KRACHTGROEN

NL

Krachtgroen is een multidisciplinair ontwerperscollectief dat de kracht van groene ruimte in en om de stad ontwikkelt. De dynamische organisatie bestaat uit een team van architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten. Krachtgroen ontwikkelt een strategie waarin gebruikers, ontwerpers, beheerders en overheid kunnen elkaar ontmoeten om samen groene ruimte te creëren en te beheren. Deze strategie is gebaseerd op een gelaagd ruimtelijk raamwerk dat wordt ingevuld door initiatieven van verschillende partijen en wordt geregisseerd door (lokale) overheden. Door deze co-creatie ontstaat betrokkenheid en kunnen bottom-up initiatieven een eigen plek krijgen in de het ruimtelijke groene raamwerk van de overheden.

https://www.krachtgroen.nl