Page 1

Maj 2018 Letnik 3, številka 3

Iz tokratne vsebine:

Pogovor z gospo Mojco Hauptman stran 6–7

Vpis novih učencev za šolsko leto 2018/2019 stran 9

Družinski vikend odprtih vrat v Srcu Slovenije letos jeseni stran 12

Tamburaški utrinki in zlato priznanje 2018 stran 13

1


UVODNA BESEDA / VABILO

Maj 2018

Pred nami je pestro dogajanje Avtor članka: dr. Jernej Kotar, odgovorni urednik

Občina Šmartno pri Litiji Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji Elektronski naslov: info@smartno-litija.si Telefon: 01 896 27 70 Faks: 059 097 480 Uradne ure Ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00 Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00 Petek: 8.00–13.00 Uradne ure župana so po dogovoru, zaželena je predhodna najava na telefonsko številko 01 896 27 70. Glasilo občine Šmartno pri Litiji Krajevne novice Prispevke in oglase za naslednjo številko Krajevnih novic, ki bo izšla junija 2018, pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 28. 5. 2018, na elektronski naslov uredništva: urednistvo@krajevne-novice.si. Članke, prejete po tem datumu, bomo objavili v okviru možnosti. Avtorje prispevkov in naročnike oglasov naprošamo, naj pri svojem pisanju in oblikovanju upoštevajo navodila, ki so objavljena na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Izdajatelj: Javni zavod Bogenšperk Odgovorni urednik: dr. Jernej Kotar Uredniški odbor: Katarina Kragelj, France Vidic, Sašo Goršek, Domen Merzel in Matjaž Hostnik Jezikovni pregled: Janoš Železnik Naslovna fotografija: Jablaniška dolina Foto: Mojca Hauptman Prelom in priprava za tisk: Biroservis – Mlakar Gorazd s. p., Ustje 7, 1275 Šmartno pri Litiji Glasilo izhaja v nakladi 1800 izvodov in je brezplačno. ISSN 2463-8579 2

Pred nami je že druga spomladanska številka Krajevnih novic, njena vsebina pa je že na prvi pogled nekoliko drugačna. Na začetku prihodnjega meseca nas namreč čakajo predčasne parlamentarne volitve, ta pomemben dogodek naše demokratične ureditve pa se zrcali tudi v našem občinskem glasilu. Na prvih straneh časopisa je več pozornosti namenjene kandidatom in njihovim strankam oziroma listam, ki se potegujejo za vstop v parlament. V uredništvu Krajevnih novic upamo, da se boste volivke in volivci tudi s pomočjo predstavitvenih oglasov v našem glasilu v nedeljo, 3. junija, lažje odločili, komu zaupati svoj glas.

V

sa vsebina pa vendarle ni posvečena političnim temam. Živimo namreč v občini, ki se ponaša s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, predvsem pa z zelo lepim podeželjem in prijaznimi ljudmi. Tokratno številko smo zato posvetili lokalnim društvom, dejavnim na področju prebujanja in razvijanja turistične ponudbe. Redni mesečni intervju smo opravili z gospo Mojco Hauptman, predsednico Društva za razvoj podeželja LAZ, tematiki primerno pa smo oblikovali tudi naslovnico. Občina Šmartno pri Litiji se vse bolj zaveda svojih potencialov na področju

razvoja turizma, ledino pa že nekaj let orjejo lokalna društva in posamezniki, zato je prav, da njihova prizadevanja nekoliko pobliže predstavimo tudi bralkam in bralcem našega občinskega glasila. S prejetimi prispevki smo tudi tokrat zapolnili vse predvidene sklope in veseli nas, da je pri naših avtorjih po skoraj dveh letih in pol interes za pisanje člankov še vedno tako visok in da celo narašča. Bralke in bralci si lahko v majskih Krajevnih novicah preberete še veliko novic iz lokalnih društev ter o preteklih in prihajajočih dogodkih v naši občini.


Maj 2018

NOVICE S TOMAZINOVE

Gremo na volitve, ne dovolimo, da drugi odločajo namesto nas! Volili bomo Slovensko demokratsko stranko, ker: je razkrila korupcijo v zdravstvu, v katerem se troši denar za bogatenje dobaviteljev namesto za zdravljenje bolnikov;

bo kmetom znižala davke in odpravila odvečno administracijo;

je razkrila nepravilnosti v bankah, ki jih saniramo z našim denarjem, koristi od tega pa imajo preko kreditov, ki jih ne vračajo, le izbranci;

bo mladim družinam omogočila brezobrestni kredit za stanovanje in za 20 % zmanjšano glavnico za vsakega novorojenca v družini;

so se v času njene štiriletne vladavine pokojnine povečale bolj kot v naslednjih desetih letih skupaj;

bo ustvarila razmere, v katerih se bo splačalo delati;

bo upokojencem z nizko pokojnino vsako leto zagotovila božičnico v višini 500 €; bo skrajšala čas prostorskega načrtovanja in pridobivanja gradbenih dovoljenj – o gradbenem dovoljenju bo odločitev sprejeta najkasneje v 30 dneh po vložitvi vloge, ne glede na vrsto objekta;

bo poskrbela za blaginjo vseh državljanov, ne samo izbrancev; bo poskrbela za varnost prebivalcev Republike Slovenije; ji nasprotujejo elite, ki obvladujejo medije in bogatijo na račun ostalih državljanov; lahko izvede spremembe, ker zgoraj omenjenim nič ne dolguje.

Volili bomo Borisa Doblekarja, ker: je uspel na raven Evropske unije spraviti problem odlagališča Rakovnik; je imel ključno vlogo pri mnogih dobrih projektih; se zavzema za mlade, šport, dobro infrastrukturo in močno lokalno gospodarstvo; se je doslej izkazal kot zaupanja vreden in vedno pripravljen pomagati; zna prisluhniti tudi tistim, ki so mnogokrat neslišani; je že čas, da dobimo poslanca, ki je iz naših krajev in ki bo delal za naše skupno dobro.

3


NOVICE S TOMAZINOVE

Maj 2018

Spoštovane občanke in spoštovani občani Avtor članka: Aleksander Gombač, kandidat na listi SD – Socialnih demokratov Slovenije Čeprav trenutno nisem vaš občan, sem to bil pred leti, ko sem tudi sam v Litiji podprl vašo samostojno občinsko pot. Kot Litijan ne poznam vseh želja in problemov, ki jih ima vaša občina, a z vami živijo moji prijatelji, ki me seznanjajo z vašimi potrebami.

V

saka občina si želi imeti predstavnika v parlamentu, in če se le da tudi v vladi. Seveda pa je prvo, da po izvolitvi ta tudi kaj naredi. Če bom izvoljen v državni zbor, bom po svojih najboljših močeh pomagal vaši občini. Socialni demokrati smo vsekakor najbolj socialna in solidarna stranka. Pomembni so nam javno in kvalitetno zdravstvo ter šolstvo, varna starost in dostojna pokojnina, skrb za mlade pri zaposlitvi in stanovanjski politiki ter seveda dobro gospodarstvo. Socialne demokrate imajo nekateri za take in drugačne, a v sosednjih državah so socialni demokrati v vladi Nemčije in Avstrije, torej so pomemben partner evropske skupnosti narodov. Politika danes ni priljubljena, a lahko iz svojih izkušenj zagotovim, da demokracija ponuja možnosti le takrat, ko se vsi zavedamo, da moramo kaj prispevati za boljši jutri. Vesel bom vašega glasu in zaupanja. Še bolj vesel pa, čeprav ne bi uspel na volitvah, da bom še vedno deležen vašega zaupanja in stiska roke.

4


Maj 2018

NOVICE S TOMAZINOVE

VSE NAJBOLJŠE SLS ZA 30 LET

18. maj 1988 je bil dan, ko se je rodila takratna Slovenska kmečka zveza. Kasneje je leta prerasla v SLOVENSKO LJUDSKO STRANKO. To je bil začetek nastajajoče politične pomladi v Sloveniji.

K

orenine stranke, ki segajo v predvojno SLS, so prežete s spoštovanjem tradicije, krščanskih vrednot in domoljubja, ne nazadnje je SLS močno vpeta tudi v lokalno okolje. Predvsem v iztekajočem se mandatu se tudi v delovanju občine kažejo prizadevanja po enakomernem razvoju in podpori le-temu na vseh ravneh. Verjamem, da je bil izpad stranke SLS iz parlamenta leta 2014 (za borih nekaj gla-

sov) velika napaka. Kljub temu se je na lokalnih volitvah v istem letu stranka ponovno dvignila in postala tretja najmočnejša stranka na lokalni ravni. To ravno zaradi tega, ker se stranka in njeni člani niso predali in delajo z enako zavzetostjo naprej. Zato se SLS LETOS VRAČA V PARLAMENT. V zadnjem mandatu državnega zbora smo lahko ugotovili, da bi bil lahko veliko bolj LJUDSKI, če bi bila v njem zastopana tudi SLS, ki je povezovalna stranka, to, kar Slovenija v tem trenutku najbolj potrebuje. Zato se veselim kandidature gospe LIJANE LOVŠE, ki ima vrline in vrednote, za katere se SLS že tri desetletja zavzema.

Redni letni občni zbor občinske organizacije SLS je potrdil kandidatko Lijano Lovše za predčasne volitve v Državni zbor. Člani OO SLS Šmartno pri Litiji so se zbrali na rednem letnem občnem zboru v petek, 20. 4. 2018. Predsednica OO SLS Šmartno Veronika Jesenšek je na začetku predstavila aktivnosti, ki so jih v okviru občinskega odbora izpeljali v letu 2017. Bolj podrobno je izvajanje občinskih projektov predstavil podžupan Srečko Vavtar, tako tiste že izvedene kot tudi tiste, ki so v programu izvajanja za leto 2018.

V

nadaljevanju je predsednica predstavila skupno kandidatko za predčasne volitve v DZ Lijano Lovše,  ki je podžupanja Občine Litije in hkrati tudi predsednica OO SLS Litija. Predsednica je poudarila, da se je občinski odbor SLS odločil za podporo Lijani Lovše predvsem zaradi njenega dosedanjega dolgoletnega dela in pridobljenih izkušenj na področju lokalne skupnosti. Izpostavila je njeno dobro poznavanje celotnega območja obeh občin, seznanjena je s težavami, ki tarejo prebivalce obeh občin, še zlasti na podeželju. OO SLS ji povsem zaupa, da bo tudi v okviru programa SLS – SOBIVAMO VARNO, ZNAMO GOSPODARNO, DELUJMO LOKALNO –   uspešno pripomogla, da se STRANKA SLS S TRIDESETLETNO TRADICIJO VRNE V PARLAMENT in da bo kot izvoljena poslanka znala zagovarjati tudi interese občanov Občine Šmartno pri Litiji. Predvolilne aktivnosti prve demokratične stranke na Slovenskem je predstavil podpredsednik SLS Primož Jelševar, ki je prav tako podprl dobro izbiro kandidatke in pozval vse prisotne, da čimbolj aktivno sodelujejo pri letošnjih volitvah v DZ, 3. junija 2018. Slovenska ljudska stranka je nosilka slo-

venske demokracije in državnosti, Slovenska ljudska stranka je stranka ljudstva in stranka za ljudstvo, za vse slovenske državljane in je ena največjih slovenskih strank. SLS stremi k izpolnjevanju interesov javnosti in naroda. Je stranka, ki se zaveda odgovornosti do slovenskega kmeta, slovenskega podeželja in slovenskega delavca. SLS je stranka, ki se zaveda pomena suverenosti države in zaščite naših meja. SLS je stranka, ki jo slovenski parlament in slovenska vlada potrebujeta. Kandidatka Lijana Lovše se je predstavila na pikniku, ki sta ga organizirali občinski organizaciji SLS Šmartno pri Litiji in Litija na Veliki Štangi. V kulturnem programu so s čudovitimi slovenskimi pesmimi sodelovali naši lokalni izvajalci: Darko Vidic, Manca Vidic, Nika Zajc, Zoja Rokavec, Miran Jurič in Marko Krebs. Iskrena hvala, ker so nam pričarali čudovito vzdušje. Hvala tudi obema županoma Rajku Meserku in Franciju Rokavcu ter predsedniku KGZS Cvetku Zupančiču za njihovo prisotnost. S tem so dali dogodku še bolj slavnostni pomen. Zakaj sta SLS in njena kandidatka LIJANA LOVŠE prava izbira na volitvah 3. junija 2018… …KER JE SLS NJENA PRVA IZBIRA IN PRVA

30-letnica je nova priložnost, da MODROST, TRADICIJA in IZKUŠNJE povežejo SLOVENIJO. Srečno in še na mnoga leta. Rajko Meserko

IZBIRA MNOGIH SLOVENCEV PRED 30 LETI, … KER JE SLS NOSILKA SLOVENSKE DEMOKRACIJE IN SLOVENIJA PREPROSTO NUJNO POTREBUJE SLS, … KER DRŽAVNI ZBOR IN VLADA POTREBUJETA STIK Z REALNOSTJO, KER RABITA VEČ ZDRAVE KMEČKE PAMETI, … KER SLOVENSKA POLITIKA POTREBUJE POŠTENE, ODGOVORNE IN IZKUŠENE LJUDI, …KER SLOVENSKA POLITIKA POTREBUJE POVEZOVALNE IN DELOVNE LJUDI, …KER SLOVENIJA POTREBUJE PROAKTIVNE IN NE PROVOKATIVNE LJUDI.

Naša kandidatka LIJANA LOVŠE se bo v državnem zboru zavzemala še zlasti za:

• varno in dostojno življenje Slovencev v vseh življenjskih obdobjih – v mladosti, delovno aktivnem obdobju in starosti, • razvoj pametnega podeželja z urejeno osnovno infrastrukturo, • ustrezno prometno povezavo iz Litije proti Šmartnem pri Litiji in naprej mimo Bogenšperka do avtoceste v Ivančni Gorici, • enakopravno podporo in pogoje dela za tuje in domače investitorje, • večjo vključenost države pri reševanju investicij na področju predšolskega in osnovnošolskega varstva, • večji poudarek razvoju skupne turistične destinacije Litija in Šmartno pri Litiji s posebnim poudarkom na gradu Bogenšperk in rudniku Sitarjevec.

Slovenska ljudska stranka se vrača v parlament, zato bodite zraven! 5


POGOVOR Z GOSPO MOJCO HAUPTMAN

Velike priložnosti za razvoj turizma v naši občini Avtor članka: Uredništvo Krajevnih novic Šmartno pri Litiji s svojo okolico ima velik potencial za razvoj turizma, ki tudi pri nas postaja vse pomembnejša gospodarska panoga. Ponašamo se lahko namreč s celo vrsto kulturnih in naravnih znamenitosti, a je večina od njih izven lokalnega okolja še vedno nepoznanih. Občina v turizmu vidi priložnost za razvoj naših krajev in ustvarjanje novih delovnih mest, a na terenu še vedno glavno vlogo igrajo lokalna društva, ki si zelo prizadevajo za promocijo naših lepot po vsej Sloveniji in tudi širše. K tokratnemu pogovoru smo povabili gospo Mojco Hauptman, predsednico Društva za razvoj podeželja LAZ, ki že vrsto let skrbi za turistično promocijo Jablaniške doline.

Mojca Hauptman, predsednica Društva za razvoj podeželja LAZ

Gospa Mojca, hvala vam, da ste si vzeli čas za klepet z nami. Dolga leta ste že aktivni na področju turizma, zato vas mnogi že dobro poznajo, ampak vas vseeno prosimo, da se našim bralkam in bralcem na kratko predstavite. Sem žena, mami, gospodinja iz Zgornje Jablanice, zaposlena na Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport Litija – sem vodja Turistično informacijskega centra Litija. Od odprtja rudnika Sitarjevec v Litiji se večji del delovnega dne zadržujem v rudniških rovih, zato sem vesela vsakega sončnega dne, ki ga lahko preživim v naravi s svojimi najbližjimi in prijatelji. Kot domačinka ste večino svojega življenja preživeli v teh krajih in jih zagotovo tudi zelo dobro poznate. Kdaj se je v vas prebudila želja oziroma zamisel, da se želite posvetiti njihovi turistični promociji? Odraščala sem v petčlanski družini in bila najmlajša. Starša nas, otrok, nista razvajala z raznimi darili, ampak sta nas nagrajevala 6

z izleti z vlakom, popeljala sta nas na razne kulturne in športne prireditve in nam odkrivala svet na prijazen način. Vedno sem bila radovedna in zanimale so me zgodovina, kulturna dediščina in kultura drugih narodov. Sama sem svet začela odkrivati kot članica Folklorne skupine Javorje. Ko sem se vračala s krajših potovanj, sem z veseljem organizirala popotniška srečanja za prijatelje, ki sem jih spoznala na poti, in prav ti so me spodbudili, da sem se usmerila v turistično dejavnost in promocijo zanimivosti prostora, v katerem živim. Z zaposlitvijo v Zadrugi Jarina in kasneje na Razvojnem centru Srca Slovenije sem profesionalno vstopila v turistične vode. Na podlagi številnih ogledov dobrih praks podeželskega turizma v drugih slovenskih regijah in evropskih državah sem verjela in še vedno verjamem, da ima tudi naše ožje okolje velik potencial za razvoj turizma. Občina Šmartno pri Litiji je najbolj prepoznavna po gradu Bogenšperk in po Janezu Vajkardu Valvasorju. Grad Bogenšperk lahko uporabimo kot magnet, zaradi katerega se izletniki odločijo za obisk našega kraja. Trendi v turizmu pa vodijo v smer lokalnih drobnih zanimivosti, do katerih obiskovalce pripeljejo dobre zgodbe, povezane s kulinariko, tradicijo, aktivnostmi in zanimivimi prireditvami. Društvo za razvoj podeželja LAZ je nedvomno primer dobre prakse, ki kaže, kakšne uspehe je mogoče doseči, če se ljudje v tako majhnem okolju povežejo in začrtajo jasne skupne cilje. Kdaj je bilo društvo ustanovljeno in kdo je dal pobudo za to? Letos v društvu obeležujemo 15 let delovanja. Pobuda za ustanovitev in vsa zahvala za tako uspešno delovanje Društva LAZ gre ge. Gabrijeli Babič, ki je društvo vodila 12 let. Z vzornim in uspešnim vodenjem ji je uspelo oblikovati delovno skupino, ki skrbi za posamezna področja v društvu. Gre za skupino posameznikov, preko sto članov društva, ki smo združeni v neprofitni organizaciji in nas zanima izboljšanje življenja na podeželju. Srečni smo, da uživamo privilegij bivanja na podeželju. Vsak začetek je težak in verjetno tudi vam na začetku ni bilo lahko, zlasti zato, ker je turizem panoga, v kateri je treba dolgo časa intenzivno delati, rezultati pa se pokažejo šele čez nekaj let. S kakšnimi izzivi ste se srečevali in kako ste jih premagovali? Pred 15 leti smo v Jablaniški dolini začeli orati ledino na področju razvoja turizma. A nekako so ljudje, željni sprememb, sledili idejam, ki smo jih razvijali v našem društvu. Prav ti so se nam hitro pridružili, postali aktivni člani in že v prvih letih delovanja so se pokazali rezultati sodelovanja. Posamezne kmetije so se odločile za ekološko kmetovanje, registrirali so dopolnilne dejavnosti in se vključevali v dneve odprtih vrat. A zaradi veljavne zakonodaje ter spremljevalne birokracije nekateri posamezniki, ki imajo

Maj 2018

potencial za nadgradnjo ponudbe, v vseh teh letih spodbujanja in motiviranja s strani društva niso uspeli narediti odločilnega koraka. Potrebe in pričakovanja na trgu se hitro spreminjajo in težko je garantirati trajnostni razvoj in napredek. Seveda si vsi želimo, da bi bila Jablaniška dolina zanimiva in obiskana preko celega leta in ne samo v času organiziranih prireditev, a je to s strani neprofitne organizacije, kot je naše društvo, težko pričakovati. Promocija brez finančnega vložka ni dovolj učinkovita. V večletnem obstoju društva se je zgodilo veliko stvari in dogodkov. Katere bi izpostavili kot najpomembnejše? Res je, kar težko je verjeti, da smo društvo, ki preko leta organizira toliko prireditev, poleg tega pa skrbi za nenehno izobraževanje članov, prijave na različne razpise in izvajanje projektov tako na lokalnem kot tudi evropskem nivoju. Ponosni smo na posameznike, ki so registrirali dopolnilne dejavnosti. Na območju Jablaniške doline se je v zadnjem desetletju in pol razvila ena turistična kmetija na Bregu pri Litiji, dve izletniški ekološki kmetiji v Gradišču pri Litiji, zeliščarska kmetija v Zelencu in ena kmetija, ki prideluje sibirske borovnice, v Jablaniških Lazah. Zakonca Samec sta svojo domačijo poimenovala Domačija spominov, v kateri letno postavljata tematske razstave. Prireditve, ki so v teh letih postale tradicionalne, so: • januarski Nočni pohod v Gradišče pri Litiji, • aprila smo že petnajstič organizirali Pohod po Jablaniški poti, • 20. maja bomo že desetič izpeljali kulinarični dogodek Dan jagod in špargljev na Bregu pri Litiji, • junija se redno pridružimo vseslovenski akciji Poletna muzejska noč, ko omogočimo obiskovalcem brezplačen ogled stalne zbirke prodnikov na Bregu pri Litiji, • novembra ocenjujemo dobrote Jablaniške doline in • decembra že od vsega začetka delovanja Društva Laz organiziramo Štefanovo srečanje. Društvo Laz se lahko pohvali tudi z nazivom društva v javnem interesu na področjih razvoja podeželja – status mu je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za spodbujanje razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji mu je status podelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Društvo Laz je sodelovalo pri pripravi Strateških smernic za skupen razvoj turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji, smo člani Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije. Vzdržujemo in pridobivamo pa tudi partnerstva z institucijami iz drugih evropskih držav, s katerimi smo in si še želimo tudi v prihodnosti izvajati evropske projekte. Na regionalni ravni je društvo partner Stičišča NVO Osrednje Slovenije pri izvajanju podpornega okolja društvom, zavodom in ustanovam v osrednjeslovenski regiji.


