Page 1

U nás v kraji Zpravodaj Královéhradeckého kraje | září 2012 | číslo 4/2012 | XI. ročník | zdarma

V kraji vznikají další tři centra odborného vzdělávání.

str.

Ocenění pro osobnosti sociálních služeb.

4

str.

Hejtman vystoupal na Sněžku a setkal se s prezidentem

Tradiční pouti svatého Vavřince na vrchol Sněžky se letos stejně jako v předchozích letech zúčastnil i hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Mezi poutníky také nechyběl prezident Václav Klaus. Každoročně 10. srpna vystoupají na nejvyšší českou horu stovky lidí.

Zdravotnictví

Náchodští chirurgové využívají při operacích speciální počítače Nové speciální počítače pro práci chirurgů, snadnější propojení mezi nemocnicemi i bezpečnější provoz pomáhají nyní lékařům Oblastní nemocnice Náchod díky částečné rekonstrukci a modernizaci její počítačové sítě. Lepší vybavení výpočetní technikou vyšlo

Královéhradecký kraj, který náchodskou nemocnici spravuje, na bezmála 3,5 milionu korun. Rekonstrukce IT zařízení se dotkla třech oblastí, jednou z nich byl právě nákup speciálních počítačů pro náchodské chirurgy. Tyto přístroje umožňu-

jí operatérům procházet dokumentaci pacientů přímo na sálech. Mohou tak na počítačích prohlížet digitální výsledky vyšetření, rentgenové snímky či získávat další informace. Na tyto přístroje jsou kladeny velice přísné hygienické nároky.

>> více na str. 2

5

V Suchém Dole obnovili historickou kapličku.

str.

8

Slovo hejtmana Levnější provoz kraje a jeho organizací, cestování veřejnou dopravou na jednu jízdenku po celém kraji, stabilnější ekonomika zdravotnictví i lepší zdravotní péče v nemocnicích, které mají za sebou nespočet modernizací a rekonstrukcí. To jsou jen některé výsledků práce současné krajské vlády, které ovlivnily život lidí v Královéhradeckém kraji na přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století. Během posledních čtyřech let se našemu regionu vyhnuly živelné pohromy v rozsahu, v jakém postihly jiné časti naší země. To jsme ovlivnit nemohli. Našemu kraji se ale také vyhnuly korupční či jiné kontroverzní kauzy, které se v poslední době objevují v centrální politice. A za to je současná krajská vláda odpovědná především. Kraj je díky ní před podzimními volbami klidný a stabilizovaný. Řídili jsme jej především rozumem: na prvním místě byla služba lidem a každodenní poctivá a trpělivá práce. Její výsledky budou lidem v tomto kraji sloužit ještě mnoho let. Lubomír Franc Doprava

Začala rekonstrukce silnice Pasa, dopravní tepny Broumovska

Poklepáním základního kamene začala 31. července

rekonstrukce Pasa, životně důležité silnice pro obyvatele Broumovska. Komunikace se rozšíří a vzniknou zde další stoupací pruhy. Cestování z Náchoda do Broumova tak bude pohodlnější a především bezpečnější.

>> více na str. 3


Z krajského zdravotnictví

září 2012 | strana 2

Průmyslový tygr kraje se bez nemocnice neobejde Investice v posledních letech potvrzují, že kraj s nemocnicí v Rychnově počítá a nechystá její omezení.

Nedávné milionové investice, nezastupitelná role v síti krajských nemocnic a především nepřehlédnutelný význam pro Rychnovsko jako nejsilnější průmyslové centrum kraje: to jsou jen některé z nejdůležitějších argumentů, díky kterým se Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou nemusí bát o svou perspektivní budoucnost. „Rychnovsko, kde sídlí obrovská a rozvíjející se

automobilka, musí svou nemocnici mít a tomu odpovídala i dosavadní péče kraje o toto zdravotnické zařízení. Během posledních čtyř let tam kraj nechal vybudovat a otevřít lékárnu, modernizovali jsme nemocniční IT síť za více než pět milionů korun, rekonstruovali jsme oddělení následné péče či modernizovali generátory náhradních zdrojů elektrické energie. I tyto kroky potvrzují, že žádné rušení či

omezování péče v rychnovské nemocnici kraj rozhodně nechystá,“ uvedla Jana Třešňáková, krajská radní pro zdravotnictví. Rychnovská nemocnice se dlouhodobě potýká se špatnou ekonomickou situací. Výkonnost jejích zdravotníků a kvalita poskytované péče je však velmi vysoká. „Ekonomiku nemocnice dlouhodobě zatěžuje především chybějící komplement nemocnice, ale také některé nehospodárné mechanismy, které je třeba změnit. Vysokou hodnotou rychnovské nemocnice jsou její zdravotníci, kteří patří často ke špičkám v oboru a díky nimž si nemocnice udržuje dobrou pověst,“ doplnila radní Jana Třešňáková. Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou nabízí svým pacientům necelé tři stovky lůžek a zaměstnává 459 lidí. Spádová oblast rychnovské nemocnice je až 90 tisíc lidí.

Náchodští chirurgové využívají při operacích speciální počítače >> pokračování ze str. 1

Modernizace se dotkla i propojení odloučených pracovišť v nemocnicích v Broumově, Novém Městě nad Metují či Jaroměři. Jednak šlo o investice do terminálů, tedy připojení vzdálených i místních pracovišť k terminálovému serveru v Náchodě. V rámci této fáze bylo zakoupeno 140 nových minipočítačů, tzv. tenkých klientů, jako náhrada za zastaralé stroje. Další oblastí bylo posílení ochrany nemocniční sítě proti útokům zvenčí a efek-

tivnější správa internetových připojení. Svou síť výpočetní techniky nyní modernizují také v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, díky které má tato nemocnice bezpečnější a kvalitnější IT síť. Nemocnice Náchod je po hradecké státní fakultní nemocnici největším zdravotnickým zařízením v kraji. V rámci své spádové oblasti slouží v některých oborech přes 150.000 lidem a na odděleních má 650 lůžek.

