Page 1

3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENSENLIJST 0 bouwbord weg 0 grondekking 0 bestraƟng aanleggen (zie ook 9) 1 optreden tribune 2 sporten .A veld kunstgras .B ijsmeester 3 spelen 4 evenementen podium 5 ontmoeten picknick 6 genieten van planten en dieren .A ecologische bloemenrand .B imker - vergunning .C fruitbomenlaan 7 moestuin .A aanleg, onderhoud, kas, tafel .B veiling groente en fruit 8 regenwater opvang (kas/ woning/ blok) 9 wandelen, bestraƟng aan leggen 10 randen versterken

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

kansgever (naam en nummer)

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENSEN

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

0 bouwbord weg 0 grondekking 0 bestraƟng aanleggen (zie ook 9) acƟes: minimale ingreep regelen: Wandelen minder validen pad aanleggen. Rekening houden met begaanbaarheid ivm grondophoging voor waterleiding. Bv van ‘gra s af te halen tegels’ of hergebruik bestra ng uit hoek. Ook te gebruiken als fietspaadje kleine kinderen over verhoging e.d. Pad net niet doortrekken tot Maaskade ivm veiligheid kleine kinderen. Gronddekking regelen met gemeente/ werf. Let op hoeveelheid grondekking, definiëren jdens uitvoering; houd rekening met ca 60 tot 100cm. Bouwbord weg laten halen - regelen, blijven bellen gemeente.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 1

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

1 optreden > tribune

acƟes: Van de heuvel een tribune maken. Heuvel vergroten, rekening houden met bemaaibaarheid. Zo mogelijk grond uit sportveld gebruiken, anders schone grond iom gemeente/ werf (tegelijk met ophogen voor waterleiding) regelen. Tribune bouwen ism hout & meubileringscollege/ Horizon / reclassering ea. Eventueel ontwerpwedstrijd van maken. Op top een landmark/ klimhut bouwen, rekening houden met ‘voorwerpen aan de openbare weg’ vergunning, deelgemeente (Amie Huiskens). Zijn diverse subsidies voor aan te vragen, ‘samen bouwen’. Zie ook 4 evenementen podium.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 2

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

2 sporten .A veld kunstgras .B ijsmeester acƟes: A Gravel van jeu de boulesbaan verwijderen; overleg of gemeente wil meewerken. Hele vak wordt mul func oneel sportveld met kunstgras. Kunstgras type uitzoeken en leggen. Zonodig het veld verdiepen, dan worden kleine kinderen (en de lounge plek) beter beschermd tegen uitgeschoten ballen. En kan het veld makkelijk ijsbaan worden. Veld uitgraven, grond kan gebruikt worden voor ophogen tribune heuvel. Doelpalen van stammen maken, voor divers gebruik. B IJsmeester houdt ijs op es in de gaten; geschiktheid kunstgras, rand, voorbereidingen in seizoen, opbouw/ a ouw etc.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 3

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

3 spelen acƟes: Avontuurlijk spelen aanleggen, langs bloemenrand en op heuvel. Geen ‘speeltoestellen’, wel kunst, objecten, elementen, natuurlijke stammen etc. Rekening houden met ‘voorwerpen aan de openbare weg’ vergunning, (raadpleeg zonodig de criteria speeltoestellen) via deelgemeente (Amie Huiskens). Stammetjes langs bloemenrand, lage springstammen, hoge slalom, touw ertussen, klauter stammen, etc. Nau sche objecten als bootboeg/ schroef etc. ingraven in heuvel, ism Scheepvaart en Transport college.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 4

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

4 evenementen > podium

acƟes: Evenementen podium maken/ regelen. Samen onversterkte muziek maken en jdelijke evenementen organiseren. Navraag doen bij ‘de Tussentuin’ naar herbruikbaarheid bestaande podium. (Let op vergunningen voor vaste elementen.) Bij OT theater navragen voor mogelijkheden opslag en inklapbaar podium. Inklapbaar podium maken ism hout & meubileringscollege/ Horizon / reclassering ea. Ontwerp wedstrijd van maken. Zijn diverse subsidies voor aan te vragen, ‘samen bouwen’. Zie ook 1 optreden tribune.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 5

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

5 ontmoeten & picknick

acƟes: Ontmoeten, picknicken en samen eten en drinken veraangenamen. Schaduw bij picknicktafels maken dmv (fruit) bomen, al dan niet in bakken voor extra hoogte. Ople en met ingraven van bomen, minimaal 2,5 meter van waterleiding vrij houden. Verplaatsbare planten regelen voor verplaatstbare schaduw, bv Quick hedge. BBQ op e maken, bv vierkant van 4 tegels bij tafels leggen en bij gemeente kolenbakken regelen. Alles iom gemeente (Amie Huiskens) ivm APV. Bijhouden dat prullenbakken op meer tac sche momenten worden geleegd, is afgesproken met gemeente.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 6

