Page 1

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 13. årgang nr. 1

December 2012 januar/februar 2013


Advents- og juletid Som altid har vi en lang række gudstjenester og arrangementer i december måned. Vi bringer ikke her omtaler af hvert enkelt af dem. Kig derimod i Sognekalenderen og på kirkernes hjemmesider og se, hvad der bydes på, og hold øje med annoncering i Ugeavisen.

Der skulle være noget for enhver smag, krybbespil, koncertgudstjenester, familiegudstjenester og andet godt. Vel mødt til en forhåbentlig god adventstid, hvor vi venter på budskabet om frelserens fødsel, der skal lyse op midt i vinterens mørke. Marianne Lesner

Lillejuleaften Lillejuleaften er der slet ikke noget, der hedder i kirkeåret. Men den dag, som i 2012 er 4. søndag i advent, den 23. december, kaldes jo i folkemunde for lillejuleaften. Vi har besluttet, at der i år skal holdes gudstjeneste om eftermiddagen på denne dag, i Øse kirke kl. 14.00 og i Næsbjerg kirke kl. 15.30. Salmerne vil høre til i skellet mellem advent og jul. Prædiketeksten bliver ikke den, der sædvanligvis hører til 4. søndag i advent, da vi i stedet har valgt, at der skal prædikes over juleevangeliet. Mange er udrejst juleaften og får hermed mulighed for også at få duften af julen i kirken her-

2

hjemme med sig. Andre kan ikke finde tiden til at komme i kirke på selve juleaften, men vil alligevel gerne høre juleprædiken og være med til at synge sammen i kirken, og de får hermed også muligheden for det. Kort sagt: prædikenerne den 23. december og juleaften vil være identiske, men salmerne vil være forskellige. Vi har fået biskoppens tilladelse til at fejre lillejuleaftens gudstjenester på denne måde. Marianne Lesner


Juleaftensdag på Solhøj Der er julegudstjeneste den 24. december kl. 10.15 på Solhøj i Nordenskov. Alle er velkomne. Det er et godt tilbud om at besøge Solhøj og være sammen med beboerne til julegudstjeneste.

Efter gudstjenesten sørger Solhøjs Vennekreds for et lille traktement, så vi kan ønske hinanden glædelig jul. Solhøjs Vennekreds og Marianne Lesner

Solhøj

Ud over juleaftensgudstjeneste er der gudstjeneste på Solhøj den 26. februar 2013. Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. Alle er meget velkomne.

Nytårsaften Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00 og i Næsbjerg kirke kl. 15.30. Efter gudstjenesten er menighedsrådet

vært ved et festligt traktement af champagne og kransekage, så vi kan ønske hinanden et godt nytår. Menighedsrådene og Marianne Lesner

Præstegårdsaftener i vinteren 2013 Torsdag 17. januar Anna og Preben Kristensen fortæller om deres tur til Honduras Torsdag 21. februar Rikke H. Thomsen for tæller om rejseoplevelser Torsdag 21. marts Frede Dalum om feltpræst, arrest og katastrofe præst.

3


Om at sige ja -

et foredrag, der giver stof til eftertanke! Jacob Holdt på Agerbæk Skole tirsdag 15. januar 2013 kl. 19.00 Kom og vær med til fælles foredrag, arrangeret af menighedsrådene i ”Varde øst” (Gl. Helle kommune). Det er lykkedes os at få en aftale med Jacob Holdt, som kommer til os med foredraget ”Om at sige ja”. Han er især kendt for sine ”Amerikanske billeder”, men er også set i andre sammenhænge, f. eks. i tv-programmet ”Kender du typen?” I dette foredrag fortæller han om sine livsværdier, om at sige ”ja”

4

og integrere sig med andre, hvem de end er, og hvor de end bor – at sige ”ja” også til kriminelle, prostituerede, massemordere, Ku Klux klanen osv. Menighedsrådene er gået sammen for at kunne arrangere dette foredrag med en, der har noget på hjerte, og som kan give os stof til eftertanke. Så kom og bliv oplyst, udfordret og opmuntret. Foredraget er gratis. På vegne af menighedsrådene Marianne Lesner


Høstgudstjeneste 2012 Koret "Pandora" sang for os ved den fælles høstgudstjeneste i Næsbjerg den 16. september.

