Page 1

Ś WI A T Ł O ­ Ż Y C I E N E W S L E T T E R R U C H U Ś W IA T Ł O ­Ż Y C IE A R C H ID IE C E Z JI K R A K O W S K IE J

MSZA KRZYŻMA

TRIDUUM PASCHALNE

RÓŻA DLA JEZUSA MIŁOSIERNEGO

6 KWIETNIA 201 4 R., V N IEDZIELA WIELKIEGO P OSTU


2

NEWSLETTER RUCHU ŚWIATŁO­ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

KALENDARZ

6 5 niedziela Wielkiego Postu, rok A 7 8 9 10 11 Celebracja VII Kroku - Liturgia 12 13 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, rok A 14 15 16 Czwartek 17 Wielki Msza Krzyżma św., Triduum Paschalne w Bystrej 18 Wielki Piątek Męki Pańskiej 19 Wielka Sobota 20 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok A 21 Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 22 23 24 Spotkanie moderatorów i kapłanów UKChS 25 Dzień skupienia dla ministrantów słowa Bożego 26 Róża dla Jezusa Miłosiernego 27 2 niedziela Wielkanocna, rok A 28 uroczystość św. Wojciecha, bpa i m. 29 święto św. Katarzyny ze Sieny, dz. i dK 30 Rozpoczęcie ORA-E w Bystrej 1 2 3 uroczystość NMP Królowej Polski 4 3 niedziela Wielkanocna, rok A Ez 37,12­14; Ps 130(129); Rz 8,8­11; J 11,1­45

Iz 50,4­7; Ps 22(21); Flp 2,6­11;Mt 26,14­27,66

Dz 10,34a.37­43; Ps 118(117); Kol 3,1­4; J 20,1­9 Dz 2,14.22­33; Ps 16(15); Mt 28,8­15

Dz 2,42­47; Ps 118(117); 1P 1,3­9; J 20,19­31

Dz 1,3­8; Ps 126(125); Flp 1,20c­30; J 12,24­26 1J 1,5­2,2; Ps 103(102); Mt 11,25­30

Ap11,19a;12,1.3­6a.10ab; Jdt13; Kol1,12­16; J19,25­27 Dz 2,14.22­28; Ps 16(15); 1P 1,17­21; Łk 24,13­35

W KOŚCIELE Kochać i służyć - list biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek Drodzy Bracia w Chrystusowym kapłaństwie! (...) „Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka” – napisał Jan Paweł II w książce „Dar i tajemnica” (s. 7). Powołani przez Jezusa rybacy Piotr i Andrzej, Jakub i Jan, zostawili swoje łodzie i poszli za Nim. Zaufali Mu, gotowi oddać dla Niego wszystko, nawet życie. Historia powołania uczniów nad brzegiem Jeziora Galilejskiego powtarza się w każdym zakątku ziemi, w każdym czasie, w każdym pokoleniu. Ta historia powtórzyła się w naszym życiu. I my usłyszeliśmy słowa Mistrza z Nazaretu: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi” (Mk 1, 17). (...) Trwać w Chrystusie to znaczy żyć w głębokiej przyjaźni z Nim. To znaczy postawić Go w centrum naszego życia, a nie na jego peryferiach. To znaczy oddać się bez reszty Jego misji. Taka decyzja i postawa zakładają stałą troskę o nasze życie wewnętrzne, o nasze życie modlitwy, o nasze życie sakramentalne. Powinniśmy w tę najważniejszą sprawę inwestować nasz czas, w przeciwnym wypadku nasza posługa w Kościele staje się jałowa i może przyjąć kształt zwykłego aktywizmu, pozbawionego głębi i ducha. (...) Św. Paweł wzywa nas, abyśmy na nowo rozpalili charyzmat dany nam przez włożenie rąk (por. 2 Tm 1, 6). Tym, który rozpala charyzmat, jest Duch Święty, ale rozpalanie jest także naszym dziełem. Św. Piotr pisze: „Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy” (por. 2 P 1, 10-11). Umacniajmy więc nasze powołanie u źródeł, czerpiąc moc z osobistego spotkania z Panem. To przecież jedyna, pomimo naszych słabości, sprawdzona droga dorastania do ideału chrześcijańskiego życia i kapłańskiej służby. (...) Głosząc miłosierdzie innym, przyjmijmy więc do swego serca i swego kapłańskiego życia miłosierdzie, które przebacza, podnosi, umacnia. Nieśmy nadzieję światu, w którym tak wielu ludzi straciło nadzieję. Pomagajmy ludziom nie lękać się i otwierać drzwi Chrystusowi. http://www.diecezja.pl/ksieza/listy-i-dekrety/list-do-kaplanow-na-wielki-czwartek-201 4.html


3

NIEDZIELA, 6 KWIETNIA 2014 R.

AKTUALNOŚCI

K

Msza Krzyżma Świętego siądz Kardynał Stanisław Dziwisz serdecznie zaprasza całą Służbę Liturgiczną i Ruch Światło-Życie z Archidiecezji Krakowskiej na Mszę Krzyżma Świętego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 17 kwietnia na godz. 10.00. Grupy parafialne (nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, ministranci, lektorzy, Celebracja VII Kroku kwietniu będzie miała miejsce jedna Celebracja Kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej - 11 kwietnia, o godz. 19:30 - celebracja siódmego Kroku (Liturgia). Tradycyjnie na spotkanie do kościoła św. Marka zaproszeni są oazowicze przeżywajacyh pierwszy rok formacji deuterokatechumenalnej wraz ze swoimi animatorami.

