Page 1

07/2012 Aktuality Semináře k osobním asistencím a pečovatelským službám Královéhradecký kraj pořádá 31. srpna semináře k financování pečovatelských služeb a osobních asistencí. Kromě závěrů z realizované analýzy služeb a jejími výstupy se seminář bude zabývat otázkami vyrovnávací platby službám v rámci víceletého financování, včetně vykazování údajů o poskytovaných službách v aplikaci benchmarking. Semináře se uskuteční od 9 hodin pro pečovatelské služby a od 12.30 pro služby osobní asistence v prostorách krajského úřadu. Podrobné povánky včetně přihlášky na jedete na stránkách http://socialnisluzby.krkralovehradecky.cz.

Díky vládní podpoře může Agentura pro sociální začleňování rozšířit činnost do dalších 17 obcí Vláda na svém jednání rozhodla dne 25.7.2012 o prodloužení činnosti Agentury pro sociální začleňování na Úřadu vlády do konce roku 2015. Díky tomu bude moci Agentura nabídnut spolupráci

dalším 17-ti městům a obcím, které mají zájem řešit situaci sociálně slabých obyvatel. Více informací naleznete ZDE

1/4

Hlasujte v Ceně sociálních služeb Ocenit osobnosti sociální oblasti, poskytovatele sociálních služeb, obce a města bude možné v rámci veřejného hlasování Ceny sociálních služeb. Od 15. do 27. srpna 2012 je možné hlasovat pro letošní nominované prostřednictvím webových stránek www.cenasocialnichsluzeb.cz nebo prostřednictvím originálních hlasovacích lístků. Druhý ročník ceny přináší v hlasování několik novinek. První novinkou je společné hlasování odborné komise a veřejnosti, které určí vítěze v každé ze 4 kategorií. Další novinkou v hlasování je nové zabezpečení internetového hlasování. Udělit hlas některému z nominovaných bude možné po vyplnění e-mailové adresy a dokončením hlasování kliknutím na odkaz v e-mailu. Další novinkou je korespondenční hlasování prostřednictvím originálních hlasovacích lístků. Ty budou distribuovány poskytovatelům sociálních služeb a na městské úřady v Královéhradeckém kraji. Vyplněné hlasovací lístky mohou hlasující odevzdat na pracovištích Centra pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Jičíně, Trutnově, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou, případně bude možné je zaslat na adresu Hradeckého pracoviště Centra pro zdravotně postižené, Pospíšilova třída 365/9, 500 03 Hradec Králové. Ceny sociálních služeb budou slavnostně předány z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, náměstka hejtmana Vladimíra Dernera, předsedů sociálního výboru a komise pro zdravotně postižené pánů Otakara Kalendy a Miloslava Plasse na slavnostním odpoledni 13. září 2012. Na slavnostní předání jsou zváni všichni poskytovatelé sociálních služeb. Autor: Jiří Zeman

Web sociálních projektů se mění Společně s koncem podpory sociálních služeb v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji mění svoji podobu web www.socialniprojekty.cz. Vzniká tak integrovaný portál sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, který přináší katalog sociálních služeb, sociální projekty a informace pro uživatele služeb z webových brožur vzniklých v rámci projektů Rozvoj I a II. Přístup na nové stránky je umožněn již dnes prostřednictvím adresy http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz vychází ze struktury stránek Královéhradeckého kraje, přináší nové roztřídění informací z oblasti sociálních věcí i ze stránek sociálních projektů. Poskytovatelé tak na jednom místě najdou analytické, metodické i strategické materiály ze sociální oblasti, informace o registracích sociálních služeb i pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Uživatelům sociálních služeb přináší web rámcové informace k sociálním službám. Postupně jsou zde integrovány informace z informačních brožur pro uživatele např. Doma je doma nebo Nejsem na to sám, případně dalších užitečných

informací potřebných pro výběr vhodné sociální služby. Stránky integrovaly dříve vzniklý katalog sociálních služeb, s vyhledávání sociálních služeb v kraji navázaným na registr poskytovatelů sociálních služeb. Vazba vyhledávání na registr je však velkým úskalím. Po změně dodavatele software zatím registr neumožňuje aktualizovat data o poskytovatelích. Informace ve vyhledávání tak budou aktualizovány poté, co budou aplikace MPSV umožňovat export dat. Vize nového webového portálu je, aby se stal informační základnou sociálních služeb v kraji. Stránky tak přinášejí desítky aktualit pro poskytovatele i uživatele měsíčně. Obsahují také kalendář akcí, archiv článků „představujeme sociální služby“ nebo archiv zpravodaje sociálních projektů. K dispozici je rovněž seznam užitečných odkazů pro poskytovatele i uživatele služeb. Stránky také umožňují zveřejňovat videoprezentace jednotlivých služeb. Nová podoba webu vznikla za podpory individuálního projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Autor: Jiří Zeman