Nemocnice vs. pojišťovny: zdravotní péče se v kraji nezmenší Rozsah péče, kterou poskytují pacientům nemocnice ve správě Královéhradeckého kraje, se od nového roku nezmění. Nově to vyplývá z jednání a dohod mezi vedením krajského zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o nových smlouvách.

potvrdí podpisy smluv, jsou závazné. Smlouvy bychom s pojišťovnami měli podepsat nejpozději na podzim, ale na současných dohodách se již nic měnit nebude. V kraji budou například dál sloužit dvě iktová centra, přibude několik lůžek neurologie, JIP či rehabilitace

„Podařilo se uhájit objem poskytované péče ve stávajícím rozsahu. Dosavadní dohody, které

v Trutnově a v Náchodě,“ uvedla Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví.

Dvorská jednotka intenzivní péče po opravách začala sloužit pacientům Na jednotku intenzivní péče Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem se po měsíční rekonstrukci opět vrátil její náročný provoz. Díky přestavbě má nyní toto pracoviště modernější vybavení a lepší zázemí pro personál i pacienty. Královéhradecký kraj, který dvorskou nemocnici spravuje, vyšla stavba na 2,5 milionu korun. „Jednotka intenzivní péče bude mít díky rekonstrukci centrální rozvod kyslíku, lůžka pacientů jsou umístěna ve větším soukromí. Ošetřující

lékaři nyní mají k pacientům lepší přístup. Pro práci s defibrilátory či resuscitátory je nyní dostatek místa. Celkově se zlepšily hygienické podmínky pracoviště, které je pro nemocnici velice potřebné,“ popsala výhody modernizace Jana Třešňáková, krajská radní pro oblast zdravotnictví. Během rekonstrukce působila dvorská „jipka“ dočasně na tamní chirurgii. Od loňského léta slouží v půdních prostorách dvorské nemocnice lékařům a sestrám nové šatny a lékařské pokoje. Na podzim se tam zrekonstruo-

vala oddělení urologie a vstup na oddělení následné péče. Během posledního roku se ve dvorské nemocnici proinvestovalo bezmála sedm milionů korun. Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem se stala součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje v roce 2005. Nemocnici pacientů slouží interní, chirurgické a urologické oddělení, ARO a oddělení následné péče. V nemocnici působí pracoviště CT, ultrazvuk a rentgen. Nemocnice nabízí svým pacientům celkem 166 lůžek.

U nás v kraji informační zpravodaj Královéhradeckého kraje Evid. číslo: MK ČR E 13773 Vydavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Hradec Králové, tel.: 495 817 111 e-mail: unasvkraji@kr-kralovehradecky.cz Texty a foto: pokud není uvedeno archiv redakce Tisk a distribuce: R MEDIA, spol. s r.o.


Z regionu, Váš úřad

strana 3 | září 2012

Kraj dokončuje projekt Smart, úřad bude efektivnější Vytvořením finanční, personální, marketingové, komunikační a informační strategie vstoupil do závěrečné fáze projekt Smart kraj = smart region, na který získal Královéhradecký kraj zhruba 20 milionů korun z Evropské unie. Projekt zajistí do budoucna efektivnější fungování krajského úřadu, zlepšení práce úředníků a jejich další vzdělávání či zlepšení služeb pro veřejnost. Projekt Smart kraj = smart region úřad zahájil na sklonku roku 2010 za pomoci dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho hlavním cílem je zvýšit efektivnost výkonu veřejné správy a veřejných služeb zajišťovaných krajem. Úřad díky dotaci z Evropské unie ušetří peníze, které by jinak do vytvoření strategických dokumentů, koncepce a vzdělávání musel vložit. Ke konci června vznikly finanční, personální, marketingová, komunikační a informační strategie. Již dříve byla vytvořena vize krajského úřadu, která zní: „Vstřícný, rychlý a profesionální úřad = spokojený občan.“ Klíčové bylo také vypracování Strategie Krajského

úřadu Královéhradeckého kraje na období 2011-2014. Byly rovněž provedeny průzkumy spokojenosti občanů se službami poskytovanými krajským úřadem a spokojenosti zaměstnanců s řízením úřadu, které by se měly v budoucnu pravidelně opakovat, aby bylo možné ověřit dosažení stanovených cílů. Projekt Smart kraj = smart region umožní zkvalitnění řízení a managementu krajského úřadu, opti-

malizaci řídicích systémů, další rozvoj a efektivitu vzdělávání úředníků a členů zastupitelských orgánů kraje, zejména ve strategickém managementu, v řízení kvality a v projektovém řízení. Do jednotlivých aktivit projektu bylo přímo zapojeno zhruba 70 zaměstnanců úřadu, ale dílčích částí projektu se účastnili všichni pracovníci. Projekt bude letos na podzim zakončen odbornou konferencí.

Rekonstrukce silnice Pasa usnadní řidičům cestu na Broumovsko >> pokračování ze str. 1

Rekonstrukce silnice bude stát zhruba 94 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace z Evropské unie. Celkem letos peníze z unie pomohou opravit silnice v kraji za téměř půl miliardy korun. „Díky projektu se životně důležitá silnice pro celé Broumovsko promění v pohodlnější, bezpečnější a rychlejší moderní dopravní tepnu. Silnice je jedinou cestou, kudy mezi Náchodem a Broumovem proudí kamiony, linkové autobusy či vozy sanitek záchranářů. Proto je její význam pro celou oblast zcela klíčový,“

řekl hejtman Lubomír Franc. Rekonstrukce této silnice se uskuteční na zhruba čtyřkilometrovém úseku, který patří především v zimě k nejnebezpečnějším. Stavba je rozdělena na dvě části, vše by mělo být hotové do podzimu příštího roku. Řidiči však budou muset počítat s objížďkami. Letos byla v tomto úseku úplná uzavírka po celý srpen, kdy stavbaři provedli kompletní rekonstrukci křižovatky na Jetřichov a rozšíří most. Královéhradecký kraj se stará o více než 3316 kilometrů silnic druhé a třetí třídy.

