__MAIN_TEXT__

Page 1

ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ

Září 2017

Téma: Charita

a dobrovolnictví


HRÁTKY S ČEŠTINOU

Jana Schulzová

21. Říká se, že pod svícnem bývá největší A. světlo. B. tma. C. nepořádek.

22. Komu se nelení, tomu se A. svítí. B. zelení. C. jeleni.

23. Údiv a podiv můžeme vyjádřit zvoláním A. ježkovy voči. B. slonovy voči. C. ach jo.

24. Chybami se člověk A. učí. B. mučí. C. nepoučí.

25. Dobrá rada zní: dočkej času, jako husa A. kachny. B. pekáče. C. klasu.

26. Říkává se, že jablko nepadá daleko od A. příkopu. B. stromu. C. švestky.

27. Zvyk je železná A. bota. B. košile. C. záplata.

28. Bez práce nejsou A. koláče. B. rohlíky. C. knedlíky.

29. Kdo chodí kolem horké kaše, A. nejde rovnou k věci. B. dal by si raději maso. C. je už přejedený.

30. Kdo dělá z komára velblouda, ten A. přehání a zveličuje. B. je kouzelník. C. blouzní z horka.

31. Přísloví o jistotě říká, že vrabec v hrsti je lepší nežli A. vlaštovka na drátě. B. holub na střeše. C. ptáček v kleci.

32. Jede-li někdo jako namydlený blesk, A. jede rozvážně. B. jede rychle. C. je rozcuchaný.

33. Kdo má srdce na dlani, A. měl by navštívit lékaře. B. je dobrosrdečný. C. je zamilovaný.

34. Kdo jinému jámu kopá, A. sám do ní padá. B. v apatyce nekoupí. C. až se ucho utrhne.

35. Co se v mládí naučíš, ve stáří A. zapomeneš. B. jako když najdeš. C. nepotřebuješ.

36. Má-li někdo na hlavě vrabčí hnízdo, A. neučesal se. B. líhnou se mu tam malí vrabci. C. má klobouk nasazený obráceně.

37. Je-li dítě pěkné kvítko, tak A. se právě vykoupalo a příjemně voní. B. je to zlobidlo. C. jeho rodiče pracují v zahradnictví.

38. Přísloví není růže bez trní znamená, že A. nic není dokonalé, bez chyby. B. zahradník měl dovolenou. C. zahradník se nesnažil.

39. Když někdo dostane košem, znamená to, že A. nedošel vynést odpadky. B. nebyl vyslyšen a byl odmítnut. C. zapomněl nakoupit.

40. Řekneme-li o někom, že jedl vtipnou kaši, znamená to, že A. mu nedávali najíst. B. má fousy kolem pusy. C. je důvtipný.

21B 22B 23A 24A 25C 26B 27B 28A 29A 30A 31B 32B 33B 34A 35B 36A 37B 38A 39B 40C

2


ÚVODNÍK

Milí krajánci, vítejte po prázdninách! Je září a odrostlejším z vás začne dříve či později škola. Někteří půjdou do školy poprvé, z prvňáků se stanou druháci-mazáci, někdo poskočí do posledního ročníku... Každý udělá ve svém školním životě další krok. Zažije jistě spoustu zábavy, mnohému se naučí a možná potká i nové kamarády. A mladší krajánci, ti se mohou těšit na nové hry a zážitky s kamarády ze školky či hřiště. O zábavu ve volném čase se jako vždy postará i časopis Krajánek, a to s řadou novinek. Jak vidíte na titulní stránce, naše rodina se opět rozrostla: o desátou vlaječku, o Švýcarsko! Představí se vám v některém z nejbližších čísel. Čeká na vás také ochutnávka jedné zajímavé knížky, kterou vám přinášíme od krajánků z Říma. Větší prostor dostanete v časopise i vy, jeho čtenáři. Budete se moci pochlubit svou tvorbou – obrázky, básněmi či povídkami. Školákům přeji vykročení správnou nohou a hodně úspěchů a všem pak spoustu zábavy s novými i osvědčenými rubrikami!

Obsah 2

ČASOPIS nejen PRO ČESKÉ DĚTI ŽIJÍCÍ V ZAHRANIČÍ Září 2017 Téma: Charita a dobrovolnictví

3 4—5

Redakce: Barbora Aydın, Kateřina Balunová, Mirka Bartušková, Radka Çelik, Marta Daeuble, Lenka Delgado, Adéla Economou Krubnerová, Michaela Enžlová, Ivana Kaçmaz, Kristýnka a Lenka Kanellia, Anna Karamantzani, Hana Katzourakisová, Soňa Klimešová, Jiřina Klírová, Lucie Krameriusová, Svatava Lévová, Jitka Lores Zákoucká, Jana Schulzová, Dagmar Straková, Zdeňka Strigaro, Eva Voortman Šimánková, Marie Švédová Jazykové korekce: Ivana Bilošová, Zuzana Dorogiová, Tereza Mikulášková, Kristýna Vávrová Titulní strana: Adéla Economou Krubnerová Ilustrace: Marta Daeuble, Adéla Economou Krubnerová, Zdeňka Strigaro Grafická úprava: Radka Çelik, Adéla Economou Krubnerová, Ivana Kaçmaz Kontakty: Athény czechathenscommunity@gmail.com, Brusel krajanek@csbh-brusel.be, Deventer info@talencentrumaandeijssel.nl, Istanbul krajanek@krajaneistanbul.cz, Lyon www.franco-tchequelyon.fr, Madrid ceskaskolamadrid@hotmail.com, Milán krajanek.milano@seznam.cz, SAE http://sdruzenicssae.com/

6—7 8—9 10—11 12—13

Volnočasovky Hrátky s češtinou 16—17 Pověsti a legendy 18 České stopy 19 Významné dny

14—15

20 21 22 23 24—25 26—27 28—31 32—33 34 35 36

casopiskrajanek@gmail.com

Hrátky s češtinou Úvodník Téma Krajánek na cestách Putování za chutěmi U krajánků

