Page 1

Ś WI A T Ł O ­ Ż Y C I E N E W S L E T T E R R U C H U Ś W IA T Ł O ­Ż Y C IE A R C H ID IE C E Z JI K R A K O W S K IE J

ADWENT, RADOSNE OCZEKIWANIE

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY

ORAE

1

GRUDNIA 201 3 R.,

1

NIEDZIELA ADWENTU , ROK A


2

NEWSLETTER RUCHU ŚWIATŁO­ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

KALENDARZ Adwentu, rok A 1 IIzniedziela 2,1­5; Ps 122(121); Rz 13,11­14; Mt 24,37­44 2 św. Franciszka Ksawerego, 3 wspomn. prezbitera 4 Uwielbienie na Smoleńsku 5 6 ORAE - Bystra św. Ambrożego, bpa i dK 7 wspomn. Msza św. w intencji KWC 8 2 niedz. Adwentu, Ur. Niepok. Poczęcia NMP 9 10 11 12 Spotkanie Moderatorów i kapłanów UKChS 13 wspomn. św. Łucji, dziewicy i męczennicy św. Jana od Krzyża, prezbitera i dK 14 wspomn. Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty 15 3 niedziela Adwentu, rok A 16 17 18 19 20 Celebracja I Kroku - Jezus Chrystus 21 22 4 niedziela Adwentu, rok A 23 24 25 Uroczystość Narodzenia Pańskiego 26 święto św. Szczepana, diakona i męczennika św. Jana Apostoła i Ewangelisty 27 święto Msza św. w intencji beatyfikacji ks. F. Blachnickiego 28 święto Świętych Młodzianków, męczenników 29 święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa Rdz 3,9­15; Ps 98(97); Rz 15,4­9; Łk 1,26­38

Iz 35,1­6a.10; Ps 146(145); Jk 5,7­10; Mt 11,2­11

Iz 7,10­14; Ps 24(23); Rz 1,1­7; Mt 1,18­24

Iz 52,7­10; Ps 98(97); Hbr 1,1­6; J 1,1­18

Dz 6,8­10.7,54­60; Ps 31(30); Mt 10,17­22

Syr 3,2­6.12­14;Ps 128;Kol 3,12­21;Mt 2,13­15.19­23

W KOŚCIELE List Pasterski Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 201 3 rodzy Bracia i Siostry!

D

Adwent to radosne oczekiwanie na Zbawiciela. Wsłuchując się w słowa znanej pieśni kościelnej „Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry”, wchodzimy w Adwent, czyli w oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Nie jest to czas umartwień, ale porządkowania naszych sumień i naszego życia. W tym okresie łączymy się w naszym oczekiwaniu ze wszystkimi sprawiedliwymi synami i córkami Izraela. W sposób szczególny łączymy się z Maryją i jej Oblubieńcem, św. Józefem, dla których Adwent – od chwili Zwiastowania – był radosnym wyczekiwaniem na narodziny Jezusa. Dzisiejsza liturgia przypomina nam ten czas wypatrywania naszego zbawienia. Pan jest blisko. „Nadeszła godzina powstania ze snu” (por. Rz 13, 11) (...). Oczekujemy na kanonizację Jana Pawła II. W rozpoczynającym się roku duszpasterskim szczególnym wydarzeniem będzie kanonizacja dwóch wielkich papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Z radością oczekujemy i przygotowujemy się na ogłoszenie świętym naszego wielkiego Rodaka. (...) W zakończonym przed tygodniem Roku Wiary uświadamialiśmy sobie, że wiara jest darem, ale także poważnym zadaniem. Nie możemy poprzestać na wzruszeniach. Nie możemy tylko wspominać przeszłości. Dlatego nie powinniśmy uciekać przed odpowiedzialnością za przekaz wiary tym, którzy idą z nami i przyjdą po nas. To jest największe wyzwanie, przed jakim stajemy. Postarajmy się wypełnić to zadanie, poprzez kierowanie się zasadami wiary, dawanie świadectwa w najbliższym otoczeniu i obronę Kościoła. Wiara musi przenikać nasze myślenie i działanie, naszą pracę nad sobą i apostolstwo (...). Niech Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, której tak bardzo zaufał błogosławiony Jan Paweł II, oręduje za nami u swego Syna i wyprasza nam żywą wiarę i apostolski zapał. http://www.diecezja.pl/ksieza/listy-i-dekrety/list-pasterskiepiskopatu-polski-na-adwent-roku-panskiego-201 3-.html


3

NIEDZIELA, 1 GRUDNIA 2013 R.