Silničáři do konce září opraví most v Bartošovicích Silničáři do konce září opraví most v Bartošovicích v Orlických Horách. Rekonstrukce bude stát jeden milion korun. Finance na tento projekt se podařilo Královéhradeckému kraji získat z Evropské unie. „Jde o další z projektů, které zajistí dopravní dostupnost a obslužnost hra-

ničních přechodových míst v česko-polské příhraniční oblasti,“ řekl krajský radní pro oblast dopravy Josef Ješina. Silničáři zde zpevní krajní opěry, vybudují nová mostní křídla a provedou další údržbu spodní stavby mostu. Na nábřežních zdech vzniknou nové ztužující železobetonové římsy.

Volby do krajského zastupitelstva O křesla zastupitelů Královéhradeckého kraje se v říjnových volbách v regionu utká celkem 19 politických subjektů. Volby do krajů se letos uskuteční 12. a 13. října.

Hejtman chce zabránit těžbě plynu i na Trutnovsku Těžaři už nemají zájem těžit břidlicový plyn v okolí tří desítek obcí a měst Královéhradeckého kraje. Ty totiž už nejsou účastníky správního řízení pro stanovení průzkumného území, kde by se v budoucnu břidlicový plyn mohl těžit. Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc vítá, že Náchodsku a Broumovsku, kde tato sídla leží, už případná těžba nehrozí.

Přesto upozorňuje, že hrozba těžby plynu nadále trvá pro oblast Trutnovska. Hejtman Lubomír Franc chce proto v úsilí proti zájmům těžařů plynu v kraji pokračovat. „Znám názor starostů Trutnovska, kteří těžbu nechtějí a považují ji za nebezpečnou. Jsem stejného názoru. Zájem těžebních společností nelze nadřazovat nad zájem obyvatel tohoto kraje. Lokality, kde by se

těžba mohla v budoucnu rozběhnout, považujeme za unikátní a cenné z pohledu přírodního bohatství našeho kraje i za důležité centrum cestovního ruchu. Těší mne, že tato neblahá budoucnost už nehrozí Náchodsku a Broumovsku a totéž budu chtít prosadit i pro Trutnovsko, kde toto riziko stále není zažehnáno,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

7. 8. 11. 16. 18. 22. 30. 43. 47. 53. 57. 60. 67. 70. 71. 74. 77. 85. 93.

Volte Pravý Blok www.cibulka.net Strana Práv Občanů ZEMANOVCI TOP 09 a Starostové pro Královéhradecký kraj Strana soukromníků České republiky Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU ČSL HDK - VPM Národní socialisté - levice 21. století Věci veřejné Komunistická strana Čech a Moravy PATRIOTI Dělnická strana sociální spravedlnosti - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! Suverenita - Strana zdravého rozumu Česká strana sociálně demokratická Česká strana národně sociální Občanská demokratická strana VÝCHODOČEŠI Změna pro Královéhradecký kraj Strana svobodných občanů SNK- Evropští demokraté Česká pirátská strana


Z krajského školství

Školy prošly o prázdninách rekonstrukcemi za 66 milionů Na konci letošního školního roku vystřídali studenty ve středních školách stavbaři. Během prázdnin se školy ve správě Královéhradeckého kraje dočkaly rekonstrukcí za celkem více než 66 milionů korun. Stavební práce se týkaly nejčastěji oprav střech, půdních vestaveb či modernizací toalet a sociálního zařízení na školách. „Vedle větších akcí, které vyjdou kraj na více než 66 milionů korun, se provedly o prázdninách menší opravy, které školy hradily ze svých provozních peněz. Tyto opravy vyšly na zhruba 26 milionů. Také začala velká rekonstrukce hradeckého gymnázia J. K. Tyla za bezmála 70 milionů korun, na kterou přispěje Evropská unie,“ uvedl Jiří Nosek, radní pro oblast školství.

Mezi největší stavební práce patřila například výměna oken a dveří stavební průmyslovky v Hradci Králové za více než osm milionů korun. Za 7,5 milionu korun vznikly půdní vestavby ve střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace. Nových toalet a sociálního zařízení se během prázdnin dočkala například gymnázia v Trutnově a Broumově či internát ve Vocelově ulici v Hradci. Za bezmála sedm milionů korun došlo také k rekonstrukci střechy v dětském domově v Sedloňově. V kraji je celkem 626 škol, z toho necelou stovku zřizuje kraj. Ten spravuje na šest desítek středních a vyšších odborných škol, na 30 speciálních škol a další školská zařízení.

Na střední školy nastupuje prváků stále málo, ale propad se po letech zastavil

Na střední školy v Královéhradeckém kraji nastoupilo na začátku letošního školního roku zhruba šest tisíc nově přijatých studentů, tedy prváků. To je zhruba stejně jako vloni. Dlouholetý prudký úbytek studentů se tak letos konečně zastavil. Přestože přesná čísla o počtech studentů prvních ročníků budou k dispozici až koncem září, je jasné, že třídy středních škol budou stále poloprázdné. Kraj proto

v posledních letech kvůli úbytku studentů dále zeštíhloval síť svých středních škol. „Letos jsme očekávali, že do prvních ročníků přijde stejně studentů jako vloni, propad se tedy letos konečně zastavil. Kvůli úbytku studentů se během posledních čtyř let slučovaly některé školy či se rušily třídy. Přesto je třeba v reformě krajského školství tímto směrem dále pokračovat,“ řekl Jiří Nosek, krajský radní pro oblast školství.

září 2012 | strana 4

Centra odborného vzdělávání pomohou studentům s uplatněním Jejich výstavba bude stát zhruba 70 milionů korun, většinu finanční podpory na jejich vznik se Královéhradeckému kraji podařilo získat z Evropské unie.

