Page 1

ročník 2014, leden


OBSAH  ÚVODNÍK /2

OBSAH: Úvodník Rok české hudby Lednová výročí a významné dny 5/ Pranostikář 6 - 7/ Pohádka 8 - 9/ Volnočasovky 10 - 11/ Omalovánka 12 - 13/ Kam s dětmi v Istanbulu 14/ Věděli jste? 15/ Krajánkovo tvoření 16/ Říkadla a říkanky 17/ Zpívánky 18/ Malý kuchařík 19/ Krajanské akce ohlédnutí 20/ Mikuláš 2013 2/ 3/ 4/

Milí rodiče, rádi bychom do Krajánka zařadili blahopřání k narozeninám vašich dětí. Máte-li zájem, pošlete nám fotografii a datum narození vašich dětí na emailovou adresu: krajanek@krajaneistanbul.cz. Na tuto adresu můžete také zasílat fotografie hotových omalovánek nebo výtvorů vašich dětí, které vytvořili podlé návodů v Krajánkovi. Rádi je zveřejníme.

KONTAKT: Radka Çelik, šéfredaktor krajanek@krajaneistanbul.cz

Milí čtenáři V prosinci jsme vám ve speciálním mikulášském čísle našeho nového časopisu Krajánek slíbili, že od ledna najdete každý měsíc nové číslo na webových stránkách krajanského spolku. Svůj slib plníme a přinášíme vám lednové číslo plné zimních inspirací a motivů. Na co se můžete těšit v pravidelných rubrikách? Přečtete si, jak Maruška plnila nesmyslná přání své macechy a sestry, a vymalujete si tři krále. Luštitele určitě potěší křížovky, šikovné ručičky si pohrají se sněhulákem nebo připraví něco osvěžujícího k pití a každý se rád zasměje nad dobrým vtipem. Dozvíte se, jaké významné události se vztahují k lednu a nezapomněli jsme ani na nejmenší. Rodiče si s vámi určitě rádi odrecitují říkadla nebo zazpívají o třech králích. A až se budete doma trošínku nudit, poproste rodiče, ať se s vámi zajdou podívat do muzea hraček. Další poklady ukryté v lednovém čísle Krajánka už objevíte sami. Přejeme příjemné počtení! Krajánkův tým


věděli jste, že všechny letopočty zakončené čtyřkou jsou jak u nás tak v celém světe chápány jako roky ČESKÉ HUDBY? V tomto roce si připomínáme mnohá významná hudební výročí a je pořádáno velké množství hudebních i operních představení. Roky české hudby jsou tradiční již od roku 1924, kdy se slavilo 100. výročí narození českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Od té doby si je každých deset let pravidelně připomínáme.

Hudba k české zemi neodmyslitelně patří. A její velikost bychom si měli připomínat neustále. Znáte nějaké české hudební skladatele? Třeba Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Josefa Suka, Leoše Janáčka a mohla bych jmenovat ještě hodně dlouho. To je jen hrstička těch nejznámějších. Čeští hudební skladatelé jsou známí v celém světě a jejich hudba je velice oblíbená.

Poproste maminku nebo tatínka, ať si s vámi poslechnou třeba skladbu od Bedřicha Smetany Vltava. Vltava je nejdelší česká řeka, která protéká Prahou. Pohodlně se posaďte, zavřete oči a nechte hudbu, ať vám říká, jaká ta Vltava je. Nejdříve uslyšíte dva tenké pramínky, které se slévají, voda zlehka teče a protéká krajinou, uslyšíte, jak proud pomalu sílí a jak se tok řeky zrychluje a voda se tříští pod pražským Vyšehradem a nakonec končí v soutoku s Labem pod Mělníkem. Jak se vám to líbilo? Mně moc. A už víte, proč je česká hudba ve světě tak oblíbená? Právě proto, že je tak KRÁSNÁ.

Přejme české hudbě, ať se jí ten letošní rok 2014 vydaří!