AKTUALNOŚCI

B

Te dwa dni to czas obfitych rozWeekend dla Animatorów - ORAE mów dotyczących wiary, drugierakuje Ci wspólnych wygo człowieka, a przede jazdów tylko dla Animatowszystkim Pana Boga! Tak trudrów? Może czujesz potrzebę no w dzisiejszym świecie, gdzie rozmowy na temat wiary? A mociągle narzekamy na brak czasu, że chciałbyś spędzić weekend zatrzymać się i porozmawiać z swoim najlepszym Przyjaciez drugim człowiekiem o naszym lem? Nadarzyła się ku temu Najlepszym Przyjacielu. Czy świetna okazja - weekend tylko masz odwagę, aby rozmawiać dla Animatorów! o Kościele, z tymi którzy go kryW sercu rekolekcyjnym oazy natykują? szej Archidiecezji, czyli w ByOd 6 do 8 grudnia w Bystrej. Zastrej, odbędą się warsztaty dla prasza Diecezjalna Diakonia animatorów: Ewangelizacji. O tym jak, R uszyć apostołów, http://krakow.oaza.pl/node/574 A by poszli, E wangelizować. Rekolekcje dla maturzystów Adwentowy Dzień Wspólnoty yższe Seminarium Duni wspólnoty przede wszystkim powinny być okazją do radochowne Archidiecezji Krasnego spotkania członków Ruchu, do budowania wspólnoty kowskiej po raz kolejny zaprasza w wymiarze szerszym, niż własna wspólnota czy krąg Domowego młodzież męską szkół średnich, Kościoła. Powinny być także szansą do dzielenia się wiarą z braćmi maturzystów i studentów na "Re- i siostrami. kolekcje dla maturzystów i nie tyl- 14 grudnia wspólnie z Domowym Kościoko", które łem będziemy obchodzili Adwentowy odbędą się Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie. w dniach Tematem będą słowa: Narodzić się na nood 27 do wo przez Słowo Boże. 30 grudnia w budynku seminaryj- Spotkanie Rejonu I będzie miało miejsce w parafii św. Jana Kantenym przy ul. Podzamcze 8 w Kra- go na os. Widok w Krakowie. O pozostałych miejscach będziemy kowie. na bieżąco informować na stronie internetowej.

W

D

http://krakow.oaza.pl/node/580

Potrzebna pomoc dla Moniki - ciąg dalszy akcji iepełnosprawna Monika sobie, jak wiele to dla mnie zna­ Kącka, która prosiła o po- czy. Na konto wpłynęło 41 wpłat moc w zbiórce pieniędzy na elek- o łącznej sumie 2317 zł. Do peł­ tryczny wózek inwalidzki, nej wymaganej kwoty potrzebne pragnie podziękować Wam jest jeszcze 3 500 zł. Proszę Was wszystkim, którzy wykazaliście o pomoc i liczę, że uda się osią­ się wobec niej uczynkiem miło- gnąć ten cel. Każdego ofiarodaw­ sierdzia i wpłaciliście dowolną cę wspieram codzienną modlitwą. kwotę na jej konto. Oto jej sło- Monika chciałaby zorganizować kiermasz ozdób świątecznych wa: własnoręcznie Dziękuję wszystkim, którzy wpła­ wykonanych cili na moje konto każdą symbo­ (aniołki robione na szydełku, liczną złotówkę. Nie wyobrażacie kartki świąteczne, ozdoby choin-

N

http://krakow.oaza.pl/node/584

kowe, biżuteria z koralików, stroiki świąteczne, kompozycje kwiatowe). Jedynym problemem w organizacji takiego kiermaszu jest brak miejsca. W imieniu Moniki zwracam się do Was z wielką prośbą, o pomoc w użyczeniu miejsca na taki kiermasz. Popytajcie wszędzie tam, gdzie możecie. Sprawa jest pilna, bo Monika musi uzbierać 3,5 tys. zł do 20 grudnia. http://krakow.oaza.pl/node/581


4

NEWSLETTER RUCHU ŚWIATŁO­ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Z ŻYCIA RUCHU I KOŚCIOŁA Odkryj Afrykę o jakiej nie słyszałeś Wbrew nadziei uwierzyliśmy nadziei...