Zpívánky Říkanky Veselá stránka Domalovánka Krajánkova knihovna Čtení na pokračování Hrátky s češtinou Krajánkovo tvoření Domalovánka Komiks Tvorba čtenářů

www.facebook.com/casopiskrajanek © Češi a Slováci v Istanbulu

3

Znáte ustálená slovní spojení? Zdravím vás z Milána Charita a dobrovolnictví Vítejte v Itálii Caprese a grissini Jak pomáháš těm, kteří to potřebují? Křížovky, rébusy, osmisměrky Jaké písmeno chybí? Chrudim a bezhlavý kapucín Jára Cimrman Svátek obětování, Pierre de Ronsard, Feyhaman Duran, Pedro Almodóvar Ten umí to a ten zas tohle Týden malých zahradníků Hádanky, vtipy, jazykolamy Ozdob koláčky Káťa a Škubánek Azurka a největší přání Hledá se kocourek Prázdninový fotorámeček Co se nachází v obýváku? Knedlík a první školní den Ptačí příběhy

https://issuu.com/casopiskrajanek


TÉMA

Jana Schulzová

Ačkoli se to na první pohled nezdá, můžeme téma dobročinnosti v zářijovém Krajánkovi pojmout tak trochu i jako pohádku. Nevěříte, děti? Jen čtěte dále! Charita – z latinského caritas, což znamená smilování, slitování – je dobrovolná činnost, která má za cíl pomáhat potřebným. Těmi mohou být například děti, zejména v chudých oblastech světa, staří, nemocní, chudí či opuštění lidé, kteří se o sebe sami nepostarají. K dobročinnosti samotné nás vede láska člověka k člověku. Mám rád, a proto pomáhám. Dobrovolnictví je zase činnost vykonávaná ku prospěchu druhých, a to bez nároku na odměnu. V každém odstavci se to v našem tématu bude jen hemžit DOBREM. Jako v pohádce, kde DOBRO vítězí nad zlem, hlavní hrdina koná DOBRÉ skutky a v těle mu bije DOBRÉ srdce. Kdyby se

a úspěchem... Protože ti, kteří pomoc potřebují, navzdory úsilí dobrovolníků a charity, byli, jsou a budou. Kdo se věnuje dobročinnosti, dobrovolnictví a charitě, dělá to nezištně pro ostatní, pro ty, kteří to potřebují, kteří sami nemohou. Když pomáhá, obohacuje i sebe samotného, dělá mu to dobře. Na světě existuje řada charitativních a dobročinných organizací. Můžeme se do nich zapojit, ale dobrovolničit můžeme i sami či s kamarády. Stejně tak můžeme zvolit způsob pomoci, závisející na našich silách a možnostech. Někdo daruje užitečnou věc, třeba spacák, pitnou vodu nebo trvanlivé potraviny. Jiný přispěje prací, nápadem a dovedností, když postaví dům, vybuduje zavlažovací zařízení nebo naučí číst a psát třídu žáč-

děti z Deventeru

každý z nás alespoň na chvilku stal dobročinným dobrovolníkem a přispěl by malým dílem k dobru, bylo by to také jako v pohádce. Zvláště pak v dnešním světě plném honby za penězi, mocí 4


TÉMA

ků. Někdo další zase místo práce a času věnuje trochu peněz. Potřebných je na světě moc a každá pomoc se počítá.

mladé lidi, studenty, kteří o prázdninách mohou spojit příjemné s užitečným. Řada organizací zprostředkovává dobrovolnickou práci studentů, kteří vyrazí do cizí země, poznávají ji, seznamují se s vrstevníky a přitom pomáhají stavět, opravovat… Kam se podíváme, tam je možno nezištně pomáhat. Jak a kde myslíte, že byste mohly pomoci vy, děti? Jak byste se mohly zapojit do charity? Třeba někde u vás dobrovolníci pomáhají odklidit odpad z lesa, ve škole se pořádá vánoční trh nebo prodej vlastnoručně vyrobených předmětů, vaše obec by ráda s pomocí obyvatel opravila dětské hřiště... Tak co říkáte, zeptáte se a přidáte?

lékařský kufřík: Vašík Kaçmaz, Istanbul

Pokud máte, děti, co jíst a kde bydlet, nebo dokonce si s čím hrát a kam jet na prázdniny či za zábavou, je to, ač si to třeba neuvědomujete, obrovské štěstí. Na světě je totiž spousta hladovějících, bez pitné vody a střechy nad hlavou. Každou chvíli také zasáhnou lidské osudy požáry, tornáda, zemětřesení, které poničí vesnice a města, záplavy, které zatopí domy, pole i zahrady... Zmírnit nepříznivou situaci a utrpení pomáhají nejrůznější sbírky z peněžních darů, dobrovolní hasiči a lékaři přímo na místě, dodávky léků, jídla, pitné vody, stanů, přikrývek a podobně. Kromě pomoci potřebným v extrémních situacích se dobrovolníci věnují i práci s dětmi, angažují se v tělovýchovných oddílech, v turistických spolcích, v ochraně přírody, stávají se dobrovolnými hasiči nebo členy Červeného kříže, pomáhají opravovat historické památky a podobně. Existují také projekty pro

dobrovolný hasič: Jan Moscardino, Milán

5


KRAJÁNEK NA CESTÁCH

Jana Schulzová

Milí krajánci-cestovatelé, vítejte opět co nejsrdečněji v Itálii! V zemi pyšnící se mnoha nej, co se týče dějin, zeměpisu i památek. Ať se vydáte na cesty po Itálii od severu k jihu, od východu na západ nebo od středu na kteroukoliv stranu, jistě nikdy neprohloupíte. Přijměte pozvání na malou ochutnávku z bezpočtu kulturních a přírodních památek. A to ne ledajakých! Vybírali jsme ze seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, tedy z těch opravdu výjimečných a nejuznávanějších pamětihodností, které si od lidstva zaslouží zvláštní pozornost. Itálie se s počtem padesáti tří památek na seznamu může pochlubit celosvětovým prvenstvím. Jen pro srovnání, Česká republika jich má zatím dvanáct. Italské skvosty tvoří přepestrou paletu památek. Jsou mezi nimi historická centra nejnavštěvovanějších měst, jako jsou Řím, Florencie, Siena nebo Neapol. Obdivovat můžeme také archeologická naleziště, vily, hrady, zámky či vzácné malby. Své místo tu mají i vulkány, bukové lesy, ale i pohoří Dolomit, které možná znáte ze zimních lyžovaček nebo letních výšlapů. Přesvědčte se s námi o tom, že je opravdu co obdivovat!