Bedřich Smetana

Antonín Dvořák http://htmlimg2.scribdassets.com/41uwy25egwmwaia/images/1-f87945609a.jpg http://www.easyvectors.com/browse/music/music-note-clip-art http://www.rokceskehudby.cz/img/Rok_ch2014_cerv_small.jpg http://knihovna.ujep.cz/soubory/kalendarium/smetana.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dvorak1.jpg

3/ ROK 2014 - ROK ČESKÉ HUDBY

Milí krajánci,


LEDNOVÁ VÝROČÍ A VÝZNAMNÉ DNY / 4

4. ledna 1846

4. ledna 1874

se narodil

se narodil

Jan KARAFIÁT

Joser SUK st.

——————

———————

Byl to učitel a farář, který pro děti napsal krásnou knížku BROUČCl. Znáte ji? Představte si, že pan spisovatel Karafiát měl doma dalších 9 sourozenců, a tak jich bylo přesně jako těch malých broučků v knížce. On sám z nich byl nejstarší.

Byl to významný český hudební skladatel a houslista. Za ženu si vzal dceru hudebního skladatele Antonína Dvořáka, o kterém se můžete dočíst v příspěvku o Roku české hudby.

Kolikpak že těch broučků bylo? Víte to?

10.1.

MEZINÁRODNÍ DEN TULEŇŮ, LACHTANŮ A VELRYB

V tomto dni si připomínáme mezinárodní den všech tuleňů, lachtanů a velryb. Tito savci jsou ohrožení a chránění a v přírodě jich ubývá. Proto byla v roce 1946 podepsána Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství, kterou podepsal i prezident České republiky. Má tyto tvory chránit před lidmi, kteří je zabíjejí zejména pro kožešiny, maso a tuk. Lidé se snaží přírodu a vše v ní ovládat a vytěžit si z ní co nejvíce. A to je špatně. Více by měli vnímat její krásu i ušlechtilost (nejen) těchto nádherných zvířat. Proto si na ně vzpomeňme alespoň my a moc jim přejme, aby se člověk už konečně probudil a přestal je ničit.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karafiat_jan1.jpg http://img.ceskatelevize.cz/program/nadtitul/vecernicek/gfx/broucci_05.jpg http://cestiskladatele.wz.cz/pictures/suk.gif http://www.zoousti.cz/images/ZvireRoku/moritz.jpg


V

íte co je to pranostika a jak vznikla? Pranostiky se vážou k jednotlivým měsícům v roce. Lidé dlouho pozorovali jak spolu navzájem souvisí počasí a jednotlivá roční období, měsíce a dokonce i dny. A z té zkušenosti si potom vytvořili rčení, která zlidověla a některá z nich slýcháme dodnes. Jako třeba: Na Nový rok o slepičí krok. Na tři krále o skok dále. Znáte je? A věděli byste co znamenají?

Na Nový rok o slepičí krok se dá vysvětlit tak, že po Novém roce se začíná o kousíček prodlužovat den a zkracovat noc. Slepičí krok znamená právě ten malý kousek, o který se den prodlouží.

Další lednové pranostiky:

Na Tři krále o skok dále znamená, od svátku Tří králů se již zase o kousek (o skok) prodlužuje den.

V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to. Leden studený, duben zelený. Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu. V lednu silný led, v květnu bujný med. TŘI KRÁLOVÉ Kašpar, Melichar a Baltazar byli mudrci, kteří se přišli poklonit Ježíškovi po jeho narození. Vidět je můžete v každém betlému, který se staví na Vánoce. Svátkem Tří králů (6. ledna) vrcholí vánoční svátky. V tento den chodí převlečení Tři králové od domu k domu a nade dveře křídou píší tři písmena K+M+B ke kterým připíší letopočet. Celá tato formulka má přinést štěstí a požehnání do domu. K+M+B 2014 http://www.weinmannfood.cz/pix/hen.gif