Foto: www.hnn.cz

Další tři centra odborného vzdělávání, díky kterým bude studium technických oborů atraktivnější, rostou v Nové Pace, Hradci Králové a Trutnově. Pomohou absolventům s uplatněním na trhu práce a zaměstnancům se zvýšením kvalifikace. „Díky projektu se na krajských odborných školách zlepší materiální i technické zázemí, vzniknou ještě lepší podmínky pro praktickou výuku. Centra odborného vzdělávání budou vychovávat vysoce kvalifikované absolventy, kteří se snáze uplatní na trhu práce. Do budoucna by tak odborná

centra měla přispět ke snížení nezaměstnanosti v regionu,“ řekl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek. Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl vzniká od března na Integrované střední škole v Nové Pace. Pracuje se na nových učebnách, škola bude mít také novou střechu či sociální zařízení. Vše by mělo být hotovo začátkem příštího roku. Náklady na rekonstrukci dosáhnou zhruba 15 milionů korun. Zhruba stejnou částku kraj investuje do stavby a vybavení výukového

centra pro nejmodernější technologie obrábění dřeva ve Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Rekonstrukcí projdou prostory na odloučeném pracovišti školy v Brněnské ulici. Trutnovská střední průmyslová škola zase díky čtyřicetimilionové dotaci vylepší vybavení svých učeben. Jde o obnovu strojního parku pro výuku strojírenských oborů, modernizaci vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku elektrotechnických oborů a provedení stavebních úprav.

V „hlucháku“ najde nový domov krajská pedagogická poradna Do prostor bývalého „hlucháku“ na Pospíšilově třídě se stěhuje hradecká pobočka krajské pedagogicko-psychologické poradny. Bude mít k dispozici celé jedno patro přístavby, jehož kompletní rekonstrukce stála necelé dva miliony korun. Poradna začne pro

veřejnost opět fungovat od druhé poloviny září. Do té doby budou moci žáci či rodiče využít v naléhavých případech služby její pobočky v Chlumci nad Cidlinou. Kraj díky přestěhování poradny ušetří, protože dosud sídlila v pronajatých prostorách. Díky investici

kraje postupně vzniká v prostorách bývalého ústavu hluchoněmých moderní vzdělávací a výukové centrum s veškerým potřebným vybavením. Další informace je možné najít na telefonním čísle 495 265 423 nebo na internetových stránkách poradny www.pppkhk.cz.


Sociální služby v kraji

strana 5 | září 2012

Kraj ocenil sociální pracovníky Královéhradecký kraj předal v polovině září ocenění lidem a organizacím, které poskytují služby seniorům, lidem s postižením a dalším osobám ohroženým sociálním vyloučením. Ocenění si odnesli i zástupci obcí za podporu sociálních služeb nebo opatření ve prospěch lidí se sociálním hendikepem. „Cena sociálních služeb je především poděkováním Královéhradeckého kraje lidem, kteří pomáhají druhým ať už profesionálně nebo dobrovolně. Jejich práce si zaslouží uznání,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner. O vítězi ceny rozhodla veřejnost a hlasování odborné komise. Další informace je možné najít na internetových stránkách www.cenasocialnichsluzeb.cz.

Cena sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2012 Kategorie Péče: 1. Pferda Rychnov n. Kněžnou – podporované bydlení 2. Sdružení Neratov – Chráněné bydlení 3. Oblastní charita Hradec Králové – Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba Kategorie Prevence: 1. Pečovatelská služba Dvůr Králové n. L. – Azylový dům Žofie 2. Občanské sdružení Salinger Hradec Králové 3. Most k životu Trutnov – Azylový dům pro matky s dětmi Kategorie Místní samospráva: 1. Nové Město nad Metují 2. Vysoké Veselí 3. Vrchlabí Osobnost sociálních služeb: 1. Jana Němcová (Sdružení Neratov) 2. Kateřina Drábková Bíbusová (Skok do života Hradec Králové) 3. Jarmila Říčařová (Občanské sdružení Salinger Hradec Králové)

Sociální projekty dotované z Evropské unie se blíží ke konci Čtyři projekty, díky nimž mohl Královéhradecký kraj podpořit rozvoj sociálních služeb a na něž získal dotaci z Evropské unie, budou na podzim letošního roku ukončeny. Projekty podpořily vzdělávání pracovníků, řízení sociálních služeb i samotné poskytování služeb potřebným. Projekt Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje IV přinesl pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb a sociálních odborů městských úřadů pestrou nabídku vzdělávání, která jim umožní zkvalitnit práci s uživateli i rozvoj manažerských kompetencí. Osvědčení získalo více než

Přednáškový cyklus projektu Etického vzdělávání pokračuje

2 000 úspěšných absolventů. Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji pomohl rozvíjet služby, které se starají mimo jiné o osoby s mentálním či tělesným postižením a napomáhají jejich začlenění do běžné společnosti. Projekt financoval celkem dvaapadesát sociálních služeb, které využilo přes deset tisíc lidí. Aktivity projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II byly zaměřeny na lokality, ve kterých žijí lidé na okraji společnosti. Podpořena byla činnost sociálních pracovnic, které motivovaly klienty k převzetí zodpovědnosti za svůj život a zapojení do společnosti.

Projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II realizoval řadu aktivit v oblasti sociálních služeb. Nastavil systém víceletého financování, podpořil aktivity ve prospěch pečujících osob, navrhl změny v zajištění dopravy pro zdravotně postižené. Projekt dále podpořil rozvoj dobrovolnictví, vznik informačních brožur pro seniory, osoby zdravotně postižené a ty, které o ně pečují. Královéhradecký kraj v dalších letech plánuje pokračovat v podpoře služeb prostřednictvím projektů Služby sociální prevence, Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit a Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb.

V konferenční sále hradeckého Regiocentra se uskuteční další diskusní setkání v rámci projektu Etického vzdělávání. Cyklus přednášek bude pokračovat 19. září vystoupením ekonomky Ilony Švihlíková na téma „Krize a její specifika v ČR“.

Připravují se změny ve financování sociálních služeb Královéhradecký kraj připravil podmínky pro zahájení víceletého financování sociálních služeb. Systém bude občanům kraje garantovat rozsah služeb, které poskytují péči seniorům či zdravotně postiženým nebo se zabývají začleňováním osob vyloučených ze společnosti. Stávající přidělování dotací sociálním službám bude více provázáno na jejich

rozsah a prováděno podle jednotných pravidel pro poskytovatele dotací. Posílí se tak transparentnost a hospodárnost při financování tohoto sektoru. „Sociální služby jsou veřejnými službami stejně jako zdravotnictví, bezpečnost nebo doprava. Způsob financování tomu však neodpovídá. Kvůli dotačnímu systému poskytovatelé ještě v průběhu roku nevědí, zda a kolik peněz na poskytování služeb občanům dostanou,“ řekl Vladimír Derner, náměstek hejtmana s odpovědností za sociální oblast.

Půl milionu na podporu mateřských a rodičovských center Královéhradecký kraj plní cíle, které si stanovil v rámci své historicky první koncepce rodinné politiky. Na jaře krajská rada schválila realizační plán koncepce pro letošní rok, v dubnu podpořilo zastupitelstvo částkou půl milionu korun aktivity mateřských a rodičovských center prostřednictvím krajského dotačního programu. Společnému trávení volného času rodin již tradičně v kraji napomáhá projekt Rodinné pasy, nově organizováním či spoluúčastí na speciálních akcích

ve spolupráci s poskytovateli slev zapojenými do projektu a městy v regionu. V květnu pak kraj spolupořádal diskusní kulatý stůl k činnosti mateřských center a úloze samosprávy v oblasti rodinné politiky. „V rámci diskuse jsme se shodli na tom, že transformace mateřských a rodičovských center do systému sociálních služeb není na místě. Zásadní přínos těchto center spočívá v podpoře místního společenství, pospolitosti a přirozeného setkávání,“ doplnil Derner.


Názory zastupitelů

září 2012 | strana 6

K dobrému hospodaření je třeba odpovědnost a zdravý rozum Královéhradecký kraj procházel v uplynulých čtyřech letech velmi složitým obdobím. Kvůli ekonomické krizi se krátily jeho příjmy, stát omezoval své finanční příspěvky a zároveň přesouval na kraj čím dál tím více odpovědností. Z nelehké situace vedla jedna jediná cesta: hospodařit odpovědně, se zdravým rozumem a dívat se do budoucna střízlivě a s jasnou představou o tom, co je důležité, prioritní a nezbytné. Jen díky tomu se nám poda-

řilo zaručit rozvoj kraje ve všech jeho důležitých oblastech. Stabilizovali jsme zadlužené krajské zdravotnictví, udrželi fungující dopravní síť, zajistili dobré podmínky pro studenty ve školách či seniory v domovech důchodců. Podařilo se nám zkrátka vyvést kraj z ekonomické krize, která kácela finanční zdraví organizací v soukromém i státním sektoru, jen s drobnými šrámy, které se časem zahojí. Jejich léčba bude vyžadovat jen další úsilí a náročnou práci, které se ale nikdo z nás nebojí.

Odpovědný hospodář musí vždy myslet na budoucnost, což v tak citlivé oblasti, jakou je správa veřejných financí, platí dvojnásob. S klidným svědomím mohu říci, že za současných podmínek je budoucnost krajského hospodaření nastavena dobře a funkčně. Pokud nám obyvatelé kraje dají při krajských volbách znovu svou důvěru, budeme dále pokračovat v nastoleném trendu a snažit se, aby krajské hospodaření přinášelo všem lidem v regionu co nejvíce užitku a zajistilo jim klidný a spokojený život. Josef Táborský (ČSSD)

Vrátit kraji profesionální vedení Dnes máme možnost se naposledy v tomto období vyjádřit k práci zastupitelů i celého krajského úřadu. Na jakékoliv bilancování zde však prostor není, proto bych se již neohlížel, ale díval se spíše dopředu. Do krajského zastupitelstva se dostávají lidé, které si sami zvolíme, od jejich kvality je odvislé i jejich rozhodování. Do podzimních voleb by strany měly

nominovat lidi s důrazem na znalost, profesionalitu a zodpovědnost. Nejsou to planá slova, na naší kandidátce máme čtrnáct starostů a místostarostů, další jsou členy zastupitelstev a ti, kteří vstupují do regionální politiky poprvé, jsou autority ve své profesi nebo komunitě, kterou by měli v zastupitelstvu reprezentovat. S těmito lidmi chceme dělat otevřenou politiku založenou na vzájemném respektu s městy a obcemi, podnikateli a dalšími insti-

tucemi v našem regionu. Chceme znovu dostat odborníky do poradních orgánů kraje. Tak jako ODS nepodporuje dominantní roli státu, nechceme ani na regionální úrovni politiku, která centralizuje a omezuje. Chceme být partnery, ne nedůvěřivými kontrolory. Politická kultura a slušnost se v posledních čtyřech letech začala z našeho kraje vytrácet. Chceme změnu, chceme vrátit do čela kraje profesionální vedení. Miloslav Plass (ODS)

Skončeme s líbivou politikou sociální demokracie Uplynulo dvanáct let od vzniku krajských úřadů a nyní nás čekají čtvrté volby do krajských zastupitelstev. Zatímco občané dali svým hlasem v prvních i druhých volbách hlas pravici, v roce 2008 tomu tak již nebylo. Kraj ovládli sociální demokraté, zastupitelé ODS nezískali žádné místo v radě kraje, stáhli se tedy do opozice.