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

6 genieten van planten en dieren .A ecologische bloemenrand .B imker .C fruitbomenlaan acƟes: A Ecologische bloemenrand aanleggen, wilde zaden zaaien, overgang maken tussen straat en veld met eetbare bloemen en kruiden. Zaden regelen via imker, bv morgenster.nl, nivon e.a. Afspraken maken met maaier, desnoods piketpaaltjes slaan. B Samen met imker Bouna bijenkast plaatsen. Uitlegmoment over bijen organiseren om eventuele angst bij bewoners weg te nemen. Vergunning voor kast regelen. C Fruitbomenlaan inplanten, zodanig dat zicht open blij en de bomen schaduw op het pad geven. Transport, ingraven etc ism imker. Wellicht wil gemeente ook bijdragen? Gemeente gee aan dat er eventueel meer ( jdelijke) schaduwbomen via werf geregeld kunnen worden. Ook planten ism gemeente/ werf.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 7

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

7 de nieuwe moestuin

acƟes: A aanleg & onderhoud eetbare bloemen/ moestuin. Rekening houden met gronddekking (regelen met gemeente/ werf. Let op hoeveelheid gronddekking, is nog te definieren; ergens rond 60 tot 100cm. Zie ook 0-wensen) Tafel plaatsen voor gezamenlijke ac viteiten. Kas regelen. Of overnemen van ‘de Tussentuin’ of nieuwe aanschaffen, plaatsen, voorzien van planten en bijhouden, watervoorziening regelen. Vergunning nazien. B ‘Veiling’ groente en fruit op geze e jden organiseren. Mogelijkheid tot bijdrage kunnen leveren regelen voor mensen die niet kunnen (fysiek) maar wel willen (financieel) bijdragen. Denk aan doneren via brievenbus, adres vermelden.


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 8

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

8 regenwater opvangen

acƟes: Regenwater opvangen kleine hoeveelheden, voor bewatering tuin. Bespreken met VvE, welke regenpijp gebruiken en hoe. Op e opvang via regenpijpen van dakterassen. Denk aan waterzak, Raindrop, Purerain, sherryton e.d. Navragen op es voor handpomp via Evides (eigenaar waterleiding). Regenwater opvangen van kas/ pergola e.d. Ontwerpwedstrijd van maken, regenwater opvangfollie = kunst-, speel,- en/of klimelement (vergunningen nazien).


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 9

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

kansgever (naam en nummer)

9 wandelen

acƟes: Wandelpad voor minder validen aanleggen. (Zie ook 0-wensen). Rekening houden met begaanbaarheid ivm grondophoging voor waterleiding. Gebruik bv ‘gra s af te halen tegels’ of hergebruik bestra ng uit hoek. Wandelpad ook bruikbaar maken als fietspaadje voor kleine kinderen over verhoging e.d. Pad net niet doortrekken tot Maaskade ivm veiligheid kleine kinderen.

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars


3 spelen 8 regenwater

10 randtrap

1 optreden tribune 9 wandelen 2 sporten 6 genieten van planten en dieren

5 ontmoeten & picknick 4 evenementen podium

7 de nieuwe moestuin

CONCEPT: De Kansenkaart laat wensen van bewoners zien, met name ‘graag meer willen doen en zien’- wensen zijn opgenomen. Deze wensen zijn kansen om dit gebied te verrijken. De wens wordt kans en realiteit zodra een bewoner(sgroep) deze oppakt en tot uitvoering brengt.

WENS 10

TUIN AAN DE MAAS kansenkaart met 10 wensen presentaƟe 12.11.2011

KRACHTGROEN gebiedsontwikkelaars

kansgever (naam en nummer)

10 rand versterken trap

acƟes: Rand versterken, overgang tussen loungeveld en bestra ng. (Zie ook 1 en 4) Slordige onkruidstrook maken tot rand van treden, ook te gebruiken als zitjes. Gezamenlijke mmer ac e. Eventueel ism hout & meubileringscollege/ Horizon / reclassering ea. Zijn diverse subsidies voor aan te vragen, ‘samen bouwen’. Straat werk in de gaten houden, bij verzakking komt gemeente in ac e om bestaande straatwerk te herstellen.

tadm-wensenlijst-a4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you