5/ VOLNOČASOVKY

Pranostikář


POHÁDKA /6

O 12 měsíčkách

B

yla jedna matka a měla dvě dcery. Vlastní Holenu měla moc ráda, ale nevlastní Marušce jen ubližovala. Ta byla totiž krásná a Holena ošklivá. Byli na ni zlé a chtěly se Marušky zbavit. I napadlo Holenu, aby jí Maruška přinesla z lesa fialky. Ta se polekala, že teď přece fialky nerostou, ale ty dvě ji vystrčily ze dveří. Maruška plakala, byla jí zima a vydala se směrem k lesu. Šla a šla, až přišla na vrch hory k velkému ohni. Okolo sedělo 12 mužů. Bylo to 12 měsíčků. Maruška přišla blíž a ptala se, jestli se u nich smí ohřát. I otázal se jí mě-

síc Leden, který měl nejdelší bílé vousy, proč přišla. Maruška odpověděla, že ji sestra poslala pro fialky. Leden se podivil, ale chtěl děvčeti pomoci. Podal kyj měsíci Březnu a ten jím mávl nad ohněm. Všechen sníh začal tát a pod keřem vyrostly fialky. Maruška rychle natrhala kytičku, měsíčkům poděkovala a rozběhla se zpátky domů. Holena s macechou se moc podivily, když fialky uviděly a hned se ptaly, kde je Maruška natrhala. Řekla, že vysoko v lese. Druhý den, když Maruška pracovala a Holena se válela na peci, dostala chuť na jahody. Zavolala Marušku, ať jí je přinese. Maruška

http://www.muchlanek.estranky.cz/fotoalbum/tvorenicko/omalovanky/z-pohadek-pro-nejmensi/pohadkove-bytosti/ostatni-pohadkove-bytosti/o-12-ti-mesickach.html


když byla Maruška v plné práci, vzpomněla si Holena, aby jí přinesla jablíčka. Zase s macechou vystrčily Marušku ze dveří do zimy a volaly za ní, ať se bez jablíček nevrací. Maruška plakala a šla přímo na vrch hory k měsíčkům. Dovolili jí se ohřát a když jim pověděla, že musí přinést jablíčka, měsíc Leden předal kyj měsíčku Září, ten jím máchl nad http://www.abatar.cz/pohadky/dvanact_mesicku.htm

ohněm a jablůňka, která rostla opodál se zazelenala, rozkvetla a vyrostla na ní dvě červená jablíčka. Maruška je otrhala, měsíčkům pěkně poděkovala a utíkala domů. Holena s macechou ji přivítaly, ochutnaly jablíčka a byla moc lahodná. Rozkřikly se, jak to, že nese jen dvě, copak ta ostatní snědla? Maruška jim pověděla o měsíčkách a jablůňce a Holena se rozhodla, že se pro další jablíčka vydá sama. Macecha jí s pláčem podala teplý kožíšek a sestra se vydala na cestu. Šla lesem a hlubokým sněhem až přišla na vrch hory k ohni. Chtěla se ohřát, ale na měsíčky ani nepromluvila. Leden se jí ptal, co tu hledá. Ta ale jen odsekla, že mu do toho nic není a kde jsou jablíčka. Leden mávl kyjem, v tom okamžiku se strhla obrovská vichřice, která Holenu povalila. Mezi tím měla macecha o Holenu strach, že se nevrací. Vydala se tedy za ní do lesa. Sníh padal že nebylo vidět na krok a vichřice klátila stromy jeden přes druhý. Maruška je do večera čekala, čekala i druhý den, ale nedočkala se, obě v lese zmrzly. Maruška pak hospodařila v chaloupce, namluvil si ji pěkný mládenec a společně se jim dobře a spokojeně žilo. Na zlou macechu a sestru si už za čas nikdo ani nevzpomněl.