07/2012 Informace Představujeme sociální služby: Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním Duševní onemocnění zasahuje výrazně do života člověka. Situace, jejichž řešení pro něho byly dříve běžné, se vlivem onemocnění stávají neřešitelné nebo nepodstatné. K zapojení do běžného života potřebují tito lidé podporu, kterou jim nabízí služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. Služby pomáhají zmírňovat důsledky nemoci a podporují klienta při rozvoji sociálních dovedností. Služby pracují převážně s klienty s psychózami. Návrat lidí s duševním onemocněním do společnosti není jednoduchý. Nemoc omezuje schopnosti komunikace a takto nemocní lidé se často společnosti straní. Ztrácí také některé návyky v péči o domácnost nebo o vlastní hygienu i schopnost řešit nenadálé situace. Ztížena je orientace v čase. Projevy nemoci tak snižují schopnost společenského fungování zahrnující soužití s blízkými, samostatné bydlení nebo výkon zaměstnání. „Naše středisko nabízí individuální i skupinovou práci s uživateli. Podílíme se na posilování soběstačnosti, stabilizaci a rozvoji schopnosti sociální komunikace, klienty podporujeme v navazování společenských kontaktů. Nacvičujeme také zvládání projevu nemoci.“ Pokračování str.3

2/4

Projekt pro závislé končí. Péče o ně je ale stále potřeba Až osmdesát uživatelů drog z regionu Trutnovska využilo v uplynulých třech letech služeb královéhradeckého sdružení Laxus. Nyní musí jeho pracovníci z Trutnovska odejít. Finanční podpora z Evropských fondů, díky které bylo možno o závislé pečovat, totiž končí. Pracovníci sdružení Laxus začali v regionu působit v létě 2009 na zakázku Královéhradeckého kraje. Ten získal finanční prostředky v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence. Po tři roky tak mohli terénní pracovníci poskytovat odborné služby lidem, kteří se potýkají se závislostí na drogách. „Za uplynulé roky se nám podařilo kontaktovat a pro spolupráci navázat osmdesát klientů. Ukázalo se, že v daném regionu má drogová scéna stabilní potenciál a o naše služby je zde zájem,“ řekl Jiří Staníček, vedoucí programu. Realizaci projektu a jeho výsledky hodnotí kladně: „S ohledem na to, jak krátce projekt trval, lze říci, že se nám podařilo spolupracovat s poměrně velkou skupinou klientů. Samozřejmě, že ale existuje ještě značná část lidí, kteří s námi v kontaktu nebyli,“ dodává. Základem práce s uživateli drog je totiž podle Staníčka jejich aktivní kontaktování a budování dlouhodobého a důvěrného vztahu. Na tom se pak staví další prvky – motivace k řešení problémů, které drogy přináší, podpora v léčbě a abstinenci. Projekt, který sdružení realizovalo na zakázku Královéhradeckého kraje, byl ale i tak podle Staníčka stoprocentně naplněn. „Služby, které jsme na Trutnovsku poskytovali, byly omezeny právě obdobím tří let, které nyní uplynuly. Z regionu odcházíme, protože končí finanční podpora, která byla v této chvíli vyčerpána. Klienty, kteří s námi spolupracovali, odkazujeme na existující služby v okolí. Terénní programy v ostatních okresech, stejně jako další aktivity, které Laxus realizuje, pokračují dále a to i přes několik let klesající podporu státních institucí,“ popisuje aktuální situaci, s níž se v České republice potýká naprostá většina sociálních služeb. Některé už dokonce musely svou činnost kvůli dlouhodobě klesající státní podpoře omezit nebo zcela zrušit. Pracovníci centra poskytovali od července 2009 na Trutnovsku sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejím blízkým. Celkem uskutečnili přes 2000 kontaktů s 80 klienty, přičemž 61 z nich byli muži. Třiadvacetkrát odkazovali některého z klientů programu do léčby, prováděli orientační testy na žloutenky a vir HIV. Nejčastěji užívanou drogou Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

v regionu je pervitin. Těm, kteří jej užívají nitrožilně, tedy nejvíce rizikovým způsobem, vyměnili přes 24000 injekčních stříkaček. Dalších několik desítek jich posbírali odhozených přímo v ulicích, kde mohly ohrozit i veřejnost. Pracovníci také pravidelně spolupracovali na preventivních aktivitách, například v základní škole v Úpici a nízkoprahovém centru Střelka ve Dvoře Králové. Více informací na www.laxus.cz Autor: Jiří Staníček, vedoucí Centra terénních programů Královéhradeckého kraje