Za vedení ODS kraj hospodařil zdravě, podařilo se výrazně zlepšit technický stav krajských nemocnic, výrazně se zkvalitnila sociální péče, bylo investováno do obnovy komunikací. Kraj by měl i nadále rozvíjet naše dlouhodobě započaté a plánované projekty. Bohužel však musím konstatovat, že v opozici se nám velice těžko cokoliv prosazovalo. Smysluplné podněty vycházející z řad pravicových zastupitelů

byly často smeteny ze stolu. Krajská vládní koalice si v podstatě prosazovala svoji líbivou politiku. Za Klub ODS bych se rád rozloučil a poděkoval všem kolegům v zastupitelstvu, kterým nebyl lhostejný osud Královéhradeckého kraje. Věřím, že se v zastupitelstvu po volbách objeví řada nových i stávajících kvalitních lidí, kteří budou usilovat o harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj regionu. Jan Michálek (ODS)

Ztráta paměti modrého zastupitele? Reaguji na vyjádření pana krajského zastupitele M. Plasse (Hradecký deník 19. 6.: „Hradecký kraj přišel kvůli krizi na daních téměř o miliardu“, ČT1 29. 6.) k projektu náchodské nemocnice. Tento projekt (zahájení realizace, harmonogram, financování a zahájení jednání o úvěru na tuto akci) byl projednáván a schválen krajským zastupitelstvem 22. 3. letošního roku. Pan Plass, který nyní projektu přisuzuje epiteta „megalomanský“ popř. „zby-

tečný“ a dále prohlašuje, že „Nemocnice si rekonstrukci v některých částech zaslouží, ale ne v takovém rozsahu“ (což je samo o sobě navýsost „odborné“ vyjádření), s tímto tvrzením nejenže v diskusi k předmětnému bodu nevystoupil, ale navíc projekt svým hlasem podpořil. Hlasování je dostupné na internetových stránkách kraje. Aktuální vyjádření si tedy nemohu vysvětlit jinak, než jako možnou ztrátu paměti pana zastupitele. Nechť si každý sám udělá obrázek o „věrohodnosti“ jeho kritiky. Otakar Kalenda (ČSSD)

Volný čas není jiný název pro sport Zářijové zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013. Neodpustím si věnovat pozornost oblasti sportu a volného času dětí a mládeže. Považuji ji za jednu z nejdůležitějších v životě společnosti. Při shlédnutí kapitoly volnočasové aktivity srdce zaplesá. Proti loňskému roku mírné navýšení. Nárůst finanční částky na běžné výdaje ze 7 450 000 na 8 331 000. Hurá! Více je na letní Olympiádu dětí a mládeže, značná částka 5 247 000 je určena na sportovní činnost mládeže a 495 000 na dofinancování významných sportovních akcí. Rozpočet na rok 2013 neobsahuje nic konkrétního na rozdíl od Komentářů a připomínek k návrhu rozpočtu, který projednával školský výbor. Těžko pochopit, že podpora činnosti ČSTV je brána jako podpora sportovní činnosti mládeže, že platíme trenérům mzdy… No a stejně jako v roce 2012, se opět někam vytratila podpora ostatních volnočasových aktivit. Abych nelhala, v rozpočtu

činí 562 000 podpora soutěží a přehlídek. Ne každé dítě je však sportovec. V srpnu jsem navštívila deset letních táborů finančně podpořených krajem, kde jsem potkala spoustu dětí a dospělých, kteří se věnují hudbě, zpěvu, jsou rádi v přírodě, sportují rekreačně a za často minimální finanční náklady dokážou divy. Domnívám se, že i oni si zaslouží stejnou pozornost a podporu jako výkonní sportovci. Letos byl schválen dotační fond, ze kterého budou volnočasové aktivity podporovány. Zde zůstala částka stejná jako v loňském roce. 4 496 200 na sport i ostatní „volnočas“. Opět značný nepoměr a nejednotný přístup k jednotlivým organizacím. Jedni musí psát obsáhlé žádosti a ještě nemají jistotu, jiným stačí pár řádků, natáhnout ruku a… Nezbývá než věřit, že příští zastupitelstvo bude přistupovat ke všem volnočasovým aktivitám, i k těm méně viditelným, s vědomím stejné důležitosti všech forem aktivního či tvůřčího využití volného času dětí a mládeže. Táňa Šormová (KSČM)


Názory zastupitelů

strana 7 | září 2012 Rušení malých pošt a snaha o privatizaci pošty je zločin proti státu Stále intenzivněji se ozývají hlasy starostů a obyvatel menších obcí volajících o pomoc proti nátlaku České pošty cíleně uzavírat menší pošty v obcích. Důvodem prý je snaha o větší efektivitu fungování České pošty před připravovanou privatizací. Připomeňme si několik faktů: - poštovní úřady na území Království Českého vznikly již v roce 1526, - od roku 1722 je pošta pevnou součástí státní správy a jako taková přežila až do dnešních dnů. - Česká pošta je státním podnikem zřízeným pro výkon veřejné služby, jako

jeden z pilířů státu, nikoli za účelem honby za ziskem. Pošta plní jiné celospolečenské poslání, což však neznamená, že může být ztrátová. - Česká pošta tak jako i v minulých letech vykázala v roce 2011 zisk cca 338 milionů, ekonomické důvody k rušení pošt v obcích tedy zjevně nesedí. - rušením pošt v obcích dochází k jejich postupné degradaci a likvidaci venkova jako takového. Kde jsou volební proklamace o rozvoji a podpoře venkova? Státní podnik Česká pošta, tedy stát, jedním rozhodnutím o zrušení jedné venkovské pošty ušetří možná statisíce, aby na nápravu takto vzniklé škody

