Page 1

September 2019 Letnik 4, številka 6

Iz tokratne vsebine:

Brezplačni prevozi za starejše stran 3

Pogovor z gospo Selmo Gradišek stran 4

Odprtje razstave Axla Beckerja stran 12

V Šmartnem se je kuhalo stran 13

1


UVODNA BESEDA / VABILO

September 2019

V novo šolsko leto Avtorica članka: Katarina Kragelj

Občina Šmartno pri Litiji Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji Elektronski naslov: info@smartno-litija.si Telefon: 01 896 27 70 Faks: 059 097 480 Uradne ure Ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00 Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00 Petek: 8.00–13.00 Uradne ure župana so po dogovoru, zaželena je predhodna najava na telefonsko številko 01 896 27 70. Glasilo občine Šmartno pri Litiji Krajevne novice Prispevke in oglase za naslednjo številko Krajevnih novic, ki bo izšla oktobra 2019, pričakujemo najkasneje do sobote, 28. 9. 2019, na elektronski naslov uredništva: urednistvo@krajevne-novice.si. Članke, prejete po tem datumu, bomo objavili v okviru možnosti. Avtorje prispevkov in naročnike oglasov naprošamo, naj pri svojem pisanju in oblikovanju upoštevajo navodila, ki so objavljena na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Izdajatelj: Javni zavod Bogenšperk Odgovorni urednik: dr. Jernej Kotar Uredniški odbor: Katarina Kragelj, France Vidic, Sašo Goršek, Domen Merzel in Matjaž Hostnik Jezikovni pregled: Janoš Železnik Naslovna fotografija: Šmartno kuha Foto: Tanja Planinšek Prelom in priprava za tisk: Biroservis – Mlakar Gorazd s. p., Ustje 7, 1275 Šmartno pri Litiji Glasilo izhaja v nakladi 1800 izvodov in je brezplačno. ISSN 2463-8579 2

Poletje se počasi preveša v jesen, brezskrbni počitniški dnevi se bodo končali, zamenjali jih bodo delovni dnevi, tako za učence kot za njihove starše. September pomeni nov začetek za učitelje, vzgojitelje, starše in učence, vedno znova, vsako leto. Vsi dobijo novo priložnost za uresničenje svojih želja in ciljev. In lepo je, če se začetka veselijo vsi skupaj in so potem ob koncu šolskega leta tudi vsi zadovoljni s svojim delom.

H

vala našemu uredniku za povabilo, da pospremim na pot septembrsko številko Krajevnih novic, ki je vsako leto posvečena vzgoji in izobraževanju. Vsako šolsko leto prinese precej sprememb in tako je tudi letos, v vrtcu, na šoli in v našem malem kraju. Ljudje se prilagodimo, nekateri hitreje kot drugi. Življenje teče … kako hitro še posebej vidim, ko mi že moji učenci povedo, da so v pokoju. Ali pa ko jih srečujem na obletnicah valete … V juniju sem imela to čast, da so me na obletnico valete povabili učenci, ki so praznovali 40-letnico, pa tisti, ki so šolo zapu-

stili pred 35 leti, ter učenci, ki so s šole odšli pred 20 leti. Pri prvih sem bila na začetku svoje poklicne poti in v treh razredih sem poučevala nekatere angleščino, druge srbohrvaščino. Nekaterih nisem videla od njihovega odhoda s šole. Zelo sem se jih razveselila in z zanimanjem sem poslušala, kje živijo in kaj počnejo v življenju. Zelo lepo in pozorno je bilo od njih, da so povabili vse učitelje, ki so jih učili. Na drugi dve obletnici pa sem bila povabljena kot razredničarka in tudi oni so povabili vse učitelje. To pa so tudi posebno lepi, dragoceni občutki, ko srečaš te odrasle ljudi, vsakega s svojo življenjsko zgodbo, a jih tam, nekje v sebi, še vedno vidiš kot učence, v tvojem razredu, na razrednih urah, v drugem nadstropju šmarske šole, na nastopih, športnih dnevih, šolah v naravi, ekskurzijah. Obujali smo spomine in bili veseli drug drugega. Z vsem spoštovanjem in ljubeznijo pa smo se spomnili vseh, ki jih žal ni več z nami. Tudi na svoji obletnici valete sem bila. Srečamo se vsako leto, posedimo, se pogovorimo in obujamo spomine. Tako daleč so že naša šolska leta, spomini pa so živi. Vsem učencem, njihovim staršem, vzgojiteljem, učiteljem, novemu ravnatelju, pomočniku, vsem novim učiteljem na osnovni šoli in vzgojiteljicam v vrtcu ter našemu novemu župniku želim uspešno, ustvarjalno novo šolsko leto.

Občina Šmartno pri Litiji, Javni zavod Bogenšperk in Knjižnica Litija objavljajo

5. FOTOGRAFSKI NATEČAJ z naslovom

»SKRITI KOTIČKI OKOLI NAS«. Spoštovani fotografi, fotografinje in ljubitelji fotografije; vljudno vas vabimo, da se ponovno udeležite občinskega fotografskega natečaja. Cilj natečaja je izbor umetniških in kakovostnih fotografij, namenjenih promociji občine Šmartno pri Litiji.   TEMA NATEČAJA  Tema letošnjega fotografskega natečaja so »SKRITI KOTIČKI OKOLI NAS«.   Natečaj vas vabi k iskanju in predstavitvi manj znanih, a zato nič manj zanimivih in lepih kotičkov v občini Šmartno pri Litiji. Fotografije naj nas popeljejo v zgodbo o lepoti narave, človeške ustvarjalnosti in kulturne oz. zgodovinske dediščine. Upodobitev motiva ima lahko neposredno sporočilnost, npr. zgradbe, spomeniki, naselje, naravne danosti, ali simbolno sporočilnost, kot so odsevi na vodni gladini, sence … le-te pa naj ustrezno pojasni opis na prijavnici.   Fotografije morajo biti krajevno vezane na občino Šmartno pri Litiji.   Natečaj bo potekal med 1. septembrom in 18. novembrom 2019. Razpis natečaja in prijavnica sta dostopna na spletnih straneh www.bogensperk.si in www.smartno-litija.si ter po mailu knjiznica.litija@gmail.com. Vljudno vabljeni k sodelovanju!


September 2019

NOVICE S TOMAZINOVE / VABILO

Brezplačni prevozi za starejše V občinah Litija in Šmartno pri Litiji je urejen brezplačen prevoz za starejše, ki nimajo lastnega prevoza. S tem je starostnikom omogočen prevoz do zdravnika, trgovine, srečanja s prijatelji …

Za rezervacijo prevoza pokličite na številko 041 448 822.

Namestitev prikazovalnika hitrosti v Gradiških Lazah Avtor članka: Občina Šmartno pri Litiji Javna agencija RS za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjem Intermatic, d. o. o. in podjetjem Sipronika, d. o. o. izvedla javni poziv Namestitev prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« 2019.

E

na od 30. občin, ki je prejela prikazovalnik hitrosti, je bila tudi občina Šmartno pri Litiji. Prikazovalnik hitrosti je bil 28. 8. 2019 postavljen na območju naselja Gradiške Laze. S postavitvijo prikazovalnika hitrosti želimo doseči povečanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, predvsem pa zagotoviti večjo varnost otrok.

3


POGOVOR Z GOSPO SELMO GRADIŠEK / VABILO

Glasba je najlepši akord življenja Avtorica članka: Katarina Kragelj Selma Gradišek je bila rojena v glasbeni družini v Litiji. Njen oče je bil glasbenik, saksofonist, ravnatelj litijske glasbene šole, kapelnik litijskega pihalnega orkestra. Z glasbo je odraščala in že zelo zgodaj, pri osmih letih, se je začela učiti klavir. Uspešna je bila na tekmovanjih in njena ljubezen do glasbe jo je spremljala še na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, kjer je končala študij klavirja pri profesorici Jelki Suhadolnik. Ob delu je potem nadaljevala študij na Pedagoški akademiji v Ljubljani in postala učiteljica glasbe in zborovodkinja.

Kdaj in kje se je začela tvoja poklicna pot v glasbi? Zaradi pomanjkanja učiteljev sem začela poučevati klavir v litijski glasbeni šoli že pri šestnajstih letih. Potem sem se pri devetnajstih letih redno zaposlila. Vsako leto sem pripravljala koncerte. Poleg internih koncertov sem s svojimi učenci imela tudi samostojne klavirske koncerte. Med mnogimi mojimi, zelo nadarjenimi učenci so bili tudi Urška Meglič, Veronika Hauptman, Daša Gradišek, Nina Slabe, Eva Šekli, Ksenija Šarbek, Sanja Šešok, Urška Vidic, Andreja Palatinus. Nekaj izmed njih se sedaj profesionalno ukvarja z glasbo. Kdaj si potem začela poučevati v osnovni šoli? Zaradi zdravstvenih težav sem se podala na drugačno pot. Od individualnega poučevanja sem odšla v razred in dobila še pevski zbor. Prva leta sem poučevala na osnovni šoli v Litiji, od leta 2001 pa sedaj do upokojitve sem bila učiteljica na Osnovni šoli Šmartno.