Aktivity Azylového domu Most k životu o.p.s. Trutnov „Tak jako v minulých obdobích, tak i letos byly pro klientky a jejich děti připraveny různé volnočasové aktivity a akce, zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů a znalostí“ sděluje ředitel společnosti Mgr.Michal Bořek. Vydařená sněhová nadílka umožnila zimní radovánky na zahradě azylového domu, kde děti stavěli sněhuláky různých tvarů a velikostí, ti nejstarší se pustili do zhotovení iglů, které posléze sloužilo coby hrací místo. Většina společných aktivit nadále probíhala přímo ve společenské místnosti azylového domu, do kterých se klientky dle vlastního zájmu zapojovaly. S úspěchem se setkala výroba vlastních zápisníčků – zvláště u dětí, výroba látkové brože a zejména zábavně-poučný kvíz pro děti. Již tradičně proběhla velikonoční výzdoba prostor azylového domu spojená se zpíváním koled. Pro děti, ale i matky byly zorganizovány i venkovní „sportovní“ aktivity – skákání přes švihadlo, běžecké štafety, hody na cíl, míčové hry atp., do kterých se zapojily téměř všechny a všichni. Také pro následující měsíce připravují pracovnice azylového domu další aktivity a činnosti, zejména takové, které mají naději na úspěch (rukodělné, sportovní, výchovné). Od 1.1.2012 do 28.6.2012 využilo služeb azylového domu společnosti Most k životu o.p.s. celkem 19 žen a 35 dětí (ubytování + psychosociální poradenství). Tato služba je zajišťována v rámci individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Autor: Michal Bořek, ředitel společnosti Most k životu o.p.s. Email: most.k.zivotu@volny.cz www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: mklementova@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 584 kt pro přihlášení a odhlášení z databáze


07/2012 Informace Pokračování ze str. 2 uvádí Pavel Provazník, vedoucí střediska Péče o duševní zdraví v Rychnově nad Kněžnou a dodává, že velká část podpory směřuje ke stabilizaci finanční situace klientů. „Pomáháme tak při řešení dluhových problémů a podporujeme klienty při rozvoji dovedností potřebných k získání a udržení zaměstnání,“ doplňuje výčet nejčastějších řešených témat Pavel Provazník. Služby kromě individuální práce zaměřené na poradenství a nácvik dovedností organizují kurzy komunikace, vaření, práce na počítačích, doprovází klienty při jednání na úřadech a pomáhají klientům při hledání zaměstnání nebo rozvoji vztahů s rodinou. V Hradci Králové je poskytována sociální rehabilitace v rámci tréninkového bydlení, které umožní jejich uživatelům nácvik samostatného bydlení. V Královéhradeckém kraji jsou služby v Hradci Králové, Jičíně a Rychnově nad Kněžnou, kde je zajišťuje občanské sdružení Péče o duševní zdraví. V trutnovském okrese zabezpečuje službu sociální rehabilitace krajská příspěvková organizace SOAL. Služby jsou poskytovány terénní formou v místě bydliště uživatele obvykle s okresní působností, případně ambulantní formou v jednotlivých střediscích. Informace o poskytovaných sociálních službách získáte na stránkách ZDE.