7/ POHÁDKA

se divila, co si to sestra zase vymyslela, ale to už ji macecha vystrčila ze dveří do sněhu. Maruška plakala, byla ji zima a vydala se znovu do le sa. P řišla na vrch h or y k měsíčkům a poprosila je, jestli se smí ohřát. Leden se jí zeptal, proč přišla a tak mu řekla, že musí přinést jahody. Leden popošel k měsíci Červnu, dal mu kyj, ten jím mávl nad ohněm, oheň zahořel, sníh roztál a na mezi se začervenaly jahody. Maruška si natrhala plnou zástěrku, poděkovala měsíčkům a pospíchala domů. Macecha s Holenou se moc divily, když viděly tolik jahod. Hned se do nich pustily, ale Marušce nedaly ani ochutnat. Další den,


VOLNOČASOVKY /8

Do očíslovaných poliček křížovky doplňte výrazy dle legendy. Tajenka ukrývá jména oblíbených večerníčkových postaviček. 1

1. po dešti se na obloze objeví …

2

2. hrnec držíme za …

3

3. sourozenec

4

4. král zvířat

5

5. maminka peče voňavé, kulaté …

6

6. vaří se v něm polévka

7

7. malé prasátko

8

8. zametáme s tím

A znáte tenhle? Přejel automobilista slepici. Popadl nebožku za nohy a nese ji k nejbližšímu stavení, kde před vrátky stojí kluk. „Poslyš, je tohle vaše slepice?“ „Nejspíš ne, pane. My placatý nemáme.“

1

2

3

4 5 6

7

1. veliké lesní zvíře, které bručí 2. zvíře, které nám dává mlíčko 3. malý koníček 4. chytrá kmotra … 5. hmyz, který nám dává med 6. žije v lese a sežral karkulku 7. maminka od kačenek http://4.bp.blogspot.com/-da5DMyNdMRs/T-WjZYkj3kI/AAAAAAAADmA/0IwBbyea3pI/s1600/funny-seal-05.jpg


Běžím, běžím, nemám dech, přitom ležím na zádech. Kdo jsem?

Běhá to okolo chalupy, dělá to cupity dupity?

řeka

dešťov kapky

Má to oči jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, není to kočka.

Kolik udělá vrabec kroků za sto roků?

kocour

žádný, protože skáče

Jazykolamář Dokážete správně přečíst a zopakovat následující jazykolamy? A dokážete je rychle opakovat tak, aby se vám nezamotal nebo nezlomil jazyk?

Čistý s čistou čistili činčilový čepec. Drbu vrbu, drbu, vrbu. Po poli se popel popelí.

A znáte tenhle? Pepíček říká mamince: „Maminko, děti se mi ve škole smějí, že mám velké zuby. Je to pravda?“ „To víš, že není. Děti přehánějí. Ale teď už koukej zavřít pusinku, abys nám nepoškrábal parkety.“

9/ VOLNOČASOVKY

Hádankář


OMALOVÁNKA / 10

11/ OMALOVÁNKA


KAM S DĚTMI V ISTANBULU / 12

I když život pro děti ve velkoměstě, jako je Istanbul, není zrovna tím nejlepším výběrem v praktickém slova smyslu, přece jen si děti sami umějí k tomuto městu vytvořit přátelský a láskyplný vztah, který v sobě jistě zahrnuje i kapku té dobrodružnosti. Rádi bychom vás v cyklu KAM S DĚTMI V ISTANBULU postupně seznámili alespoň s několika místy v Istanbulu, která stojí za to navštívit. A kam vyrazíme dnes?

Muzeum hraček V Istanbulu existovalo od osmanských dob také jedno takové hračkářství, Eyüpské hračkářství, a právě replika jeho obchodu je začátkem expozice hraček.

Muzeum hraček je malé soukromé muzeum nacházející se v městské čtvrti Göztepe (Kadıköy) na asijské straně Istanbulu. Bylo založeno v roce 2005 tureckým básníkem a spisovatelem Sunayem Akinem, který sám v tomto domě vyrůstal a nechal jej přemodelovat podle svého snu právě na Muzeum hraček.

Muzeum hraček je pětipodlažní historická budova, jejíž každé patro představuje jinou divadelní scénu. Na rozdíl od jiných muzeí je atmosféra tohoto muzea roztomilá a hravá. Například když vstoupíte do expozice věnované kosmu, rozzáří se vám nad hlavou hvězdy. A sekce s vláčky? To se ocitnete přímo ve vlakovém kupé!!!