B

iblioteka Główna UP w Krakowie, CChW Solidarni, oraz SMA zapraszają na warsztaty "Wolontariat Misyjny w Afryce - odkryj Afrykę o jakiej nie słyszałeś". Warsztaty adresujemy do dzieci, młodzieży i starszych - każdego, kto zainteresowany jest Czarnym Lądem. Wolontariusze CChW Solidarni opowiedzą o swojej pracy w Afryce, podzielą się doświadczeniami, pokażą zdjęcia, a może nawet nauczą podstawowych zwrotów w językach afrykańskich. Warsztatom towarzyszyć będą dwie wystawy - Położna w świecie kobiet SukumaMoniki Nowickiej i Matematyka dla życia Jolanty Kazak. Autorki zaproszą na oprowadzanie po wystawach. Dla chętnych będzie także działać stoisko z wyrobami z Czarnego Lądu.

Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych "Abraham i Sara" zaprasza na rekolekcje adwentowe pod hasłem "Wbrew nadziei uwierzyliśmy nadziei", które poprowadzi ks. KrzysztofWieczorek.

Zapraszamy w dniach 5-6 grudnia do Biblioteki Głównej UP w Krakowie. Na wszystkie warsztaty wstęp jest bezpłatny. Na spotkania zapraszamy we czwartek, 5 grudnia, o godz. 15:30 lub 19:00.

N

http://krakow.oaza.pl/node/559

http://krakow.oaza.pl/node/579

Noworoczna Oaza Modlitwy owy rok formacyjny Narodzić się na nowo skłania do refleksji wobec wyzwań ewangelizacyjnych w nowym roku kalendarzowych. W czasie tegorocznej oazy sylwestrowo- noworocznej przewidujemy spotkania w grupach, ale także próbę stworzenia forum apologetycznego, gdyż stajemy na dzisiejszych areopagach naszego miejsca zamieszkania, studiowania, pracy i odpoczynku. Chcemy słuchać Pana i zbierać siły do realizacji wezwania Chrystusa: Idźcie i głoście we współczesnych formach komunikowania. Wyjazd do Bystrej będzie także czasem wdzięczności Bogu za dar minionego roku oraz czasem zamyślenia (medytacji) nad przyszłością. Nie zabraknie oczywiście zabawy, rozmów, śpiewu i dobrego jedzenia. http://krakow.oaza.pl/node/268

P

Msza święta w intencji beatyfikacji założyciela Ruchu - ks. Franciszka Blachnickiego odobnie jak w ubiegłym roku, zapraszamy do udziału w nowennie miesięcy w intencji beatyfikacji ks. Franicszka Blachnickiego - założyciela Ruchu Światło-Życie. Każdego 27 dnia miesiąca zapraszamy do udziału w Eucharystii z okolicznościowym kazaniem. Nabożeństwa odprawiane są w kościółku Miłosierdzia Bożego przy ul. Smoleńsk w Krakowie. Zapraszamy do włączenia się w oprawę liturgiczną tych spotkań. Najbliższa Eucharystia w piątek, 27 grudnia o godz. 19:00.


5

NIEDZIELA, 1 GRUDNIA 2013 R.