BENÁTKY Do Benátek, zcela unikátního města nacházejícího se v severní Itálii v kraji Benátsko, každoročně přijíždějí milióny turistů. Jak by také ne. Jeho jedinečnost spočívá především v tom, že je postaveno na více než stovce malých ostrůvků. Uličky pro pěší se střídají se stovkami mostků. Místo silnic tam mají vodní kanály. Marně byste čekali na autobusy nebo tramvaje. Hromadnou dopravu zajišťují motorové lodě a trajekty. Nenajdete tu ani auta – místo nich jezdí čluny (a to i sanitní nebo policejní), nejrůznější loďky a také proslulé gondoly. To jsou dlouhé, štíhlé lodě, nejčastěji černé barvy, s kovovými zobci na přídi a zádi. Gondoliér ji pohání dlouhým veslem. Pokud bude mít pruhované triko, na hlavě slamák s mašlí a zpívat nejznámější italské písně, marně byste hledali typičtějšího! 6


KRAJÁNEK NA CESTÁCH

MATERA Matera je prastaré město v jihoitalském kraji Basilicata proslavené především svou podzemní architekturou. Osídlené bylo již v dávném paleolitu. Obydlí, sklepení, bludiště chodeb, ale i zdobené kostely zde byly vestavěny přímo do skal. Místo je tak jedinečné, že si jej pro své filmy situované dob dávno minulých vybrali mnozí slavní režiséři.

foto: Jana Schulzová

TRULLI Městečko Alberobello v jižní Itálii v regionu Apulie jakoby se přímo vylouplo z pohádky. Na místo tradičních domů tu vyrostly kruhové stavby vyskládané z kamenů. Postaveny byly nasucho, bez malty. Střechy jsou kupolovité zdobené nejrůznějšími symboly: náboženskými, pohanskými, alchymistickými, astrologickými... V tomto „trullím“ stylu tu mají dokonce i kostel!

ŠIKMÁ VĚŽ V PISE Málokterá věž na světě je tolik fotografovaná jako právě ta šikmá v Pise v kraji Toskánsko. Bělostnou kruhovitou věž z mramoru začali stavět ve 12. století. V podstatě ihned se jim však začala nebezpečně naklánět. Měla totiž základy na měkké hornině. Po celá staletí se ji snažili stavitelé vyrovnat. Nakonec se jim to snad podařilo. Vychýlení snížili na 4 metry a návštěvníci na ni opět mohou vystoupat. Nevíme, jak vy, ale my si tam raději pospíšíme, než se třeba znovu více nakloní... 7

Anna Moscardino, Milán

SOPKA ETNA Etna je nejvyšší činnou sopkou v Evropě. Měří více než 3300 m a nachází se na ostrově Sicílie. Pro svou neustálou aktivitu se těší zájmu vulkanologů, geofyziků i turistů. Kdoví, možná zrovna teď, když o ní čtete, Etna zas upouští do nebe sloupeček kouře...


Jana Schulzová

PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

aneb osvěžení v barvách italské vlajky Salát Caprese, původem z kraje Kampánie, může být předkrmem, salátem nebo lehkým druhým chodem v horkých dnech. Příprava je rychlá a snadná. Surovin je zapotřebí málo a bývají snadno dostupné. Dbejte však na jejich prvotřídní kvalitu!

Budeme potřebovat Pro 4 osoby: • 500 g mozzarelly • 500 g rajčat • 10 lístků čerstvé bazalky • sůl • extra panenský olivový olej

foto: Jana Schulzová

Mozzarellu nechte okapat. Rajčata omyjte a pokrájejte na kolečka nebo kousky. Dejte je do misky, osolte a promíchejte. Okapanou větší mozzarellu nakrájejte na kolečka nebo kousky, mozzarellové minibochánky můžete ponechat vcelku nebo překrojit napůl. Mozzarellu přidejte do mísy k rajčatům. Vše pokapejte olivovým olejem a ozdobte omytými lístky bazalky.

Doba přípravy: 10 minut

Dobrou

Náročnost: Nízká – zvládnete téměř bez pomoci rodičů. 8

appetito!


PUTOVÁNÍ ZA CHUTĚMI

Jana Schulzová

aneb domácí křupání Grissini neboli křupavé tyčinky, původem z kraje Piemont, připravíme ve zjednodušené variantě bez droždí a kynutí.

Budeme potřebovat Na asi 15 tyčinek: • 300 g hladké mouky • 100 g studené vody • 80 g slunečnicového oleje • slunečnicový olej na potření • lžička soli

Záměrně jsme pro vás vybrali dva recepty, které se navzájem báječně doplní.

Doba přípravy: 20 minut + pečení

Prosetou mouku smíchejte v míse se solí a olejem a promíchejte prsty. Postupně po troškách přidávejte studenou vodu. Pracujte rychle, ať se těsto moc nezahřeje. Na vále si rozdělte těsto asi na 15 dílků. Vyválejte z nich dlouhé „žížaly“, potřete olejem a naklaďte na plech vyložený pečicím papírem. Pečte dozlatova v předehřáté troubě při 180 °C, a to asi 30 minut (záleží na tloušťce tyčinek i druhu trouby). Přidáním koření nebo semínek – rozmarýnu, máku, sezamu apod. – do těsta vzniknou další chuťové varianty.