musel stát jinou cestou vynaložit miliony - chová se snad tak dobrý hospodář? Likvidace malých pošt a následná snaha o privatizaci České pošty s. p. je snahou o oslabení státu a útokem na jeden z pilířů státu resp. státní správy, který funguje již 290 let. Dopouštějí se ho zejména ti, kteří mají nejvíce řečí o ochraně státní suverenity a o národních zájmech. Zloděj také většinou nejčastěji křičí „chyťte zloděje“. Věřím, že se tomuto ničivému úsilí podaří zabránit a Česká pošta bude naší veřejnosti sloužit i v příštích staletích. Helmut Dohnálek (SNK-ED)

Podivná třetí fáze reformy veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR připravilo do vlády návrh 3. fáze dokončení reformy veřejné správy. Celý záměr je bohužel namířen proti stávajícímu výkonu státní správy na menších městech v České republice. Konkrétně se jedná o plánovanou likvidaci matričních a stavebních úřadů na obcích pověřených výkonem státní správy. Tyto agendy by měly nejdéle od roku 2014 a 2015 přejít do kompetencí obcí s rozšířeným výkonem státní správy, kterých je v současnosti 205. Na více než 350 městech a obcích by měly tyto agendy zaniknout, zatímco na ministerstvech v Praze počet úředníků stále přibývá. Toto je doslova tuhá centralizace státní správy. Je nutné si uvědomit, že takovýmto krokem dojde opět k razantnímu oddálení výkonu státní správy prostému občanovi, protože bude muset dojíždět o mnoho kilometrů dále než doposud. Přitom stát neušetří prokazatelně ani korunu nákladů,

kterou hradí obcím pro výkon státní správy. Každý trochu zkušený komunální politik dobře ví, že matriční a stavební úřady na obcích II. a někdy i I. typu pracují naprosto spolehlivě. Konkrétní zaměstnanci disponují plnou kvalifikací, tj. státní zkouškou odborné způsobilosti pro výkon své funkce. Pokud se naplní vize ministerstev, na stovkách radnic zbudou prázdné místnosti a úředníci z obcí III. typu budou dojíždět do regionů, kde budou matriky a stavební úřady zrušeny bez dostatečné znalosti prostředí a dalších vlivů pro správná rozhodnutí a navíc najezdí služebními auty mnoho kilometrů navíc. Vše povede ještě k větší naštvanosti občanů, kterým stát definitivně vzdálí nejdůležitější prvky výkonu státní správy. Proto Svaz měst a obcí ČR vyzývá vládu, aby návrh této nesmyslné reformy zastavila a naopak povolila zpět na matriční a stavební úřady výkony některých již odebraných úkonů. Jako je například úplné dokončení stavebního povolení při posouzení projektové dokumentace na rekonstrukci místní vozovky. V současné době totiž již

stavební úřad na obci II. typu smí vydat pouze územní rozhodnutí, poté se celá rozpracovaná dokumentace zasílá dalšímu úředníkovi do obce s rozšířenou působností výkonu státní správy, který se musí se vším podrobně seznámit a poté vydá konečně stavební povolení. Takto prokazatelně již nyní dochází k prodloužení vydání stavebního povolení minimálně o 3-6 měsíců. Tento zbytečný administrativní krok dále způsobuje komplikace při čerpání dotačních titulů, které jsou časově omezeny. Věřím, že vláda důvody k zastavení nesmyslné reformy uzná a naopak v rozumné míře posílí výkon státní správy na obcích II. a I. typu pro pověřené obce. Vždyť tyto kapacitu na potřebné úkony mají, a největším přínosem bude, že se přiblíží výkon státní správy občanovi. Za tímto stanoviskem stojí drtivá většina starostů měst a obcí, které disponují výkonem státní správy. Tuto myšlenku by měl podporovat i Královéhradecký kraj v novém volebním období. Kéž by se tak stalo. Miroslav Uchytil (KDU-ČSL)

Rozvoj Vrchlabska podpoří investice za půl miliardy Více jak rok jsme napjatě čekali, zda vláda konečně rozhodne o podpoře Vrchlabska. V červenci tohoto roku schválila vláda po zhruba ročním čekání uvolnění finančních prostředků pro rozvoj průmyslové zóny ve Vrchlabí v souvislosti s rozvojem tamního závodu Škody Auto a.s. Z celkové částky 551 milionů korun připadá na investice města Vrchlabí 138 milionů a 347 milionů dostává Královéhradecký

kraj na modernizaci silnic v regionu. O zbývajících zhruba 66 milionech zatím nebylo rozhodnuto. Královéhradecký i Liberecký kraj přitom musí ze svého přispět částkou 29 milionů každý, přičemž stavby musí být dokončeny do konce roku 2014. Věřím, že se dobré dílo podaří a že Vrchlabsko zažije obdobný rozmach, jakého jsme svědky na Rychnovsku. Helmut Dohnálek (SNK-ED)