Z ŻYCIA RUCHU I KOŚCIOŁA

N

ŚDM Kraków 201 6 - przygotowania a naszej stronie powstał W tym miejscu chcemy nowy dział poświęcony informować Was na bieŚwiatowym Dniom Młodzieży i żąco o wszystkim, co przygootwaniom do tego wyda- dzieje się na froncie dziarzenia, które będziemy w przeży- łań. Wszyscy wiemy, że pomoc i zaangażowanie wać w 2016 roku w Krakowie. każdego z nas będą bez- kwatne informacje już się na nacenne przy organizacji szej stronie pojawiły. Szczegóły tak potężnego wydarze- w kąciku ŚDM. http://krakow.oaza.pl/node/565 nia. Dlatego przypominamy o modlitwie za to dzieło i szczerze zachęcamy do włączenia się w przygotowania - ade-

W

Zimowisko Służby LiturgiczWyjazdowa Szkoła Animatora - relacja dniach 15-17 listopada w Bystrej odbyła się Wyjazdowa nej 201 4 uszpasterstwo Służby LiturSzkoła Animatora Ruchu. Zachęcamy do przeczytania świagicznej i Ruchu Światło-Żydectwa jednego z uczestników. cie Archidiecezji Krakowskiej Kolejny dzień rozpoczął się oczywiście jutrznią. Po śniadaniu, które przygotowała siostra Perpetua, mieliśmy zajęcia. Mój rocznik miał organizuje „Zimowisko Służby z pierwszej pomocy. Dowiedzieliśmy się, co należy robić w różnych Liturgicznej”. Propozycja wyjazdu sytuacjach, jakie mogą się skierowana jest do ministrantów przytrafić na rekolekcjach i nie i lektorów wszystkich parafii Artylko (...). Po obiedzie, jak i po chidiecezji Krakowskiej w wieku każdym posiłku, zmywaliśmy 11-17lat. naczynia. Również taka prosta Zimowisko Służby Liturgicznej to posługa była świetną okazją połączenie rekolekcji i obozu do pogłębienia relacji z innymi uczestnikami. Po godzinnej przerwie sportowego, formacji wewnętrznej mieliśmy kolejne warsztaty, tym razem z podstaw pedagogiki i psy­ z podnoszeniem umiejętności jazchologii. Uczyliśmy się jak możemy być asertywnymi. (...) Adoracja dy na nartach i/lub snowboardzie. Najświętszego Sakramentu dała każdemu poczucie bliskości Chry­ Pokazaniem zależności między stusa, a modlitwa wstawiennicza diakonii, dawała umocnienie i po­ sportem i wysiłkiem fizycznym głębiała pragnienie służby Bogu i bliźniemu. Dzień był niezwykle a wzrastaniem duchowym. 5 dni, które powinny być czasem owocny i długi. Zmęczeni zasypialiśmy szybko (...). Andrzej poznawania siebie i swojego konhttp://krakow.oaza.pl/node/555 taktu z Panem Bogiem oraz okazją do pogłębienia istoty posługi jaką Celebracja I Kroku ku dojrzałości chrześcijańskiej apraszamy na celebrację I Kroku - Jezus Chrystus. W Krako- podejmuję na co dzień we własnej parafii, a czas spędzony na stoku wie celebracja będzie miała miejpod okiem instruktorów będzie sce w kościele św. Marka, w piątek o świetną możliwością doskonalenia godz. 19:30. Na celebrację zaproszeni jazdy na nartach i/lub snowboarsą wszyscy, którzy przeżywają pierwszy dzie. rok deuterokatechumenatu, razem ze http://www.sluzmypanu.pl swoimi animatorami.

Z

D


6

NEWSLETTER RUCHU ŚWIATŁO­ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

ROZMOWA Z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM... Ze służbą jej do twarzy... (2) Rozmowa z Wandą Szuwalską