Kar nekaj let sva bili kolegici na šmarski šoli, zato poznam tvoje uspešno vodenje zborov. Vedno sem bila vesela in hkrati presenečena nad obiskom vseh tvojih zborov. Na šoli sta pod mojim vodstvom delovala dva zbora, otroški in mladinski. V obeh zborih so prepevali učenci od 3. do 9. razreda. Vsako leto smo se udeležili občinske revije, medobmočne revije, kjer smo bili velikokrat izbrani za državno tekmovanje. Prejeli smo zlato, srebrno priznanje. Z otroškim zborom smo se udeležili tudi mednarodnega tekmovanja v Olomoucu na Češkem in prejeli bronasto priznanje. Poleg poučevanja glasbe in vodenja zborov si bila dolga leta tudi razredničarka. Kako si doživljala te vrste poslanstvo? Razredničarka sem bila skoraj 25 let. Z učenci in njihovimi starši sem stkala globoke vezi. Imeli smo lep odnos, bila sem jim predana in v polni meri so mi vračali mojo pozitivno energijo. Ali je tvoja poklicna pot povezana tudi s kulturno dejavnostjo v Litiji in Šmartnem? Dolga leta sem uspešno vodila učiteljski zbor Litus v Litiji, nadaljevala sem z vodenjem pevskega zbora zaposlenih v Domu Tisje. Poleg tega sem sodelovala pri kulturnih prireditvah na naši šoli. Na nastopih sem vedno čutila tvojo povezanost z učenci in tvojo radost ob njihovem prepevanju. Vem, da si učence mladinskega zbora vsako leto peljala na pevski vikend. Kako pomembna je bila ta vrsta druženja zate in za učence? Na teh vikendih smo se povezali, učenci so se socializirali. Med seboj smo stkali posebne vezi. Prepevali smo po osem ur na dan, poleg prepevanja smo pripravili še animacijo, družabne igre in krst novincev. Bilo je res nepozabno. Čutila sem veliko odgovornost, a sem zaupala učencem. Mislim, da, če spoštuješ učence in jim to pokažeš, ti

September 2019

Selma Gradišek

tudi oni to spoštovanje v polni meri vračajo. Tvoji vsakoletni pomladni koncerti so bili nekaj posebnega. Tudi letošnji, na katerem so se tvoji kolegi in učenci pevskih zborov poslovili od tebe ob tvojem odhodu v pokoj. Kako si ga doživljala ti? Če imaš v srcu ljubezen, si dober do ljudi, umirjen, čuteč, potem ti nobena stvar ni pretežka. Moj oče in moja mami sta mi bila vzor, mojega očeta bom vedno pogrešala. Zahvalila bi se svoji družini, ki mi je vedno stala ob strani. Hvala tudi mojim kolegom, učencem in njihovim staršem za njihovo potrpežljivost in pomoč na moji poklicni poti. Tega ne bom pozabila. In kot je dejal Pavlenko: »Življenje niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki smo si jih zapomnili.« In jaz se zahvaljujem tebi Selma, ker si se bila pripravljena pogovarjati z menoj. Na tvoji novi poti ti želim zdravja, veliko prijetnih trenutkov v krogu družine, posebno pa s svojima vnučkoma.

e l e ž e d e k s r a m š Dobrote Javni zavod Bogenšperk bo v soboto, 12. oktobra 2019, organiziral sejemsko prireditev, ki bo potekala v središču Šmartnega pri Litiji, na trgu pred cerkvijo. Na sejmu se bodo predstavili različni ponudniki, pripravili bomo tudi bogat spremljevalni program. Vabljeni! 4


September 2019

KORAKI NA POTI ZNANJA / VABILO

Vrtec Ciciban Avtorica članka: Mojca Dragar

S

prizadevnostjo vseh, ki verjamejo v boljši jutri, je Vrtec Ciciban v sodelovanju z Občino Šmartno pri Litiji v marcu uspel zbrati finančna sredstva za nakup igral. Ta so v juliju zasijala v luči živahnih in razgibalnih barv in pestrih možnosti za razvijanje gibalnih spretnosti najmlajših. Hvala vsem.

Poletje s Klišejem Avtorica članka: Manca Planinšek Na Klišeju smo se julija odločili za prenovo naših prostorov. Zaradi menjave pohištva smo od 22. do 24. julija organizirali garažno razprodajo Pridi in odnesi.

P

od okriljem izkušene zeliščarke Jožice Bajc Pivec – Zeliščarstvo Domačija Pivec smo se 5. 9. na projektu »V sožitju z naravo« učili osnovnih informacij o zeliščih, načinih nabiranja in suše-

nja, na kakšen način so rastline uporabljali naši predniki in po kaj se lahko na travnik odpravimo sami. Konec poletja že začenjamo z rednimi sejami in načrtovanjem novih zabavnih projektov, pri katerih vas vabimo, da se nam pridružite! Vsi, ki imate nove, atraktivne ideje ali pa si le želite druženja, ste vabljeni vsako prvo soboto v mesecu ob 19.00 na mesečne seje kluba! Z nami pa ostajajo tudi stalne ugodnosti: s kupončkom, ki ga prejmeš na Klišeju, te mesec joge v Art Caffeju stane le 24 €, ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko včlanite v Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa dobite poseben Klišejev popust! Še vedno nudimo tudi inštrukcije angleščine, slovenščine, matematike in nemščine.

5


IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

September 2019

Novih šest ponudnikov iz Šmartnega pri Litiji s certifikatom kakovosti Srca Slovenije Avtorica članka: Mija Bokal Srce Slovenije je znamka rokodelskih in prehranskih izdelkov, ustvarjenih s srcem in z navdihom tradicije. Le skrbno izbrani izdelki se ponašajo s certifikatom kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. V ponedeljek, 17. junija, smo v Erbergovih graščinskih paviljonih v Dolu pri Ljubljani slovesno podelili certifikate letošnjim 22 prejemnikom.

M

ed odlikovanimi ponudniki so tudi tokrat predstavniki občine Šmartno pri Litiji: Jožica Bajc Pivec z Domačije Pivec iz Vrat (zelišča v steklenički), Pavla Rozina s Kmetije Pr‘ Janez z Gradiških Laz (zeliščni čaj, družinski čaj, zelenjavni dodatek jedem), Natalija Bajec iz Mesnin Bajec iz Liberge (domača špehovka, domača suha klobasa, domača suha panceta, domača svinjska suha salama), Janez Končina iz Zeliščarske sekcije pri ŠD Javor iz Javorja (šentjanževec, rmanovec, različne zeliščne tinkture, sirup iz lučnika), Ksenija Dremelj iz Čebelarstva Dremelj iz Dragovška (kostanjev med, gozdni med, cvetlični med, lipov med, akacijev med) ter Klemen in Julia Vodnjov z Ekološke kmetije Vodnjov s Primskovega (ekološki aronijev sok). Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije od leta 2016 dokazuje preverjeno kakovost, pristnost in srčno poreklo izdelkov na ob-

Novice iz Planinskega društva Litija Avtor članka: Aleš Pregel

29. 6. 2019 se je 15 pohodnikov planinske sekcije Sokol povzpelo na Matajur, mejno goro med Slovenijo in Italijo. 29. 6. 2019 je imela planinska sekcija Sava – Kojoti izlet na Mirno goro v Beli krajini. Izleta se je udeležilo 16 pohodnikov, od tega jih je 12 začelo pot na smučišču Gače pri Čermošnjicah, ostali pa so štartali v vasi Planina. 6. 7. 2019 so se »Sokoli« odpravili na Kozji vrh in Češko kočo. Pohoda se je udeležilo 19 pohodnikov.

6

močju Srca Slovenije. Tokratna slovesna podelitev certifikatov je pospremila tretje ocenjevanje izdelkov, ki je potekalo letos spomladi. Izdelke sta poleg etnologa prof. dr. Janeza Bogataja in svetovalke za načrtovanje turizma in gostinstva doc. dr. Tanje Lešnik Štuhec ocenjevala še kuharski mojster Franci Jezeršek za prehranske izdelke in oblikovalec Matej Zupančič v primeru rokodelskih izdelkov. Vsi izdelki s tržno znamko Srca Slovenije in njihovi ponudniki so predstavljeni na spletni strani www.srce-slovenije.si. Izdelke lahko kupite tudi v TIC Šmartno pri Litiji in TIC Litija, pa tudi v Arboretumu Volčji Potok in Termah Snovik. Kupujmo lokalno, izberimo kakovost iz Srca Slovenije! Aktivnosti certificiranja izdelkov z območja Srca Slovenije se izvajajo v okviru projektov LAS Srce Slovenije, ki jih sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz

M

ed 7. in 13. 7. 2019 je v Podpeci potekal 39. mladinski planinski tabor, ki se ga je udeležilo 60 mladih, zanje pa je skrbelo 10 članov vodstva. V ponedeljek so osvojili Uršljo goro. Popoldan so bili očarani nad ogledom muzeja lectarstva in medičarstva Perger 1757 v Slovenj Gradcu. V torek so se povzpeli na mogočno Peco. Na vrhu so krstili vse, ki so prvič presegli mejo 2000 metrov. Sledil je dan brez ture, podali pa so se v rudnik Mežica in si ogledali muzeja v Črni na Koroškem. Popoldne so imeli športne igre. V četrtek so osvojili Raduho. En del udeležencev se je na vrh povzpel po plezalni smeri. V petek je sledil še krajši izlet na Pikov vrh, popoldne pa krst kar 33 otrok, ki so se tabora udeležili prvič. Med 14. in 20. 7. 2019 se je v Podpeci na 16. družinskem planinskem taboru zbralo  15 družin (28 odraslih in  34 otrok). Osvojili so Uršljo goro, Peco, Raduho in Pikov vrh. V Slovenj Gradcu so si ogledali Medičarstvo Perger 1757, v Mežici so se z vlakom odpeljali v podzemlje Pece ter si v  TIC Črna na Koroškem ogledali razstavo Olimpijci iz Črne na Koroškem in etnološko zbirko. V popoldanskem času so se v taboru družili in spoznavali ob vodnih igrah,  pripravili so taborni ogenj, pekli kruh ter dvakrat praznovali rojstni dan. Z zanimanjem so

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Prejemniki certifikata kolektivne tržne znamke Srce Slovenije po slavnostni podelitvi v Erbergovih paviljonih graščine Dol (foto: Marjanca Žunič)

si ogledali vajo »reševanje padalca«, ki sta jo prikazala predstavnika GRS. 9 novih udeležencev tabora je bilo »nagrajenih« s krstom. Celostno podobo likov za krst sta oblikovala Pavle in Marja Smolej, ki sta izdelala tudi logotip tabora. Prevoz opreme na planinski tabor in nazaj nam je omogočilo podjetje Omahen Transport in voznik Jani Skubic. 27. 7. 2019 se je sekcija Sokol odpravila na Studor in Uskovnico, kjer so obiskali še edino delujočo sirarno JEROM. Pohoda, ki je večinoma potekal v sončnem vremenu, se je udeležilo 27 pohodnikov. 27. 7. 2019 so si savski »Kojoti« ogledali sotesko Pekel pri Borovnici. Vseh 18 pohodnikov se je po poti, polni lestev, vrvi in klinov, povzpelo do vrha. Soteska s petimi slapovi je primerna za ohladitev v vročih poletnih dneh, saj sonce le redko posije vanjo. Vrnili so se po poti preko Pristave. Načrtovani izleti in akcije v septembru 2019: • 21. 9. 2019 – Izvir Soče in Vršič (sekcija Sokol), • 21. 9. 2019 – Kurešček (sekcija Sava), • 28. 9. 2019 – Haloze (sekcija Sokol). Program je okviren, več informacij o izletih pa dobite na društvu in na spletu http:// www.pdrustvo-litija.si/.