Orienteringsmøder om konfirmation 2013 Konfirmandfamilierne, både forældre og konfirmander, indbydes til orienteringsmøder om konfirmationen. Nogle aftaler er allerede på plads, men der er også en del, der mangler, og derudover er der en del information fra præsten til familierne, som skal formidles. Derfor holdes to aftener for konfirmandfamilierne i konfirmandstuen,

og det er for Øse sogn onsdag den 30. januar og for Næsbjerg sogn torsdag den 31. januar, begge aftener kl. 19.00. Vi slutter så vidt muligt inden kl. 21.00, så man kan tage mindre søskende med, hvis der mangles pasning. Det er vigtigt, at alle familier er repræsenterede. Marianne Lesner

5


Sognekalenderen

Det skal her understreges, at alle er velkomne til alle de mange arrangementer og gudstjenester, der er i adventstiden. At særlige ”grupper”, f. eks. skolebørn eller børnehavebørn medvirker, afgrænser på ingen måde, at samtlige arrangementer og gudstjenester er for alle. Spred rygtet! Søndag, den 2. december Første søndag i advent Familiegudstjeneste med krybbespil i Øse kirke kl. 9.30 ved 3. kl. fra Nordenskov skole. Familiegudstjeneste med krybbespil i Næsbjerg kirke kl. 11.00 ved 3. kl. fra Næsbjerg skole. Søndag, den 9. december Anden søndag i advent Adventsgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 10.00. Det rytmiske kor ”Vokalibitum” medvirker. Arrangeres i fællesskab med Øse sogn. Tirsdag, den 11. december Juleafslutning i Øse kirke kl. 9.45 med dagplejebørn fra Øse sogn. Torsdag, den 13. december Juleafslutning i Næsbjerg kirke kl. 10.15 for børnehave- og dagplejebørn fra Næsbjerg sogn. Familiegudstjeneste i Øse kirke kl. 19.00 med juleafslutning for FDF. Skolekoret fra Nordenskov skole medvirker.

6

Fredag, den 14. december Juleafslutning i Øse kirke kl. 9.45 med børnehavebørn fra Øse sogn. Søndag, den 16. december Tredje søndag i advent Adventsgudstjeneste i form af ”De Ni Læsninger” i Øse kirke kl. 19.30, hvor Øse Sangkor medvirker. Arrangeres i fællesskab med Næsbjerg sogn. Efter gudstjenesten er der sammenkomst med kaffebord, fællessang og julehistorie i konfirmandstuen. Torsdag, den 20. december Juleafslutning i Øse kirke kl. 16.30 med Øse Efterskoles elever og deres forældre og lærere. Fredag, den 21. december Juleafslutninger for skolebørn. Øse kirke kl. 9.00 for hele Nordenskov skole, hvor 3. klasse igen viser deres krybbespil, og i Næsbjerg kirke kl. 10.00 for de yngste klasser på Næsbjerg skole, og igen i Næsbjerg kirke, men nu kl. 11.00, for mellemgruppen og 7. kl. på Næsbjerg skole, hvor skolekoret medvirker.


Søndag, den 23. december Fjerde søndag i advent Lillejuleaften med eftermiddagsgudstjenester og juleprædiken, se omtale andetsteds i bladet. Øse kirke kl. 14.00 og Næsbjerg kirke kl. 15.30. Mandag, den 24. december Julegudstjeneste kl. 10.15 på Solhøj i Nordenskov med efterfølgende lille traktement. Julens gudstjenester + alle andre gudstjenester i kirkerne: se gudstjenestelisten på bladets bagside. Mandag, den 31. december Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00 og i Næsbjerg kirke kl. 15.30 med efterfølgende traktement. Se omtale andetsteds i bladet. Torsdag, den 3. januar Nytårsgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 14.00 med Helle Pensionister.

