Page 9

September 2019

prinašajo širok spekter dodatnih znanj in neprecenljivih izkušenj. Neformalnih vrst izobraževanja je veliko, predvsem pa priporočamo mladim, da prepoznajo njihov potencial. To učenje je drugačno od klasičnega in preko projektnega dela, delavnic, izkustvenega učenja posamezniku dviguje samozaupanje, disciplino in pili socialne veščine ter s tem omogoča osebnostno rast. Za večjo težo priznavanja kompetenc je tu Zavod

IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

Nefiks, ki ponuja vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji. S tem mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. Pridružite se jim lahko vsi mladi in iskalci zaposlitve, stari do 29. let, ki se želite izobraževati na področjih kompetenc, ki jih delodajalci iščejo pri kandidatih. Ekipa Stičišča NVO osrednje Slovenije je kot

OOZ Litija organizira strokovna izobraževanja: ABC delovnopravna zakonodaja za podjetnike in uporaba v praksi

I

zobraževanje bo potekalo v ČETRTEK, 3. 10. 2019, od 10.00 (do 12.30) v predavalnici OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija. Prijave, ki so obvezne, sprejemamo najkasneje do torka, 1. 10. 2019. Na seminarju se bodo udeleženci seznanili z naslednjimi vsebinami: • Kaj moram kot direktor/podjetnik vedeti o zakonu o delovnih razmerjih? • Kolektivna pogodba dejavnosti in ali za moje podjetje velja? • Kako to uporabiti v praksi, ko zaposlujem, da sem kot direktor/ podjetnik pravno varen? • Praktične informacije za upravljanje zaposlenih. • Konkretni odgovori na vprašanja udeležencev. Seminar bo izvedla LILIJANA MANDELJ iz firme INVITA NOVA.

brezplačno podporno okolje na voljo nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom, ustanovam) iz osrednje Slovenije. Pri nas lahko dobite informacije s področja ustanovitve NVO (nevladna organizacija), projektnega svetovanja, vodenja računovodstva, promocije in komuniciranja, in če postanete naš NVO s potencialom celo informacije/ znanje, vezano na vaše izražene potrebe. *Izkoristite brezplačno podporo Stičišča in razširite svoj krog.

Strokovno izobraževanje o higieni živil in HACCP sistemu

I

zobraževanje bo potekalo v dveh sklopih: Za novo zaposlene osebe v PONEDELJEK, 30. 9. 2019, ob 10.30 (do 11.30) v predavalnici OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija. Prijave, ki so obvezne, sprejemamo najkasneje do četrtka, 26. 9. 2019. Izobraževanje bo obsegalo vsebino o higieni in varnosti živil ter osnovnih načelih HACCP sistema za vse, ki se prvi srečujejo z živilsko zakonodajo in delajo z živili. Za odgovorne osebe v PONEDELJEK, 7. 10. 2019, ob 10.30 (do 11.30) v predavalnici OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija. Prijave, ki so obvezne, sprejemamo najkasneje do četrtka, 3. 10. 2019. Izobraževanje bo obsegalo vsebino o higieni in varnosti živil, HACCP načrtu ter veljavni zakonodaji. Vsak udeleženec bo prejel pisno potrdilo o opravljenem izobraževanju. Izobraževanje bo izvedla strokovnjakinja s področja higiene živil Petra Privšek Konjačić, dipl. san. inž. Kotizacije za vse tri seminarje za člane OOZ Litija (nosilce dejavnosti) ni, za zaposlene pri članih znaša 20,00 €, za nečlane in njihove zaposlene znaša 40,00 €. Rosana Škulj, rosana.skulj@ozs.si, mobitel: 041 430 540

Društvo Lojtra Avtor članka: Društvo Lojtra V juliju je Društvo D20 v sodelovanju z Društvom Lojtra organiziralo nepozabno desetdnevno mladinsko izmenjavo na idilični lokaciji na Knežakovni nad Ponovičami.

P

rojekt je bil za udeležence v celoti brezplačen, saj je bil financiran s strani programa Evropske komisije Erasmus+, Mladi v akciji. 24 mladih iz Slovenije, Romunije, Španije, Latvije in Madžarske se je spopadlo z globalnimi izzivi preko domišljijske igre vlog Dungeons and Dragons. Skozi igro so se urili v uporabi angleščine, naslavljali predsodke in sklepali prijateljstva, ki sežejo preko meja. Mladi, ki večinoma izhajajo iz večjih mest

po Evropi, so bili navdušeni nad lepoto slovenskega podeželja – za marsikoga je bila prva izkušnja spanja v šotoru nepozabna. Ob tej priložnosti bi se radi zahva-

lili okrepčevalnici Kuhla za odlično hrano, Društvu Lojtra za podporo in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri ustvarjanju te izkušnje. 9

Krajevne novice - september 2019 (letnik 4, št. 6)  

Krajevne novice - september 2019 (letnik 4, št. 6)  

Advertisement