September 2019

IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV / VABILO

Odprtje novega doma invalidov Avtorica članka: Vera Bric Želja in ideja o izgradnji novega doma Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji je stara več kot deset let. Nenehna rast članstva v društvu in vse pestrejše izvajanje različnih aktivnosti sta prerasla skromne prostore, ki smo jih zasedali in delili s sosednjim društvom diabetikov. Predvidene so bile zelo različne možnosti, od adaptacij do novogradnje.

P

retehtala je slednja, zato je bila prva pogodba o izgradnji novega doma kot samostojnega objekta na sedanji lokaciji sklenjena leta 2009. O zapletih pri gradnji vse do današnjih dni smo člane društva in ostale občane v svojih prispevkih v Občanu in na priložnostnih srečanjih pogosto obveščali. Toda na veselje vseh uporabnikov smo le dočakali slavnostno odprtje, ki je bilo v petek, 21. junija, in je sovpadalo s praznovanjem praznika Občine Litija, ki kaže veliko razumevanje za težave invalidov. Vložek Občine Litija v naš novi dom izstopa pri investiranju na invalidskem področju v Republiki Sloveniji. Slavnostnega odprtja so se poleg članov društva udeležili župan Občine Litija Franci Rokavec in podžupanja Lijana Lovše, direktorica občinske uprave Šmartnega pri Litiji mag. Karmen Sadar, podpredsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije in predsednik koordinacije Zasavje - Posavje Ivan Kostrevc, sekretarka Zveze delovnih invalidov mag. Tanja Hočevar, predstavniki donatorjev, sponzorjev, poslovni partnerji socialnega podjetja, predstavniki društev invalidov zasavsko-posavske regije, predstavniki sorodnih društev iz obeh občin, javnih zavodov, izvajalcev gradnje ter medijev. Odprtje je povezovala Aleksandra Mavretič iz Knjižnice Litija. V krajšem kulturnem programu sta sodelovali vokalna ženska skupina Mavrica, ki deluje pri Društvu upokojencev Litija, in mlada pevka iz Trbovelj, Anja Pustak Lajovic, ki je oslepela kmalu po rojstvu in kljub

življenju v temi uspešno zaključila srednjo šolo. Povezovalka programa je prebrala dve pesmi naše dolgoletne članice Jolande Kocjančič, ki se zaradi rehabilitacije v zdravilišču naše prireditve ni mogla udeležiti. V svojem nagovoru sta litijski župan in podpredsednik zveze izrazila veliko zadovoljstvo nad dosežkom društva ter zaželela uspešno delo tudi naprej. Predsednik društva Miro Vidic pa je nanizal nekaj ključnih dosežkov zadnjih let, predvsem izredno povečanje članstva, z 200 članov leta 2003 na 994 v času odprtja, dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, vse večje število koristnikov organiziranih aktivnosti in vsestransko angažiranost prostovoljcev društva. Z ustanovitvijo socialnega podjetja pred tremi leti pa so dane še dodatne možnosti za zmanjševanje prispevkov uporabnikov društvenih dejavnosti. Simbolični trak ob vstopu v nove društvene prostore so prerezali litijski župan, podžupanja in predsednik društva. Gostje so si ogledali notranjost novega doma, ki je za potrebe težje mobilnih invalidov opremljen tudi z dvigalom. V prostorih doma se bodo izvajali izobraževalni programi, sestanki z večjo udeležbo prisotnih, vodena telovadba, prilagojena zmožnostim invalidov, športno rekreativne vadbe, kot so namizni tenis, pikado, šah in balinčkanje – prstomet. V prvi vrsti bo dom služil druženju, ki je pomembno za vključevanje invalidov v vsakdanje življenje. Večino opisanih dejavnosti se je do sedaj izvajalo na različnih lokacijah, za katere

je bilo potrebno plačevati najemnino. Popoldansko srečanje je bilo namenjeno druženju težjih invalidov. Za dobro razpoloženje je poskrbel domači glasbenik Ado Bola. Njegov mikrofon je prvič v javnosti poprijela gostja dogodka Anja Pustak Lajovic in izkazalo se je, da sta izredno ubran duet, za katerega upamo, da ta skupni nastop ni bil zadnji. Za skoraj 200 člansko zbrano družbo je bilo dobro poskrbljeno s hrano, pijačo in postrežbo. Za sladke dobrote kot vedno poskrbijo spretne roke naših članic. Srečanje je popestril že tradicionalni srečelov in ob tej priliki se donatorjem in vsem, ki so prispevali različne uporabne dobitke, najiskreneje zahvaljujemo. Hvala tudi vsem udeležencem srečanja, ki so z navdušenjem pokupili vse srečke srečelova in z dobrim razpoloženjem dokazali, da ves trud pri organizaciji odprtja doma in srečanja ni bil zaman. Še nekaj nam je bilo tistega petka izredno naklonjeno. Vreme. Dejavnik, na katerega žal ne moreš vplivati, toda tokrat je bil na naši strani. Novi dom ni začetek nekaj novega. Je nadaljevanje in nadgradnja vsega dela in aktivnosti, ki so se v društvu odvijale že do sedaj, pod 16-letnim vodstvom predsednika Mira Vidica, zaposlenih v društvu in invalidskem podjetju in ne nazadnje ob ubrani številni ekipi prostovoljcev. Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k uspešnemu dogodku, ki se bo z velikimi črkami zapisal v kronologijo Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji.

7


IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

Poletne novice iz Doma Tisje Avtor članka: Dom Tisje Brezskrbni poletni čas v Domu Tisje smo preživeli ob številnih aktivnostih, ob katerih smo se napolnili z obilo pozitivne energije. Odkrivali smo prelepe kotičke Slovenije, spoznavali domačo kinematografijo, uživali v umetnosti in si ob veselem glasbenem rajanju privoščili sladoled v senci dreves.

Z

aposleni smo si nove moči nabirali v naravi, v družbi naših otrok in vnukov. V okviru planinske sekcije ‚‘Lepi čeveljc‘‘ smo se odpravili odkrivat lepote Slovenije. Najprej smo se sprehodili po prostrani Veliki planini, nato smo se podali na bližnjo Mrzlico in se udeležili pohoda po Orionovi poti. Tukaj se naše pohodništvo ne bo zaključilo, saj pridno načrtujemo pohode v jesenskem času.

Mladi imajo možnost pobrigati se zase! Avtorica članka: Nina Groboljšek Na Stičišču NVO osrednje Slovenije smo županom vseh 25 občin osrednjeslovenske

8

Letni kino je bil tudi v letošnjem poletju zelo dobro obiskana aktivnost. Vsak teden smo si na željo stanovalcev v prijetnem zavetju kozolca pri Janezu ogledali nekaj starih in novejših slovenskih filmov. Prostovoljci so nenadomestljiva sestavina, ki bogati življenje stanovalcev v domu. V poletnem času se prostovoljska dejavnost ne ustavi, temveč obogati z nevsakdanjimi obiski. Prostovoljci iz Španije, ki nas obiščejo vsako poletje, so s stanovalci prepevali pesmi in nas poučili o španski kulturi. Nove kraje smo spoznavali tudi s pomočjo popotnika, gospoda Darka Rovška, ki je stanovalcem predstavil dogodivščine in vtise s popotovanja v Fatimo in Santiago de Compostelao.

Obiski zanimivih posameznikov, ki so vpeti v glasbeni svet, so se nadaljevali tudi v drugi polovici poletja. Z duetom sester Zvonke in Dragice Klun smo zapeli in prisluhnili lepim slovenskim ter dalmatinskim pesmim. V parku pred domom so nam zaigrali člani Glasbene šole Bučar, ki so melodijo številnih harmonik ponesli tudi v enote doma. Stanovalci in zaposleni pa so z veseljem prisluhnili nastopu Staneta Vidmarja, ki je zbranim zapel svoje najbolj znane skladbe in jih obdaril z drobno pozornostjo.

September 2019

Izpostaviti želimo še prav poseben obisk, ki je pritegnil veliko pozornosti s strani stanovalcev in zaposlenih. Svoj pogled na tradicionalno slovensko kuhinjo nam je predstavil kuharski mojster g. Lojze Čop. S stanovalci je pripravil okusne prigrizke in izmenjal številne koristne nasvete pri pripravi jedi.

Poletju v pozdrav smo pomahali z medgeneracijskim druženjem z otroki zaposlenih. Zjutraj so se otroci pridružili staršem na jutranji telovadbi, s katero pričnejo vsak delovni dan, nato pa so se po zajtrku udeležili številnih aktivnosti s stanovalci, o katerih najbolje poročajo priložene fotografije. S spomini postavljanja šotorov v parku, igranja različnih družabnih iger ter sodelovanja na kuharskih in likovnih delavnicah že načrtujemo naslednje pestro poletje.

regije poslali vprašanja o stanju nevladnega sektorja in izzivih, ki jih vidijo v svojih občinah. Večina sodelujočih je izpostavila mlade, skrbita jih njihov razvoj in neaktivnost. Celotne intervjuje si lahko preberete na naši spletni strani Consulta.si.