Małgorzata Czekierda: W Palestynie dowiedziała się Pani o śmierci Sikorskiego? Wanda Szuwalska: Tak jest. Byłam wtedy w Palestynie. Mieliśmy wtedy wyjeżdżać do Włoch. A ponieważ tym czasie brakowało ludzi do lotnictwa, bo bardzo dużo osób zginęło, znajomy napisał do mnie: Wanda, jedź, zgłoś się do lotnictwa, z Anglii do Polski będzie bliżej. Zgłosiłam się, zostałam przyjęta do lotnictwa. Mój pierwszy dywizjon, do którego byłam przydzielona to był 300 Dywizjon Bombowy Ziemi Mazowieckiej. Moimi samolotami były Lancastery. Byłam kiedyś pytana: czemu Pani z wojska lądowego przeszła do lotnictwa? Odpowiedziałam: Bo niebieski jest bardziej twarzowy niż zielony. Kiedy się zgłosiłam do lotnictwa nasz pierwszy transport był przez kanał Sueski do Aleksandrii, tam przenieśliśmy się na okręt wojenny, który wiózł konwój brytyjski do Anglii. Płynęliśmy przez Morze Śródziemne i Cieśninę Gibraltarską. A kiedy służyliśmy w wojsku dostawaliśmy żołd. Więc trzeba było kupić jakąś ładną bieliznę, pończochy, perfumy. I myślałyśmy: co my zrobimy, jak nas zbombardują, to wszystko zostanie... Więc nałożyłyśmy to wszystko na siebie, ale co zrobić z perfumami? Wylałyśmy na siebie – przynajmniej rekiny nas nie zjedzą. I tak się działo w wojsku – raz było smutno, raz było wesoło. I dopłynęliśmy do portu w Liverpool. W dawnych czasach Angielki uchodziły za eleganckie, wytworne, umalowane… więc myśmy wszystkie chciały dorównać tym Angielkom. Dotarliśmy do portu Liverpool o godzinie piątej rano, wychodzimy ze statku, wszystko szybko, bo statek musiał płynąć dalej, więc wysiadamy – eleganckie, wytworne panie Angielki, takie ruchy, w starych butach, z lokami we włosach… [śmiech] Bycie w wojsku było fajne. M.Cz.: Czyli dobrze Pani to wspomina? W.Sz.: Tak. Robiłyśmy, co nam kazano, miałyśmy ubra-

nie, miałyśmy jedzenie, wykonywałyśmy swoje prace. Ja np. pracowałam na wieży kontrolnej, co było bardzo smutne, bo tam znaliśmy wszystkich – i pilotów i lotników, Lancaster miał 6-7 osób załogi i nie wiadomo było, czy wrócą. I siedząc na tej wieży kontrolnej, patrzyliśmy, który wraca. A nie wszyscy wracali. Kiedyś zdobyłyśmy, dziewczyny z Dywizjonu, granatowy materiał w białe kropki i dla naszych chłopców uszyliśmy szaliki. Jak wychodzili do miasta, zakładali te szaliki i było wiadomo, który to Dywizjon. Układaliśmy też im piosenki. M.Cz.: Została Pani w Anglii, jak się tutaj Pani odnalazła? W.Sz.: Muszę powiedzieć, że dzięki Kościołowi dostałam dobrą pracę, bo gdy szłam tam z moimi małymi dziewczynkami, podeszła do mnie starsza pani i pyta: czy Pani wybiera się gdzieś do pracy? Ja mówię: myślę o tym. Ona odpowiada: ja jestem nauczycielką z Polski i poszłam do fabryki, gdzie szyją sukienki, kostiumy. Pani się szybko nauczy, bo ja też się nauczyłam, a Pani to pomoże. Zrobiłam tak, jak ta nauczycielka mi powiedziała i nie tylko, że się dorobiłam, ale i zostałam kierowniczką dużego zakładu. Także wszystko zawdzięczam Kościołowi, religii. M.Cz.: Czyli rozumiem, że wiara ma dla Pani znaczenie? W.Sz.: Tak. O, i w Rosji. Gdybyśmy nie wierzyli, to ja nie wiem, co by było. Wierzyliśmy, że musimy się wydostać. Nie wiem dlaczego, bo nie mieliśmy żadnych podstaw. A ja wierzę w to, że Pan Bóg pomaga.

WANDA SZUWALSKA urodziła się w 1923 roku. Mimo swojego wieku jest pełną energii, pozytywną osobą, która chętnie opowiada trudnych czasach dzieciń­ stwa i młodości, wywózce do Rosji, gdzie musiała ciężko pracować na racje głodowe dla rodziny, jak i o blaskach i cieniach służby wojskowej.

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej ul. Wiślna 1 2/6, 31 -007 Kraków

www.krakow.oaza.pl * facebook.com/krakow.oaza * youtube.com/krakowoaza Wydawcą newslettera jest Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego. Propozycje materiałów i ogłoszeń prosimy zgłaszać na adres dks@krakow.oaza.pl

ISSN 1 899-3451

Newsletter68  

Grudniowy numer Newslettera "Światło-Życie". Biuletynu informacyjnego Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej