Page 1

04/2012 Informace Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách V rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV jsou nyní v nabídce dva nové běhy Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením pro seniory. 1. běh: 19. 4. 2012 – 29. 6. 2012 2. běh: 2. 7. 2012 – 11. 9. 2012 Přihlášení přes www.ipvzdelavani.cz.

Informování o nabídce sociální pomoci pro vybrané skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje V rámci individuálního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II“, dojde v období od března 2012 do července 2012 k realizaci aktivit vedoucích k informování o nabídce sociální pomoci pro vybrané skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje. Jedná se o tyto aktivity: 

Informování o pomoci osobám pečujícím o seniora,

Informování seniorů závislých na pomoci druhé osoby,

Informování osob pečujících o dospělého člena domácnosti.

Cílem těchto aktivit je usnadnit vybraným skupinám občanů Královéhradeckého kraje orientaci v nabídce dostupné pomoci a provést je jejich životní situací. V rámci všech tří realizovaných aktivit dojde k vytvoření tzv. průvodce životní situací (informační brožury) s popisem dostupné formy pomoci, informacemi o dostupných sociálních dávkách či jiných výhodách, kasuistikami a přehledem kontaktních institucí, které jsou kompetentní podávat aktuální informace o možnostech využívání sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Vytvořené informační brožury budou následně distribuovány do takových institucí, aby byly blízké cílové skupině v případě potřeby (sociální odbory obcí, ordinace lékařů, zájmové spolky dle cílové skupiny, a další). Součástí aktivit informování osob pečujících o seniory, seniorů závislých na pomoci druhé osoby a osob pečujících o dospělého člena domácnosti bude také uspořádání besed s cílovou skupinou, na kterých bude představena tištěná verze informační brožury a informace v ní obsažené. Za každou aktivitu dojde k realizaci 10 besed v různých městech Královéhradeckého kraje takovým způsobem, aby se informace dostaly mezi co nejširší spektrum zástupců cílové skupiny. Veškeré aktivity související s informováním o nabídce sociální pomoci pro vybrané skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje budou ukončeny do 31. 7. 2012. Autorka: Ing. Petra Skácelová, Institut projektového řízení a. s.

Seminář „Dobré praxe v oblasti podpory bydlení osob v sociálně vyloučených lokalitách“ Královéhradecký kraj si Vás dovoluje pozvat na seminář „Dobré praxe v oblasti podpory bydlení osob v sociálně vyloučených lokalitách“ Kdy: 11. května 2012, od 10.00 – 14.00 hodin Kde: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové místnost číslo P1.905 (zasedací místnost Karla Poláčka) Přihlášky zasílejte na emailovou adresu: esebova@krkralovehradecky.cz Tel.: 495 817 539 nebo 725 870 782 Svojí účast prosím nahlaste do 4. května 2012.

1/3

Sociální služby v kraji posílilo přes 200 milionů z EU Více než 200 milionů korun za poslední čtyři roky pomohlo v regionu organizacím, sdružením či institucím, které se starají mimo jiné o mentálně či tělesně postižené a o jejich začlenění do běžné společnosti. Projekt, na nějž získal Královéhradecký kraj dotace z Evropské unie, podpořil celkem jedenapadesát sociálních služeb, které využilo do konce loňského roku přes osm tisíc lidí. „Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, který realizuje kraj s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, běží již čtvrtým rokem a úspěšně se blíží ke konci. Cílem služeb sociální prevence je pomáhat lidem překonat jejich nepříznivou sociální situaci a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů, například kriminalitou či diskriminací,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner, který má na starosti sociální oblast. Mezi sociálně vyloučenými se mohou ocitnout lidé kvůli životním návykům a způsobu života, který vede ke konfliktu se společností. Znevýhodnit je může i krizová sociální situace a prostředí, ve kterém žijí. K ohrožení jejich práv