D

anes postaja potreba po vseživljenjskem učenju na neformalen način vse večja. Raziskave kažejo, da prav neformalno učenje daje ključne kompetence posamezniku, ki so odločilne za njegovo karierno pot. Neformalno izobraževanje je vsaka organizirana oblika izobraževanja z določenim namenom, izvedena s strani nevladnih organizacij, podjetij, lo-

kalne skupnosti in tudi državnih institucij. Tudi prostovoljno delo, delo v nevladnih organizacijah, vodenje različnih projektov


September 2019

prinašajo širok spekter dodatnih znanj in neprecenljivih izkušenj. Neformalnih vrst izobraževanja je veliko, predvsem pa priporočamo mladim, da prepoznajo njihov potencial. To učenje je drugačno od klasičnega in preko projektnega dela, delavnic, izkustvenega učenja posamezniku dviguje samozaupanje, disciplino in pili socialne veščine ter s tem omogoča osebnostno rast. Za večjo težo priznavanja kompetenc je tu Zavod

IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

Nefiks, ki ponuja vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji. S tem mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. Pridružite se jim lahko vsi mladi in iskalci zaposlitve, stari do 29. let, ki se želite izobraževati na področjih kompetenc, ki jih delodajalci iščejo pri kandidatih. Ekipa Stičišča NVO osrednje Slovenije je kot

OOZ Litija organizira strokovna izobraževanja: ABC delovnopravna zakonodaja za podjetnike in uporaba v praksi

I

zobraževanje bo potekalo v ČETRTEK, 3. 10. 2019, od 10.00 (do 12.30) v predavalnici OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija. Prijave, ki so obvezne, sprejemamo najkasneje do torka, 1. 10. 2019. Na seminarju se bodo udeleženci seznanili z naslednjimi vsebinami: • Kaj moram kot direktor/podjetnik vedeti o zakonu o delovnih razmerjih? • Kolektivna pogodba dejavnosti in ali za moje podjetje velja? • Kako to uporabiti v praksi, ko zaposlujem, da sem kot direktor/ podjetnik pravno varen? • Praktične informacije za upravljanje zaposlenih. • Konkretni odgovori na vprašanja udeležencev. Seminar bo izvedla LILIJANA MANDELJ iz firme INVITA NOVA.

brezplačno podporno okolje na voljo nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom, ustanovam) iz osrednje Slovenije. Pri nas lahko dobite informacije s področja ustanovitve NVO (nevladna organizacija), projektnega svetovanja, vodenja računovodstva, promocije in komuniciranja, in če postanete naš NVO s potencialom celo informacije/ znanje, vezano na vaše izražene potrebe. *Izkoristite brezplačno podporo Stičišča in razširite svoj krog.

Strokovno izobraževanje o higieni živil in HACCP sistemu

I

zobraževanje bo potekalo v dveh sklopih: Za novo zaposlene osebe v PONEDELJEK, 30. 9. 2019, ob 10.30 (do 11.30) v predavalnici OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija. Prijave, ki so obvezne, sprejemamo najkasneje do četrtka, 26. 9. 2019. Izobraževanje bo obsegalo vsebino o higieni in varnosti živil ter osnovnih načelih HACCP sistema za vse, ki se prvi srečujejo z živilsko zakonodajo in delajo z živili. Za odgovorne osebe v PONEDELJEK, 7. 10. 2019, ob 10.30 (do 11.30) v predavalnici OOZ Litija, Jerebova ulica 12, Litija. Prijave, ki so obvezne, sprejemamo najkasneje do četrtka, 3. 10. 2019. Izobraževanje bo obsegalo vsebino o higieni in varnosti živil, HACCP načrtu ter veljavni zakonodaji. Vsak udeleženec bo prejel pisno potrdilo o opravljenem izobraževanju. Izobraževanje bo izvedla strokovnjakinja s področja higiene živil Petra Privšek Konjačić, dipl. san. inž. Kotizacije za vse tri seminarje za člane OOZ Litija (nosilce dejavnosti) ni, za zaposlene pri članih znaša 20,00 €, za nečlane in njihove zaposlene znaša 40,00 €. Rosana Škulj, rosana.skulj@ozs.si, mobitel: 041 430 540

Društvo Lojtra Avtor članka: Društvo Lojtra V juliju je Društvo D20 v sodelovanju z Društvom Lojtra organiziralo nepozabno desetdnevno mladinsko izmenjavo na idilični lokaciji na Knežakovni nad Ponovičami.

P

rojekt je bil za udeležence v celoti brezplačen, saj je bil financiran s strani programa Evropske komisije Erasmus+, Mladi v akciji. 24 mladih iz Slovenije, Romunije, Španije, Latvije in Madžarske se je spopadlo z globalnimi izzivi preko domišljijske igre vlog Dungeons and Dragons. Skozi igro so se urili v uporabi angleščine, naslavljali predsodke in sklepali prijateljstva, ki sežejo preko meja. Mladi, ki večinoma izhajajo iz večjih mest

po Evropi, so bili navdušeni nad lepoto slovenskega podeželja – za marsikoga je bila prva izkušnja spanja v šotoru nepozabna. Ob tej priložnosti bi se radi zahva-

lili okrepčevalnici Kuhla za odlično hrano, Društvu Lojtra za podporo in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri ustvarjanju te izkušnje. 9


IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

Knjižnica Litija Bralna značka – bralna majčka 2018/2019

V

juniju smo ob zaključku šolskega leta že osmič razdelili bralne majčke vsem, ki so uspešno zaključili bralno značko. Cicibralcev je bilo v obeh občinah 227, osnovnošolcev, ki so pridno brali, pa 1260. Tudi letos so nam pri projektu »bralna majčka« pomagali sponzorji: Predilnica Litija, d. o. o., Makplast, d. o. o., Hofer tisk, Montaža Bajec, d. o. o., TSC Laba, d. o. o., Marjan Jereb, s. p., Obrtna zbornica Litija, Elektro Jani, DZS, d. d., Mizarstvo Otmar, KPS, d. o. o., Sašo Breskvar, s. p., Franc Dobravec, s. p., KSP Litija in Frizerski salon Mateja. Sponzorjem se za pomoč najlepše zahvaljujemo, mladim bralcem in njihovim mentorjem, torej staršem, pa čestitke in hvala! Novo branje za novo majčko se prične 17. 9., na dan zlatih knjig.

Tačkov festival povezuje vse generacije v obeh občinah in po Sloveniji

N

ace Simončič je bil Litijan, pri organizaciji festivala v njegov spomin pa sodelujejo krajani obeh občin, obiskovalci in sodelujoči na Tačkovem natečaju pa so bili letos tudi iz bolj oddaljenih krajev. In kakšen je bil Tačkov teden v Litiji? Festival se je pričel v Knjižnici Litija, kjer so si mnogi mali in večji obiskovalci ogledali televizijske oddaje Radovedni Taček. Otroci so spoznali legendarno lutko (in Naceta Simončiča), odrasli pa so ob ogledu obujali spomine in se nasmejani vračali v čas mladosti in otroštva. Predvajanje je omogočila RTV Slovenija. Pred pričetkom festivala smo razpisali 8. Tačkov natečaj, in sicer kar v treh kategorijah: na likovnega je prispelo 606 del, na fotografskega 47, na dramskega pa eno delo. Risbe so nam poslali iz vseh šol v bližini: Litije, Save, Vač, Jevnice, Gabrovke in Dol, Velike Kostrevnice, Hotiča, Kresnic, Šmartnega pa tudi iz Destrnika – Trnovske vasi, Beltincev, Grahovega, Grosupljega, Pirana. Otroci so v Glasbeni šoli Litija prisluhnili plesno-glasbeni pravljici Lunina čarobna flavtica. V muzeju je Taček spoznaval polarne vlečne pse in pogumne pustolovce, ki so na Aljaski iskali zlato. Srečal se je z aljaškim malamutom, kar je bilo za male obiskovalce doživetje posebne vrste. Že osmo leto pa se je Taček skupaj s številnimi obiskovalci veselil gledališča in letos

10

smo gostili Miniteater z odlično predstavo Korenčkov palček. Navdušenja je bilo v obilju tudi na srečanju s pasjimi prijatelji v parku na Stavbah, na katerem so sodelovali Društvo Tačke in repki iz Hotiča, Društvo Alfa kan ter Tačke pomagačke. Ob festivalu se napolni tudi Tačkovo pasje igrišče ob Savi – in svetujemo vam, da prihodnje leto ne zamudite pasjih Iger brez meja. Društvo Tačke in Repki je k sodelovanju pritegnilo kar osem kužkov; društvo je letos izredno obogatilo dogajanje na Tačkovem festivalu. Gost spominskega večera v knjižnici je bil Mitja Ritmanič, lutkarski tehnolog. Obujal je spomine na Naceta Simončiča in povedal, kako je nastal Radovedni Taček. Spominsko prireditev so obiskali prijatelji lutk in Naceta Simončiča, med njimi tudi Maruša Cerar Simončič, hči Naceta Simončiča, in njegov sodelavec in lutkar Matjaž Loboda. V kulturnem programu je nastopil ženski pevski zbor iz OŠ Litija, KUD Litus. Najbolj živahno pa je bilo v parku na Stavbah na zaključnem dogodku s številnimi stojnicami, na katerih so se predstavili: Veterinarska ambulanta Gaber iz Litije, pasji salon Modne tačke iz Trbovelj, Društvo Tačke in Repki, VDC Litija, Tačke Pomagačke. Kostanji so sprejeli litijske knjižničarje, ki so izposojali gradivo in gostili obiskovalce v čitalnici na slamnatih balah. Mladinski center je skrbel za ustvarjalne delavnice, veseli pa smo bili tudi novega fotokotička. Za sladke Tačkove dobrote je sponzorsko skrbela KUHLA. Podelili smo nagrade najboljšim sodelujočim na natečajih, navdušila je glasbena skupina Pikolovci in na obisk je prišel tudi Tačkov prijatelj Litko. Taček pa je s svojo prisrčnostjo in nagajivostjo med številne obiskovalce prinesel veliko veselja in sreče. Program je povezoval odlični Lovro iz Gledališča Kolenc. Veseli smo, da sta v svojo ponudbo v času festivala Tačkovo sladico vključili Kavarna Tisa in Okrepčevalnica Kuhla. Veseli smo izvirnosti in dobre energije, ki prehaja med vsemi sodelujočimi, saj tako skupaj soustvarjamo nekaj nepozabnega za naše najmlajše in se trudimo, da smo vsako leto boljši. Hvala Občini Litija in Mestni skupnosti Litija za finančno podporo. Knjižnica Litija in ZKMŠ Litija

