Page 6

Przyjaciele Odry i Krainy Łęgów Odrzańskich,

w

spólnie w powolnym procesie zmieniamy nadodrzańską rzeczywistość. Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu i otwartości wielu ludzi. Chcemy pokazać Wam grupę szczególnie zaangażowanych pasjonatów od nadodrzańskiego rękodzieła. Wszystko, co wychodzi spod ich rąk, jest skarbem. Poznajcie, proszę, mistrzów, artystów, rękodzielników, którzy z niepowtarzalną pasją tworzą tożsamość i wizerunek Krainy Łęgów Odrzańskich. Z nimi ten świat nabiera prawdziwego koloru, smaku i łagodności.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H

Profile for Kraina Łęgów Odrzańskich

Twórcy Krainy Łęgów Odrzańskich”  

Kraina Łęgów Odrzańskich / 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice e-mail...

Twórcy Krainy Łęgów Odrzańskich”  

Kraina Łęgów Odrzańskich / 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice e-mail...

Advertisement