW

Y AR

IG -ŚM

GA

A OW

TRU

AR LW

AS

17

ŹNI

3 35

s. enum C

34

36 29

os. Centrum B

10

A

A LE J

SO

LID

N AR

CI

WŁA

2

30

8

BU

ZE J

Z YJA

JA

DYS Ł

AWA

OR K

A NA

os. Willowe os. Centrum A

ALE

JA P

AG

A JO

C HA

25

40

NI

33

JA N

rum E

RZY JA Ź

7

os. Ogrodowe

37

ALE

os. Na skarpie

JA J

A NA

5

PAW ŁA

os. Wandy

1

II

TA 42 4

39

K L A S Z TO

Ł AW

A SI

ERO

SZEW

R NA

WAC

SK IE

GO

28

18

MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

27

targowy, sklep rybny. Do dzisiaj

dokonali Sowieci… Podobnie było z obroną Krzyża. Były

– zlikwidowany. Często podjeżdża

um – to jedziemy do Krakowa,

ofiary, ostre represje, gnębienie ludzi. Po latach część

do domu – jeden, jedyny przystan Ż EG L

prawdy odsłonił Jurek Ridan w dokumentalnym filmie

co pamiętam (po stronie banku) –


28

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

29


30

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

31


32

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

33


34

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

35


36

WWW.KSA.EDU.PL


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

37


MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

39


nr 7/01/2012 // egzemplarz bezpłatny // free issue // ISSN 1896-2858

magazyn Krakowskich Szkół Artystycznych www.ksa.edu.pl

MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH WWW.KSA.EDU.PL NR 9/01/2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE ISSUE ISSN 1896-2858

meet Kraków

unisex

fashion bloggers

new wave photography

MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ

nowy kierunek KSA - choreografia

ARTYSTYCZNYCH WWW.KSA.EDU.PL NR 8/01/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY FREE ISSUE ISSN 1896-2858

the future is now

MAGAZYN KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

41


42

WWW.KSA.EDU.PL


Tuba 10  

Art and fashion magazine of Cracow School of Art and Fashion Design

Tuba 10  

Art and fashion magazine of Cracow School of Art and Fashion Design

Advertisement