Ob 70. obletnici smrti dr. Slavka Gruma: Sprehod po Grumovem Šmartnem

D

ramatik in novelist dr. Slavko Grum je svoj rojstni kraj, Šmartno pri Litiji, občutil na poseben način. Čeprav tu ni dolgo živel, pa so se občutenja močno vtisnila v njegovo osebnost. V Šmartno se je vračal tudi na počitnice, tu uprizoril nekaj dram in stkal močna, usodna prijateljstva. Spominski dogodek – Sprehod po Grumovem Šmartnem

September 2019

– na predvečer 70-letnice smrti literata (umrl je 3. 8. 1949) nam je približal čas in ljudi, ki so zaznamovali Gruma ter njegovo ustvarjanje. Knjižnica Litija in gospa Stanka Sirk, ki že štiri leta intenzivno preučuje življenje in delo dr. Slavka Gruma in o njem pripravlja tudi knjigo, sta zasnovali poseben dogodek, ki je nedvomno popestril poletni avgustovski večer. Obiskovalci – bilo jih je okoli 50 – so zainteresirano sledili pripovedim Stanke Sirk. Sprehod jih je vodil od Grumove rojstne hiše do mesta nekdanje Sokolove dvoranice, kjer je uprizarjal drame, mimo cerkve do nekdanje šole, kjer se je usodno povezal z nadučiteljevo hčerko Jožo Debelak, preko trga do idilične Tičnice, mimo hiš, kjer so nekoč stale Adamčičeva, Fronceva, Rusova hiša – ki so bile vse izjemno pomembne za Grumovo družino. Stanka nam je glave polnila z izjemnimi podatki in povezavami. Občudovali smo prebiranje odlomkov iz Grumovih pisem Joži Debelak, ki jih je občuteno prebirala mlada Maša Štrus, doživeli pa tudi izjemno glasbeno točko flavtistke Anje Kranjec, pod mentorstvom prof. Mire Kranjec. Flavta je namreč instrument, ki zveni iz ‚mesta Goge‘. Sprehod je navdušil ljubitelje literature, poznavalce domače – a ne zgolj šmarske – zgodovine, dotaknil pa se je tudi Grumovih sorodnikov, ki so obiskali Šmartno: vnukov Grumove sestre Marije – Mateje Kožuh Novak ter Igorja Vizjaka – vnuka Grumove sestre Olge – Igorja Blažine – vnuka Grumove tete Ane – Janeza Limbeka – ter vnukinje Grumovega strica Albina – Marjane Klopčič. Litijski knjižničarji smo bili izjemno veseli smelega sodelovanja s kolegico, šolsko knjižničarko iz OŠ Gradec, Stanko Sirk, ki nam je približala morda malo mračen, a vendarle na poseben način tudi svetel Grumov čas. Z veseljem smo prejemali pohvale in pobude, da bi tak dogodek postal tradicionalen in se ob tem zavedali, kako bogato literarno zgodbo ustvarja Stanka s pomočjo in podporo Ide Dolšek. Spominski dogodek smo zaključili na Mačkovem vrtu. V nevihtnem večeru so zadišale tuberoze, skrivnostne, opojno dišeče cvetlice, ki jih je Grum oboževal. In kot smo se zavedali tega vonja, smo v zavesti nosili tudi mogočnost Grumove dediščine, ki jo je, zdaj to zagotovo vemo, usodno zaznamovalo tudi Šmartno … Temni se. Z drevesa se spreleti kos in zakliče. V hipu vse utihne in je večer. Stojim sredi večera, vsa zemlja je krog mene. Pokorno sklonim glavo. (S. Grum, Portret dečka s cvetlico v roki) Andreja Štuhec


September 2019

IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV / IZ PRETEKLIH DNI

Občini Šmartno pri Litiji in Litija bogatejši za coworking prostore Avtorica članka: Nina Penhofer Znanje, podjetnost in inovativnost so ključni nosilci gospodarskega razvoja. Inovativni podjetniki, ki znajo svoje ideje spremeniti v poslovne priložnosti z globalnim tržnim potencialom, so pomembna gonilna sila razvoja gospodarstva – tudi lokalnega. Iz tega razloga je ekipa aktivistov ob podpori lokalnih podjetnikov, Občin Šmartno pri Litiji in Litija ter drugih organizacij na območju ustanovila zadrugo za razvoj mikro in malega podjetništva Podjetniški RISE Šmartno - Litija, z. b. o. Po nekaj mesecih intenzivnega dela bo vrata končno odprla v petek, 20. 9. 2019, ob 16. uri.

V •

abljeni na uradno otvoritev! Kakšne prednosti prinaša lokalnim podjetjem? V poslovnih prostorih na naslovu Breg pri Litiji 54, Litija, bo mladim, malim in mikro podjetjem ponudila t. i. coworking prostore oziroma prostore za sodelo, desk-sharing mize in samostojne pisarne. Dejstvo je, da imajo mladi podjetniki sprva zelo omejena denarna sredstva, zato je najem lastnih pisarn zanje v večini primerov prevelik strošek. Prav tako delo od doma najpogosteje v daljšem časovnem obdobju pripelje do osamljenosti in neproduktivnosti. Coworking (sodelo) in desk-sharing (stalna miza v prostoru) so pisarne, ki mladim in mikro podjetnikom omogočajo več fleksibilnosti, so cenovno ugodnejše, podjetniki pa se med seboj mrežijo in na ta način pridobivajo nove poslovne partnerje ali stranke, kar je v poslovnem svetu izjemnega pomena. Uporabniki coworking pisarne bodo torej dobili uporabo delovnega prostora in opreme, redna izobraževanja, predstavitev dobrih praks ter stimulativno okolje. V poslovnih prostorih pa so urejene tudi čajna kuhinja, sejna soba, konferenčna dvorana, t. i. tiha soba (prostor, v katerega se lahko v miru umakneš), skratka vse, kar podjetnik potrebuje za delo, sestanke, srečanja s poslovnimi partnerji … Uporabniki bodo deležni izobraževanj,

Glasbeno popotovanje z Leo Rihter

seminarjev s področja podjetništva, marketinga, osebne rasti, ta del prostorov pa bo odprt tudi za javnost in vse lokalne interesente. • Ekipa se je zavezala, da bo v prihodnjih mesecih delala na zagonu podjetniškega inkubatorja, v katerem bi mlada inovativna, prespektivna in tehnološka podjetja dobila celostno podporo za zagon lastnega produkta na slovenski in globalni trg. Namen podjetniškega inkubatorja je pospeševanje podjetništva in gospodarskega razvoja občin, regije in tudi države. Podjetniški inkubator je najprimernejše orodje za razvoj gospodarstva, oblikovan je tako, da pospešuje rast, razvoj in uspešnost podjetij s pomočjo celostnih podpornih storitev za poslovanje podjetja. Kakšne prednosti prinaša lokalnemu prebivalstvu? • Razvoj podjetniškega okolja prinaša nova podjetja, nova delovna mesta in nove vire finančnih sredstev v lokalno skupnost. Ljudje pridobijo nova delovna mesta, zato ni več toliko dnevnih migracij v oddaljena večja mesta in spalna naselja dejansko dobijo nazaj svoje prebivalce. Z razvojem dobrih praks in podporno zasnovano gospodarsko politiko se v naše okolje privabljajo tudi druga podjetja in investitorji. • Že obstoječi večji podjetniki v lokalnem okolju pa pridobijo bazen odličnih kadrov, ki jih na trgu delovne sile še kako primanjkuje.

• Širša javnost bo na tedenski ravni lahko prisotna na podjetniških dogodkih, seminarjih, na katerih se bodo predstavljali tudi primeri lokalnih uspešnih podjetij in ponudili vpogled v njihove zgodbe na poti do uspeha. Zagon coworking prostorov in podjetniškega inkubatorja je za obe občini velika pridobitev. Zainteresirani mali in mikro podjetniki, ki bi želeli postati uporabniki poslovnih prostorov, vabljeni! Že obstoječa srednja in večja podjetja pa vabimo, da postanete član Zadruge in ste na ta način povezani z novo zgodbo podjetniškega razvoja v našem okolju. Z vašo podporo nam bo to zgodbo uspelo pripeljati na višji nivo, zato iščemo tudi sponzorje v materialu ali finančnih sredstvih. Za vse informacije v zvezi z uporabo poslovnih prostorov in v zvezi s sponzoriranjem smo vam na voljo na tel. št. 031 296 543 (Gregor Berčon, predsednik zadruge). V tem članku se želimo zahvaliti županu Občine Litija Franciju Rokavcu in županu Občine Šmartno pri Litiji Rajku Meserku ter ostalemu občinskemu osebju, Razvojnemu centru Srca Slovenije ter našim sponzorjem: Poker, d. o. o., Herz, d. o. o., Spotlight, d. o. o., Kozmotekton Gregor Berčon, s. p.

te je na klavirju spremljal Simon Prašnikar. Množico obiskovalcev sta popeljala na čudovito glasbeno popotovanje.

Avtorica članka: Tanja Dolar, Javni zavod Bogenšperk Petkov poletni večer smo na gradu Bogenšperk zapeli in zaplesali z Leo Rihter v ritmu znanih slovenskih in tujih popevk. Mlado ustvarjalko in študentko pedagoške fakulte-

11


IZ PRETEKLIH DNI

September 2019

Odprtje razstave Axla Beckerja Avtor članka: dr. Jernej Kotar, Javni zavod Bogenšperk Zadnji petek v avgustu je bil za grad Bogenšperk, natančneje za grajsko galerijo, znova zelo pomemben dan. Odprli smo namreč razstavo priznanega nemškega umetnika Axla Beckerja.

V

prijetnem vzdušju petkovega poletnega večera se je na gradu zbrala pisana družba ljubiteljev umetnosti. Po vrsti domačih umetnikov smo imeli tokrat čast gostiti priznanega tujega ustvarjalca, ki je navdušen nad gradom in njegovo zeleno okolico. Axel Becker ima za seboj že veliko razstav, tako v Nemčiji kot tudi v tujini. Svoja dela je obiskovalcem Bogenšperka postavil na ogled do 15. oktobra, zato izkoristite priložnost in si jih oglejte. Zbrane goste je najprej pozdravil župan, gospod Rajko Meserko, za njim pa Axel Becker. Poudaril je, da je naloga umetnika

postaviti svoje umetnine na ogled drugim in z njimi povezovati ljudi. Ob koncu smo si vsi zaželeli, da bi sodelovanje postalo dolgotrajno in da bomo kmalu zopet imeli priložnost gostiti razstavo tega izjemne-

ga nemškega umetnika. Omeniti velja, da so razstava, katalog in pogostitev gostov donacija zakoncev Becker, za kar se jima v Javnem zavodu Bogenšperk na tem mestu še enkrat lepo zahvaljujemo.