Maj 2018

Dosežkov je res veliko in s prevzemom vodenja društva sem morala obuti velike škornje, ki jih je več kot desetletje nosila naša Jelka. A z dobro ekipo društvo uspešno deluje tudi danes. Kako bi opredelili osnovno poslanstvo Društva za razvoj podeželja LAZ? S povezovanjem in vključevanjem sodelujemo pri izrabi potencialov za zagotavljanje vitalnosti podeželja in dviga kakovosti življenja na območju Jablaniške doline in širšega območja ter spodbujamo njegovo trajnostno rast. Naše vrednote so zdravo, kakovostno življenje na podeželju, aktiven doprinos posameznika k razvoju lokalne skupnosti in odprtost za sodelovanje in mreženje v širši skupnosti in EU. Bralke in bralci Krajevnih novic lahko skoraj v vsaki številki berejo o dogodkih, ki jih organizirate. Najbolj znana med njimi sta zagotovo Dan jagod in špargljev ter Pohod po Jablaniški poti, a to ni vse. Povejte nam, odkod je prišla pobuda za začetek teh vsako leto uspešnejših dogodkov? Vedno izhajamo iz danosti, ki nam jih ponuja okolje, oz. iz dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo naši prebivalci. Ideja o organizaciji Pohoda po Jablaniški poti je prišla iz potrebe po aktivnem preživljanju prostega časa in dvigu kvalitete življenja prebivalcev Jablaniške doline. Dnevno smo se podajali v breg do cerkvice sv. Magdalene v Gradišču pri Litiji. Zastavili smo si cilj, da oživimo že skoraj zarasle gozdne poti, jih označimo, da ne bi pohajali kar vse povprek, in na te poti povabimo še druge. Tako se je rodil pohod. Prav tako pa smo si zadali cilj, da skrbimo za svoje dobro počutje z zdravim načinom prehranjevanja. Naučili smo se pripravljati jedi iz špargljev in jagod in to želeli predstaviti še drugim. Poleg tega pa smo k sodelovanju povabili še Domačijo Paternoster. Zgodil se je kulinaričen dogodek, Dan jagod in špargljev na Bregu pri Litiji, ki ga bomo letos organizirali že desetič. Poleg teh dveh imate tudi druge prireditve, s katerimi popestrite družbeno dogajanje v Jablaniški dolini. Nam lahko poveste kaj več o njih? Morda naj izpostavim Dobrote Jablaniške

POGOVOR Z GOSPO MOJCO HAUPTMAN

doline. Turizma si brez dobre kulinarike ne znamo predstavljati, zato smo se v društvu pred leti odločili, da s pomočjo projekta Lokalne akcijske skupine Srca Slovenije in projektnih partnerjev, DPŽD Polšnik, raziščemo in zapišemo recepte, ki so značilni za naše lokalno okolje. Naša želja in pričakovanja naših gostov so prav gotovo, da se ti recepti pojavljajo v ponudbi naših gostincev. Za dvig kvalitete in obuditev tradicije pa v mesecu novembru organiziramo Dobrote Jablaniške doline, na kateri ocenjujemo sladke »štrukeljce« in zeliščno žganje. Prireditev je prerasla meje Jablaniške doline. Na ocenjevanje prihajajo vzorci iz občin Šmartno pri Litiji in Litije. V prejšnji številki smo poročali, da je pred kratkim Ženski pevski zbor LAZ praznoval peto obletnico svojega delovanja. Kdor vas je slišal peti v živo, se strinja, da ga sestavljate odlične pevke z veliko veselja do prepevanja. Kaj vas je najbolj zaznamovalo v prvih petih letih in kakšne načrte imate za prihodnost? Od začetka prepevanja ŽPZ Laz pa do danes se je število pevk podvojilo. Res je, da je odločitev o ustanovitvi zbora izhajala iz veselja do prepevanja in nadaljevanja tradicije v Jablaniški dolini, ko so fantje radi zapeli po »žegnanski« maši oz. dekletom pod oknom. Današnja želja pevk v zboru pa je uživati v petju, druženju in s svojim petjem

razveseljevati svoje poslušalce. Veliko motivacije pa nam dajejo tudi gostovanja po domovini in tujini. Vaše bogato društveno dogajanje zahteva veliko prostovoljnega dela in tudi finančno podlago. Koliko članov ima društvo in koliko vam pri uresničevanju vašega programa pomagajo Občina Šmartno pri Litiji in sponzorji? V društvo je včlanjenih 110 članov. Kot predsednica društva si želim, da bi znala prepoznati potrebe članov in prebivalcev Jablaniške doline in s pomočjo upravnega odbora in nadzornega odbora društva oblikovati letni program tako, da prostovoljne ure in aktivnost ne bi bile članom v breme, temveč v zadovoljstvo. Najsrečnejša sem, ko začutim, da so ljudje okoli mene srečni. Za takšne trenutke se je vredno žrtvovati. Večinoma za finančna sredstva poskrbimo sami, a brez pomoči in podpore lokalne skupnosti nam vseh teh aktivnosti ne bi uspelo realizirati. Letno se društvo prijavlja na razpise Občine Šmartno pri Litiji, Občine Litija in Turistične zveze Slovenije. Pri izvedbi zadnjega dogodka, Pohoda po Jablaniški poti, so nam pomagali tudi sponzorji. Ob tej priliki se v imenu Društva Laz zahvaljujem podjetju Trgograd trgovina in gradbeništvo d. o. o., Litija, in Elektroinstalaterstvu Janez Dragar s. p. za finančno podporo. Trenutna situacija za razvoj turizma v Sloveniji je zelo ugodna, le izkoristiti jo je treba. Imate morda v pripravi kakšne projekte povezane s tem? Trenutno v društvu pričakujemo odobritev dveh projektov Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, v kateri sodelujemo kot partnerji. Oba projekta imata turistično vsebino. V sodelovanju z Javnim zavodom Bogenšperk, ZKMŠ Litija in ostalimi turističnimi ponudniki lokalnega območja se bomo vključevali v skupno promocijo območja. Gospa Mojca, še enkrat hvala za prijeten klepet. Vam in vašemu društvu čestitamo za uspešno opravljeno delo in vam želimo veliko uspeha tudi v prihodnje, da boste še naprej tako vneto delali za napredek naših prelepih krajev.

7


NOVICE S TOMAZINOVE / KORAKI NA POTI ZNANJA

Kandidat za poslanca N.Si Janez Beja, Litija in Šmartno pri Litiji

Maj 2018

VSE KAR GOVORIM IN DELAM, MISLIM RESNO!

Ključni poudarki programa N.Si v novem mandatnem obdobju 2018–2022 so naslednji:

• Dostopno zdravstvo brez čakalnih vrst, • do višjih plač za pošteno delo, • pošteno in pravično sodstvo, • ohranjanje kmetijstva za kakovostno slovensko hrano, • manj birokracije – prijazna država, • višjo in zagotovljeno pokojnino, • pametne investicije in močno gospodarstvo, • razvoj v vsako slovensko vas!

Pomlad na KLIŠE-ju v znamenju snovanja novih idej Avtorica članka: Danijela Sitar 3. aprila smo v počastitev dneva pravljic pripravili uro za najmlajše v Knjižnici Litija, kjer smo prebirali Hansa Christiana Andersena in z zgodbicami navdušili bodoče klišejevce.

N

adaljevali smo jezikovno, organizirali smo namreč že tretji Klišnelkurs, tokrat smo se preizkusili v nemščini. 6. aprila smo v sodelovanju s Partnerstvom za okolje in zdravje organizirali Proaktivno kavarno za izboljšanje okolja in zdravja. Skupaj smo iskali možne trajnostne rešitve, implicirane na lokalno okolje. Dokopali smo se do različnih idej: od mobilnih dreves, novih kolesarskih poti do inovativnih, trajnostno naravnanih trgovin. Na koncu smo sklenili, da je treba začeti z manjšimi koraki in vztrajati na poti. Z nami je bila tudi podžupanja Občine Litija Lijana Lovše, kar je dogodku dodalo tudi pomemben občutek slišanosti mladih, naših problemov in naših idej za rešitve. 7. aprila smo se pridružili akciji Dan za spremembe, ki ga je organiziral MC Litija. Pomagali smo pri urejanju okolice, prepleskali smo oporni zid, stopniščno ograjo, pospravili smo dvorišče in nasploh skupaj poskrbeli za pravo pomladno delovno akcijo. Popol8

dne smo priredili piknik, saj je Kliše praznoval že 21. leto delovanja, in tako dokončno zaključili poglavje praznovanja 20 let Klišejev. Od 20. do 22. aprila smo se udeležili delovnega vikenda osrednje regije Zveze študentskih klubov Slovenije, ki je potekal v Celju. Pridobili ali obnovili smo mehke veščine na več področjih (pisanje CV-ja, odnos na razgovorih, prenos mentorstva), se podučili o delovanju odborov zveze Škis in se naučili, kako se lotiti socialnih projektov. Vsak klub je tudi predstavil en svoj primer dobre prakse in na ta način širil ideje in svoje obzorje študentskega organiziranja. Aprila smo v sodelovanju z MC Litija objavili Razpis za financiranje mladinskih programov/projektov v letu 2018, na katerega so se lahko prijavile formalne in neformalne skupine mladih. V začetku maja smo izvedli še klubski delovni vikend v Kočevskem rogu. Teambuilding, povezovanje aktivistov, ustvarjanje skupne vizije in načrt za prihodnje delovanje kluba so bile glavne teme in dejavnosti

s ciljem še močnejše in bolj povezane ekipe. 10. maja smo bili že tradicionalno del največje študentske prireditve v Sloveniji – Škisove tržnice. Če ste nas zgrešili na naši stojnici, pa se oglasite naslednje leto – mi bomo zagotovo tam! V maju nas čaka še Pivologija, dogodek, namenjen izobraževanju o craft pivovarjenju, za piko na i pa vas z najboljšimi pivi popeljemo še okoli sveta. Pridružite se nam 19. maja ob 18.00 na sedežu kluba. 25. maja se bomo na novem Klišnelkursu posvetili poljskemu jeziku in spoznali čare vzhodnoslovanske govorice, 26. maja pa v Železnikovem pruhu prirejamo paintball boj. Vabljeni, da se udeležite naših dogodkov, za več informacij pa nas spremljajte na družbenih omrežjih, facebooku, instagramu in spletni strani. Če pa si dijak oziroma študent in te zanima tudi organizacija projektov, si vedno vabljen, da se nam pridružiš na mesečnih sejah, ki so prvi četrtek v mesecu ob 19.00 na sedežu kluba, in nas pobližje spoznaš.


Maj 2018

KORAKI NA POTI ZNANJA

Vpis novih učencev za šolsko leto 2018/2019

Izobraževalni program GLASBA Predmet

Avtorica članka: Janja Galičič, univ. dipl. muzik., ravnateljica Nove učence za šolsko leto 2018/2019 bomo vpisovali v naslednje izobraževalne programe: glasba (instrumenti, petje), ples (balet, sodobni ples), predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica.

O

troci oziroma novinci, ki se bodo v šolskem letu 2018/2019 vpisali v 1. razred instrumenta ali petja, morajo opravljati sprejemni preizkus sposobnosti in nadarjenosti, prednost pri vpisu pa bodo imeli glasbeno bolj nadarjeni. Novinci bodo sprejemni preizkus lahko opravili v naslednjih terminih na več lokacijah: • v petek, 25. maja 2018, od 18. do 20. ure v Osnovni šoli Šmartno pri Litiji • v sredo, 30. maja 2018, od 18. do 20. ure v Glasbeni šoli Litija - Šmartno • v ponedeljek, 4. junija 2018, od 18. do 20. ure v Osnovni šoli Gabrovka • v ponedeljek, 27. avgusta 2018, od 16. do 17. ure (naknadni rok) v Glasbeni šoli Litija - Šmartno Potek sprejemnega preizkusa: • petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna), • ponavljanje ritmičnih in melodičnih motivov. Brez predhodnega sprejemnega preizkusa bomo otroke vpisovali v vse oblike

predšolskega in pripravljalnega izobraževanja (predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica in plesna pripravnica) ter v programa balet in sodobni ples. Vpis v vse skupinske oblike glasbenega in plesnega izobraževanja bo številčno usklajen z normativi in standardi za oblikovanje skupin, otroke pa lahko v te skupine vpisujete vse do vključno 31. 8. 2018 oziroma do zapolnitve prostih vpisnih mest v posameznih skupinah. Predšolski in pripravljalni programi Izobraževalni program PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Priporočljiva starost 5 let

GLASBENA PRIPRAVNICA

6 let

PLESNA PRIPRAVNICA

6–9 let

Novice iz vrtca Primskovo Avtorica članka: Agata Lambergar, vzgojiteljica Sovic Po dolgi zimi, ki je nasula ogromno snega, je pomlad prišla tudi na Primskovo. Skupaj z zajčkom Jurčkom so pomlad iskali učenci POŠ Primskovo in otroci iz skupine Sovice. Z mentoricama, učiteljico Joži Markovič in vzgojiteljico Agato Lambergar, smo pripravili glasbeno pravljico z dramatizacijo z naslovom Zajček Jurček išče pomlad. Otroci vrtca so se predstavili s pesmicami, plesom, rajalno igro in igranjem na inštrumente, ki so jih na delavnici izdelovali otroci in starši iz odpadnega materiala.