Není tomu tak dávno, co si děti hrávaly pouze s ručně podomácky vyrobenými hračkami, a zakoupení hračky bylo rodinou považováno za velmi drahou záležitost. Jen se zkuste zeptat svých babiček a dědečků, s čím si jako malí hráli?!

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MuzeumhracekIstanbul_lekarna.JPG

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MuzeumhracekIstanbul_vesmir.JPG


zemřel autor knihy Malého prince, pan Antoine de Saint-Exupéry. Nejstarší výstavní hračkou muzea jsou housle, vyrobeny roku 1817 ve Francii. A tou nejzajímavější? Tu jsme našli téměř v podkroví: starodávný dětský nočník ve formě židličky. Není nad to nevyrušovat svým vstáváním od stolu rodinnou večeři, i když se vám chce si odskočit. Pro unavené nohy je k dispozici příjemná kavárna, která stojí za návštěvu.

Kluky určitě nejvíce zaujmou miniatury bitevních polí z 2. světové války, kolekce vesmírných hraček nebo miniatura letadla P-38, ve kterém

Více informací v češtině naleznete na: https://cs.wikipedia.org/wiki/ Muzeum_hra%C4%8Dek_Istanbul Web muzea: http://31.169.68.2/iom/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MuzeumhracekIstanbul_svadlena.JPG https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MuzeumhracekIstanbul_AntoineExupery.JPG https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MuzeumhracekIstanbul_kavarna.JPG

13/ KAM S DĚTMI V ISTANBULU

Pro děvčata jsou tu k pokochání domečky pro panenky, miniatury obchodů s různým zbožím (lékárna, kloboučnictví, švadlena, řezník atd.) nebo sultán Sulejmán s manželkou Hürrem od firmy Mattel!


VĚDĚLI JSTE? / 14

Zámek L

ednice

Medvěd

se nachá zí na Mo ravě. Řad nejvýznam í se mezi nější pa mátky republice, v České ale i v ce lé Evropě kteří se jm . Majitelé, enovali Li chtenštejn postavili o vé, zde obrovský skleník, d umístili su o kterého btropické a tropick a do je é rostliny zírka na sadili zla V lednick té rybky ém podze . mí byla v vybudová 1 7. století na umělá krápníkov á jeskyně.

lední

h věčným pokrytýc h c te s la . Váží žije v ob chráněný Je . m e sněh 0 až 25 ledem a ožívá se 2 d a g k 0 70 většinou od 300 vědi žijí d e m í n vci, let. Led brými pla o d u o js ky, i silní samotářs jsou velm t, ě p tá o umí se p převážně Živí se í. tn ra vá a ob době cho é n s a č u o s ZOO tuleni. V lední y d medvě O Praha. Brno a ZO L

edobore Víte k čem c u je takov ý b orec na le Pluje zam d dobrý? rzlým oce ánem či m a proráží ořem tak cestu ledem pro které plu jiné lodě, jí za ním a sami by za LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ vodami n m rzlými epropluly . Dokáže metrů siln rozbít i ně ný asi 16,5 cm ý led. Led kolik Je velmi výrazně zbarve oborec ku pluje... předu aný také létající dra-

velký pták, nazýv třit podél pohokam. Můžete ho spa vod. V České malu tekoucích čistých celoročně. Živí republice se vyskytuje které loví se menšími rybkami, d vodu. střemhlavým útokem po

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alcedo_atthis_2_(Lukasz_Lukasik).jpg http://www.propamatky.info/images/original/cl_1321281626.jpg

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/223777-ledoborce-v-ochotskem-mori-vyprostily-posledni-lod.html http://1sun4all.com/wp-content/uploads/2013/04/Polar-Bear_Hug-1600x1200-First-People-PSd-1024x768.jpg