W

http://krakow.oaza.pl/node/623

w Mszy św. ubrani w stroje liturschole) wchodzą bezpośrednio giczne. Powinni oni zajmować do Bazyliki. Zachęcamy, aby mi- miejsca poczynając o środkowej nistranci i lektorzy uczestniczyli części Bazyliki. Schole, również w strojach, które ubierają, posługując w swoich parafiach, zajmują miejsce na chórze. Księża koncelebranci proszeni są o zabranie własnych alb, cingulów oraz stuł koloru białego. http://krakow.oaza.pl/node/704

Oaza Modlitwy dla animatorów i dorosłych Zostań Świadkiem Miłosierdzia uczestnicząc w wydarzeniu „Róża dla Jezusa Miłosiernego” organizowanym przez Parafię Osieczany i Diakonię Miłosierdzia na Rynku Głównym w Krakowie w Białą Sobotę 26 kwietnia 2014 roku o godzinie 14.45. Chcemy poprzez nasze działanie „przekazywać światu ogień miłosierdzia” oraz zaprosić do udziału w Święcie Bożego Miłosierdzia. Na Rynek przybywamy z żywą różą, którą obdarujemy przebywających tam turystów i przechodniów zapraszając ich na Święto Miłosierdzia. http://krakow.oaza.pl/node/692

Katolickie Gimnazjum Oazowe dniem 1 września br. roz- moderator diecezjalny Ruchu prosi o modlitewne wsparcie: pocznie swoją Niech Dobry Bóg przez działalność Katolickie wstawiennictwo Sługi Gimnazjum Ruchu Bożego ks. F. Blachnic­ Światło-Życie im. ks. kiego prowadzi to dzieło Franciszka Blachnicedukacji i wychowania kiego w Krakowie katolickiego przez meto­ Prądniku Czerwonym dę pedagogii nowego z siedzibą przy ul. człowieka Ruchu Świa­ Strzelców 5a. Rekrutło­Życie oraz nową tacja uczniów rozpoewangelizację! czyna się 3 marca br. www.gimnazjum.oazowe.pl Ksiądz Mariusz Susek,

Z

Triduum Paschalne w Bystrej Zapisy na Triduum Paschalne trwają do 9 kwietnia. Koszt rekolekcji to 130 zł, które należy wpłacić przy zapisie w Duszpasterstwie (ul. Wiślna 12/6). Zapraszamy wszystkich uczestników będących po II ONŻ! Rekolekcje rozpoczną się w Wielki Czwartek (17 kwietnia) o godz. 16:00 i potrwają do Niedzieli Zmartwychwstania do godz. 15:00. http://krakow.oaza.pl/node/690


4

F

NEWSLETTER RUCHU ŚWIATŁO­ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Z ŻYCIA RUCHU I KOŚCIOŁA Prośba do animatorów - rekolekcje 201 4

1 % dla Ruchu undacja „Światło-Życie” powstała w 1989 roku, a od 2006 roku jest organizacją pożytku publicznego. Działalność fundacji obejmuje m. in. pomoc ubogim rodzinom, organizację wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, profilaktykę osób uzależnionych od alkoholu, pomoc duchową i terapeutyczną osobom o skłonnościach homoseksualnych, prowadzenie kursów dla wodzirejów zabaw bezalkoholowych, działalność wydawniczą.

G

orąca prośba do animatorów i kandydatów na animatorów którzy podejmą posługę podczas OŻK 2014. Prosimy, aby na rekolekcje wakacyjnezapisać się do 19 kwietnia w Duszpasterstwie! Jest to bardzo ważne dla Moderatorów i ze względu na zgłoszenia do Kuratorium!

D

http://krakow.oaza.pl/node/688

#B>M - ŚDM 201 6 wanaście spotkań, na których młodzi zapytają świętych, jak realizować ewangeliczne ubóstwo, to odpowiedź na orędzie papieża Franciszka na XXIX Światowy Dzień Młodzieży. Projekt #B>M, czyli „być to więcej niż mieć”, to propozycja kraNumer KRS: 0000071891. Jako „Cel szczegółowy kowskiego Komite1%” wpisać: Oaza Kraków, aby wesprzeć dzieło tu Organizacyjnego ŚDM 2016 skierowana do młodzieży w tym roku. Ruchu w Archidiecezji Krakowskiej. http://krakow.oaza.pl/node/634

N

http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/-b-mczyli-droga-do-prawdziwego-szczescia-dlamlodych.html

Noc Spowiedzi ocą, 8/9 kwietnia, z wtorku na środę, będzie miała miejsce w Krakowie Noc Konfesjonałów - Noc Spowiedzi. Nim rozpocznie się Wielki Tydzień otwieramy przed naszymi wiernymi drzwi kościołów nocą, by mogli pojednać się odpowiednio wcześniej z Bogiem i Kościołem. W każdym z trzech kościołów (kolegiata św. Anny, bazylika Świętej Trójcy ojców Dominikanów, kościół Dobrego Pasterza) będą spowiadali biskupi krakowscy i kapłani. Spowiedź rozpocznie się 8 kwietnia o godzinie 21.00, zakończy się 9 kwietnia o godz. 2.00. Zachęcamy do spokojnego przeżycia Sakramentu Pojednania, spotkania z Chrystusem nocą, w pewien sposób jak Nikodem. http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/noc-konfesjonalow---noc-spowiedzi.html

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej ul. Wiślna 1 2/6, 31 -007 Kraków

www.krakow.oaza.pl * facebook.com/krakow.oaza * youtube.com/krakowoaza Wydawcą newslettera jest Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego. fot. na okładce: Rekolekcje Triduum Paschalnego w Bystrej 201 3, zdjęcie ze strony krakow.oaza.pl Propozycje materiałów i ogłoszeń prosimy zgłaszać na adres diakoniakomunikowania@gmail.com

ISSN 1 899-3451

Newsletter72  
Newsletter72  

Kwietniowy numer biuletynu informacyjnego Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

Advertisement