Náročnost: Nízká – zvládnete téměř bez pomoci rodičů.

foto: Jana Schulzová

9


U KRAJÁNKŮ

Eva Voortman Šimánková, AEK a kolektiv

Naše škola pomáhá dětem a misiím v Brazílii penězi z prodeje na školním vánočním trhu nebo z prodeje domácích dortů.

Do školy nosím jednou ročně oblečení a hračky, se kterými si už nehraji. Dostanou je děti z dětských domovů a děti uprchlíků. Často jim darujeme i jídlo.

Sbíráme víčka a všechno možné. Nejvíce nás ale baví běhat pro dobrou věc. Skoro každý víkend je v Madridu nějaký dobročinný závod. V cíli pak dostaneme sladkosti a medaile.

S maminkou nosíme staré brýle k optikovi. Ten vymění sklíčka a pošle je dětem, které je potřebují, třeba až do dalekého Nepálu. Také posílám hračky dětem do Rumunska.

Ve škole máme hodně projektů, kterými pomáháme, například při ramadánu rozdáváme jídlo zaměstnancům školy. Své malé oblečení dávám na charitu a u dědy v Čechách sbírám víčka.

Když jdu s maminkou na nákup do supermarketu, dávám drobné jedné paní s miminkem, která tam někdy sedí na chodníku. 10


U KRAJÁNKŮ

S bráškou se každoročně účastníme charitativního běhu Walkathon. Také jsme věnovali plyšáky, školní a hygienické potřeby i sladkosti na dobročinné sbírky pro děti.

Pravidelně věnuji své hračky a oblečení chudým dětem. Také třídím odpad a pomáhám mamince v krajanském spolku a ve sdružení rodičů v naší škole. Dávám věci do tomboly, pomáhám vařit a péct na akce spolku.

Pomáhám dědovi v lese sbírat větvičky, aby se nemusel ohýbat. Ve školce jsme sbírali víčka pro pána, který potřeboval nové vozítko. A malé oblečení dávám na charitu.

Moje babička pracuje v second handu s dětskými věcmi. Výdělek jde na charitu pro děti, které to potřebují. Moc ráda tam pomáhám a nosím tam i své hračky a oblečení.

V naší škole běháme každý rok na pomoc nemocným dětem pro charitativní projekt ELA – „Mets tes baskets et bats la maladie“ (Nazuj si tenisky a vyhraj nad nemocí). Vloni jsem byl druhý! Prozraď nám, jaký má původ tvoje jméno, co znamená a jestli má i jiné podoby v dalších zemích. Odpověď s fotografií posílej na e-mail: casopiskrajanek@gmail.com. Otiskneme ji v listopadovém čísle. 11


VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

(Dokončení najdeš v tajence křížovky.)

Stefi Angelopoulou Athény

1. Který z těchto živočichů patří mezi hmyz? datel, myš, pstruh, skokan, vosa, zmije 2. Který z těchto živočichů patří mezi ptáky? datel, myš, pstruh, skokan, vosa, zmije 3. Který z těchto živočichů patří mezi ryby? datel, myš, pstruh, skokan, vosa, zmije 4. Který z těchto živočichů patří mezi obojživelníky? datel, myš, pstruh, skokan, vosa, zmije 1. 5. Který z těchto živočichů patří mezi plazy? datel, myš, pstruh, skokan, vosa, zmije 6. Který z těchto živočichů patří mezi savce? 2. datel, myš, pstruh, skokan, vosa, zmije

3. 4. 5. 6. Carolínka Hernández Matoušková, Madrid

(Dokončení najdeš, když vyluštíš rébus.)

1=A

8=I

2=C

9=J

3=D

10 = L

4=E

11 = N

5=É

12 = O

6=Ě

13 = V

7=H 13

3

12

7

10

1

13

2

4

10

1

6

9

12

11

6

2

12

8

11

5

7

12


VOLNOČASOVKY

Hana Katzourakisová

(Dokončení najdeš v tajence křížovky.)

1.

Vašík Kaçmaz, Istanbul

2. 3. 4. 5.

1. orgán zraku 6. 2. hlavní město ČR 3. živočich, který si nosí domeček na zádech 7. 4. nejdelší česká řeka 8. 5. žluté, kyselé ovoce 6. měsíc, kdy začíná škola v ČR 7. roční období, kdy opadává listí ze stromů 8. dopravní prostředek, který se pohybuje ve vzduchu Vašík Kaçmaz, Istanbul

G

W

A

K

Č

I

B

Y

R

V

Č

B

K

N

U

P

E

S

F

K

J

P

Ř

A

D

M

Š

L

R

Ž

A

M

E

K

H

U

Q

Á

E

K

K

O

Č

T

F

Y

L

L

T

Ř

Č

R

E

O

C

Í

V

K

K

Z

O

Č

K

P

K

A

Q

D

A

H

K

E

Š

U

O

P

A

P

Ž

T

13


HRÁTKY S ČEŠTINOU

Radka Ҫelik a Hana Katzourakisová

14


HRÁTKY S ČEŠTINOU

15


POVĚSTI A LEGENDY

Jitka Lores Zákoucká

a v pozdější době slavnými závody koní Velkou pardubickou a motocyklovým závodem Zlatá přilba. Město Chrudim zase bývalo v minulosti věnným městem českých královen. Dodnes tam můžeme obdivovat řadu gotických a renesančních staveb. Návštěvníky upoutá Mydlářovský dům s věží v podobě minaretu, kde se dnes nachází slavné muzeum loutek z celého světa: tradiční české loutkové divadlo, stínoherní divadlo z Indonésie, vietnamské vodní loutkoherectví. V nedaleko umístěné herně s loutkami si hraní na jevišti mohou vyzkoušet dospělí i malí návštěvníci.