M

áte rádi sníh a koulovačky? A co stavění sněhuláka? A poněvadž si tu sněhu moc neužijeme, tak si ho udělejme alespoň z vaty a papíru. Ten vám alespoň nebude tolik zábst prsty. Potom si ho můžete nalepit buď jako dekoraci na zeď nebo na okno do svého pokoje. Potřebovat budete: bílý papír velikosti A5, tužku, nůžky, lepidlo, pastelky a vatu nebo polštářovou výplň (než začnete doma párat polštáře, raději se dříve zeptejte maminky!) :)

Nejdříve si na papír nakreslete siluetu sněhuláka, jako vidíte na obrázku. Tu vystřihněte. Na kousek papíru, který vám zbyl po vystřihování, namalujte sněhulákovi hrnec a pastelkami ho vybarvěte. Vystřihněte ho a přilepte na hlavu. Papír nevyhazujte, budete ještě malovat. Tělo sněhuláka potřete lepidlem a po malých chomáčcích nalepujte vatu, až bude celý zasněžený.

Máte hotovo? Co sněhulákovi ještě chybí a bez čeho se takové správné sněhulačisko neobejde?

Namalujte tedy tužkou mrkev a asi 7 kulatých uhlíků. Všechno to zase vybarvěte a vystřihněte. Teď už stačí jen nalepit z uhlíků oči a knoflíky a máme sněhuláka jako živého. :) Jak se vám povedl? Pošlete nám obrázek svého sněhuláka na adresu: krajanek@krajaneistanbul.cz. V příštím čísle Krajánka své výtvory jistě najdete.

15/ KRAJÁNKOVO TVOŘENÍ

Sněhulák


ŘÍKADLA A ŘÍKANKY / 16

Sněhuláka mráz ven láká: když zamrznou louže, po jedné se klouže, když mu dáme saně, posadí se na ně, a když mrzne ještě více, bruslí v noci na rybníce. převzato z Veselé obrázky Josefa Lady s texty Pavla Šruta

Klouzačka Mráz už zasklil všechny louže, kdo má nohy, ten se klouže, neleká nás ani pád, správný kluk se nesmí bát.

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš? Schovám já se pod hrudu, tam já zimu přebudu. Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš? Schovám já se do křovin až na jaře vyletím.

Leden Leden, leden, přikryl vodu ledem, a kde včera byly louže, tam to dneska pěkně klouže.

Vločka Volá vločku vločka, ať prý na ni počká, že neví kam padá, má zavřená očka.

Maluji zimu Z okna zimu pozoruji, něco o ní namaluji. Sněhuláka, bílý sníh nebo děti na saních.

Rukavice Nasaďte si rukavice, přijdou velké fujavice. A na hlavy čepice, ty nám přece sluší, zahřejou nás velice, nezmrznou nám uši. http://maryboroughiceskating.files.wordpress.com/2011/11/snowman.jpg http://www.gify-deny.ic.cz/zima.htm http://nationalsafety.files.wordpress.com/2013/01/image005.jpg http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2009/03/snehulak-pohadka.jpg http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2009/03/snehova-vlocka-pohadka.jpg http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/01/kluk-zimni-obleceni.jpg http://program.autiste.cz/seznameni/?term=sankovani&category=rocni-obdobi


My tři králové jdeme k vám,

Co ty, černej, stojíš vzadu,

štěstí, zdraví vinšujem vám.

vystrkuješ na nás bradu.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,

A já, černej, vystupuju

my jsme k vám přišli zdaleka.

a Nový rok vám vinšuju.