MePZ Zvon Šmartno pri Litiji na pevskem vikendu Avtorica članka: Katarina Kragelj V petek, 23. 8. 2019, smo se na prijetno petkovo popoldne odpeljali na tradicionalni pevski vikend, na katerega že leta odhajamo v avgustu. Tokrat smo odšli v CŠOD Gorenje nad Zrečami, kjer smo enkrat že bili, a kraj nam je všeč. Pripraviti se moramo na novo pevsko sezono in ta vikend nam pomeni začetek.

Pevski vikend 2019

N

aša zborovodkinja Marija Celestina nam je pripravila program pesmi, ki smo se jih pridno pričeli učiti. Pomagala ji je korepetitorka Ema Hostnik, ki se rada vrača med nas. Izbor pesmi za novo sezono nam je všeč in z delom bomo nadaljevali takoj v septembru. Naš dan je potekal po urniku in glavno je bilo petje. Poskrbeli pa smo tudi za družabnost. Praznovali smo okrogli jubilej naše dolgoletne pevke in v svoje vrste z zadovoljstvom sprejeli novega pevca. Sprehodili smo se po čudoviti okolici, obiskali gospoda župnika. Njegova sestra dvojčica živi v našem kraju in prijazno nas 12

Na Rogli 2019

je povabil tudi v cerkev na Roglo, kjer smo si v nedeljo popoldan z zanimanjem ogledali enkratne in dragocene orgle. Naša

zborovodkinja je nanje zaigrala in pevci smo zapeli. To je bil res lep zaključek našega pevskega druženja.


September 2019

V Šmartnem se je kuhalo Avtorica članka: Maja Istenič, Javni zavod Bogenšperk Na predzadnji avgustovski petek se je v Šmartnem kuhalo.

K

uhale so se izbrane jedi: krškopoljca je spremljala polnozrnata poletna in pečena šalotka v frankinji, skutni štrukelj z mletimi ocvirki je delal družbo nacefrani svinjini, pekli so se burgerji, vrtel se je krompirček, ki je, serviran na palici, meril v dolžino kar cel meter, pladnji domačih mesnin so zastopali poznane okuse, izpod rok kmečkih žena se je kuhala gobova juha, domača bombetka s sezamovimi semeni je dopolnjevala okuse svinjine. Sladke pregrehe v kozarčkih, čokoladni sufle in makroni so dopolnjevali pestro ponudbo glavnih jedi. Pekli so se belgijski vafli, ki so jih pisano opremili in postregli na paličici, zdravo se je sladkalo s koprivinim zavihkom z orehovim oljem, dušene maline v frankinji so namakale tortico s pregreto smetano. Vinska spremljava je bila izvrstna. V Šmartno so vino pripeljali iz vasice Slap v Vipavski dolini. Ta se ponaša z vinarji, ki svoja vina izdelujejo z izjemnim občutkom in ljubeznijo. To je občutiti v vsaki kapljici izvrstnih sort, zelena, pinele, sauvignona in merlota, ki smo jih bili deležni. Zelo edinstvena in pristna vina, v katerih se zrcali pravi belokranjski karakter, so pripeljali iz Metlike. Uživali

IZ PRETEKLIH DNI

smo v vrhunskih okusih modre frankinje, žametne črnine, laškega rizlinga in kraljevine. Poletno brezskrbnost so narekovali domači koktejli. Vročemu dnevu primerno se je prileglo tudi žlahtno pivo, varjeno po domačih receptih. Na trgu so se oglasili tudi gledališčniki, ki so za otroke pričarali zanimivo predstavo, najmlajši pa so lahko uživali tudi v kulinaričnih »ustvarjalnicah«. Na Staretovem trgu pa se to popoldne ni kuhalo le omenjenih dobrot. Kuhali so se tudi veselje, dobra volja, poletna razigranost, brezskrbno kramljanje, prijateljsko druženje in izjemno pozitivna energija. Energija, ki je govorila, da smo tak vrvež na trgu pogrešali; da si domačini in tisti, ki so v Šmartno prišli na obisk, tovrstnega vrveža še želimo. To daje veliko vzpodbudo in smernice za pri-

hodnost. Prepričani smo, da se bo v Šmartnem kuhalo tudi prihodnje poletje.

(štafeta mošta). Kosci so morali pokositi 4,5 m x 11 m veliko parcelo, za njimi pa so grabljice še pograbile. Ocenjevali sta se hitrost in čistoča, pri grabljicah pa še narejena kopica. Nato je sledilo štrafanje – beseda na Koroškem za spravilo lesa. Za začetek igre so zapele žage (seveda ročno). Čim hitreje sta morala tekmovalca odžagati tram, ga pripeti okoli pasu dvema tekmovalcema in ju z zavezanimi očmi mimo ovir usmerjati do cilja. V četrti igri so se spomnili na kvoce. Na Koroškem so to hruške, zato so igro poimenovali Bohvoni za kvoce. Kvoce so navezali na vrvice, te pa obesili tako visoko, da je morala tekmovalka sesti na sotekmovalčeva ramena in kar najhitreje obrati hruške z vrvice, jih pretresti preostalim tekmovalcem, ti pa so jih morali mimo ovir varno prinesti do cilja. V igri presenečenja so pretakali mošt, igra je bila zelo zanimiva, saj

so morali tekmovalci s kozarcem, polnim vode, skozi poligon in različne ovire do cilja. Nato je sledil vrhunec dneva – seveda razglasitev. Nanjo je bilo treba počakati do večera, ko sta se navdušenje in temperatura pod šotorom stopnjevala do vrelišča. Prednost domačega terena sta izkoristili dve društvi, pokal za 3. mesto so odnesli člani DPM Črna na Koroškem, 2. mesto je pripadlo organizatorjem (DPM Mežiška dolina). Prvo mesto so si priigrali člani društva Kranjske in tržiške podeželske mladine, ki so bili najboljši v vseh igrah. Naša ekipa v sestavi Miha, Saša in Žan Biaggio, Neža Vidic, Žiga Moneta in Urh Štrubelj je osvojila 14. mesto. Iskrene čestitke pa gredo seveda naši grabljici Neži Vidic, ki je osvojila odlično 3. mesto, zato ji člani DPM LIŠ čestitamo in upamo, da prihodnje leto pomete s konkurenco.

Naša grabljica tretja v državi Avtor članka: UO DPM LIŠ Na sončno soboto, 6. 7. 2019, so na Poljanah pri Prevaljah potekale državne kmečke igre. Z odlično uvrstitvijo na regijskih kmečkih igrah smo se uvrstili še na državne. Gostitelji iger so bili lanskoletni zmagovalci, člani DPM Mežiška dolina in ZSPM. Na letošnjih igrah je sodelovalo 25 ekip, od tega dve ekipi iz Švice, ekipa Kmetijskega ministrstva z ministrico Aleksandro Pivec ter ekipa Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Ekipo je sestavljalo šest tekmovalcev, od tega štirje fantje in dve dekleti.

M

ladi podeželani so se pomerili v štirih igrah, ki so bile že poznane ter izvedene na regijskih igrah (košnja, grabljenje, štrafanje in bohvoni za kvoce), ter igri presenečenja, ki je bila, kakor se spodobi za vroč poletni dan, prepojena z vodo

13


IZ PRETEKLIH DNI

September 2019

Zlata priznanja Čebelarstvu Dremelj Avtorica članka: Magda Breznikar Na letošnjem ocenjevanju medu in medenih likerjev, ki je sodilo v sklop 30. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju, je Čebelarstvo Dremelj prejelo kar pet zlatih priznanj, in sicer za kostanjev, gozdni in cvetlični med ter medeni liker in medeni liker mix.

P

ridobili pa so tudi potrdilo, da so vpisani v register pridelovalcev slovenskega medu z zaščiteno geografsko oznako. Vsa ta visoka priznanja dokazujejo, da je pri Dremljevih skrb za kakovost na prvem mestu, da znanje nenehno izpopolnjujejo in tako nadgrajujejo ugled uspešne čebelarske tradicije. Seveda pa ob vsem tem ostaja pri Čebelarstvu Dremelj glavna panoga vzreja čebeljih matic (Apis mellifera carca), s katerimi sodijo v svetovno elito vzrejevalcev. Čestitke za vse dosežke in hvala, ker postavljate majhno vasico Dragovšek v naši občini na svetovni zemljevid vrhunskih vzrejevalcev čebeljih matic in odličnih pridelovalcev medu.

Veselo v počitniške dni Avtor članka: Uroš Pušnik Letos se je že 21. zapored v dneh med 30. 6. in 5. 7. odvijal poletni oratorij v Šmartnem pri Litiji. Tokratnega oratorija se je udeležilo 114 otrok.

K

ar 26 animatorjev je pod vodstvom Ane Avbelj in Emanuela Meserka otroke vodilo v dneh oratorija skozi igro, ustvarjalne delavnice, molitev, celodnevni sprehod v naravi, vodne igre …

14

V petek popoldan smo se ob zaključku oratorija otrokom pridružili tudi starši. Slovesni zaključek s sv. mašo je vodil domači župnik g. Janez Kvaternik. Pod naslovom Imaš moč so otroci spoznavali lik ljudskega junaka Petra Klepca in odkrivali različne načine, skozi katere nam Bog pošilja moč in pomoč za življenje. Nanje je v nagovoru opozoril tudi župnik Janez in poudaril, kako nujno potrebno se je obračati po pomoč k Bogu. Pesem, sodelovanje, otroške prošnje in zahvale so dajale čar in težo danemu nam trenutku. Ob koncu smo se preselili še na župnijsko dvorišče, kjer smo se ohladili s sladoledom, sokom in sadjem. Za vse te otroke je bil ta sončen in duhovno bogat teden tudi lep uvod v brezskrbno uživanje preostalih počitniških dni.