Trochu zeměpisu a historie neuškodí Pardubický kraj leží na severovýchodě Čech a nalezneme tam starobylá města, vesničky, významné památky i přírodní krásy – od podhůří Orlických hor a Kralického Sněžníku přes Svitavsko, Polabí, Železné hory, Žďárské vrchy a Českomoravskou vrchovinu. Krajským městem Pardubického kraje jsou Pardubice. Jeho centrum je městskou památkovou rezervací zahrnující středověké jádro a Pernštýnské náměstí. Dominantou města je místní zámek. Pardubice prosluly od 16. století výrobou perníku

V Chrudimi se narodil Josef Ressel, vynálezce lodního šroubu. Nedaleko ní v obci Kočí se nachází unikátní malebný venkovský kostel ze 14. století, ke kterému vede dřevěný most ústící do dřevěné zvonice. Most navíc překračuje někdejší vodní příkop a jedná se tak o jedinečnou stavbu.

16


POVĚSTI A LEGENDY

Ve městě Litomyšl stojí renesanční zámek vystavěný podle italských vzorů s překrásnou vnější sgrafitovou výzdobou. V zámeckém areálu je pivovar – dnes muzeum, kde se narodil a prožil dětství hudební skladatel Bedřich Smetana. Zámek se pyšní zápisem na seznamu kulturních památek UNESCO. Nedaleko rozkošného rokokového zámku Nové Hrady je chráněný přírodní pískovcový útvar Toulovcovy maštale. Je tu také několik důležitých vodních toků: nejvýznamnější řekou protékající krajem je Labe. Na řece Chrudimce nazývané stříbrná řeka se prostírá přehrada Hamry z roku 1912, která patří k našim nejstarším přehradám. Lázně Bohdaneč nacházející se v polabské rovinaté krajině s rybníky a jehličnatými lesy nabízí svým návštěvníkům přírodní slatinné bahenní koupele a zábaly pro léčbu nemocí pohybového ústrojí.

lásku paní Voršile, manželce zámožného řezníka Petra Myslivečka. Jednou se její manžel, který nechodil pro slovo ani pro čin daleko, vracel domů z práce a oknem zahlédl, jak se jeho pohledné manželce na kolenou dvoří láskou popletený řeholník Fortunát. A protože mistr řeznický byl horké krve a nátury, dlouho neváhal, popadl svůj široký řeznický nůž, skočil do místnosti a bez milosti Fortunátovi usekl hlavu. Zatímco paní Voršile se zázrakem podařilo před manželovým hněvem uniknout útěkem, její manžel konal. Kapucínovu hlavu zabalil do látky a hodil do nedaleké řeky. Bezhlavé tělo pak odnesl někam na valy a šel se sám dobrovolně udat na policii. Jeho další osud již není v tehdejších kronikách zaznamenán.

O bezhlavém kapucínovi Kapucín bez hlavy je jednoznačně nejznámějším chrudimským strašidlem a zjevením. V 17. století se stal členem místního kapucínského kláštera bratr laik, který přijal jméno Fortunát neboli štěstím obdařený. Nové jméno mu však na štěstí ani na životě nepřidalo. Sice složil řádový slib čistoty, ale neodolal svému pokušení zamilovat se a vyznávat

Bezhlavý kapucín se nicméně od té doby pravidelně zjevoval zdejším obyvatelům a pokaždé jako by chtěl upozornit na blížící se nebezpečí či neštěstí. Kráčel prý vzpřímen, s kapucí zdviženou, se zakrvaveným okrajem zohaveného krku a bez hlavy.

17


ČESKÉ STOPY

Mirka Bartušková

Milé děti, když jsem si přečetl, že v celonárodní anketě Největší Čech zvítězil v roce 2005 muž jménem Jára Cimrman, rozhodl jsem se o tomto chlapíkovi dozvědět víc. A právě teď se s vámi o získané poznatky podělím. Musím říct, že po zjištění, co všechno syn českého krejčího a rakouské herečky za svůj život dokázal, jsem si pomyslel: „Hochu, máš co dohánět!“ Tak například zkonstruoval první vzducholoď, v latinskoamerické Paraguayi založil loutkové divadlo, vymyslel označení pro sněžného muže „Játy“, které bylo Angličany zkomoleno a převzato jako „Yetti“. Podnikl dalekou výpravu až na severní pól, který nakonec minul, a to o pouhých sedm metrů. Jaká škoda! Objevil také CD (neboli Cimrmanův disk), který byl znovuobjeven v roce 1979 a nazvaný kompaktní disk. Věřte, že i dvoudílné plavky nebo plnotučné mléko jsou jeho dílem. Snad už vás ani nepřekvapí, že je také autorem několika divadelních her. Nejdůležitější je však to, že ať se kdekoli toulal a cokoli zažil, vždy se rád vracel domů, do Čech.

Svěrákem, kterého například známe jako autora pohádek Tři veteráni nebo Tři bratři. Tito pánové spolu se svými kolegy založili také Divadlo Járy Cimrmana, ve kterém byl představen vymyšlený Cimrmanův život a kde byly zahrány divadelní hry, které údajně napsal. Cimrman se stal natolik oblíbenou postavou v české kultuře, že existuje mnoho objektů, které nesou jeho jméno – planetka Járacimrman, ulice Járy da Cimrmana v Olomouci nebo Základní škola Járy Cimrmana Lysolaje. Je také držitelem několika ocenění. Vedle ankety Největší Čech vyhrál i v televizní soutěži o sedm divů České republiky, kde porazil takové velikány, jakými jsou král Karel IV. nebo Ota Wichterle, vynálezce kontaktních čoček!

Říkáte si, že není možné, aby takový člověk existoval? Který by byl autorem tolika vynálezů? Který by toho tolik procestoval a zažil? Tak máte pravdu! Celá osobnost Járy Cimrmana byla vytvořena dramatiky Jiřím Šebánkem a Zdeňkem 18


VÝZNAMNÉ DNY

Soňa Klimešová

1. září začíná SVÁTEK OBĚTOVÁNÍ

11. září 1524 se narodil PIERRE DE RONSARD

Slaví ho třeba naši krajánci ve Spojených arabských emirátech (jako Eid al-Adha) a v Turecku (jako Kurban Bayram). Tento svátek vychází z příběhu o Abrahámovi ze Starého zákona, který měl na příkaz Boha obětovat svého syna. V tento den obětují muslimové některá chovná zvířata a část z nich darují chudým.