KLAVIR HARMONIKA VIOLINA VIOLONČELO KITARA KLJUN. FLAVTA FLAVTA KLARINET SAKSOFON ROG TROBENTA POZAVNA NIZKA TROBILA TOLKALA ORGLE KONTRABAS PETJE

Priporočljiva starost (sp. meja–zg. meja) 7–9 let 7–9 let 7–9 let 7–9 let 8–10 let 7–9 let 9–11 let 9–11 let 9–11 let 9–11 let 9–12 let 9, 11–18 let 10–18 let 9–18 let 11–18 let pogoj: 4 razredi klavirja 11–18 let 17, 18–24 ženske – 17 let, moški – 18 let

Izobraževalni program PLES Predmet BALET SODOBNI PLES

Priporočljiva starost 9 let 9 let

Vpis v skupine baleta in sodobnega plesa bo potekal v skladu z normativi in standardi za oblikovanje skupin. Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno v zakonitem vpisnem roku! Podrobnosti o posameznih programih najdete na našem spletnem naslovu: gslitijasmartno.si.

U

čenci šole so si razdelili vloge za igrico, v glavni igralski in pevski vlogi zajčka Jurčka se je odlično odrezal Nejc Pancar. Učenci so nastopili s številnimi deklamacijami in pesmimi ter z angleško točko – vse na temo pomlad. Zahvala velja učiteljici Špeli Potočnik, ki je mentorica pevskega zbora, in učiteljici angleščine Darji Lebeničnik, prav tako velja zahvala pomočnicama v vrtcu – Mateji Tomažič in Sanji Žapčič.  Na predstavo smo povabili starše otrok in učencev, krajane Primskovega, še posebej pa dedke in babice otrok iz vrtca. Po končani prireditvi smo imeli za vse navzoče pogostitev, ki jo je z veseljem pripravila kuharica Tadeja Zupančič. Pomladna prireditev  je bila že druga predstava za kraj Primskovo. V mesecu februarju smo namreč počastili tudi kulturni praznik s predstavo Oh, ta ljubezen … Pod vodstvom učiteljice Špele Potočnik so otroci in učenci igrali Povodnega moža Andreja Rozmana Roze.

9


KORAKI NA POTI ZNANJA / IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

Igre brez meja v vrtcu Ciciban Avtorica članka: Katarina Omahen, dipl. vzgojiteljica Večina otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in vodene športne dejavnosti. Starši in vzgojitelji pa lahko spodbujamo in spremljamo gibalni razvoj otroka, poleg tega pa se skupaj z njim sprostimo in zabavamo.

T

ako smo se na sončen ponedeljek, 23. 4. 2018, zbrali otroci vrtca Ciciban s svojimi starši, bratci in sestricami ter vzgojiteljicami z namenom, da se preko »Iger brez meja« družimo in skupaj na prostem uživamo preko gibalnih iger. V popolni športni opremi smo se najprej

Leto Naceta Simončiča

na igrišču Sokolsko ogreli, nadaljevanje pa je sledilo na igrišču vrtca Ciciban. Športne igre so potekale po postajah. Vsaka družina je šla skozi 20 različnih športnih iger. Naloge so bile zabavne in ne pretirano težke. Otroci in starši so z žogo ciljali v tarčo, skakali čez ovire, metali obroče na stožce, hodili s hoduljami, poskakovali na trampolinu, se kotalili po hribu, prenašali jajčka na žlici in pesek v vedrih, plezali skozi pajkovo mrežo in sestavljali sestavljanke, razvrščali barvne žoge, zbijali keglje, se igrali s padalom itd. Za zaključek smo se skupaj ponovno zbrali na igrišču Sokolsko, kjer smo se na pesem skupine Čuki z naslovom »Urca« zavrteli in zaplesali ter tako zaključili naše srečanje. Skupno druženje je bilo prijetno in zabavno, ob tem pa smo opravili še nalogo za Mali sonček. Kot pravi dr. Ranko Rajović: »Največ lahko za svojega otroka naredite s tem, da mu omogočite čim več gibanja.«

Nace Simončič, naš Radovedni Taček, je razveseljeval generacije otrok. Pustil je neizbrisen pečat, spomin nanj ohranjamo s Tačkovim festivalom, ki bo letos še posebej slovesen. Nace se je namreč rodil pred 100 leti, 8. junija.

Zaključek festivala bo v petek popoldan, v parku na Stavbah oz. pod kostanjevim drevoredom, kjer bomo poskrbeli za živahno in ustvarjalno druženje – seveda tudi s kužki – ter razglasili najuspešnejše likovne in literarne prispevke natečaja in jih nagradili. Vabimo vas, da nam najkasneje do 25. maja 2018 sporočite obisk šolskih oz. vrtčevskih skupin ponujenih kulturnih vsebin. V petek, 8. 6., ob 20. uri se bo festival zaključil s slavnostno akademijo v Kulturnem centru Litija.

V

Približevanja v maju z Laro Jankovič

tednu od 4. do 8. junija bo v Litiji potekal 7. Tačkov festival. Tudi tokrat smo se povezale kulturne ustanove Občine Litija: Knjižnica Litija, Kulturni center Litija, Mladinski center Litija, Mestni muzej Litija in Glasbena šola Litija - Šmartno. V dopoldanskem času od ponedeljka, 4. 6., do petka, 8. 6., vas vabimo na organizirane/ najavljene obiske: Ponedeljek, 4. 6. 2018 (ob večjem zanimanju lahko pravljične ure pripravimo še druge dni v tednu)

Torek, 5. 6. 2018

Sreda, 6. 6. 2018

Četrtek, 7. 6. 2018

Petek, 8. 6. 2018

10

Maj 2018

I

gralka in šansonjerka Lara Jankovič se je rodila v Ajdovščini. Študij igre je opravila na AGRFT  v Ljubljani, kjer je leta 1999 diplomirala. Takoj po študiju se je zaposlila

Knjižnica Litija Prijave: Pravljični uri: Tatjana Renčelj 2 x 30 otrok 9.00, 10.00 01 898 05 80 tatjana.rencelj@gmail.com Glasbena šola Litija - Šmartno Prijave: Koncert: Sonja Perme 1 x 100 otrok 9.30 01 898 11 53 tackov.festival@gmail.com Mestni muzej Litija Prijave: Vodena ogleda Tina Šuštaršič muzeja: 2 x 30 otrok 070 430 202 10.00, 17.00 mestnimuzej@zkms-litija.si Kulturni center Litija Lutkovni predstaPrijave: vi za predšolske 2 x 275 otrok s Tatjana Renčelj otroke: spremljevalci 01 898 05 80 9.00, 10.30 tackov.festival@gmail.com Kulturni center Litija Lutkovni predstavi Prijave: za 2 x 275 otrok s Tatjana Renčelj šolarje: spremljevalci 01 898 05 80 9.00, 10.30 tackov.festival@gmail.com

v SNG Nova Gorica, kjer je ostala 10 let, nato pa se je odločila za samostojno ustvarjanje v svobodnem poklicu. Nastopa v televizijskih nadaljevankah in razvedrilnih oddajah RTV Slovenija. Na Radiu Slovenija občasno sodeluje pri prebiranju pravljic, literarnih nokturnov in potopisov. Sodeluje z raznimi studii, v katerih sinhronizira televizijske in radijske reklame. Poleg gledališča jo spremlja tudi glasba – šansoni. Po nekajletnem učenju solo petja pri gospe Nadi Žgur ter poletni šoli za muzikal na GSA v Guildfordu pri Londonu (1999) solo petje nadaljuje pri prof. Matjažu Robavsu in Darji Švajger. Leta 2004 je izdala prvo samostojno zgoščenko  Pred vami stojim gola, leta 2010 pa drugo – s cigansko-rusko-balkanskim melosom uglasbene pesmi Ferija Lainščka Na kožo zapisane zgodbe. Za delo v gledališču je leta 1997 prejela Borštnikovo nagrado za mladega igralca, Komedijantka večera je postala 2005 na dnevih komedije v Celju, 2006 je prejela nagrado za monodramo Kot jaz, posvečeno Edith Piaf, na festivalu monodrame na Ptuju. Kasneje je za to monodramo prejela še dve mednarodni nagradi – na festivalih v Beogradu in Moskvi. Lara uživa v glasbi na vse načine. Kot posebna gostja je nastopila tudi na Šansonfestu v Zagrebu. Sodelovala je na festivalih šansona v Ljubljani. Kot bivša jazz plesalka se je učila tudi flamenko pri gospe Jeleni Marković, izrazni ples pri gospe Ann Papoulis Adamović in tango pri učiteljih mednarodnega slovesa. Tango jo je prevzel tako močno, da je na nacionalni televiziji posnela uspešen kratki dokumentarnoigrani film Tango-5. Javnost jo pozna tudi kot navihano sovoditeljico tradicionalnega koncerta Prifarskih muzikantov. Lara Jankovič bo gostja Približevanj 21. maja ob 19. uri v Kulturnem centru Litija. Z njo se bo pogovarjal Vladimir Jakopič. Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič


Maj 2018

IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

Dan za spremembe Avtorici članka: Branka Pihler, diplomirana fizioterapevtka, višja svetovalka in Renata Ozimek, diplomirana delovna terapevtka, višja svetovalka V okviru 9. prostovoljske akcije Dan za spremembe, ki jo organizira Slovenska filantropija, smo v soboto, 7. aprila, v enoti Grajske gospe Doma Tisje, Šmartno pri Litiji, otvorili Aktivno pot za stanovalce, svojce in prostovoljce.

R

deča nit akcije je »Povezujmo skupnost«. Aktivna pot je sestavljena iz osemnajstih različnih aktivnosti, na-

menjena vadbi in druženju, predvsem pa krepitvi psihofizičnih spodobnosti. Pot se nadaljuje v zunanji park, kjer so aktivnosti prepoznavanja zelišč, bralni kotiček in prostor za meditacijo. Pri projektu sta poleg stanovalcev in strokovnih delavk doma sodelovala še: vrtec Ciciban (enota Petelinčki) s kreativno delavnico izdelovanja zlatih ribic in Osnovna šola Šmartno z zbiranjem knjig za bralni kotiček. Dejavnost se izvaja vsakodnevno. Udeleženci Aktivne poti so navdušeni, ker je ponujena dodatna aktivnost, ki vedno popestri dan. Pridružite se!

V Kamniku delovno srečanje mednarodnih partnerjev za učinkovit podporni ekosistem za podjetništvo in inovacije Avtorica članka: Eva Vovk 20. april 2018 – V Kamniku so se med 18. in 19. aprilom 2018 srečali mednarodni partnerji projekta TRINNO – Podporni ekosistem za podjetništvo za tradicije in inovacije. Partnerji iz Irske, Italije, Madžarske, Španije in Slovenije so se srečali z namenom promocije dinamičnih oblik podpornega okolja za podjetništvo v petih evropskih regijah in spodbujanja deležnikov v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov politik na tem področju. Srečanje je potekalo v inkubatorju in coworking prostoru – KIKštarter.