3/4

Broumovsko má aktualizovaný Strategický plán rozvoje sociálních služeb. Město Broumov se v období od dubna 2011 do července 2012 účastnilo projektu Královéhradeckého kraje „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II“, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, jako realizátor veřejné zakázky pod názvem: „Podpora dostupnosti sociálních služeb v území Broumovska“. Hlavním záměrem tohoto projektu bylo aktivní pokračování procesu komunitního plánování a podpory sociálních služeb, v jehož rámci byly v období od 1.4.2011 do 31.7.2012 formou realizace veřejné zakázky zajišťovny Městem Broumov nejrůznější aktivity na podporu dalšího rozvoje, zkvalitňování, plánování a propagace sociálních služeb v regionu Broumovska. Pro zajištění realizace veřejné zakázky byl ustanoven pracovní tým, dozorovaný Řídící skupinou pro plánování sociálních služeb, a dále byly ustanoveny dvě pracovní skupiny, specificky zaměřené na aktuálně nejsledovanější a neohroženější cílové skupiny obyvatel: 

Pracovní skupina pro osoby zdravotně postižené, seniory a osoby pečující o zdravotně postižené osoby

Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Uvedené pracovní skupiny v čele se jejich vedoucími byly realizátory aktivit typu informativních besed, seminářů a debatních setkání s cílovými skupinami obyvatel za účelem aktuálního průzkumu jejich potřeb a získávání jejich názoru na hodnocení stávajících sociální služeb v regionu Broumovska. Další aktivity byly zaměřené na podporu a propagaci poskytovatelů sociálních služeb, v rámci kterých proběhly vzdělávací semináře a supervize pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. Díky společným setkáním a jednáním byla navázána i užší vzájemná spolupráce a podpořena lepší informovanost mezi poskytovateli samotnými i mezi poskytovateli a pracovníky odboru sociálních věcí i zástupců obcí Broumovska - zadavateli sociálních služeb. Dalšími aktivitami projektu byly i realizované Dny otevřených dveří několika poskytovatelů sociálních služeb (např. Domov pro seniory a Pečovatelská služba Broumov, Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují, Centrum pro rodinu

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Broumov atd.), které měly za úkol představit široké veřejnosti činnost dané sociální služby a podpořit jejich propagaci včetně jejich poskytovatelů. V rámci naplňování harmonogramu aktivit projektu byly rovněž graficky zpracovány a následně vytištěny nové propagační materiály (brožury a letáky), které byly plně financovány z rozpočtu projektu a které rovněž významně podpoří místní poskytovatele sociálních služeb a jejich propagaci. Uvedené materiály budou průběžně distribuovány k rukám občanů prostřednictvím obcí, poskytovatelů sociálních služeb, příslušných úřadů, informačních center i v rámci přímé sociální práce, čímž bude významně podpořena aktivita zlepšování informovanosti zejména potřebných občanů. Důležitým počinem v rámci projektu bylo nastavení užší spolupráce obcí Broumovska do procesu komunitního plánování sociálních služeb a zároveň i zlepšení informovanosti a povědomosti obyvatel všech obcí o sociálních službách a sociální problematice. Proběhlo i několik informativních setkání zástupců realizačního týmu se starosty obcí v rámci jednání Dobrovolného svazku obcí Broumovsko i při dalších příležitostech, kde byla vyjádřena podpora vzájemné spolupráce i do budoucna. Jednou z nejvýznamnějších aktivit realizace projektu bylo provedení revize stávajícího Strategického plánu rozvoje sociálních služeb Broumovska (SPRSS) z července 2010 a jeho následné aktualizace. Tato aktivita probíhala po většinu období realizace projektu, a to zejména prostřednictvím setkávání výše uvedených pracovních skupin, v rámci nichž experti a zástupci zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb společně debatovali nad naplňováním cílů a opatření stávajícího SPRSS a vydefinováním nových či aktualizovaných potřeb, cílů a opatření, které byly finálně zpracovány realizačním týmem projektu do podoby Aktualizace č.1 Strategického plánu rozvoje sociálních služeb Broumovska. Po projednání a schválení dokumentu Řídící skupinou byl následně předložen radě města, která jej doporučila ke schválení zastupitelstvu města. Na jednání Zastupitelstva města Broumova dne 20.6.2012 byl zmiňovaný plán schválen jako aktualizovaný strategický dokument, který je nezbytný pro další koncepci rozvoje či udržitelnosti sociálních služeb v našem regionu. Autor: Miloš Andrš - vedoucí týmu pro plánování sociálních služeb

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: mklementova@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 584