Je považován za jednoho z největších francouzských básníků, svou generací byl nazýván princem básníků. Nevyléčitelná ztráta sluchu z mládí ho přivedla k básnictví. Psal především sonety a ódy o lásce, byl velkým oblíbencem tehdejšího francouzského krále Karla IX. Vrcholem jeho umělecké tvorby jsou melancholické (smutné) básně ze sbírky Stefi Aggelopoulou, Athény Lásky.

Meryem Aydın, Istanbul

17. září 1886 se narodil FEYHAMAN DURAN

25. září 1949 se narodil PEDRO ALMODÓVAR

Významný turecký malíř, jehož úžasný talent se projevil už při studiích. Studoval v Paříži a své zkušenosti s evropským malířstvím pak kombinoval s tureckou kulturou. Maloval portréty, krajinu i výjevy z tureckých dějin.

Je to španělský režisér a scenárista. Jeho snímky se těší mezinárodní popularitě u kritiků i „náročných“ diváků. Film Vše o mé matce (Todo sobre mi madre) získal v roce 1999 Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film, druhého Oscara obdržel Almodóvar v roce 2003 za scénář k filmu Mluv s ní (Hable con ella). Snímky vyšly v česko-španělském vydání. 19


ZPÍVÁNKY

Michaela Enžlová

(řeč) Slavní mudrci, Cvzácní chemici,G7 C slovutní mistři, páni magistři,Dmi7 G7 astrologové, geometři, agronomové, psychiatři (zpěv)D#Páni docenti Ggeologie, Emi psychologie, DteologiGe, D nemocí zjevných, nemocí zhoubných, nemocí latentních,F7 Ami/e vynálezcové věcí patentních, magniD/f#ficence, Dmi7zkrátka G7inteligenCce.F, C7, F C7

Tady je Ftesař, C7klempíř, Fzedník a ten, co otesává G#dimkameny, je C7/gkameník C7 a tady Gmislužka, D7oráč, Gmikamnář, ten když se umeje je k C7nepoznání Fkominík. Ten dláždí Bulice, C7 ten kove Amipodkovy, Dmi ta krmí Gmislepice, A7 ta peče Dmi/ccukroví. G7/h Ten umí F/cto a C7ten zas Ftohle a všichni Bdohromady C7udělají Fmoc.

továrna: Vašík Kaçmaz, Istanbul

A tu je platnéř, kočí, havíř: „Já sfárám dolů do dolů a doluju rudu.“ A tady rybář, kejklíř, dudák: „Já vám rád každou písničku na dudy zadudu.“ Já louhuju kůže, já z nich šiju boty, já pěstuju růže, já látám kalhoty. Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.

kuchař: Vašík Kaçmaz, Istanbul

J.Ježek/J.Werich písnička z filmu Císařův pekař, 1951

My všichni na tom budem lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. I širší ulice a tvrdší podkovy, kuřata, slepice, pečivo, cukroví. Když ten dá to a ta zas Ftohle Dmi tak všichni Gmi7dohromady C7budeme mít Fdost. Továrny C7na kůže, peníze Fna boty, a do vlaC7sů růže a nový Fkalhoty Ami a olej Dmina stroje E7 a stroje Amina práci a práci Dmibez boje, E7 po práci Cmi6legraci D7 a slunce Gmidost a dost Cmi6 pro staré, Gmipro děti a děti Bpro radost a radost Cpro děti. A budem Gmi7společně C7svět a mír Fmilovat Dmi a budem Bspolečně C7pro ten svět Dmi/cpracovat, G9/h když všichni Fvšechněm C7všechno D7dáme, tak budem Gmi7všichni všechno C7mít dohromaFdy.B, F 20


ŘÍKANKY

Michaela Enžlová

František Hrubín

Anežka Kaçmaz, Istanbul

Anežka Kaçmaz, Istanbul

21


VESELÁ STRÁNKA

Katka Balunová

Stěžuje si bezdomovec bezdomovci: „Dneska nemám kde spát. Malují mi ložnici...“ „A prosím tě, odkdy ty máš ložnici?“ „No oni natírají v parku lavičky!“ Žebrák postával na ulici a v každé ruce držel jeden klobouk. Jeden kolemjdoucí mu do jednoho klobouku něco hodil a zvědavě se ptá: „Hele, proč držíš v každé ruce jeden klobouk?“ „Obchody jdou poslední dobou dobře, tak jsem se rozhodl otevřít novou pobočku.“ Bezdomovec mávne na blížící se popelářský vůz a loučí se s kamarádem: „Tak se měj − už mi to jede!“ Jan Koray Kabataş, Antalya

22

Hádanky: 1. Oko. 2. Pomněnka.


DOMALOVÁNKA

Marta Daeuble

23


KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

Kristýnka a Lenka Kanellia, Lucie Krameriusová

A máme tu září. Prázdniny jsou za námi, většině z vás už začala škola a s ní také pravidelný režim. Budíček, škola, zájmové kroužky, společné rodinné radosti i povinnosti a na závěr sladký spánek. Ale před spinkání patří většinou ještě nějaká ta pohádka na dobrou noc, však my víme. A tak jsme pro měsíc září i v Krajánkově knihovně sáhli po pohádkových příbězích. Schválně, kluci a holky, jaký je váš nejoblíbenější večerníček? Bílá paní na hlídání? Berta a Ufo? Nebo máte raději starší pohádkové seriály, jako jsou třeba Kosí bratři nebo Maxipes Fík? A co třeba culíkatá holčička Kateřina a její strakatý pejsek Škubánek? Seriál Káťa a Škubánek mohli v dětství sledovat už rodiče některých z vás. Jeho první epizoda z dílny proslulého filmového studia Bratři v triku měla totiž v podobě animovaného večerníčku premiéru již v prosinci roku 1982. V letech 1984 až 1992 vycházely příhody Káti a Škubánka také formou komiksu v populárním dětském časopise Čtyřlístek. Od roku 2005 mají vybrané díly i knižní podobu. Poslední vydání je dokonce z letošního roku, takže když si pospíšíte, možná ještě pár kousků v knihkupectví pořídíte.