a zájmů u nich může dojít rovněž kvůli trestné činnosti, kterou spáchal někdo jiný. Z důvodu neustálé se zvyšující potřebnosti sociálních služeb bylo rozšířeno osm služeb, což dokládá také fakt, že s koncem roku 2011 byl překročen plánovaný počet uživatelů sociálních služeb o 31 procent. Přestože stát dává na sociální služby rok od roku stále méně peněz, kraj se snaží jejich stávající standard zachovat. V roce 2011 na financování sociálních služeb musel proto poskytnout více než 145 milionů korun, tedy o téměř 56 milionů více než v roce 2009. „V současné době vyjde provoz sociální oblasti v kraji celkem na 1,44 miliardy korun ročně. Příspěvek kraje a obecních samospráv do systému je kolem 300 milionů korun. Do roku 2016 se však náklady na sociální oblast zvýší na 1,57 miliardy korun. Ze systému však vypadne právě možnost čerpat na tyto účely peníze s Evropského sociálního fondu,“ upozornil náměstek Derner. V Královéhradeckém kraji zaměstnává sociální oblast na 2200 lidí, kteří se starají o více než 30 tisíc klientů. Lidem v regionu slouží v rámci sociální oblasti pobytové a ambulantní služby, poradenství, služby v oblasti prevence či terénní péče. Autor: Jiří Hošna


04/2012 Informace Den otevřených dveří v Tréninkové pekárně Láry Fáry v Kvasinách Občanské sdružení Pferda uspořádalo v polovině dubna pro veřejnost den otevřených dveří v Tréninkové pekárně Láry Fáry v Kvasinách. Návštěvníci se zde dozvěděli, k čemu tréninková pekárna slouží, jací uživatelé ji navštěvují a kterým činnostem se věnují.

Den otevřených dveří v Tréninkové kavárně Láry Fáry 2 Konec měsíce března spestřilo občanské sdružení Pferda Dnem otevřených dveří v tréninkové kavárně Láry Fáry 2 v Náchodě. Kdo přišel mohl shlédnout módní přehlídku Galerie na vodě z Baťova kanálu, která byla spojena s charitativní dražbou jednoho modelu. Výtěžek z dražby připadne o.s.Pferda. Modely předváděly klienti o.s.Pferda a zkrášlili je profesionálové z firmy Redken.

Tréninková pekárna Láry Fáry otevřela své dveře veřejnosti Kdo zavítal 17. dubna do tréninkové pekárny v Kvasinách, odnesl si určitě spoustu zajímavých dojmů. Občanské sdružení Pferda z Rychnova n. Kn. uspořádalo již podruhé den otevřených dveří. Nenápadný domek v areálu Ústavu sociální péče pro mládež nabízí od listopadu 2010 službu, díky které si mohou zdokonalit pracovní dovednosti a návyky dospělí lidé s mentálním postižením. Sociálně terapeutická dílna, naprosto výjimečná svým zaměřením, se zapsala do povědomí veřejnosti především díky svým pekařským výrobkům. Sortiment se pomalu rozšiřuje, ale už nyní je dost bohatý. V pekárně pečeme mimo jiné kynuté koláče, vánoční nebo velikonoční cukroví, svatební koláčky, dorty, záviny, muffiny nebo preclíky a sýrové kroužky. Nejčastěji mohou tyto dobroty hosté ochutnat při návštěvě kaváren v Rychnově a v Náchodě. A co vlastně tamní pekaři spolu s terapeuty zvládnou? Zásobovat pravidelně již zmíněné kavárny Láry Fáry, obstarat menší či větší soukromé objednávky pečiva nebo sem tam vyjet se stánkem pekárny na jarmark. V nejbližší době můžete pečivo z pekárny objevit 1. května na Jarmarku v Podorlickém skanzenu v Krňovicích. Návštěvníci mohli v tréninkové pekárně ochutnat čerstvě upečené koláče nebo voňavé slané preclíky. Po celou dobu probíhal v prostorách běžný provoz, takže samotný proces příprav a pečení mohli všichni shlédnout na vlastní oči. Podívat se přišli jednotlivci, ale i celé skupiny návštěvníků z celého Královéhradeckého kraje. O.s. Pferda je zapojeno do Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK se dostalo mezi tři nejlépe hodnocené služby v ČR Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK, jeden z programů občanského sdružení PROSTOR PRO, se umístilo v udílení výročních cen České asociace streetwork ČASovaná bota 2011, a to hned ve dvou kategoriích. NZDM KLÍDEK získalo čestné uznání v kategorii Pracovní tým roku 2011 za dlouhodobý přínos pro rozvoj oboru nízkoprahových sociálních služeb a koordinátorka zařízení Simona Zatloukalová získala čestné uznání v kategorii Osobnost roku 2011. Výroční cenu ČASovaná bota uděluje již od roku 2006 oborová organizace Česká asociace streetwork, která sdružuje nízkoprahové služby napříč celou republikou. Asociace nejprve sesbírá nominace v jednotlivých kategoriích, poté probíhá hlasování, kterého se mohou účastnit pouze pracovníci organizací poskytujících nízkoprahové sociální služby. NZDM KLÍDEK se ve dvou kategoriích dostal mezi tři nejlépe hodnocené v ČR. „Udělení obou cen udělalo velkou radost celému pracovnímu týmu i ostatním kolegům v PROSTOR PRO. Je to krásné ocenění, tím spíš, že letos v červnu slavíme s NZDM 10 let výročí fungování“, říká koordinátorka Simona Zatloukalová. Tým KLÍDKU získal šek v hodnotě 10000 Kč, Simona Zatloukalová získala poukázku na 1000 Kč do knihkupectví a drobné dárky od sponzorů. V NZDM KLÍDEK – Dětský klub nabízíme dětem a mladým lidem ve věku 8 – 20 let ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas, a doprovázíme je obdobím dětství a dospívaní. Prostřednictvím sociálních služeb jim poskytujeme pomoc a podporu v obtížných životních situacích. NZDM KLÍDEK – Klub pro mládež je podpořen z individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. PROSTOR PRO od roku 2000 pomáhá dětem a mladým lidem. Provozujeme sociální, preventivní a další služby a pořádáme akce pro veřejnost. Více informací na www.prostorpro.cz nebo facebook.com/prostorpro. Autorka: Simona Zatloukalová