07/2012 Aktuality Fond T-Mobile pro Královéhradecko uzávěrka: vyhlášení proběhne 30. července 2012 Grantové řízení Fondu TMobile je uprostřed 7. ročníku. V roce 2011 byly rozděleny celkem 2 miliony korun. Částka, určená na podporu projektů s tématem „Zdravá planeta“, je směřována do regionů, ve kterých má T-Mobile svá sídla a zákaznická centra. Potřebné finance tak putují do Královéhradeckého kraje a okresu Louny. V otevřeném grantovém řízení získali finanční pomoc ty projekty, které posilují odpovědnost za místo, kde realizátoři projektů žijí, nebo zlepšují život lidem, se kterými toto místo sdílí. Podpořeny tak byly např. opravy drobných kulturních památek, místní péče o přírodu a zkrášlování veřejných prostranství nebo programy zaměřené na ekologicky šetrné bydlení a dopravu. V každém případě se jedná o komunitní aktivity, které vznikají z iniciativy místních lidí, reagují na konkrétní potřeby a příležitosti v dané lokalitě a povzbuzují své okolí k činnosti. Nadace VIA zajišťuje realizaci grantového programu Fondu T-Mobile pro Královéhradecký kraj, pro okres Louny je partnerem společnosti TMobile Komunitní nadace Euroregionu Labe.

4/4

O. s. Romodrom prezentovalo své projekty na mezinárodní konferenci v Bukurešti Zástupci Královéhradecké pobočky o. s. Romodrom byli pozváni na mezinárodní konferenci o ekonomickém a sociálním začleňování Romů, aby zde prezentovali dobrou praxi vybraných projektů. Konference proběhla ve dnech 21. – 22. 6. v Rumunsku v hlavním městě Bukurešti. Za Královéhradeckou pobočku o. s. Romodrom se konference zúčastnil Čestmír Horký a Lenka Matoušková. Konference byla spoluorganizována českou ambasádou v Bukurešti, organizací CeRe (resource center for public participation) a Nadací Forum 2000. Cílem konference bylo posílení mezinárodního partnerství organizací zabývajících se v praxi integrací Romských obyvatel a prezentací dobré praxe v jednotlivých zemích. Účastníky byli zástupci organizací ze zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko), dále z Rumunska, Ukrajiny a Moldavska. Na konferenci bylo předneseno sedm příspěvků včetně příspěvku o. s. Romodrom, který se zaměřil na oblast komunikace s místní samosprávou, dalšími partnery (školy, odbory sociálních věcí, aj.) a samotnými obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Cílem této spolupráce by měl být vždy společný záměr, na kterém by se všechny zúčastněné subjekty měli podílet stejným dílem. Společný záměr je předpokladem pro realizaci úspěšných aktivit/projektů.

výstavba a rekonstrukce 600 domů a bytů v sociálně vyloučených lokalitách. 

Příspěvek Liny Kondur z Roma women rights (Ukrajina). Právníci, poskytující své služby přímo v přirozeném prostředí, kteří pomáhají Romům znát a pochopit svá práva a také svá práva prosazovat. Zneužívání práv a trestné činy z nenávisti jsou na Ukrajině aktuálním problémem.

Z každé země, ze které účastníci na konferenci přijeli, byly patrné podobné obecné problémy, se kterými se Romové i neromové potýkají. Na Ukrajině jsou aktuálním tématem trestné činy z nenávisti, v Rumusnku je kladen důraz na vzdělávání Romů, v Maďarsku je značným problémem bydlení. Konference bude mít své pokračování, a to v Praze letos na podzim. Zajištění terénní práce na území Královéhradecka je podpořeno z krajského individuálního projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II. Více o projektu na www.socialniprojekty.cz. Autor: Čestmír Horký, vedoucí pobočky o. s. Romodrom Královéhradeckého kraje Email: horky@romodrom.cz

Naše zahraniční kolegy například zajímalo, jestli jsou naši uživatelé zasaženi celoevropskou finanční krizí, jak pracujeme s rodinou s komplexními problémy, jaká je podpora ze strany státu v České republice směrem k sociálně vyloučeným, jaká je minimální mzda, aj. Zajímavá byla také diskuze nad tématem „podmínky pro bydlení“. Zde jsme prezentovali situaci v ČR, kde se setkáváme s předraženým pronajímáním bytů v havarijním stavu Romskému obyvatelstvu ze strany soukromých majitelů. Konference byla především o prezentacích dobré praxe, proto některé uvádím: 

Příspěvek Marka Isáka ze společnosti ETP (Slovensko), který prezentoval projekty, díky kterým se mohla realizovat

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: mklementova@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 584 kt pro přihlášení a odhlášení z databáze

Zpravodaj sociálních projektů  
Zpravodaj sociálních projektů  

2012/7 Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí: dozvíte se v něm, co se díky sociálním projektům udělalo a co...

Advertisement