Tirsdag, den 15. januar Fælles foredrag for sognene i ”Gl. Helle” med Jacob Holdt: ”Om at sige ja”. Det foregår på Agerbæk skole kl. 19.00, gratis adgang. Torsdag, den 17. januar Præstegårdsaften i konfirmandstuen kl. 19.00 med Anna og Preben Kristensen om Honduras. Onsdag, den 30. januar Orienteringsaften for konfirmandfamilierne fra Øse sogn i konfirmandstuen kl. 19.00. Torsdag, den 31. januar Orienteringsaften for konfirmandfamilierne fra Næsbjerg sogn i konfirmandstuen kl. 19.00. Torsdag, den 21. februar Præstegårdsaften i konfirmandstuen kl. 19.00 med Rikke Thomsen om sin udsendelse til Afrika med Folkekirkens Nødhjælp.

Besøg og hjemmealtergang Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset. Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller den anden grund, kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe til mig, så laver vi en aftale. Husk, at man også kan ringe efter mig ved sygdom, livskriser eller til et dødsleje. Marianne Lesner

7


Øse sogn Fra den 20. juni til den 25. september 2012

Dåb Maja Vestkær Pedersen, den 1. juli (Dorte Vestkær Pedersen og Torben Vestkær Pedersen, Nordenskov) Laurids Vestkær Pedersen, den 1. juli (Dorte Vestkær Pedersen og Torben Vestkær Pedersen, Nordenskov) Tobias Overkær Hansen, den 15. juli (Christina Hansen og Morten Overkær, Nordenskov) Jenny Flyvbjerg Seerup Schau, den 25. august (Sanne Flyvbjerg Kristensen og Michael Schau, Haltrup) Christian Rasmus Horskjær Jepsen, den 25. august (Merete Frick Jepsen og Rasmus Horskjær Nielsen, Vanløse) Kasper Heedegaard Madsen, den 9. september (Lisbeth Heedegaard Madsen og Mogens Heedegaard Madsen, Øse) Oskar Wølke Clausen, den 9. september (Tina Wølke og Kim Rasksen Clausen, Vrenderup) Julius Willer Kristiansen, den 23. september (Bitten Willer Kristiansen og Martin Kristiansen, Sig) Dødsfald og begravelser/bisættelse Edith Hungeberg, Nordenskov, den 11. juli, bisat den 14. juli Angelie Magna Skjoldager Hansen, Øse, den 30. juli, begravet den 8. august Birthe Elbæk Nielsen, Nordenskov, den 20. august, bisat den 25. august

8


Næsbjerg sogn Fra den 20. juni til den 25. september 2012

Dåb Alfred Grandt Sørensen, den 8. juli (Birgitte Grandt Sørensen og Heine Grandt Sørensen, Sig) Niels Jacob Hansen, den 8. juli (Anne Marie Iversen og Ole Hansen, Skonager) Matilde Seested Lauridsen, den 12. august (Sarah Seested Kristensen og Mark Frederik Lauridsen, Næsbjerg) Martin Trynskov, den 23. september (Dorte Trynskov og Allan Trynskov, Næsbjerg) Vielse Janni Halse Kristensen og Flemming Nielsen, Næsbjerg, den 7. juli Dødsfald og begravelser/bisættelse Thomas Christian Thomsen, Tofterup, den 4. juli, begravet den 10. juli Tristan Vestergård Johannsen, Esbjerg, den 4. august, begravet den 10. august, jordfæstelse på Rousthøje kirkegård Kaj Hansen, Næsbjerg, den 2. september, begravet den 8. september, jordfæstelse på Rousthøje kirkegård Randi Petersen, Varde, den 4. september, begravet den 8. september

9


Friluftsgudstjeneste

i Tambours Have 2012

10


Kirkelig vejviser Kirkekontoret

Sønderskovvej 142, Øse, 6800 Varde, tlf. 75 29 80 30, fax: 75 29 80 08 Sognepræst Marianne Lesner Havbjergvej 10, Nordenskov, 6800 Varde tlf. 75 27 80 30, E-mail: mhl@km.dk Træffes bedst efter aftale. Præstesekretær Gerda Frederiksen træffes tirsdag kl. 9-10 på kirkekontoret.