V

ta namen partnerji aktivno delajo na akcijskem načrtu za vsako izmed omenjenih držav. V Sloveniji se bo akcijski načrt osredotočal na vse faze razvoja podjetja: vzpostavitvena faza, zagonska faza (start-up), faza rasti, faza izhoda ter zrela faza. Ključni akter pri tem je Razvojni center Srca Slovenije – slovenski partner projekta – in med drugimi tudi Kikštarter iz Kamnika, ki omogoča možnosti učenja in razvijanja podjetniških idej. Kikštarter v okviru tega projekta aktivno sodeluje in predstavlja primer dobre prakse iz Slovenije ter je osrednji deležnik Razvojnega centra Srca Slovenije. Srečanje v Sloveniji je nudilo tudi pomembno priložnost za povezovanje ciljev TRINNO projekta z drugimi mednarodnimi projekti in primeri dobrih praks iz Španije in Finske. Eduard Barcons je predstavil okrožje Bergueda iz Španije, ki je primer okolja, v katerem je spodbujanje podjetniškega ekosistema s strani javnega in zasebnega sektorja spodbudilo razvoj vseh segmentov družbe – turizma, podjetništva, kulture in okolja. Finski

primer dobre prakse pa je bil projekt iEER (Interreg Europe), ki ga je predstavila Christine Chang. iEER združuje 10 evropskih regij in spodbuja čezmejno sodelovanje za iskanje najboljših rešitev regionalnih podjetniških ekosistemov ter izgradnjo boljših storitev za start-up podjetja. Povezovanje z drugimi evropskimi projekti s predstavitvami dobrih praks je dalo popoln pregled nad tem, kako daleč je že prišel TRINNO projekt, ter je hkrati vplivalo na jasno začrtanje prihodnjih korakov proti končnim rezultatom. V naslednji fazi projekta TRINNO bo imel konzorcij partnerjev priložnost povabiti lokalne ali nacionalne predstavnike in deležnike na izmenjave in strokovne obiske na Irsko, v Španijo in Italijo. Izmenjave bodo organizirane med julijem in septembrom 2018. Omenjeno bo omogočalo popoln pregled, predstavitev in prenos tistih segmentov podpornih okolij za podjetništvo iz tujine, ki so najbolj ključni za posamezne države in njihove nacionalne programe.

Spoznajte se z zeliščarstvom Avtorica članka: Eva Vovk V Srcu Slovenije bomo kmalu imeli 30 usposobljenih zeliščarjev več. LAS Srce Slovenije od lanskega septembra v okviru sodelovanja v projektu Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine izvaja izobraževalne aktivnosti za zeliščarje.

U

sposabljanje je bilo uspešno, zanimivo in smo ga na zadovoljstvo vseh zaključili s strokovno ekskurzijo v Grgarske Ravne. Najperspektivnejši zeliščarji, ki so se z oddajo poslovne ideje še posebej izkazali, imajo možnost pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) zeliščar in se tako podati tudi na samostojno poslovno pot. Projekt pa prinaša tudi zanimive dogodke za vse, ki jim je zeliščarstvo blizu.  Četrto nedeljo v septembru bo na gradu Bogenšperk  potekal Zeliščarski festival. Še pred poletjem pa pripravljamo delavnice, na katerih lahko nadgradite svoje znanje in odkrijete, s katerimi rastlinami so se zdravili naši predniki in so učinkovite še danes. Delavnici pod vodstvom izkušene zeliščarke Jožice Bajc Pivec bosta potekali v Šmartnem pri Litiji – prva bo 26. maja 2018 ob 9.00 na Zeliščarski domačiji Pivec v Vratih, druga pa 8. junija 2018 ob 9.00 v Domu Tisje. Delavnici sta namenjeni vsem, še posebej pa ste dobrodošli mladi in starejši, obe lokaciji sta dostopni tudi za invalidne osebe. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 01 896 27 13.

11


IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

Maj 2018

Družinski Vikend odprtih vrat v Srcu Slovenije letos jeseni Avtorica članka: Eva Vovk Leto je naokoli in ponovno je napočil čas, da začnemo načrtovati letošnji Vikend odprtih vrat v Srcu Slovenije, ki bo tokrat namenjen družinam. Vse turistične akterje v občini Šmartno pri Litiji vabimo, da se ob tej priložnosti pridružite promociji s svojo akcijsko ponudbo.

V

ikend odprtih vrat bo tokrat v vseh sodelujočih občinah potekal jeseni, in sicer od petka, 7. septembra, do nedelje, 9. septembra 2018. Naša skupna naloga je, da pripravimo zanimiv program z mislijo na tiste najmlajše, pa tudi na njihove starše, dedke, babice, tete in strice. V vikendu od 7. do 9. septembra jim želimo pričarati posebno doživetje, ki ga sicer ne morejo doživeti vsak dan in ob katerem lahko bolje spoznajo lokalno območje in hkrati izkusijo pristen stik s prijaznimi domačini. Poudarek je na aktivnih in raznolikih doživetjih, zato z akcijo povezujemo gostince, turistične kmetije, ponudnike športnih in družabnih dogajanj, rokodelce, društva, organizatorje dogodkov in seveda

vse ostale lokalne ponudnike. Za promocijo bo poskrbela Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije, ki je sredstva pridobila iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in je za vse sodelujoče ponudnike brezplačna. Vse, kar morate storiti, je, da pripravite zanimiv program oz. atraktivno ponudbo, s katero boste prepričali družine, da vas bodo obiskale prav v času Vikenda odprtih vrat. V ta namen bodo, kot vsa leta do sedaj, pripravljeni tudi promocijski materiali (knjižice, plakati). Poskrbljeno bo za distribucijo obvestil v več kot 10.000 gospodinjstev v Srcu Slovenije. Zakupili bomo oglaševanje na radijskih in elektronskih medijih. Za uspešno napoved letošnjega vikenda pa bo teden

Po otvoritvi gasilskega doma aktivnosti na Primskovem ne pojenjajo

Februarja so imeli občni zbor, na katerem so za naslednjih pet let ponovno izvolili Damjana Smrekarja za predsednika in Jerneja Selana za poveljnika. Med drugim so se dogovorili, da se bodo letos odločali o nakupu oziroma zamenjavi gasilskega vozila. Aprila je bil na Primskovem občni zbor GZ Šmartno pri Litiji, na katerem so za predsednika izvolili Marjana Janežiča, za poveljnika pa Francija Ponebška. Za podpredsednika gasilske zveze je bil izvoljen Damjan Smrekar, predsednik PGD Primskovo. Na gasilski dom so v sodelovanju z Rdečim križem namestili prvi defibrilator na Primskovem, ki je javno dostopen, v maju pa bodo organizirali prikaz njegovega delovanja in uporabe za vse krajane. Na predvečer 1. maja so organizirali tudi tradicionalno prvomajsko kresovanje ob gasilskem domu, v začetku maja pa je bilo v organizaciji GZ Šmartno pri Litiji na Primskovem tudi občinsko tekmovanje v orientaciji. 1. maja so že drugo leto zapored organizirali pohod s Primskovega na prvomajsko srečanje na Javorju. Na področju operative imajo pogoste vaje, dobili so nekaj novih zaščitnih oblek in čevljev, zdaj pa bodo začeli razmišljati tudi o zamenjavi gasilskega vozila. V letošnjem letu načrtujejo več vaj, da bo njihova operativna enota čim bolj usposobljena za primere posredovanj. Na srečo v zadnjem času niso imeli intervencij. Prostočasno druženje gasilcev in krajanov imajo vsako nedeljo dopoldne v gasilskem domu. O svojem delu obveščajo prek svoje spletne strani www.pgd-primskovo. si, prek Facebook profila in portala  www. mojaobcina.si/smartno-pri-litiji.

Avtor članka: Rudi Bregar Po lanskoletni otvoritvi novega gasilskega doma gasilci na Primskovem ne mirujejo. V tem času so imeli še več dodatnih manjših investicij, med katerimi velja omeniti tudi nakup odra v dvorani in nakup novih gasilskih delovnih oblek.

V

es čas pridno vadijo mladi in se pripravljajo in udeležujejo vseh gasilskih tekmovanj, pridno pa pomagajo tudi pri drugih aktivnostih društva. SSV vadijo tudi članice in člani in se udeležujejo mnogih tekmovanj. Gasilke so se dogovorile, da ob torkovih večerih v dvorani krepijo mišice in telo. V dvorani je bilo v zadnjih mesecih več prireditev. V organizaciji gasilskega društva tudi prednovoletna prireditev za otroke, na kateri jih je obiskal in obdaril tudi Dedek Mraz, ter nekaj kulturnih prireditev za duševno hrano krajanov. V novi dvorani sta imela nekaj prireditev tudi osnovna šola in vrtec. 12

dni pred dogodkom poskrbela novinarska konferenca, na kateri se boste imeli priložnost predstaviti vsi sodelujoči. Že sedaj vas vabimo, da vašo zainteresiranost za sodelovanje sporočite na e-naslov lokalnega koordinatorja – Javni zavod Bogenšperk – turizem@bogensperk.si ali po telefonu s klicem na telefonsko številko 01 898 78 67. Uvodni sestanek ponudnikov bo predvidoma v začetku junija, o točni lokaciji, datumu in uri pa bomo vse zainteresirane še obvestili.

Novice iz Planinskega društva Litija Avtor članka: Aleš Pregel V soboto, 10. 3. 2018, je skupina tridesetih pohodnikov sekcije Sokol prehodila 12 km dolgo krožno pot, ki so jo začeli v vasi Voglje pri Sežani.

O

biskali so še kraške vasi Vrhovlje, Col, Repentabor in Veliki Repen. Del poti je potekal tudi po italijanskem ozemlju. Na Grahovem Brdu so jim pripravili pravo kraško malico: joto in pršut. Občnega zbora društva 18. 3. 2018 se je udeležilo 51 članov. Zbor je vodil delovni predsednik Roman Ponebšek. Društvo je izdalo glasilo Prusik, v katerem so zbrana vsa poročila in programi, ki so jih tudi soglasno sprejeli. Ogledali so si tudi fotografije, ki so prikazovale delovanje društva v letu 2017. Video je pripravil Brane Mrzelj, fotografije pa so prispevali člani društva. 24. 3. 2018 se je 15 pohodnikov sekcije Sokol odpravilo na Zasavsko sveto goro in Roviški vrh. Vzpon so opravili po strmi poti preko Tirne, sestopili pa so preko Leš. 24. 3. 2018 so se savski Kojoti podali na Križno goro in Sveti duh, vzpetini nad Podkrajem v Vipavski dolini. Izleta se je v lepem vremenu udeležilo 17 pohodnikov. Za težje delo od


Maj 2018

IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

načrtovanega je poskrbel sneg, saj ga je bilo na poti do Svetega duha tudi do 30 cm. Zaključek izleta so imeli v Hrušici, kjer so se v gostilni Stara pošta okrepčali in

nazdravili slavljencem. Načrtovani izleti in akcije v maju 2018: • 26. 5. 2018 – Pleterje–Javorica (sekcija Sokol),

• 26. 5. 2018 – Kojca (sekcija Sava). Program je okviren, več informacij o izletih pa dobite na društvu in na spletu http://www.pdrustvo-litija.si/.

Pridobite znak kakovosti Srca Slovenije

tržne znamke Srce Slovenije. Prijavite se lahko registrirane pravne in fizične osebe, ki ponujate pridelke in izdelke, za katere se podeljuje pravica do uporabe kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. Ocenjevanje bo potekalo v okviru operacije LAS Srce Slovenije »Promocija turistične destinacije Srce Slovenije«, zato razpis tokrat namenjamo podjetjem in osebam iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

2018. Ocenjevanje rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja bo potekalo v petek, 15. junija 2018, ocenjevanje pridelkov in prehranskih izdelkov pa v ponedeljek, 18. junija 2018. Lokacijo in uro ocenjevanja bomo objavili naknadno. Ponudniki za ocenjevanje dostavijo en primer vsakega pridelka oz. izdelka, ki ostane v lasti Razvojnega centra Srca Slovenije. Obrazci za prijavo so objavljeni na spletni strani www.razvoj.si. Za več informacij pišite na mija.bokal@razvoj.si ali pokličite na številko 01 896 27 13 (Mija Bokal).

Avtorica članka: Mija Bokal Kvalitetne rokodelske izdelke ter pridelke in prehranske izdelke z območja Srca Slovenije nagrajujemo od leta 2016 s posebno oznako – srčkom kakovosti, ki na izdelkih predstavlja dodano vrednost in gradi trajno zaupanje potrošnika v naše izdelke. Označba kakovosti potrošniku olajša nakup, saj zagotavlja, da je izdelek, ki ga išče, kakovosten. Tržna znamka izraža tudi, da določen izdelek prihaja z območja Srca Slovenije. Na prvem razpisu je dobilo prvih 89 prehranskih in rokodelskih izdelkov naš znak kakovosti.