2/3

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: iguman@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 246


04/2012 Informace Velikonoční jarmark Ve dnech 27.3. – 28.3. 2012 se uskutečnil krásný jarní velikonoční jarmark ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí s hlavním pořadatelem Svazem postižených civilizačními chorobami ZO Kostelec nad Orlicí a zúčastěnými prodejci a vystavovateli : Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION, Občanské sdružení Šťastný domov Kostelec nad Orlicí, Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. Praha, Občanské sdružení Cvrček – mateřské centrum Kostelec nad Orlicí a Centra denních služeb Kostelec nad Orlicí. Veškeré výrobky zářily krásnými jarními barvami a dle toho byla cítit i příjemná atmosféra. Děti, které navštívily jarmark, si mohly v připraveném koutku vyzdobit perníček, uplést pomlázku či vyčarovat barvami krásný velikonoční obrázek.

Klienti Domovinky na Velikonočním jarmarku. Od úterý 27.3. do středy 28.3.2012 se Domovinka zúčastnila společně s ostatními poskytovateli sociálních služeb VELIKONOČNÍHO JARMARKU. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout i nakoupit výrobky, které tvořili klienti domovinky společně s Lenkou Žežulovou. Lence patří dík za klidný průběh prezentace výrobků, kdy společně s klienty domovinky informovala o činnosti této služby.