Kristýnka Kanellia: Knížka je suprová a dobře se čte. Je v ní i hodně pěkných obrázků. Nejvíc se mi líbila první kapitola, jak se Škubánek narodil z čokoládového vajíčka. Přečtěte si i vy alespoň první kapitolu, uvidíte, že je moc zábavná. My jsme ji s maminkou přečetly už celou a mockrát. A kde vlastně Káťa ke Škubánkovi přišla? To máte tak. Bylo jaro, slepičkám se líhla kuřátka, mravenci měli malé mravenečky, ptáci měli ptáčátka, jen Káťa neměla nikoho. Utíkala proto do města, koupila si v cukrárně veliké vej-

ce a dala ho na sluníčko do kočárku. Holčičce se přeci nemůže vylíhnout nic jiného než miminko. Ale ejhle! Z vajíčka se vylíhl pes. Teda. On ten pes spíš jen sežral čokoládové vejce a v kočárku se schoval. Ale to nebránilo tomu, aby se z Káti a jejího nového pejska Škubánka stali nerozluční přátelé.

24


KRAJÁNKOVA KNIHOVNA

A co spolu Káťa a rozumbrada Škubánek zažili? Snad všechno, na co si jen vzpomenete. Byli spolu na rybách, vyrazili si na konkurz pro budoucí psí filmové hvězdy, vytopili dům a pohostili návštěvníky z cizí galaxie (nebo to byly jen vykutálené myši?).

Vzpomínáte si na další příhody? Poproste mamku nebo taťku, ať vám kousek přečtou. Uvidíte, že to uvítají, určitě mají Káťu a Škubánka moc rádi. A vy, kteří už umíte číst, můžete pro změnu číst jim!

V ZOO si protrpěli horké chvilky kvůli opici Zuzance, která zatoužila podívat se do Afriky. Káťu zavřela do klece a Škubánka, pod pohrůžku zastřelení banánem, donutila vyvést ji přes vrátnici zoologické zahrady. Občas jim také cestu zkřížil škodolibý kocour Luciáš, který jim jejich upřímné přátelství záviděl, a tak jim přichystal nejednu lest.

25


ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

napsala a nakreslila Martina D. Moriscoová

Martina D. Moriscoová je maminka krajánků, jako jste vy. Žijí v Říme a navštěvují tam českou školu. Aby krajánky v Říme čeština víc bavila, napsala a nakreslila pro ně knížku o modrovlasé holčičce. O její příběhy se chce podělit i s vámi ostatními, a proto jsme pro vás na stránkách Krajánka připravili „ochutnávku“. Doufáme, že se vám bude povídání o Azurce líbit stejně jako dětem v Římě.

Já (M)Azurka Jmenuji se Azurka Skalničková. Je mi sedm, skoro osm let. Když jsem se narodila, rodiče mi dali jméno Mazurka. Moje maminka miluje tanec a chtěla, aby moje jméno bylo, jak říkala: „Zněle taneční.“ Hi hi! Docela legrační jméno, že?! Mazurka je název tance a já bych byla taneční holčička, kdyby mi to jméno ovšem zůstalo. Ale nezůstalo! Dělo se to asi takhle: Pár měsíců po narození mi začaly růst nové vlásky. Ty moje nové vlásky neměly úplně obyčejnou barvu, začaly se vybarvovat do modra! Nikdo tomu nemohl zpočátku uvěřit. Všichni si mysleli, že je to nějaký trik nebo že vlásky jsou jednoduše nabarvené, a maminku to prý velice trápilo. Nevěděla, co se mnou je. Jestli jde o věc, se kterou se dá něco udělat, nebo jestli to snad není nějaká nemoc. Běžela se proto zeptat mojí dětské paní doktorky: „Něco neobvyklého se děje naší holčičce!“ řekla. „Co s tím máme dělat? Dá se to nějak léčit, paní doktorko?” Tak byla prý vystrašená, moje maminka. Paní doktorka si mě pečlivě prohlédla. Pečlivě, to znamenalo opravdu důkladně, do nejmenšího kousíčku na těle. Zezadu, zepředu, seshora i zespodu. Koukla se mi do krku i do uší. Poslechla si moje srdíčko, jestli pěkně a správně tiká jako budíček. Poklepala mi lehounce na bříško, a když celou tu pečlivou prohlídku dokončila, řekla mamince: „Milá paní Skalničková, úplně normální to samozřejmě není, protože s takovým pěkným miminkem jsme se ještě nesetkali! Nemějte obavy! S barvou vlasů ovšem nic dělat nemůžeme, s tou se narodíte a máte takovou, která je vaše přirozená. Je vidět, že vaše krásná holčička bude mít 26


ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

barvu azurkovou, a to od přírody!“ A ještě dodala, ať je maminka ráda, že má tak krásnou a zdravou holčičku, a že až budu velká, budu si moci změnit barvu chemicky v kadeřnictví, pokud budu chtít. Miminkům ani malým holčičkám se nedoporučuje chemické barvení. Mohlo by jim ublížit, protože je příliš nezdravé. Moje maminka tenkrát přišla domů a prohlásila: „Nedá se nic dělat, vlásky změnit nemůžeme, ale nějak si pomůžeme! Změníme alespoň Mazurce jméno. Dáme pryč M a budeme naší holčičce říkat Azurka, ať je každému, kdo se bude divit, jasné, že máme azurovou holčičku!” a s tatínkem se zaradovali, že to je to úplně správné jméno pro mě! Moc se jim ulevilo. I já jsem se svým jménem moc spokojená a cítím se s ním dobře. Od Mazurky se tak hodně neliší. Není to sice jméno taneční, ale je takové hezky modré, azurkové, stejně jako jsou moje vlásky. Jsem azurová holčička a jsme spokojení všichni, celá naše rodina. S modrými vlásky problémy nemám. Všichni vědí, už podle jména, že je mám od narození přirozené. Slovo „PŘIROZENÉ" znamená, že něco, nějaká věc nebo situace, od začátku vypadá nebo se chová tak, jak si přála příroda. Pokud bychom tu věc nebo situaci změnili my podle našeho přání, už by nebyla přirozená. Kdybych si teď obarvila svoje vlásky, už by neměly svou přirozenou barvu. Podle tatínka, jak mi slovo přirozené vysvětlil, co vzniklo samo „přirozeně”, je v pořádku. „Někdy se přihodí, že děťátko není úplně jako ostatní,” říkává vždycky a všem moje maminka a je šťastná, že jsem taková, jaká jsem. Někdy ještě dodá: „To by to na tom světě vypadalo úplně obyčejně, kdyby neměl nikdo žádné zvláštnosti!” A všichni kývají a dávají jí za pravdu. Martina D. Moriscoová: Azurka a největší přání. Nakladatel: Martin Koláček - E-knihy jedou, 2016. Tištěnou knihu naleznete v Knižním e-shopu. E-book nabízí E-knihy jedou ad.