V

abimo vas, da se z največ tremi izdelki prijavite na drugo brezplačno ocenjevanje za pridobitev kolektivne

Prijavite se na drugo ocenjevanje rokodelskih izdelkov ter pridelkov in prehranskih izdelkov Srca Slovenije.

Pridelke, prehranske in rokodelske izdelke prijavite za ocenjevanje do 4. junija

Znak kakovosti Srca Slovenije nosijo tudi zeliščni izdelki Janeza Javorskega iz Šmartnega pri Litiji.

Tamburaški utrinki in zlato priznanje 2018 Avtorica članka: Marjanca Vidic Tamburaški orkester Šmartno je bil poleg delovnih vaj zelo delaven in uspešen tudi pri nastopih v aprilu 2018.

3.

4. 2018 smo zvočno sodelovali pri snemanju oddaje Kulinarična vandranja pri gostilni Pri Mačku v Šmartnem. V istem tednu smo igrali na Podkumu v gostilni Čop na koncertu domačih kulturnih skupin S pesmijo v pomlad. Vzdušje je bilo čudovito in publika navdušena. 10. 4. 2018 smo sodelovali na predstavitvi ilustratorja Marjana Mančka v Knjižnici Litija. Za nas pa je bil zelo pomemben nastop na državnem srečanju oziroma 38. festivalu tamburašev v Mokronogu, na katerem smo bili s programom: • Ob Kolpi sem doma, belokranjska ljudska, prir. Helena Vidic, • Valse Triste, Jean Sibelius, prir. Štefan Vidic, • Sunčane ravni, Božo Potočnik, zelo uspešni in dosegli zlato priznanje, na kar smo ponosni in hvaležni umetniškemu vodji Štefanu Vidicu, da nas je tako dobro pripravil. 22. 4. 2018 smo v Šmartnem igrali belokranjske plese na prireditvi domačih folkloristov. Uspehi nam dajejo voljo za naprej, saj imamo že kar nekaj povabil na nastope v naslednjih mesecih v drugih krajih v Zasavju. Čaka nas tudi obisk Evropskega parlamenta v Bruslju in jubilejni 10. koncert Latino martini v novembru. Za dobro delo potrebujemo tudi dobro opremo: instrumente, stojala, notno gradivo, kostume itd., finančnih sredstev pa je vedno premalo … 13


IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV / IZ PRETEKLIH DNI

Dejavnosti Društva upokojencev Avtor članka: Boris Žužek V prvih štirih mesecih tekočega leta smo imeli največ dejavnosti, ki so potekale v domačem okolju. V bližnjo okolico smo organizirali osem rekreativnih pohodov, redno

(na štirinajst dni) pa so se srečevale vezilje in Šmartinke.

V

tem času smo obiskali naše članice in člane v Domu Tisje in dolgoletnega člana Francija Trčona v Dragovšku. Sredi marca smo v naši društveni pisarni izvedli merjenje krvnega tlaka, sladkorja, trigliceridov in holesterola, v ponedeljek, 26. marca, pa smo imeli v gostišču Pri Krznarju redni letni občni zbor, ki se ga je udeležilo 91 članic in članov. Tam smo imenovali tudi odbor za proslavo 25-letnice našega društva, ki jo bomo praznovali v septembru. Prav tako v marcu sta se dve naši čla-

15. jubilejni pohod po Jablaniški poti, 7. 4. 2018 – obsijana Jablaniška dolina je privabila številne pohodnike Avtor članka: Društvo za razvoj podeželja LAZ Društvo za razvoj podeželja LAZ je organiziralo jubilejni 15. pohod po Jablaniški poti. Ker je šlo tokrat za 15. pohod, ki je sovpadal s 15. obletnico ustanovitve društva, smo se organizatorji odločili za obeležitev obojega.

O

b 15. pohodu smo se organizatorji še posebno potrudili in vse svoje moči in znanje vložili v zadovoljstvo pohodnikov, ki so se podali na našo pot. Naši markacisti so še dodatno poskrbeli za označitev in prehodnost poti, ponudniki ob poti pa so svojo ponudbo še nadgradili, tako da se je za vsakega obiskovalca našlo nekaj dobrega. Lepo vreme je omogočilo, da je bila pot zelo prijetna. Prav na ta vikend se je narava pričela prebujati in prva sadna drevesa so začela dobivati prvo spomladansko cvetočo preobleko. Tako so pohodniki pozabili, da so v prvem delu poti premagali kar 441 m višinske razlike. Dodatno moč pa so jim s svojimi kulinaričnimi specialitetami dali ponudniki ob poti. Članice Društva Laz so pohodnike na startu v Zgornji Jablanici pričakale z nasmehom na obrazu. Vsakemu izmed pohodnikov so ponudile tradicionalni jablaniški zajtrk, ki je vseboval jabolko, orehov »štrukeljc«, kavo ali čaj. Šele po okrepčilnem zajtrku in žigosanju kartončkov so se pohodniki podali na 18 km dolgo krožno pot.

14

Maj 2018

nici udeležili tridnevnega izobraževanja v okviru projekta »Starejši za starejše«, ki je potekalo v hotelu Delfin v Izoli, ki ga vsako leto organizira Zveza društev upokojencev Slovenije. Po občnem zboru smo vse prisotne pogostili, nato pa so se lahko ob zvokih harmonike tudi zavrteli. V drugi polovici aprila se je naša ženska ekipa udeležila regijskega tekmovanja v pikadu, ki je potekalo v Trbovljah. Naša ekipa je dosegla 1. mesto in si s tem zagotovila udeležbo na državnem tekmovanju. Izletov v tem času tudi zaradi muhastega vremena nismo imeli.

Ob poti so se pohodnikom predstavili ponudniki na devetih kmetijah oz. točkah. S svojo ponudbo so se predstavile naslednje kmetije: Pr' Gustelni, Pr' Dragot, Pr' Kavc, Pr' Oblak, Pr' Janez, Eko kmetija Pr' Kokol, Eko domačija Vovk ter Domačija spominov Samec s tematsko razstavo. Tudi tokrat so s svojimi sladicami sodelovale članice DPŽD Polšnik. Le-te so pripravile odlično ponudbo domačih dobrot. Pohodniki so poskusili pogačo, domače sokove, zeliščne čaje, vino, potico, kruh, pečen v krušni peči, ter druge dobrote. Med potjo so rahlo utrujeni pohodniki posedali in poležavali na prisojnih legah pobočij in kramljali z domačini in na ta način pridobivali nove informacije. Na cilju pohoda v Gradišču pri Litiji smo organizatorji ob 13. uri pripravili kulturni program s slavnostnim govorcem. Glavni govorec na prireditvi je bil g. Igor Ahačevčič, vodja sektorja za podeželje pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Od njega smo prejeli pohvalo za uspešno delovanje društva in organizacijo pohoda, predstavil pa je tudi razvojne programe in možnosti Društva Laz pri črpanju sredstev za razvoj podeželja. Navzoče sta pozdravila tudi župan Občine Šmartno pri Litiji, g. Rajko Meserko, in podžupanja Občine Litija, ga. Lijana Lovše. Za svoje zveste pohodnike je Društvo Laz pripravilo presenečenje. Predsednica društva, Mojca Hauptman, je najzvestejšim pohodnikom podelila simbolična darila, prav tako pa je društvo javno izpostavilo ponudnike ob poti in jim ob 15. jubilejnem pohodu podelilo zahvale za uspešno soustvarjanje jablaniških pohodov. Mojca Hauptman je še dodala, da brez prostovoljnega dela članov društva in ponudnikov ob poti ter podpore prebivalcev Jablaniške doline društvo ne bi bilo tako uspešno. Preko leta Društvo Laz organizira šest velikih dogodkov: Nočni pohod v Gradišče, Pohod po Jablaniški poti, Dan jagod in špargljev, Poletna muzejska noč, Dobrote Jablaniške doline in Štefanovo srečanje. Za vsak posamezen dogodek so potrebne dobra priprava na organizacijo, kvalitetna izvedba in učinkovita promocija. Vse skupaj je pogoj za uspešno izvedbo dogodka. Pri kulturnem programu so sodelovali člani KUD FS Javorje, pevke ŽPZ Laz in mladi domači godec Peter Ponebšek. Za zaključek so se pohodniki ob spustu v dolino ustavili še v Domačiji spominov, kjer zakonca Samec vsako leto postavita tematsko razstavo z naslovom »Naših prvih 100 let«. Zakonca Samec sta kot po navadi s svojimi zgodbami in anekdotami navduševala obiskovalce razstave. Tako organizatorji kot pohodniki smo bili z izvedbo pohoda zadovoljni. Posebna zahvala gre donatorjem in sponzorjem za podporo.


Maj 2018

IZ PRETEKLIH DNI

Pesem nas osrečuje Avtor članka: Uroš Pušnik V soboto, 18. 2. 2018, smo se zbrali v šmarskem domu kulture na letnem koncertu našega Pevskega društva Zvon.

P

esem je kakor lepa beseda, ki osrečuje in navdihuje človeka. Kljub zasneženim poljanam je zadišalo po pomladi, za kar so odlično poskrbeli člani PD Zvon, ki vedno znajo presenetiti svojo zvesto publiko. Z izbranim repertoarjem so nas njihovi glasovi popeljali vse od domačih logov do najlepše Hallelujah, legendarnega pevca Leonarda Cohena. Zbor vodi zborovodkinja Marija Celestina, pri nekaterih izvedbah pa so ga spremljali mladi šmarski glasbeniki in pianistka Urška Vidic. Tokratni gostje večera so bili člani Komornega moškega zbora Lek, ki ga vodi prof. Milivoj Šurbek. Zbor deluje že štiri desetletja in prepeva skladbe domačih in tujih avtorjev, ljudske in priredbe. Zbor veliko gostuje tako v Sloveniji kot v Evropi, Ameriki in Kanadi, na tekmovanjih pa žanje vidne uspehe. Tudi repertoar gostujočega zbora je obsegal domače in tuje pesmi in priredbe, vse do vzhodne duhovne glasbe. Bil je večer, poln čutnih pesmi in srčnih melodij, ki sta ga z zgodbami, reki in izročilom o trti in vinu prepletala domača napovedovalca Maja Toplak Primc in Martin Fele. Kot vedno tudi tokrat obiskovalci nismo bili razočarani nad videnim in slišanim in verjamemo, da se naslednjič zopet srečamo, vam pa le prijazno povabilo: »Pridite in poglejte, ne bo vam žal.«

Prek 140 pohodnikov na Humarjevem pohodu Avtor članka: Rudi Bregar

T

radicionalnega Humarjevega pohoda na Primskovo, v organizaciji Zavoda Levstikova pot, se je letos na velikonočni ponedeljek udeležilo prek 140 pohodnikov iz vseh koncev Slovenije. Najštevilčnejša skupina je prišla iz Slovenske Bistrice, Ptuja in Maribora. V lepem vremenu so prehodili 12 km, na vrhu Primskove gore pa so se pridružili tudi tradicionalnemu sekanju pirhov, v organizaciji Etnološkega društva Jurija Humarja. Prihodnje leto pa spet nasvidenje. 15


VABILO

16

Maj 2018


Maj 2018

SVET ŠPORTA

23. mednarodni velikonočni košarkarski turnir v Ostravi na Češkem Avtor članka: Košarkarski klub Litija Košarkarice in košarkarji mlajših kategorij Košarkarskega kluba Litija so se udeležili 23. mednarodnega velikonočnega turnirja v Ostravi (Češka).  Turnir se je odigral v času od 29. 3. 2018 do 1. 4. 2018. Košarkarski klub Litija  je redni udeleženec mednarodnega turnirja in se ga je letos udeležil že četrtič. Na turnirju so sodelovale ekipe iz naslednjih držav: Češka, Poljska, Nemčija, Litva, Madžarska, Slovaška, Latvija, Slovenija. Slovenijo je letos zastopal le KK Litija, ki je sodeloval s petimi ekipami.