3/3

Průzkum vzdělávacích potřeb pracovníků sociálních služeb doplnil informace i poskytl kraji zpětnou vazbu Výstupy kvantitativního šetření realizovaného v oblasti vzdělávání pracovníků sociálních služeb v předchozích letech doplnil kvalitativní průzkum vzdělávacích potřeb personálu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, realizovaný v rámci projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II“ na začátku letošního roku. Královéhradeckému kraji poskytl i zpětnou vazbu k jím nabízenému vzdělávání. Pokud by i v dalších letech připravil pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb další vzdělávání, měl by se více zaměřit na vzdělávání „pro pokročilé“ a aktuální trendy v metodách sociální práce. „Očekávali jsme, že se dozvíme, že zájem o vzdělávání nabízené krajem mezi poskytovateli sociálních služeb klesá. To se však nepotvrdilo. Těší nás, že zájem o další vzdělávání mezi pracovníky a jejich nadřízenými trvá. I přes převážnou spokojenost účastníků vzdělávání nám však průzkum poskytl řadu podnětných doporučení pro případné nastavování dalších podpůrných vzdělávacích a rozvojových aktivit“ informoval Vladimír Derner, náměstek Královéhradeckého hejtmana zodpovědný za sociální oblast. Zcela nová témata, v nichž by se pracovníci chtěli vzdělávat, se v průzkumu neobjevují. Zajímají se však o novinky a chtějí své znalosti a dovednosti prohlubovat. Řada respondentů si postěžovala na nejednotný přístup různých lektorů k tématu individuálního plánování poskytování sociální služby a zpracování a vedení individuálního plánu. Pokud jde o formy vzdělávání, jsou nadále upřednostňovány akreditované vzdělávací kurzy, hojně absolvované právě v rámci krajského individuálního vzdělávacího projektu. Zejména pobytové sociální služby realizují často také interní školící akce. Vítanou doplňkovou formou vzdělávání, která ovšem není mezi poskytovateli sociálních služeb příliš rozšířená, jsou odborné stáže. Diskuse s pracovníky potvrdily, že pro úspěšnost vzdělávání je rozhodující osobnost lektora. Ta mnohdy hraje klíčovou roli při rozhodování, zda konkrétní vzdělávací nabídky využít. Zpětnou vazbu poskytli respondenti také směrem k organizačnímu zajištění kurzů nabízených v rámci krajského individuálního Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

vzdělávacího projektu. Uvítali by zdokonalení systému přihlašování či zveřejňování informací o hodnocení kurzů účastníky. Závěrečná zpráva z průzkumu, který byl realizován v rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, je zveřejněna na webových stránkách Královéhradeckého kraje v sekci Sociální věci – Rozvojové projekty. Autorka: Jana Fiedlerová

Se schizofrenií lze žít samostatný život Ve společnosti se vyskytují názory, že by lidé s duševním onemocněním neměli žít samostatně. Někteří dokonce zastávají názor, že by tito lidé měli žít ve speciálních ústavech. Každoroční hodnocení práce sdružení Péče o duševní zdraví (PDZ) dokazuje pravý opak. Účinnou pomoc mohou nabízet díky finanční podpoře individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Jednotlivé regionální týmy ve východních Čechách byly za celý rok 2011 v kontaktu s celkem 794 lidmi s duševním onemocněním, což je o 154 lidí víc než v předcházejícím roce. Zvýšil se i počet kontaktů z 14 719 na 22 154. “Větší důraz než na počet klientů však věnujeme tomu, zda sociální služby reagují na jejich skutečné potřeby a přání.“ Říká Leona Hovorková, PR manažerka PDZ. Ve sdružení sledují oblasti, ve kterých chtějí klienti nejčastěji pomoci a sledují v čase, jak se situace mění na základě poskytnuté sociální služby. Mezi nejčastěji zmiňované oblasti patří intimní vztahy a partnerství, hledání přátel a vyplnění volného času. Až následně čtvrtá nejčastější potřeba je řešení finanční situace. To dokazuje, jak moc se lidé s duševním onemocněním cítí osamělí. Předsudky a mýty kolující o duševních nemocech ve společnosti, často u nemocných lidí způsobují, že si sami nechtějí přiznat své onemocnění. Tento přístup nepomáhá ke stabilizaci jejich zdravotního stavu. V Péči o duševní zdraví vycházejí z principů komunitní psychiatrie. Pomoc a péče jde za klientem a ne obráceně. Nemocný potřebuje pomoc s běžnými záležitostmi, často nezvládá základní organizační a praktické záležitosti. Potřebuje se „naučit“ žít s nemocí a přitom být soběstačný. Sociální pracovníci PDZ mu s tím pomohou v reálných podmínkách a to se v léčebně nenaučí. Autorka: Leona Hovorková www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: iguman@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 246

Zpravodaj sociálních projektů  

číslo 2012/4 Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí: dozvíte se v něm, co se díky sociálním projektům udělalo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you