September 2019

IZ PRETEKLIH DNI

Slovo od duhovnikov Janeza Kvaternika in Cirila Oražma ter gospodinje Mari Štiftar Avtor članka: Uroš Pušnik Redne premestitve in zamenjave duhovnikov na župnijah, ki prejmejo dekret pristojnega (nad)škofa o menjavi, se na slovenskem izpeljejo vsako leto na prvo nedeljo v avgustu. Zamenjava je letos žal »doletela« tudi šmarsko in javorsko župnijo. Po osmih letih župnikovanja odhaja v župnijo Dobrova pri Ljubljani g. Janez Kvaternik. Prav tako odhaja v duhovniški dom v Ljubljano g. Ciril Oražem, ki je kot upokojeni duhovnik v dvanajstih letih nemalokrat priskočil na pomoč rednim duhovnikom. Z župnikom Janezom pa odhaja na Dobrovo tudi gospodinja ga. Mari Štiftar.

T

ako sta bili zadnji dve julijski nedelji nedelji slovesa od javorskih in šmarskih faranov. Slovesno bogoslužje je vodil g. Janez, ki nam je še zadnjič kot šmarski župnik polagal na srce vabilo k molitvi. Molitev, ki je dihanje duše ali pogovor z Bogom, je potrebno redno in vztrajno opravljati, saj se z njo odpiramo za uresničitev Božje volje in načrta. Kljub dopustniškemu času, dežju in slabemu vremenu se je v nedeljo, 28. julija, v šmarski cerkvi sv. Martina zbralo veliko ljudi, ki so se želeli s stiskom roke posloviti od g. Janeza, g. Cirila in gospe Mari. Slovesnost je polepšalo ubrano petje, ob

koncu pa so se župniku g. Janezu in g. Cirilu predstavniki ŽPS-ja zahvalili v imenu vseh faranov za lepo duhovno oskrbo. Tudi na gospodarskem področju je bilo velika narejenega, tako pri župnijski cerkvi (obnova zvonikov, stopnic …) kot tudi v Javorju (obnova župnijskega poslopja …) ter na ostalih podružnicah šmarske župnije. Hvala tudi gospe Mari za vso opravljeno gospodinjsko skrb do duhovnikov. Zahvalo so izrekli tudi pevci in še nekateri posamezniki. S stiskom roke, prisrčno zahvalo in vsemi najboljšimi izrečenimi željami smo se poslovili. Naj nam bodo vodilo za naprej besede pridigarja, ki nas je povabil: »Iščite Božje kraljestvo in vse drugo vam bo navrženo!«

»Novi župnik, bod‘ pozdravljen …«

naj se ga redno spominjamo v svojih molitvah. Ob oltarju se je g. škofu in novemu župniku pridružil tudi g. Vinko Malovrh, slovesnost je spremljalo ubrano petje, rednim javorskim in šmarskim nedeljnikom pa so se pridružili tudi domači g. Marka Mohorja. V teh časih žal ni več samoumevno, da ima vsaka župnija svojega župnika. Zato moramo povabilo k pomoči novemu župniku pri njegovem delu ter molitveni spomin zanj resno vzeti, obenem pa prositi za nove delavce v Gospodovem vinogradu. Dobrega počutja v naši sredi voščimo, g. Marko Mohor Stegnar.

Avtor članka: Uroš Pušnik S 1. avgustom letos je v župnijo Šmartno pri Litiji prišel nov župnik – g. Marko Mohor Stegnar, ki bo v prihodnje vodil šmarsko in javorsko župnijo ter župljane duhovno oskrboval skupaj s pomočnikom g. Vinkom Malovrhom.

V

nedeljo, 11. avgusta, pa je Javorje in Šmartno obiskal tudi arhidiakon ljubljanske nadškofije, ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar, ki je novega župnika umestil in mu še uradno predal v oskrbo gospodarsko in dušnopastirsko vodstvo župnij. V bogatem mašnem nagovoru je g. škof izpostavil, kako pomembne so tri naloge duhovnika; oznanjanje evangelija, blagoslavljanje in vodenje župnije. Vse te obveznosti pa prepletajo mnoge molitve; spomnil je, da duhovnik veliko moli in redno tedensko daruje sv. mašo za svoje žive in pokojne župljane, zato nas je tudi povabil,

foto: Lojze Flisek, Uroš Pušnik

15


IZ PRETEKLIH DNI / PISMA BRALCEV

Pri sv. Roku na Felič Vrhu Avtor članka: Uroš Pušnik V cerkvici na zaselku, ki je le streljaj oddaljen od Javorja, poteka bogoslužje le nekajkrat na leto. To nedeljo, 18. avgusta, smo skupaj z romarji, javorskimi in šmarskimi farani, počastili god zavetnika sv. Roka.

V

mašnem nagovoru nas je šmarski župnik g. Marko Mohor Stegnar spomnil na Jezusove besede, ki pravijo, da je pot, resnica in življenje. »Bodimo zvesti resnici!« nas vabi pridigar in nadaljuje, da, ko sprejmemo in govorimo resnico, ni nujno, da bomo lepo sprejeti, saj lahko od nasprotnikov pričakujemo težave in celo razdore. Sami se imamo možnost odločiti med resnico in prirejenimi podatki, a kljub vsemu nas Jezus vabi, da ostanemo stanovitni, pokončni in se držimo resnice, ki nas edina osvobaja. Že od daleč je bilo slišati pritrkovanje zvonov, iz katerih so šmarski pritrkovalci izvabljali lepe melodije in nas vabili k slovesnosti. Zares lepo število častilcev sv. Roka se nas je udeležilo te slovesnosti; navkljub majhnemu svetišču jih je kar nekaj spremljalo bogoslužje tudi zunaj. Zbrana molitev in ubrano ljudsko cerkveno petje pa sta še dodatno polepšali slovesnost.

Kulturni dom v Šmartnem zopet sije v čudoviti podobi Avtorica članka: Joži Kotnik Odkar je Javni zavod Bogenšperk prevzel v upravljanje kulturni dom in skrb za okolico zaupal spet Medveškovim, je okolica v cvetju kot nekoč.

16

September 2019


September 2019

VABILA / SVET ŠPORTA

Rokometni tabor Seča 2019 Avtor članka: Aleš Hauptman V času od 26. 6. 2019 do 30. 6. 2019 je potekal rokometni tabor Seča 2019.

V

sredo, 26. 6. 2019, smo se, 40 otrok in 6 mentorjev, vkrcali na avtobus ter se odpravili proti otroškemu letovišču v Seči. Pot ni bila prenaporna in kaj kmalu smo bili že na našem cilju. Naša prva naloga je bila nastanitev v počitniški hiši, kjer so se otroci razdelili po sobah in razpakirali svoje kovčke, prav tako smo se razdelili po ekipah in jih poimenovali. Po kosilu smo popoldan namenili kopanju, po večerji pa smo imeli spoznavni večer z rokometnim kvizom. Tako smo ob igri okrepili naše prijateljske vezi ter se bolje spoznali. Seveda pri kvizu ni manjkalo praktičnih nagrad, ki smo jih bili vsi zelo veseli. Drugi dan smo začeli z jutranjo telovadbo na plaži, po zajtrku pa je sledil turnir v rokometu. Po tekmovalnem delu smo se ohladili v morju, po kosilu in počitku smo se vsi skupaj odpravili na plažo in uživali v vodnih igrah. Po večerji je udeležence čakala tombola. 17


SVET ŠPORTA

Tako kot drugi dan sta tudi tretji dan sledila jutranja telovadba in zajtrk. Dopoldne je bilo ponovno namenjeno tekmovanju. Tokrat je bil na vrsti turnir v hokeju. Vsi so ponovno pokazali veliko mero borbenosti, športnega znanja ter pa seveda fair playa. Preostanek dneva smo namenili uživanju na plaži ter igriščih. Večer je bil ponovno namenjen druženju, zato smo pripravili kino večer, na katerem so otroci uživali med gledanjem risanega filma.

Četrti dan se je začel enako kot preostali. Dopoldne so otroci željo po športu potešili na turnirju v nogometu. Po znova odličnem kosilu je nastopil čas za uživanje in sončenje na plaži. Zvečer je na žalost sledil zaključni večer z razglasitvijo nagrad za najboljše posameznike in skupine. Zadnje jutro smo namenili pospravljanju in pakiranju, nato pa se počasi odpravili proti domu. V Šmartno smo z lepimi spomini in občutki prišli v popoldanskih urah.

Prvič v zgodovini – litijske rokometašice v 1. A državni rokometni ligi Dekleta ŽRD Litija bodo v letošnji sezoni prvič v zgodovini zastopala naše barve v 1. A državni rokometni ligi za ženske. Med sezono bodo igrale proti ekipam RK Krim, RK Zelene doline Žalec, ŽRK Z´dežele, ŽRK Krka, ŽRK Mlinotest Ajdovščina, ŽURD Koper, ŽRK Ptuj, ŽRK Velenje in ŽRK Izola in se borile v najmočnejši ženski rokometni ligi v Sloveniji za naslov državnih prvakinj.

P

September 2019

o poletnem oddihu so rokometašice članske ekipe že na začetku avgusta začele s treningi. Ekipi so se priključile nove igralke in skupaj se pripravljajo na izziv, ki jih prva liga prinaša. Dobro motivirane se igralke pod taktirko trenerja Boštjan Kogovška, pomočnika Romana Verbajsa in kondicijskega trenerja

Drage rokometašice in rokometaši! Z vami smo preživeli čudovitih pet dni, za kar se vam zahvaljujemo. Prav tako upamo, da ste vsi uživali še bolj kot mi ter da se zopet vidimo na naslednjem rokometnem taboru, ko bo še bolj pestro in zabavno kot letos. Mentorji RD Herz Šmartno: Aleš Šmejc, Filip Gradišek, Jani Peterlin, Peter Bahovec, Grega Močnik in Tim Jerina.

Martina Gradiška pripravljajo na sezono, v kateri je cilj postati stabilna prvoligaška ekipa. Vodstvo društva si prizadeva dekletom omogočiti odlične pogoje za delo, zato se obračamo tudi na vas, da nam pomagate in igralke tudi podprete. Ekipa se je že dokazala, dokažite se še vi. K sodelovanju vabimo vse, ki vam ni vseeno za šport, in vse, ki lahko kakorkoli pomagate pri razvoju in napredku ženskega rokometa v Litiji in Šmartnem.