Z

a igralke in igralce so srečanja in druženja z udeleženci iz drugih držav vedno pomembna, predvsem pa je zanimivo spoznati košarkarsko igro z malo drugačnimi pravili, kot veljajo na slovenskih košarkarskih igriščih. Vse ekipe KK Litija so uspešno nastopile na tekmah, prikazale borbeno in zavzeto igro ter na igrišču pustile dober vtis. Temu primerni so bili tudi rezultati, ki so zabeleženi na koncu prispevka. Košarkarski klub Litija čestita vsem igralkam in igralcem za športna in borbena srečanja ter uvrstitev. Klub se zahvaljuje tudi staršem, skrbnikom, donatorjem in  sponzorjem za pomoč pri organizaciji. Posebna zahvala gre trenerjem in spremljevalcem mladih športnikov. Več o turnirju lahko preberete na spletni strani:  http://

www.sbsostrava.cz/turnaje/eastertournament-ostrava-2018/, o delovanju kluba pa na spletni strani: http://www. kosarkarskiklub-litija.net/. Košarkarski klub Litija letos praznuje 65 let delovanja, ustanovljen je bil leta 1953. Športni rezultati: Fantje U-16, sodelovalo je 8 ekip: Litija : BK Snakes Ostrava     56 : 55 Litija : Kretingos SM (Litva)  65 : 42 Litija : KobanyaiBudapest    31 : 41 Litija : BK Flames Ostrava    66 : 49 Litija : Kretingos SM           51 : 41 KK Litija je osvojil 5. mesto. Fantje U-12, sodelovalo je 14 ekip: Litija : KobanyaiBudapest             52 : 35 Litija : BK Snakes                           97 : 22 Litija : Žiar nad Hronom (Slovaška) 62 : 36

ŠILT tekači dejavni doma in v tujini

Tekačica brez meja Avtorica članka: Mia Loc Drobna in majhna tekačica, maratonka in ultramaratonka – Mojca Justin.

Avtorica članka: Mia Loc Zima se je končno poslovila in začela se je spomladanska tekaška sezona. Sicer je tudi tek pozimi po svoje čaroben in navdihujoč, a topli sončni žarki tekače nekako bolj dvignejo.

K

er pozimi nismo počivali, smo se 11. marca nekateri že udeležili maratona v Barceloni. Kar trda preizkušnja po dolgi in mrzli zimi, doživetje teka v toplem in sončnem vremenu, v tuji deželi in med tujimi ljudmi, kjer nas nihče ne pozna in si kljub veličini trenutka tako neusmiljeno majhen med ogromno množico tekačev iz celega sveta. A vsem nam je skupno eno – DA RADI TEČEMO. In to cel maraton s slovensko zastavo, ki je ponosno plapolala v naših rokah vse do cilja. 8. aprila smo uživali v naši ljubi Izoli na Istra maratonu. Spet številčna udeležba na vseh treh progah in uživanje v prijetnem druženju

Litija : Plunges SRC (Latvija)        49 : 51 Litija : Mažeikiy SM                     61 : 27 Litija : BK Snakes                        65 : 43 KK Litija je osvojil 5. mesto.    Fantje U-11, sodelovalo je 11 ekip: Litija : Flames Ostrava                 40 : 28 Litija : Klaipedos B (Litva)           25 : 49 Litija : VictoriaŽilina (Slovaška)     54 : 24 Litija : Karlovka Bratislava (Slovaška)  56 : 28 Litija : Pardubice                              39 : 30 Litija : KobanyaiBudapest                28 : 30 KK Litija je osvojil 4. mesto.    Dekleta U-12, sodelovalo je 14 ekip: Litija : Brandys nad Labem        38 : 22 Litija : Lokomotiva Krnov          22 : 31 Litija : Young AngelsKošice      20 : 31 Litija : SBŠ Ostrava                  41 : 26 Litija : Lokomotiva Krnov          32 : 33 KK Litija je osvojil 7. mesto.    Dekleta U-10, sodelovalo je 11 ekip: Litija : SBŠ Ostrava A         44 : 26 Litija : ŠBK Sadska             23 : 50 Litija : SBŠ ČeskyTešin      37 : 17 Litija : SBŠ Ostrava B         21 : 42 Litija : TJ MezMohelnice    40 : 41 KK Litija je osvojil 4. mesto.

s prijatelji, navijači in ožjimi družinskimi člani. Konec aprila smo šle tri maratonke na Reški maraton. V mesecu maju so trojke v Ljubljani, pa Radenci, junija pa obvezna udeležba na litijskem teku. Litijski tek je vsako leto lepši, bolj obiskan in med nami najpriljubljenejši, saj nas vedno razveselijo gledalci z bučnim navijanjem in glasnim spodbujanjem. Naši ljudje, to je bistvo. Naj vas ta stavek prepriča, da se tudi letos srečamo – če ne na tekaški progi, pa ob njej. Velja? Še vedno imamo vsak ponedeljek ob 18. uri pred OŠ Šmartno zborno mesto in skupen trening. Vsi, ki bi se nam radi pridružili in ste popolni začetniki, imamo posebno skupino POLŽKI, meni osebno najbolj ljubka skupinica članov, ki te nasmejejo do solz. GOSENICE IN RISI pa tečejo malo hitreje, tako da vsak novi član sam izbere svojo skupino, v kateri bo lahko tekel in užival. Tekaški pozdrav!

M

ojco sem spoznala v rokometnem društvu. Takrat sva bili strastni navijačici, ki sva bučno navijali za naše otroke. Nekaj časa je samo od daleč spremljala moje tekaško navdušenje, nekega dne pa se mi je pridružila. Tudi ona je dvomila v svoje sposobnosti in dolgo časa

17


SVET ŠPORTA

je potrebovala, da se je znebila občutka krivde, ker teče, ker dela nekaj za sebe. Tek jo je učil, kako uživati v trenutku TUKAJ in SEDAJ, ne včeraj ali pa jutri. Pomisleke je imela, ker otroka pušča v varstvo drugim, a ko sta jo na njenem prvem maratonu pričakala v cilju, je bilo poplačano vse. Prišla je do spoznanja, da to počne za moža in tudi za njuna otroka, ki zdaj v odrasli dobi spoznavata, da jima je dala najlepšo popotnico za življenje. Številni maratoni so jo izklesali v osebnostno močno žensko, mater, ženo in prijateljico, na katero se lahko človek zanese v vsakem trenutku.  V njenem življenju, kljub navidezni harmoniji, divjajo številni viharji, ki jim uspešno

kljubuje tudi s pomočjo teka. Bolečine so nakazovale, da nekaj z zdravjem ni v redu. Za nekaj časa jo je to dotolklo, a se je pogumno odločila, da preteče v Logarski dolini 75 km. Njen prihod v cilj je bil dokaz, da je sprejela tudi bolezen, s katero gresta skupaj skozi življenje. Mojca tvori list v triperesni deteljici, skupaj s Suzano in Mio. Že vrsto let hodimo na skupne večerje, rade zaidemo v savno, ker je to dobro za mišice, večkrat pa uživamo v ljubljanskem Koloseju ob gledanju filma. Mojca se zaveda, da tek ni samo tek, temveč je tudi vlaganje v pravo prijateljstvo, ki ni samoumevno in se ga ne da kupiti, treba si ga je zaslužiti.

Točka za člansko ekipo, mladinci prvoligaši

dli 5 : 10. Domača ekipa se je zbrala in izenačila na 11 : 11 ter nato povedla s 16 : 14. Ko se je zdelo, da bo polčas pripadel domačim, so gostje izkoristili napake ter do konca polčasa izenačili na 16 : 16. V prvem polčasu sta bila razpoložena oba vratarja, pri gostih Klemen Nunčič, pri domačih pa Maks Sadar. Na začetku drugega polčasa je bila igra izenačena, potem pa so gostje dodali nekaj več ter ponovno občutneje povedli pri 20 : 23. Domači so bili v obrambi premehki, gostje so brez težav zadevali z različnih položajev. Zaradi solidne igre v napadu se je domača ekipa približala na 30 : 32, ampak za preobrat je zmanjkalo moči in tudi nekaj znanja. Končni rezultat 33 : 38 v korist gostov. Pri gostih je z 10 zadetki izstopal Robert Sankovič, pri domačih je Tilen Strmljan dosegel 9 zadetkov. Že v sredo, 25. 4. 2018, je bila na vrsti nova domača tekma proti RK Maribor Branik. Tekmo je v 3. minuti z 1 : 0 odprl Andraž Justin, ki je zadel s sedmih metrov. Nato sta sledila z obeh strani po dva zadetka, tako da so domači z golom Tilna Strmljana v 6. minuti povedli s 4 : 3. Prva izključitev je sledila napad kasneje, ko si je dvomi-

Avtor članka: RD Herz Šmartno Pred zadnjim tekmovalnim mesecem v sezoni 2017/2018 je jasno, da bo šmarska ekipa RD Herz Šmartno v naslednji sezoni igrala v 1. B državni rokometni ligi. Vseeno pa se fantje borijo vsako tekmo, kar so dokazali tudi na tekmi proti RK Maribor Branik. Mladinska ekipa pa je na poti v 1. mladinsko ligo, kar ji do sedaj v novejši zgodovini še ni uspelo.

V

Šmartnem sta bili aprila na sporedu dve domači tekmi. Prva se je odvijala 21. aprila, nasprotnik pa je bil RD LL Grosist Slovan. Šmarčani so nastopili brez poškodovanega Jake Avsca, za katerega je sezona verjetno že končana. ��������������������� V prvem polčasu so se prvi odlepili gostje, ki so pove-

Tilen Strmljan (foto: Blaž Bratkovič)

18

Maj 2018

Mojca pove, da bo tekla, dokler bo mogla, ker ima v glavi še veliko načrtov, ker rada teče in ker se v naši sredini dobro počuti. nutno kazen priigral Matevž Kunst. V 10. minuti sta jo dobila Tilen Strmljan in znova Matevž Kunst, gostje so izkoristili igro z dvema igralcema več ter izenačili na 5 : 5. Šmarčani so tudi v nadaljevanju lepo ohranjali prednost enega zadetka, ko je bil izid v 15. minuti 9 : 8. Minuto kasneje pa so Mariborčani z dvema zaporednima zadetkoma povedli z 9 : 10. Peta obramba Midhada Muratoviča in prekršek v napadu Andraža Keteta sta bila razlog, da so Šmarčani po nekaj minutah spet povedli. Rezultat srečanja v 20. minuti je bil 12 : 10. Po dveh zaporednih zadetkih Tadeja Soka v 24. minuti je bil domači trener Filip Gradišek primoran vzeti minuto odmora. Niti enominutni premor ni pomagal Šmartnemu, saj je Maribor povedel že za + 3 (13 : 16), končni izid prvega dela pa je za 13 : 17 postavil Filip Jerenec. Šmarčani so drugi del odprli zelo dobro in po nekaj napakah Maribora zaostanek znižali na - 2 (16 : 18). Tri zaporedne obrambe so domačim še dodatno pomagale, da so se približali na vsega en zadetek zaostanka (17 : 18), hkrati pa je bil gostujoči trener primoran zahtevati enominutni odmor. Črni niz gostujočih se je še nadaljeval, saj je Šmartno z golom Petra Bahovca povedlo z 19 : 18. Mariborčani so se v nadaljevanju vendarle prebudili in izkoristili dve izgubljeni žogi Šmarčanov in povedli za + 1 (20 : 21). Kljub temu so se domači vrnili in v 50. minuti zopet povedli s 24 : 23. Zaradi protestiranja ob sodniških odločitvah si je dvominutno izključitev prislužil gostujoči trener Marko Šibila. Končnica tekme je bila zelo napeta, saj so domači dve minuti pred koncem izenačili na 25 : 25, tik za tem pa je Šibila vzel še eno minuto odmora. Tekma je bila končana z rezultatom 25 : 25, saj je Filip Jerenec v zadnji sekundi streljal mimo vrat. Kot smo že omenili, se je mladinska ekipa uvrstila v 1. mladinsko ligo. 22. aprila se je v šmarski dvorani odvijal derbi dveh najboljših ekip te sezone v 2. ligi, domače RD Herz Šmartno in gostujoče RK Maribor Branik. Gostujoča ekipa Maribora v končnici za prvaka še ni izgubila. Na prvi tekmi v Mariboru je bila od šmarske ekipe uspešnejša za zadetek. Obe ekipi sta začeli motivirano, izenačeno. Domača ekipa je poka-


Maj 2018

SVET ŠPORTA / PISMA BRALCEV / ZAHVALE

zala izjemno borbo, dobro igro v napadu in je zato dosegla prvo visoko vodstvo pri rezultatu 17 : 12. V tem obdobju se bi vodstvo lahko celo povišalo, ampak nekaj napak je botrovalo temu, da so se gostje približali na 18 : 15. Polčas se je zaključil s štirimi zadetki prednosti. V drugem delu so gostje tekmo dobro nadaljevali, iz razdalje je zadeval visoki Izidor Budja, kmalu je bil rezultat poravnan na 21 : 21. Začele so se izenačene minute, igralo se je gol za gol, z gosti je tempo držal odlični Andraž

Justin. V zadnji četrtini tekme pa je bila obramba domačih spet na višjem nivoju, dobro je branil tudi Maks Sadar. Hitra igra je utrudila goste, ki niso več sledili razigrani domači ekipi. Prednost se je iz minute v minuto višala, pri rezultatu 36 : 28 pa je bilo praktično že vse odločeno, gostje niso več našli rešitev za odlično domačo igro. Končni rezultat je bil 40 : 33. S to zmago je ekipa RD Herz Šmartno prevzela 1. mesto na lestvici, do konca prvenstva pa sta še dve tekmi.