Øse sogn

www.oesekirke.dk Graver Flemming Nielsen, på kirkegården: 30 32 82 50, tlf. privat 75 29 84 63

Præstesekretæren Alle henvendelser om attester og navnesager kan med fordel rettes til præstens sekretær, som træffes på præstegårdens telefon 75 29 80 30 hver tirsdag formiddag, bedst mellem kl. 9-10 eller send en mail til Gerda Frederiksen på gf@km.dk Kirkebil Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester i begge kirker. Bestilles hos: Varde Taxa, tlf. 75 22 00 55, senest kl. 16.00 dagen før. FDF Kredsleder: Viggo Iversen, tlf. 75 26 76 77

Organist Anne-Margrethe Bundgaard, tlf. 75 26 71 61 Kirkesanger Else Marie Vagtborg, tlf. 75 21 08 48 Kirkesanger Lund Frederiksen, tlf. 75 29 85 82 Menighedsrådsformand Finn Bech-Petersen, tlf. 23 42 21 02 Kirkeværge Jan Jensen, tlf. 75 29 84 51

Næsbjerg sogn

www.naesbjergkirke.dk Graver Niels Ove Andersen, på kirkegården: 23 71 74 50, tlf. privat 75 26 73 76 Organist fælles med Øse Kirkesangere fælles med Øse Menighedsrådsformand Hans Ole Fisker, tlf. 75 26 73 49 Kirkeværge Jonna Bjerg, tlf. 75 26 73 05

Indre Mission Formand: Søren Arnbjerg, tlf. 75 29 81 52 KLF Kirke & Medier Villy Lauridsen, tlf. 75 26 70 30 Redaktion Finn Bech-Petersen (ansvarshavende), Thomas Nørgaard Thomsen og Gurli Ladefoged. Materiale til kirkebladet kan sendes til: finn@bech-petersen.dk Deadline til næste nummer: 17. januar 2013.

11


Dato

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

2.12.

9.30 ka

11.00 ka

1. s. i advent, familiegudstjester med krybbespil

9.12.

Se Næsbjerg

10.00

2. s. i advent, ”Vokalibitum” medvirker, fælles gudstjeneste

11.12.

9.45

Se Øse

Juleafslutning med dagplejerne i Øse sogn

13.12.

19.00 ka

10.15

Næsbjerg: juleafslutning for børnehave og dagplejere i Næsbjerg sogn. Øse: familiegudstjeneste og juleafslutning med FDF og Nordenskov skolekor

14.12.

9.45

Se Øse

Juleafslutning med børnehaven i Nordenskov

16.12.

19.30

Se Øse

”De Ni Læsninger” under medvirken af Øse Sangkor, fælles gudstjeneste

20.12.

16.30

Se Øse

Juleafslutning med Øse Efterskole

21.12.

9.00

10.00 11.00

Folkeskolernes juleafslutninger. Krybbespil i Øse kirke. Skolekoret medvirker i Næsbjerg kirke kl. 11.00.

23.12.

14.00 a

15.30 a

Lillejuleaftensgudstjenester med prædiken som juleaften

24.12.

15.30

14.00

Juleaften

25.12.

11.00 a

9.30 a

Juledag

26.12.

11.00 a

Se Øse

2. juledag, fælles gudstjeneste

30.12.

Se Næsbjerg

9.00 CL

Julesøndag

31.12.

14.00 a

15.30 a

Nytårsaften

03.01.

Se Næsbjerg

14.00

Nytårsgudstjeneste med Helle Pensionister

06.01.

9.00 CL

Se Øse

Helligtrekongers søndag, fælles gudstjeneste

13.01.

Se Næsbjerg

9.00 CL

1. s. e. h. 3 k., fælles gudstjeneste

20.01.

9.30 a

11.00 a

Sidste søndag efter h. 3 k.

27.01.

11.00 a

9.30 a

Septuagesima søndag

03.02.

9.30 a

11.00 a

Seksagesima søndag

10.02.

9.00 MGV

Se Øse

Fastelavns søndag, fælles gudstjeneste

17.02.

11.00 a

9.30 a

1. s. i fasten

24.02.

Se Næsbjerg

11.00 a

2. s. i fasten fælles gudstjeneste

03.03.

9.30 a

11.00 a

3. s. i fasten

10.03.

Se Næsbjerg

9.00 MBB

Midfaste søndag, fælles gudstjeneste

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. MGV = Marie G. Vestergaard. TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have.

Gudstjenesteliste for Øse og Næsbjerg kirker, vinter 2012-2013

Kirkeblad nr. 1 2013  

Kirkeblad for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkeblad nr. 1 2013  

Kirkeblad for Næsbjerg og Øse sogne

Advertisement