27


HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta a Roman Daeuble, Hana Katzourakisová

HLEDÁ SE KOCOUREK Ztratil se kocourek jménem Lojzík. Je černobílý, má natržené ouško, jedno oko zelené a druhé hnědé. Na krku má modrý obojek. Pokud Lojzíka najdete, prosím, volejte na číslo 732 836 026

28


HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

29


HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

  

30


HRÁTKY S ČEŠTINOU

Marta Daeuble a Hana Katzourakisová

31


KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

AEK a Marie Švédová

Během letních prázdnin nás často potká spousta nových zážitků, míst, kamarádství a někdy také dobrodružství. Určitě jste si domů z cest přivezli několik drobných předmětů, které vám budou léto připomínat. A pokud ne, třeba máte doma nějaké z minulých let – tentokrát se nám při tvoření budou hodit mušle, kamínky, korálky a drobné věci spojené právě s létem. Uděláme si totiž tu nejlepší vzpomínku na léto – rámeček na fotografii!

Budeme potřebovat

32

samotvrdnoucí modelovací hmotu (bílou)

malé předměty na ozdobu (přírodniny, korálky, ozdoby)

lepidlo (nebo lepicí pistoli)

tempery

štětec

formičky na vykrajování

vytištěné fotografie


KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

Na podložce rozválíme samotvrdnoucí hmotu válečkem a pak vykrajujeme tvary na rámeček nebo rámečky. Vykrajovat můžeme například většími formičkami na perníčky a cukroví. Pokud chceme čtvercový nebo obdélníkový rámeček, můžeme použít nůž a vykrojit tvar pomocí pravítka. Pro kruhový rámeček můžeme použít k vykrojení tvaru sklenici.

Po uschnutí rámečky nabarvíme temperovými barvami. Lepidlem na rámečky nalepíme cokoli, co jsme si dovezli z prázdnin, nebo drobné dekorace. Můžeme použít také flitry nebo třpytky. Nakonec ze zadní strany vlepíme fotografii z prázdnin. Pokud chceme rámeček někam pověsit, bude třeba ze zadní strany přidat také očko (můžeme je vyrobit z kousku provázku, který dobře připevníme lepidlem a přelepíme kouskem tvrdého papíru). Pokud rámeček chceme mít na ledničce, stačí na zadní stranu připevnit samolepicí magnetickou pásku nebo fólii. 33


DOMALOVÁNKA

AEK a Marie Švédová

34


KOMIKS

Lenka Kanellia, Jana Schulzovรก a Zdeลˆka Strigaro

35


TVORBA ČTENÁŘŮ

Ptačí příběhy Řecky napsala Stefania Magdalini Angelopoulou v 7 letech. Do češtiny přeložila její sestra Karolína. Od svých 6 let navštěvuje státní základní školu v Athénách a každou sobotu navštěvuje s Karolínou výuku českého jazyka v ČKSvA.

Kapitola 1 Žila jedna ptačí rodinka. Šli k rybníku, tatínek nachytal mnoho rybiček a maminka taky a děti jen málo. Pak se koupali v rybníku. Za chvíli dali ryby do košíku a šli domů. Když letěli vysoko v oblacích, ptáčátka si hrála s mráčky. Stavěla z nich koule, čtverečky nebo další tvary. Když bylo nejmenší ptáčátko unavené, přerušili hru a začali si povídat. „Tatínku, kdy už budeme doma?“ „Za chvíli,“ řekl tatínek. „Děti, chcete spát dnes v naší posteli?“ „Ano, děkujeme, maminko!“ řekly děti. Za dalších 5 minut už byli doma. Maminka vyndala ryby z košíku a zavolala děti a tatínka na večeři. Za pár minut přišli všichni. Snědli ryby do posledního drobečku. „Hmmm, to je dobré,“ řekly děti, „už máme dost, maminko.“ „Teď pojďte spinkat,“ řekla maminka. Tatínek uklidil stůl a maminka šla připravit společné hnízdečko. Děti však nemohly usnout. „Mami, nemůžu spát!“ řeklo nejstarší ptáčátko. „Můžeš spát, jenom musíš zavřít očička.“ „Ani já nemůžu spát,“ řeklo prostřední ptáčátko. V tom se probudilo a rozplakalo i to nejmenší ptáčátko: „Uaaaa, uaaa!“ Maminka šla do kuchyně pro trochu mlíčka, ale když se vrátila, všechny děti už spinkaly. 36

Profile for İstanbuldaki Çekler ve Slovaklar

Krajánek 9 / září 2017  

Je září a odrostlejším z vás začne dříve či později škola. Někteří půjdou do školy poprvé, z prvňáků se stanou druháci-mazáci, někdo poskočí...

Krajánek 9 / září 2017  

Je září a odrostlejším z vás začne dříve či později škola. Někteří půjdou do školy poprvé, z prvňáků se stanou druháci-mazáci, někdo poskočí...

Advertisement