Občina, moja najdražja Avtor članka: Darko Jelen V preteklih aprilskih dneh smo v domače nabiralnike dobili občinske pozdrave za plačilo obveznosti iz naslova Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

N

ič novega, ustaljena praksa, je pa letos marsikdo z olajšanjem ugotovil, da bo moral v občinsko blagajno prispevati bistveno več kot prejšnja leta. To še posebej velja za tiste, ki so nekoč, polni delovnega elana, gradili velike hiše v dobri veri, da bodo poskrbeli tudi za bodoče rodove, da ne bodo v breme državi. Mnogo teh velikih hiš je danes ostalo delno izdelanih, v njih živijo starejši pari ali celo ovdoveli ljudje z nizkimi pokojninami, ki komaj poskrbijo za nujna vzdrževalna dela, mladina pa si je našla dom bliže svojih služb. So pa tudi družine s šoloobveznimi otroki, ki ob vseh izdatkih z velikim odrekanjem gradijo svoje domove, vendar jih bo ob zastavljeni politiki v naši občini vedno manj. Zakaj bomo morali plačati mnogo več? Izračun za plačilo NUSZ podaja naslednja formula: NUSZ znesek = kvadratura hiše x število točk glede na opremljenost parcele x vrednost točke Občina je do letos za osnovo izračunavanja NUSZ uporabljala podatke iz svojih baz, ki so zajemale predvsem bivalno površino naših nepremičnin, za letošnjo odmero pa so občinsko bazo poenotili z registrom nepremičnin REN, ki ga vodi Geodetska uprava RS, ta pa za površine šteje vse površine, ki so v hiši (tudi kleti, garaže in celo neizdelane prostore), skratka vse, kar pri popisu 2007 nismo »pozabili« prijaviti. Tak sistem obračunavanja je neprimeren, nepošten in celo krivičen. Narobe je že, da podatki o kvadraturi v REN ne držijo, in niso osa-

V imenu društva vas vabimo, da si ogledate tekme 1. LIGE NLB v domači Dvorani Pungrt in tudi kakšno v gosteh. Hvala navijaški skupini KROKARJI, ki nas tudi v novi sezoni spremlja doma in na gostovanjih!!! Seveda vas vabimo tudi na tekme mlajših selekcij, ki so na sporedu skoraj vsak vikend. Vse bralce vabimo, da si ogledate našo internetno stran www.rdherzsmartno.si in seveda naš Facebook profil www.facebook.com/Rokomet. Smartno, na katerih lahko spremljate veliko zanimivih novičk, fotografij ipd.

mljeni primeri, ko je več lastnikov z enakimi tipskimi načrti hiš dobilo tudi do 50 % različne zneske na položnicah. Se pravi, kvadratura je popolnoma neustrezen faktor vrednotenja. Drugo, kar še bolj bode v oči, je vrednost točke. Ta v naši občini za leto 2018 znaša 0,0087, kar je celo več, kot je bilo predstavljeno pred pol leta v informativnem izračunu. Pri najboljši volji med brskanjem po spletu nisem našel občine v Sloveniji z višjo vrednostjo točke. Najbolj nerazumno mi je, da smo celo za 47 % dražji od Ljubljane, ki svojim prebivalcem nudi zaposlitev, izobraževanje, zdravstvo, šport, kulturo, avtocestne povezave. Za večino teh dobrin moramo tudi sami tja. Za primerjavo z drugimi občinami prilagam nekaj podatkov iz uradnih glasil, objavljenih na spletu. vrednost točke

občina

% glede na Ljubljano

0,00877

Šmartno pri Litiji

147

0,00690

Litija

101

0,00595

Ljubljana

100

0,00311

Grosuplje

52

0,00212

Žužemberk

36

Občina navaja, da ima pri oblikovanju izračuna NUSZ precejšno avtonomijo, tako pri določanju višine točke kot tudi pri točkovanju opremljenosti parcele, le podatke o kvadraturi dobi iz REN. Sprašujem se, zakaj tudi svojega načina izračuna za NUSZ ne uskladi s finančno zmožnostjo prebivalstva in primerljivo občino, kot je naša, recimo Žužemberkom? Zaključim lahko z mislijo: bodi priden, prigaraj si velik dom, pošteno prijavi svoje premoženje, da boš lahko plačeval visoke davke, in ko z leti poidejo moči, končal kot siromak. Torej, cena, ki jo plačujemo za svojo občino, je občutno previsoka. Šmartno, 28. 4. 2018

Zahvala

Ostali so živi spomini, z nami potuješ vse dni …

Avtorji članka: Hostnikovi Ob smrti našega brata Lojzeta ste nam sokrajani in prijatelji moralno in materialno veliko pomagali, zato se v imenu vse družine Hostnik zahvaljujemo za izraženo sožalje, darovane sveče in cvetje ter ostalo pomoč.

Z

ahvaljujemo se tudi sestrični Ani za vse delo, ki ga je opravljala te dni. Posebna zahvala pa je namenjena Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmartno pri Litiji za celodnevno urejanje prometa pred, med in po pogrebnem slovesu.

ZAHVALA V četrtek, 29. 3. 2018, smo se poslovili od drage mame, babice, prababice, sestre in tete

ANGELE ČOŽ, roj. FERJAN,

22. 8. 1934–26. 3. 2018, iz Velike Štange. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu, iskrena hvala za vse stiske rok, besede tolažbe in sočutja, hvala za darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebej se želimo zahvaliti vsem uslužbencem Doma Tisje, kjer je preživljala zadnja leta, g. župniku Frančišku Jerantu za opravljen obred sv. maše, g. Marjanu Lukančiču za srčne besede slovesa, g. Janku Jerantu in Komunalnemu podjetju Litija za organizacijo in izvedbo pogrebne slovesnosti ter pevcem iz Prežganja za čudovito zapete pesmi. Iskrena hvala vsem, ki ste bili del njene življenjske poti in jo ohranjate v lepem spominu. Vsi njeni

19


DROBTINICE ŠMARSKE PRETEKLOSTI

Gradovi in dvorci v občini Šmartno pri Litiji Avtor članka: dr. Jernej Kotar Občina Šmartno pri Litiji se ponaša z enim od najbolj znanih in najlepših renesančnih gradov v Sloveniji. Grad Bogenšperk je največji turistični biser našega okolja, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine. V njem je dvajset let živel in deloval znameniti kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor, čigar impresivna zapuščina nas vedno znova navdihuje.

Bogenšperk (nem. Wagensperg)

G

rad Bogenšperk leži na vzpetini nad Šmartnim pri Litiji, ob stari prometni poti med vzhodno Gorenjsko in severno Dolenjsko. Kot so pokazale raziskave, je bil prvotni stolp oziroma dvor zgrajen že v srednjem veku in je bil tesno povezan z nekoliko nižje ležečim gradom Lihtenberk. Sprva so oba imeli v posesti Lihtenberški, kasnejši razvoj dogodkov pa ni povsem jasen. Kot vse kaže, Boltežar Wagen s poroko z Veroniko Lihtenberško okrog leta 1470 ni priženil gradu Lihtenberk, ker je bil ta tudi pozneje še vedno v rokah Lihtenberških, ampak je dobil nad njim stoječi stolp, ki se je prvotno zaradi bližine in istih lastnikov verjetno prav tako imenoval Lihtenberk. Razlaga, da naj bi bil Bogenšperk zgrajen šele po velikem potresu leta 1511 in posledični opustitvi starega lihtenberškega gradu, ne drži. Naravna nesreča je nedvomno prizadela oba objekta, vendar sta bila obnovljena in sta še več

Maj 2018

kot sto let obstajala eden ob drugem, nakar je bil Lihtenberk okrog leta 1635 opuščen in prepuščen propadu. Boltežarjev sin Erazem, poročen z Nežo Apfaltrer, se je v prvi tretjini 16. stoletja lotil večjih gradbenih del in stari stolp je kmalu dobil ime po novih lastnikih (Wagensperg – Bogenšperk). Erazem, čigar nagrobnik je ohranjen v šmarski cerkvi, je umrl leta 1522, grad pa se v znanih virih z novim poimenovanjem prvič pojavi leta 1533. Wagni so ostali lastniki gospostva do leta 1630, ko ga je zaradi neporavnanih dolgov pokojnega Jurija Wagna dobil ljubljanski župan in lekarnar Horacij Carminelli. Slednji je že naslednjega leta umrl in takrat je tretjino imetja pridobil Krištof Kočevar iz Cerknice, ki je grad leta 1634 prodal Kajzlom. Ti so kmalu po nakupu združili bogenšperško in lihtenberško gospostvo, ki so ga imeli v lasti od 1630, svoje premoženje pa so leta 1640 povečali še z nakupom Črnega potoka. Leta 1672 je vsa tri gospostva od Kajzlov kupil Janez Vajkard Valvasor in v tem času je Bogenšperk postal pomembno središče ustvarjanja in je dosegel tudi vrhunec svojega pomena. Nakopičeni dolgovi so polihistorja leta 1692 prisilili v prodajo gradu, njemu pa so kot lastniki sledili Gandini (1692–1717), Höfferni (1717–1783), Skubeti (1783–1792), Bogataji (1792–1853) in Windisch-Graetzi (1853–1945). Po vojni je bil grad nacionaliziran, danes pa je v lasti Občine Šmartno pri Litiji, ki preko Javnega zavoda Bogenšperk skrbi za vzdrževanje in upravljanje tega kulturnega spomenika državnega pomena. Podoba gradu kaže na njegov postopni stavbni razvoj. Najstarejši del poslopja je stolpasta stavba z vogalnim pomolom, skozi katero vodi vhod v notranjost. V več fazah so bili zgrajeni še štirje trakti z vogalnimi stolpi, ki oklepajo notranje, delno arkadirano, grajsko dvorišče. Grad svoje podobe od časa Valvasorja do danes ni bistveno spremenil. Bogenšperk sodi med najlepše obnovljene grajske objekte v Sloveniji, poleg lepo urejenega parka pa ga krasi predvsem njegova bogata zgodovina.

Bogenšperk leta 1679

Bogenšperk pred drugo svetovno vojno (Etnografski muzej Slovenije)

Krajevne novice maj 2018 (Letnik 3, št. 3)  
Krajevne novice maj 2018 (Letnik 3, št. 3)  
Advertisement