Zdaleka je cesta naše,

A my taky vystupujem

do Betléma mysl naše.

a Nový rok vám vinšujem.

http://malotridka.ic.cz/gallery/koleda07.gif

http://nd05.jxs.cz/066/013/b90d71fcaf_82539480_o2.gif

17/ ZPÍVÁNKY

My tři králové


MALÝ KUCHAŘÍK / 18

Nealkoholické mojito Milí kuchaříci, máme tu nový rok a na jeho oslavu je třeba si společně připít. Tentokrát tu pro vás máme báječný a populární nápoj – mojito (čtěte mochito). Na jeho přípravu budete potřebovat: 1 hrstku čerstvých mátových lístků (10-20) šťáva z půlky limetky nebo citrónu kousek limetky nebo citrónu na ozdobu 3 - 4 vrchovaté lžičky cukru (hnědý či bílý) led v kostkách nebo drť voda (lze i sodovka) brčko dlouhá lžička nebo míchátko cokoliv dalšího na ozdobu skleničky (paraplíčko atd.) Nejprve dejte skleničku vychladit do mrazáku a zároveň z něj vyndejte led. Do hmoždíře nebo do misky dejte mátu (schovejte si několik lístečků na ozdobu!) a trochu vody. Přidejte cukr a šťávu z citrónu nebo limetky. Vše pečlivě promíchejte a rozmačkejte lístky máty tak, aby pustily chuť. Pokud nemáte čím je rozmačkat můžete je i požmoulat v ruce a potrhané dát do směsi. Vyndejte sklenici z mrazáku, dejte do ní led a přes led do sklenice nalijte zamíchanou směs, kterou jste si mezitím připravili. Dolijte vodou (nebo sodovkou), aby sklenička byla plná. Nakonec přidejte brčko, kousek limetky nebo citrónu na ozdobu a cokoliv dalšího na ozdobení máte. Můžete třeba před naplněním okraj skleničky lehce navlhčit vodou a poté ponořit do krystalového cukru.

Dobrou chuť a na zdraví! http://kuharka.com/uploads/posts/2011-03/thumbs/1300280254_koktejl-moxito.jpg http://program.autiste.cz/images/aplikace/nakupovani/obchody/domaci-potreby/350x350/varecka.png


jako malé ohlédnutí za rokem 2013 přinášíme přehled toho, co se pod taktovkou krajanského spolku událo. 20. ledna 9. března

Bezpečnostní školení AKUT České dětské centrum: Já a moje město

http://www.glogster.com/dervishka/ja-a-moje-mesto/g6kv0bnabqemf90pvouh82a0

27. dubna

Říkanky a zpívánky pro nejmenší krajánky a také trocha Povelikonočního šílenství

11. května

Výroční schůze krajanského spolku

11. května

http://www.glogster.com/dervishka/setkani-v-dubnu2013/g-6kpr9jvuse4dkutc603i6a0

České dětské centrum: Moje máma a já

http://www.glogster.com/dervishka/cdc-den-matek2013/g-6kv8r54qfn6obq40lrusaa0

11. září

Říkanky a zpívánky pro nejmenší krajánky

21. září

Čteme česky: O Bivojovi

3. října

Říkanky a zpívánky pro nejmenší krajánky

24. října

Říkanky a zpívánky pro nejmenší krajánky

26. října

Knižní schůzka

2. listopadu

Čteme česky: Bubáci a hastrmani

10. listopadu

Druhá krajanská drakiáda

http://www.youtube.com/watch? v=6988eQPxLzo&feature=em-upload_owner#action=share

19. listopadu

Říkanky a zpívánky pro nejmenší krajánky

8. prosince

Mikulášský večírek

10. prosince

Říkanky a zpívánky pro nejmenší krajánky

11. prosince

Workshop: Tvorba z úsporných materiálů

Doufáme, že se vám akce líbily a byly vám přínosem a že se budete účastnit i akcí plánovaných na rok 2014, o kterých budeme informovat v aktualitách na krajanském webu. Děkujeme za vaši podporu. Organizační tým

19/ KRAJASNKÉ AKCE 2013 - OHLÉDNUTÍ

Milí krajané,


Krajánek 1 / leden 2014  

V prosinci jsme vám ve speciálním mikulášském čísle našeho nového časopisu Krajánek slíbili, že od ledna najdete každý měsíc nové číslo na w...

Krajánek 1 / leden 2014  

V prosinci jsme vám ve speciálním mikulášském čísle našeho nového časopisu Krajánek slíbili, že od ledna najdete každý měsíc nové číslo na w...

Advertisement