Nejít volit je špatná volba Počátkem září v průzkumu agentury PPM Factum v našem kraji 59% dotázaných odpovědělo, že nepřijdou ke krajským volbám. Přestože je teoreticky možné tento fakt interpretovat tak, že jsou občané s fungováním krajské samosprávy spokojeni a nepřejí si žádnou změnu, sami tázaní z velké většiny jako důvod svého rozhodnutí udávají znechucení chováním politiků. Oba dva tyto deklarované důvody by však spíše než k ignoraci voleb měly vést k volební účasti. Krajské zastupitelstvo je zodpovědné za mnoho věcí, které mají bezprostřední dopad na život v celém kraji. Z krajského rozpočtu je významnou měrou podporována autobusová i vlaková doprava v regionu, kraj je zodpovědný za stav většiny silnic v regionu, významnou měrou ovlivňuje síť středních škol, nemocnic i sociálních zařízení. V době stávající ekonomické krize je důležité, co bude prioritou krajského rozpočtu. Ten, kdo dění v kraji aspoň zběžně sleduje, vidí, co se daří více a co méně. Z mého pohledu se v posledních letech podařilo přes celostátní problémy v oblasti zdravotnictví udržet takovou síť nemocnic, která umožňuje dobrou celokraj-

skou dostupnost zdravotní péče. Vytvořená koncepce krajského zdravotnictví je oporou při jednání se zdravotními pojišťovnami a umožňuje smysluplně alokovat omezené prostředky do zdravotnické techniky. Byla i významným podpůrným faktorem, který vedl k rozhodnutí krajského zastupitelstva o více než miliardové investici do rekonstrukce Oblastní nemocnice v Náchodě. Spokojeni můžeme být i s oblastí sociálních služeb. Kromě financování vlastních zařízení náš kraj grantovým systémem podporuje i ostatní zařízení poskytující péči seniorům a zdravotně postiženým. Byla vytvořena koncepce středního školství, která zohledňuje nejen ekonomické priority, ale i nutnost udržení dostupného středního školství v celém kraji. Samozřejmě existují i oblasti, se kterými zcela spokojeni být nemůžeme. Jistě nikoho netěší stav krajských silnic, ale v této oblasti při omezených finančních prostředcích kraje nemůžeme očekávat okamžité zlepšení. Co bude prioritami kraje v příštích letech bude záležet na domluvě nových krajských zastupitelů. Pokud občané chtějí, aby kraj řídili v souladu s jejich představami, neměli by si nechat ujít příležitost ovlivnit jejich výběr ve volbách. Jiří Veselý (KDU-ČSL)


Obrazem | Pozvánky na kulturní akce

září 2012 | strana 8

Hejtman projel cyklostezky podél Orlice a odstartoval i krajské „Tour de France“

Výletníky velmi vyhledávané jsou cyklostezky mezi Potštejnem a Třebechovicemi pod Orebem. Dosavadní cyklostezky tam v průběhu prázdnin doplnil nový úsek spojující Častolovice, Čestice a Lípu nad Orlicí. Společně se starosty obcí a měst ležících na této trase vyrazil na kole z Potštejna do Krňovic také hejtman Lubomír Franc.

Po horských a podhorských silnicích Rychnovska se v polovině srpna „proháněl“ peloton silničních cyklistů podobný Tour de France či Závodu míru. Na první Grand Prix Královéhradeckého kraje v cyklistice se do kraje sjelo na 20 cyklistických týmů z celé Evropy.

Suchý Důl obnovil za pomoci kraje historickou kapličku, která vyhořela V Ticháčkově lese v Suchém Dole byla začátkem prázdnin vysvěcena nová kaplička. Jde o přesnou kopii původního historického svatostánku, který byl v roce 2010 úmyslně podpálen a lehl popelem. Vysvěcení kapličky se zúčastnili mimo jiné hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a pražský arcibiskup Dominik Duka. „Obnova místní kapličky je významná pro celý zdejší region. Kraj přispěl 300 tisíci korun, významnou místní dominantu se však podařilo zachovat především díky veřejné sbírce,“ uvedl hejtman Lubomír Franc. Mezi lidmi se na stavbu kapličky podařilo vybrat více než 1,6 milionu korun. U obnoveného historického objektu je studánka, ze které prý podle tradice prýští léčivá voda, ke kapličce vede křížová cesta.

22. září FESTIVAL ZÁMECKÝCH DIVADEL

15. – 20. října JAZZ GOES TO TOWN 18. ročník mezinárodního jazzového festivalu Hradec Králové www.jazzgoestotown.cz 12. října – 9. prosince DIVADELNÍ ERBENŮV MILETÍN

Festival zámeckých a klášterních divadel zámek Potštejn www.zamekpotstejn.cz 28. – 29. září SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 9. ročník slavností pro všechny generace náměstí F. L. Věka v Dobrušce www.mestodobruska.cz 29. září – 24. listopadu SYMPOSION 2012 41. ročník divadelní přehlídky Kulturní dům v Třebechovicích pod Orebem www.betlem.cz 5. – 7. října FILMOVÝ SMÍCH 29. ročník celostátní tematický seminář lektorů a členů filmových klubů ČR a SR kino Rychnov nad Kněžnou www.kulturark.cz 6. – 27. října POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

12. ročník přehlídky amatérského divadla Sousedský dům v Miletíně www.dserben.miletin.cz 31. října – 3. listopadu JAZZNIGHTS 2012

17. ročník celostátního jazzového festivalu Dům kultury Koruna v Hořicích www.koruna.horice.org 3. listopadu – 1. prosince PŘEHLÍDKA LOUTKOVÝCH DIVADEL 14. ročník divadelní přehlídky loutkového divadla Libáň www.mestoliban.cz 9. – 11. listopadu VYSOKOVSKÝ KOHOUT 45. ročník přehlídky amatérských filmů Vysokov www.kohout.enachod.cz

65. ročník divadelní přehlídky Kolárovo divadlo v Polici nad Metují

Foto: J. Tér, Suchý Důl

30. listopadu. – 2. prosince JAROMĚŘSKÉ DIVADLENÍ 10. ročník přehlídky amatérského divadla Městské divadlo v Jaroměři www.divadlojaromer.cz

další akce na www.kr-kralovehradecky.cz

U nás v kraji  
U nás v kraji  

září 2012 | číslo 4/2012 | XI. ročník | Zpravodaj Královéhradeckého kraje

Advertisement