Mlajše ekipe so s treningi pričele konec avgusta oz. na začetku septembra

S

tarejše deklice in kadetinje so s treningi pričele konec avgusta, mlajše deklice pa na začetku septembra. Na začetku priprav na novo sezono je vadba potekala na zunanjih površinah, izven športne dvorane, kjer so dekleta pridno delala na vzdržljivosti. V našo sredino vabimo nove članice in člane. Pišite nam na info@ zrd-litija.si, napišite kaj vas zanima, da se boste lažje odločili za vključitev vaše deklice v našo zdravo rokometno druščino, in spremljajte našo spletno stran www.zrd-litija.si in FB-stran. Športni pozdrav! ŽRD Litija

18


September 2019

ZAHVALE

Življenje sploh ni tisto, kar se zdi, je le korak na poti k večnosti.

Kjer je prijateljstvo – kjer je prijateljstvo, ne, tam ni smrti. Ostaneš v prijateljih, v duši, ostaneš v ljubljenih, ostaneš v dragih, ostaneš za vedno. V njih dalje živiš, ostaneš, za vedno ostaneš v njih.

ZAHVALA

ZAHVALA V svojem 52. letu starosti nas je zapustil

Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, tašče, mame, hčerke, sestre in tete

IZIDOR MEDVED,

MARIJE ZUPANČIČ,

12. 5. 1967–12. 6. 2019.

roj. HABE, (18. 8. 1960–2. 7. 2019) iz Male Kostrevnice 14b, Šmartno pri Litiji,

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebna zahvala gre župniku g. Janezu Kvaterniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti, za denarno pomoč, darovano cvetje, sveče, svete maše ter nam ustno in pisno izrazili tolažilne misli, sožalje. Hvala Javnemu podjetju KSP Litija, d. o. o., gospodu župniku za opravljen obred in sveto mašo ter pevcem in trobentaču.

Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči: vsi njeni

Ko pošle so ti moči, zaprl trudne si oči. Zdaj tiho, mirno spiš, bolečine več ne trpiš, a čeprav spokojno spiš, z nami še naprej živiš.

Tiho je. Travniki so prazni. Polja so samotna. Gozd je teman. In tiste ptice so osamljene. Veter veje spomine. Molk. Solza oko rosi. Sonce je vzšlo. Najlepše rože odpirajo cvetove. V večnost. Zate.

ZAHVALA ZAHVALA

V avgustu se je od nas za vedno poslovil

Zapustil nas je

VINCENCIJ BERČAN,

JOŽE BAJC,

6. 12. 1938–7. 8. 2019, iz Zavrstnika.

7. 1. 1928–19. 7. 2019.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga ohranjate v lepem spominu. Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete maše. Iskrena hvala župniku g. Marku Mohorju Stegnarju za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke in g. Vinku Slapničarju za ganljive besede slovesa. Hvala tudi gasilcem PGD Zavrstnik za sodelovanje na pogrebni slovesnosti. Za trud in nesebično pomoč v njegovih zadnjih urah življenja se zahvaljujemo osebju Zdravstvenega doma Litija. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsi njegovi

Ne jokajte ob mojem grobu, le tiho k njemu pristopite, pomislite, kako trpel sem, in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA Zapustil nas je dragi mož, ati, ata, tast

VINKO ŠUŠTARŠIČ iz Riharjevca, 1952–2019.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, za vse darovano cvetje in sveče ter stiske rok in objeme sočutja. Iskrena zahvala vsem iz Piškurjeve družine, ki so pomagali že v času Vinkovega življenja, pa tudi družini Klašnja. Posebna zahvala gre tudi srčni patronažni sestri Tini in ostalemu osebju ZD Litija ter PGD Javorje in PGD Vintarjevec. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in se ga boste spominjali. Žena Joži, sin Tomaž in hči Kati z družinama

V SPOMIN Tri leta bo minilo, odkar se je poslovil naš najdražji

FRANC HOSTNIK

(10. 1. 1926–23. 9. 2016) iz Šmartnega pri Litiji, Grumova cesta 14. Njegovi nasveti in modre besede ostajajo med nami in lajšajo vsakdan vsem nam, ki smo imeli srečo se z njim srečati že na tem svetu, za kar mu bomo venomer hvaležni. Spominjamo se in pogrešamo ga soproga Slavi, sin Boštjan s soprogo Jelko, hči Urška in vnuki Boštjan, Klemen in Domen

19


DROBTINICE ŠMARSKE PRETEKLOSTI

Prihod WindischGraetzov na Bogenšperk Avtor članka: Tim Šteferl, JZ Bogenšperk Začetnik veje rodbine, ki se je ustalila na Slovenskem, je bil knez Veriand Windisch-Graetz. Rojen je bil kot grof Veriand Alojz leta 1790 v Strasbourgu. Bil je drugi sin grofa Jožefa Nikolaja Windischgraetza, mogočnega in vplivnega fevdalca na Češkem in v Spodnji Avstriji.

V

dobi odraščanja in kasneje je bil vedno v senci svojega starejšega brata, kneza Alfreda Ferdinanda, znamenitega avstrijskega feldmaršala, ki je uspešno zatrl revolucionarna gibanja v Pragi in na Dunaju v letu 1848. Leta 1822 ga je cesar Franc I. Avstrijski povzdignil v kneza. Po očetovi smrti je med drugim podedoval posestvo Senftenberg na Moravskem, ki ga je kasneje prodal, s tem pa pridobil dovolj denarja, da je lahko svoje finančne interese usmeril na Slovensko. Ker je imel izjemen smisel za ekonomske zadeve, se je uveljavil kot uspešen poslovnež in gospodar na vseh svojih posestvih. Lov na nepremičnine je bil pravzaprav njegova strast, po drugi strani pa tudi šibka točka, saj je menda med vožnjo z gondolo v Benetkah neprestano ponavljal edini stavek, ki ga je znal v italijanščini: »Quanto costa questo palazzo?« (op. p. Koliko stane ta palača?). Do leta 1853 je postal lastnik obsežnih posestev na slovenskem Štajerskem in Notranjskem, s tem so Windisch-Graetzi poleg Auerspergov postali plemiška rodbina z največ posestmi na Slovenskem. Istega leta je od hčere Ignaca Bogataja, ki je umrl malo pred tem, kupil grad Bogenšperk. Dve leti zatem je od grofa Degenfeld-Schönburga kupil tudi dvorec Slatna, ki je stal nad Šmartnim, in tako ponovno povezal oba gradova, ki sta bila nekoč že povezana (prva žena Janeza Vajkarda Valvasorja z Bogenšperka je bila Ana Rozina Graffenweger s Slatne). Bogenšperk in Slatna sta bila takrat sicer v dobrem stanju, a kot podeželska gradova precej skromno opremljena ter hladna in se nikakor nista mogla primerjati z mogočnim baročnim dvorcem Haasberg pri Postojni, v katerega je knez Veriand preselil sedež svoje rodbine. Iz dokumentov lahko razberemo, da je v 19. stoletju od nekdaj dobro založene bogenšperške orožarne rodbine Wagen s konca 16. stoletja ostala na gradu samo še ena čelada. Knez Veriand je prav tako takoj prepoznal vrednost Valvasorjeve za-

Knez Hugo Windisch-Graetz ml. je bil lastnik Bogenšperka med 1904 in 1920. Fotografijo hrani Pokrajinski arhiv Maribor.

puščine in v gradu uredil tudi Valvasorjevo sobo, ki jo je opremil s stilnim pohištvom iz 17. stoletja. To omenja tudi Fran Levstik v svojem delu Popotovanje od Litije do Čateža. Windisch-Graetzi so oba gradova sprva uporabljali zgolj priložnostno, po navadi so sem prihajali na lov ali gostili pomembne ljudi, v njihovi odsotnosti pa so z gra-

Windisch-Graetzov Bogenšperk na začetku 20. stoletja

Julij 2019

dovi upravljali oskrbniki. Na Bogenšperku sta svojo zlato poroko praznovala tudi knez Veriand in njegova žena Eleonore, na kar še danes spominja ohranjena plošča v grajski kapeli. Bolj učinkovito pa so izrabljali grajske gozdove, les so namreč prodajali v tujino (predvsem v Italijo), velik del Windisch-Graetzovega lesa pa je končal v zasavskih rudnikih. Njihova lesna industrija je dajala kruh kar lepemu delu okoliških prebivalcev. Najstarejši sin kneza Verianda, princ Karel, je padel v bitki pri Solferinu leta 1859, zato je upravljanje posestev prevzel njegov drugorojeni sin, princ Hugo Alfred. Njegova žena, Luiza Mecklenburška, je na Bogenšperku zelo rada bivala, saj je občudovala naravo in odmaknjenost gradu od vsakodnevnega mestnega vrveža. Zelo rada je jahala, pozimi pa je uživala v vožnji s sanmi. Princesa Luiza je na gradu tudi končala svojo življenjsko pot, njena zadnja želja pa je bila, da bi bila v grajski grobnici tudi pokopana. Krsta z umrlo princeso je sprva res čakala na pokop v bogenšperški grajski kapeli, a so jo kasneje iz neznanega razloga prepeljali v rodbinsko grobnico na Haasberg. V spomin na svojo ženo je princ Hugo Alfred za gradom dal zasaditi lipov drevored. Lipe v njem ponosno rastejo še danes in to romantično tradicijo zelo dobro ohranjajo, saj drevored predstavlja odličen prostor za poroke. Konec 19. stoletja je za grad pomenilo novo obdobje, takrat so ga namreč opremili z novejšim pohištvom, leta 1904 pa se je vanj za stalno naselila znamenita arheologinja, princesa Marija Gabrijela Windisch-Graetz. Poročena je bila z vojvodo Pavlom Mecklenburškim, zaradi česar je med ljudmi bolje poznana preprosto kot »vojvodinja Mecklenburška«. Več o njenem življenju in delu boste izvedeli v naslednji številki Krajevnih novic.

Krajevne novice - september 2019 (letnik 4, št. 6)  

Krajevne novice - september 2019 (letnik 4, št. 6)  

Advertisement